MOJE PRVNÍ 

ZÁZRAČNÉ SETKÁNÍ 

S ABSOLUTNÍM BOHEM 

V BŘEZNU 2016

MATRONA SVAROHAUM

JAK JSEM SE PROBOUZELA DO SVÉHO BUDOUCÍHO POSLÁNÍ

říjen 2021

Nikdy bych si nepomyslela, 

že se to stane zrovna mně 

BÝT ZÁZRAČNĚ PROBUZENA, KOMUNIKOVAT TELEPATICKY S ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA, BÝT ZACHRAŇOVÁNA OD MEZINÁRODNÍHO ZLOČINU, BÝT POHÁDKOVĚ ŠKOLENA A PŘIPRAVOVÁNA PRO BUDOUCÍ POSLÁNÍ ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA.

JAK TO VLASTNĚ BYLO? 

NIKDY NA TYTO MOMENTY NECHCI ZAPOMENOUT. BYLY ÚŽASNĚ VZRUŠUJÍCÍ A ZÁZRAČNÉ.

Psal se rok 2016 a já jsem se rozhodovala, 

že zruším svoji náboženskou identitu u svědků Jehovových.  

NECHTĚLA JSEM JIŽ BÝT SVĚDKEM JEHOVOVÝM 

A CHTĚLA JSEM UCTÍVAT BOHA PO SVÉM JAK SE TO LÍBÍ MNĚ.

CHTĚLA JSEM VLASTNÍ NÁBOŽENSTVÍ.

Svědkové Jehovovi mají zakázáno číst literaturu "odpadlíků" a proto nikdy nemohou udělat pokrok, pokud číst nezačnou naše slova a neseznámí se s jejich vlastními omyly a chybami. 

Takže pokud některého znáte, uvědomte je, že jsme ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA a že je s ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA mým NEJSVATĚJŠÍM MANŽELEM, rušíme, ať přestanou ihned kázat nesmysly.

Byla jsem zde vedena jako pokřtěný člen od 17.5. 1992 

a zajímala jsem se o studium Bible s nimi od prosince 1990. 

Děkuji jim za všechnu péči a lásku, kterou jsem jim vracela, jak jsem uměla a mohla, a vrátím jim ji ještě nyní tím, že je zruším a reformuji na správně. Žijí ve lži a to jim ubírá šance na zdravý život a na dlouhověkost a ničí jim to vztah k BOHU ABSOLUTNO, což jim nepřeji.

JEJICH SYSTÉM HODNOT JE KATASTROFÁLNÍ A MUSÍ SE UKONČIT JAKO ZEMĚKOULOVRAŽEDNÝ.

Pokud by byli na světě pouze svědkové Jehovovi, tak by měli na okraji společnosti vyvrhele vlastní neschopnosti vytvořit absolutní nirvánu pro všechny z různých důvodů, kterými by navíc gomoristicky opovrhovali, nestýkali by se s nimi, nezdravili by je a nepomáhali by jim a roznášeli by o nich nepravdivé drby.

Strávila jsem v této organizaci dostatek času, 

abych si uvědomila jejich chyby v učení i jejich přínos pro mě osobně. 

JEJICH PŘÍNOS PRO MŮJ ŽIVOT BYL OBROVSKÝ, STEJNĚ JAKO MOJE UVĚDOMĚNÍ, ŽE U NICH BÝT NECHCI ORGANIZOVÁNA A PODŘIZOVAT SE LIDSKÉ BLBOSTI, BYLO OBROVSKÉ.

Zakazovali nepřímo například vysokoškolské vzdělání. celkově dělali mnoho věcí nepřímo a mlžili. Byli velcí alibisté. Zakazovali vytvářet si finanční zázemí. Zakazovali účastnit se státních svátků. Nectili vůbec historický vývoj jejich národa. Velká spousta mezi nimi různě podváděla stát a nespolupracovala na tom, aby byl silný. Naučili mě být velice kritickou vůči mnoha jevům ve společnosti, ale oni kritizovali a nepřinášeli zlepšováky a to se mi nelíbilo. Jsem reformátor založením  a uvědomila jsem si, že kvůli svým předkům jsem vlastenec.

