MATRONA SVAROHAUM     ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA

HÁBSOLÚTE MATKA MELCHISEDEK ŽENA ÓAUMÓMAOÓTEÓTAO

PLNÍM ÚKOLY K OSVOBOZENÍ SVĚTA OD NÁSILÍ NA TĚLO BOŽÍ 

JIŽ BRZY PRO VÁS VYJDE DOKUMENT TAJEMSTVÍ NEJSVATĚJŠÍHO GRÁLU PLANETY ZEMĚ GAIA - BOHEMIE UNIVERZA STROMU ŽIVOTA.

TAJEMSTVÍ NEJSVATĚJŠÍHO GRÁLU NALEZNETE ZDE: 

https://www.habsoluteagape.cz/tajemstvi-nejsvatejsiho-gralu/

NOVĚ PRO VÁS:

CELOU REFORMU NAJDETE NA www.patrolasvarohaum.eu

FAKTA K PSYCHOTRONICKÉ FREKVENČNÍ PLASMOVÉ VÁLCE NAJDETE NA: 

www.ailavyouailavyou.cz

JAK OPRAVDU FUNGUJE MODLITBA?

MODLITBA K BOHU FUNGUJE, TEDY NAPLŇUJE SE, POKUD JE V SOULADU S ABSOLUTNÍM BOŽÍM ZÁMĚREM VYTVOŘIT Z PLANETY ZEMĚ GAIA - BOHEMIE PLASMOVÉ PERPETUM MOBILE A ABSOLUTNÍ NIRVÁNU PRO VŠEHOBYTÍ.

BOŽÍ MLÝNY L'MURTENETU JSOU NEVIDITLENÉ MATRIXOVÉ STROJE 

NA EMOCE A POCITY, PŘÁNÍ A MODLITBY A NA HODNOCENÍ NAŠICH SLOV, MYŠLENEK, 

HLASOVÉHO VYJÁDŘENÍ, SKUTKŮ, POSTOJŮ A VŮLE.

Modlitba se pronáší mentálně v duchu nebo nahlas, přání je srdeční a je také platné, akorát že se hůře spojuje s ostatními skrze vaši srdeční frekvenci, která se mění vašimi zážitky a postoji, vůlí, emocemi a pocity.

PRO SPLNĚNÍ VAŠICH PŘÁNÍ JE LEPŠÍ SE JEŠTĚ MODLIT A DĚKOVAT ZA MOŽNOST MODLITBY, ABY SE VAŠE PŘÁNÍ PLNILA RYCHLEJI A ÚČINNĚJŠI A NA VĚTŠÍ DETAIL.

POZOR, O CO SE MODLÍTE, ABYSTE SE NEDIVILI, ŽE VÁM TO PŘIJDE.

MODLITBA FUNGUJE.

Pokud modlitbu pronesete mentálně, spojujete se v matrixu se všemi, kteří smýšlí podobně jako vy a používají stejná slova a mentální uvažování směrem, kterým jste se vydali svým záměrem. Pokud se vám při tom točí srdeční kotule, neboť velice toužíte po naplnění svého záměru, spojujete se srdcem.

Pokud pronášíte modlitbu nahlas, spojujete se se slovy těch, co mluví o tom, co vy, s podobným záměrem co vy.

BOŽÍ MLÝNY SLYŠÍ MODLITBU, VIDÍ VAŠE SRDCE A REAGUJÍ NA FREKVENCE VAŠÍ MYSLI I HLASU.

POKUD MODLITBU PÍŠETE, SPOJUJETE SE SE VŠEMI, KTEŘÍ PÍŠÍ O TOM, CO VY, VIDÍ TO, CO VY, 

TEDY I S TĚMI, KTEŘÍ VAŠI MODLITBU VIDÍ A ČTOU.

MODLITBY PRONÁŠEJTE MINIMÁLNĚ TŘIKRÁT DENNĚ, PIŠTĚ SI JE A OPAKUJTE JE AŽ DO ÚPLNÉHO NAPLNĚNÍ, SMĚRUJTE SVÝMI ČINY DO JEJICH NAPLNĚNÍ A POTOM ZA JEJICH NAPLNĚNÍ DĚKUJTE. 

