ŽIVOTOPIS

KATEŘINY ELISABETH CHMELÍK ČESKÉ

ABSOLUTNÍ MATRONA LIDSTVA 

Životopis se momentálně upravuje. Zpřesňujeme informace na absolutní pocitovou a věcnou pravdu.
Je to nesmírně obtížné vyjádřit se o všech vztazích, když vám někdo škodil tajně nelegálními zbraněmi a jedy a krádežemi a záměrným matením vaší osobnosti a nevíte přesně, kdo to byl a jak to dělal.
Ještě těžší je uvědomit si skutečnosti, když jste byli mučeni a otráveni jedy.
Mějte trpělivost s uvědomováním osoby, která má narovnat všechny vztahy předáním 
ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA, který se vytváří evolučně i z její vlastní zkušenosti.
Moderní civilizace a moderní problémy si žádají nové formulace ZÁKONA, který se navíc poztrácel historickým násilím na lidstvu a zejména na Strážcích Svatého Grálu, kteří dnes už ani nevědí, že existovali v BOHEMII.
________________________

ABSOLUTNÍ MATRONA PLANETY ZEMĚ GAIA - BOHEMIE
INFERNOVANÁ
HÁBSOLÚTE MATKA
TOHOTO MATRIXU
DO VZKŘÍŠENÉHO TĚLA KATEŘINY KONRÁDOVÉ 
i KATEŘINY ELISABETH CHMELÍK ČESKÉ,
KTERÉ BYLY ZAVRAŽDĚNY UMUČENÍM 
VOJENSKÝMI PLASMOVÝMI GENERÁTORY
(NELEGÁLNÍ ZBRANĚ)

KDO JSEM BYLA V TĚLE, DO KTERÉHO JSEM SE INFERNOVALA A ZACHRAŇUJI JEJ JAKO MATRIXOVOU LOUTKU PRO VYROVNÁNÍ VŠECH VZTAHŮ A PŘEDÁNÍ ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA LIDSTVU:
HOLKA Z VESNICE A ZEMĚDĚLSKÉHO ZELINÁŘSKÉHO GRUNTU
BÝVALÁ UČITELKA A LEKTORKA METODIKY ANGLICKÉHO JAZYKA
BÝVALÁ INTEGRATIVNÍ LÉČITELKA EVOLUČNÍ NATUROPATIE
OBĚŤ MEZINÁRODNÍ MAFIE NWO LUFTHAFFE ZACHRÁNĚNÁ ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA A JEHO VOJSKEM OD UMUČENÍ NELEGÁLNÍMI ZBRANĚMI A JEDY
VÁLEČNÝ VETERÁN FREKVENČNÍ PLASMOVÉ PSYCHOTRONICKÉ VÁLKY, VOJENSKÁ VOLAVKA ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA.
NÁBOŽENSKÝ SYNKRETISTA A SAKRÁLNÍ HISTORIK
NATUROŠACHMAT
TANTRAVELMISTRYNĚ GRUDLICHU (pomoc všem, kteří utrpěli vadnou nebo sadistickou sexualitou či psychotronickým mučením poruchu magnetického těla a nemohou si bez sanace najít absolutního duálního partnera, vyučuji slovem)
FONOSTRAGÉRKA (mám právo tvořit nová slova a doplňovat je do frekvenční tabulky BOHA v různých jazycích, dostala jsem dar cítit srdcem frekvence slov)
GLOBÁLNÍ LÉKAŘKA PANACEJSKÉ MEDICÍNY NEJSVATĚJŠÍHO GRÁLU
ABSOLUTNÍ ZAPISOVAZTELKA A TLUMOČNICE ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE
ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA MELCHISEDEK ŽENA AUM
POZNÁMKA:
DUŠI, KTERÁ ZEMŘELA, LZE PŘEVZÍT INFERNACÍ VYŠŠÍHO DUCHA, POKUD JE DŮLEŽITÉ PRO LIDSTVO A ABY DOŠLO K OČIŠTĚNÍ JEJÍHO JMÉNA.
POKUD JSEM DŘÍVE NĚKDE VE SVÝCH RETROSPEKTIVÁCH NĚKOHO NECHTĚNĚ KŘIVĚ OBVINILA, STAČÍ, KDYŽ MĚ POKLIDNĚ UVĚDOMÍ A JÁ TO ZMĚNIM. VZHLEDEM K OTRAVÁM A PSYCHOTRONICKÉMU MUČENÍ SE SAMA NEVYZNÁM V TOMTO ŽIVOTNÍM MATRIXOVÉM PŘÍBĚHU NA 100% A SNAŽÍM SE VĚCI POPSAT ZNOVA A ZNOVA A ŽÁDÁM SI INFORMACE, ABYCH SI MOHLA V ŽIVOTĚ UDĚLAT POŘÁDEK.

LÉČÍM SE ZA ASISTENCE BOHA ABSOLUTNO VŠECH ABSOLUTEN ABSOLUTNA ABSOLUTNO.

CURRICULUM VITAE

15.1. 1973 Narození v porodnici Brandýs nad Labem
Maminka Ing. chemie Miroslava Chmelíková a tatínek František Chmelík obráběč kovů a maturovaný stavař.
Stěhování do Pardubic za otcem do vlastnoručně postaveného otcovského domu do Cihelny. 
1975 Soukromé mikrojesle
1976 - 1979 Mateřské školka Na zábradlí
1979 - 1983 ZŠ Polabiny 1 I. stupeň
1983 - 1987 ZŠ Makarenkovo náměstí atletická sportovní třída
1987 - 1991 Gymnázium Dašická Pardubice třída matematicko-fyzikální
1991 Maturita
1979 - 1991 Základní Umělecká Škola Polabiny II obor klavír 12 let
1988 - 1990 karatistický oddíl
1991 - 1992 Studium dvou necelých semestrů na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy obor Všeobecné Lékařství, který opustila z několika důvodů, z nichž nejsilnější byl, protože chtěla sloužit Bohu Jehovovi 
v průkopnické službě. To jí znemožnilo velice chatrné zdraví, které se zhoršilo náhle a nečekaně, a vedlo ji jinou cestou, neboť nebyla schopna pochopit, proč je neustále nemocná znovu chroničtěji a jinak. Kde dělá chybu. Vydala se cestou alternativní medicíny, neboť jí klasická medicína nabízela pouze odnímání tkání, bolestivé  a debilizující procedury a léky s mnoha negativními účinky. Nevěděla, že byla psychotronicky zaměřena a mučena frekvenčně a později přidána do hypersonického systému jako živá oběť. Byla v něm 12 let až dosud.
1990 - dosud Studium Bible a náboženské literatury  a náboženská služba ve spojení s Jehovou BOHEM 
(slovo Jehova se nedochovalo celé, ABSOLUTNÍ BŮH VŠECH ABSOLUTEN ABSOLUTNA JE TITULEM AUMJEHOVA ), s organizací musela na nějakou dobu přerušit kontakt zejména kvůli jejímu zločinnému manželovi (únor 2016) a kvůli nebezpečně se hroutícímu zdraví, neboť potřebovala léčbu, kterou by svědkové Jehovovi nemuseli schvalovat, měla totální ztrátu energií a její tehdejší manžel jí trávil jedy - již po měsíci 4.3. 2016 byla zázračně kontaktována subplasmově telepaticky ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA, aby ji více jak 6 let vyučoval do jejího budoucího poslání ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA a aby ji v celosvětové frekvenční válce zvané biblicky ARMAGEDDON (probíhala tajně před a během covidové krize) zachránil od umučení nelegálními faulplasmovými zbraněmi mezinárodní frekvenční psychotronické válečné organizace LUFTHAFFE NWO, která si na území České Republiky rozmísťovala pro většinu veřejnosti i složek policie a armády České Republiky tajné psychotronické zbraně a systémy a ze zahraničí negativně ovlivňovala zdraví našeho obyvatelstva. 

V roce 2016 byla zavražděna jedy a nelegálními frekvenčními zbraněmi 

a byla resuscitována na dechu a vzkříšena. Byla kříšena mnohokrát z druhé říše kvůli popravám psychotronickými zbraněmi.

BĚHEM ŠESTI LET JEJÍHO ZACHRAŇOVÁNÍ OD ZLOČINU BYLA VYŠKOLENA ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA V UMĚNÍ STRAGÉRSKÉM, V UMĚNÍ PANACEJSKÉ MEDICÍNY, V SAKRÁLNÍ HISTORII LIDSTVA A V NÁBOŽENSKÉM SYNKRETISMU VČETNĚ SAKRÁLNÍ HISTORIE ŽIDOVSKÉHO A ČESKÉHO NÁRODA, V UMĚNÍ TANTRAVELMISTROVSKÉM.

Uvědomujeme všechny svědky Jehovovy, že jejich učení a celou organizaci má ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA reformovat v přímé komunikaci na ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA.

AILAVYOU SVĚDKOVÉ JEHOVOVI SVAROHAUM

Na prvním místě se bude z této organizace exkomunikovat její zločinný exmanžel, kterého vyzýváme k pokání. Za jeho hříchy proti svatému duchu je momentálně tartaros, 
který lze zmírnit na gehennu upřímným pokáním a přiznáním ke všem zločinům soudu a policii 
a organizaci svědků Jehovových.
VŠECHNY SVĚDKY JEHOVOVY VYZÝVÁME K PŘEČTENÍ DOKUMENTU NA WEBU

a aby se s námi poté propojili.

_____________

Nyní zpět v čase:
1992 - 1995 Studium na Ústavu humanitních věd budoucí Univerzity Pardubice obor výuka anglického jazyka pro ZŠ a 1. stupeň gymnázií, završeno Bakalářskou zkouškou.
1995 - 1997 Studium Magisterského učitelského oboru na Univerzitě Pardubice výuka anglického jazyka.
1995 - 2001  Učitelka anglického jazyka na základní škole
1995 - 2011 Vlastní soukromá škola anglického jazyka, English Baby Club, angličtina pro děti od půl roku s rodiči od roku 2005. Během pěti let vypracovala svoji metodu jak vyučovat takto maličké děti jako bilingvální z mnoha různých metod, se kterými se setkala i ze svých vlastních nápadů.
1999 Kurz dyslektické asistentky a asi rok práce s dětmi s poruchami učení
1997 Svatba s Petrem Konrádem v náboženské společnosti svědkové Jehovovi. Nerovné jho kvalifikováno soudkyní jako obrácení rolí manželů při rozvodu světském v roce 2016. Rozvedena matrixově pro smilstvo (falešná přísaha) manžela.
2005 Narození dcery Eleanor brutálně sadistickým způsobem v porodnici Vrchlabí, kdy byla matka třikrát znásilněna ocelovými předměty porodníka a potom jí bylo podána několikrát vyšší dávka oxytocinu tak, že se při výstřelu dítěte z dělohy málem roztrhla. Dítě se narodilo promodralé s třikrát obtočenou šňůrou kolem krku, přidušené, ale mentálně vše dohnalo během prvního roku života.
2005 - 2011 English Baby Club. Do výuky zapojila i rodilé mluvčí. Eleanor je bilingvální.

2008 Roční studium Montessori pedagogiky a zisk národního diplomu učitele Montessori pro děti 3 - 9 roků. Vytvoření vlastní metody výuky angličtiny Prožitková angličtina na základě spojení Montessori a jiných i vlastních metod výuky.

2000 - 2011 Přednáší jako lektorka pro pedagogická centra po celé České Republice a píše mnoho skript a vydává mnoho jiných výukových materiálů k tématu anglický jazyk.

1997 - 2001 Umírání otce na protržení střeva psychotronickou plasmovou střelou NWO LUFTHAFFE (to se dozvěděla až při své záchraně od mučení tajnými psychotronickými zbraněmi během coronavirové krize v roce 2020), během kterého přísahala zrušení složek sadistického jedovnického zdravotnictví v České Republice, které jejího otce brutálně mučilo více jak 4 roky. Počátek zájmu o Alternativní medicínu i protože sama byla hodně často nemocná s různými zdravotními potížemi a běžné zdravotnictví jí neumělo pomoci. Byla psychotronicky zaměřená několika katy LUFTHAFFE NWO.

Během umírání otce se začíná silně zajímat o Alternativní medicínu, ze které se dává na dráhu EVOLUČNÍ NATUROPATIE, 

která směřuje do INTEGRATIVNÍ MEDICÍNY.

2001 - 2003 Série šesti kurzů u Franka Navrátila N.D. z iridologie a holistické výživy.

Někdy v roce 2001 začíná praktikovat iridologii nejprve s lupou a potom s profesionálním zařízením od Franka Navrátila a postupně vytváří díky obrovské klientele výukové materiály z vlastní zkušenosti. Iridologii vyučuje až do roku 2014 i jako Certifikovaný Iridolog IIPA, kterým se stala po absolvování ročního studia na Clayton College of Natural Health Alabama v roce 2008.

2003 Rekvalifikace Akreditovaný sportovní masér

2008 Stává se profesionální multilevlerkou - až do roku 2014, kdy jí zločinci nelegálně začali ničit nekalou soutěží a nelegálními psychotronickémi plasmovými zbraněmi její zdraví, mediálně a školením proti ní i dobré jméno a začali jí ničit živnosti a značku Naturopatická poradna hackerskými útoky a psychotronicky jí mučili vojenskými plasmovými generátory faul - až do roku 2021, kdy byla osvobozena. Předtím dostala úkol od svého zachránce během mučení těmito tajnými zbraněmi vydávat veřejné svědectví a byla vojenskou volavkou jejího zázračného zachránce. Pomáhala desintegrovat na funkci všechny LUFTHAFFE NWO instalované tajné nelegální psychotronické systémy v její zemi, které měly umučit frekvenčně obyvatelstvo České Republiky během coronavirové krize.

2010 akreditovaný kurz Dip. Master Herbalist in Phytotherapy Británie

2011 Absolvovala kurz darkfield mikroskopie na Slovensku a na Kypru dálkově a začíná praktikovat tuto metodu, ve které jsou dobře vidět toxické kontaminace organismu v kapilární krvi. Tato metoda byla zločinně napadena v médiích a byly na ní vedeny útoky falešných klientů před začátkem psychotronické války, aby snad nemohla prozradit, že všechno je psychotronicky čipované a toxické, což by nemohla, neboť nepracovala s nanomikroskopem Ramanovým. Školila masově proti toxickým praktikám tehdy vládnoucích obchodních kruhů tohoto světa.

2011 Rekvalifikace Akreditavaný Poradce pro výživu

2010 zakládá značku Naturopatická poradna a 2012 VIP příležitost a stává se největší propagátorkou Alternativní naturopatické medicíny v Česku i na Slovensku a v roce 2014 je zločinně napadena fašistickou NWO LUFTHAFFE společně se zrádci národa. Značka je zcela zničena asi v roce 2017, poslední nejmodernější poradna je psychotronicky napadena a napadena jedy zločinců, hackerskými útoky na elektroniku a vykrádáním a ničením majetku. 

2012 Začíná pracovat s F-scanem a plasmovým generátorem RPZ 14, během asi dvou let zjišťuje nedostatky a plně se distancuje a usiluje o zákaz těchto přístrojů v České Republice všemi možnými způsoby, na které nepochopitelně nereaguje ani soud ani policie ani kontrolní úřady.

2013 Diplomovaný specialista na FULL BODY SCAN in Medicinal Thermography IAMT USA

2013 Kurz biorezonanční frekvenční terapie Sensitive Imago 530 a stává se největší propagátorkou tohoto neinvazívního lékařsky certifikovaného přístroje na světě. Je trnem v oko BIG PHARMY LUFTHAFFE NWO, neboť hnutí naturopatie má obrovský nárůst příznivců, kteří jsou proti tradiční lékařské praxi.

Vydává mnoho materiálů k naturopatii, školí kurzy, pořádá naturopatické konference a pořádá online webináře mezi lety 2008 - 2014.

2013 Cena za nejlepší MLM manažera Východní Evropy.

2014 Osobnost Oxford Encyaclopaedia.

2014 Zlatý Organizační Manažer MLM

V roce 2014 byla nespravedlivě napadena v MLM nejenom svými kolegy, kteří se báli jejího rychlerostoucího obratu, a byla nelegálně perzekvována falešným svědectvím a nelegálními smlouvami. Její práce byla postupně zničena zločinci všeho druhu od falešných svědků, najatých médií, hackerů, kteří jí odnímali i identitu a jejím jménem páchali nesmysly. MLM přestává aktivně vykonávat pod pohrůžkami násilí. Přestává fungovat i v naturopatii, neboť upadá do chronického únavového syndromu a depresí z faulplasmování vojenskými psychotronickými plasmovými generátory. Prochází několikaletým psychotronickým mučením, do toho dostává asi botulinovou otravu v roce 2016 a později je trávena jedy, které jí sype a sprejuje do domácnosti její kat.

2014 - 2015 kupuje Trojici Českou 

Neví, že domy jsou tajně bez jejího vědomí stavěny jejich stavitelem jako psychotronické a mají se stát uzlovým bodem skrze který chce NWO LUFTHAFFE začít rozbíjet Českou Republiku genocidou. LUFTHAFFE NWO, která chtěla Českou Republiku napadnout psychotronickými válečnými zbraněmi masívně, si ji vybrala jako oběť do psychotronického programu válečné agrese a měla být mučena nejhůře ze všech občanů v České Republice. Její dům 83 v Hradišti na Písku měl vybouchnout. Mezi červnem 2020 - červencem 2021 bojuje o faulplasmované domy za toxického působení jedů a vykrádání jejího majetku zločinci. Z domu musí v červenci 2021 utéct, aby nebyla zavražděna. Dům není možné uhájit pro jedy sprejované a sypané do domácnosti Následně je psychotronicky mučena až dosud .

ZACHRAŇUJE JI 

ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA

KTERÝ POSTUPNĚ OSVOBOZUJE PLANETU ZEMI OD CELOSVĚTOVÉ PSYCHOTRONICKÉ AGRESE. 

VYBÍRÁ SI JÍ JAKO MATRONU SVAROHAUM, SKRZE KTEROU PROGRAMUJE JEJÍMI SRDEČNÍMI A MENTÁLNÍMI POCITY BOŽÍ MLÝNY L'MURTENETU, ABY MOHL POSTAVIT ANTIPSYCHOTRONICKÉ ZDI PRO VŠECHNY. STÁVÁ SE Z NÍ ŽENA, KTERÁ PŘEŽILA SVOJI POPRAVU A JE JEDINÝM SVĚDKEM CELOSVĚTOVĚ, KTERÝ VEŘEJNĚ SVĚDČÍ O VŠECH MOŽNÝCH ZPŮSOBECH PSYCHOTRONICKÝCH POPRAV, NEBOŤ JE NA NÍ ZLOČINCI VYZKOUŠELI MEZI ČERVNEM 2020 - KONCEM ROKU 2021. 

BĚHEM MUČENÍ PŘICHÁZÍ PRAKTICKY O VŠECHNO, ALE ZÍSKÁVÁ DALŠÍ ŽIVOT, COŽ BY BEZ ZÁCHRANY NEZÍSKALA. PRAVDĚPODOBNĚ BY SPÁCHALA SEBEVRAŽDU. MUČENÍ BYLO HRŮZOSTRAŠNĚ SADISTICKÉ.

Zpět v čase:

2015 Rekvalifikace Akreditovaná vizážistka a barvová poradkyně u Dagmar Fily.

2015 kurz Aureola S, práce s čakrovými bránami organismu 

2015 Obdržela v Mexiku dvě ceny za sjednocování medicíny klasické a alternetivní (za prosazování integrativní medicíny) a službu humanitě od GFIM The Global Foundation of Integrative Medicines. Cenu jí ukradl zločinec.

2015 Vydala knihu o MLM Jak se nezabít prací.

2015 Vydala jako autorské CD symfonickou báseň pro 64 nástrojů Léčivá poselství hudby na frekvenci 432Hz, které složil Varhan Orchestrovič Bauer a vokály nazpíval Vojtěch Dyk. Její peníze byly zpronevěřeny manažerkou Varhana Orchestroviče Bauera a hudebníci všichni nedostali zaplaceno. CD je zázračné, bylo nakódováno do matrixu ABSOLUTNÍM BOHEM jako inkarnační pro propojení telepatické komunikace s Matkou Přírodou a ABSOLUTNÍ BOŽÍ VLÁDOU LIDSTVA. Je vysoceléčivé jako jediná hudba na světě, která okamžitě uklidňuje úzkosti aplikovaná do sluchátek do uší vleže na zádech v klidném prostředí. CD patří do všech médií jako HYMNA NIRVÁNY. CD master ukradl zločinec.

Únor 2016 odchod od svědků Jehovových pro homosufficientní chování manžela svědka Jehovova a pro nepřekonatelné rozpory v postojích k rozvoji individuálních duší a postoji k cizím názorům a výzkumům a pocitům než bylo oficiálně kázáno vedoucím sborem a přejímáno obyčejnými svědky Jehovovými. 

TOUHA PO VLASTNÍM NÁBOŽENSTVÍ A EXTRA RYCHLÉM ROZVOJI VE SCHOPNOSTECH A POZNÁNÍ LÉČIT ABSOLUTNĚ.

KONEC NORMÁLNÍHO ŽIVOTA A PŘÍPRAVA NA JEJÍ BUDOUCÍ POSLÁNÍ

2016 Březen byla ve Vysokém Mýtě kontaktována ABSOLUTNÍM BOHEM, zachraňována a vyučována směrem k jejímu budoucímu povolání ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA. Studium náboženského synkretismu. NETUŠÍ, ŽE SVĚT SE PŘIBLIŽUJE DO CELOSVĚTOVÉ PLASMOVÉ PSYCHOTRONICKÉ VÁLKY A ŽE JE MATRONA SVAROHAUM. To se dozvídá postupně až od června 2020, kdy jí poprvé napadnou zločinci vědomě faulplasmovými zbraněmi. Předtím je faulplasmována ve svém nevědomí tajně do chronické únavy, úzkostí a depresí. Její dům 83 v Hradišti na Písku je čím dál více sufokačně faulplasmově radioaktivní a začíná boj o něj, o život její a o život její dcery a jejich zvířat.

2016 březen OTRÁVENA ZLOČINCI PSYCHOTRONICKY. Několik měsíců trvala mentální otrava, ve které si nadělala mnoho nepříjemností. 

https://www.katerinaelisabethchmelikceska.com/jak-jsem-byla-otravena/

2016 září Rozvod 

2016 září - 2018 leden Prochází Tantravelmistrovskou výukou svaté sexuality a sensuality skrze vybraného tantravelmistra a skrze školení ABSOLUTNÍHO BOHA AUMJEHOVY AUM v subplasmové komunikaci. 2019 Sepisuje žalobu na soud na sadistickou sexualitu ve státě Česká Republika. Její úloha je v budoucnosti TANTRAVELMISTRYNĚ GRUDLICHU, to je speciální sexualita v hadí a dračí síle i pro všechny poraněné na sensualitě a sexualitě. Bude jí vyučovat po sakrálním celibátu 3 roky, který bude celosvětový.

