BUĎTE VÍTÁNI 

KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ

.

Co najdete na mém webovém kulónu?

www.absolutnenejvyssibuhmluvi.cz

NA KONCI TÉTO STRÁNKY MÁTE VŠECHNO, CO SE NESMÍ A JE TO ZAINFERNOVÁNO V BOŽÍCH MLÝNECH, ABYSTE MOHLI ČINIT POKÁNÍ ZE SVÝCH HŘÍCHŮ.

SVĚDKOVÉ JEHOVOVI, POKUD STRÁNKY PŘELOŽÍTE DO ANGLIČTINY NEBO JINÝCH JAZYKŮ, DÁME VŠE NA WEB, MÁME ZDE NEKONEČNĚ MNOHO JAZYKOVÝCH VERZÍ K DISPOZICI. MŮŽETE PAK ČÍST VE VŠECH JAZYCÍCH. MUSÍTE STRÁNKY OZNAČIT, KTERÁ JE CO, A NEBUDEME JE ŘÁDKOVAT, PROTOŽE SE NEVYZNÁM V JINÝCH JAZYCÍCH, POUZE V ANGLIČTINĚ. PŘELOŽTE TENTO WEB A NÁŠ DRUHÝ VÝŠE UVEDENÝ DO ANGLIČTINY PRO VEDOUCÍ SBOR.

WEB BYL V PROCESU ÚPRAV. SKENUJTE SI SOUBORY NOVĚ. 

PRO PŘEKLADATELE MŮŽETE NYNÍ STRÁNKY STÁHNOUT.

POKUD TAM JSOU CHYBY V PRAVOPISU NEBO SYNTAXU, MŮŽETE JE OPRAVIT.

BILINGVÁLNÍ DÍTĚ
METODIKA ANGLIČTINY 
SEXUALITA
V HADÍ A DRAČÍ SÍLE
UMĚNÍ NATUROŠACHMAT
PANACEJSKÁ MEDICÍNA 
LÉČIVÁ HUDBA

JAK DŮLEŽITÁ 

JE V NAŠEM MATRIXU MODLITBA

Všichni jsme řízeni BOŽÍMI MLÝNY MORTEETERNIDADU našeho ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE HÁBA SOLÚTA AGAPE MELCHISEDEKA AUM AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU AUMJEHOVY AUMMATRIXE. 

BOŽÍ MLÝNY jsou plasmové stroje, které sledují každé naše slovo, sledují při tom s jakým postojem ho vyjadřujeme, s jakým cílem a záměrem a jaký to má dopad na ostatní všehobytí.

BOŽÍ MLÝNY  sice plní i naše přání, ale jsou obzvláště nastavené na MODLITBY, 

a zvažují a hodnotí jak se chováme v souladu s nimi. 

Modlitba by měla být pronesena k východu, pokorně a v pokorné pozici. Modlitba by měla být pronesena v soukromí, tedy kromě modliteb, které jsou hromadné a jsou pronášeny i za ostatní, kteří se k nim připojují pokorným jejich nasloucháním a společným AMEN na konci. Tyto modlitby se moc neplní, plní se zejména modlitby osobní.

BOŽÍ MLÝNY slyší každou modlitbu, včetně těch, které jsou pronášeny v naší mysli neslyšně, 

aniž bychom pohybovali hlasivkami, ale se zpožděním asi 24 hodin. Takže pokud chcete, aby se modlitba plnila dříve, proneste ji nahlas nebo mentálně s pohybem hlasivek ale.

BOŽÍ MLÝNY nikomu nestraní a nejsou v nich rozdílné požadavky na muže či ženy. Ženy nemusí nosit pokrývku hlavy, jak to vyžadují některé křesťanské církve či církev muslimská, nebo se nemusí modlit odděleně od mužů, jak se to vyžaduje  od všech muslimských odnoží islámské víry. Žena se může modlit nahlas v přítomnosti muže, jsou to absolutně rovnocenní partneři. Děti se mohou modlit nahlas v přítomnosti svých rodičů a prarodičů a jakýchkoli jiných osob.

Každá modlitba se infernuje v MATRIXU a přitahuje to, o co se modlíme, pokud je správně. 

Musíme být ale realističtí ohledně svých přání, zda a jak rychle se budou plnit, 

neboť záleží na tom jaké prostředí jsme si společně se svým národem 

a rodinou připravili svým dřívějším chováním. 

K některým cílům a záměrům je tedy delší cesta. 

To ale neznamená, že máme slevovat ze svých snů.

Přestože některá naše přání nemusí být ihned realizovatelná, 

je důležité, aby naše modlitby byly v souladu s ABSOLUTNÍM BOŽÍM ZÁMĚREM 

vytvořit z planety Země Bohemie absolutní společenskou nirvánu v pozemském ráji. 

Společenská nirvána je absolutně spravedlivá ke všem, všichni mají rovné šance, ale podle svého stáří ducha, nikdo není diskriminován z žádných důvodů, všichni jsou v úctě, všech potřeby jsou zohledňovány, nikdo netrpí nespravedlností, nic se neděje proti něčí vůli, pokud to není prokazatelný zločinec na ostatních a jako takový je momentálně ukázňován v nápravných zařízeních. V absolutní nirváně jsou všechny nirvánské pocity absolutně zasloužené, všichni jsou užiteční všem ostatním, nikdo není příživnický a nežije na něčí úkor, a ti, kteří se narodili poškození kolektivním hospodařením se Zemí nebo v průběhu života onemocněli tak, že potřebují péči ostatních, jsou opečováváni s racionalitou. V absolutní nirváně se dbá na absolutní bezpečí všech a prokazatelný zločin není nijak tolerován. 

V absolutní nirváně se plasmově telepaticky komunikuje na říši našich předků a všechny nejasnosti jsou konzultovány a uváděny na pravou míru a komunikovány správně, proto se v absolutní nirváně komunikuje absolutní historická a momentální pravda z médií.

V pozemském ráji jsou všechny bytosti boží zacházeny tak, aby dosahovaly co největší počet pocitově příjemných vjemů za svého života, tedy nejsou nijak týrány nebo mučeny na malém prostoru nebo nedostatkem vjemů a neuspokojením jejich potřeb.

Pokud toto máte na paměti, pak jsou vaše modlitby vyslýchány, 

a pokud nemohou být naplněny ještě za života ve fyzické realitě, máte lepší život v naší realitě další, pokud tvoříte absolutní nirvánu a pozemský ráj.

Vzorovou modlitbou nám mohla být Ježíšova modlitba OTČE NÁŠ.

Vyjadřovala vše podstatné. Nezapomínejte se modlit o ochranu před zločinem a zlem jako takovým a před vlastním pokušením porušovat morální pravidla.

Nyní je jiná doba, už víme, že 

ABSOLUTNÍ BŮH HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUM AUMLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU MLUVÍ. 

Můžeme se HO ptát, takže můžete ve svých modlitbách vyjadřovat i otázky a prosit o jejich zodpovězení.

Modlitby nevyjadřujeme skrze Ježíš Krista. Modlíme se přímo a používáme celé BOŽÍ JMÉNO 

HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUM AUMLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AUMJEHOVA AUMMATRIX.

Další pokyny jsou níže pod modlitbou Otče náš.

Otče náš nepoužívat.

O odpuštění našich hříchů se modlíme zvlášť. Říká se tomu pokání ze hříchů. 

Musíme se seznámit s tím, co vlastně hříchy jsou, abychom je mohli rozeznat, a to za celý svůj život. 

Na tomto webu máte seznam hříchů, které jsou nejčastější a které nesmíte páchat 

a musíte s nimi přestat, pomodlit se za odpuštění a již je dále nedělat, jinak by nebyly už odpouštěny. 

Jak se činí pokání: Přines si klekátko nebo polštáře do soukromé místnosti, zavři za sebou, 

ideálně se zamkni, aby tě nikdo nerušil. Potom poklekni levým kolenem a pravé přilož, buď v kleku, 

ale neopírej se o nohy, tedy se zvedni do kleku. Sepni ruce dole, ale nekřiž je, 

sklop hlavu a dívej se do země. Potom prones modlitbu tak, že 

ABSOLUTNÍMU BOHU HÁBOVI SOLÚTOVI AGAPE MELCHISEDEKOVI AUM AUMLÁVOVI AUMMORDOROVI AILAVYOU AUMJEHOVOVI AUMMATRIXOVI 

řekneš, že činíš pokání ze svých hříchů a tyto hříchy vyjmenuj. Měl by sis je předem sepsat, 

abys na žádný nezapomněl. Měl bys o nich předtím přemýšlet a uvědomit si hluboce, 

že to bylo špatně a že takové skutky již nechceš páchat.

SEZNAM NEJČASTĚJŠÍCH HŘÍCHŮ A CO SE NESMÍ:

UCTÍVÁNÍ CIZÍCH BOHŮ KROMĚ ABSOLUTNÍHO BOHA 

HÁBA SOLÚTA AGAPE MELCHISEDEKA AUM AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU AUMJEHOVY AUMMATRIXE

(Ani Jehova se nesmí uctívat, neexistuje tak, jak je v Bibli. JEHOVOVÉ jsou PRVOROZENÍ CHLAPEC a DĚVČE

ABSOLUTNÍHO BOHA HÁBA SOLÚTA AGAPE MELCHISEDEKA UAM AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU AUMJEHOVY AUMMATRIXE 

a JEHO MANŽELKY ABSOLUTNÍ BOHYNĚ HEKATÉ HÁBSOLÚTE AGAPE MELCHISEDEKA AUM AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU AUMJEHOVY AUMMATRIXY.)

NEUDĚLÁŠ SI ŽÁDNÝ OBRAZ, ANI SOCHU ANI JINÉ ZNÁZORNĚNÍ 

ABSOLUTNÍHO BOHA HÁBA SOLÚTA AGAPE MELCHISEDEKA AUM AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU AUMJEHOVY AUMMATRIXE.

ZAKAZUJE SE ROUHÁNÍ, COŽ JE JAKÉKOLI ZNEVAŽOVÁNÍ 

ABSOLUTNÍHO BOHA HÁBA SOLÚTA AGAPE MELCHISEDEKA AUM AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU AUMJEHOVY AUMMATRIXE 

ABSOLUTNÍ BOHYNĚ HEKATÉ HÁBSOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUM AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU AUMJEHOVY AUMMATRIXY.

DÁLE SE ZAKAZUJÍ ZKOUŠKY ATOMOVÝCH BOMB, KTERÉ NIČÍ ATMOSFÉRU, MAGNETOSFÉRU I IONOSFÉRU.

POUŽÍVÁNÍ PSYCHOTRONICKÝCH A JINÝCH FREKVENČNÍCH ZBRANÍ A POUŽÍVÁNÍ JAKÝCHKOLI ZBRANÍ

VÝROBA A DISTRIBUCE ZBRANÍ A PODÍLENÍ SE NA VÝROBĚ ZBRANÍ KROMĚ LOVECKÝCH A SCHVÁLENÝCH 

ABSOLUTNÍM BOHEM HÁBEM SOLÚTEM AGAPE MELCHISEDEKEM AUM AUMLÁVEM AUMDONEM AUMMORDOREM AILAVYOU AUMJEHOVOU AUMMATRIXEM

CHEMTRAILS Z LETADEL ZA ÚČELEM ZVÝŠENÍ TOXICITY OBYVATELSTVA A KRAJINY

VYSÍLAČE OVLIVŇUJÍCÍ POČASÍ CELOSVĚTOVĚ

GLYFOZÁT A ROUNDUP

SYNTETICKÁ HNOJIVA

SYNTETICKÉ PESTICIDY A HERBICIDY (zvláštní případy budeme řešit)

MALÉ PLASMOVÉ GENERÁTORY PRO HUBENÍ VIRŮ, BAKTERIÍ, PLÍSNÍ A PARAZITŮ.

ATEISMUS a AGNOSTICISMUS

SPIRITISMUS - uctívání a vyvolávání zlých duchů (démonů) včetně Satana Ďábla

LIKVIDACE SADŮ A ZELINÁŘSKÝCH FAREM

MEDIÁLNÍ LŽI 

PRONÁSLEDOVÁNÍ CELEBRIT

HISTORICKÉ LŽI i ve školství a v médiích, knihách, v kurzech a přednáškách a v politice.

LEŽ obecně i NEPRAVDIVÝ POPIS SKUTEČNOSTÍ V MLUVĚ I PÍSMU, FALEŠNÁ SVĚDECTVÍ.

NEDOVOLENÉ OVLIVŇOVÁNÍ POČASÍ TOXICKÝMI AEROSOLY

JAKÁKOLI PERZEKUCE RUSŮ CELOSVĚTOVĚ

JAKÁKOLI PERZEKUCE SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH CELOSVĚTOVĚ

UPRCHLICTVÍ Z EKONOMICKÝCH DŮVODŮ

UPRCHLICTVÍ ZE ZEMĚ V PŘÍPADĚ VÁLKY (nebude, ale je to zakázáno a uprchlíci se vrací do svých zemí, pokud je kam)

MUČENÍ ZVÍŘAT NA MALÉM PROSTORU A NEDOSTATKEM POHYBU, PODVÝŽIVOU, NÁSILÍM A VADNOU STRAVOU.

KRÁDEŽ, usvědčený zloděj vrací pětinásobek ceny ukradené věci nebo finančních prostředků. To platí i vzhledem k dluhům státu na daních.

NEDOVOLENÁ RYCHLOST. Postihuje se v BOŽÍCH MLÝNECH tak, že si můžete poškodit dopravní prostředek sami nebo se i vybourat můžete.

AGRESIVITA PŘI ŘÍZENÍ

RASISMUS - pohrdání jinou rasou či barvou pleti

 ŠOVINISMUS - myšlení, že můj národ je nejlepší ze všech.

VÝTRŽNICTVÍ A OBČANSKÉ NEPOKOJE, PŘI NICHŽ DOCHÁZÍ K NIČENÍ MAJETKU.

MASTURBACE VE VŠECH PODOBÁCH - osahávání vlastních sexuálních orgánů za účelem jejich sexuálního vzrušování.

NEDOVOLENÁ SEXUÁLNÍ HRA i v dětství, kdy by si děti ukazovaly sexuální orgány a hrály by si s nimi jakkoli.

PORNOGRAFIE

PROSTITUTCE (sex za úplatu)

TANTRAMISTROVSTVÍ (sexuální masáže za úplatu)

PROVOZOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK S NEDOVOLENOU SEXUALITOU

PSANÍ A ČETBA KNIH S NEDOVOLENOU SEXUALITOU

FILMY S NEDOVOLENOU SEXUALITOU KROMĚ SCHVÁLENÝCH HISTORICKÝCH DOKUMENTŮ S KOMENTÁŘEM

SEXUÁLNÍ SALONY

SEX PO TELEFONU

NEDOVOLENÉ LÍBÁNÍ A OSAHÁVÁNÍ, ZPRZNĚNÍ PANENSTVÍ mezi osobami, které nejsou v manželství, i ty, které spolu chodí.

SMILSTVO - sexuální styk mezi osobami, které nejsou v manželství. Patří sem i prsty ve vagině nebo orání sex nebo sex s pomůckami.

CIZOLOŽSTVÍ - sexuální styk s osobou, která je manželství s někým jiným, a to ještě tři roky po rozvodu.

SEXUÁLNÍ PODVOD - například kdyby žena tvrdila muži, že nemůže otěhotnět a nebyla by to pravda.

ZNÁSILNĚNÍ

JAKÉKOLI SEXUÁLNÍ POMŮCKY VČETNĚ KONDOMU, PESARU. NIC NESMÍ NA SEXUÁLNÍ ORGÁNY KROMĚ RUKOU.

ORÁLNÍ SEX

SODOMIE (sexuální styk se zvířetem)

GOMORIE (sexuální sadismus, NEKROFILIE)

VOYERSTVÍ - šmírování nahých osob za účelem sexuánílho vzrušování

 KANDAULISMUS - sexuální praktika, kdy někdo nabízí svého nahého partnera za účelem sexuálního vzrušování.