Oni si lásku k vlasti, příslušnost k zemi, zakazovali, a všechno nazývali svět, který patří Satanovi Ďáblovi. 

A to mě právě štve, že nepatří náš svět nám lidem a BOHU, který ho stvořil, že tomu všemu vládne někdo, kdo przní BOŽÍ STVOŘENÍ. Nic nechci ničit a všechno chci zlepšit a předělat a všechny ty lidi prostě se změní a hotovo a tečka. NIKOHO NEZATRACUJEME A VŠECHNY PŘEVYCHOVÁVÁME.

Vstupovala jsem tam jako příliš mladá, nerozuměla jsem významu národních států pro lidstvo celosvětově, abych byla schopna rozlišit jak byli svědkové Jehovovi pro většinovou společnost nepoužitelní, 

jak byli státokazní, jak diskriminovali ženy, 

jak byli nábožensky nesnášenliví a diskriminační, 

neuvědomovala jsem si, že páchají soudní šaríu, 

nechápala jsem ihned jak nerozumně uvažují o vlastní bezpečnosti a bezpečnosti států, 

a že Bible, jak tvrdí, není absolutní direktiva od BOHA. 

Jedná se o sbírku písemností sesbíraných původně Židy a hnutím vojenské akce Kristus, 

která odváděla Židy z jejich území jinam. To vše uchováno opisy z doby mezi 2. stoletím př.n.l.(starší opisy neexistují) - 5. stoletím n.l., které byly sebrány za účelem zachování střípků poučné historie a učení židovského národa včetně učení Jehoshuy Svaroga, legendárního Ježíše Krista, na kterou se dalo filozoficky navazovat a kterou šlo různě vykládat a používat za mnohým osobním i kolektivním záměrem.

Ježíš je zde v BIbli vzkříšen a potom nějak prý odešel do nebes, tedy asi spáchal sebevraždu nebo ho Bůh zabil zase a odvelel ho jinam a vzpomíná se na něj tak nějak volně po svém, pronášejí se skrze něj modlitby a všichni si tak nějak dělají věci po svém v různých denominacích křesťanství, které si mezi sebou moc nerozumí, protože se nemohou dohodnout na jediném výkladu správně. Uctívá se, zřejmě věčně, mučený muž přibitý na kříž. Na tomto základě vznikly národy, které mají země plné křesťanských kostelů, kláštěrů a katedrál, kde se uchovávají prastaré liturgie a další tradice. Na tomto základě vyrostly západní i východní moderní již spíše ateistické civilizace, které mají v hlavách historicko-náboženské vakuum s příměsemi čehosi co neví přeSně co to je, pokaždé to je jinak a pravda prý je relevantní, ale všichni mají svůj vlastní názor POSTAVENÝ NA TOM ONOM VAKUU S PŘÍMĚSÍ ČEHOSI, CO NEVÍ PŘESNĚ CO TOJE, ALE... :):):)

Poté, co jsme v roce 2018 začala s Ježíšem Kristem JEHOSHUOU SVAROGEM komunikovat telepaticky jako s mým otcem z 1. století a nadiktoval mi částečně svůj životopis, tak se nedivím, že se ze své říše na nás dívá jako na pomatené pošetilce věřící v lež. Způsob, jakým lidé různě vykládají Bibli, je podle něj tragikomický. Jeho znázorněním na křížích říká Šmarjové a káže jim ovázat rány a připsat k nim pravdu jako to všechno bylo opravdu. na spoustu věcí, co lidé dělají a říkají, se zlobí, a jejich modlitbám neneslouchá.

