BYLA JSEM 

SVĚDKEM JEHOVOVÝM 

A JSEM JÍM DÁL JINAK

STRÁNKA JE HOTOVÁ, MŮŽETE ČÍST A PŘEKLÁDAT.

BYLA JSEM 

SVĚDKEM JEHOVOVÝM 

a mám ke svědkům Jehovovým stále úctu a chovám k nim obdiv. 

V DODRŽOVÁNÍ MORÁLNÍCH PRAVIDEL JSEM OD JISTÉ DOBY MNOHEM STRIKTNĚJŠÍ NEŽ ONI 

A V NĚKTERÝCH NÁZORECH SE S NIMI JIŽ NESHODUJI, NEBOŤ JSEM PROŠLA V SOUVISLOSTI V MÝM BOJEM O ŽIVOT ABSOLUTNÍM BOŽÍM SOUDEM . BYLA JSEM TÉŽ UVĚDOMĚNA, ŽE BOŽÍ JMÉNO JE PONĚKUD DELŠÍ. PROTO JSEM SE STALA SVĚDKEM ABSOLUTNĚ NEJVYŠŠÍHO BOHA

HÁBA SOLÚTA AGAPE MELCHISEDEKA AUM 

AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU

AUMJEHOVY AUMMATRIXE

Svědkové Jehovovi uctívají podle Starého Zákona Jehovu jako Boha, ale já jsem se v telepatické plasmové komunikaci dozvěděla, že JMÉNO ABSOLUTNÍHO BOHA je 

HÁB SOLÚTE AGAPE 

MELCHISEDEK AUM 

AUMLÁV AUMDON AUMMORDOR 

AILAVYOU AUMJEHOVA AUMMATRIX.

Význam tohoto JMÉNA je:

HÁB - něžně jemnocitný a soucitný, něžný a milosrdný.

SOLÚTE - rozebrat na součástky a zase složit

AGAPE - ABSOLUTNÍ LÁSKA pro všechny bytosti i pro věci

MELCHISEDEK - ABSOLUTNÍ VELEKNĚZ

AUM - BOŽSKÁ ROVNOVÁHA

AUMLÁV - ABSOLUTNÍ LÁV (jsme organismus zvaný LÁV)

AUMDON - osoba, která má PANACEJSKÝ BONTÓN

AUMMORDOR - SVRCHOVANÝ KAT

AILAVYOU znamená Miluji tě.

AUMJEHOVA - TEN, KTERÝ SE REINFERNUJE (do nižší říše) A REINKARNUJE (do vyšší říše). MĚNÍ TĚLA. JE DUCH, KTERÝ SI VYRÁBÍ SCHRÁNKY NA DUCHA ZVANÉ TĚLA A MUSÍ JE PROSTOUPIT.

AUMMATRIX - PÁN MATRIXU

__________________________________________________________

Mezi 3. květnem 1992 - 2016 4. únorem jsem byla oficiálně svědkem Jehovovým ve spojení s mezinárodní organizací Jehovah's Witnesses. www.jw.org

Tuto organizaci jsem dobrovolně opustila v únoru 2016, 

neboť jsem se cítila omezovaná na svých právech a svobodách,

 chtěla jsem se svobodně rozvíjet a svobodně rozhodovat 

a chtěla jsem vědomě porušit některá dogmata svědků Jehovových,

zejména pak jsem se chtěla rozvést a nikomu se z toho nezpovídat. MŮJ MANŽEL BYL TOTIŽ TAJNĚ HOMOSEXUÁLNÍ A CHTĚLA JSEM JINÉHO PARTNERA A JINAK NEŽ PŘEDTÍM. BÁLA JSEM SE, ŽE BYCH SI ZASE VZALA HOMOSEXUÁLA, KDYBYCH DODRŽOVALA PŘEDPIS OD SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH. Trochu jsem se v tom spletla, měla jsem počkat ještě chvíli, ale nevydržela jsem to.

Odešla jsem 4.2. 2016 a 4.3. 2016 mě kontaktoval telepaticky plasmově 

ABSOLUTNÍ BŮH HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUM AUMLÁVA AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AUMJEHOVA AUMMATRIX.

Nikdo mi v opuštění této náboženské organizace nebránil, jak se často tvrdí, že je obtížné z ní vystoupit. Obtížné to bylo, protože jsem dlouho váhala i ohledně svého manželství a manželovi jsem dávala ultimáta, aby změnil svoje chování ke mně. Nezměnil, jak jsem chtěla. Vystoupila jsem emailovým dopisem a odmítla jsem návštěvu straších mužů. Dál se mnou nikdo již nekomunikoval, nijak mě nepřemlouval ani mi nijak nevyhrožoval.

Více jak dva roky jsem vědomě naschvál žila bez dodržování některých biblických morálních pravidel, protože jsem je chtěla porušit, abych věci dělala přesně obráceně než předtím, a vyzkoušela jsem si dostatečně, že je to absolutně pošetilé také. Všechno bylo špatně, i tam i tam. S porušováním biblických zásad je spojeno spousta negativních pocitů a nebezpečí, před kterými chci nyní všechny varovat. Správně je, pokud o některém pravidle pochybujeme, modlit se o hlubší porozumění a o východisko z nelehké situace, aniž bychom museli nějaké pravidlo porušit.

V lednu 2018 jsem se rozhodla vrátit k původním biblickým morálním hodnotám 

a nepáchat proti nim hřích již dále. 

NEVĚDĚLA JSEM VŠECHNO JEŠTĚ, CO SE MUSÍ DODRŽOVAT, ABYCHOM NEHŘEŠILI. Dozvídala jsem se všechno postupně v průběhu let. Postupně jsem si také uvědomovala, kde všude jsem dělala chyby v mém předchozím životě, a to i přesto, že jsem byla svědkem Jehovovým, neboť jsem nedostala absolutně správné vedení ve všech oblastech života 

a v některých situacích jsem byla krajně neopatrná.

Dostalo mě to do některých matrixových pastí. 

To jsou situace, ve kterých si uvědomíte, že to, co jste chtěli, nefunguje a že je to špatně, že jste ve slepé uličce, a že přestupujete ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON.

Jsem si nyní vědoma, že učení svědků Jehovových je nutné v některých oblastech ještě zpřísnit

neboť jsem prošla mezi lety 2016 - 2024 ABSOLUTNÍM BOŽÍM SOUDEM 

a byla jsem uvědoměna o všem, kde jsem v minulosti chybovala a čí nebo čeho to byla vina.

Prohlašuji znovu, že se mi 4.3. 2016 spustila telepatická plasmová komunikace 

na naše předky v říši vyšší než je naše a na

 ABSOLUTNĚ NEJVYŠŠÍHO BOHA HÁBA SOLÚTA AGAPE MELCHISEDEKA AUM AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU AUMJEHOVU AUMMATRIXE 

a JEHO ABSOLUTNÍ BOŽÍ SOUD, kterým jsem prošla, a jsem nyní povinována uvědomit všechny věřící i nevěřící jaká pravidla nás řídí a jak je nutné je dodržovat, abychom měli zdravý a šťastný a dlouhý život bez ztráty perspektivy, bez potíží ve vztazích a bez potíží s naším zdravím a se zločinem na nás.