Plní všechny úkoly, které jí dává ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA. 

STAVÍ NAPŘÍKLAD SLUNEČNÍ KRUH PRO ZALÉVÁNÍ ČESKÉ REPUBLIKY.

2018 Sepsala dva životopisy našich praotců Svaroha Aum a Jehoshuy Svaroga v telepatické komunikaci a vysvětlila vědecky jak se mohly udát biblické zázraky. Postupně se dozvídá, že všechno bylo ještě jinak napínavé. Knihy se budou ještě trochu předělávat. 

SVĚT SE MEZITÍM POSUNUL DO TAJNÉ FREKVENČNÍ PSYCHOTRONICKÉ PLASMOVÉ VÁLKY A ONA SE OCITLA V PROGRAMU LUFTHAFFE NWO K NEJHORŠÍMU UMUČENÍ JAKO PŘEDSTAVITELKA ALTERNATIVNÍ MEDICÍNY V ČR A SR, KTERÁ SE VZEPŘELA LUFTHAFFE NWO A ODMÍTLA S NÍ PODEPSAT LIKVIDNÍ SMLOUVY O UKONČENÍ JEJÍ ČINNOSTI V EVOLUČNÍ NATUROPATII.

od roku 2019 asi byla trávena sufokačními jedy a kyanidem draselným zločincem (či zločinci?), který jí v její nepřítomnosti sypal kyanid do šuplíků a skříní a sprejoval psychotronické jedy na její věci. Potom jí další zločinci začali rozkrádat domácnost po malých věcech, aby si nešlo stěžovat na policii. O domácnost bojovala až do července 2021, kdy ji opustila, aby o ni bojovala jinak. Stala se MATRONOU SVAROHAUM - specialistkou na antipsychotronickou ochranu České Republiky a planety Země ve spolupráci 

s ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA.

https://www.katerinaelisabethchmelikceska.com/jak-mi-zlocinci-usilovali-o-sakralitu-a-soudnost/

2019 - 2020 Podává na soud postupně pod silným vlivem faulplasmových generátorů ASI 20 soudních žalob na různé protistátní jevy v České Republice.  Zločinci vykrádají schránku. se soudy je obtížná komnikace.

GLOBÁLNÍ REFORMU PSYCHIATRIE NAJDETE ZDE

Mezi lety 2012 - 2021 byla téměř 9 let psychotronicky mučena 16 velkými faulplasmovými generátory fašistické LUFTHAFFE NWO jako představitelka ALTERNATIVNÍ MEDICÍNY A NEJVĚTŠÍ PRODEJCE SENSITIVU IMAGO 530 RUSKÉ VÝROBY A EU CERTIFIKACE JAKO LÉKAŘSKÉHO NEINVAZÍVNÍHO PŘÍSTROJE, a byla od roku 2016 osvobozována ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA a JEHO PANACEJSKOU ARMÁDOU před faulplasmovým umučením. O této zkušenosti vydala jako jediná přeživší oběť psychotronické popravy rozsáhlé svědectví online, na policie a soud. Najdete je na tomto webu JAK JSEM BOJOVALA V ARMAGEDDONU. 

BYLO NA NI SPÁCHÁNO NĚKOLIK ATENTÁTŮ.

Při těchto útocích na svoji osobnost ničením pověsti, jedy a psychotronickými zbraněmi přišla o živnosti, o elektroniku a uchované knowhow, o různé doklady, obyvatelnost domů, externí i interní majetek i zdraví, několik zvířat a o zdraví dcerušky, která byla popravena sufokacemi střevního obsahu a zkroucením páteře do spirály LENKE během 3 měsíců na 28° vojenskými plasmovými generátory a sufokačními jedy.

Mezi lety 2014 - 2019 intenzívně meditovala, meditovala ve tmě a na frekvenci 432Hz a dožadovala se ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI A PRÁVA u ABSOLUTNÍHO BOHA. 

Dostala se do MATRIXU a začala si uvědomovat naše historické tělo a jak jsme tvořeni.

DOSTALA ŠKOLENÍ OD ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA 

A BYLO JÍ SVĚŘENO TAJEMSTVÍ NEJSVĚTAJŠÍHO GRÁLU.

Od června 2020 pracovala vědomě v psychotronické válce jako MATRONA SVAROHAUM, tedy jako vojenská volavka. PROGRAMOVALA BOŽÍ MLÝNY SVÝMI SRDEČNÍMI ENERGIEMI A SVÝMI SOUDY A BYLA INAUGUROVÁNA DO POSLÁNÍ MEZINÁRODNÍ JUSTICE AGAPE.

PŘÍBĚH JAK JSEM SLOUŽILA JAKO VOJENSKÁ VOLAVKA 

ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA NAJDETE ZDE:

Nyní je válečným veteránem a domáhá se práva a spravedlnosti u Českého státu, 

který chránila vlastním tělem, 

aby nebyl psychotronicky anšlusován 

a národ nebyl vyhlazen genocidou. 

Policie, armáda ani soudy ani vláda jí nepomohly ŘÁDNĚ s jejím případem.

ZLOČINCI NA NÍ JSOU SOUZENI MATRIXOVÝM SOUDEM .

OD ROKU 2016 SE 

KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ 

MATRONA SVAROHAUM 

PŘIPRAVUJE NA SVOJE BUDOUCÍ POVOLÁNÍ 

ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA  

V SUBPLASMOVÉ FREKVENČNÍ KOMUNIKACI 

NA ŘÍŠI ŘÍDÍCÍ ZA ZRCADLEM.

DALŠÍ FAKTA Z MÉHO ŽIVOTOPISU

NECHALA JSEM SI UDĚLAT GENETICKÉ TESTY:

Mám v krvi Západní Indy 9%, Pákistánce 9%, obyvatele Iránu 9%, Aškenázi Židy, Turkmeny, Tádžiky, Svanua, Avary, Karachay - Balkary, Adygejce, Uzbeky, Litevčany, Lotyše, Finy a Maďary

Genetické testy mohu doporučit každému, je to zajímavé zjištění, když si uvědomíte, že jsme velice metropolitní po krvi jako Češi.

-----------------

Moji rodiče mi dopřáli vynikající vzdělání 

a vedli mě k vážnému zájmu o školu a vzdělání obecně. 

Proto se ze mě stala učitelka a toto povolání miluji

------------------------------------------

Mám UNIVERZITNÍ VZDĚLÁNÍ BAKALÁŘ A 

MAGISTRA V OBORU VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA. 

Vyučovala jsem mezi lety 1995 - 2001 na základní škole na plný úvazek. 

Moc mě bavila práce s dětmi, a jsem pro asistenty a pro strážce pořádku ve školách a menší třídy a větší práci vícero metodami. 

Jsem pro ticho při výuce. 

Školy jsou hlučné, nevětrané, dětí moc a jsou neukázněné.

Mezi lety 1995 - 2011 jsem měla soukromou školičku angličtiny doma u rodičů a vedla jsem děti, studenty i dospělé a nakonec English Baby Club - angličtina od mimina s rodiči po narození dcery téměř 6 roků 

v Pardubicích a vypracovala jsem svoji výukovou metodu PROŽITKOVÁ ANGLIČTINA na základě všech metod, které jsem kdy poznala a vymyslela jsem si vlastní i na základě fascinace Montessori metodou. 

Jsem diplomovaná učitelka Montessori pro děti 3 - 9 roků.

Jsem dyslektická asistentka pro ZŠ.

Všechny dys vad odstraníme jediným pořadem z televizí a rušíme všechny pedagogicko-psychologické poradny. :)

Pracovala jsem mezi lety 2000 - 2011 pro pedagogická centra jako lektor s akreditovanými programy MŠMT ČR, vyučovala jsem metodiku výuky anglického jazyka i praktický jazyk učitele a napsala jsem velké množství skript a výukové brožury. 

Byla jsem nadšená lektorka a bavilo mě vymýšlet nové zlepšováky do výuky a testovat je. 

Moje dceruška Eleanor mluví plynně anglicky od dvou let, je bilingvální. 

Celou učebnu mi zničilo psychotronické faulplasmování. 

Po zločinném řádění toho zbylo málo.

ALE MÁM PAMĚŤ A CHUŤ OBNOVIT TO, CO MĚLO SMYSL.

Tady zbyl jeden odkaz na rozhovor v rádiu:

https://pardubice.rozhlas.cz/mgr-katerina-konradova-6062499

Od roku 2000 jsem se rekvalifikovala na alternativní léčitelku - evoluční naturopatku, neboť jsem byla neustále nemocná. 

Postupně jsem vystudovala následující obory, které jsem milovala a byla to cesta do absolutního poznání pravdy.

Doma:

AKREDITOVANÝ VÝŽIVOVÝ PORADCE

AKREDITOVANÝ SPORTOVNÍ MASÉR

V zahraničí:

IRIDOLOGIE A HOLISTICKÁ VÝŽIVA U FRANKA NAVRÁTILA M.D., začala jsem praktikovat nejprve s lupou a potom s přístrojem. Postupně jsem napsala sérii výukových CD o iridologii, ale hackeři mi všechno ukradli.

Vyučovala jsem iridologii jako certifikovaný lektor mezinárodní organizace IIPA jako jediná v zemi až do zničení mého zdraví a pověsti a živností a perspektivy vše obnovit po svém zločinci.

CERTIFIKOVANÝ IRIDOLOG na CLAYTON COLLEGE OF NATURAL HEALTH USA A IIPA USA (ORGANIZACE CERTIFIKOVANÝCH IRIDOLOGŮ). Tuto školu zničili zločinci úplně psychotronickým násilím, vytunelovali ji a poškodili na pověsti, pár dní poté, když jsem si zaplatila studium naturopatického lékařství. Fungovala asi 30 let a vystudovali ji mnozí velice významní představitelé ALTERNATIVY. 

Zde je jeden rozhovor o iridologii z rádia:

https://pardubice.rozhlas.cz/rozhlasova-apatyka-katerina-konradova-6064749

Dále jsem studovala:

DARKFIELD NUTRIČNÍ SPECIALISTA NA DVOU ŠKOLÁCH NA SLOVENSKU - PREZENČNĚ A NA KYPRU - DÁLKOVĚ

DIP. MASTER HERBALIST - BRITÁNIE

MEDICINÁLNÍ TERMOGRAFIK, full body sken - USA

BIOREZONANČNÍ SPECIALISTA SENSITIV IMAGO U NÁS- DIPLOM MI CHYBÍ

PRACOVNÍK S PŘÍSTROJEM AUREOLA S U NÁS - DIPLOM MI CHYBÍ

Zde je jeden rozhovor v rádiu na vrcholu mé kariéry:

https://pardubice.rozhlas.cz/naturopatka-katerina-konradova-6067347

Zde další o téměř vyléčení myelodysplatického syndromu:

https://pardubice.rozhlas.cz/katerina-konradova-petr-shuska-navrat-k-zivotu-6067194

PRACOVALA JSEM TAKÉ S FREKVENČNÍMI PŘÍSTROJI, KTERÉ SE PROKÁZALY JAKO FAUL. UVĚDOMILA JSEM O TOM JAK POLICII, TAK SOUD I ÚŘADY I ONLINE VEŘEJNĚ JAK NEBEZPEČNÉ JSOU MIKROVLNNÉ PLASMOVÉ GENERÁTORY FAUL RPZ 14, 15, F-SCANY, ZAPPERY, TIMEWAVER A DALŠÍ. 

DISTANCUJI SE OD NICH JIŽ OD ROKU 2014 POSTUPNĚ VÍCE A VÍCE VEŘEJNĚ. 

SVŮJ PLASMOVÝ GENERÁTOR JSEM ROZBILA BASEBALOVOU PÁLKOU, NEBOŤ VŠECHNY ORGANISMY V NAŠEM TĚLE TELEPATICKY KOMUNIKUJÍ A JE TŘEBA JIM NASLOUCHAT NA JE ZABÍJET. VŠEM ORGANISMŮM TĚLNÍ POCITOVÉ MIKROFLÓRY BOŽÍ JSEM SE OMLUVILA.

PRACOVALA JSEM V EVOLUČNÍ NATUROPATII AKTIVNĚ OD ROKU 2000 - DO ROKU 2014, KDY JSEM DOSTALA OD MLM FIRMY NELEGÁLNÍ SMLOUVU, ŽE NESMÍM, PAK JSEM BYLA NUCENA USTUPOVAT A ZLOČINCI MI ROZBÍJELI MOJI PRÁCI. PAK NA MĚ ZAÚTOČILI ZLOČINCI JEŠTĚ DRSNĚJI, COŽ SE NEDALO UNÉST A VEŠKERÉ ŽIVNOSTI MI ZNIČILI TÉMĚŘ ÚPLNĚ. ZNIČILI MĚ HROMADNÝM FALEŠNÝM SVĚDECTVÍM ONLINE, VEŘEJNĚ FYZICKY, NAPADALI MĚ FALEŠNÝMI SVĚDKY I V MÉDIÍCH A ROZKRADLI MI A ZAJEDOVALI UČEBNU I PORADNU A PONIČILI MI DIAGNOSTICKÉ PŘÍSTROJE VYKRÁDALI FINANCE A NIČILI ZDRAVÍ. 

NIČILI MI PROSTŘEDKY K ZÁCHRANĚ.

NA MŮJ DŮM NAMÍŘILI ZE ZAHRANIČÍ 16 PLASMOVÝCH GENERÁTORŮ A PRAŽILI MĚ NELEGÁLNĚ VÁLEČNÝMI PLASMOVÝMI GENERÁTORY I MOJI DCERUŠKU A VYTVOŘILI MI 

FAULPLASMOVĚ SUFOKAČNÍ DŮM. 

BYLA TO HRŮZA, KDYŽ JSEM SE PODLE INSTRUKCÍ ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA OSVOBOZOVALA. 

UDĚLALI MI Z DOMU PSYCHOTRONICKÝ UZLOVÝ BOD, 

K ČEMUŽ ZNEUŽÍVALI I SOUSEDY, PROTOŽE 

DŮM MĚL VYBOUCHNOUT A ZAHÁJIT ANŠLUS ČESKÉ REPUBLIKY GENOCIDOU. 

BOJOVALA JSEM NĚKOLIK MĚSÍCŮ S PSYCHOTRONICKÝMI JEVY A NEMĚLA JSEM NA VÝBĚR. 

CHTĚLI MĚ SPÁLIT I FAULPLASMOVÝM OHŇOVÝM ŠLEHEM, MRAZILI MĚ A RŮZNĚ MUČILI, COŽ JSEM POPSALA ONLINE VEŘEJNĚ, JAK JSEM BYLA ZACHRAŇOVÁNA ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA. 

MĚLA JSEM CELOU ŘADU ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ A VŠE JSEM BĚHEM SVÉ ZÁCHRANY POPSALA ONLINE.

NAUČILA JSEM SE DÍKY TOMU PRACOVAT S ENERGIEMI VĚCÍ SPRÁVNĚ, NAUČILA JSEM SE JE ENERGIE CÍTIT, OBDRŽELA JSEM NOVÉ SCHOPNOSTI DAREM OD ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSKÉHO TĚLA A POCHOPILA JSEM JAK FUNGUJE MATRIXOVÉ TĚLO ČLOVĚKA. TOTO POZNÁNÍ SI ROZŠIŘUJI.

V ROCE 2014 JSEM SE STALA ZA SVOJI PRÁCI VIP OSOBNOSTÍ OXFORD ENCYCLOPAEDIA, COŽ JE ZA ZÁSLUHY A NENÍ TO ZAPLACENÉ. Neměla jsem pocit, že jsem měla tolik zásluh ještě, ale hodně práce jsem udělala. V té době jsem ještě školila evoluční naturopatii i 20x měsíčně online. Později mi mezinárodní banda fašistických hackerů zničili přístup do online systému výuky. Pokazili mi počítač a nebyli jsme schopni online vysílání obnovit. Musela jsem skončit. 

Způsobili mi těžkou chronickou únavu a mentální duševní problémy psychotronickými jevy. 

Měla jsem těžké deprese ze svého stavu. 

Z nich jsem byla osvobozována až doteď (leden 2022) a díky tomu jsem začala rozumět MATRIXU a tomu kdo jsem opravdu.

JAK JSEM SE PROBOUZELA DO VYŠŠÍHO VĚDOMÍ, JSEM POPSALA DO SOUDNÍCH ŽALOB, KDE JSEM ŽÁDALA OCHRANU STÁTU JAKO ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA. 

___________

PŘEDTÍM V ROCE 2015 JSEM BYLA POZVÁNA NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI GFIM DO MEXIKA A DOSTALA JSEM DVĚ CENY ZA SVOJI PRÁCI V INTEGRATIVNÍ MEDICÍNĚ A ZA SLUŽBU HUMANITĚ SKRZE INTEGRACI MEDICÍN KLASICKÉ A ALTERNATIVNÍ. 

TUTO CENU MI ZLOČINCI UKRADLI A KROMĚ 4 DIPLOMŮ VŠECHNY Z PORADNY.

BYLA JSEM PÁRKRÁT V RÁDIU ČESKÝ ROZHLAS PARDUBICE, NAJDĚTE SI ZÁZNAMY.

ZDE JE MOJE PŘEDNÁŠKA O VODĚ

ZDE JE PÁR ZACHRÁNĚNÝCH DIPLOMŮ.

Od roku 2008 na podzim jsem začala dělat vrcholově MLM

postavila jsem online výukový systém a systém NATUROPATICKÝCH PORADEN a v roce 2013 na konci jsem získala titul MANAŽERKA PRO VÝCHODNÍ EVROPU. 

To mě málem stálo život, neboť mě napadli zločinci z MLM masívně a spojili se s mými katy okolo mě. 

Rozsáhle napadli moji práci, psychotronicky mě nechali mučit a napadali mě hackery, jedy, falešnými svědky až mi práci téměř rozbili. NAPADALI MOJI DCERUŠKU PSYCHOTRONICKY A FYZICKY JEDY. 

TĚŽCE MI POŠKOZOVAL POVĚST LŽÍ. 

V ROCE 2015 JSEM  JEŠTĚ STIHLA NAPSAT KNIHU O MLM 

JAK SE NEZABÍT PRACÍ.

 Název je vzhledem ke skutečnostem bizarní, neboť mě nelegální způsob dělání MLM mých kolegů málem zavraždil.

V KNIZE JSEM UVÁDĚLA VŠECHNY POZITIVNÍ DOPADY MLM NA MŮJ ŽIVOT. 

Zde je o knize rozhovor z rádia:

https://pardubice.rozhlas.cz/jak-se-nezabit-praci-katerina-konradova-vi-o-cem-pise-6032322

MLM JSEM MILOVALA A POVAŽUJI HO ZA KRÁLOVSKOU OBCHODNÍ DISCIPLÍNU. 

PŘIPRAVILI JSEM GLOBÁLNÍ MLM REFORMU společně s celou reformou obchodní, NEBOŤ SOUČASNÉ SMLOUVY MLM JSOU NELEGÁLNÍ A NEVYHOVUJÍCÍ VŠECHNY. 

PROŽILA JSEM NELEGÁLNÍ MOB V ČR, KTERÝ BYL SOUDNÍ ŠARÍA. 

BĚHEM SVÉHO MLM PODNIKÁNÍ JSEM SI UDĚLALA AKREDITOVANÝ KURZ VIZÁŽISTIKY A BARVOVÉHO PORADENSTVÍ. DIPLOM NEMÁM.

MLM BYL BEZVA A CHCI JEJ NADÁLE PODPOROVAT, ALE POUZE VE SPRÁVNÉ FORMĚ. 

BĚHEM ÚTOKŮ NA SVOJI OSOBNOST JSEM SE POKUSILA JEŠTĚ PODNIKAT JINAK. 

A UDĚLALA JSEM SI NĚKOLIK KURZŮ U KARLA PAVLATOVSKÉHO. 

O PSYCHOTRONICKÉ VÁLCE JSEM SE DOZVĚDĚLA AŽ V ČERVU 2020, KDYŽ JSEM BYLA ZACHRAŇOVÁNA 

Z PSYCHOTRONICKÝCH, FYZICKÝCH A TRAVIČSKÝCH ÚTOKŮ NA SVOJI OSOBNOST. 

KŘEST KNIHY

Z KŘTU KNIHY

https://www.magazinelita.cz/clanek/6391-katerina-konradova-jak-se-nezabit-praci/

V ROCE 2015 JSEM JAKO AUTORSKÝ PROJEKT VYTVOŘILA CD LÉČIVÁ POSELSTVÍ HUDBY LADĚNÉ NA LÉČIVOU FREKVENCI MATKY ZEMĚ 432HZ.

BYLA JSEM ZACHRAŇOVÁNA Z PSYCHOTRONICKÉ VÁLKY A VEDENA V DALŠÍM MÉM ŠKOLENÍ O TOM JAK VZNIKAJÍ ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY A MOJE HUDBA BYLA NAKÓDOVANÁ DO MATRIXU JAKO PROPOJOVACÍ DO TELEPATIE S MATKOU ZEMÍ.

UŽ VÍM VŠE O NAŠÍ MINULOSTI, CO JSEM KDY CHTĚLA VĚDĚT A ROZŠIŘUJE SE MI HISTORICKÁ PAMĚŤ O TOM KDO JSEM.

Zde je záznam mé konference o léčivé hudbě:

KONFERENCE O LÉČIVÉ HUDBĚ

JAK VZNIKL PROJEKT

Z NATÁČENÍ

ROZHOVOR SE SKLADATELEM VARHANEM ORCHESTROVIČEM BAUEREM

NE VŠECHNO JE TAM PRAVDA PRAVD, ALE ROSTLA JSEM DO VĚDOMÍ POSTUPNĚ. 

JSOU TO SPÍŠE HISTORICKÉ DOKUMENTY.

Potom už se nedalo nic dělat, neboť útoky na moji osobnost mi vytvořily pověst blázna.

TO JSEM NĚKDY Z MUČENÍ BYLA.

PSYCHOTRONICKY MUČENÁ OBĚŤ A OBĚŤ SADISTICKÉHO ODEBÍRÁNÍ ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV, KTERÉ NEPOMÁHALY ÚŘADY, KTERÉ MĚLY ZAJIŠŤOVAT BEZPEČNOST, BY SE KLIDNĚ ZBLÁZNIT MOHLA, KDYBY NEBYLA ZACHRAŇOVÁNA JINAK.

ZDE JSEM JEŠTĚ NAŠLA DOKUMENT Z TELEVIZE CESTY K SOBĚ, KDY JSEM POPISOVALA NATUROPATII JAK JSEM JI TENKRÁT CHÁPALA.

CESTY K SOBĚ

DALŠÍ VĚCI JSEM UŽ PAK MOC NEVYTVÁŘELA. 

BOJOVALA JSEM O ŽIVOT DCERY, POTOM O SVŮJ SE ZLOČINCI.

CHCI ZÁZRAKY!

NEMÁM NIC JINÉHO NA PRÁCI NEŽ ZÁZRAKY.