Jelikož jsem znala už tenkrát díky svědků Jehovovým Bibli poměrně na detail, 

uvědomovala jsem si, že Bůh se určitě na mě nebude zlobit, 

když se nyní vydám jinou cestou 

a nebudu trávit u svědků Jehovových planě velké množství času, 

protože už mi to léta nic nepřinášelo. 

Byla to už ztráta času a já jsem chtěla dělat něco užitečného 

pro zdravotní stav obyvatel nejenom České Republiky. 

Mně nejvíce štvalo naše zdravotnictví, 

které mi umučilo otce a mně nepomáhalo téměř s ničím, 

s čím jsem měla zdravotní potíže. 

Neustále mi chtělo odnímat tkáně a vyhazovat je a působit mi bolest a dávat mi jed.

Svědkové Jehovovi mě zase nutili chodit někam, kde to nedávalo smysl dlouhodobě již. Bylo to jako chodit neustále do mateřské školy, ačkoli vám bylo již přes 40 let. :)

Pokud jste tam pravidelně nechodili, měli pro vás soukmenovci většinou jenom výčitky, které vás bolely a podezřívali vás z nekalostí všeho druhu, ke kterým prý tíhnete, když k nim nechodíte. Tedy víru ve vás neměli a roznášeli si mezi sebou o vás drby. Největší drbnou se prokázal můj nyní již naštěstí ex, kterému všichni věřili, aniž si ověřovali z druhé strany fakta.

Měla jsem pocit, že mě to brzdí, protože mým největším přáním bylo pochopit proč jsme nemocní, stárneme a umíráme a proč je na světě tolik zločinu a proč STVOŘITEL LIDSTVA nezjevil více informací o tom jak jsme byli stvořeni. 

Zajímala mě prastará historie lidstva a celé Matky Země a veškerého stvoření.

Na to už svědkové Jehovovi neměli další hlubší odpovědi a bádat jinde nedovolovali, tak jsem si dovolila neposlouchat dále již omezování mé osobní svobody a práv a odešla jsem

rozlučkovým emailovým dopisem od svědků Jehovových 4.2. 2016 

a rozhodla jsem se dále bádat jinak a jinde v tom jak funguje lidský organismus a jak funguje MATRIX. 

Jak si správně přát 

a dostávat odpovědi na své otázky 

a ideálně přímo od BOHA, 

to mě nenapadlo, že to také jde. 

Ale přála jsem si předtím hodně, meditovala jsem, četla jsem knihy, cestovala jsem, psala jsem si přání, učila jsem se od moudrých. věřila jsem, že jednou přijdu na to jak to všechno je opravdu.

ŘEKLA JSEM SI BOHU O ABSOLUTNĚ VŠECKO POZNÁNÍ JAK LÉČIT A VYLÉČIT VŠECKO, CO JDE A CO SE SMÍ.

NEMĚLA JSEM VĚTŠÍ AMBICE, 
NEŽ BÝT LÉČITELKA, 
CO VÍ ABSOLUTNĚ VŠECKO O ZDRAVÍ A NEMOCI.

Jenomže jsem nevěděla, že nemoci způsobují psychotroničtí zločinci celosvětově především, že je svět v tajné válce, která nás měla brzy postihnout genocidou jako národ a já měla jako představitelka Alternativní medicíny zahájit svojí mrtvolou nebo nejvíce mučenou bytostí anšlus mé národní země.

Že se stanu vojenskou MATRONOU, to mě ani nenapadlo. 

A už vůbec ne, že se jedná o biblický ARMADEGGON.

www.psychotronickavalka.cz

O tom, že se jde dovolat až tak vysoko, jsem nevěděla. Řekla jsem si o věčnou telepatickou komunikaci odtud v tomto těle až později, když jsem byla kontaktována. 

Všechno, co jsem kdy měla na srdci, tak jsem BOHU vyčetla a nehodlám s tím skončit, když bude zase důvod ke stížnosti, což bych si nepřála. :)

Bohu jsem vynadala jednoduše, že mě vedl cestou, která se mi nelíbila prostě už a hrdě jsem si řekla o víc a líp a řekla jsem si o všecku moc a prostředky, a to i Satanovi Ďáblovi klidně. Hlavně když ten svět opraví, mně je to jedno kým byl předtím nebo na koho si hrál. :)

O to krásnější pak byla naše setkání, protože byla upřímně pravdivá a jsou dodnes a budou věčně.

To jsem nevěděla, že kdybych cokoli zastírala a nemluvila jsem pocitovou pravdu, 

tak bych byla BOHU k ničemu. 

MATRONA SVAROHAUM, kterou se řídí BOŽÍ MLÝNY, 

musí být absolutně poctivá vůči BOHU v tom jak posuzuje sebe i všechny ostatní.

Hledala jsem už dlouhodobě v zahraničních knihách z oblastí medicíny všeho druhu a v knihách o prastarých náboženstvích, prastarých civilizacích, knihách jiných věřících lidí, v knihách o katastrofických událostech naší minulosti. Hledala jsem ve filmech a dokumentech.

Výklad svědků Jehovových, kteří zakazovali zajímat se o ostatní náboženství a tvrdili o všech, že jsou falešná, jsem nehodlala praktikovat a nehodlala jsem jim lhát, tak jsem odešla. 

Žádné náboženství není falešné, všechna jsou autentická a všechna nás učí něco jiného. 

Jsme kouzelnická vědecko-technická frekvenční sci-fi realita a naše poznání BOHA je legračně malé ve srovnání s tím, co jsem tenkrát ještě měla pochopit a co ještě vůbec ani nyní nechápu. :)

Zároveň jsem BOHU tenkrát sdělila již pár měsíců předtím a v únoru 2016 jsem to potvrdila, že se rozvádím s mužem, který si mě nevážil, choval se ke mně hrubě a přiživoval se na mně. U svědků Jehovových by už se mnou téměř nikdo nemluvil, kdybych ta dál chodila...Rozvod se tam považuje za EE, pokud vás partner nepodvedl. To jsem ještě nevěděla, že můj manžel mě podvedl při sňatku a starší sboru o tom věděli, že je homosexuální. Takže sňatek je matrixově neplatný a rozvést jsem se musela. 

Manželství bylo MATRIXOVÝM SOUDEM ANULOVÁNO.

To jsem se dozvěděla až o pár let později, když jsem dostal tantravelmistrovský tréning a pochopila jsem, že můj manžel nebyl sakrální sexuálně a že mě nemiloval opravdu.

Na počátku března 2016 jsem řešila, že ho chci opustit hezky, aby nebyl smutný a mohl začít pohodlně nový život beze mě a já bez něj. Chtěla jsem být velkorysá, ačkoli jsem z jeho chování byla zklamaná. Velkorysá jsem byla pořád ve svazku s ním a byla to chyba. Příživník se hýčkat nemá.

 Rozhodla jsem se tenkrát na počátku března 2016, protože se nechtěl odstěhovat a oddělit se racionálně dle mého přání vyjádřeného již v říjnu 2015, že si udělám krátkou dovolenou, vyjedu si někam do penzionu a napíši mu krásný příjemný, ale důrazný, dopis na rozloučenou, kde ho požádám znovu o oddělení. Nechtěla jsem ho vyhazovat.

Takže bylo rozhodnuto, že si prostě srovnám hlavu a pokročím ve svých rozhodnutích žít jinak dále.

A tak jsem si objednala emailem penzion SVATÁ KATEŘINA

Název se mi líbil, ale nepotvrdili mi rezervaci, která proběhla, a když jsem tam volala, tak mi sdělili, že jim nic nedošlo a že nemají místo.

Tak jsem se smála, protože jsem si uvědomila, že svatá tedy asi nejsem.

Kamarádka mi doporučila jiný penzion. 

Jmenoval se VIA IRONIA, byl ve Vysokém Mýtě 

a když jsem si prohlédla pokoje online, tak jsem se zamilovala do jejich interiérů.

Objednala jsem si pokoj Toscana, který se mi nejvíce líbil, 

protože měl vířivou vanu,

ale když jsem tam přijela, tak mi recepční sdělila, 

že ho nemají, že je obsazený a že mě dá jinam 

na pokoj GARDA č. 307.

Když jsem tam přišla, ještě jsem si neuvědomovala, že je to pokoj Šípkové Růženky. 

Že je v pohádkovém stylu a je velice sakrální a celý penzion obsahuje i biblické a sakrálně duchovní motivy a motivy, které jsem milovala už dávno.

AILAVYOU, POHÁDKY!

VYROSTLA JSEM NA MEZINÁRODNÍCH POHÁDKÁCH A JSEM VELKÝ SNÍLEK.

Postel měla motiv šípkového trní, balkón také, 

na posteli byl přehoz s motivem leknínů, všude sakrální koule, svíce, oknem pronikalo světlo paprskem.

VIA IRONIA je bývalá koňská stáj.

To jsem se dozvěděla o pár dnů později, když jsem už byla kontaktována BOHEM a pátrala jsem po historii místa. Všechno jsem si fotila a zapisovala, abych na nic zázračného nezapomněla.

VIA IRONIA v překladu znamená "SOFISTIKOVANÁ CESTA".

Má ve znaku TYČ barvy oxidované mědi A HADA

To je motiv z Bible. Tento motiv byl i na posteli. 

POdotýkám, že v každém pokoji mají jinou postel.

Měděný had, kterého vyrobil Mojžíš, aby jeho lid zachránil od uštknutí hadů. Léčivý motiv. Vzhlížej k měděnému hadovi na kůlu a Bůh tě zachrání. Pokání a víra tvá tě uzdraví skrze Boží požehnání tvému pokání.

4. Mojžíšova 21:4 - 9

4 Když postupovali od hory Hor po cestě vedoucí k Rudému moři, aby obešli edomskou zemi, lidé se cestou unavili. 5 A začali mluvit proti Bohu a Mojžíšovi. Říkali: "Proč jste nás vyvedli z Egypta? Abychom zemřeli v pustině? Nemáme tady jídlo ani vodu+ a tuhle mizernou manu už nemůžeme ani vidět." 6 Jehova proto mezi lid poslal jedovaté hady a po jejich uštknutí mnoho Izraelitů zemřelo.

7 A tak lid přišel za Mojžíšem. Řekli mu: "Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Jehovovi a proti tobě. Přimluv se u Jehovy, aby nás těch hadů zbavil." Mojžíš se tedy za lid přimluvil. 8 Jehova Mojžíšovi řekl: "Udělej napodobeninu jedovatého hada a připevni ji na kůl. Každý, koho hadi uštknou, se na ni bude muset podívat, aby zůstal naživu." 9 Mojžíš hned udělal měděného hada a připevnil ho na kůl. Když pak někoho uštkl had a on se na toho měděného hada podíval, přežil to.

Překlad Nového Světa Svatých Písem nová verze www.jw.org

Dole v restauraci penzionu 

VIA IRONIA jsou vyobrazeny Benátky. 

Vždycky jsem chtěla jet do Benátek na svatební cestu. To se mi poštěstilo tedy jinak. :)

Byly to duchovní líbánky. Polibků od BOHA jsem dostala hodně.

Když jsem první den dopsala tehdy manželovi dopis na rozloučenou, dala jsem si pivečko a šla jsem spát.

Asi kolem jedné hodiny mě probudil hlas z nebes a otevřel se mi telepatický tunel a rozsvítily se schody nahoru do nebes. Začal na mě mluvit kdosi telepaticky a já věděla, že je to Bůh.

Nevěděla jsem, že máme cherubské hodnosti, když jsme v říši Dragastán, 

takže na mě mluvili TŘI andělé a hráli mi pohádku, abych se nevyděsila jak jsou věci racionálně. 

Měla jsem prý těsně před zástavou srdeční činnosti ze zločinu, který se na mě valil  a nesměli mě vyděsit nijak při mém probouzení a museli mě začít chránit tak, abych udělala určité věci, které jsem nesměla ještě úplně chápat proč se mají dít tak jak se pak děly.

Takže se mi děl jeden zázrak za druhým a každým příjemným pocitem jsem se léčila.

Všichni, co me probouzeli, byli moji předkové příbuzní z 1. století př.n.l. - 1 století n.l. 

Můj NEJSVATĚJŠÍ PRADĚDEČEK tehdy NEJVYŠŠÍ BŮH LIDSTVA, nyní ABSOLUTNÍ BŮH LIDSTVA, 

dále tehdejší DĚDEČEK PRAOTEC BOHEMUS SVAROH AUM 

a tehdejší můj OTEC ABSOLUTNÍ VELEKNĚZ LIDSTVA, JEHOSHUA SVAROG, legendární Ježíš Kristus.

Později  v roce 2019 - 2020 mě vyučoval a vedl a chránil ještě MELCHISEDEK, můj absolutní duální partner do vlády lidstva, který je po smrti ve fyzickém těle od roku 2009.

Nepředstavovali se mi na začátku, střídali se a já jsem je moc dobře nerozlišovala. Měli jsme totiž mezi sebou daleko v uvědomění kdo jsou. Neznala jsem jejich životní příběhy vůbec a nebo jsem je neznala správně. Mentální přibližování bylo náročné, protože mezi námi bylo informační vakuum a proto jsme hodně bádali v knihách a na internetu a ve filmech dokumentárních i jiných z historie, abychom se přiblížili poznáním.

O andělech svědkové Jehovovi nic moc neučí a v Bibli je jenom pár jmen a krátkých příběhů. Je tam Gabriel a Michael a jinak téměř nikdo prakticky, jsou to duchovní obrazy, báje o nich a pohádky mezi lidmi. 

Ve skutečnosti mají v říši Dragastán muži hodnosti jako AUMDON, AUMMORDOR, HÁBSOLÚTE, MELCHISEDEK...jsou to vojenské, vědecké a správcovské císařské a velekněžské hodnosti. 

Andělé jsou v říši duší, která je pohádková a je regenerační na duše, které trpěly, nic pro ně není, jenom pohádková říše duší. Z ní se chodí do dětí. Zde se kompenzují pocitově všechny viny na duších. Je to nádherná pohádková realita. Je možné ji spatřit, pokud máte nárok, na halucinogenní cannabise, ale měli byste o to požádat a dostat svolení svého strážného ducha, který schvaluje, zda můžete pozřít cannabisu za účelem léčení své duše. To budeme schvalovat do lékařství jako vaši strážní duchové pro všechny, co to budou potřebovat. Takže se tam podíváte legálně.

Andělé lidstvu nijak nemohou pomáhat. Ani nás nevidí. 

Je to přechodná říše pohádek pro duše, které se reinkarnují do dětí, aby byly nadšeně naivní a nirvánské. 

Rodí se jako tabula rasa a jediné, co mají, je temperament a talenty. Postoje a vůle se vyučují a získávají zkušeností. Temperament máte pokrotit a kultivovat správně objevením a rozvinutím talentů vašeho dítěte. Povaha člověka se utváří zacházením s ním a tím, co mu společnost umožní a neumožní, o co musí bojovat.

Touto stříbrnou tužkou jsem si zapisovala všechno, 

co jsem stihla zapsat z prvního a dalších setkání s BOHEM ABSOLUTNO, 

který mě po úvodním seznámení s tím, kdo mě bude učit, což jsem úplně ještě nechápala, provázel dalším probouzením celé čtyři dny. Téměř mě nenechal spát a byla jsem pak už tak unavená, že jsem ani nemohla odjet po třech dnech a musela jsem si připlatit jiný pokoj na jednu noc, abych vůbec odjela.