MEZI ROKEM 2016 - 2024(prý ještě dříve, ale úplně nevědomě) JSEM SLOUŽILA JAKO VOJENSKÁ MATRONA, neb jsem byla psychotronicky zaměřena (správně je faulfrekvenčně zaměřena) jako představitelka alternativní medicíny v České Republice a byla jsem zázračným způsobem osvobozena od mučení psychotronickými plasmovými a elektromagnetickými zbraněmi z vyšší říše právě díky otevření telepatické plasmové komunikace, skrze kterou jsem dostávala instrukce jak se zachraňovat.

CELÝ MŮJ PŘÍBĚH JAK JSEM BOJOVALA O ŽIVOT NAJDETE ZDE:

Nyní je čas, abych se vyjádřila k činnosti a víře svědků Jehovových a uvědomila jsem je kde všude se děje chyba v jejich víře a učení a kde se mohou zlepšit, aby lidé mohli být skutečně očištěni od svých hříchů a zločinů na sobě, na BOHU i na ostatních.

UVĚDOMUJI VŠECHNY, ŽE MOJE POZNÁNÍ JE TAKÉ DOSUD ČÁSTEČNÉ, 

ALE JE ZALOŽENO NA UVĚDOMĚNÍ Z ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO SOUDU

KTERÝM JSEM PROŠLA. TOTO POZNÁNÍ BUDE ČASEM ROZŠÍŘENO A DOSTANOU JEJ OSOBY, KTERÉ MAJÍ PODLE NEJVYŠŠÍHO BOHA NEJVYŠŠÍ NÁROK NA TYTO INFORMACE DÍKY SVÉMU CHOVÁNÍ A SVÝM MODLITBÁM A PŘÁNÍM A HISTORICKÉMU TĚLU.

NYNÍ K NAUKÁM 

SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH:

Svědkové Jehovovi absolutně věří, že Bible je Boží Slovo 

a že se nám zachovala v původní podobě

proto celé svoje učení koncentrují kolem biblických textů 

a vyučují jako příklad mnoho biblických příběhů, o kterých věří, 

že se skutečně staly tak, je v Bibli popisováno. 1. Timoteovi 3: 16

Prohlašuji, že jsem v Bibli bádala od roku 1990 dosud, přečetla jsem ji celou v kuse opakovaně a vyhledávala jsem si mnohokrát texty podle témat, což dělám až dosud, detailně jsem studovala literaturu svědků Jehovových včetně jejich encyklopedie a přednášek, což dělám až dosud, a proto mám k tomu co říci a bude to nic než pravda pravd, jak ji vnímám já.

Mým cílem není svědky Jehovovy nijak hanět, naopak, 

chci je pochválit, ale vyzvednout i to, kde jim kus uvědomění chybí.

Svědkové Jehovovi se příliš nezabývají mnohými otázkami současnosti, 

na které Bible neposkytuje přímé vedení. 

Jakmile se o něčem v Bibli nepíše nebo v ní není žádná zásada, o kterou by se šlo opřít, svědkové Jehovovi na to nemají většinou oficiální názor nebo je tento názor duální (tak i tak). 

Je spousta oblastí, kterých se ve své literatuře nedotýkají nebo dotýkají minimálně. 

Rozhodnutí jak se chovat v případě, že neexistuje oficiální stanovisko této náboženské společnosti, nechávají na svých členech na jejich osobním rozhodnutí, nicméně u některých věcí se šíří převládající názor nebo tendence. Panuje zde ale určitý strach, zejména pokud si svědkové Jehovovi nejsou jisti, zda určitá oblast vědění či činnosti nespadá do oblasti, která by se dala označit za spiritismus, násilí nebo za hmotařství, modlářství, nebo že by se tím člověk stal více částí tohoto světa nebo by se stavěl proti "césarovi", tedy proti vládní autoritě, nebo by se stal součástí falešného náboženství.

Některé otázky svědkové Jehovovi ani nijak detailně nezkoumají a neposkytují k nim ani žádné vodítko nebo se jich dotýkají ve své literatuře skutečně pouze okrajově.

Můžete se o tom přesvědčit, když si projdete jejich webové stránky www.jw.org 

a zadáte si hledané výrazy do vyhledávačů. Zkuste například zadat ekologické zemědělství, iridologie, transgender, LGBT, elektrošoky v psychiatrii, biologická léčba, atomová energie, biogradabilní, hydroenergie, tonsilektomie, hromadné úhyny živočichů, elektrosmog, kompostování, třídění odpadu, elektromobily, reiki, ADHD, .. Nenajdete prakticky nic nebo minimum informací a přesto to jsou témata poslední doby. 

A tak je to s mnoha dalšími tématy.

Stránky www.jw.org jsou vynikající pro zkoumání Bible a neexistují stránky tak rozsáhlé a přesné v tolika jazycích, pro což svědky Jehovovy skutečně obdivuji a věřím, že se jim za jejich práci dostane zasloužené odměny od 

BOHA NEJVYŠŠÍHO HÁBA SOLÚTA AGAPE MELCHISEDEKA AUM AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU AUMJEHOVY AUMMATRIXE

Ze srdce jim to přeji.

Během telepatické plasmové komunikace mezi lety 2016 - 2024 jsem byla uvědoměna, že Bible nebyla dochována absolutně přesně v původní podobě jak byly jednotlivé knihy zapsány, zejména proto, že se v průběhu dějin velice měnil jazyk a jeho zápis (tedy písmo) a protože se texty mnohonásobně krát opisovaly a nebyly opsány přesně nebo byly špatně přeloženy, mnohé pro dnešek zajímavé úseky jednotlivých dopisů a knih se vůbec nedochovaly.

Některé informace nebyly pravda od začátku, protože se na ně vzpomínalo a Mojžíš neměl plnou telepatickou plasmovou komunikaci. Byl veden přímo, aby věci zapsal nějakou dobu ale, protože komunikoval s AUMJEHOVOU napřímo a nezapsal správně ani jeho jméno. Nevěděl jak. Je to proto, že neuměl dobře jazyk a jak se to překládalo, spousta informací se ještě změnila. Nebyl otrok, ale byl vychován faraónovou dcerou a jazyk hebrejský se učil až v pozdním věku, protože ho neuměl a neuměl dobře psát. Egypťané byli většinou negramotní a Mojžíš sice dostal dobrou výchovu, ale neuměl psát hebrejsky. Je to jazyk těžký a píše se obráceně a nemá samohlásky. To byl problém, který Mojžíš neuměl překonat a cítil se nedostatečný, což byl. Nemůžeme mu to vyčítat, protože se snažil, ale nerozuměl všemu, co mu AUMJEHOVA vysvětloval. Vysvětlovala mu to AUMJEHOVA HEKATÉ HÁBSOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUM AUMLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AUMMATRIX potom i telepaticky a to už nerozuměl hodně. Zapsal to jednoduše a potom se to ještě měnilo přepisy a překlady. Nemáte Bibli v původní podobě, písmo se měnilo šestkrát, než se ustálilo v dnešní podobě. SVITKY, CO SE NAŠLY U MRTVÉHO MOŘE, JSOU PADĚLKY. BYLY SEPSÁNY DODATEČNĚ PODLE SPISŮ V ARCHÍVECH. MĚLA TO BÝT SENZACE, KTERÁ MĚL POTVRDIT, ŽE BIBLE JE STÁLE STEJNÁ PO STALETÍ, COŽ NENÍ PRAVDA.

V HISTORII LIDSTVA SE STRAŠNĚ ŠVINDLOVALO.

HISTORII BUDEME NYNÍ NAROVNÁVAT.

UVĚDOMTE SI TO, SVĚDKOVÉ JEHOVOVI.

BIBLE NENÍ BOŽÍ SLOVO, TO TEPRVE PŘIJDE. 

MUSELI JSTE ŽÍT HNUS, ABYSTE ABSOLUTNĚ DISTANCOVALI NA ZLOČINU NA ABSOLUTNÍM BOŽÍM ZÁKONĚ, ABYSTE MĚLI HISTORICKÉ ZKUŠENOSTI. 

Bible byla sebrána do jedné knihy až ve 4. století n.l. a co se zachová a sváže 

a tzv. kanonizuje, o tom rozhodoval katolický Nikajský koncil.

CHÁPETE, ŽE TO NENÍ BOŽÍ SLOVO?

 Ale i přesto Bible obsahuje velké množství morálních zásad, které jsou nakódovány do BOŽÍCH MLÝNŮ, které nás řídí (jsou to frekvenční plasmové stroje, které vidí absolutně všecko, čtou i myšlenky a pocity), jako závazné

Těmito zásadami je proto moudré se řídit, ale v případě, kdy tyto zásady odporují možnosti vystavět absolutně spravedlivou nirvánskou společnost, neobsahují přesné definice co je myšleno, nebo někde diskriminují ženy či diskriminují někoho jiného, nebo si odporují, je nutné je opustit a zapojit do jejich posuzování zdravý nirvánský absolutně spravedlivý rozum. 

Je potřeba si uvědomit, že Bible není kompletním návodem na to, jak vytvořit absolutní celosvětovou nirvánskou společnost 

a zásady z Hebrejských Písem byly určeny primárně do pouště hebrejskému národu a zásady v Křesťanských řeckých Písmech jsou pouhým nedokonalým přepisem Ježíšova učení společně se zásadami předanými původně velkým odpůrcem Ježíšovým a odpůrcem křesťanství Pavlem, něco málo zapsal apoštol Petr a něco apoštol Jan. 

Z původních Ježíšových písemných záznamů se nic nedochovalo.

Evangelia psal otec JEŽÍŠE KRISTA SVAROG AUM. Psal je rukou a neopisoval texty, psal to z hlavy sedmi apoštolům. Dochovaly se čtyři dopisy. Apoštol se neříkalo, byli to učedníci, nejbližší rodině. To, že se nedostali do KRÁLOVSTVÍ BOŽÍHO do Bohemie zapříčinilo pronásledování, které se spustilo po popravě JEŽÍŠE KRISTA. JEŽÍŠ měl totiž prozradit, kde KRÁLOVSTVÍ je, kam odvádějí lidi, ale neprozradil a proto byl zmlácen, zbičován, zkopán a posekán mečem a ukřižován. nezemřel na kůlu, ale na kříži. bylo to břevno překřížené druhým břevnem, která k sobě byla přivázána provazy. Kdyby byl přibit na kůl, tak by se utrhly ruce. byl přibit a přivázán. byl přivázán i kolem pasu. Všechna vyobrazení jeho popravy jsou vadná.

Dále se zastavím u tématu diskriminace žen.

Již 1. Mojžíšova 3: 16 ukazuje, co BŮH řekl Evě, když zhřešila v zahradě Eden a vzala zakázané ovoce: "Velmi zvětším tvoje trápení během těhotenství a své děti budeš rodit v bolestech. Budeš žádostivě toužit po svém manželovi a on bude nad tebou panovat." Žena byla podle Bible prokleta. Proklet byl ale i muž Adam. Celé dějiny lidstva byly ženy v různých národech světa různě diskriminovány díky tomuto vadnému vyjádření v Bibli. Prokleti nebyli. Byli uvědoměni, že s hříchem jsou spojeny potíže, jinak byli vyškoleni, aby nehřešili. Nedodržovali to ale, proto nežili 1000 let, jak bylo stanoveno. EVA zemřela v 928 a ADAM v 930 letech následkem hříchu. Víc jak 1000 let nebyo dovoleno žít, protože nás je 10 miliard ve dvou říších a všichni chtěli na Zem.

Byla jsem uvědoměna, že prokleta EVA nebyla. Zažívání skutečně těžkých porody souvisí s vadnou sexuální morálkou zejména a se způsobem, jakým se se sexuálními orgány celkově zachází. Orgasmický porod je možný, ale není garantovaný. S porodem jsou spojeny přirozeně určité bolesti. Pravidla orgasmických porodů budou zjevena, až skončí CELIBÁT.

Čím se řídí svědkové Jehovovi v případě postoje k ženám? 

Řídí se výroky z Křesťanských řeckých Písem, zejména učedníkem Pavlem a jemně diskriminují ženy. To ale nejde. Nirvánská společnost má sice pečlivě rozdělené role, ale nikoho nediskriminuje, zejména pak při uctívání 

BOHA ABSOLUTNÍHO HÁBA SOLÚTA AGAPE MELCHISEDEKA AUM AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU AUMJEHOVY AUMMATRIXE.

Jaké texty svědkové Jehovovi následovali z Bible? 

1. Korinťanům 11: 3 - 16, který říká, že hlavou ženy je muž. Dále se zde praví:

 "Každý muž, který se modlí nebo prorokuje s pokrytou hlavou, dělá ostudu své hlavě. A každá žena, která se modlí nebo prorokuje s nepokrytou hlavou, dělá ostudu své hlavě, protože je to stejné, jako kdyby měla oholenou hlavu. Pokud si totiž žena nepokrývá hlavu, ať se rovnou ostříhá. Ale pokud je pro ženu potupné, aby měla ostříhanou nebo oholenou hlavu, ať si ji pokrývá. Muž by si neměl pokrývat hlavu, protože je Božím obrazem a slávou, ale žena je mužovou slávou. Muž totiž není z ženy, ale žena z muže. Kromě toho muž nebyl stvořen kvůli ženě, ale žena kvůli muži. Proto by žena měla mít na hlavě znamení podřízenosti, a to i kvůli andělům. Ale v Pánu není žena bez muže ani muž bez ženy. Vždyť jako je žena z muže, tak je muž prostřednictvím ženy, ale všechno je z Boha. Posuďte sami: Je vhodné, aby se žena modlila k Bohu s nepokrytou hlavou? Neučí vás sama příroda, že dlouhé vlasy jsou pro muže hanbou, ale pro ženu jsou dlouhé vlasy slávou? Vlasy jsou jí totiž dány místo pokrývky hlavy. Pokud ale někdo chce bojovat za jiný zvyk, my ani Boží sbory žádný jiný nemáme."

Žena se tedy nesmí v přítomnosti muže modlit s nepokrytou hlavou na znamení své podřízenosti. Navíc, muž nesmí nosit dlouhé vlasy! Proč? Vždyť to některým mužům vyloženě sluší! Ve sborech svědků Jehovových muž dlouhé vlasy mít nesmí. JEŽÍŠ KRISTUS delší vlasy nosil a SVAROG AUM také, ale ustoupil od toho. Ale mohl je nosit. Máme jejich obraz. :) To je první. Hádejte, kdo to je. Je to trošku vybájený obraz, ale je mu podobný. Melíry neměl a vousy vypadaly trošku jinak. Ale dlouhé vlasy měl. Chtěl se odlišovat od Židů jako VELEKNĚZ nového národa. Toto je pohádkový styl autorky, která dostala inspiraci. Obraz bude pověšen na Pražském Hradě a ve školách budou kopie, neboť je to jeden ze zakladatelů našeho národa. 

Druhý obraz je zakladatel Slovanstva. Je to praotec všech Slovanů a nejenom jich, měl totiž 1000 dětí s různými ženami. Zakládal národ podle ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO NAŘÍZENÍ. První muž měl 24 dětí se svojí manželkou, kterou si vzal ještě dříve, než započal svoji službu lidstvu.

Obrázky si nekopírujte, abyste je neuctívali. Budou i v učebnicích a mohly by být i v kancelářích.

Židé muži dlouhé vlasy nosit nesměli a museli mít vousy. To byl starý předpis ale. Tito mužiale nechtěli být Židé, ačkoli se tak narodili. Měnili náboženství. Předpisy 

ABSOLUTNÍ BŮH HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUM AUMLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AUMJEHOVA AUMMATRIX 

měnil. Testoval si, co které omezení vytvoří za povahu člověka. Omezování osobní svobody vede do určitých vlastností a charakteru, které se předávají potomkům a vytváří to osobitost národní také. To se nyní bude měnit, protože všechny národy dostanou ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON stejný.

Vrátím se k diskriminaci žen.

Pavel v Efezanům 5: 24 říká, že by žena měla být ve všem podřízena svému manželovi

Pavel v 1. Korinťanům 14: 34 říká, že by ženy ve sboru měly mlčet a podřizovat se

Dále Pavel v 1. Timoteovi 2: 12 říká, že nedovoluje ženě, aby vyučovala ani aby panovala nad mužem a má mlčet. Z tohoto textu je zřejmé, že křesťanská žena nesmí vyučovat muže ani jim vládnout a má se zdržet svých komentářů. Svůj názor nemá vyjadřovat a všemu se má podřizovat. 

Ve sborech svědků Jehovovým nesmí mít ženy proslovy z pódia, ale mohou vést z pódia rozhovory a demonstrace, ze kterých se učí jak účinněji kázat nebo uplatňovat biblické nauky. Žena se nesmí modlit, pokud je přítomen pokřtěný muž. 

Pokud bychom striktně uplatňovali požadavky učedníka Pavla na podřízenost žen v křesťanské společnosti, dospěli bychom do stavu diskriminace žen a nikdy bychom nemohli vytvořit nirvánskou společnost, ve které k žádnému druhu diskriminace nedochází a všichni, kdo dodržují nirvánské zásady, mají rovná práva.

Ženy musí dostat šanci vyučovat ve sborech, ve školách (což tady je) a musí být ve vládě (což tady je v České republice).

Pavel v 1. Timoteovi 2:9 nařizuje ženám, aby se zdobily cudně a skromně, nikoli vyzývavě, nákladně a zdobně. To je v pořádku. Ve sborech svědků Jehovových panovalo až do začátku roku 2024 nebiblické pravidlo, že ženy nesměly nosit kalhoty na shromáždění a do služby. Toto pravidlo bylo nyní zrušeno. I muži museli nosit kravatu a sako a nyní mohou přijít na shromáždění i bez kravaty a saka, mohou mít třeba košili a svetr. Platí zde stále pravidlo cudnosti a skromnosti. Tím uzavírám kapitolu diskriminace žen.

Čím se řídí svědkové Jehovovi v případě sexuální morálky?

Velmi striktně zakazují smilstvo (sex před manželstvím), cizoložství (sex mimo manželské lože), homosexualitu a sexuální nečistotu, nicméně nedefinují jí přesně. Odsuzují sodomii (sexuální styk se zvířetem) a gomorii (sexuální nekrofílie), ale nevyučují co to přesně je. 

Mnozí svědkové Jehovovi proto v sexuální morálce chybují, aniž by to věděli. 

Pravidla jsou přísnější, než si svědkové Jehovovi myslí.

Jak je to se sexuální morálkou opravdu se dozvíte ZDE

Do konce roku 2023 museli také svědkové Jehovovi podávat přesnou zprávu o tom kolik hodin měsíčně strávili ve službě a kolik rozšířili literatury. To se již nyní nemusí. V Bibli takový požadavek na křesťana není, ale jsou zde zmínky o tom, že učedníci se někdy vzájemně informovali o tom, jak jejich kazatelská služba probíhala. byl to tedy nebiblický požadavek, který vyžadovali starší, a kladl na obyčejného svědky Jehovova velké nároky. Mnozí to nezvládali a byli kvůli tomu smutní. Mnozí se namáhali hodně v šíření poselství o božím království a ti budou nyní odměněni mimořádnými privilegii. Všechno se budou učit, nemusí se bát.

Zajímavou proměnou názoru prošel vedoucí sbor začátkem roku 2024 i ohledně toho zda zdravit ty, kteří byli ze sboru vyloučeni. Dříve se to absolutně nesmělo, nyní je to předmětem osobní volby každého křesťana, pokud vyloučeného pozdraví. 2. Jana 10, 11 Bible je v tomto ale striktní a zakazuje křesťanovi i pozdrav.

Pavel v 1. Korinťanům 5:11-13 píše: " Ale teď vám píšu, abyste se přestali stýkat s každým, kdo je známý jako bratr, a přitom se dopouští sexuální nemravnosti nebo je chamtivec, modlář, uráží druhé, je opilec nebo vyděrač. S takovým člověkem ani nejezte. Proč bych měl soudit ty venku? Nesoudíte ty uvnitř,  zatímco Bůh soudí ty venku? "Odstraňte toho ničemu ze svého středu."

Svědkové Jehovovi jsou ve vylučování z kolektivu velice nekompromisní, stačí oznámení ve sboru, že se někdo pokřtěný nějak provinil a všichni ho zavrhnout, přestanou se s ním jakkoli stýkat a ani ho nepozdraví. Vyloučí takto nekompromisně klidně i člena rodiny, i dítě. Musím říci, že je to duševně sadisticky kruté a že jsem s tím nikdy nesouhlasila, příčilo se mi to. Stejně tak svědkové Jehovovi zavrhují každého, kdo si nevezme manželského partnera "v Pánu", může se dočkat nemilého odsuzování, které je velice nepříjemné. Pravda je, že sňatky svědka Jehovova a někoho ze světa moc nefungují, neboť ti dva nemají moc společného  neb svědkové Jehovovi bývají velice zaneprázdnění chozením na shromáždění, do služby a studiem Bible.

