SVĚDECTVÍ O MUČENÍ, VÝROBĚ NEMOCÍ A ZABÍJENÍ NELEGÁLNÍMI FREKVENČNÍMI 

PSYCHOTRONICKÝMI

FAULPLASMOVÝMI ZBRANĚMI

-ÚVOD DO PROBLEMATIKY

MATRONY SVAROHAUM

SVĚDECTVÍ BYLO PSÁNO BĚHEM VÍCE NEŽ ROKA A PŮL MUČENÍ TĚMITO ZBRANĚMI MEZI ČERVNEM 2020 - LEDNEM 2021.

Proto se něco ze svědectví může i opakovat. Oběť ztrácela paměť, soustředění a uvědomění. Byla unavená a ve stresu.

www.matronasvarohaum.com

www.patrolasvarohaum.eu

SVĚDECTVÍ 

O NELEGÁLNÍCH VOJENSKÝCH FREKVENČNÍCH ZBRANÍCH 

mučené oběti
MATRONY SVAROHAUM,
KTERÁ BYLA ZACHRÁNĚNA OD MUČENÍ A OD SMRTI NELEGÁLNÍMI FREKVENČNÍMI PLASMOVÝMI PSYCHOTRONICKÝMI ZBRANĚMI ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA.

NYNÍ ČEKÁM NA DALŠÍ ZÁZRAKY, 

KTERÝMI BUDE NA PRVNÍM MÍSTĚ UZAVŘENÍ ABSOLUTNÍHO CELOSVĚTOVÉHO MÍRU A BEZPEČÍ NIRVÁNSKÝCH.
:)
UVĚDOMUJI VŠECHNY, ŽE INFORMACE ZDE UVEDENÉ JSEM ZAŽILA NA SOBĚ A DOZVĚDĚLA JSEM SE OD SVÝCH ZACHRÁNCŮ Z ŘÍŠÍ ZA ZRCADLEM, KTERÉ NÁS STAVÍ JAKO PLANETU ZEMI GAIU - BOHEMII 

V UNIVERZU STROMU ŽIVOTA,

A JSOU TEDY Z MÉ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI. 

KOUPILA JSEM TOTIŽ NEVĚDOMKY NELEGÁLNĚ PSYCHOTRONICKY OVLIVŇOVANÉ DOMY 

V PSYCHOTRONICKÉ ČTVRTI ZRÁDCE NÁRODA A PSYCHOTRONICKÉHO KATA CELOSVĚTOVÉ TAJNÉ ORGANIZACE LUFTHAFFE NWO, KTERÁ CHTĚLA SKRZE TYTO ZBRANĚ PŘEVZÍT VLÁDU NAD PLANETOU ZEMÍ A BYLA PORAŽENA ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA. 

ZÁROVEŇ JSEM NEVĚDOMKY PRACOVALA PRO FIRMU, 

KTERÁ ROZMÍSŤOVALA NELEGÁLNÍ VÁLEČNÉ PSYCHOTRONICKÉ PLASMOVÉ GENERÁTORY SVÝM NEJVÝŠE POSTAVENÝM ČLENŮM A OVLIVŇOVALA S NIMI NEGATIVNĚ ZDRAVÍ NAŠEHO OBYVATELSTVA I JEHO ÚSPĚCH ČI NEÚSPĚCH. 

JEDNALO SE O NEKALOU OBCHODNÍ SOUTĚŽ A VLASTNĚNÍ NELEGÁLNÍCH ZBRANÍ. 

STALA JSEM SE OBĚTÍ CELOSVĚTOVÉ PSYCHOTRONICKÉ MAFIE.

MOMENTÁLNĚ VZDĚLÁVÁME POLICII A SOUDY ČESKÉ REPUBLIKY A VEŘEJNOST. VÍTÁME KAŽDÉ SVĚDECTVÍ A ZKUŠENOST 

S FREKVENČNÍMI PSYCHOTRONICKÝMI PLASMOVÝMI ZBRANĚMI.

__________________________
ABYSTE LÉPE POCHOPILI JAK FUNGOVALY NELEGÁLNÍ FAULPLASMOVÉ ZBRANĚ, 
MUSÍME SI VYSVĚTLIT TROCHU TEORIE O NAŠEM MATRIXU HÁBSOLÚTE AGAPE.
VEŠKERÉ SOUČÁSTKY - ATOMY, MOLEKULY, PRVKY, SLOUČENINY, LÁTKY, MATERIÁLY A TKÁNĚ NAŠÍ REALITY VYZAŘUJÍ FREKVENČNÍ PÁSMA, NA KTERÝCH EXISTUJÍ. 
KAŽDÁ EXISTENCE V NAŠEM MATRIXU MÁ TAKÉ FREKVENCE SMRTELNÉ, 
KTERÉ JI SNIŽUJÍ ŽIVOTNOST, ROZRUŠUJÍ JI NEBO PŘÍMO ZABÍJEJÍ, NIČÍ 
(TZV. MOR - MORTAL OSCILLATION FREQUENCY).

NA PRINCIPU FAULFREKVENČNÍHO NIČENÍ MATERIÁLŮ A TKÁNÍ FUNGOVALY 

NELEGÁLNÍ FREKVENČNÍ FAULPLASMOVÉ PSYCHOTRONICKÉ ZBRANĚ, 

KTERÉ BYLY DEAKTIVOVÁNY NAŠÍ ŘÍDÍCÍ ŘÍŠÍ BĚHEM 

CELOSVĚTOVÉ CORONAVIROVÉ KRIZE.

JSME FREKVENČNÍ SUBPLASMOVÁ REALITA.

JSME MULTIFOKÁLNÍ A MULTIDIMENZIONÁLNÍ BOŽÍ TĚLO.

JSME ABSOLUTNÍ PLASMOVÉ PERPETUM MOBILE VŠECH ABSOLUTEN ABSOLUTNA.

PROPOJUJEME ŘÍŠE L'MURTENETEM, KTERÝ CELÝ ABSOLUTNÍ MATRIX DRŽÍ POHROMADĚ NA SVÝCH MÍSTECH A JE TO SYSTÉM SUBPLASMOVÝCH A PLASMOVÝCH GENERÁTORŮ, 

KTERÉ NÁŠ ABSOLUTNÍ STVOŘITEL 

ČERNOKNĚŽNÍK AUM, 

ABSOLUTNÍ BŮH VŠECH ABSOLUTEN ABSOLUTNA ABSOLUTNÍ AUMDŽIN AUM HÁB SOLÚTE AGAPE  AUMJEHOVA AUMMATRIX ABSOLUTNÍ MELCHISEDEK AUM AUMLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU AILAYVOU AILAVYOU

POVAŽUJE ZA IMUNITNÍ A SPRÁVNÍ ORGÁN SVÉHO NEJVYŠŠÍHO BOŽSKÉHO TĚLA.

V ČEŠTINĚ JSME TOMUTO ORGÁNU LIDOVĚ ŘÍKALI 

BOŽÍ MLÝNY.