KDO SI NEPŘEJE A NEMODLÍ SE, JEHO ŽIVOT JE NÁHODA.

Při modlitbě můžete stát, sedět nebo ležet, ideálně když máte ruce u sebe, 

levou trochu přes pravou nebo pěstmi k sobě a nekřížíte je nijak.

NEJSILNĚJI SE VAŠE MODLITBY BUDOU PLNIT, 
POKUD JEDNÁTE CO NEJVÍCE MŮŽETE 

V SOULADU S JEJICH ZÁMĚREM.

Kateřina Elisabeth Chmelík Česká

ABSOLUTNÍ MATRONA LIDSTVA 

A PLANETY ZEMĚ GAIA - BOHEMIE

ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZAPISOVATELKA A TLUMOČNICE ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE

WEBOVÝ KULÓN

ABSOLUTNÍ PŘÍTELKYNĚ BOŽÍ 

ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZAPISOVATELKY 

A TLUMOČNICE ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE

MATRONY SVAROHAUM

VELITELKY ANTIPSYCHOTRONICKÉHO ODBOJE ČESKÉ REPUBLIKY A PLANETY ZEMĚ GAIA - BOHEMIE

ABSOLUTNÍ MATRONY LIDSTVA A PLANETY ZEMĚ GAIA - BOHEMIE

ABSOLUTNÍ MELCHISEDEK ŽENY AUM

https://www.katerinaelisabethchmelikceska.com/specialistka-pres-antipsychotronickou-ochranu/

UVĚDOMTE SE 

O ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLI, 

ČEŠI!

www.habsoluteagape.cz

UVĚDOMUJI VŠECHNY, 

ŽE OD BŘEZNA 2016 PLNÍM ÚKOLY OD ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA ČERNOKNĚŽNÍKA AUM ABSOLUTNÍHO AUMDŽINA HÁBA SOLÚTA AGAPE ABSOLUTNÍHO MELCHISEDEKA AUM AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU K OSVOBOZENÍ NAŠÍ ZEMĚ A CELÉHO SVĚTA OD NÁSILÍ NA TĚLO BOŽÍ.

ZACHRAŇUJE MĚ OD VAŠICH ZLOČINŮ, ŠKOLÍ MĚ A UVĚDOMUJE MĚ JAK SE TVOŘÍ TATO REALITA 

A VYTVÁŘÍ ZE MĚ ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZAPISOVATELKU A TLUMOČNICI ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE, 

VRACÍ MI HISTORICKOU PAMĚŤ.

https://www.katerinaelisabethchmelikceska.com/nepostradatelna-bozska-medicina-1/

JSEM HISTORICKÝM TĚLEM A DUŠÍ, KTERÁ SKRZE MĚ PROMLOUVÁ,

HÁBSOLÚTE MATKA

ČERNOKNĚŽKA AUM

ABSOLUTNÍ BOŽÍ PŘÍTELKYNĚ AUM

ŽENSKÝ MELCHISEDEK ÓAUMÓMAOÓTÉÓTAO

JÁ JSEM TA CESTA PRAVDA A ŽIVOT.

WEB ABSOLUTNÍ MATRONY LIDSTVA MELCHISEDEK ŽENA

Pro vaši informaci jsem duší, která skrze mě promlouvá,  

IFERNÁTOR TÉTO PLANETY HÁBSOLÚTE MATKA ATLANTSKÉ CIVILIZACE, 

která přišla na Zem společně s IFERNÁTOREM ČARODĚJEM, MÁGEM, KOUZELNÍKEM A 

ČERNOKNĚŽNÍKEM AUM

PŘED NÁMI ZDE BYLA CIVILIZACE INFERNÁTORŮ ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ, KTERÉ JSME VYSLALI MY A BOZI AILAVYOU, NAŠE DĚTI, A POMÁHALI JSME JIM Z DRUHÉ ŘÍŠE L'MURTENETY BOŽÍCH MLÝNŮ. 