Jak je to správně. Pokud o někom víte, že hřeší, je to třeba vždy řešit a nenechávat ho v hříchu. Od toho jsou kněží, kteří by to měli vědět a ukázňovat hříšníka až do jeho nápravy neustále a vytrvale. Vyloučením z komunity se nic neřeší, vznikají další problémy, protože se hříšník může urazit a záměrně škodit ostatním. Proto budeme nyní hříchy řešit důsledně, protože jsou za ně tresty v BOŽÍCH MLÝNECH a ty nikomu nepřejeme.

V této souvislosti je třeba se zamyslet, že v některých otázkách jsou svědkové Jehovovi velice striktní, ale v jiných, obdobných, ne. Například není možné, aby svědek Jehovův kouřil cigarety nebo aby bral drogy, může být za to i vyloučen ze společenství, protože cigarety a drogy poškozují zdraví a znečišťují a způsobují závislosti. Jaké zásady na kouření a drogy svědkové Jehovovi uplatňují? Například, že se nemáme nechat zotročit nějakou závislostí, ale máme milovat BOHA celou svou myslí. (Matouš 22: 37, 38). Nemáme se nechat ničím znečistit. (2. Korinťanům 7: 11) Máme být svatí. (Římanům 12: 1) Máme milovat bližního svého a tedy mu kouřem neubližovat. (Matouš 22: 39) Máme mít úctu k životu. (Skutky 17: 24, 25)

Svědkové Jehovovi jsou poměrně striktní i co se týká alkoholu, odsuzují opilství, ale nezakazují střídmé užívání alkoholu na základě těchto biblických textů:  Žalm 104: 14, 15, Kazatel 3: 13, 9: 7, 1. Timoteovi 5: 23,Matouš 26: 29, Lukáš 7: 34, 1. Timoteovi 3: 8, Titovi 2: 2,3, Přísloví 23: 29 - 35, Efezanům 5: 18, Přísloví 23: 20, 21

Zkušenost lidská za celé lidské dějiny ukazují, že člověk může propadnout nadměrnému pití alkoholu i nechtěně, protože alkohol způsobuje závislost. Proto je jediným možným opatřením alkohol zakázat, aby opilství nebylo umožněno.

Osobně se přikláním na základě své životní zkušenosti k postoji s alkoholem si nic nezačínat.

ABSOLUTNÍ BŮH HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUM AUMLÁVA AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AUMJEHOVA AUMMATRIX 

chce alkohol absolutně zakázat.

Kouřit se tedy u svědků Jehovových nesmí a brát drogy, ani se opíjet, ale je možné, aby svědek Jehovovů přijal prokazatelně jedovatou chemoterapii, která se svojí jedovatostí ani netají, a aby se svědek Jehovův dal očkovat, ačkoli to zjevně poškozuje zdraví látkami, které jsou jedovaté nebo rozhodně nepatří do těla člověka.

Chemoterapie jsou nejjedovatejšími látkami, které lze podat tělu, aniž by zemřelo ihned po podání. 

Většinou se na něj umírá nejpozději do pěti let, což ukazují lékařské statistiky. 

Je jasně prokázáno a uvádí se v lékařské literatuře, že chemoterapie způsobují jiné druhy nádorů, které pak jsou již fatální, pokud člověk nezemře na jiné negativní účinky chemoterapie. Těchto negativních účinků je nejvíce ze všech "léků" s negativními účinky, které se jako léky podávají. Pokud je něco jed, je to jed a jako jed to působí. Chemoterapie je jed. Dobrovolně byste si jed nedali do těla, ale když se jed prohlásí za lék, lidé reagují nepochopitelně. Přestanou uvažovat správně. Chemoterapie je jedním z největších lékařských podvodů v lidských dějinách.

Očkování obsahuje toxické kovy jako rtuť nebo nejčastěji hliník - v opravdu nebezpečném množství zejména pro nedozrálý imunitní systém dítěte, navíc vpíchnuto přímo do krevního oběhu, dále jedovatý formaldehyd, neomycin, polymyxin, glutaraldehid, streptomycin, buňky z potracených lidských plodů WI - 38 a MRC - 5, živočišné buňky (opičí - např. VERO buňky, psí, buňky kuřecích embryí..), často i rychlerostoucí rakovinové buňky HeLa atd...) také a je to vyloženě antimatrixový hřích zasahovat 

ABSOLUTNÍMU BOHU HÁBOVI SOLÚTOVI AGAPE MELCHISEDEKOVI AUM AUMLÁVOVI AUMDONOVI AUMMORDOROVI AILAVYOU AUMJEHOVOVI AUMMATRIXOVI 

do dokonalého imunitního systému a do systému nemocí, které k nám komunikují co děláme špatně a máme se snažit jim porozumět a léčit je správně, aby zanechaly celoživotní imunitu, místo toho, abychom je pouze potlačovali. 

Zde přikládám kontakt na český spolek ROZALIO, který pomáhá všem, kteří se rozhodli neočkovat a nebo měli po očkování negativní účinky a chtějí to řešit. Najdete zde dostatek varovných životních příběhů, abyste si uvědomili jak očkování škodí. S nebezpečností očkování mě seznámila jedna sestra (svědek Jehovovův) z Anglie již někdy v roce 1992 a od té doby jsem si načetla velké množství publikací na toto téma. 

Doporučuji každému přečíst si knihy naší velice odvážné lékařky MUDr. Elekové. 

Zde najdete díl I.  Zde najdete díl II.

V LÉKAŘSTVÍ JE SPOUSTA VADNÝCH LÉKŮ I POSTUPŮ. Více se dozvíte ZDE:

V otázce transfúzí krve jsou svědkové Jehovovi poměrně radikální a i díky jejich postoji se mohla celosvětově rozvíjet bezkrevní medicína. Již když jsem ke svědkům Jehovovým přicházela, napsala jsem tenkrát středoškolskou odbornou práci na téma Otazníky kolem transfúzí, která byla v roce 1991 vyhodnocena mezi 10 nejlepšími v zemi ministrem MUDr. Bojarem. Již tenkrát jsem si utvořila postoj, že biblické rady ohledně používání krve jsou nadmíru nadčasové a je třeba se jich za všech okolností držet. 

Krev je svatá tekutina. Svědkové Jehovovi se drží striktně několika textů v Bibli, a to: 

3. Mojžíšova 7: 11, dále Skutky 15: 28,29, 1. Mojžíšova 9: 3,4, 3. Mojžíšova 17: 10, 5. Mojžíšova 15: 23, Skutky 15: 19,20. Tyto texty jasně ukazují, že krev nemáme ani jíst, ani nijak skladovat, tedy není možná ani autotransfúze, ani hemodiluce, při které sice není krevní oběh při operaci přerušen, krev se přečistí ale mimo tělo a zavádí se rovnou zpět do krevního oběhu. Není možné ani vyrábět z krve léky, přestože se používají jenom některé krevní složky. 

V tomto nemají svědkové Jehovovi jasno. 

Měli by si svůj postoj ke krvi zpřísnit.

Dalším zajímavým postojem, který svědkové Jehovovi mají, je postoj k vládnoucím autoritám a k jejich volbě nebo k úsilí o postavení ve vládnoucích úřadech. 

Svědkové Jehovovi jsou nabádáni, aby poctivě platili daně, ale aby se neúčastnili žádných politických akcí a vlasteneckých obřadů, tedy nezdraví vlajku a při hymně zůstávají sedět, nepostaví se, aby se odlišili od ostatních a dali jasně najevo, že projevování mimořádné úcty vlajce nebo hymně je podle nich modlářství. Nechodí volit a nemohou být politicky voleni a tvrdí, že si již vyvolili, a to BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ. Věří, že BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ jako BOŽÍ VLÁDA Z NEBES brzy zavládne nad planetou Zemí a že narovná všechny vztahy. 

ZDE JSOU TEXTY A MYŠLENKY, O KTERÉ SE SVĚDKOVÉ JEHOVOVI OPÍRAJÍ.

Nejdůležitější text je zde:

Římanům 13: 1,2, 7: "Ať se každý podřizuje vládnoucí moci, a protože všechna moc pochází od Boha. Ty, kdo vládnou, umístil do jejich relativních postavení Bůh.  Kdo se staví proti vládnoucí moci, se tedy staví na odpor Božímu uspořádání. A ti, kdo tomuto uspořádání odporují, budou odsouzeni....Dávejte césarovi, co je césarovo."

Z tohoto textu z Bible ani z žádného jiného není zřejmé, že by křesťané neměli volit své zástupce do státní samosprávy ani že by se neměli ucházet o takový úřad. 

Jenomže svědkové Jehovovi se stylizují do lidí, kteří nejsou části světa. Připodobňují se k biblickým postavám z biblické knihy Daniel, a to Šadrakovi, Mešakovi a Abednegovi, kteří se nepoklonili králi ani se nevzdali svých návyků i pod pohrůžkou smrti. (Daniel 3. kapitola, Jan 15: 19)

Svědkové Jehovovi jsou natolik početní, že by mohli klidně dát návrh na prezidentského kandidáta a mohli by uspět. Jenomže oni nemají žádný politický program, kterým by mohli zlepšit život ve státě, ke kterému jsou příslušní. 

Ohledně toho kdo přežije do nového světa se jejich výklad poněkud zadrhává. 

Někde uvádějí, že v novém světě budou žít miliardy lidí, ale na druhou stranu tvrdí, že bude zničeno falešné náboženství a všechna státní zřízení a že přežijí pouze ti, co činí Boží vůli, mezi tyto lidi počítají ovšem zejména sebe, od ostatních náboženství se distancují a nijak s nimi nespolupracují, aby se neznečistili. Tvrdí, že do království vede pouze úzká cesta. Matouš 7:14

Zde je oficiální stanovisko svědků Jehovových k záchraně lidstva.

Pochopíte, že si skutečně myslí, že zachráněni budou jenom oni. Podotýkám, že jich je asi 10 milionů celosvětově a kdyby přežili pouze oni, celá civilizace lidská ve všech zemích by se zhroutila, byla by neobslužná, chyběli by lidé početně a chyběly by jejich znalosti a dovednosti. Na mnoha časopisech jsem viděla obrázky jak svědkové Jehovovi vycházejí z trosek civilizace, zejména pak tam byly dobře vidět rozbité kostely falešného náboženství. 

Armageddon si představují skutečně jako katastrofickou ničivou celosvětovou válku. 

Mohu vás uklidnit, Armageddon byl frekvenční válka o frekvenční moc, protože jsme frekvenční realita, 

a už proběhl někdy mezi lety 2001 - 2024 vítězstvím dobra. Nacisté to ještě nechápou a neustále se snaží střílet.

 Všude jsou ale antipsychotronické zámky a klece.

Jediné, co mohu říci, tak nikomu svědkové Jehovovi záhubu nepřejí, 

chtěli by, aby všichni přestoupili na jejich víru.

Svědkové Jehovovi tvrdí, že církve, které nějakým způsobem spolupracují se státy nebo tolerují nemravnost, jsou v Bibli označeny za prostitutku, velkou nevěstku. Od všech ostatních církví se tudíž distancují a nechtějí s nimi mít nic společného. Spolupráce jejich náboženské společnosti se státy je pro ně tudíž absolutně vyloučena. (Matouš 7:15, 1. Korinťanům 8: 5,6, 2. Korinťanům 6: 14 - 17, Zjevení 14:8, 17: 1, 5, 18:21) 

Jsem přesvědčena o tom, že kdyby svědkové Jehovovi nabrali velkou popularitu (což byla utopie), tak by chtěli teokratické uspořádání světa než by přišla jejich vytoužená NEBESKÁ BOŽÍ VLÁDA. Jenomže i teokracie má hierarchii, bez hierarchie to nejde. Nicméně svědkové Jehovovi mají velice dobře propracovanou hierarchii založenou na centrálním celosvětovém vyučování a na službě ostatním.

K mnoha otázkám ve státech se ale nevyjadřují, v podstatě čekají, že všechno za ně vyřeší NEBESKÁ BOŽÍ VLÁDA. Svědomitě ovšem platí daně a sociální a zdravotní pojištění, 

takže mají nárok na výhody, které z toho plynou. Neřeší ovšem na co všechno jejich vláda z daní peníze používá, protože si nevolí svoje zástupce, aby za ně mluvili ve vládě nebo v místní samosprávě.

Celkově jsou zaměřeni nejvíce jako politicky neutrální kazatelé dobré zprávy, jejímž obsahem je především myšlenka, že brzy zavládne nad planetou zemí NEBESKÉ BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ, přežijí jen oni, protože činí Boží vůli, a že všichni se mají obrátit k biblickým zásadám a stát se jejich členy. Věří, že vládcem BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ má být JEŽÍŠ KRISTUS. 

Je tedy jisté, že to bude zároveň VELEKNĚŽSKÁ VLÁDA.

Svědkové Jehovovi někteří věří, že NEBESKÉ KRÁLOVSTVÍ 

se nějakým způsobem propojí 

v komunikaci na lidi dole a bude jim dávat instrukce jak dále postupovat.

Pokud by se ovšem jejich zásadami, jak je chápou z Bible, lidé řídili od dob, kdy Ježíš Kristus odešel za svým otcem, nevznikl by ani jeden křesťanský stát založený na některých těchto zásadách. Pravé biblické křesťanství by zaniklo násilím na něm, protože by se násilí nijak nebránilo.

Ani Česká republika by nevznikla.

Pokud ale byly státní vládní autority umístěny do relativních postavení vůči BOHU a kdo se jim staví na odpor, staví se na odpor Božímu uspořádání (Římanům 13. kapitola), je jasné, že 

ignorace těchto autorit nevyjádřením názoru na to, jak by se mělo vládnout správně, nemůže vyjadřovat Boží vůli

V Bibli nikde není jasně řečeno, že křesťan nesmí volit státní samosprávu, nebo že nemůže být zvolen, aby v ní pracoval na základě křesťanských zásad a na základě své lásky ke všem. 

Vždyť by bylo přeci fantastické prosazovat biblické zásady na státní úrovni!!!! 

Co by tedy bylo špatného na tom, aby si křesťané mezi sebou volili státní úředníky, kteří by prosazovali křesťanské zásady do vlády a modlili by se o to, aby dostali telepatickou komunikaci a přímé vedení od BOHA a JEHO NEBESKÉ VLÁDY!!!!