JSME FREKVENČNÍ ELEKTROPLASMATICKÉ MAGNETICKÉ DUŠE VE SCHRÁNCE NA DUŠI ZVANÉ LIDSKÉ TĚLO.

RODÍME SE HIERARCHICKY VĚKOVĚ A PODLE NAŠICH TALENTŮ A VYVÍJÍME SE EVOLUČNĚ A STVOŘITELSKÝMI ZÁSAHY. LÍHNEME SE Z DIVOKÉHO NÁSILÍ A SMĚRUJEME DO ABSOLUTNÍ NIRVÁNY.

BOŽÍ MLÝNY SE V PRŮBĚHU EVOLUCE LIDSKÉ SPOLEČNOSTI POSTUPNĚ PROGRAMUJÍ FREKVENČNĚ SMĚREM DO ABSOLUTNÍ NIRVÁNY VŠEHOBYTÍ A SMĚREM DO ODSTRANĚNÍ VEŠKERÉHO ZLOČINU NÁSILÍ NA BYTOSTI BOŽÍ. ZLOČIN PŘICHÁZÍ JAKO PRVNÍ, POZNÁ SE, POPÍŠE SE, FREKVENČNĚ SE ZMĚŘÍ, ZACHYTÍ A PŘEVYCHOVÁ V DRUHÉ NAŠÍ ŘÍDÍCI ŘÍŠI. PO SMRTI TĚLA JSME DUŠE, KTERÉ JDOU NA BOŽÍ SOUD.

NÁŠ VĚČNÝ PRAPRAOTEC VŠEHOBYTÍ

ČERNOKNĚŽNÍK AUM

TVOŘÍ BYTOSTI A JEJICH PROSTŘEDÍ 

Z MATRIXU NESMRTELNÉHO BOŽÍHO TĚLA SKRZE FREKVENČNÍ PŘÍSTROJE, KTERÉ SI SÁM VYRÁBÍ.

JE NESMRTELNÝ jako 

ABSOLUTNÍ AUMDŽIN AUM.

JE KOSMICKÝ DRAGODON, ELEKTROMAGNETICKÝ PLASMOVÝ AUMDŽIN AUM. 

INKARNUJE SE DO MATRIXU, 

KTERÝ JE NESMRTELNÝM SUBPLASMOVÝM PERPETEM MOBILE A 

KTERÝ SI NAPROGRAMUJE SVÝMI PŘÁNÍMI, A TVOŘÍ SCHRÁNKY NA DUCHA BOŽÍHO, KTERÝ SE V MATRIXOVÉ SCHRÁNCE STÁVÁ INDIVIDUÁLNÍ DUŠÍ.

CELÝ MATRIX BOŽÍHO TĚLA SE L'MURTENETEM UKOTVUJE PODLE ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA, 

KTERÝ SE EVOLUČNĚ TVOŘÍ S KAŽDÝM NOVÝM TĚLEM. 

L'MURTENET VYTVÁŘÍ ZDI, BRÁNY A SÍTA A CESTY PODLE NEJSILNĚJŠÍCH SRDEČNÍCH A MENTÁLNÍCH FREKVENCÍ, KTERÉ MAJÍ PRÁVO TVOŘIT ABSOLUTNÍ NIRVÁNU.

JAKÝKOLI ZLOČIN PROTI EVOLUČNĚ NEJVYŠŠÍMU BOŽÍMU ZÁMĚRU SE NA ETAPY POSTIHUJE ODNÍMÁNÍM 

Z REALITY DO REALITY DUŠÍ, KDE JE PŘEVÝCHOVA NA ABSOLUTNĚ VDĚČNÉ A NENÁSILNÉ TVORY. 

Z NÍ SE RODÍME ZNOVU.

REINKARNUJEME SE.

BĚHEM VÝVOJE SPOLEČNOSTI LIDSKÁ SI NA PLANETĚ ZEMI GAIE - BOHEMII ZLOČINCI NA BOŽÍM TĚLE VYTVOŘÍ FAULPLASMOVÉ ZBRANĚ, KTERÝMI NIČÍ BOŽÍ STVOŘENÍ. 

POSTUPNĚ SE SCHYLUJE K POSLEDNÍ FREKVENČNÍ VÁLCE ZVANÉ 

ARMAGEDDON.

Bible Zjevení 16. kapitola

Z BIBLE NENÍ POCHOPITELNÉ, 
ŽE SE BUDE JEDNAT O PSYCHOTRONICKOU PLASMOVU FREKVENČNÍ VÁLKU.

TI, CO O ARMAGEDDONU VYUČUJÍ, NEMĚLI VŮBEC PŘEDSTAVU JAK BY MOHL BÝT VEDEN, JEDINĚ TI, CO PŘIŠLI DO KONTAKTU S NELEGÁLNÍMI FREKVENČNÍMI ZBRANĚMI A U NÁS S NELEGÁLNÍ PSYCHOTRONICKOU POČÍTAČOVOU HROU TAME THE WITCH A S PSYCHOTRONICKÝM MUČENÍM. JENOMŽE MLČELI.

Co mě nejvíce mrzí, že jsem kolem sebe měla podvodníky, zrádce národa, kteří věděli o nelegální počítačové psychotronické hře Tame the Witch, kam si lidé zadávali po několik desetiletí psychotronické popravy i svých blízkých, věděli, že jsou lidé popravováni vojenskými plasmovými generátory, že jsme z nich nemocní, a já vedle nich hledala příčiny našich zdravotních potíží a oni to věděli a neřekli mi o tom a popravovali mě tajně smilně. 

MĚLA JSEM KOLEM SEBE FALEŠNÉ PŘÁTELE.

Byla jsem leta až do roku 2020 mentálně podváděna a zneužívána , 

než jsem se dozvěděla pravdu.

TATO CELOSVĚTOVÁ PLASMOVÁ FREKVENČNÍ VÁLKA SE PŘIBLÍŽILA NAŠTĚSTÍ KE KONCI. (18.1. 2022)

VÝVOJ FREKVENČNÍCH ZBRANÍ BYL UTAJOVANÝ CCA OD 60. LET 20. STOLETÍ, 

ROZVÍJEL SE NA OBOU STRANÁCH PLANETY ZEMĚ, NA ZÁPADĚ I VÝCHODĚ, 

PŮSOBIL ŠKODY NA ŽIVOTECH I MAJETKU, 

NA ZDRAVÍ OBYVATEL MNOHA ZEMÍ, NA KTERÝCH SI ZÁPADNÍ ZLOČINCI FREKVENČNÍ OVLIVŇOVÁNÍ, NIČENÍ ZDRAVÍ I PSYCHOTRONICKÉ MUČENÍ ZKOUŠELI. 