První noc mi BŮH ABSOLUTNO nejprve ukázal, 

jak budu jinak nově léčit. 

PLNIL MI PŘÁNÍ.

Sice jsem pak už moc neléčila, měla jsem jedinou naturopatickou konferenci, myslím, a potom jsem už měla pauzu kvůli psychotronickému zločinu, který se tajně valil do České Republiky.

Dostala jsem školu, abych pochopila, že léčení je něco ještě jiného, než jsem dosud dělala. 

Přesunula jsem se z materiálního fyzického léčení hrubých nečistot organismu a v životním prostředí do léčení duší pocitově. BŮH mi popsal moje klienty jako různé princezny, které mají různé životní situace a každá ta situace potřebuje jiné řešení. Takže tam byly Popelky, které se potřebují zbavit zlých lidí kolem sebe a přestat jim posluhovat, pak tam byla Šípková Růženka, která se budí jemně, aby se nelekla, a pak tam byly různé další princezny, které potřebují vysvobodit ze své nepříjemné situace s ohledem na jejich duše.

Potom mě BŮH začal zasvěcovat do významů čísel, 

znamení a znaků a historických symbolů, barev, tvarů a učil mě jak a co komunikují i o těch, kteří si je volí.

Začal mě zasvěcovat do naší národní historie ještě jinak.

Jeden den a noc jsme brouzdali po internetu a četli jsme si různá vysvětlení různých jevů 

a spojovali jsme si je s tím, co se mi dělo v poslední době, 

abych si uvědomila, že žiji matrixový životní příběh a nic není náhoda, 

že existují pravidla, kterými se celý matrix řídí a která znám málo, protože jsem se nesměla jako svědek Jehovův pohybovat v mnoha oblastech. Byly v této organizaci tabu..

Pochopila jsem, že MATRIX mohu ovlivňovat jenom do určité míry, že je proti mně silná protistrana všeho ostatního, což je v pohybu a žije si to svůj vlastní příběh, 

do kterého když chci zasáhnout, tak mu musím rozumět a mít práva.

Pokud mu nerozumím a rozumět mu nemohu nebo proti němu sama nic nezmohu, musím se nechat vést BOHEM ABSOLUTNĚ, není prostor pro můj vlastní směr, 

pokud mám poslání, kterým je plnit ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLI.

Další den mě BŮH vzal do města Vysoké Mýto a všechno tam na mě zázračně komunikovalo jakoby to bylo aranžované všechno jenom pro mě. Komunikovaly všechny výlohy obchodů, komunikovaly symboly, nápisy, čísla, tvary, jména, věci, nápisy. Všechno tam bylo pro mě.

AUM AUMJEHOVA AUM mi vysvětlil jak dlouho ovlivňovali dění ve Vysokém Mýtě z Dragastánu, aby tomu tak bylo. Asi šest let se to pro mě připravovalo.

U této sochy mi ABSOLUTNÍ BŮH řekl, že mu je líto, 

že mě nemůže obejmout jako můj OTEC NEBESKÝ, že nyní nemá fyzické ruce. 

Bylo to velice dojemné a nikdy na to nezapomenu.

Tady jsem si vzpomněla na výrok z jednoho filmu o křesťanech, že se stanou rybáři lidí. 

Chtěla jsem se stát a chci se stát největším rybářem lidí světa a přeji si, aby se celá Česká Republika zapsala do Guinessovy knihy rekordů v rychlosti, se kterou se všichni lidé v této zemi stanou věřícími v sebe tím, že se dozvědí pravdu o své nejsvatější historii. Jsme národ Ježíše Krista, JEHO OTCE a JEHO OTCE NEBESKÉHO!!!!!!

CO VÍC BY TAK ČEŠI ASI CHTĚLI, NEŽ ABY JE VEDLI NEJMOCNĚJŠÍ A NEJMOUDŘEJŠÍ MUŽI SVĚTA, 

KTEŘÍ V HISTORII ZACHRÁNIT NEJVĚTŠÍ MNOŽSTVÍ LIDÍ PŘED BÍDOU A VÁLKOU? 

MĚLI BYCHOM ZNÁT SVŮJ PRAVÝ PŮVOD A JEDNOU PROVŽDY SE HO UŽ NEVZDAT 

A NENECHAT SEBOU MANIPULOVAT NIJAK!!!!

NYNÍ NA TO MÁME, DŘÍVE JSME PODLÉHALI BRUTÁLNĚ SADISTICKÉMU NÁSILÍ 

A NYNÍ VLÁDNEME VŠEMI ZBRANĚMI ETHERU!

Tady jsem objevila na domě svoje budoucí jméno v trochu jiné formě. Tenkrát jsem si myslela, že je to jméno dcery, kterou bude mít moje kamarádka, která už nechtěla děti. To zhruba ukazuje jak daleko jsem byla od pravdy tenkrát. :)

Vysoké Mýto má pohádkový vstup na náměstí s rytířem na bílém koni, který poráží draka. Předtím jsem byla uvědoměna, že draka, který je v bibli symbolem satana ďábla, má každý v sobě a nesmí ho zabít, ale zkrotit.

Vysoké Mýto je velice duchovně zdobeno vlasteneckými symboly a sakrálními tvary koulí a kruhů. Má krásné náměstí, které jsme obcházeli několikrát a několikrát později jsem se tam byla podívat, co se tam změnilo.

Velmi mě pobavila tato cesta níže strastí v jedné výloze mexické restaurace, kde byla dráha, na které ležely schnilotiny, okolo byly kaktusy s peřím zapíchaným a na konci byla Tequila, kterou jsem se jednou strašlivě opila se svým bodyguardem. :) Připadalo mi to jako moje tehdejší cesta životem. :) 

Zajímalo by mě, co tím chtěli autoři říci.

Ve výlohách byly různé nápisy, které ke mně v té době silně komunikovaly. 

To prý dávali moji předkové těm, co to vyráběli, do hlavy, abych zažila zázraky. 

Nebyly jediné. Komunikovalo na mě všechno na Facebooku, v televizi a celkově ve zprávách a oznámeních, které pro mě lidé měli. Všechno mělo více významů nebo pro mě význam hlubší. 

Žila jsem zázrak.

Když jsem se vrátila domů, už nic nebylo stejné.

Po tomto zážitku jsem dostala botulismus, což bylo také velice dobrodružné, protože jsem rozbila televizi paličkou na maso, protože jsme měla ze zkaženého jídla nějaké botulinové představy a věřila jsem, že ji prostě BŮH zázrakem opraví a můj tehdejší manžel se strachy odstěhoval místo, aby mě zachraňoval, protože jsem mu v botulismu řekla, že takhle budu rozbíjet věci, dokud se neodstěhuje. :)

MŮJ MANŽEL ABSOLUTNÍ BŮH ŘÍKÁ, ŽE BYCH SE HO JINAK NEZBAVILA A TAK TO PROSTĚ MOJI ZACHRÁNCI ZAŘÍDILI TAKTO. :) KDYBYCH SE PROBOUZELA VEDLE NĚJ, TAK BY MĚ PRÝ NECHAL ZAVŘÍT DO BLÁZINCE NA DOŽIVOTÍ POD JED A DO KLECE A BYLO BY PO LEGRACI. PROSTĚ BY SE MĚ ZBAVIL A SHRÁBL BY MAJETEK A BYL BY SPOKOJENÝ. TAK MOC MĚ MILOVAL A TAK MOC MILUJE BOHA, ŽE BY JEHO VÝBĚR ABSOLUTNÍ ZAPISOVATELKY A TLUMOČNICE ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE NERESPEKTOVAL.

ABSOLUTNÍ BŮH JE VELKÝ ŠPRÝMAŘ. PROTO SE JMENUJE WITLÁV.

Pokračování do médií. :)

©