CURRICULUM VITAE

Kdo je evolučně vlastně 

Kateřina Elisabeth Chmelík Česká

15.1. 1973 Narození v porodnici Brandýs nad Labem jako Kateřina Chmelíková
Maminka Ing. chemie Miroslava Chmelíková z Milovic a tatínek Pardubičák František Chmelík obráběč kovů a maturovaný stavař.
1973 Stěhování do Pardubic za otcem nejprve do bytu babičky Aničky Gregorové, později do vlastnoručně postaveného otcovského domu do Cihelny v Pardubicích. 
1975 Soukromé mikrojesle
1976 - 1979 Mateřské školka Na zábradlí Pardubice
1978 Operace Eustachových trubic pro téměř hluchotu
Těžká mononukleóza s halucinacemi, hospitalizována v nemocnici.
Jak nejmenší dítě neustále nemocná s dýchacími cestami a ušima.
Po operaci zdravá až asi do 17 let, kdy opět začaly potíže s dýchacími cestami.
1979 - 1983 ZŠ Polabiny 1 I. stupeň Pardubice
1983 - 1987 ZŠ Makarenkovo náměstí Pardubice 2. stupeň, atletická sportovní třída. 
1987 - 1991 Gymnázium Dašická Pardubice třída matematicko-fyzikální
1991 Maturita
1979 - 1991 Základní Umělecká Škola Polabiny II obor klavír 12 let
1988 - 1990 karatistický oddíl
1991 - 1992 Studium dvou necelých semestrů na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy obor Všeobecné Lékařství, který opustila z několika důvodů, z nichž nejsilnější byl, protože chtěla sloužit Bohu. To jí znemožňovalo velice chatrné zdraví, které se zhoršilo náhle a nečekaně po 17. roku života, a vedlo ji jinou cestou, neboť nebyla schopna pochopit, proč je neustále nemocná znovu chroničtěji a jinak. Kde dělá chybu. Vydala se poměrně záhy po prvních problémech cestou alternativní medicíny, neboť jí klasická medicína nabízela pouze odnímání tkání, bolestivé  procedury a léky s mnoha negativními účinky. 
1990 - dosud Studium Bible a náboženské a historické literatury, cestování po historických a náboženských památkách. 
1992 - 1995 Studium na Ústavu humanitních věd budoucí Univerzity Pardubice obor výuka anglického jazyka pro ZŠ a 1. stupeň gymnázií, završeno Bakalářskou zkouškou.
1995 - 1997 Studium Magisterského učitelského oboru na Univerzitě Pardubice výuka anglického jazyka.
1997 svatba s Petrem Konrádem, rozvod r. 2016 
1995 - 2001  Učitelka anglického jazyka na základní škole
1995 - 2011 Vlastní soukromá škola anglického jazyka, English Baby Club, angličtina pro děti od půl roku s rodiči od roku 2005. Během pěti let vypracovala svoji metodu jak vyučovat takto maličké děti jako bilingvální z mnoha různých metod, se kterými se setkala i ze svých vlastních nápadů.
1999 Kurz dyslektické asistentky a asi rok práce s dětmi s poruchami učení
1997 Svatba s Petrem Konrádem v náboženské společnosti svědkové Jehovovi. Nerovné jho kvalifikováno soudkyní jako obrácení tradičních rolí manželů při rozvodu světském v roce 2016
2005 Narození dcery Eleanor 
2005 - 2011 vede English Baby Club - výuka angličtiny pro děti od 6 měsíců do 8 let s rodiči. Do výuky zapojila i rodilé mluvčí. Eleanor je bilingvální. Mluví anglicky, přemýšlí anglicky a mluví česky. V případě zájmu jak to udělat se můžete překliknout na stránku JAK JSEM VYCHOVALA BILINGVÁLNÍ DÍTĚ.

2008 Roční studium Montessori pedagogiky a zisk národního diplomu učitele Montessori pro děti 3 - 9 roků. Vytvoření vlastní metody výuky angličtiny Prožitková angličtina na základě spojení Montessori a jiných i vlastních metod výuky.

2000 - 2011 Přednáší jako lektorka pro pedagogická centra po celé České Republice a píše mnoho skript a vydává mnoho jiných výukových materiálů k tématu anglický jazyk.

1997 - 2001 Umírání otce na protržení střeva a rakovinu. 

Během umírání otce se začíná silně zajímat o Alternativní medicínu, ze které se dává na dráhu EVOLUČNÍ NATUROPATIE, 

která směřuje do INTEGRATIVNÍ MEDICÍNY. A PANACEJSKÉ MEDICÍNY.

2001 - 2003 Série šesti kurzů u Franka Navrátila N.D. z iridologie a holistické výživy.

Někdy v roce 2001 začíná praktikovat iridologii nejprve s lupou a potom s profesionálním zařízením od Franka Navrátila a postupně vytváří díky obrovské klientele výukové materiály z vlastní zkušenosti. Iridologii vyučuje až do roku 2014 i jako Certifikovaný Iridolog IIPA, kterým se stala po absolvování ročního studia na Clayton College of Natural Health Alabama v roce 2008. Diplom jí ukradli zloději. Clayton College později po 30 letech práce zkrachoval.

2003 Rekvalifikace Akreditovaný sportovní masér

2008 Stává se profesionální multilevlerkou - působí tak až do roku 2014. 

2010 akreditovaný kurz Dip. Master Herbalist in Phytotherapy Británie

2011 Absolvovala kurz darkfield mikroskopie na Slovensku a na Kypru dálkově a začíná praktikovat tuto metodu, ve které jsou dobře vidět toxické kontaminace organismu v kapilární krvi. 

2011 Rekvalifikace Akreditavaný Poradce pro výživu

2010 zakládá značku Naturopatická poradna a 2012 VIP příležitost a stává se největší propagátorkou Alternativní naturopatické medicíny v Česku i na Slovensku. 

2012 Začíná pracovat s F-scanem a plasmovým generátorem RPZ 14, během asi dvou let zjišťuje nedostatky a plně se distancuje a usiluje o zákaz těchto přístrojů v České Republice všemi možnými způsoby, na které nereaguje ani soud ani policie ani kontrolní úřady. 

2013 Diplomovaný specialista na FULL BODY SCAN in Medicinal Thermography IAMT USA

2013 Kurz biorezonanční frekvenční terapie Sensitive Imago 530 a stává se největší propagátorkou tohoto neinvazívního lékařsky certifikovaného přístroje na světě. 

Vydává mnoho materiálů k naturopatii, školí kurzy, pořádá naturopatické konference a pořádá online webináře mezi lety 2008 - 2014.

2013 Cena za nejlepší MLM manažera Východní Evropy.

2014 Osobnost Oxford Encyclopaedia.

2014 Zlatý Organizační Manažer MLM

2015 Rekvalifikace Akreditovaná vizážistka a barvová poradkyně u Dagmar Fily.

2015 kurz Aureola S, práce s čakrovými bránami organismu 

2015 Obdržela v Mexiku dvě ceny za sjednocování medicíny klasické a alternetivní (za prosazování integrativní medicíny) a službu humanitě od GFIM The Global Foundation of Integrative Medicines. Cenu jí ukradl zločinec.

2015 Vydala knihu o MLM Jak se nezabít prací.

2015 Vydala jako autorské CD symfonickou báseň pro 64 nástrojů Léčivá poselství hudby na frekvenci 432Hz, které složil Varhan Orchestrovič Bauer a vokály nazpíval Vojtěch Dyk.  Tato hudba na frekvenci Matky Země 432Hz je vysoceléčivá, uklidňuje úzkosti aplikovaná do sluchátek do uší vleže na zádech v klidném prostředí. 

2016 Březen se jí ve Vysokém Mýtě stal zázrak 

2016 září Rozvod 

2016 září - 2018 leden Prochází Tantravelmistrovskou výukou svaté sexuality a sensuality 

Mezi lety 2013 - 2022 zažívá napadání nelegálními psychotronickými, radiofrekvenčními, elektromagnetickými plasmovými zbraněmi. Nikdo kromě specialisty na tuto problematiku Mojmíra Babáčka jí to nevěří. V důsledku tohoto napadení zažívá schizofrenní stavy. Zažívá i kyberšikanu a vykrádání a demolování jejího majetku zločinci.

Mezi lety 2014 - dosud intenzívně meditovala ve tmě, na frekvenci 432Hz a na modlitbách.

2016 - dosud píše knihy


DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI Z MÉHO ŽIVOTA

Kateřina Elisabeth Chmelík Česká

NECHALA JSEM SI UDĚLAT GENETICKÉ TESTY:

Mám v krvi Západní Indy 9%, Pákistánce 9%, obyvatele Iránu 9%, Aškenázi Židy, Turkmeny, Tádžiky, Svanua, Avary, Karachay - Balkary, Adygejce, Uzbeky, Litevčany, Lotyše, Finy a Maďary

Genetické testy mohu doporučit každému, je to zajímavé zjištění, když si uvědomíte, že jsme velice metropolitní po krvi jako Češi.

-----------------

Moji rodiče mi dopřáli vynikající vzdělání 

a vedli mě k vážnému zájmu o školu a vzdělání obecně. 

Proto se ze mě stala učitelka a toto povolání miluji

------------------------------------------

Mám UNIVERZITNÍ VZDĚLÁNÍ BAKALÁŘ A 

MAGISTRA V OBORU VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA. 

Vyučovala jsem mezi lety 1995 - 2001 na základní škole na plný úvazek. 

Moc mě bavila práce s dětmi, a jsem pro asistenty a pro strážce pořádku ve školách a menší třídy a větší práci vícero metodami. 

Jsem pro ticho při výuce. 

Školy jsou hlučné, dětí moc na počet učitelů a jsou neukázněné.

Mezi lety 1995 - 2011 jsem měla soukromou školičku angličtiny doma u rodičů a vedla jsem děti, studenty i dospělé a nakonec English Baby Club - angličtina od mimina s rodiči po narození dcery téměř 6 roků 

v Pardubicích a vypracovala jsem svoji výukovou metodu PROŽITKOVÁ ANGLIČTINA na základě všech metod, které jsem kdy poznala a vymyslela jsem si vlastní i na základě fascinace Montessori metodou. 

Jsem diplomovaná učitelka Montessori pro děti 3 - 9 roků.

Jsem dyslektická asistentka pro ZŠ.

Všechny dys vady odstraníme v budoucnosti jediným pořadem z televizí a rušíme všechny pedagogicko-psychologické poradny. :)

BUDEME VYUČOVAT CVIČENÍ PRAVOTOČIVOSTI.

Pracovala jsem mezi lety 2000 - 2011 pro pedagogická centra jako lektor s akreditovanými programy MŠMT ČR, vyučovala jsem metodiku výuky anglického jazyka i praktický jazyk učitele a napsala jsem velké množství skript a výukové brožury. 

Byla jsem nadšená lektorka a bavilo mě vymýšlet nové zlepšováky do výuky 

a testovat je. 

Tady zbyl jeden odkaz na rozhovor v rádiu:

https://pardubice.rozhlas.cz/mgr-katerina-konradova-6062499

Od roku 2000 jsem se rekvalifikovala na alternativní léčitelku - evoluční naturopatku, neboť jsem byla neustále nemocná. 

Postupně jsem vystudovala následující obory, které jsem milovala a byla to cesta do absolutního poznání pravdy.

Doma:

AKREDITOVANÝ VÝŽIVOVÝ PORADCE

AKREDITOVANÝ SPORTOVNÍ MASÉR

V zahraničí:

IRIDOLOGIE A HOLISTICKÁ VÝŽIVA U FRANKA NAVRÁTILA M.D., začala jsem praktikovat nejprve s lupou a potom s přístrojem. Postupně jsem napsala sérii výukových CD o iridologii, ale hackeři mi všechno ukradli.

Vyučovala jsem iridologii jako certifikovaný lektor mezinárodní organizace IIPA .

CERTIFIKOVANÝ IRIDOLOG na CLAYTON COLLEGE OF NATURAL HEALTH USA A IIPA USA (ORGANIZACE CERTIFIKOVANÝCH IRIDOLOGŮ). Tato škola zkrachovala, a to pár dní poté, když jsem si zaplatila studium naturopatického lékařství. Fungovala asi 30 let a vystudovali ji mnozí velice významní představitelé ALTERNATIVY. 

Zde je jeden rozhovor o iridologii z rádia:

https://pardubice.rozhlas.cz/rozhlasova-apatyka-katerina-konradova-6064749

Dále jsem studovala:

DARKFIELD NUTRIČNÍ SPECIALISTA NA DVOU ŠKOLÁCH NA SLOVENSKU - PREZENČNĚ A NA KYPRU - DÁLKOVĚ

DIP. MASTER HERBALIST - dálkově BRITÁNIE

MEDICINÁLNÍ TERMOGRAFIK, full body sken - dálkově USA

BIOREZONANČNÍ SPECIALISTA SENSITIV IMAGO U NÁS

PRACOVNÍK S PŘÍSTROJEM AUREOLA S U NÁS 

Zde je jeden rozhovor v rádiu na vrcholu mé kariéry:

https://pardubice.rozhlas.cz/naturopatka-katerina-konradova-6067347

Zde další o téměř vyléčení myelodysplatického syndromu:

https://pardubice.rozhlas.cz/katerina-konradova-petr-shuska-navrat-k-zivotu-6067194

PRACOVALA JSEM TAKÉ S FREKVENČNÍMI PŘÍSTROJI, KTERÉ SE PROKÁZALY JAKO FAUL. UVĚDOMILA JSEM O TOM JAK POLICII, TAK SOUD I ÚŘADY I ONLINE VEŘEJNĚ JAK NEBEZPEČNÉ JSOU MIKROVLNNÉ PLASMOVÉ GENERÁTORY FAUL RPZ 14, 15, F-SCANY, ZAPPERY A DALŠÍ. 

DISTANCUJI SE OD NICH JIŽ OD ROKU 2014 POSTUPNĚ VÍCE A VÍCE VEŘEJNĚ. 

SVŮJ PLASMOVÝ GENERÁTOR JSEM ROZBILA BASEBALOVOU PÁLKOU, NEBOŤ VŠECHNY ORGANISMY V NAŠEM TĚLE TELEPATICKY KOMUNIKUJÍ A JE TŘEBA JIM NASLOUCHAT NE JE ZABÍJET. VŠEM ORGANISMŮM TĚLNÍ POCITOVÉ MIKROFLÓRY BOŽÍ JSEM SE OMLUVILA.

Díky ozářce malého plasmového generátoru ZAPPER TECHNOLOGY s.r.o. jsem spadla do chronické únavy a potíže tímto generátorem potlačované se prohloubily až na elektronické bolesti dutin a krku, ze kterých jsem se mnoho měsíců nemohla dostat nijak. Pokud něco nesmíme, následky našich činů se vždy sečtou a podtrhnou a dostaneme co proto. 

PROTO ŘÍKÁM STOP PLASMOVÝM GENERÁTORŮM VŠEHO TYPU.

PRACOVALA JSEM V EVOLUČNÍ NATUROPATII AKTIVNĚ OD ROKU 2000 - DO ROKU 2014, KDY JSEM BYLA NAPADENA ZLOČINCI, KTEŘÍ CHTĚLI ZCELA ZNIČIT MOJI PRÁCI. 

Kolik zločinců se na tom podílelo, nevím. Jejich metody se pohybovaly od kybernetické šikany, přes krádeže majetku, ničení věcí určených k podnikání, psychotronická mučení nelegálními zbraněmi a hromadná falešná svědectví. 

V ROCE 2014 JSEM SE STALA ZA SVOJI PRÁCI VIP OSOBNOSTÍ OXFORD ENCYCLOPAEDIA, COŽ JE ZA ZÁSLUHY A NENÍ TO ZAPLACENÉ. Neměla jsem pocit, že jsem měla tolik zásluh ještě, ale hodně práce jsem udělala. V té době jsem ještě školila evoluční naturopatii i 20x měsíčně online. Později mi  banda hackerů zničila online systému výuky. Napadli mi i počítače a zničili je a nebyli jsme schopni online vysílání obnovit. Musela jsem skončit. 

___________

Ještě V ROCE 2015 JSEM BYLA POZVÁNA NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI GFIM DO MEXIKA A DOSTALA JSEM DVĚ CENY ZA SVOJI PRÁCI V INTEGRATIVNÍ MEDICÍNĚ A ZA SLUŽBU HUMANITĚ SKRZE INTEGRACI MEDICÍN KLASICKÉ A ALTERNATIVNÍ. 

TUTO CENU MI ZLOČINCI UKRADLI A KROMĚ 4 DIPLOMŮ VŠECHNY OSTATNÍ Z PORADNY.

BYLA JSEM PÁRKRÁT V RÁDIU ČESKÝ ROZHLAS PARDUBICE, NAJDĚTE SI ZÁZNAMY.

ZDE JE MOJE PŘEDNÁŠKA O VODĚ

ZDE JE PÁR ZACHRÁNĚNÝCH DIPLOMŮ V ONLINE PODOBĚ.

Od roku 2008 na podzim jsem začala dělat vrcholově MLM

postavila jsem online výukový systém VIP PŘÍLEŽITOST a systém NATUROPATICKÝCH PORADEN a v roce 2013 na konci jsem získala titul MANAŽERKA PRO VÝCHODNÍ EVROPU. 

To mě málem stálo život

V ROCE 2015 JSEM  JEŠTĚ STIHLA NAPSAT KNIHU O MLM 

JAK SE NEZABÍT PRACÍ.

 Název je vzhledem ke skutečnostem bizarní.

V KNIZE JSEM UVÁDĚLA VŠECHNY POZITIVNÍ DOPADY MLM NA MŮJ ŽIVOT. 

Zde je o knize rozhovor z rádia:

https://pardubice.rozhlas.cz/jak-se-nezabit-praci-katerina-konradova-vi-o-cem-pise-6032322

MLM JSEM MILOVALA A POVAŽUJI HO ZA KRÁLOVSKOU OBCHODNÍ DISCIPLÍNU. 

BĚHEM SVÉHO MLM PODNIKÁNÍ JSEM SI UDĚLALA AKREDITOVANÝ KURZ VIZÁŽISTIKY A BARVOVÉHO PORADENSTVÍ. DIPLOM SE ZTRATIL.

MLM BYL BEZVA A CHCI JEJ NADÁLE PODPOROVAT, ALE POUZE VE SPRÁVNÉ FORMĚ. 

BĚHEM ÚTOKŮ NA SVOJI OSOBNOST JSEM SE POKUSILA JEŠTĚ PODNIKAT JINAK. 

A UDĚLALA JSEM SI NĚKOLIK KURZŮ U KARLA PAVLATOVSKÉHO. 

KŘEST KNIHY

Z KŘTU KNIHY

https://www.magazinelita.cz/clanek/6391-katerina-konradova-jak-se-nezabit-praci/

V ROCE 2015 JSEM JAKO AUTORSKÝ PROJEKT VYTVOŘILA CD LÉČIVÁ POSELSTVÍ HUDBY LADĚNÉ NA LÉČIVOU FREKVENCI MATKY ZEMĚ 432HZ.

Zde je záznam mé konference o léčivé hudbě:

KONFERENCE O LÉČIVÉ HUDBĚ

JAK VZNIKL PROJEKT

Z NATÁČENÍ

ROZHOVOR SE SKLADATELEM VARHANEM ORCHESTROVIČEM BAUEREM

NE VŠECHNO JE TAM PRAVDA PRAVD, ALE ROSTLA JSEM DO VĚDOMÍ POSTUPNĚ. 

JSOU TO SPÍŠE HISTORICKÉ DOKUMENTY.

ZDE JSEM JEŠTĚ NAŠLA DOKUMENT Z TELEVIZE CESTY K SOBĚ, KDY JSEM POPISOVALA NATUROPATII JAK JSEM JI TENKRÁT CHÁPALA.

CESTY K SOBĚ

DALŠÍ VĚCI JSEM UŽ PAK MOC NEVYTVÁŘELA. 

Mezi lety 2016 - 2023 jsem onemocněla a bojovala jsem s kybernetickou šikanou a stala jsem se obětí psychotronického násilí. V mezidobí, kdy byl klid od zločinu, jsem se školila pro svoje budoucí povolání.

CHCI ZÁZRAKY!

NEMÁM NIC JINÉHO NA PRÁCI NEŽ ZÁZRAKY.