ABSOLUTNÍ NATUROŠACHMAT 

A LÉČITELSKÉ ZÁZRAKY

Matrony Svarohaum

MATRONA SVAROHAUM byla vyškolena jako ABSOLUTNÍ NATUROŠACHMAT. Komunikuje telepaticky se všemi látkami, rostlinami, živočichy, s tkáněmi, orgány a soustavami, těly a materiály. Pozná jak která látka působí, co který organismus potřebuje momentálně. Má schopnosti transformovat skrze své tělo všechny mentální, emocionálně-pocitové energie v matrixovém těle člověka a rozumět telepatické komunikaci jeho lidských tkání. Schopnost měnit tok energií a podat nemocnému dotykem těla energetické mentální antinosodum a změnit mu matrixové tělo na uzdravování ze směru jisté smrti.

SCHOPNOST LÉČITELSKÝCH ZÁZRAKŮ

Uvědomujeme vás, že Matrona Svarohaum, 

nemá schopnost křísit mrtvé. 

Křísit mrtvé může sakrální lékařský resuscitační tým za asistence ABSOLUTNÍHO BOHA nebo ABSOLUTNÍHO VELEKNĚZE LIDSTVA JEHOSHUY SVAROGA v ETHERU.

Obdržela jiné dary, které se aktivovaly během jejího probouzení od března 2016 a zejména pak po rozsáhlém uvědomění o pravdě pravd v jejím životě po červnu 2020.

Snímá hříchy světa tak, že 

transformuje jako lidské inkarnační tranchezní elektromagnetické reseau mentální a emocionálně-pocitové energie, 

tedy slovní kletby, urážky, vadná přání směrem k oběti, zlá proroctví, a zůstatkové psychotronické střely a pumy nastřílené v psychotronické válce na energie uzdravení. 

www.psychotronickavalka.cz

Otáčí jejich chod na druhou stranu, což je pro NÍ trochu nepříjemné, neboť je musí dostat k sobě ven či do sebe fyzicky nasát, pocítit je v sobě a potom je vydat ven několika způsoby podle jejich intenzity. 

Dávají se do vody, plivou se, transfomují se na tělesný pot nebo odpadní produkty. Mohou se ukládat do tantémů, ze kterých je vyčistí slunce a voda. 

NIKDO MATRONU SVAROHAUM NESMÍ NAPODOBOVAT, 

NEBOŤ TUTO SCHOPNOST NEOBDRŽEL A NIKOMU JI NEBUDEME UDĚLOVAT. 

OBECNĚ ABSOLUTNÍ BOZI NECHTĚJÍ POVOLÁNÍ LÉČITELŮ BEZ STUDIA HÁBSOLÚTOVY UNIVERZITY PODPOROVAT. 

NENÍ ZÁRUKA PRAVDIVOSTI. 

TATO SCHOPNOST SE SLOŽITĚ INICIUJE.

Takže snímat hříchy světa neděláme denně rozhodně a ne hromadně, 

ale pouze pro nejbližší přátele a významné osoby, 

členy domácnosti, pomocný personál 

a při mimořádných událostech u obětí násilí, 

které usilovaly vědomě trpělivě a dlouhodobě o nirvánu. 

Dále pro osoby, které v minulosti MATRONĚ SVAROHAUM prokázaly dobrodiní, 

po jejich důkladném prověření v jejich záměru návštěvy u NÍ.

 PRÁCE MATRONY SVAROHAUM JE DO BUDOUCNA LÉČIT VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI LIDSTVA VE VLÁDÁCH CELOSVĚTOVĚ i na dálku online.

Nestýká se s davem, neboť utrpěla faulplasmovou ozářku nejvyššího stupně ve faulplasmovém domě, 

na který fašisté připnuli 16 velkých generátorů, tedy nejvyšší, 

kterou bylo možné ještě přežít, a takovým osobám odchází vadným dotykem energie 

a i proto všude při veřejných vystoupeních MATRONA SVAROHAUM chodí s mužskou gardou.

ŽÁDNÉ LÉČITELSKÉ SEANCE TUDÍŽ NEBUDEME NABÍZET. 

MATRONA SVAROHAUM 

JE GLOBÁLNÍ LÉKAŘKA PLANETY ZEMĚ GAIA. - BOHEMIE 

A TA OPRAVUJE CELÉ SYSTÉMY SPRÁVY SPOLEČNOSTI 

A KOLOBĚHŮ MATKY ZEMĚ.

Dostanete instrukce jak se léčit písemně, 

a budeme vás vyučovat v online kurzech do nových povolání kurátorů, 

pokud si vás vybereme na základě vašeho předešlého postoje k nám. 

Všechny staré kvalifikace jsou neplatné, vaše poznání není nyní relevantní pro dobu po psychotronické válce, neboť jsme všichni utrpěli sufokační faulplasmovou radioaktivní ozářku a otravu mnoha jedy, a je tudíž nutné léčit jinak než předtím.

Tímto zneplatňujeme veškeré staré poznání na neutrální a momentálně jako celek nepoužitelné.

Patří do muzea evoluční naturopatie a budete na něj navazovat. 
Přístroje jako mikroskopy a Sensitivy Imago a Aureoly budeme předělávat. Plasmy RPZ 14 a podobné stroje se budou likvidovat státně. 
Nepoužívejte je v žádném případě. Je to proti ABSOLUTNÍMU BOŽÍMU ZÁKONU nyní. Jejich používání bylo dočasně shovívavě vzhledem k našemu evolučnímu mentálnímu vývoji nahlíženo a tolerováno. Nyní již ne.

Všechny diplomy a certifikáty, 

které vydala Kateřina Konrádová, 

jsou v novém světě neplatné.

FUNGUJEME JINAK. VZDĚLÁVEJTE SE NA NAŠICH WEBECH AUMJEHOVA.

Všichni věrní naturopati, kteří nám zachovali přízeň a bojovali za alternativní medicínu proti fašistické demagogii, jedům a lžím, dostanou od nás a od státu, ihned jak se chopíme vlády v České Republice, pocitové a válečné reparace za zničení jejich snu. 
Dostanou nové projekty ke svému uplatnění a dostanou nové vzdělání.

Uvědomujeme vás, že MATRONA SVAROHAUM obdržela schopnost posuzovat všechny materie nově na co kterou použít a jak a proto budeme celý systém přírodní medicíny doplňovat a předělávat 

a všechny dosavadní učebnice půjdou postupně do muzeí a do soukromých historických sbírek.
Pokud nechcete lhát, což vám doporučujeme důrazně, nelžete, pak používejte formulace myšlenek: Uvádí se, že... Říká se že... Píše se, že...Výrobce tvrdí, že...Mám takovou zkušenost, že...
Neříkejte, že něco léčí tak a tak, není to dosud námi ověřené a lhali byste a ničili byste si intuici a instinkty a kumulovali byste si hříchy.
©