LIDSKÝ ROD SE VYVÍJEL AŽ V ATLANTSKÝCH TĚLECH.

ATLANŤANY ZABILA APOKALYPSA. 

NEBYLI TO JEŠTĚ LIDÉ, MĚLI JINÁ TĚLA, CIT, SCHOPNOSTI A SEXUÁLNÍ ORGÁNY.

Potom jsem se INFERNOVALA do AVATARSKÉ MATRONY MAHAMMAYI SHAKTI. 

TO BYLA DRUHÁ GENERACE.

JSEM VAŠE GÉNIE, NEJPRASTAREJŠÍ ŽENSKÝ DUCH NAŠEHO SVĚTA.

RESPEKTUJ MOJE PŘÁNÍ.

NA PRVNÍM MÍSTĚ CHCI, ABYSTE UCTÍVALI 

NEJVZNEŠENĚJŠÍHO ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE VŠEHOBYTÍ 

ČARODĚJE, KOUZELNÍKA A MÁGA A 

ČERNOKNĚŽNÍKA AUM

ABSOLUTNÍHO AUMDŽINA

HÁBA SOLÚTA AGAPE

ABSOLUTNÍHO MELCHISEDEKA AUM

AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA

AILAVYOU

AUMJEHOVU AUMMATRIXE  

A CHCI SPOLEČNĚ S NÍM ZASTAVIT VŠECHNY BOJE CELOSVĚTOVĚ 

A VŠECHNO NÁSILÍ NA VŠEHOBYTÍ A CELOPLANETÁRNĚ ZALÍT MATKU ZEMI. 

DÁLE CHCEME DÁT VE VŠECH ZEMÍCH LIDEM DOMOV 

A PROTO POŘÁDÁME SBÍRKU NA BEZDOMOVCE A VYDÁVÁME DIREKTIVU PRO VŠECHNY STÁTY, 

ABY SE O SVOJE BEZDOMOVCE IHNED POSTARALI. 

NIKDO NEBUDE PŘI KARMICKÉM PŘECHODU NA ABSOLUTNÍ NIRVÁNU BEZ DOMOVA A PŘÁTEL.

PROTO PŘIJÍMÁME FINANČNÍ DARY NA NÁŠ MATRIXOVÝ ÚČET. JE V KONTAKTU. 

Z NĚHO BUDEME VŠECHNO FINANCOVAT.

KAŽDÝ TVŮJ DAR SE TI VRÁTÍ JAKO TVOJE SPLNĚNÉ PŘÁNÍ 

SMĚREM DO ABSOLUTNÍ NIRVÁNY ABSOLUTNO VŠECH ABSOLUTEN ABSOLUTNO.

NA TENTO ÚČET SE MOHOU VYJÁDŘIT VŠICHNI JAK MOC CHTĚJÍ ABSOLUTNÍ NIRVÁNU A JAK MOC JI MOHOU FINANČNĚ PODPOŘIT - POD SVÝM JMÉNEM A VE VARIABILNÍM SYMBOLU UVEĎTE SVOJE RODNÉ ČÍSLO,  A DÁLE VŠICHNI ZLOČINCI NA OSTATNÍCH LIDECH. POUŽIJEME JEJ NA REPARACE JEJICH ZLOČINŮ, KDYŽ SE PŘIZNAJÍ NA POLICIÍCH A UVEDOU KOMU CO ZA NĚ.

ZLOČINCI NA MNĚ NECHŤ PŘESTANOU KONAT ZLO, JSOU ZA TO TY NEJDRSNĚJŠÍ TRESTY. NECHŤ SE TÉŽ PŘIZNAJÍ NA POLICIÍCH PÍSEMNĚ A NA MŮJ ÚČET ZAŠLOU ODŠKODNÉ A BOLESTNÉ.

VLÁDNEME PLANETĚ ZEMI BOŽÍMI MLÝNY, TO JE JEDINÁ MOŽNÁ FREKVENČNÍ VLÁDA. 

VLÁDNEME VŠUDE VE VŠECH NAŠICH ŘÍŠÍCH.