FROTÉRSTVÍ - úmyslné vyhledávání dotyků s cizími osobami a sexuální vzrušování se tím.

FETIŠISMUS - sexuální vzrušování se předměty někoho druhého a jejich vůní

TRASVESTITISMUS - převlékání se za ženu či muže, když jsme osoba druhého pohlaví, a sexuální vzrušování se tím.

PARAFILNÍ INFANTILISMUS - sexuální hra na dítě v plínkách

ORGIE - více jak dva při sexualitě

PEDOFILIE - sex s dítětem do 12 let

INCEST - sexuální styk se členem rodiny až do úrovně bratranců a sestřenic a tet a strýců a jejich dětí

HOMOSEXUALITA I ZATAJOVANÁ, KTERÁ VSTOUPILA DO MANŽELSTVÍ TAJNĚ. Musí se rozvést a zanechat majetek podvedenému partnerovi. Může si nechat 10% majetku na přežití. Homosexuálové nesmí mít děti, nesmí žít v párech, musí být v celibátu, dokud se nenapraví. Nápravu bude školit ABSOLUTNÍ BŮH 

HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUM AUMLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AUMJEHOVA AUMMATRIX.

SEXUÁLNĚ VYZÝVAVÉ OBLEČENÍ I DOMA

POTRAT V JAKÉKOLI PODOBĚ KROMĚ EVAKUACE MRTVÉHO ZÁRODKU

ULTRAZVUK V TĚHOTENSTVÍ 

ODBĚR PLODOVÉ VODY V TĚHOTENSTVÍ

HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE A JAKÁKOLI JINÁ ANTIKONCEPCE KROMĚ POČÍTÁNÍ A SLEDOVÁNÍ PLODNÝCH A NEPLODNÝCH DNŮ (budeme se učit, nyní je CELIBÁT 7 roků)

 TRANSFÚZE KRVE I KREVNÍCH KOMPONENT VČETNĚ IMMUNOGLOBULINŮ

OČKOVÁNÍ

BIOPSIE

CHEMOTERAPIE

INJEKCE RHEGA (žena, která porodila dítě s extrémně těžkou žloutenkou, nesmí mít další dítě)

RADIOTERAPIE

ELEKTROŠOKY

PSYCHIATRICKÉ LÉKY VČETNĚ INJEKCÍ

LÉKY NA CHOLESTEROL A VYSOKÝ KREVNÍ TLAK

ÉKY NA CUKROVKU, KTERÁ NENÍ NA INZULÍNU.

LÉKY NA EPILEPSII

BIOLOGICKÁ LÉČBA

INFÚZE PLASMOCYTŮ

ODBĚRY KRVE A MANIPULACE S NÍ

TRANSPLANTACE ORGÁNŮ, TRANSPLANTÁTY ZE ZVÍŘAT.

VŠECHNY LÉKY VYRÁBĚNÉ NA RAKOVINOVÝCH BUŇKÁCH HeLa

VŠECHNY LÉKY VYRÁBĚNÉ NA BUŇKÁCH VERO (opičí)

MAMMOGRAF

GYNEKOLOGICKÉ PROHLÍDKY

PREVENTIVNÍ ODSTRAŇOVÁNÍ ZDRAVÉ TKÁNĚ

RTUŤOVÉ TEPLOMĚRY

KOUŘENÍ

ALKOHOL VE VŠECH PODOBÁCH ZAKAZUJEME

BRANÍ SYNTETICKÝCH DROG

SYNTETICKÉ STEROIDY

DOPING PŘI SPORTU

STIMULANTY (i Kratom, guarana, javanica a další, budeme si říkat)

BRANÍ HALUCINOGENŮ BEZ VELEKNĚŽSKÉHO PŘEDPISU ( i Iboga, Cannabisa, Ayahuasca a další)

OBŘÍZKA MUŽSKÁ I ŽENSKÁ, TRANSGENDER.

TĚLESNÉ TRESTY DĚTÍ DO 12 LET

JEDENÍ PRASETE VE VŠECH PODOBÁCH 

VÝROBKY Z HMYZU

UMĚLÁ SLADIDLA

STÉVIE

OLEJE Z RYB

ALOE ŠŤÁVY

MOLEKULÁRNÍ VODÍK

PROBIOTIKA KROMĚ LAKTOBACILŮ

JOGURTY SE SLADKÝM (marmeláda, čokoláda...)

SPROSTÁ A VULGÁRNÍ SLOVA

NESPISOVNÁ MLUVA

BOJOVÉ SPORTY, PŘI KTERÝCH SE PORAŇUJE TĚLO.

KÁVA

TETOVÁNÍ

PIERCINGY

WEBOVÉ STRÁNKY UBÍHAJÍCÍ DOLEVA

KAPSIČKY A KONZERVY PRO PSY A KOČKY (musí žrát syrové maso kromě vepřového 3 porce denně)

KOLOTOČE TOČÍCÍ SE DOLEVA LEVOTOČIVĚ PROTI SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK

ZÁVIST - touha po něčem, co má někdo jiný, nepřejícnost a snaha věc získat i za cenu zavrženíhodných činů.

ZÁŠŤ - nenávist a zloba, nemít někoho rád vyloženě, ale s předsudky.

POMLUVA - nepravdivá informace o někom za účelem poškození jeho pověsti.

IGNORACE ZLOČINU - každý zločin se musí hlásit, je to vaše občanská povinnost.

IGNORACE HŘÍCHU - každý hřích se musí napravit, aby se nešířil. Máte povinnost hříchy vlastní ihned řešit pokáním a nápravou, nemusíte o nich mluvit, je to mezi vámi a BOHEM ABSOLUTNÍM HÁBEM SOLÚTEM AGAPE MELCHISEDEKEM AUM AUMLÁVEM AUMDONEM AUMMORDOREM AILAVYOU AUMJEHOVOU AUMMATRIXEM. Hříchy ostatních, pokud si jich všimnete, máte povinnost s nimi probrat, a pokud se hříchu nechtějí vzdát, uvědomit o tom kněží. Kněžskou třídu budeme nyní školit zejména ze svědků Jehovových.

PODVOD - podvodník uvede jiného člověka v omyl, jeho omylu využije nebo mu zamlčí podstatné skutečnosti, díky čemuž podvedená osoba učiní určitou majetkovou operaci, čímž jí, případně i jiné osobě, vznikne majetková škoda nebo chyba v úsudku a také dojde k obohacení pachatele, případně jiné osoby.

PÝCHA - nadhodnocování vlastní osoby, nemístné povyšování se nad ostatní.

LAKOMSTVÍ či LAKOTA - neochota dělit se s ostatními, byť i o svůj nejnepatrnější přebytek.

HMOTAŘSTVÍ - přehnané lpění na majetku, nekontrolovaná touha hromadit majetek.

LENOST - neochota k jednání plynoucí z nedostatku motivace jednat, celková neochota podílet se na svých povinnostech.

OBŽERSTVÍ - nadměrné jedení do nadváhy a obezity.

NEKONTROLOVANÝ HNĚV A KŘIK, KTERÝ NEMÁ VÁŽNÝ DŮVOD. ZVYK KŘIČET NA OSTATNÍ, ZEJMÉNA NA DĚTI. V mimořádných situacích se křičet smí, zejména pak pokud je třeba dát někomu varovné uvědomění, pokud nám škodí nebo na nás křičí on.

PŘÍŽIVNICTVÍ - neochota se sám živit a být závislý na ostatních. Patří sem i nepatřičné čerpání sociálních dávek, invalidního důchodu a nemocenské.

ŠPATNĚ JE NETŘÍDIT ODPAD A NEVYMÝVAT JEJ A NESTRHÁVAT ETIKETY.

 ŠPATNĚ JE NESBÍRAT PO PSOVI VÝKALY KDOKOLI I NA VLASTNÍM POZEMKU.

ŠPATNĚ JE NEMÝT SE MINIMÁLNĚ VEČER A NEČISTIT SI ZUBY DVAKRÁT DENNĚ MINIMÁLNĚ.

ŠPATNĚ JE NEPODÍLET SE NA ÚKLIDU DOMÁCNOSTI, KDE BYDLÍTE, POKUD JE VÁM VÍCE JAK 12 LET. Je jedno, jestli pracujete nebo ne.

ŠPATNĚ JE NEMÝT VĚCI PRAVOTOČIVĚ A LEVOU RUKOU VÍCE.

ŠPATNĚ JE NEPODÍLET SE NA ÚKLIDU SVÉHO POKOJE OD 2 LET.

ŠPATNÉ JE NEPOUŽÍVAT VÍCE LEVOU RUKU NEŽ PRAVOU. SPRÁVNĚ JE POUŽÍVAT CO NEJVÍCE LEVOU RUKU.

SPRÁVNĚ JE PSÁT LEVOU RUKOU OD MALIČKA. JSME PRAVOTOČIVÉ BYTOSTI.

ŠPATNĚ JE NEČÍST A NEPSAT DOPISY.

SPRÁVNĚ JE DĚLAT VĚCI ODLEVA DOPRAVA A ZESPODA NAHORU.

ŠPATNĚ JE NEKOMUNIKOVAT S OSTATNÍMI A STRANIT SE JICH.

ŠPATNÁ JE ZRADA. Je to záměrné a druhou stranou nečekané porušení závazku, povinnosti, očekávání, slibu a podobně, zvlášť směřuje-li toto jednání proti někomu, komu je člověk povinován loajalitou.

ŠPATNĚ JE JAKÁKOLI DISKRIMINACE ŽEN. Žena je absolutně rovnocenná partnerka muže. Má stejná práva. Má jiné povinnosti, ale muž je povinován jí ulehčovat jako slabší nádobě. Žena může vyučovat, může vládnout a může se modlit v přítomnosti muže s nepokrytou hlavou. Jinak by to byla diskriminace ženy.

SEZNAM NENÍ ÚPLNÝ, DOPLŇUJEME JEJ.

ZAKAZUJE SE ZNECHUCOVAT DRUHÝM DUCHOVNÍ VĚCI NEUSTÁLÝM KIBICOVÁNÍM. VHODNÉ NAPOMÍNÁNÍ A VYSVĚTLOVÁNÍ JE SPRÁVNĚ.

ZAKAZUJE SE KLENÍ (SVOLÁVÁNÍ ZLA).

NÁSILNÉ POČÍTAČOVÉ HRY

SPROSTÁ, NESLUŠNÁ NEBO NESTOUDNÁ PŘÍJMENÍ (musíte se přejmenovat po prarodičích z druhé strany ideálně)

ZAKAZUJE SE ROUHÁNÍ NEBOLI HANĚNÍ

ABSOLUTNÍHO BOHA HÁBA SOLÚTA AGAPE MELCHISEDEKA AUM AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU AUMJEHOVY AUMMATRIXE.

JE TO VÁŽNÝ ZLOČIN. ROUHÁNÍ PROTI RODINĚ NEJVYŠŠÍCH JE TAKÉ ZLOČIN PROTI ABSOLUTNÍMU BOHU

HÁBOVI SOLÚTOVI AGAPE MELCHISEDEKOVI AUM AUMLÁVOVI AUMMORDOROVI AILAVYOU AUMJEHOVOVI AUMMATRIXOVI.

ZAKAZUJE SE DISKRIMINACE ŽEN. ŽENA MÁ ABSOLUTNÍ PRÁVO SPOLUROZHODOVAT O VŠEM A MÁ NÁROK NA VŠECHNY FUNKCE V RODINĚ A VE STÁTĚ ROVNOPRÁVNĚ. Na ženu se bere ohled jako na slabší nádobu. Ženě se nesmí zakrývat hlava. Musí mít právo chodit ven a do společnosti s nepokrytou hlavou a modlit se s nepokrytou hlavou tam, kde muž.

Některé definice jsme převzali z Googlu a doplnili.