MATRONA SVAROHAUM AUMPERESA BOHEMSKÁ

ABSOLUTNÍ MELCHISEDEK AUMJANG OMAOTETAO

VĚDOMĚ USILUJI O OSVOBOZENÍ SVĚTA OD NÁSILÍ NA TĚLO BOŽÍ

Nespravedlností svých srdcí a lží spáchali zločinci na AGAPE, která nás drží při životě, miliardy plasmových útoků FAUL na ABSOLUTNÍ MATKU TVORSTVA AUM AUMMATRIXU AUM JANG.

NYNÍ KARMICKY PŘETÁČÍME HOROLOGIUM AUM VZTAHŮ NA VENDETU ABSOLUTNO AUM AUMMATRIXU AUM AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU AGAPE HÁBSOLÚTE HÁBSOLÚTE AGAPE AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU A CELOSVĚTOVĚ UKONČUJEME ČASY POHANŮ.

DO DĚJIN PLANETY ZEMĚ GAIA - BOHEMIE ZASÁHNE ABSOLUTNÍ BOŽÍ RUKA.

JSEM

AUM

JSEM MORFARF

JSEM HÁB JANG

JSEM SLOVO

JSEM OBRAZ

JSEM DIVOKÁ ENERGIE

JSEM INKARNACE MATRIXU

JSEM AUM AUMMATRIXA AUM JANG

JSEM DUCH ABSOLUTNA AGAPE

JSEM GÉNIE DŽINDŽIN GÉNIUSOVÁ

JSEM PANACENA

JSEM MAHAMMAYA SHAKTI
JSEM ABSOLUTNÍ AUMPERESA  
TZV. AUMPERÁTORKA,
ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ UNIVERZA ABSOLUTNO VŠECH ABSOLUTEN.
JSEM MATKA ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA 

A MATKA TVORSTVA

JSEM ABSOLUTNÍ BOŽÍ MANŽELKA

JSEM BOHYNĚ ABSOLUTNO 

VŠECH ABSOLUTEN.

INKARNUJI SE.

DARUJI ŽIVOT.

ODDĚLUJI SE.

JSEM KOSMICKÝ DRAGODON 

MÁM MULTIDIMENZIONÁLNÍ TĚLO.

WEBOVÝ KULÓN 

ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA JANG ABSOLUTNÍ MELCHISEDEK ŽENY AUM JANG 

AUM AUMJEHOVY AUM JANG 

AUM AUMMATRIXY AUM JANG 

STÁTNÍ MATRIXOVÝ REKURÁT

https://www.patrolasvarohaum.com/statni-matrixovy-rekurat/

Omlouváme se všem, jejichž pocity jsme při programování ABSOLUTNÍCH BOŽÍCH MLÝNŮ L'MURTENETU testovali na všechny strany, ale MATRONA SVAROHAUM funguje duálně a během celosvětové plasmové války ARMAGEDDON je psychotronicky i jinak mučena několik let a hackeři jí vykrádají knowhow, takže je vedena k tomu, aby psala na všechny strany různé polopravdy, protože si hackeři a zločinci nezaslouží pravdu a protože je testujeme. Testujeme i její okolí pocitově do antipsychotronické ochrany její země. Její chování je tedy nějakou dobu prapodivné, než dojde k dokončení celosvětové antipsychotronické ochrany lidstva. Jsme frekvenční pocitová programátorská realita a než se dokončí všechny ochranné prvky společnosti lidská, tak žijeme v násilí, které neumíme řešit.

Nyní se lidstvo bude probouzet pravdou pravd o nás všech. 

Budeme nově definovat pojmy a budeme předávat lidstvu ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON, který se vytvářel více jak 12.021 let evolucí společnosti lidská od vstupu Avatarů na zem.

KDO JSEM?

NEJVĚTŠÍ ŽENSKÝ SNÍLEK PO ABSOLUTNÍ NIRVÁNĚ

JUSTICE AGAPE

ABSOLUTNÍ ŽENSKÝ MELCHISEDEK AUM

REINKARNOVANÁ PRVOROZENÁ DCERA JEHOSHUY SVAROGA LEGENDÁRNÍHO JEŽÍŠE KRISTA

ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZAPISOVATELKA A TLUMOČNICE ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE

MATRONA SVAROHAUM

ABSOLUTNÍ NÁBOŽENSKÝ SYNKRETISTA

ABSOLUTNÍ GLOBÁLNÍ LÉKAŘKA SPOLEČENSKÝCH SPRÁVCOVSKÝCH SYSTÉMŮ LIDSTVA

NATUROŠACHMAT

JAKO AUMPERESA BOHEMSKÁ JSEM SE REINKARNOVALA DO ABSOLUTNĚ MATRIXOVÉHO ŽIVOTNÍHO PŘÍBĚHU.

MÁM ABSOLUTNÍ VÍRU V ZÁZRAKY.

1. Korinťanům 3 : 18,19 Bible

"Ať nikdo neklame sám sebe: Pokud si někdo z vás myslí, že je moudrý v tomto systému, ať se stane hlupákem, a pak bude opravdu moudrý.  
 Vždyť moudrost tohoto světa je v Božích očích pošetilostí. 

Je přece napsáno: "Chytá moudré v jejich vlastní vychytralosti."

NÁŠ ŽIVOT JE 

DIVADELNÍ PODÍVANÁ SVĚTU.

1. Korinťanům 4:9b
"Stali jsme se totiž divadelním představením pro svět, anděly i lidi. " 

Daniel 2:44
"Za dnů těch králů zřídí nebeský Bůh království, které nebude nikdy zničeno. A toto království nebude předáno žádnému jinému lidu. Rozdrtí a ukončí všechna tato království a samo bude trvat navždy."

NIC 

DRTIT 

NEBUDEME, 

REKONSTRUUJEME.

AUM AUMJEHOVA AUM

Plníme proroctví Libušino:

"Město vidím veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat."