BUĎTE VÍTÁNI 

KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ

.

 NOVÁ ZKUŠENOST

Jak jsem bojovala o život

SEXUALITA
V HADÍ A DRAČÍ SÍLE
UMĚNÍ NATUROŠACHMAT
PANACEJSKÁ MEDICÍNA 
LÉČIVÁ HUDBA

JAK DŮLEŽITÁ 

JE V NAŠEM MATRIXU MODLITBA

Všichni jsme řízeni BOŽÍMI MLÝNY MORTEETERNIDADU našeho ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE. 

BOŽÍ MLÝNY váží každé naše slovo, sledují při tom kolik citu v něm vyjadřujeme, 

s jakým postojem, s jakým cílem a záměrem a jaký to má dopad na ostatní všehobytí.

BOŽÍ MLÝNY  jsou obzvláště nastavené na MODLITBY, 

a zvažují a hodnotí jak se chováme v souladu s nimi. 

Každá modlitba magneticky přitahuje to, o co se modlíme. 

Musíme být ale realističtí ohledně svých přání, jak rychle se budou plnit, 

neboť záleží na tom jaké prostředí jsme si společně se svým národem připravili svým dřívějším chováním. 

K některým cílům a záměrům je tedy delší cesta. 

To ale neznamená, že máme slevovat ze svých snů.

Přestože některá naše přání nemusí být ihned realizovatelná, 

je důležité, aby naše modlitby byly v souladu s ABSOLUTNÍM BOŽÍM ZÁMĚREM 

vytvořit z Planety Země společenskou nirvánu v pozemském ráji. 

Pak jsou vyslyšeny a pokud nemohou být splněny ještě za života ve fyzické realitě, 

jsou odměněny v naší realitě další. Jsme jako počítačová hra, která má tři úrovně.

Žijeme v různých tělech.

Vzorovou modlitbou by nám měla být Ježíšova modlitba OTČE NÁŠ.

Vyjadřuje vše podstatné.