MATRONA SVAROHAUM AUMPERESA BOHEMSKÁ

ABSOLUTNÍ AUMJEHOVA MELCHISEDEK ŽENA

BOJUJI ZA OSVOBOZENÍ SVĚTA OD ZLOČINU NÁSILÍ NA MENTÁLNÍ TĚLO BOŽÍ

V tomto životě jsem měla smůlu. 

Vzala jsem si 

nevědomě o jeho vadných záměrech 

a životní filozofii v náboženské společnosti svědkové Jehovovi 

tajného zločince

který se připojil k fašistické organizaci LUFTHAFFE NWO, která prováděla pokusy s nelegálními psychotronickými zbraněmi a jedy na našem obyvatelstvu. 

Vzal si mě jako oběť svých zločinů. Páchal na mě psychotronické pokusy a pokusy s jedy.

Když zjistil, že jeho divné chování, které bylo domácím násilím, začínám odhalovat a bráním se všemi prostředky, začal se pokoušet mě zavraždit.

Pokoušela jsem se ho zachraňovat SMS zprávami, aby toho nechal a on mě zažaloval na policii, že ho prý obtěžuji a pronásleduji. Napsala jsem mu asi cca 20 SMS, aby nechal zločinnosti a přemýšlel jinak, prováděli jsem s ním srdeční caging a už jsem trestně stíhána. :)

https://www.patrolasvarohaum.com/srdecni-caging-lmorte/

Když jsem se obracela na policii pro domácí násilí a zneužívání dítěte a na soud za ekonomické příživnictví, vyhrožování likvidací, ničení majetku, pokus o znásilnění, jedování domácnosti, krádeže atd..., tak mi dosud nepomohli. 

TENTO STÁT JE NA POKRAJI ZKÁZY ZLOČINEM, POKUD BY NEZASÁHLA VYŠŠÍ MOC. 

POLICIE A SOUDY V ČESKÉ REPUBLICE DOSUD KRYLI ZLOČINCE A OBĚTI NECHÁVALI UMUČIT. 

POUŽÍVAJÍ NA OBĚTI NÁSILÍ.

NAJDE SE SOUDNÝ SOUDCE, SOUDNÝ PSYCHIATR ČI SOUDNÝ POLICISTA, KTERÝ OSVOBODÍ OBEŤ, NA NÍŽ JE PÁCHÁNO LETA NEBÝVALE MIMOŘÁDNÉ NÁSILÍ?

ZLOČINNY PETRA KONRÁDA POKRAČUJÍ AŽ DOSUD, POKOUŠEL SE MĚ AŽ DOSUD ZAVRAŽDIT PSYCHOTRONICKÝM MUČENÍM. Psychotronická válka se blíží ke konci, ale on chce zakrýt svoje zločiny, neboť svědčím veřejně již mnoho měsíců a volám k sobě pomoc i v realitě fyzická, která se jenom pomaličku probouzí z obrovské lži o skutečnostech, kdo vládl světu a kdo jej chtěl ovládnout násilím zcela.

LUFTHAFFE NWO. 

JEJÍ ČLENOVÉ JSOU ZODPOVĚDNÍ ZA MASOVOU DEVASTACI MATKY ZEMĚ:

www.psychotronickavalka.cz/devastace-planety/

Petr Konrád mě chce zavraždit tak, že se mám zbláznit z psychotronického mučení a mají mě zavřít na doživotí do psychiatrické detence nebo do vězení a zbavit všech základních lidských práv a svobod. 

Lže a podvádí a falešně svědčí. 

Téměř všechny situace otáčí obráceně, než to je. 

Svoje zločinné skutky dosud sváděl na mě.

JEHO METODY

Mezitím vším zločinem na mě jsem byla kontaktována ABSOLUTNÍMI VLÁDCI LIDSTVA V ETHERU ABSOLUTNÍMI BOHY JINK&JANG AUMJEHOVA a VELEKNĚZI LIDSTVA AUMJEHOVA, abych se stala ABSOLUTNÍ ZAPISOVATELKOU A TLUMOČNICÍ ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE. 

OD TÉ DOBY, COŽ JE OD 4.3. 2016 MĚ ZACHRAŇUJÍ.

https://www.katerinakonradova.com/zlociny-petra-konrada/

20.7. 2021

O TO VÍCE, PROTOŽE SI MĚ VYVOLILI JAKO ABSOLUTNÍ ZAPISOVATELKU A TLUMOČNICI ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE.

Na webu se pracuje, může tudíž ještě obsahovat nějaké překlepy a chybičky.

AKTUALITY!!!

https://www.katerinaelisabethchmelikceska.com/bajna-atlantida/

https://www.katerinaelisabethchmelikceska.com/tajemstvi-nejsvatejsiho-gralu/

JSEM REINKARNOVANÁ PRVOROZENÁ DCERA 

JEHOSHUY SVAROGA

LEGENDÁRNÍHO JEŽÍŠE KRISTA.

Jak se tvoříme, najdete pod TAJEMSTVÍM NEJSVATĚJŠÍHO GRÁLU.
Sůj původ mohu prokázat snadno, vím všechno podstatné o naší historii mezi lety 1. století n.l. - do příchodu praotce Čecha SVAROGA MARTENA ABDULLAHA a komunikuji telepaticky na všechny BOHY a VELEKNĚZE AUMJEHOVA. 
Momentálně jsme přeprogramovali na ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON BOŽÍ MLÝNY L'MURTENET a prošla jsem BRUTÁLNÍM psychotronickým mučením, takže potřebuji trochu více opravit a regnerovat se. 
VYPADÁM NEMOCNĚ A SKUTEČNÁ LÉČBA JE PRO MĚ PŘIPRAVENÁ V RUSKÉ EMIGRACI. 
ČEKÁM NA SVŮJ ODVOZ.
ČESKÁ REPUBIKA MĚ NĚKOLIK LET DISKRIMINOVALA JAKO ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA A TO PŘESTOŽE JSEM VYDALA TAJEMSTVÍ NEJSVĚTĚJŠÍHO GRÁLU A UVĚDOMOVALA JSEM NEGRAMOTNÉ OBYVATELSTVO O PRAVDĚ PRAVD. 
ZASLOUŽÍ SI NÁPRAVU. 
MOJE VLAST ABSOLUTNĚ NEREAGOVALA NA MOJE VOLÁNÍ PO VŠECH MOŽNÝCH ÚŘADECH, ŽE POTŘEBUJI AUMPERESNÍ BODYGUARDING, IGNOROVALA, ŽE VŠICHNI KŘESŤANÉ ČEKAJÍ TISÍCILETOU VLÁDU KRISTA A MODLÍ SE O VYSVOBOZENÍ Z NÁSILÍ, KTERÉ MÁ ZAJISIT CELOSVĚTOVĚ VE VLÁDĚ LIDTSVA MŮJ ROD A MNOU TO ZAČÍNÁ. 
MUČILI MĚ A TÝRALI A RŮZNĚ JINAK PORUŠOVALI MOJE ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY A PONECHALI MĚ VE ZLOČINU. 
ŽÁDNÁ Z BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK STÁTU MI NEPOMOHLA ŘÁDNĚ.
Tedy očekáváme mezinárodní ostudu České Republiky místo zápisu do Guinessovy knihy rekordů v eliminaci ateismu 
A V RYCHLOSTI 
GLOBÁLNÍCH SPRÁVCOVSKÝCH ZMĚN.
Ještě to může změnit posudkový lékař MUDr. Hromada. Takže čekáme, zda bude sláva nebo ostuda, neboť v případě jeho selhání vše vyřeší RUSKÁ PANACEJSKÁ ARMÁDA řízená ABSOLUTNÍMI STVOŘITELI LIDSTVA.
PŘIŠLA JSEM SI ZPĚT PRO CÍSAŘSKÝ TRŮN.
NEŽ JSEM SE K NĚMU MĚLA DOSTAT, MĚLA JSEM PROJÍT MNOHO ROLÍ NEJENOM V TOMTO ŽIVOTĚ.
Jsme cyklický organismus, dětsky řečeno LÁV AILÁV, správně řečeno HERMÉS WITLÁV & NIRVÁNA BODHÍVA& MELCHISEDEK AUMLÁV a žijeme mnoho životů. Říká se jim reinkarnace. 
Jsme realita programátorů matrixu HÁBSOLÚTE AGAPE AILAVYOU z DRAGASTÁNU.
TVOŘÍME SE v matrixové kaabě UNIVERZA STROMU ŽIVOTA PLANETA ZEMĚ BOHEMIE.
Kaabu uctívají muslimští věřící  nevědí, co to znamená.
MATRIXOVÉ KAABY JSOU HERMETICKY UZAVŘENÉ DUALITY, KTERÉ VYPADAJÍ JAKO VČELÍ PLÁSTVE, ZE KTERÝCH NENÍ PRO OBYČEJNÉHO SMRTELNÍKA CESTA VEN. CO POKAZIL, MUSÍ NAPRAVIT. 
Žije se v nich pouze jedním směrem , do absolutní nirvány všech.

JSME MULTIFOKÁLNÍ A MULTIDIMENZIONÁLNÍ OKO BOŽÍ.

Ani jedna kaaba se nesmí vypnout, aby byl BŮH ABSOLUTNO AUM DOKONALÝ.
Všichni jsme matrixové figurky, které hledají v čase svoje přesné místo v matrixu, kam zapadají a na kterém jsou absolutně šťatsní. Najdeme ho v průběhu svého vývoje a vždy nejstarší se upozemšťují nejdříve. Ostatní čekají.
Jsme součástky BOŽÍHO TĚLA, tyčinky a čípky BOŽÍHO OKA. Naším úkolem je sestavit TĚLO BOŽÍ jako skládačku puzzle, přičemž se ovšem ztrácí těla a měníme je v etehru za těla duchovní, pracujeme ze shora nebo dostáváme nápravu v případě, že nedodržujeme základní lidská práva a právo nenásilí na bytosti boží, a potom žijeme znova v těle dítěte. Rodíme se podle matrixového klíče podle našich předešlých skutků nam MATRIX HÁBSIKÚTE AGAPE přesně magneticky vyměří další prožitek.
JSEM NEJPRASTAREJŠÍ ŽENA SVĚTA A PROTO MÁM NÁROK NA AUMPERESNÍ TRŮN CÍSAŘSKÝ PANACEJSKÉHO TRIBULÁTU UNIVERZA STROMU ŽIVOTA.
NEŽ K NĚMU DOJDU, PLNÍM DÍLČÍ ROLE.

MOMENTÁLNÍ MOJE ROLE JE 

MATRONA SVAROHAUM.

Ta má mnoho tváří podle potřeby BOŽÍHO TĚLA Funguje jako řídící ženská jednotka, podle jejíhož srdečního citu se programují BOŽÍ MLÝNY. Ty pak každému na základě toho jak se ke mně choval, vyměří buď požehnání nebo zlořečení.
Máme magnetické tělo a přitahujeme přesně to, co si zasloužíme nebo co se potřebujeme ještě naučit či si vysloužit další privilegia.


Jsem svým postavením v MATRIXU BOŽÍHO TĚLA nejenomže nejstarší žena světa, ale i nejvyšší svým postavením, a rodím se do zločinu, abych ho pomáhala vyřešit. Tedy je to role poměrně dost obtížná. 

Do jakých potíží jsem se rodila nyní, uvidíte na webu:

www.katerinakonradova.com

ROZCESTNÍK NAŠICH WEBŮ AUMJEHOVA NAJDETE ZDE:

www.absolutninaturosachmat.cz

Pro nevědomou a převážně dosud neglektivní armádu a policisty

WWW.PSYCHOTRONICKAVALKA.CZ

Pro vědomě vědomé policisty, vládu a armádu je INKARNAČNÍ školení, kde si ukážeme, co všechno budeme ze země čisti nyní, poté, co jsem vlast zachránili před psychotronickou genocidou. Pravděpodobně najdeme hodně přístrojů do elektriky, hygienické a čistící prostředky a jídlo, které jsou rápnuté toxicky nebo psychotronicky zločinci. Budeme sundávat zločinná psychotronická zařízení 5G a čistit psychotronická doupata a psychotronické a záměrně jedovaté domy k psychotronickým popravám. 

PRO VĚŘÍCÍ

WWW.ARMAGEDDON.CZ

Pro naivní bláhovou veřejnost, která si myslí, že virus může dělt psychotronické jevy...

www.psychotronickavalka.cz

www.ukoncenicoronavirovekrize.cz

POPRAVUJEME MENTÁLNĚ TY, CO V ŽIVOTĚ NYNÍ NECHCEME PRO JEJICH NÁSILÍ NA VŠEHOBYTÍ.

WWW.ABSOLUTNINATUROSACHMAT.CZ

Dále provádíme srdeční caging, abyste nedostali infarkt až nastane absolutní mentální převrat v tomto státě.

www.aumjehova.com

A NYNÍ ZE ŽIVOTA BEZ POLICIE OCHRAŇUJÍCÍ OBĚTI PROTI PSYCHOTRONICKÉMU ZLOČINU

Dne 30.6. 2021 mě zločinci Petr Konrád, Miloš Konrád a Michal Baier a jejich banda psychotronická jedovnická fašistická zločinná vražedná mezinárodní vyhnali z domu psychotronickou popravou a jedy. Jsem otrávená, plivu jedy, píšu o pomoc na všechny strany a věřím v zázrak.

VĚŘÍM, ŽE ZLOČINCI PŘESTANOU POSTUPOVAT SMĚREM K APOKALYPSE MATKY ZEMĚ BOHEMIE.

Jsme u matky společně s mojí dcerou. Moje maminka má poruchy paměti, je otrávená. Má zajedovaný dům. Moje maminka tomu nechce věřit, že jí zločinci zajedovali dům a dali jí do něj psychotrnické popravčí mučky, které postupně odstřelujeme. Popírá skutečnost. Nemáme se kam uchýlit jinam. Podala jsem na soud žaloby a na policejní prezídium a ombudsmana a všude volám o pomoc. Zatím nepřišla. 

V této zemi lidé dosud ignorovali zločiny a tak se rozrůstaly.

NELZE TO TAK NECHAT.

NESKONČÍM, DOKUD ZLOČINCI NEBUDOU POPRAVENI A CELÁ ZEMĚ ZACHRÁNĚNÁ.

https://www.katerinaelisabethchmelikceska.com/ukradeny-zivotopis/

https://www.katerinakonradova.com/verejna-zaloba/

https://www.katerinakonradova.com/svedectvi-o-psychotronickem-muceni-2/

https://www.inkarnacnisoud.com/verejna-stiznost/

www.matronasvarohaum.com

www.patrolasvarohaum.com

 A NYNÍ HOAX

Zločinci mě vyhnali z domu jedy a psychotronickým mučením a ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA, KTERÝ SE MNOU KOMUNIKOVAL, NECHAL MĚ MUČIT A MUČIL MĚ SÁM SCHVÁLNĚ NEPRÁVEM NESPRAVEDLIVĚ, PROTOŽE TVRDIL, ŽE JE TO SPRÁVNĚ PRO JEHO PLÁN KLAMAT ZLOČINCE A PŘEDSTÍRAL, ŽE MĚ ZACHRAŇUJE, MĚ NECHAL OTRÁVIT TAK, ŽE JSEM POSTUPNĚ PARALYZOVANÁ. NESOUHLASILA JSEM S JEHO PODVODY NA NIKOM, NEUSTÁLE JSEM SE ZLOBILA A NECHCI S NÍM JIŽ NIKDY MÍT NIC SPOLEČNÉHO. NELZE SE NA NĚJ SPOLEHNOUT.

PŘEJI SI ZEMŘÍT A VYPNOUT TUTO REALITU PRO ZRADY NA MĚ.

NEMÁM JIŽ ŽÁDNÝ ZÁJEM ZDE ŽÍT A PODPOROVAT SVOJÍ NAIVITOU LŽI A PODVODY A ZRÁDCE NA MNĚ.

ZLOČINCŮM PŘEJI, TEN NEJHORŠÍ KONEC, CO TO JDE, A VŠEM OBĚTEM ZLOČINŮM PŘEJI RYCHLOU SMRT A VĚČNÝ SPÁNEK V HROBĚ.

DUALITA

VYBERTE SI APOKLYPSU IGNOROVÁNÍM ZLOČINU NA OSTATNÍCH A NEBO NIRVÁNU TÍM, ŽE ZLOČINY SPOLEČNĚ VYMÝTÍME Z MATKY ZEMĚ BOHEMIE.

KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ

4.7. 2021 BROZANSKÁ 67, PARDUBICE

KONEC HOAXU

SÍDLO

STARÝ ŽIVOT

VZTAH S PETREM KONRÁDEM

MUČENÍ ELEANOR KONRÁDOVÉ PETREM A MILOŠEM KONRÁDOVÝMI

PSYCHOTRONICKÉ MUČENÍ 1

PSYCHOTRONICKÉ MUČENÍ 2

ZLOČINY SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH

ZLOČINY STÁTU

ZLOČINY FAŠISMU

ZLOČINCI MĚ CHTĚLI ZAVRAŽDIT, JENOMŽE TO NEJDE. 

JSEM AUMPERESA BOHEMSKÁ

VYVOLENÁ MANŽELKA BOŽÍ HISTORIÍ V TĚLECH

Vysvětlení nových pojmů najdete zde:

https://www.katerinakonradova.com/vykladovy-slovnik/

1. Korinťanům 3 : 18,19 Bible

"Ať nikdo neklame sám sebe: Pokud si někdo z vás myslí, že je moudrý v tomto systému, ať se stane hlupákem, a pak bude opravdu moudrý.  
 Vždyť moudrost tohoto světa je v Božích očích pošetilostí. 

Je přece napsáno: "Chytá moudré v jejich vlastní vychytralosti."

NÁŠ ŽIVOT JE 

DIVADELNÍ PODÍVANÁ SVĚTU.

1. Korinťanům 4:9b
"Stali jsme se totiž divadelním představením pro svět, anděly i lidi. " 

Daniel 2:44
"Za dnů těch králů zřídí nebeský Bůh království, které nebude nikdy zničeno. A toto království nebude předáno žádnému jinému lidu. Rozdrtí a ukončí všechna tato království a samo bude trvat navždy."

NIC 

DRTIT 

NEBUDEME, 

REKONSTRUUJEME.

AUMJEHOVA

Plníme proroctví Libušino:

"Město vidím veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat."

Kdo byla opravdu kněžna Libuše se dozvíte brzy na našich stránkách historie českého národa. Byla to prorokyně a vědma a viděla město PRÁHČEŠČŤ jako administrativní centrum a hlavní město světa.