Český národ má například díky psychotronickým pokusům se zdravím jeho obyvatel snížený průměrný věk oproti vyspělému západu asi o 10 let. Většinu léků a zdravotnického materiálu nakupuje v západním zahraničí. Takže působit mu zdravotní potíže frekvenčními válečnými plasmovými zbraněmi bylo pro západní obchodníky velice výhodné.

VŠECHNA SVĚDECTVÍ PŘEŽIVŠÍCH OBĚTÍ KATI LIKVIDOVALI A SVĚDČÍCÍ OBĚTI  VŽDY UMUČILI AŽ DO ZÁVĚRU, KDY ZAČALY JEJICH ZÁMĚRY BÝT ODHALOVÁNY Z ŘÍŠÍ ZA ZRCADLEM, 

ZE KTERÝCH SE STAVÍ PLANETA ZEMĚ GAIA - BOHEMIE.

POUŠTĚLI MEZI LIDI I HOAXY OHLEDNĚ HAARPU, CHEMTRAILS A NWO - NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD. A DALŠÍ, 

ABY NEŠLO POZNAT PRAVDU.

NA VÝCHODĚ VĚDECKÝ FREKVENČNÍ VÝVOJ SMĚROVAL DO LÉČENÍ LIDSTVA 

A ZEJMÉNA DO OBRANY PROTI FREKVENČNÍMU FAULINGU, 

ZATÍMCO NA ZÁPADĚ SMĚROVAL DO VYHLAZOVACÍ VÁLKY VÝCHODNÍCH ZEMÍ.

MRZÍ MĚ TO, PROTOŽE MÁM RÁDA I VÝCHOD I ZÁPAD A PŘEJI SI VĚČNÉ CELOSVĚTOVÉ BEZPEČÍ A MÍR NIRVÁNSKÉ, ABY SE OBĚ STRANY NAVŽDY SPOJILY A PŘESTALY SI ŠKODIT, VÁLČIT SPOLU A LHÁT O SOBĚ.

PLASMOVÉ ZBRANĚ MĚLY DOSAH I 1000KM, ALE EXISTOVALY SATELITNÍ SYSTÉMY A PSYCHOTRONICKÉ FAULPLASMOVÉ KLECE, KTERÉ SVÍRALY CELÁ ÚZEMÍ FREKVENČNÍM FAULINGEM.

TO NARUŠOVALO HRUBĚ CELÝ SYSTÉM BOŽÍCH MLÝNŮ, 

NEBOŤ FREKVENČNÍ FAULING VYRÁBĚL NELÉČITELNÉ CIVILIZAČNÍ NEMOCE, KTERÉ BOŽÍ MLÝNY NIKDY NEMĚLY V PROGRAMU. 

VRHALO TO NEGATIVNÍ MYŠLENKY NA SAMOTNÉHO ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA.

JAK JSEM SE OD NĚJ DOZVĚDĚLA, JELIKOŽ SE VYVÍJÍ I MEZI NÁMI, 

PŘICHÁZÍ NA ZEM, ABY POCHOPIL LIDSTVO Z DRUHÉ STRANY, 

ZÁCHRANA LIDSTVA OD TĚCHTO NELEGÁLNÍCH FREKVENČNÍCH OVLIVŇOVÁNÍ MĚLA PROSTĚ SVŮJ EVOLUČNÍ TIMING 

A DŘÍVE NEŠLO ARMAGEDDON VYHRÁT. 

MUSELO SE DOJÍT AŽ NA UKONČENÍ VŠECH PŘÍPRAV CELOSVĚTOVÝCH FREKVENČNÍCH ZLOČINECKÝCH ORGANIZACÍ 

A MUSELO SE JEJICH FREKVENČNÍ VYVRAŽĎOVÁNÍ LIDSTVA SPUSTIT, 

ABY MOHLI BÝT USVĚDČENI Z JEJICH ZLOČINŮ 

A ZE ZÁMĚRŮ, KTERÝM BYLO ZABRÁNĚNO. 

MĚLO SE JEDNAT O GENOCIDU URČITÝCH NÁRODŮ I SLOŽEK SPOLEČNOSTI.

ČEŠI MĚLI VYHYNOUT OBZVLÁŠTĚ KRUTĚ.

CELKOVĚ PRODALI FREKVENČNÍ ZLOČINCI KOLEM 500 MILIONŮ FAULPLASMOVÝCH ZBRANÍ 

A ROZPOUTALI FAULPLASMOVÉ PEKLO, KTERÉ SE PROJEVILO NEJPRVE JAKO MASOVÉ VYMÍRÁNÍ DRUHŮ, 

NĚKOLIK DESETILETÍ PŘÍRODNÍCH KATASTROF, NEBOŤ FAULFREKVENČNĚ OVLIVŇOVALI I POČASÍ, CELOU ATMOSFÉRU, KOLOBĚHY DEŠŤŮ, BIOSFÉRU, HYDROSFÉRU, 

ZPŮSOBILI I ATOMOVÉ HAVÁRIE,

POKRAČOVALI FREKVENČNÍ DEBILIZACÍ A DESAKRALIZACÍ LIDSTVA (NAPŘÍKLAD PŮSOBILI NA MASOVÝ ROZVOJ HOMOSEXUALITY U MUŽŮ A CELKOVĚ VADNÉ SEXUÁLNÍ CHUTĚ LIDSTVA), 

PŮSOBILI NAŠI VYŠŠÍ NEMOCNOST CHRONICKÝMI CHOROBAMI, KTERÉ NEŠLY NIJAK VYLÉČIT, 

ZVYŠOVALI VĚDOMĚ TOXICITU MATKY ZEMĚ - POTŘEBOVALI POSYPÁVAT ZEMI PSYCHOTRONICKÝMI JEDY A ČIPY PRO LEPŠÍ SPOJENÍ S PSYCHOTRONICKÝMI ZBRANĚM. 

VĚDOMĚ SE TATO VÁLKA PROJEVILA POUZE JAKO CORONAVIROVÁ KRIZE, 

NEBOŤ ZLOČINCI ZAČALI BÝT ZASTAVOVÁNI Z NAŠICH OSTATNÍCH NEVIDITELNÝCH ŘÍŠÍ, 

KDE JSOU PLASMOVÉ ZBRANĚ VYŠŠÍ. 

ZE ZEMĚ FYZICKÁ NEBYLO MOŽNÉ ARMAGEDDON VYHRÁT. 

POKUD BYCHOM NEBYLI ZACHRÁNĚNI, 

ZNAMENALO BY TO GENOCIDU LIDSTVA, 

KTERÁ MĚLA ZAČÍT 

GENOCIDOU ČECHŮ

ČEŠI MĚLI BÝT DOSLOVA FREKVENČNĚ ZMASAKROVÁNI, 

NEBOŤ SE NA NÁS VŠECHNY SYSTÉMY ZKOUŠELY 

A MĚLY SE POSUNOVAT PO VYZKOUŠENÍ DO DALŠÍCH ZEMÍ VÝCHODU.

TAJNÉ ZBRANĚ BY SE PAK PŘEMÍSŤOVALY A INSTALOVALY DÁLE NA VÝCHOD, ABY MĚLI ZLOČINCI DELŠÍ DOSAH. PROTO TAKÉ USILOVALI O OTEVŘENÍ HRANIC V EVROPĚ TAK VEHEMENTNĚ A ZAVÁDĚLI OPATŘENÍ, ABY VÝCHODNÍ ZEMĚ NEMĚLY ARMÁDY A NEBYLY SOBĚSTAČNÉ.

VÝCHODNÍ EVROPANÉ BYLI BLÁHOVÍ, KDYŽ PO DVOU SVĚTOVÝCH VÁLKÁCH A PO STUDENÉ VÁLCE TAK BEZELSTNĚ OTEVŘELI ZÁPADU HRANICE. 

AMERIČTÍ VOJÁCI, KTEŘÍ MĚLI V ZÁPADNÍM NĚMECKU ARMÁDU PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE, 

SE S GERMÁNY(NEJENOM NĚMECKÝMI) SPOJILI A VYTVOŘILI TAJNOU ORGANIZACI LUFTHAFFE NWO 

S HIERARCHIÍ PLASMOVÝCH ZBRANÍ, KTERÉ SPUSTILI DO ČINNOSTI VŠECHNY POSTUPNĚ V CORONAVIROVÉ KRIZI. LUFTHAFFE NWO NEBYLA POUZE AMERICKO-GERMÁNSKÁ, ALE TYTO NÁRODNOSTI V NÍ PŘEVAŽOVALY.

USA BYLO DLOUHODOBĚ PROTI RUSKU, KDE JSOU ZDROJE PLYNU A ROPY A DALŠÍ NEROSTNÉ BOHATSTVÍ. AMERIKA MÁ PROBLÉMY S HURIKÁNY A TORNÁDY ZEJMÉNA A CHTĚLA KOLONIE V EVROPĚ. RUSKO MĚLO PADNOUT A AMERIČANÉ SE MĚLI STĚHOVAT DO EVROPY NA MÍSTO VÝCHODNÍCH NÁRODŮ, KTERÉ MĚLY VYMŘÍT ÚDAJNÝMI AGRESÍVNÍMI VIRY. 

MĚLO SE NA NĚJAKOU CHVÍLI PŘESTAT CESTOVAT, PROTOŽE DOCHÁZEJÍ ZDROJE ROPY 

A CELÁ CIVILIZACE POSTAVENÁ NA ROPĚ BY SE MOHLA RYCHLE ZHROUTIT. ZÁPAD SI BĚHEM CORONAVIROVÉ KRIZE DĚLAL VĚTŠÍ ZÁSOBY.

FREKVENČNÍ ZLOČINCI ALE NEVĚDĚLI, ŽE EXISTUJÍ ROPNÁ LOŽISKA I NA JINÝCH MÍSTECH, 

ŽE SE O NĚ STAČÍ POMODLIT A ŽE JE TŘEBA JINAK NAVRTÁVAT PODLOŽÍ, 

ZALÉVAT CELOSVĚTOVĚ SPRÁVNĚ, ABY SE ROPA UVOLŇOVALA VÍCE A NEVYSYCHALY ZDROJE, 

ROPU ŘEDIT URČITÝMI LÁTKAMI A ŽE SE MUSÍ ZAVÉST ROPA NA PŘÍDĚL VŠEM ZEMÍM. 

NEVĚDĚLI, ŽE NENÍ MOŽNÉ ŽÁDNÝ NÁROD VYHLADIT, 

ŽE VYSYCHÁME A ŽE JE TŘEBA UDRŽET CIVILIZACE UŽ JENOM PROTOŽE JE NUTNÉ 

SPRÁVNĚ OBNOVIT KOLOBĚHY DEŠŤŮ A SPRÁVNĚ ZALÉVAT

SVĚT SE MUSÍ SPOJIT A NE VYHLAZOVAT NÁRODY NA RŮZNÝCH ÚZEMÍCH A ROZVRACET ZEMĚ, KTERÉ DOKÁŽÍ VĚDOMĚ PEČOVAT O MATKU ZEMI NA SVÝCH ÚZEMÍCH.

FAULFREKVENČNÍ KLECE A CORONY NIČILY TOTIŽ ATMOSFÉRU, NIČILY KOLOBĚHY DEŠŤŮ A VYTVOŘILY OZÓNOVOU DÍRU A SUFOKOVALY MNOHO ZEMÍ. 
NIČILY ROSTLINSTVO A PŮSOBILY HOSPODÁŘSKÉ ŠKODY V RÁMCI VÁLEČNÉ AGRESE.

LIDSTVO JE NYNÍ TŘEBA SJEDNOTIT Z MÉDIÍ CELOSVĚTOVĚ A PROVÉST KROKY, 

KTERÉ BUDE DIKTOVAT ABSOLUTNÍ BŮH NAŠÍ REALITY

ČENOKNĚŽNÍK AUM.

ČESKÁ REPUBLIKA MĚLA BÝT DOPOPRAVENA GERMÁNSKOU LUFTHAFFE VEŘEJNĚ NA ZNAMENÍ CELOSVĚTOVÉHO PŘEBÍRÁNÍ MOCI HRŮZOVLÁDOU LUFTHAFFE NWO JAKO ÚDAJNĚ ŠPINAVÝ NÁROD S PSÍMI VÝKALY NA ULICÍCH. 

JE PLNÁ PSYCHOTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ, KTERÉ BYLY ZABUDOVÁNY DO ELEKTRONIKY 

A KDYKOLI ŠLO SPUSTIT STŘELBU V DOMÁCNOSTECH. 

MÁME ZDE INSTALOVÁNO NĚKOLIK FAULFREKVENČNÍCH SYSTÉMŮ NA POPRAVU NAŠICH OBYVATEL. MĚSTA BY NÁS VYSTŘÍLELA Z DOMŮ A MEZINÁRODNÍ FAŠISTÉ BY NÁS POPRAVOVALI NA ULICÍCH. OBCHODNÍ DOMY MAJÍ V BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMECH ZABUDOVANÉ PLASMOVÉ GENERÁTORY NA POPRAVOVÁNÍ NEŽÁDOUCÍCH OSOB, 

ZLOČINCI MĚLI AKTIVOVANÝ POPRAVČÍ SATELITNÍ SYSTÉM V AUTOMOBILECH, 

POPRAVČÍ SYSTÉMY MĚLA AMERICKÁ TEPELNÁ ČERPADLA, 

TROUBY, TOPENÍ, POČÍTAČOVÉ SÍTĚ, MOBILY, SATELITNÍ PŘÍJMAČE, 

PŘÍJMAČE TELEVIZNÍ A VEŠKERÝ INTERNET.

OBCHODNÍ DOMY A BANKY MAJÍ V BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMECH ZABUDOVANÉ RADIOAKTIVNÍ SKENY, KTERÉ OSLEPOVALY OČI BLÝSKÁNÍM RADIOAKTIVNÍCH FREKVENCÍCH NAŠICH OBYVATEL. 

