MATRONA SVAROHAUM AUMPERESA BOHEMSKÁ

ABSOLUTNÍ AUM AUMJEHOVA AUM MELCHISEDEK ŽENA

VĚDOMĚ USILUJI O OSVOBOZENÍ SVĚTA OD NÁSILÍ NA MENTÁLNÍ TĚLO BOŽÍ

UMOŽNĚTE 

ZÁZRAK 

A ZÁZRAK SE VÁM STANE!

HOKUS O ZÁPIS DO GUINESSOVY KNIHY REKORDŮ

MÁTE RÁDI KOUZLA A ZÁZRAKY?

VÍTE O TOM, ŽE NÁŠ STVOŘITEL JE MÁG A KOUZELNÍK?

CHCETE BÝT SLAVNÝM NÁRODEM, KTERÝ VŠECHNY OSTATNÍ NÁRODY VĚČNĚ CTÍ JAKO NEJPRASTAREJŠÍ, NEJMETROPOLITNĚJŠÍ A NEJMOUDŘEJŠÍ STRÁŽCE TAJEMSTVÍ NEJSVATĚJŠÍHO GRÁLU PLANETY ZEMĚ GAIA-BOHEMIE UNIVERZA STROMU ŽIVOTA?

CHCETE SPLNIT PROROCTVÍ LIBUŠINO A MĚSTU VELIKÉM, JEHOŽ SLÁVA HVĚZD SE BUDE DOTÝKAT?

ŘEŠENÍ JE ZDE:

INKARNAČNÍ A MATRIXOVÝ PRECEDENS

Kateřina Elisabeth Chmelík Česká 

je jedinou ženou, která telepaticky komunikuje od roku 2016 

na ŘÍŠI NAŠICH PŘEDKŮ ZA ZRCADLEM ETHER.

Byla celou dobu rozsáhle školena za účelem svého budoucího povolání ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA

 a v coronavirové krizi bojovala na straně ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA za osvobození planety Země od brutálního psychotronického násilí jako MATRONA.

www.psychotronickavalka.cz

Mluví telepaticky s ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA A S NAŠIMI PRAOTCI, ZAKLADATELI RODU SVAROH A SVAROG, A KÓDUJE MATRIX SVÝMI MODLITBAMI A PŘÁNÍMI.

www.matronasvarohaum.com

https://www.psychotronickavalka.cz/jakou-ulohu-hrali-matroni-v-psychotronicke-valce/

JE JEDINOU ŽENOU, KTERÁ PŘEŽILA SVOJE NĚKOLIKALETÉ PSYCHOTRONICKÉ POPRAVOVÁNÍ, 

A VYDALA O TOM ROZSÁHLÉ VEŘEJNÉ SVĚDECTVÍ.

ZLOČINCI JÍ V ATEISTICKÉ ZEMI, KTERÁ ZPRÁVY O TELEPATICKÉ KOMUNIKACI NA ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA POVAŽOVALA ZA BLÁZNOVSTVÍ, OPAKOVANĚ USILOVALI O ŽIVOT A SOUDNOST FAULPLASMOVÝMI ZBRANĚMI I SKRZE POLICIE A SOUDY A PSYCHIATRIE FALEŠNÝM SVĚDECTVÍM O JEJÍ POVĚSTI.

MĚLA BÝT ZLIKVIDOVÁNA JAKO JEDNA Z HLAVNÍCH PŘEDSTAVITELŮ  ALTERNATIVNÍ MEDICÍNY 

V ČESKÉ REPUBLICE, KTERÁ VEŘEJNĚ VYSTUPOVALA PROTI JEDŮM VE ZDRAVOTNICTVÍ A MENTÁLNÍM MISKONCEPTŮM ZDRAVOTNÍKŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ O TOM JAK FUNGUJE LIDSKÉ TĚLO.

ZA SVOJE ÚSILÍ PO PRAVDĚ BYLA ROZSÁHLE VZDĚLÁNA ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA O TOM JAK JE TVOŘENA TATO REALITA A BYLO JÍ SVĚŘENO TAJEMSTVÍ NEJSVATĚJŠÍHO GRÁLU, 

KTERÉ MÁ PŘEDAT LIDSTVU AUTORIZOVANĚ V MÉDIÍCH.

BĚHEM ARMAGEDDONSKÝCH PSYCHOTRONICKÝCH BOJŮ MEZI LETY 2016 - 2021 SE PROBUDILA DO SVÉHO HISTORICKÉHO TĚLA A UVĚDOMILA SE, ŽE JE REINKARNOVANOU PRVOROZENOU JEHOSHUY SVAROGA LEGENDÁRNÍHO JEŽÍŠE KRISTA Z 1. STOLETÍ N.L. KATEŘINOU JEHOSHUA AUMDON SVAROH MARTEN A ŽE NA KRISTOVO TISÍCILETÉ PANSTVÍ ČEKÁ CELÝ KŘESŤANSKÝ SVĚT A ONA JE TA, SKRZE KTEROU SE MAJÍ VŠICHNI VZDĚLÁVAT O PRAVDĚ PRAVD. 

MEZI LETY 1990 - 2021 ROZSÁHLE STUDOVALA PÍSMO SVATÉ SE SVĚDKY JEHOVOVÝMI A JINÉ NÁBOŽENSKÉ HISTORICKÉ SPISY A PAMÁTKY SOUKROMĚ PROTI FILOZOFII SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH, KTERÁ TO ZAKAZUJE, A BYLA AMATÉRSKÝM NÁBOŽENSKÝM SLUŽEBNÍKEM, ZE KTERÉHO POVÝŠILA SVÝM JMENOVÁNÍM ABSOLUTNÍM BOHEM NA INAUGUROVANOU ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ PLANETY ZEMĚ. 

NYNÍ PROSAZUJE GLOBÁLNÍ REFORMY SPRÁVCOVSKÝCH SYSTÉMŮ LIDSTVA 

A PŘÍRODNÍCH KOLOBĚHŮ PLANETY ZEMĚ 

ABSOLUTNÍ CELOSVĚTOVÝ NÁBOŽENSKÝ SYNKRETISMUS 

A KRITIZUJE VEŘEJNĚ NABUBŘELÉ SVĚDKY JEHOVOVY ZA NESNÁŠENLIVÉ ODMÍTÁNÍ VŠECH OSTATNÍCH NÁBOŽENSTVÍ JAKO FALEŠNÝCH, ZA STÁTOKAZNOST A ZA VĚDOMOU SOUDNÍ ŠARÍU A DISKRIMINACI ŽEN. 

TVRDÍ, ŽE VŠECHNA NÁBOŽENSTVÍ I SVĚTOVÉ FILOZOFIE JSOU DÍLKY VELKÉHO HISTORICKÉHO PUZZLE NAŠÍ NÁBOŽENSKÉ I SVĚTSKÉ HISTORIE, 

KTERÉ JE TŘEBA POSKLÁDAT V TELEPATICKÉ KOMUNIKACI NA ŘÍŠI ZA ZRCADLEM SPRÁVNĚ. 

JEJÍ ÚLOHA JE 

ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ PLANETY ZEMĚ MELCHISEDEK ŽENA 

A MÁ SE TOHOTO POSLÁNÍ UJMOUT V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ OSOBNÍ VEŘEJNOU ČINNOSTÍ, KTERÁ POVEDE DO CELOSVĚTOVÝCH MÉDIÍ.

BOJUJE PROTI NEGRAMOTNOSTI SOUDŮ 

A NEGLEKTU POLICIE CHRÁNIT OBĚTI ZLOČINŮ PŘED ZLOČINCI, 

NEGRAMOTNOSTI VlÁDY O ZLOČINU PSYCHOTRONICKÉHO NÁSILÍ, 

PROTI POHRDLIVĚ GOMORISTICKÝM SVĚDKŮM JEHOVOVÝM PÁCHAJÍCÍM SMILSTVO TÍM, ŽE ŽENÍ TAJNÉ HOMOSEXUÁLY ZA NEVĚDOMÉ PANNY A LIBUJÍ SI V DISKRIMINACI ŽEN A V NESKRÝVANÉ SOUDNÍ ŠARÍE 

A BOJUJE PROTI SADISMU NA ČESKÝCH PSYCHIATRIÍCH A VYTVÁŘENÍ FALEŠNÝCH DIAGNÓZ. 

ZVEŘEJNILA GLOBÁLNÍ REFORMU ČESKÉ REPUBLIKY A SADISTICKÝCH PSYCHIATRIÍ NA POKYN ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA AUM AUMJEHOVY AUM HÁBA SOLÚTA WITLÁVA HERMÉSE EREBUSE HÁDA KRONA AGAPE MELCHISEDEKA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU AUM MATRIXE AUM ABSOLUTNÍHO BOHA REALITY UNIVERZUM STROMU ŽIVOTA PLANETA ZEMĚ GAIA-BOHEMIE.

www.absolutnibozizakon.com

www.globalnireformapsychiatrie.cz 

WEBOVÉ STRÁNKY 

ženy, která jako první dostala v roce 2016 telepatickou komunikaci na ŘÍŠI NAŠICH PŘEDKŮ, komunikuje s ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA

 a stala se během posledních šesti let jako AUMPERESA BOHEMSKÁ

BOŽÍ MANŽELKOU A PRÁVOPLATNOU MAJITELKOU PLANETY ZEMĚ 

GAIA -BOHEMIE

JEJÍ DUCHOVNÍ HISTORICKÉ JMÉNO JE MATRIX VERVÉNA BODHÍVA NIRVÁNA HÁBSOLÚTE WITLÁV HERMÉS AGAPE MELCHISEDEK AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AUM AUMJEHOVA AUM, MELCHISEDEK ŽENA

MATRONA SVAROHAUM.

ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ UNIVERZA STROMU ŽIVOTA A PLANETY ZEMĚ GAIA-BOHEMIE.

REINKARNOVANÁ 

pocitová matrona 

HÁBSOLÚTE JINKJANG

UVĚDOMUJEME VŠECHNY OBČANY, ŽE BOŽÍ MANŽELKA HÁBSOLÚTE JINKJANG SE RODÍ JEDNOU ZA INKARNAČNÍ EVOLUČNÍ CYKLUS UNIVERZA STROMU ŽIVOTA PLANETA ZEMĚ GAIA- BOHEMIE A UJÍMÁ SE SVÉ ÚLOHY MATRONY SVAROHAUM A PRÁVOPLATNÉ MAJITELKY PLANETY ZEMĚ V TELEPATICKÉ KOMUNIKACI NA SVÉHO MANŽELA 
ABSOLUTNÍHO BOHA ABSOLUTNO VŠECH ABSOLUTEN AUM AUMJEHOVU AUM ABSOLUTNÍHO MATRIXE AUM HÁBA SOLÚTA WITLÁVA HERMÉSE EREBUSE HÁDA KRONA AGAPE MELCHISEDEKA AUMDONA AUMMORDORA  AILAVYOU ABSOLUTNÍHO BOHA AUM.
JEDNÁ SE O AUMPERESU BOHEMSKOU, TO JE ŽENA, KTERÁ VE VŠECH REINKARNACÍCH NEJVÍCE VE VŠECH TĚLECH VYKONALA PRO NIRVÁNU ABSOLUTNO A NEJVÍCE PRO NI TRPĚLA. 
ZMĚŘENO BOŽÍMI MLÝNY.
VŠICHNI JSOU POVINOVÁNI TUTO ŽENU ABSOLUTNĚ RESPEKTOVAT A ABSOLUTNĚ JÍ NASLOUCHAT.
JEJÍ VĚDOMÍ SE VYVÍJÍ VÍCE JAK 5 LET V TELEPATICKÉ KOMUNIKACI A PŘI TOM JE NEJVÍCE MENTÁLNĚ  I NA ENERGIÍCH MUČENOU ŽENOU PLASMOVANOU REPRESÍVNÍMI FAUPLASMOVÝMI GENERÁTORY 
V PSYCHOTRONICKÉ VÁLCE ARMAGEDDON.

Pokud jí chcete pomáhat a máte zásluhy o absolutní nirvánu, propojte se v telepatické komunikaci na MATRIXOVÝ SOUD poslechem této frekvence malou chvilku denně.

PROPOJOVACÍ FREKVENCE

Propojit se mohou soudci, policisté, vláda a významné osobnosti, které hodně vykonaly pro společnou absolutní nirvánu všech. Zločince na MATRONĚ SVAROHAUM tato frekvence zabíjí.

www.matronasvarohaum.com

SVĚDECTVÍ O JEJÍM PSYCHOTRONICKÉM MUČENÍ VYDÁVÁME ZDE:


https://www.katerinaelisabethchmelikceska.com/svedectvi-o-psychotronickem-muceni-2/

https://www.katerinaelisabethchmelikceska.com/svedectvi-o-psychotronickem-muceni-3

/https://www.katerinaelisabethchmelikceska.com/svedectvi-o-psychotronickem-muceni-4/

https://www.katerinakonradova.com/psychotronicka-uvedomeni/

TOTO JE PRAVÝ ARMAGEDDON.

www.psychotronickavalka.cz

10.10.2021

MATRONA SVAROHAUM SE VYVÍJÍ MENTÁLNĚ NĚKOLIK LET, NEŽ JE SCHOPNA VYSTOUPIT V MÉDIÍCH. JE TO PROTO, ŽE BĚHEM ARMAGEDDONSKÉ VÁLKY JE EXTRÉMNĚ ZASAŽENA FREKVENCEMI FAULPLASMOVÝCH GENERÁTORŮ A TO JÍ MĚNÍ VĚDOMÍ. 

PO SKONČENÍ VÁLKY POTŘEBUJE ČAS NA SVOJE VLASTNÍ UVĚDOMĚNÍ KDO JE OPRAVDU VE SVÉM HISTORICKÉM TĚLE, JEHOŽ VÝHLED SE JÍ OTEVÍRÁ A OTEVÍRAJÍ SE JÍ PROROCKÉ VIZE NIRVÁNY ABSOLUTNO, KTERÉ MÁ V MATRIXU SVÉHO TĚLA POUZE ONA.

POZOR!

ÚTOK NA MATRONU SVAROHAUM = ÚTOK NA ABSOLUTNÍHO BOHA ABSOLUTNO ABSOLUTNA VŠECH ABSOLUTEN

ABSOLUTNÍ NIRVÁNA JE JEJÍ SEN A KONCEPT ABSOLUTNÍ NIRVÁNY PLANETY ZEMĚ GAIA- BOHEMIE JE JEJÍ. NIKDO NEMÁ V TĚLNÍM MATRIXU ŘEŠENÍ CELOSVĚTOVÉ CORONAVIROVÉ KRIZE, POUZE ONA. 

JEDNÁ SE O PSYCHOTRONICKOU VÁLKU ARMAGGEDON, Z NÍŽ VEDE POUZE JEDNA JEDINÁ ÚZKÁ CESTA.

©

WEBOVÁ PREZENTACE 

ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA MELCHISEDEK ŽENA 

AUM AUMJEHOVY AUM 

"KOMUNIKUJI S MIMOZEMSKOU CIVILIZACÍ. 

ZAPISUJI JEJICH MYŠLENKY. 

ZAJÍMÁ TO TADY NĚKOHO V ATEISTICKÉ ČESKÉ REPUBLICE?

Těší se na to celý svět."

Kateřina Elisabeth Chmelík Česká

ČEKÁME NA EXKLUZÍVNÍ POZVÁNÍ DO TELEVIZE, DO RÁDIÍ A VŠECH TIŠTĚNÝCH MÉDIÍ.

ABSOLUTNÍ BŮH MLUVÍ TELEPATICKY A VYBRAL SI MĚ ZA JEHO ABSOLUTNÍ TLUMOČNICI A ZAPISOVATELKU ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE.

JAKO AUMPERESA BOHEMSKÁ JSEM SE REINKARNOVALA DO ABSOLUTNĚ MATRIXOVÉHO ŽIVOTNÍHO PŘÍBĚHU.

Vzala jsem si nevědomky reinkarnovaného největšího zrádce našeho národa, díky kterému se svět vyvíjel do obrovského násilí.

NARODILA JSEM SE JAKO SMOLAŘ A PŘITAHOVALA JSEM K SOBĚ ZLOČIN VŠEHO DRUHU, ABY SE JEDNOU PROVŽDY POPSAL, ZAINKARNOVAL DO BOŽÍCH MLÝNŮ A POTOM HO L'MURTENET BOŽÍCH MLÝNŮ ROZEZNÁVAL NAVŽDY A LIKVIDOVAL JIŽ V JEHO ZÁMĚRU.

PŘESTO VŠECHNO MÁM STÁLE ABSOLUTNÍ VÍRU V ZÁZRAKY.

www.absolutnibozizakon.com

1. Korinťanům 3 : 18,19 Bible

"Ať nikdo neklame sám sebe: Pokud si někdo z vás myslí, že je moudrý v tomto systému, ať se stane hlupákem, a pak bude opravdu moudrý.  
 Vždyť moudrost tohoto světa je v Božích očích pošetilostí. 

Je přece napsáno: "Chytá moudré v jejich vlastní vychytralosti."

NÁŠ ŽIVOT JE 

DIVADELNÍ PODÍVANÁ SVĚTU.

1. Korinťanům 4:9b
"Stali jsme se totiž divadelním představením pro svět, anděly i lidi. " 

Daniel 2:44
"Za dnů těch králů zřídí nebeský Bůh království, které nebude nikdy zničeno. A toto království nebude předáno žádnému jinému lidu. Rozdrtí a ukončí všechna tato království a samo bude trvat navždy."

NIC 

DRTIT 

NEBUDEME, 

REKONSTRUUJEME.

AUMJEHOVA

Plníme proroctví Libušino:

"Město vidím veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat."

Kdo byla opravdu kněžna Libuše se dozvíte brzy na našich stránkách historie českého národa. Byla to prorokyně a vědma a viděla město PRÁHČEŠČŤ jako administrativní centrum a hlavní město světa.