Kontaktní informace

pro všechny spolupracovníky

na pravdě pravd

UVEDENÍ ČESKÉ REPUBLIKY do věčné síně slávy jako země, ve které již neexistuje žádný zločin a všichni obyvatelé jsou mírumilovní, sobě vzájemně bezpeční a všichni si jich celosvětově váží a nikdo nemá v úmyslu jim jakkoli škodit, neboť skrze Čechy se vydává celosvětově ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON a provádí se inkarnace celosvětového zločinu na Matce Zemi GAIA - BOHEMIE. 

POZOR!

Domácnost i osobnost MATRONY SVAROHAUM byly nesvatě faulované útoky zločinců 

a nejsou ke koukání a posuzování, jsou k záchraně v té nejvyšší kategorii uctivého chování láskyplných bratrů a sester rodu JEHOSHUA SVAROG a SVAROH AUM, PRAOTEC BOHEMUS,

vzhledem k momentálnímu stavu fauplasmového ozáření 29. stupně v psychotronické válce o Matku Zemi, tedy smrtelného ohrožení života při neúctě k přáním MATRONY SVAROHAUM.

Jakýkoli pokus o invazi do JEJÍHO soukromí proti JEJÍ vůli rovná se trestu smrti v bezpečnostní síti INKARNAČNÍCH TRANCHEZNÍCH GENERÁTORŮ L'MURTENETU BOŽÍCH MLÝNŮ.

Svoji podporu můžete vyjádřit svými finančními dary A KONTAKTEM VLASTENECKÝCH MÉDIÍ, ABY S MATRONOU SVAROHAUM NATOČILA AUTORIZOVANÉ ROZHOVORY PODLE NAŠICH PŘÁNÍ A PRAVIDEL PANACEJSKÉHO BONTÓNU. 

Jinou pomoc momentálně nepřijímáme. Účet viz dole.

PROHLÍDKU TROJICE ČESKÉ PRO MÉDIA ZAJISTÍME AŽ PO AUTORIZOVANÝCH ROZHOVORECH CO SE ZDE DĚLO.

Kateřina Elisabeth Chmelík Česká

Matrona Svarohaum

ABSOLUTNÍ AUM AUMJEHOVA AUM MELCHISEDEK ŽENA

Hradiště na Písku P.O.BOX 23, 

Staré Hradiště, 53352
E-mail: aumjehova@gmail.com

Telefon: +420 778 470 888, odpovídáme sami po předešlé SMS vaší, která je vaší verdórou. Verdóra musí obsahovat Vaše jméno, příjmení, rok narození, funkci a záměr. Jinak zvedáme pouze známá čísla nebo ta, co očekáváme. Po navázání spolupráce a uložení Vašeho kontaktu na Vaše přání reagujeme spontánněji.

INKARNAČNÍ ÚČET

Erste Premier Bank, Náměstí Republiky 235/36, Plzeň 30100,

číslo účtu: 2616848033/0800.

IBAN: CZ7308000000002616848033, 

BIC: GIBACZPX.