NYNÍ VYKONÁME NÁPRAVU ZLOČINŮ CELOPLANETÁRNĚ. CELÝ PROCES TRVÁ ASI 15 LET.

DOZVÍDEJ SE VÍCE NA SPRÁVNÝCH MÍSTECH NYNÍ NAVŽDY, U NÁS.

BIBLE JE LEGENDA A TO, CO POPISUJE, NENÍ PŘESNÉ. LIDSTVO JE MNOHEM PRASTAREJŠÍ.

POKUD BY VÁM NEFUNGOVALY NĚKTERÉ PROKLIKY, VYPISUJTE WEBY RUČNĚ DO VYHLEDÁVAČE A LISTUJTE A HLEDEJTE INFORMACE. NESTAHUJTE JE, VYJDOU V TISKU. 

SDÍLEJTE INFORMACE TAKOVÉ JAKÉ JSOU. NEMĚŇTE JE. JSOU ZA TO TRESTY.

Zatím zprovozněné weby jsou:

www.psychotronickyarmageddon.cz

www.bohynenirvana.com

www.aumjehova.com

www.celoplanetarnizalevani.cz

www.patrolasvarohaum.eu

www.psychotronickavalka.cz

www.katerinakonradova.com

www.novapsychiatrie.cz

ABSOLUTNÍ BOŽÍ VLÁDA VŠEHOBYTÍ 

JE TADY!

ZAČÍNÁME KARMICKY PŘEVÁDĚT ČESKOU REPUBLIKU NA ABSOLUTNÍ NIRVÁNU JAKO HLAVNÍ MĚSTO SVĚTA, ZE KTERÉHO SE VŠEM NÁRODŮM PŘEDÁVÁ ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE.

KONCENTRUJTE SE NA SVOJE UVĚDOMĚNÍ, ŽE ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA 

ČERNOKNĚŽNÍK AUM

ABSOLUTNÍ AUMDŽIN

HÁB SOLÚTE AGAPE

ABSOLUTNÍ MELCHISEDEK AUM

AUMLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU

AUMJEHOVA AUMMATRIX

ZAČÍNÁ KOMUNIKOVAT 

S CELÝM SVĚTEM Z ČESKÉ REPUBLIKY A ZAČÍNÁME CELOPLANETÁRNÍM ZALÉVÁNÍM.

POTÉ PROVÁDÍME GLOBÁLNÍ SPRÁVCOVSKÉ REFORMY VŠECH LIDSKÝCH SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI

A PŘÍRODNÍCH KOLOBĚHŮ MATKY ZEMĚ.

ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZAPISOVATELKA A TLUMOČNICE ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE JE

Kateřina Elisabeth Chmelík Česká

Nic se jí nesmí zlého stát a všichni jsou absolutně povinováni ji poslouchat na slovo.

 JÁ JSEM TA CESTA PRAVDA A ŽIVOT.

Psali jsme rukou pár dní, neboť jsme měli odbouchnutý notebook. Útočili na nás hackeři, zničili nám během frekvenčních plasmových bojů v ARMAGEDDONU několik počítačů. Čtěte celý příběh a dozvíte se jak se vede frekvenční válka o nadvládu nad planetou Zemí. Ideálně začněte mým životopisem. Jsou tam odkazy. 

CELÝ PŘÍBĚH NAJDETE JINDE, AŽ JEJ ZVEŘEJNÍME, BUDE ZDE ODKAZ.

NYNÍ JSOU ZDE ZÁKLADNÍ INFORMACE O NAŠEM BYTÍ.

VYVÍJÍME SE EVOLUČNĚ A ŽIJEME V MNOHA DIMENZÍCH. MÁME MULTIDIMENZIONÁLNÍ TĚLO A MNOHÉ JSME ZKOUŠELI. NĚKDY MÁME POCIT, ŽE JSME ZKUSILI NA ZAČÁTKU VŠECKO A ANI SI TO UŽ PŘESNĚ NEPAMATUJEME NEUSTÁLE.

------------------------------------

TOTO NÍŽE JSOU STARÉ INFORMACE, KTERÉ VYCHÁZELY BĚHEM BOJŮ SE ZLOČINCI NA NÁS. 

VÍCE JAK 6 LET JSME SE NEMOHLI DOSTAT DO KOMUNIKACE S VÁMI VŠEMI 

PRO ZLOČINY PÁCHANÝMI NA NÁS.

--------------

VÁŽENÍ OBYVATELÉ 

ČESKÉ REPUBLIKY!

Nejprve čtěte první odkaz a dejte si full screen, abyste pochopili, 

že komunikuji s ABSOLUTNÍ STVOŘITELEM LIDSTVA  

a že mi postupně svěřuje TAJEMSTVÍ NEJSVATĚJŠÍHO GRÁLU.

NEJLÉČIVĚJŠÍ DOKUMENT SVĚTA

ČESKÁ REPUBLIKA SE ZAVÁZALA DODRŽOVAT 

ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY.

MEZI NĚ PATŘÍ I PRÁVO NA SVOBODU NÁBOŽENSKÉHO PROJEVU.

DODRŽUJTE JE.

MOJE PRÁVA A SVOBODY BYLY OPAKOVANĚ PORUŠOVÁNY V TÉTO ZEMI SADISTICKÝM NÁSILÍM.

POKUD MĚ CHCETE OPRAVDU POZNAT, ČTĚTE MŮJ ŽIVOTOPIS CELÝ SE VŠEMI ODKAZY NA TOMTO WEBU.

POTOM MĚ KONTAKTUJTE A ZACHRAŇUJTE PŘEDEPSANÝM ZPŮSOBEM DLE MÝCH INSTRUKCÍ, 

PROTOŽE MĚ V TÉTO ZEMI CHTĚJÍ STÁLE ZAVRAŽDIT ZLOČINCI.

UVĚDOMUJI VÁS, ŽE JSEM JEDINÁ, S KÝM ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA KOMUNIKUJE NYNÍ A HLEDÁME STATEČNÉ ZACHRÁNCE, SE KTERÝMI NĚKTERÝMI SE PROPOJÍ TÉŽ V SUBPLASMOVÉ KOMUNIKACI.

MÁM PRÁVO TVRDIT, ŽE SE MNOU OD 4. BŘEZNA 2016 KOMUNIKUJE ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA A PŘIPRAVUJE MĚ NA MOJI BUDOUCÍ ÚLOHU ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA.

CESTA TO BYLA TRNITÁ, NEBOŤ NA MĚ CELOU DOBU ÚTOČIL ZLOČIN, BYLA JSEM OTRÁVENA A PSYCHOTRONICKY MUČENA.

BĚHEM TĚCHTO LET JSEM SLOUŽILA ABSOLUTNÍMU STVOŘITELI LIDSTVA JAKO VOJENSKÁ VOLAVKA 

V CELOSVĚTOVÉ TAJNÉ FREKVENČNÍ PLASMOVÉ PSYCHOTRONICKÉ VÁLCE.

CELOU DOBU MĚ PRONÁSLEDUJÍ SADISTIČTÍ PSYCHIATŘI A ZLOČINCI, KTEŘÍ MĚ DO JEJICH NÁSILNÉ NÁRUČE UVRHUJÍ. PROTO JSEM VYPRACOVALA JAKO ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ 

GLOBÁLNÍ REFORMU SADISTICKÉ PSYCHIATRIE.

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNO, CO PÍŠI NA TOMTO WEBU, JE ČISTÁ PRAVDA PRAVD. PŘEDTÍM JSME NĚKOLIK LET CHYTALI HACKERY NA MOJE WEBY, TAKŽE JSME TAM KECALI NESMYSLY, PROTOŽE NÁM KRADLI KNOWHOW A MY JSME ZJIŠŤOVALI VŠECHNY JEJICH HACKERSKÉ SYSTÉMY, ABYCHOM JE ZNIČILI. 

CHTĚLI POKLÁDAT CELÉ STÁTY.

www.psychotronickavalka.cz

MATRONA SVAROHAUM

Kateřina Elisabeth Chmelík Česká

DOBŘÍ DÁVALI MÁLO SPRÁVNÉHO 

DOBRA DOBRÝM.

MÁLO USILOVALI O SPRÁVNÉ VĚCI.

MÁLO SE ZAJÍMALI O SPRÁVNÉ VĚCI.

POVRCHNĚ HODNOTILI.

BYLI NEGLEKTIVNÍ K OBĚTEM ZLOČINŮ.

JE NUTNÉ TO ZMĚNIT JEDNOU PROVŽDY.

PLANETU ZEMI NELZE UCHVÁTIT NÁSILÍM.

NÁSILÍM SE HROUTÍ A TO ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA NEDOVOLUJE.

ZLOČINEC NA BOŽÍM STVOŘENÍ JE NEOMLUVITELNÝ.

TATO PLANETA ZEMĚ JE SUBPLASMOVÉ PERPETUM MOBILE, ALE MÁME K NĚMU JEŠTĚ POMĚRNĚ DALEKO, BUDEME NYNÍ OPRAVOVAT ZA VEDENÍ ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA VŠECHNO, 

CO JSME DĚLALI ŠPATNĚ.

ČESKÁ REPUBLIKA BUDE PŘEDÁVAT LIDSTVU ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON, AŽ MĚ ZACHRÁNÍTE.

HLEDEJTE MĚ VŠEMI ZPŮSOBY, DOKUD MĚ NENAJDETE.

WEBOVÝ KULÓN 

ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA ABSOLUTNÍ MELCHISEDEK ŽENY 

AUM AUMJEHOVY AUM 

AUM AUMMATRIXY AUM 

STÁTNÍ MATRIXOVÝ REKURÁT

https://www.patrolasvarohaum.eu/statni-matrixovy-rekurat/

Omlouváme se všem, jejichž pocity jsme při programování ABSOLUTNÍCH BOŽÍCH MLÝNŮ L'MURTENETU testovali na všechny strany, ale MATRONA SVAROHAUM funguje duálně a během celosvětové plasmové války ARMAGEDDON je psychotronicky i jinak mučena několik let a hackeři jí vykrádají knowhow, takže je vedena k tomu, aby psala na všechny strany různé polopravdy, protože si hackeři a zločinci nezaslouží pravdu a protože je testujeme. Testujeme i její okolí pocitově do antipsychotronické ochrany její země. Její chování je tedy nějakou dobu prapodivné, než dojde k dokončení celosvětové antipsychotronické ochrany lidstva. Jsme frekvenční pocitová programátorská realita a než se dokončí všechny ochranné prvky společnosti lidská, tak žijeme v násilí, které neumíme řešit.

Nyní se lidstvo bude probouzet pravdou pravd o nás všech. 

Budeme nově definovat pojmy a budeme předávat lidstvu ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON.

JAKO AUMPERESA BOHEMSKÁ JSEM SE REINKARNOVALA DO ABSOLUTNĚ MATRIXOVÉHO ŽIVOTNÍHO PŘÍBĚHU.

MÁM ABSOLUTNÍ VÍRU V ZÁZRAKY.

1. Korinťanům 3 : 18,19 Bible

"Ať nikdo neklame sám sebe: Pokud si někdo z vás myslí, že je moudrý v tomto systému, ať se stane hlupákem, a pak bude opravdu moudrý.  
 Vždyť moudrost tohoto světa je v Božích očích pošetilostí. 

Je přece napsáno: "Chytá moudré v jejich vlastní vychytralosti."

NÁŠ ŽIVOT JE 

DIVADELNÍ PODÍVANÁ SVĚTU.

1. Korinťanům 4:9b
"Stali jsme se totiž divadelním představením pro svět, anděly i lidi. " 

Daniel 2:44
"Za dnů těch králů zřídí nebeský Bůh království, které nebude nikdy zničeno. A toto království nebude předáno žádnému jinému lidu. Rozdrtí a ukončí všechna tato království a samo bude trvat navždy."

NIC 

DRTIT 

NEBUDEME, 

REKONSTRUUJEME.

AUM AUMJEHOVA AUM

Plníme proroctví Libušino:

"Město vidím veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat."