BYL ŽIVOT VĚDOMĚ STVOŘEN

ČI VZNIKL NÁHODNOU NEINTELIGENTNÍ EVOLUCÍ?

moje poznatky za více jak 30 let bádání

Takhle jsem to viděla já. Vývoj mého myšlení.

STVOŘENÍ versus EVOLUCE

Možná jste se už někdy pozastavili nad tím, jak vlastně vznikl život na naší 

nádherné planetě Zemi

Mě tato otázka zajímala od dětství, ale vyrostla jsem v socialistickém státě, 

kde se prosazovala Darwinova evoluce a víra v BOHA STVOŘITELE se zakazovala a potlačovala. 

Tvrdilo se, že BŮH NEEXISTUJE. 

To mě více zaujalo, že prý BŮH NEEXISTUJE (bylo mi to podezřelé), 

když mi končil 17. rok a dostala se mi do ruky publikace 

jedné pronásledované minoritní náboženské organizace, 

která hovořila o tom, že pro víru v Boha existují důkazy. 

Chtěla jsem je prověřit.

Při rozhovoru se členy oné organizace mě zaujal jeden text z Bible, kde se pravilo, že "víra je jisté očekávání věcí, na něž je naděje, zřejmý důkaz skutečností, ačkoli je nelze spatřit."

Začala jsem tuto otázku hlouběji zkoumat a velice brzy jsem dospěla do uvědomění, 

že skutečně pro víru ve stvoření vyšší inteligencí důkazy existují.

Nyní již nepotřebuji přesvědčovat argumenty, že všechny ty úžasné robotické organismy, rostliny a živočichy, se specializovanými orgány a schopnostmi, od kterých se máme učit, stvořila vyšší inteligence z vyšší říše, než je naše. Ale kdysi dávno jsem shromažďovala důkazy pro víru v Boha. Bude mi ctí vám je předat.

V TOMTO ODKAZE NAJDETE PUBLIKACI, KTERÁ TENKRÁT VYŠLA VE STARŠÍM VYDÁNÍ A KTERÁ MĚ PŘESVĚDČILA JIŽ NĚKDY V ROCE 1992 O TOM, ŽE NÁHODNÁ EVOLUCE JE ABSOLUTNÍ NESMYSL.

V dalším odkaze najdete brožuru, která je také dobrým základem pro víru ve stvoření.

V posledním odkaze najdete jednu obtížnější brožuru na porozumění.

V roce 1991 jsem intenzívně začala zkoumat Bibli. 

Zajímalo mě, zda je tato nejrozšířenější a nejpřekládanější kniha světa vědecky a historicky přesná.

Velice mě v ní zaujala zpráva o potopě světa, která měla podle Bible proběhnout někdy v roce 2370 př.n.l. (vypočítáno podle Bible, jak to bylo doopravdy se dozvíte z televizí).

Pokud tomu tak bylo ale a potopa byla, jakože byla, znamená to, že výklad naší historie je vadný, 

neboť se s touto celosvětovou potopou, která zpřeházela zemské povrchy, v jejím výkladu v podstatě nepočítá. 

Pravda je, že se na současném výkladu historie světa neshodují ani historici, ani vědci, ani jejich publikace. 

Všichni tak nějak tvrdí různorodé věci a staré datování je velice nepřesné. Jsou to spíše odhady. 

Můžete se o tom přesvědčit sami, neshodují se ani učebnice ve školách. 

Co učitel, to názor, co vědec, to názor, ale bohužel platí i co náboženský představitel, to názor, 

a co věřící, to názor. Tedy těžko přetěžko je se v tom vyznat.

Někdy v 90. letech, brzy po revoluci 1989, byl v televizi dokument (měl několik částí), který jsem si celý nahrála na kazety a přepsala jsem si ho. Bohužel se mi záznam ztratil. Hovořil velmi fundovaně o tom jak nepřesné je datování historických nálezů a jak do historie planety Země zasahovaly kataklyzmatické události, které rychle zpřeházely povrchy planety Země a vytvořily různé fosilní vrstvy. Bylo zde také nádherně ukázáno jak bleskurychle vznikaly fosílie. Evolucionisté totiž tvrdí, že vznikaly pomalu. Fosílie mě vždycky fascinovaly a pár jsem si jich pořídila do domácnosti a ozdobila jsem si s nimi bydlení. Sbírala jsem i jejich obrázky.

