JAK FUNGUJÍ BOŽÍ MLÝNY

Jak ztrácíme a nabýváme životní jednotky.

JAK FUNGUJÍ BOŽÍ MLÝNY L'MURTENETU 

ABSOLUTNÍHO 

STVOŘITELE LIDSTVA

HÁBA SOLÚTA AGAPE MELCHISEDEKA AUM 
AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU AUMJEHOVY AUMMATRIXE

CO TO JSOU BOŽÍ MLÝNY?

Jedná se o soustavu pro naše oči neviditelných hyperplasmových generátorů 

(na 10 metrů čtverečných jsou asi 4), 

které jsou v naší řídící říší zvané DRAGASTÁN 

(Z této říše je vidět do reality FYZICKÁ. BIBLE o ní hovoří jako o říši duchovní, ale jedná se o říši, kam putujeme po smrti, 

kde se naše "duchovní" těla vyvíjejí v coffinech metamorfózou HÁBSOLÚTE na tělo džina, 

do kterého se inkarnuje duše vervé fyzického těla, jeho paměť a vědomí 

- máme multidimenzionální duši, která putuje dvěma realitami jako například duše vervé motýla.) 

a udržují život a zákony platné pro všechny z nás stejně. Sledují naše chování, vyhodnocují jej a sesílají bumerangově odplatu za ně a posílají nám do cesty všechno, 

co si potřebujeme uvědomit pro rozvoj absolutní společenské nirvány. 

Reagují na přání a zejména na správně pronesené modlitby.

Pokud bychom dodržovali PRAVIDLA MATRIXU 

(neboli ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON), 

která jsme námžel neznali, neboť se poztrácela ve válkách násilím a přírodními katastrofami, 

mohli bychom nyní žít ve spokojeném zdravém stáří až do 250 let

Pokud si chcete přidat leta, 

naučte se tato pravidla, která detailně popisujeme v připravované knize TAJEMSTVÍ NEJSVATĚJŠÍHO GRÁLU:

PRAVIDLA JAK SPRÁVNĚ UCTÍVAT BOHA 

- JEJICH VĚDOMÉ UPŘÍMNÉ A SRDEČNÉ DODRŽOVÁNÍ PŘIDÁVÁ AŽ 25 LET NAVÍC

PRAVIDLA ČISTOTY - DÁVAJÍ 25 LET NAVÍC

PRAVIDLA NEJSVATĚJŠÍ SENSUALITY A SEXUALITY - DÁVAJÍ 25 LET NAVÍC

CVIČENÍ PRAVOTOČIVOSTI A PANACEJSKÝ BONTÓN - DÁVAJÍ AŽ 25 LET ŽIVOTA NAVÍC

ABSOLUTNÍ PRAVDOMLUVNOST A PŘESNÉ VYJADŘOVÁNÍ V POPISU SKUTEČNOSTI

- DÁVAJÍ AŽ 25 LET NAVÍC

JAK SE CHOVÁME K BOŽÍMU STVOŘENÍ (k sobě i k ostatním bytostem)- TO DÁVÁ AŽ 50 LET ŽIVOTA NAVÍC

Více není nyní ve fyzickém těle nyní umožněno. 

Podle BIBLE se na počátku lidských dějin lidé dožívali až 1000 let.

BOŽÍ MLÝNY dále neumožňovaly po Noemově potopě (2370 př.n.l. podle BIBLE) tak vysoký věk, zkrátili jej (podle BIBLE) na 120 let, ale i přesto někteří jedinci (podle BIBLE) dosahovali velice vysokého věku přes 250 let díky tomu, že znali některá pravidla, zejména pak pravidla pravotočivosti, která přidávají až 25 let nyní, dříve dávala až 250 let. To nyní nejde, je nás mnoho (celkem 100 miliard lidí - džinů) a střídáme se v tělech (máme dvě těla - fyzické a dragastánské "duchovní"). Mnohé duše vervé spí v hrobech a nemohou se inkarnovat do druhé říše, protože pro ně není program.

Pokračování příště...