VŠECHNY TYTO SYSTÉMY ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA ZNEŠKODNIL A BUDOU ODHALENY.

JELIKOŽ JSEM BYLA PSYCHOTRONICKY ZAMĚŘENA JAKO PŘEDSTAVITELKA ALTERNATIVNÍ MEDICÍNY, KTERÁ MĚLA V ÚMYSLU SVŮJ NÁROD MASÍVNĚ RYCHLE UZDRAVOVAT, ODHALOVALA PŘÍČINY ZDRAVOTNÍCH OBTÍŽÍ NÁRODA A ZNELÍBILA JSEM SE ZRÁDCŮM NÁRODA, KTEŘÍ NA NAŠE ÚZEMÍ DOVEZLI FAULPLASMOVÉ PŘÍSTROJE A PLASMOVALI S NIMI SVOJI KONKURENCI A PŮSOBILI ZDRAVOTNÍ POTÍŽE NAŠIM LIDEM, ABY JIM PRODALI VÍCE ZBOŽÍ NEBO SE JICH ZBAVILI, ZNELÍBILA JSEM SE LUFTHAFFE NWO, NEBOŤ JSEM S NÍ ODMÍTLA PODEPSAT NELEGÁLNÍ SMLOUVY, A POZDĚJI MĚ DALI DO PSYCHOTRONICKÉHO PROGRAMU LIKVIDACE VLASTI JAKO MATRONU SVAROHAUM A BOŽÍ MANŽELKU, 

TAK JSEM TÉMĚŘ VŠECHNY SYSTÉMY ZAŽILA NA SOBĚ

ODSTŘELOVALA MĚ AUTA, POULIČNÍ LAMPY, SVĚTLA V OBCHODNÍCH DOMECH A KAMEROVÉ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY. TÉMĚŘ JSEM OSLEPLA, ALE DOSTÁVALA JSEM SUBPLASMOVÉ STŘELY ČERNOKNĚŽNÍKA HÁBA SOLÚTA AGAPE A ČERNOKNĚŽNÍKA AUM, ABY SE MI ZRAK VRÁTIL, NEBOŤ JSEM TYTO SYSTÉMY POMÁHALA ODHALOVAT TÍM, ŽE JSEM SE NECHALA VĚDOMĚ ODSTŘELOVAT. CHODILA JSEM PO MĚSTĚ A PO OBCHODECH A PANACEJSKÁ ARMÁDA HÁBA SOLÚTA AGAPE JE DETEKOVALA A ZNEŠKODŇOVALA.

UVĚDOMUJEME VÁS, ŽE ŽÁDNÝ VIRUS NEMÁ INKUBAČÍ DOBU DVA ROKY JAKO CORONAVIRUS 

A ŽÁDNÝ Z NICH NEZABÍJÍ ELEKTRIZUJÍCÍMI JEVY ČI PARALÝZOU ORGANISMU, 

EMBOLIEMI A TROMBY, INFARKTY A MRTVICEMI. 

JEDNALO SE O FAULPLASMOVÉ STŘELY A PUMY, KTERÉ ZABÍJELY NAŠE LIDI. 

MĚLO TO BÝT HORŠÍ. NA NAŠEM ÚZEMÍ MĚL BÝT SARS, COŽ JE PSYCHOTRONICKÁ POPRAVA, 

TĚLA BYCHOM NACHÁZELI ZMODŘENÁ A KRVÁCEJÍCÍ, 

NEJEDNALO BY SE O VIRUS, ALE PSYCHOTRONICKOU POPRAVU. 

VYHAZUJEME PENÍZE ZA TESTOVÁNÍ, OČKOVÁNÍ, ROUŠKY A RESPIRÁTORY, OMEZUJME SE, KRACHUJE NÁM SPOUSTU OBČANŮ A ŽIVOŘÍ A MEZITÍM CO NEŽIJEME NIRVÁNSKY A NEJEZDÍME A NELÉTÁME, TAK SI ZÁPAD DĚLÁ PODZEMNÍ ZÁSOBY NAFTY A BENZÍNU.

NA NAŠEM ÚZEMÍ BYLY NADĚLÁNY PSYCHOTRONICKÉ STŘELNICE A POPRAVIŠTĚ, 

MÁME ZDE PSYCHOTRONICKÁ PODZEMÍ A PSYCHOTRONICKÉ DOMY, 

PSYCHOTRONICKÉ VÝROBKY A ZEMĚ A JEJÍ ZBOŽÍ JSOU PROČIPOVANÉ A ZAJEDOVANÉ, 

COŽ BRZY LIDÉ BUDOU VIDĚT, AŽ ODKRYJEME FAŠISTICKÉ METODY POPRAV. 

DOSUD MÁME OZNAČENÉ NA LOGU FIRMY, 

KTERÉ MAJÍ PSYCHOTRONICKÉ SYSTÉMY A HLÁSILY SE K LUFTHAFFE. JSOU NA LOGU DUHOVĚ A JINAK ZŘETELNĚ VYBARVENÉ A MAJÍ RAPÁTORSKÉ ZNAKY NA SVÝCH ZNAČKÁCH.

MÁME V ZEMI NĚCO KOLEM 150.000 NÁRODNÍCH ZRÁDCŮ, 

KTERÝM LUFTHAFFE NWO SLIBOVALA PŘEVZÍT VLÁDU V ZEMI PSYCHOTRONICKY. 

MÍSTO TOHO MĚLI POPRAVOVAT VLASTNÍ NÁROD A POTOM MĚLI BÝT VYVRAŽDĚNI. 

MĚLI JSME NA NAŠEM ÚZEMÍ POUZE NIŽŠÍ ZBRANĚ A JENOM PÁR VYŠŠÍCH, 

KTERÉ JIM ALE VYŠŠÍ KATI VYPÍNALI.

NA JAŘE - NA POČÁTKU LÉTA 2021 JSEM ZAŽILA PLASMOVOU BITVU MÍSTNÍCH GANGŮ, 

KTERÉ MĚ CHTĚLY JAKO ŽENU OZNAČENOU V PROGRAMU TAME THE WITCH POPRAVOVAT. 

JEJICH ZBRANĚ SE NEDALY S VYŠŠÍMI SROVNAT, ALE ZAVRAŽDILY BY TAKÉ, KDYBYCH NEBYLA ZACHRAŇOVANÁ. STŘELY SE DALY ODRUŠIT KAMENY, OVČÍMI KŮŽEMI, ŠUNGITY, KŮŽEMI, NĚKTERÉ MATERIÁLY JE POHLCOVALY A VYTAHOVALY Z TĚLA. 

BĚHALA JSEM PO DOMĚ A PŘIKLÁDALA JSEM SI NA POKYN SVÉHO ZACHRÁNCE TYTO MATERIÁLY NA TĚLO, ABYCH PŘEŽILA. VŠECHNO DOMA JISKŘILO A DÁVALO ELEKTRICKÉ RÁNY. 

PO ČASE SE MATERIÁL PŘESYTIL A MUSEL SE ODSUFOKOVAT VE VODĚ NEBO NA SLUNCI NEBO ODINKARNOVAT VYŠŠÍMI PLASMOVÝMI GENERÁTORY. 

MUSELA JSEM VYPÍNAT PROUD, ABY MI HO V DOMĚ NEZNIČILI. PŘESTŘELILI MI NĚKOLIK ELEKTRONICKÝCH PŘÍSTROJŮ, MOHLI JE STŘELOU VYPNOUT NAVŽDY. 

JEDOVATÉ JSOU I ROUŠKY A RESPIRÁTORY, OČKOVÁNÍ OBSAHUJE MIMO ČIPY I HYDROXID GRAFENU A OČKOVANÍ JSOU V NEBEZPEČÍ MRTVIC, EMBOLIÍ, INFARKTŮ A TROMBÓZ NYNÍ.

UVĚDOMUJEME VŠECHNY, ŽE TABULKY VÝSKYTU CORONAVIRU JSOU FALŠOVANÉ I TESTY JSOU FALEŠNĚ POZITIVNÍ. VIRUS MÁ SEZÓNU PŮL ROKU A CORONAVIRUS SE DETEKUJE JIŽ TÉMĚŘ DVA ROKY. 

JE TO PROTO, ABYSTE SE DALI OČKOVAT. KDYBY FUNGOVALY DÁLE PLASMOVÉ ZBRANĚ, 

SKRZE ČIPY V OČKOVÁNÍ BYSTE MOHLI BÝT PŘESNĚJI POPRAVOVÁNI I SATELITNÍMI ZAMĚŘOVAČI.

JE TO PODVOD.

PLASMOVÉ STŘELY NEJSOU VĚTŠINOU VIDĚT, 

POKUD NEMUČÍ RADIOAKTIVNÍMI BLESKY, 

NEJSOU MOC ANI CÍTIT, 

KDYŽ STŘELÍ A PROGRAM SE MŮŽE ROZVÍJET I NĚKOLIK TÝDNŮ. 

MŮŽE SE DRŽET V ORGANISMU I MĚSÍCE A MUČIT.

FREKVENČNÍ ZLOČINCI NA OSTATNÍCH ALE NEVĚDĚLI, ŽE JSOU NĚKOLIK DESETILETÍ POZOROVÁNI A ŽE JSOU JEJICH PLÁNY ROZKRÝVÁNY Z OSTATNÍCH DIMENZÍ NAŠÍ REALITY 

ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA.

JELIKOŽ VŠECHNY ORGANISMY JSOU FREKVENČNÍ BYTOSTI, 

KAŽDÝ MÁ SVOJE PÁSMO FREKVENCÍ, KTERÉ HO OŽIVUJÍ, A MÁ TAKÉ SMRTELNOU FREKVENCI 

TZV. MOR (MORTAL OSCILLATION FREQUENCY) 

A EXISTUJÍ FREKVENCE, KTERÉ TENTO ORGANISMUS ZDRAVOTNĚ OSLABUJÍ, 

VYBÍJEJÍ HO. FREKVENCI MÁ KAŽDÝ ORGÁN, TKÁŇ I BUŇKA, I CELÉ TĚLO. 

NA TOMTO PRINCIPU VYBÍJENÍ TKÁNÍ NEBO PŮSOBENÍ NEPŘÍJEMNÝCH FREKVENČNÍCH JEVŮ PRACUJÍ NELEGÁLNÍ FREKVENČNÍ FAULPLASMOVÉ ZBRANĚ.

MEZI LETY 2001 - 2016 JSEM BYLA VÝZNAMNOU PŘEDSTAVITELKOU ALTERNATIVNÍ MEDICÍNY, 

VYSTAVĚLA JSEM ZNAČKU 

NATUROPATICKÁ PORADNA 

A ŠKOLILA JSEM BUDOUCÍ NATUROPATY V NĚKOLIKA ALTERNATIVNÍCH SMĚRECH. 

BĚHEM TĚCHTO LET JSEM ROZSÁHLE PRACOVALA S TECHNIKAMI ELEKTROHERBALISMU, 

KDY JSEM POUŽÍVALA FREKVENČNÍ PŘÍSTROJE JAKO F-SCAN (ZAKAZUJEME), 

PLASMOVÝ GENERÁTOR RPZ 14  (ZAKAZUJEME) K EXPERIMENTÁLNÍMU NIČENÍ VIRŮ, BAKTERIÍ, PLÍSNÍ A PARAZITŮ VYŠŠÍCH, DÁLE PAK TIMEWAVER MED A FREQUENCY (ZAKAZUJEME) A NAKONEC JSEM SE UKOTVILA V DIAGNOSTIKOVÁNÍ MNOŽSTVÍ NEŽÁDOUCÍCH ORGANISMŮ A ŠKODLIVIN SKRZE EU LÉKAŘSKY CERTIFIKOVANÝ PŘÍSTROJ RUSKÉ VÝROBY SENSITIV IMAGO 530 - BUDE SE MĚNIT A PŮJDE DO ZDRAVOTNICTVÍ.

POSTAVILA JSEM SILNOU SKUPINU, KTERÁ ZAKLÁDALA 

NATUROPATICKÉ PORADNY 

PO CELÉ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE. 

BOHUŽEL MOJI PRÁCI ZNIČILA NELEGÁLNÍ OBCHODNÍ SOUTĚŽ A VÁLEČNÁ PSYCHOTRONICKÁ ŠARÍA.

 ZAČALO TO V ROCE 2014 A OD MÝCH ZACHRÁNCŮ 

Z NAŠICH MULTIFOKÁLNÍCH ŘÍŠÍ ZA ZRCADLEM JSEM SE DOZVĚDĚLA, 

ŽE JSEM BYLA PSYCHOTRONICKY VÍCE ZAMĚŘENA JIŽ OD ROKU 2012, 

KDY JSEM POSTAVILA ONLINE VÝUKOVÝ WEBINÁŘOVÝ SYSTÉM 

A STALA JSEM SE TRNEM V OKU FAŠISTICKÉ LUFTHAFFE NWO. 