Pomalý vznik fosílií ovšem není možny. Kdyby fosilizace probíhala pomalu, části těl, které rychle tlejí, by se nemohly zachovat Například by se nezachovalo oko trilobita nebo by se nezachovaly absolutně zbytky stravy v útrobách zmrzlých mamutů, které ukazují, že mamuti museli konzumovat hromadu rostlinstva denně, a nemohli tedy žít na ledu a sněhu, kde by se ani nenapili vody, které mají obrovskou denní spotřebu. Mimo jiné by jim velice rychle umrzly choboty, zejména pak mláďátkům. Zamrzli totiž během několika sekund na rozsáhlém území Sibiře, kde byla před kataklyzmatem bujná vegetace a stáda mamutů tam hojně prosperovala. 

Od té doby, co byl v televizi program o apokalyptických událostech na planetě Zemi, 

jsem sledovala všechny zprávy v médiích a knihách, které se ke mně dostaly, a které hovořily o tom, 

že historii planety Země provázely velké katastrofy

Mýtů o potopě světa je v různých národech, kterých je asi 250, prý přes 500 asi. Tedy skutečnost, že svět zasáhla celosvětová potopa, zažil člověk a vyprávění o tom si tradoval v mnoha rodech a národech.

Přečetla jsem knihy Hanse-Joachima Zillmera Darwinův omyl, Evoluce podvod století, Země versus katastrofy, Kolumbus přišel jako poslední, Omyly v dějinách Země, které mě přibližovaly k vědomí, že do života planety Země musela zasáhnout velká potopa. 

Všimněte si těchto geologických útvarů a přemýšlejte o tom jak asi mohly vzniknout:

Všechny tyto horniny musely být v tekutém stavu a potom musely rychle ztuhnout, když se ohýbaly nebo vznikaly po vrstvách. Muselo tudíž docházet k rychlým změnám teploty. To nejde jen tak jednoduše vysvětlit.

Největším zlomem v poznání jak byly formovány povrchy planety Země a všechny možné geologické útvary a jak vlastně probíhala celosvětová potopa světa jak ji popisuje Bible byla pro mě kniha 

Dr. Walta Browna In the Beginning - The Compelling Evidence for Creation and the Flood. 

Pokud čtete dobře v angličtině, tak si ji kupte na Amazonu například. Vyšla asi v devíti vydáních.

Poslechněte si dokument na Youtube v angličtině o této teorii. Je dlouhý asi 2 hodiny a tři čtvrtě a detailně popisuje všechno podstatné.

Zde máte celou konferenci o hydroplátové teorii z roku 2023. 

Všechno je anglicky, ale pracuji na českém překladu pro vás.

Zde si můžete 9. vydání stáhnout v PDF v angličtině.

PŘEJI SI PŘEKLAD TÉTO KNIHY DO ČEŠTINY. JE TO ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE.

Waltova hydroplátová teorie rychlého vzniku současných kontinentů mě okamžitě přesvědčila, 

že konečně chápu jak to bylo. 

Zde je zjednodušený popis hydroplátové teorie v angličtině:

Planeta Země v průběhu své historie kataklyzmatickými událostmi prostě zvětšovala objem a trhala se obrovskými výrony superkritické vody ze svého nitra na dnešní kontinenty, které se od sebe rozjížděly prudkými výrony superkritické vody a klouzaly po svém podloží a vrstvě vody jako hydropláty. 

Hydroplátová teorie téměř dokonale vysvětluje zprávu zapsanou v Bibli jako vědeckou.

Fascinuje mě na ní, jak dokonale popisuje také vznik mnohých geologických útvarů na Zemi, 

což jiné teorie vzniku kontinentů vysvětlit nedokáží. 

Hydroplátová teorie tvrdí, že dnešní kontinenty vznikly asi za 14 dní, není to pravda, trvalo to měsíc! 

Následující přehled je z knihy In the Beginning a ukazuje jak hydroplátová teorie vysvětluje vznik různých geologických útvarů a jak teorie deskové tektoniky v jejich vysvětlení selhává. 

Vysvětlení je pak detailní na uvedených stránkách.

Všimněte si jak do sebe zapadají kontinenty v místě současného STŘEDOATLANTICKÉHO OCEÁNSKÉHO HŘBETU, kde vznikla ruptura a odkud prýštily výrony superkritické vody a do vesmíru se vystřeloval zemský materiál. Voda nahoře zmrzla a mnoho jí pak spadlo na Zemi v podobě ledu (Sibiř) a větší část planety se také pokryla sněhem ledem na nově vzniknuvších horách. Ze Země se vystřelilo také mnoho materiálu, který pak spadl dolů a rozsáhle pokryl Zemi.

Nádherně místo ruptury původně jednotné pevniny s mělkými moři ukazují mapy oceánského dna.

Hydroplátová teorie také vysvětluje výrazy v Bibli, 

které popisují, že Země byla stvořena na pilířích 

a že v hlubinách Země byla zachycena voda, která se tam dostala z povrchu zemského, a která se při potopě uvolnila.

Voda přišla na Zemi z vesmíru speciálně upravenými plasmovými generátory, které jí vysrážely a spadla na povrch zemský, odkud se dostala do podzemí a zachytila v zemských přepážkách. Zde se voda zahřívala ze zemského nitra a nemohla ven, až se stala superkritickou a prorazila zemské podloží a vystříkla ven. Walt Brown nevěděl, že existují velké neviditelné plasmové generátory, kdyby to věděl, pochopil by, kde se vzala na planetě Zemi voda.

Jinak tyto biblické popisy vod zachycených pod zemským povrchem nejdou vysvětlit 

a vypadá to jakoby byla Bible nevědecká.

Toto níže je jenom zjednodušená představa Walta Browna. ve skutečnosti byl povrch Země nerovnoměrný.

Vyhledejte si následující biblické texty: 

Žalm 33: 7: "ukládá vzdouvající se vody do zásobáren...", 

Žalm 24: 1-2: "Jahwemu patří země a všechno, co je na ní...vždyť on ji založil na mořích...". 

Žalm 136: 6: "rozprostřel zemi nad vodami...", 

1. Mojžíšova 7: 11: "v 600. roce Noemova života, 17. den 2. měsíce se protrhly všechny prameny ohromné vodní masy..." .

Je potřeba si uvědomit, že dříve lidé neměli 

k dispozici přesné mapy a pohled na Zemi 

z vesmíru, aby si mohli uvědomit jaké procesy planetu Zemi formovaly. 

Nyní je to více než zjevné. Všude jsou důkazy celosvětové potopy, jen je třeba je vidět.

Hydroplátová teorie podporující celosvětovou potopu s roztržením Zeměkoule 

a Bible také nejlépe vysvětlují všechny 

nálezy staveb velice vyspělých civilizací

které dodnes badatelé a vědci nedokáží vysvětlit. Proč je na světě mnoho pyramid a megalitických staveb, 

u kterých dodnes přesně nevíme k jakému účelu byly postaveny a jakou technologií, 

když jejich současné datování odkazuje na lidské kultury, které neměly být technicky vyspělé? 

Proč jsou některé tyto stavby pod vodou v různých jezerech a mořích?

Bible i hydroplátová teorie jasně dokazují, 

že před potopou bylo lidstvo velice vyspělé

První lidská dvojice byla totiž vychována naším ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM HÁBEM SOLÚTEM AGAPE MELCHISEDEKEM AUM AUMLÁVEM AUMDONEM AUMMORDOREM AILAVYOU AUMJEHOVOU AUMMATRIXEM (i jejich první děti a děti jejich dětí až do 5. generace)

a učila se základní dovednosti a vědomosti přímo od NĚJ. Svoje znalosti pak předávala svým potomkům.

Člověk tudíž přišel na svět ne jako nevzdělaná poloopice tvořící prvobytně pospolnou společnost, 

ale jako vyšlechtěný druh

který měl ovládnout pod svoji správu celou planetu. 

Bible popisuje, že se lidé vzepřeli BOŽÍMU vedení a byli z ráje vyhnáni, 

aby si museli na spoustu věcí dále přijít sami, což jim přineslo mnoho trápení. 

Jak to bylo přesně se dozvíte ZDE:

Bible popisuje, že svět byl potopou zničen samotným BOHEM, 

protože byl po více jak 1500 letech prvotní lidské civilizace velice násilný. 

To byl, násilnější, než si dokážete představit.

Dnes chápu, že veškerou naši realitu řídí obrovské neviditelné plasmové stroje, 

kterým lidově říkáme BOŽÍ MLÝNY, ale jmenují se ve skutečnosti MORTEETERNIDAD. 

Plasmové stroje přesně vymezují po jakých drahách se jaká tělesa ve vesmíru budou pohybovat 

a vytvářejí všechny podmínky pro to, aby na planetě Zemi mohl vzkvétat život. 

Je proto i pochopitelné, že přenastavením těchto strojů může dojít na planetě Zemi 

ke kataklyzmatu takového rozsahu jako je ruptura planety, která zpřehází její povrchy a zvětší její objem. 

Tato ruptura ale vznikla tím, že se uvařila voda v podzemí na superkritickou.

I v dnešní době se děje obrovské množství přírodních katastrof 

a splňují se tím biblická proroctví o posledních dnech.

Matouš 24: 3 - 14

Je to v důsledku zacházení s planetou Zemí. 

Největší podíl na tom mají výbuchy atomových a vodíkových bomb v rámci jejich testování, 

dále jsou to psychotronické zbraně, které ničí počasí a rozptylování toxických látek do ovzduší, 

špinavé oceány plasty a celkové odlesňování.

Celosvětová potopa světa není mýtus. Je to fakt.

(To všechno se dozvíte v první knize Mojžíšově, čtěte ihned od začátku první kapitoly.)

Podle Bible přežilo potopu jenom 8 osob, ze kterých se rozmnožilo celé lidstvo znovu.

Mnohé mýty a legendy o potopě v různých národech tuto myšlenku, 

že přežilo pouze několik osob v obrovské lodi, podporují.

Sledujte nyní další důkazy pro to, že jsme byli stvořeni 

a naše těla nevznikala slepou náhodnou neinteligentní evolucí neinteligentním přirozeným výběrem.

Dnes obecně genetici nepochybují, že lidé vznikli z první lidské dvojice. 

Pokud si dáte ze slin sestavit přibližně odkud pocházejí vaši předkové, 

tak se s první lidskou dvojicí ve všech rodokmenech vždy počítá.

Knize Walta Browna In the Beginning je několik zpráv o tom jak evolucionisté falšovali evoluční spojovací články. Falšovali například archeopteryxe nebo Piltdownského člověka. Zfalšovaná je Haeckelova teorie embryonálního vývoje. Zoufale totiž spojovací články evolucionistům chybí, neboť evoluce tvrdí, že druhy se vyvíjely jeden z druhého. Jednotlivé druhy se ovšem objevují náhle, jsou dokonalé, mají specializované orgány, jsou to samostatné druhy. 

Bible správně říká, že všichni živočichové a rostliny byli stvořeni podle svých druhů

1. Mojžíšova 1: 11, 12, 14, 24 

Když si uvědomíte, že tato slova byla psána Mojžíšem někdy kolem roku 1513 př.n.l., 

tak vám dojde jak jsou nadčasová.

Matematická pravděpodobnost, že by samovolně vznikla byť jen jediná buňka je tak malá, že je to nemožné. 

Když vznikla teorie evoluce, tak bylo lidské bádání o složitosti organismů a jejich komponent tělních a látek, které v nich vytvářejí všechny jejich životní procesy, ještě v plenkách, a teprve později byly objeveny mnohé skutečnosti o složitosti i těch nejjednodušších organismů na Zemi

Osobně mě přesvědčilo, když jsem se ve škole učila o tom, jak jsou i ty nejjednodušší buňky složité a jaké procesy v nich probíhají. Doporučuji všem zakoupit si histologii, anatomii a fyziologii lidského těla a potom si přečíst něco o složení těl rostlin a živočichů. Nastudujte si jak funguje eukaryotická a prokaryotická buňka a pochopíte, že to jsou specializované továrny na energie.

DNA byla objevena v roce 1869, ale její struktura byla popsána až v 50. letech 20. století. 

Tedy mnohem později, než se rozšířil názor, že život vznikl náhodnou evolucí přirozeným výběrem, což bylo po roce 1859, kdy bylo publikováno klíčové dílo O původu druhů Charlese Darwina. 

Pravděpodobnost, že by samovolně vznikla DNA je tak mizivá, že je to nemožné.

Obecně mě velice přesvědčuje o stvoření všech organismů fakt jak mají specializované orgány

Něco si o tom nastudujte. 

Jak byste například vysvětlili složitost metamorfózy těla některých druhů hmyzu. 

Uvědomte si kolik náhod by muselo nastat, než by se evolučně vyrobil motýl třeba. 

Je to matematicky nemožné. Tento tvoreček musel být vytvořen geniálním konstruktérem.

DNES UŽ O NIČEM NEPOCHYBUJI, NEBOŤ TELEPATICKY PLASMOVĚ KOMUNIKUJI 

S ABSOLUTNÍM BOHEM 

HÁBEM SOLÚTEM AGAPE MELCHISEDEKEM AUM AUMLÁVEM AUMDONEM AUMMORDOREM AILAVYOU AUMJEHOVOU AUMMATRIXEM.

Více v televizích.