Nemusí volit toho, koho nechtějí a nemají na něj spoleh, 

nechť volí mezi sebou zástupce do vlády!

Lidé měli jasně žít v uspořádáních, které si sami budou volit, 

než přijde slíbená NEBESKÁ BOŽÍ VLÁDA. 

Řídit stát není nic jednoduchého a jednotlivé rody se měly ubírat cestou vzniku specifických národních zemí, to je jisté. Rozmanitost vyplývající z historického vývoje je velice žádoucí pro to, aby lidé měli k prožívání dostatek stimulů i do budoucna.

I starověcí bibličtí Izraelité byli vedeni ke vzniku jejich státního uspořádání. Když si ovšem chtěli zvolit krále poprvé, jejich BŮH to považoval za zradu na sobě - podle Bible. Ve skutečnosti to nebyla pravda, byl to přirozený vývoj. ABSOLUTNÍ BŮH HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUM AUMLÁV AUMDON AUMMORDRO AILAVYOU AUMJEHOVA AUMATRIX také přicházel do těl a nemohl stále vládnout v telepatiké plasmové komunikaci. Proto jim krále dovolil a některým jejich králům žehnal. V Bibli jsou proroctví o tom, že v posledních dnech povstane král, který bude mít Boží požehnání a všechna království rozdrtí a jeho království všechno ovládne. (Zjevení 5: 10, Daniel 2: 44)

Když se na to podíváme zcela realisticky, tak dnes máme něco kolem 200 národních zemí se svými historicky vzniknuvšími politickými samosprávami v různých státních uspořádáních, tedy měli bychom očekávat spíše celosvětové císařství než království.

Mám informaci, že bude vznikat tzv. PANACEJSKÉ CÍSAŘSTVÍ, protože jednotlivé země budou mít zcela nová uspořádání, budou to ihned všechno království se samosprávou složenou z vědecké vlády, které NEBESKÁ VLÁDA povolá do služby a upraví s nimi všechny zákony a postupy ve státech během nejbližšího roku. Bude to velice rychlé.

Podle Bible BŮH dal každému určité talenty (MATOUŠ 25: 14 - 30) a každý s nimi měl hospodařit a až se Pán vrátí, tak mu předložit vyúčtování. Tyto talenty mohou být jak finance, tak talenty vědomostní, dovednostní, rodinný majetek, dědictví atd... Podle Bible otrok, který si svůj talent pouze uložil a nijak ho nezhodnotil, byl Pánem pak zavržen. Lidé mají různé talenty a mohou mít i talenty uplatnit se ve státní samosprávě na vysokém místě. Proč by se tomu měli bránit, pokud je jejich absolutním zájmem sloužit ostatním jak nejlépe to umí a jak jim biblicky školené svědomí velí?

CHTĚLI BYSTE BÝT VE VLÁDĚ, SVĚDKOVÉ JEHOVOVI?

Kdyby se křesťané po celou historii od odchodu JEŽÍŠE KRISTA nezapojovali do politického dění, mnohé státní celky by vůbec nevznikly a křesťané by se ocitli pod vládou barbarů, protože by proti nim ani nijak nebojovali. To je další oblast, ke které je třeba se vyjádřit. Svědkové Jehovovi se striktně drží nejenom své politické neutrality, ale jsou absolutní pacifisté. Nevzali by do rukou zbraň. Na jednu stranu velí například, aby se žena bránila proti znásilnění, ale už nevyučují jak by se měl zachovat muž, jehož ženu by chtěl někdo znásilnit. Bylo by správně ji bránit nebo by se měl na její znásilnění snad dívat či se snad modlit...Může vlastně svědek Jehovův bránit svoji rodinu proti násilí násilím? Tuto otázku jsem nikdy nedostala zodpovězenou v žádné publikaci svědků Jehovových. Lukáš 6: 29 - pokud tě někdo uhodí do tváře, nastav mu i druhou...

NESMYSL. DRUHÁ TVÁŘ JE BOJOVNÁ, NIKOLI SMÍRČÍ. SVAROGOVCI, ROD JEŽÍŠE KRISTA NESMĚLI SLUŽIT OTROKÁŘŮM, MUSELI JIM VZDOROVAT, POKUD SE DOSTALI DO PODRUČÍ.

V Bibli jsou evidentní rozpory, protože na jednom místě říká Ježíš učedníkům, aby si vzali meče, a pak na jiném místě, když meč jeho učedník použije za jeho účelem, tak mu Ježíš vysvětluje, že ti, kdo meč berou, tak  budou mečem popraveni. (Lukáš 22: 36, 38, 52, Matouš 26: 51, 52) To nebyly JEŽÍŠOVY VÝROKY. Znáte vůbec JEŽÍŠOVY VÝROKY. TŘEBA ČÁSTI ZÁKONA? BYLO JICH 155.

KDO LŽE, TEN KRADE, DO PEKLA SE HRABE.

DVAKRÁT MĚŘ, JEDNOU ŘEŽ.

RANNÍ PTÁČE, DÁL DOSKÁČE.

OHEŇ JE DOBRÝ SLUHA, ALE ZLÝ PÁN.

BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE.

BOŽÍ MLÝNY MELOU JISTĚ.

CO MŮŽEŠ UDĚLAT DNES, NEODKLÁDEJ NA ZÍTŘEK.

CVIK DĚLÁ MISTRA.

PÝCHA PŘEDCHÁZÍ PÁD.

HLAD JE NEJLEPŠÍ KUCHAŘ.

OLIK ŘEČÍ MLUVÍŠ, TOLIKRÁT JSI ČLOVĚKEM.

Zůstala jenom některá pořekadla.

Vrátím se k tomu, zda by křesťan měl bojovat.

Křesťané se mají řídit tím, že nemají oplácet zlo zlem. (Římanům 12: 17,18) 

Už neplatí oko za oko zub za zub. 2. Mojžíšova 21: 24, 25

Tyto myšlenky absolutního nenásilí a trpění zla na sobě a své rodině mnozí křesťané neposlouchali během celých svých dějin a brali spravedlnost do svých rukou, aby vytvořili státy, ve kterých vládne relativní bezpečí. 

Bez ozbrojené státní moci by to nebylo možné. Kdyby křesťané nebojovali, tak by všude vládl muslim a měli byste hadry na hlavě všichni a otročili byste, pokud byste nebyli zavražděni. Když se podíváte na historii válečných konfliktů, tak mnohdy nedostatečná vojenská intervence na začátku konfliktu a odhodlání jej zastavit vedly do vleklých válečných konfliktů celosvětového rozsahu. Situace ve světě je taková, že není možné vyhlásit mír a bezpečí mezi po zuby ozbrojenými státy vlastnícími zbraně mezinárodního či dokonce celoplanetárního dosahu bez zbraní frekvenčních 

ABSOLUTNÍHO BOHA HÁBA SOLÚTA AGAPE MELCHISEDEKA AUM AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU AUMJEHOVY AUMMATRIXE

Tyto zbraně se musely vytvořit na zločincích majících v područí matku Zemi nějakých 6000 roků.

Je jasné, že dokud nezačne 

ABSOLUTNÍ BŮH HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUM AUMLÁV AUMDONA AUMMORDOR AILAVYOU AUMJEHOVA AUMMATRIX 

úřadovat ze SVÉ vyšší říše svými plasmovými zbraněmi, lidstvo musí bránit své národní zájmy 

na svém historickém národním území i se zbraní v ruce. 

Postoj svědků Jehovových nebránit svoji rodinu a svůj národ před agresí zvenčí se proto zdá býti poněkud pošetilý.

Vzhledem k tomu, že je biblická zpráva zcela neúplná a v Bibli se již nepíše, že JEŽÍŠ KRISTUS nejenomže přežil svoji smrt neb byl resuscitován a vzkříšen, ale že odešel do svého KRÁLOVSTVÍ, které budoval se svým otcem SVARGEM AUM na území Bohemie, tak je jasné, že toto POZEMSKÉ KRÁLOSVTVÍ přijalo velice přísnou vojenskou správu a ochranu. V Bibli se zachovala pouze legenda o Ježíši Kristu, která byla sebrána téměř 200 let poté, co bylo SVAROGOVSKÉ BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ již zničeno útokem alemanských a bavarských a dalších Germánů. To svědkové Jehovovi nevědí a drží se Bible, která Ježíše poslala do nebe po 40 dnech po vzkříšení. Jak do nebe Ježíš odešel se v Bibli moc neřeší, jestli spáchal sebevraždu nebo jak opustil své tělo. Ta zpráva je evidentně vadná a vznikly z toho náboženské bludy. Lidské tělo nemůže do nebes, musí být zanecháno dole a nahoru odchází pouze duch, který dostává tělo nové poté, co projde ABSOLUTNÍ BOŽÍ SOUD v PEKLE. Podle toho putuje do ABYSSU, GEHENNY nebo TARTAROSU a nebo do NIRVÁNY ABSOLUTNÍ.

Více se dozvíte později, ale království bylo úplně drtivě a náhle zničeno v roce 250 n.l.

Další velice zvláštní naukou, které svědkové Jehovovi věří, je víra ve vzkříšení. V Bibli se mluví o vzkříšení spolukrálů s Kristem, kteří mají vládnout z nebes, a to do duchovních těl. 

1. Korinťanům 15: 12, 13, Zjevení 20:6

Jan 11.25 uvědomuje, že moc křísit dostal Ježíš Kristus. Jan 5: 28, 29 tvrdí, že bude vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých. To potvrzují i Skutky 24:5. Svědkové Jehovovi věří, že nastane vzkříšení i zde na Zemi, tedy bude to vzkříšení do fyzického těla. Jak přesně se to bude dít, to neučí a nemají ani žádnou představu.

Svědkové Jehovovi zavrhují myšlenku, že máme v těle ducha, který po smrti tělo opouští a putuje do další říše, a to i přestože tvrdí, že jsme děti DUCHA (BOHA) a že jsme byli stvořeni k JEHO obrazu. Nevěří ani v reinkarnaci duše. Vysvětlují to několika texty z Kazatele (Kazatel 9: 5, 10), kde se tvrdí, že duše je smrtelná a že trestem za hřích je smrt a neexistence, ve které nic necítíme a nic nemůžeme dělat. To je pravda, ale dokud nejsme vzkříšeni, protože musíme na SOUD. SMRT NENÍ TREST ZA HŘÍCH. Vždyť by to bylo nespravedlivé.

Ve Zjevení 20: 12, 13 je obraz toho, že mrtví ožijí a budou souzeni podle svých skutků.

Obecně lze říci, že Bible si v různých verších odporuje v tom, co říká o smrti a posmrtné existenci a o vzkříšení.

Pokud po smrti nic není, neexistuje ani pocitové vyrovnání všech hříchů a zločinů. Pak by nebyla na světě ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOST, nebyl by ani ABSOLUTNÍ BOŽÍ SOUD. Někteří lidé druhým způsobili tolik utrpení, že pouhá jejich smrt neřeší jak by se vyrovnaly pocitové dluhy mezi zločinci a jejich oběťmi. 

ABSOLUTNÍ BŮH HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUM AUMLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AUMJEHOVA AUMMATRIX 

je absolutně spravedlivý a proto duše opouští tělo a jde na SOUD a musí zaplatit za všechny své činy vůči všem bytostem Božím.

Jak je to přesně, se brzy dozvíme na detail.

Jehova, Ježíš Kristus a věrní andělé žijí podle svědků Jehovových v duchovní říši.  (Žalm 103:19–21; Skutky 7:55) Do nebe prý bude vzkříšeno relativně málo lidí, konkrétně 144 000. Budou tam spolu s Ježíšem vládnout v Božím království. (Daniel 7:27; 2. Timoteovi 2:12; Zjevení 5:9, 10; 14:1, 3) To není pravda. 144000 jsou DĚTI BOŽÍ, kteří budou VLÁDCI a jejich VĚDECKÉ VLÁDY v nejbližším období. Někteří jsou v druhé říši, která je ABSOLUTNĚ NIRVÁNSKÁ i žijí v ní NIRVÁNŠTÍ LÁVOVÉ. Mají stejná těla jako jsou lidská, ale mají více schopností, které se učí, když přijdou ze Země fyzická z lidského těla. Mají jiný zrak, vidí auru a čtou myšlenky skrze přítroje, které mají k dispozici, takže si více rozumí a mohou se více chápat. Jsou vědecko-technicky vyspělejší, žijí na planetě v jiné dimenzi vesmíru. Nejsou to andělé ani džinové, jak jsem někdy uváděla, protože mě mátli, abych vypovídala nesmysly kvůli nacistům zejména, kteří nás sledovali a nyní je to už nebaví. Potřebuje přesný překlad do němčiny, abychom jim udělali webové stránky. je to urgentní. pověřujeme tím svědky Jehovovy, by to zařídili do angličtiny a němčiny. Nacisté  jsou převážně německy a anglicky mluvící.

Podle svědků Jehovových, kteří se drží Bible, zlo a utrpení začaly, když se jeden z andělů vzbouřil proti Bohu. (Jan 8:44) Tento anděl, který byl po své vzpouře nazván "Satan" a "Ďábel", prý přesvědčil první lidský pár, aby se k němu přidali. To mělo prý pro jejich potomky katastrofální následky. (1. Mojžíšova 3:1–6; Římanům 5:12) Zlo a utrpení Bůh připouští prý proto, aby se vyřešily morální otázky, které Satan vznesl. Ale nedovolí, aby to tak bylo napořád. To je oficiální verze vstupu zla na Zem podle svědků Jehovových. Jak to bylo opravdu se dozvíte z televize a rádií a médií. Nyní čtěte zde o tom jak to bylo s ADAMEM a EVOU:

TĚŠÍME SE NA VÁS V TELEVIZI A SE SVĚDKY JEHOVOVÝMI V JEJICH SÁLE V PRAZE NA STODŮLKÁCH PLÁNUJEME SETKÁNÍ SE STARŠÍMI SBORU A JEJICH MANŽELKAMI. OZVĚTE SE NÁM. :)