BYLA JSEM PRÝ ZAMĚŘENÁ PSYCHOTRONICKY OD  DĚTSTVÍ PSYCHOTRONICKÝMI KATY, KTEŘÍ NA NÁS PÁCHALI POKUSY SE ZDRAVÍM, ZPŮSOBILI MI ZARŮSTÁNÍ EUSTACHOVY TRUBICE AŽ JSEM TÉMĚŘ OHLUCHLA A OD 5TI LET JSEM MĚLA V EUSTACHOVÝCH TRUBICÍCH TRUBIČKY, OD 16 LET PAK MĚ DALI DO VÁLEČNÉHO PSYCHOTRONICKÉHO PROGRAMU TAME THE WITCH JAKO ÚDAJNOU KURVU (BYLA ZDE FALEŠNÁ SVĚDECTVÍ JAK SI LIDÉ ULEVOVALI OD PSYCHOTRONICKÉHO MUČENÍ NEBO SE MSTILI - MNĚ SE SPOLUŽÁK POMSTIL ZA TO, ŽE JSEM S NÍM ODMÍTLA PO ASI 20 DNECH DÁLE CHODIT), A POTOM JSEM BYLA ZAMĚŘENÁ, PROTOŽE MĚ OBĚTOVAL MŮJ MANŽEL V TÉTO NELEGÁLNÍ PSYCHOTRONICKÉ HŘE.  VZALA JSEM SI MNĚ ŽEL HOMOSEXUÁLNÍHO SMILNÍKA V NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI SVĚDKOVÉ JEHOVOVI, KDE SE BĚŽNĚ PROVDÁVAJÍ PANNY ZA TAJNÉ HOMOSEXUÁLY. BYLA TO SMŮLA. 

OD TÉ DOBY JSEM SE STALI TERČEM PSYCHOTRONICKÝCH ÚTOKŮ. 

KATI ÚTOČILI NEJENOM NA ZDRAVÍ, ALE ZAMĚŘENÍ MUSELI DÁVAT I FANTY, TAKŽE MI NAPŘÍKLAD ODSTŘELILI PŘEDNÍ OSU AUTOMOBILU CITROEN C3, KDYŽ STÁL A PARKOVAL. SEDĚLI JSEM V RESTAURACI A NAJEDNOU RÁNA OBROVSKÁ A KDYŽ JSME VYŠLI VEN, AUTO BYLO SESUTÉ NA CHODNÍKU, KOLO VYVRÁCENÉ A OSA PRASKLÁ. TAKTO MOHLI ČLOVĚKA PLASMOVĚ ODSTŘELIT VÁLEČNOU PSYCHOTRONICKOU ZBRANÍ KDYŽ JEL PO SILNICI A ZPŮSOBIT MU AUTONEHODU. EVIDENTĚ PŘEDNÍ OSA NEPRASKAL JEN TAK A KDYBY PRASKLA SAMA OD SEBE, NEUDĚLALO TO TAKOVOU RÁNU. 

JENOMŽE LIDÉ NEVĚDĚLI O PSYCHOTRONICKÝCH VÁLEČNÝCH PLASMOVÝCH GENERÁTORECH A NESPOJILI SI TO S POŠKOZENÍM SVÉ VĚCI. TAKTO MOHLI PSYCHOTRONIČTÍ KATI DĚLAT SABOTÁŽE RŮZNÝCH VÝROBNÍCH PODNIKŮ TAK, ŽE RUSKO RADĚJI NIC NEVYRÁBĚLO, NEBOŤ TO NEMĚLO CENU. 

DODNES JE V MNOHA OBLASTECH Z TOHOTO DŮVODU BÍDA. 

JE TŘEBA SI UVĚDOMIT, ŽE NÁS ODSTŘELOVAL ZÁPAD. NE VÝCHOD. 

VÝCHOD BYL OBĚTÍ STEJNĚ JAKO ČESKÁ REPUBLIKA A NESMĚL O TOM MLUVIT. 

JEDNOU JSEM SI VŠIMLA VE VIDEOZÁZNAMU, JAK JE PŘI ROZHOVORU DO MÉDIÍ VELEVÁŽENÝ PAN PREZIDENT RUSKÉ FEDERACE VLADIMÍR VLADIMÍROVIČ PUTIN PSYCHOTRONICKY MUČEN. MĚL S TÍM PRÝ PROBLÉMY NĚKOLIK DESETILETÍ, NEŽ BYLA POSTAVENA ANTIPSYCHOTRONICKÁ OCHRANA RUSKÉ FEDERACE.

V RUSKU BYL ODSTŘELEN ČERNOBYL A PSYCHOTRONICKY SESTŘELILI ALEXANDROVCE. NAD ARALEM BYLA ZAPNUTA PSYCHOTRONICKÁ FAULPLASMOVÁ SÍŤ TAK, ŽE TÉMĚŘ VYSCHL. NEBYLO TO ODVEDENÍM VODY. JEDNÁ SE O SUFOKACE MATKY ZEMĚ.

NEBO JINDY MI PSYCHOTRONIČTÍ KATI PROSTŘELILI KOBYLKU KLAVÍRU, KTERÝ JSEM DOSTALA OD TÁTY DAREM, A ZNIČILI JEJ. TO OBĚTOVAL MŮJ MANŽEL TAJNĚ JAKO FANT, ABY NEBYL MUČEN. HROZILI MU FAULPLASMOVÝM ŠLEHEM, COŽ BYLA FORMA UPÁLENÍ, KTERÉ BY POLICIE UZAVŘELA JAKO VÝBUCH PLYNU. 

BYLA JSEM OD SVÝCH ASI 17 LET NEUSTÁLE NEMOCNÁ S NĚČÍM JINÝM, NEBOŤ NA MNĚ PÁCHALI PSYCHOTRONIČTÍ KATI POKUSY SE ZDRAVÍM A DÍKY TOMU JSEM SE ZAČALA ZAJÍMAT O ALTERNATIVNÍ MEDICÍNU, PROTOŽE KLASICKÁ MEDICÍNA PRO MĚ MĚLA POUZE ALERGIZUJÍCÍ LÁTKY NEBO MI NABÍZELA ODNÍMÁNÍ MÝCH TKÁNÍ. 

MOJÍ PŮVODNÍ PROFESÍ JE UČITELKA ANGLICKÉHO JAZYKA, K PŘÍRODNÍ MEDICÍNĚ MĚ PŘIVEDLY ZDRAVOTNÍ POTÍŽE CELÉ MÉ RODINY A ZNALOST ANGLICKÉHO JAZYKA, NEBOŤ JSEM MOHLA STUDOVAT V ZAHRANIČÍ A MÍT TAM SVÉ VZORY.

BĚHEM TĚCHTO LET ZÁJMU O NATUROPATII A ELEKTROHERBALISMUS JSEM ČÁSTEČNĚ POCHOPILA JAK FUNGUJE TĚLO ČLOVĚKA FREKVENČNĚ, ŽE OBSAHUJE TELEPATICKY KOMUNIKUJÍCÍ POCITOVOU MIKROFLÓRU, KTERÁ JE ARFMORFNÍ (DŘÍVE SE UŽÍVALO SLOVO POLYMORFNÍ), COŽ ZNAMENÁ, ŽE SE MĚNÍ V RŮSTU PODLE VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ BUĎ NA PŘÍJEMNOU NEBO NEPŘÍJEMNOU.

MĚLA JSEM CHRONICKÉ PROBLÉMY S MOČOVÝM MĚCHÝŘEM, 

NEBOŤ MI PSYCHOTRONICKÝ KAT DĚLAL 

SUFOKACE

SUFOKACEMI PORUŠOVALI KATI SPRÁVNÉ ELEKTROSPÍNAČE VE TKÁNI MOČOVÉ TKÁNĚ, TAKŽE TO VYPADALO, ŽE MÁ MOČOVÝ MĚCHÝŘ MALOU KAPACITU UDRŽET TEKUTINU, ALE VE SKUTEČNOSTI SE JEDNALO O USUFOKOVÁNÍ TKÁNĚ, TEDY JEJÍ VYSTŘÍLENÍ Z KYSLÍKU, VODY, TUKU A MINERÁLŮ TAK, ŽE ZTVRDLA A SPLASKLA A PORUŠENÍM SPÍNAČŮ DOCHÁZELO K TOMU, ŽE JSEM MUSELA VYHLEDÁVAT TOALETU KAŽDOU PŮL HODINU AŽ HODINU. 

SUFOKACE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE BYLA OBLÍBENÁ PSYCHOTRONICKÁ POPRAVA V NAŠÍ ZEMI. PSYCHOTRONICKY BYLO MOŽNÉ USUFOKOVAT CELOU PÁNEV TAK, ŽE SE NEŠLO NIJAK VYPRÁZDNIT, BŘICHO BYLO ÚPLNĚ ZTVRDLÉ A NEŠLO SE VYPRÁZNIT NIJAK, SVĚRAČE SE ANI NEHLY A OBĚŤ UMÍRALA NA NESCHOPNOST VYMĚŇOVAT TEKUTINY A ŽIVINY. TENTO STAV JSEM ZAŽILA NĚKDY V ROCE 2021 A BYLA JSEM Z NĚJ ZACHRÁNĚNA. MUSÍM ŘÍCI, ŽE TO BYLA HRŮZA. ÚPLNĚ ZTVRDLÉ VNITŘNOSTI.

USUFOKOVAT MOHL PSYCHOTRONICKÝ KAT JAKÝKOLI ORGÁN A POPRAVIT TAK OBĚŤ NA JEHO FUNKCI.

BĚHEM ŠKOLENÍ OD RUSKÝCH VĚDCŮ, LÉKAŘŮ A MANAŽERŮ OHLEDNĚ FREKVENČNÍCH TECHNOLOGIÍ JSEM SE DOZVĚDĚLA, ŽE VÝZKUM JDE DVĚMA SMĚRY, JEDEN SMĚRUJE DO LÉČBY TĚLA FREKVENČNÍMI PŘÍSTROJI A DRUHÝ DO FREKVENČNÍ PLASMOVÉ VÁLKY. 

JIŽ V ROCE 2016 JSEM MĚLA DŮKAZ, ŽE JSEM BYLA FREKVENČNĚ ZAMĚŘENA PLASMOVÝMI GENERÁTORY, NEBOŤ SE MI VE VÝSLEDCÍCH NA PŘÍSTROJI AUREOLA S, KTERÝ MĚŘÍ MENTÁLNÍ ELEKTROMAGNETICKOU AURU ČLOVĚKA, OBJEVOVALA DRUHÁ CORONA. TO JSEM JEŠTĚ O VÁLEČNÝCH PLASMOVÝCH GENERÁTORECH NIC NEVĚDĚLA. 

NEVĚDĚLA JSEM, ŽE MĚ ZAMĚŘILI VÁLEČNÍ ZLOČINCI KVŮLI MÝM SNAHÁM LÉČIT NÁROD ALTERNATIVNĚ A PROTOŽE JSEM MĚLA KONFLIKT V MLM, DO KTERÉHO SE SOUSTŘEDILI ZAHRANIČNÍ FAŠISTÉ LUFTHAFFE NWO A POUŽÍVALI JEJ K VÁLEČNÝM CÍLŮM. ODMÍTLA JSEM PODEPSAT NELEGÁLNÍ SMLOUVY, KTERÉ OMEZOVALY MOJI ČINNOST V ALTERNATIVĚ, SVOBODU SLOVA A NÁZOR NA LÉČENÍ LIDSKÉHO ORGANISMU A DIAGNOSTIKOVÁNÍ PŘÍČIN JEHO POTÍŽÍ.

BYLA JSEM TAKOVÉ MALÝ VĚDEČEK EXPERIMENTÁTOR, 

KTERÝ HLEDAL PROČ JSME NEMOCNÍ A ZAJÍMAL SE O TO DO VŠECH HLOUBEK A ŠÍŘEK, 

VYVÍJEL SE RYCHLE A POTŘEBOVAL ABSOLUTNÍ SVOBODU. 

UVĚDOMOVAL SI JAK SE ZOSTŘUJÍ ZÁKONY EU, 

KTERÉ POZNÁNÍ BRÁNILY. BYLO MI TO PODEZŘELÉ, 

ALE NETUŠILA JSEM, ŽE SE SCHYLUJE K CELOSVĚTOVÉ PLASMOVÉ VÁLCE.

BYLA JSEM DLOUHO NÁBOŽENSKÝM SLUŽEBNÍKEM 

A SLEDOVALA JSEM STAV MATKY ZEMĚ CELOSVĚTOVĚ, 

UVĚDOMOVALA JSEM SI, ŽE VYMÍRAJÍ PO TUNÁCH DRUHY, 

ZEJMÉNA VE VODĚ, ŽE STOUPÁ POČET ZEMĚTŘESENÍ VE SPOJÍCH LITOSFÉRICKÝCH DESEK, 

ŽE KLESÁ DNO SOPKY ETNY A HROZÍ TSUNAMI, 

ŽE SE PROBOUZEJÍ SUPERVULKÁNY 

A ŽE MÁME POTÍŽE S DEŠTI V ČESKÉ REPUBLICE, 

ŽE JE PLANETA ZEMĚ STÁLE TOXIČTĚJŠÍ CELKOVĚ, 

ŽE JE PROBLÉM S PLASTY A S ROPOU A ŽE SE LIDÉ CELKOVĚ HÁDAJÍ 

A CHOVAJÍ NEROZUMNĚ. NECHÁPALA JSEM JAK TO MŮŽE STVOŘITEL LIDSTVA ZACHRÁNIT, 

ALE BYLO MI JASNÉ, ŽE SE BLÍŽÍ ARMAGEDDON, COŽ JSEM NEVĚDĚLA PŘESNĚ JAK BUDE VYPADAT.

ŽE JE TO CELOSVĚTOVÁ PLASMOVÁ VÁLKA, TO MĚ ANI NENAPADLO 

AŽ DO ČERVNA 2020.

TEHDY MĚ FAULPLASMOVÍ FREKVENČNÍ ZLOČINCI POPRVÉ V MÉM VĚDOMÍ VYVEDLI SVÝMI ZBRANĚMI VEN Z DOMU A PŘEDVÁDĚLI MI, CO UMÍ.

POKRAČOVÁNÍ ZDE: