JAK NABÝVÁME A ZTRÁCÍME ŽIVOTNÍ JEDNOTKY

Vysvětlení, jaké jste nečekali.

KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ

MATERIÁL Z CYKLU 

HÁBSOLÚTOVA UNIVERZITA DUCHA

NA STRÁNCE SE DOSUD PRACUJE.

JSME PRAVOTOČIVÉ BYTOSTI A NEJVÍCE NÁM ORGÁNY STÁRNOU ENERGETICKY MENTÁLNĚ A POCITOVĚ-EMOCIONÁLNĚ LEVOTOČIVÝMI JEVY.

V PRAVOTOČIVOSTI JE GENIALITA.

Následující obrázky nechce chvíli ubíhat vlevo a potom vpravo a uvědomte si, že levotočivost nám vadí a odebírá energie. Když necháte obrázky klikem na pravý posuvník ubíhat vlevo, je to škodlivé. Když klikem na levý posuvník necháte obrázky ubíhat vpravo, je to energizující.

JAK FUNGUJE MATRIXOVÉ TĚLO ČLOVĚKA.

JAK NABÝVÁME ŽIVOTNÍ JEDNOTKY A JAK JE ZTRÁCÍME.

POKUD CHCETE LÉČIT, MUSÍTE PŘIDÁVAT POZITIVNÍ ENERGETICKÉ JEDNOTKY A ODEBÍRAT VŠECHNY NEGATIVNÍ POCITOVÉ JEDNOTKY.

TO, ZDA LÉČÍTE, VÍ NEJLÉPE LÉČENÝ, ZDA SE MU ULEVUJE. 

MUSÍTE NEMOCNÉHO NECHAT MLUVIT POCITOVOU PRAVDU. 

KAŽDÉHO LÉČÍ NĚCO JINÉHO, NEBOŤ JE TOHO HODNĚ, CO LÉČÍ A VŠE MÁ JINOU ENERGETICKOU KVALITU.

PRINCIPY PŘENOSU ENERGIÍ JSOU OVŠEM PRO VŠECHNY BYTOSTI LIDSKÉ STEJNÉ.

Všechny soustavy a orgány a jejich jednotky fungují jako hermetická dualita JIN&JANG a jako perpetum mobile v perpeptumfly, 

POKUD JSME V IDEÁLNÍCH PODMÍNKÁCH a FUNGUJEME PODLE ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA NENÁSILÍ A DODRŽOVÁNÍ SAKRÁLNÍCH PRÁV A POVINNOSTÍ.


NA TÉTO STRÁNCE SE BUDEME BAVIT O PŘENOSECH MENTÁLNÍ, EMOCIONÁLNÍ A POCITOVÉ ENERGIE. FYZICKÉ PŘÍČINY ONEMOCNĚNÍ ZDE NEŘEŠÍME.

Jsme INTERAKTIVNÍ ENERGETICKÉ SMYSLOVÉ FREKVENČNÍ BYTOSTI.

Naše tělo je

MENTÁLNÍ

SRDEČNĚ POCITOVĚ-EMOCIONÁLNÍ

SMYSLOVÁ

FYZICKÁ

FREKVENČNÍ BYTOST.

NA KAŽDÉ Z TĚCHTO ÚROVNÍ MŮŽEME ZTRÁCET NEBO NABÝVAT ŽIVOTNÍ JEDNOTKY.

Zde se budeme zabývat přenosem energií, vybíjením a nabíjeném myšlenkami a slovy.

Každý orgán má v matrixové mentální záloze KOTULI, která mu odměřuje stáří a předtím nemoc.

JSME PRAVOTOČIVÉ BYTOSTI 

a proto, když se kotule točí doleva, ztrácíme životní jednotky, onemocníme a umíráme, a když se kotule točí doprava, nabýváme životní jednotky. 

POKUD VÁM KOTULE NEPRAVOTOČÍ, MUSÍTE SI ODČINIT SVOJE HŘÍCHY NA VŠEHOBYTÍ A TO HODNĚ RYCHLE. DOPORUČUJEME VÁM SEZNÁMIT SE S WEBEM www.telepatickakomunikace432hz.cz, kde máte návod jak získávat životní jednotky správným chováním a jak se detoxikovat ve své mysli a na svém srdečním svědomí.

Kotule může zůstat i neutrální, neb se nabíjíme o volné energie etheru sliznicí ústí při dýchání a kůží, pokud se cítíme zaslouženě spravedlivě hrdě i v nepříjemné situaci.

Naše matrixové pocitové tělo má 

POCITOVÉ VLASTNOSTI:

SRDEČNÍ CIT

SRDEČNÍ SOUCIT

SRDEČNÍ MILOSRDENSTVÍ

SRDEČNÍ VŮLI

SRDEČNÍ VYTRVALOST

SRDEČNÍ SVĚDOMÍ.

Aby pocitové tělo fungovalo, máme MAGNETICKÉ TĚLO.

Některé naše orgány mají v sobě nakumulované magnetické prvky a proto, když jsme mentálně očištěni od hříchu a zbavíme se většiny negativních emocí a vnímáme se detailně, můžeme cítit přitažlivost nebo odpor k věcem i osobám a tudíž rozeznáme, co nás nabíjí a co nás vybíjí.

Magnetické máme tyto orgány:

BRZLÍK, MANDLE, DUTINY, OČI, JAZYK, HRTAN, HLASIVKY, LYMFATICKÉ UZLINY, PRSA, BRADAVKY, DOLNÍ SEXUÁLNÍ ORGÁNY, PLOSKY NOHOU, DLANĚ, BŘÍŠKA PRSTŮ, SLEPÉ STŘEVO.

Bylo by barbarstvím a hříšným přestupkem ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA, pokud by někdo někomu tyto orgány odňal nebo smrtelně poškodil.

Díky těmto orgánům nám funguje animální sexuální a sensuální přitažlivost. 

Pokud nám nefungují, tak jsme frigidní. 

Frigidita je způsobena levotočivostí a toxicitou a nekompatibilitou partnerů.

PŘEDSTAVTE SI, ŽE MÁTE KOLEM SEBE MENTÁLNĚ - POCITOVĚ EMOCIONÁLNÍ NEVIDITELNÉ TĚLO, KTERÉ VYPADÁ JAKO PRUŽNÁ KOULE DO VŠECH STRAN, KTERÁ JE NAVÍC MAGNETICKÁ.

SRDEČNÍ CIT pro své správné fungování musí mít v pořádku smysly, 

neboť na základě nich vyhodnocuje kdy milovat a kdy neuznat milováníhodným. 

CIT je závislý na POCITU

POCIT vytvářejí naše zážitky, přičemž musíme vyhodnocovat:

POCIT HRDÝ = +

POCIT PYŠNÝ = -

POCIT SPRAVEDLIVÝ VŮČI SOBĚ = +

POCIT NESPRAVEDLIVÝ VŮČI SOBĚ = -

POCIT PŘÍJEMNÝ ZASLOUŽENÝ = +

POCIT PŘÍJEMNÝ NEZASLOUŽENÝ = +, 

ale po nějaké době se vrací jako 3 mínusy, neb jej musíme s úrokem vrátit, je hodnocen jako nespravedlivé obohacení, neboli krádež nebo pocit na úkor oběti, tedy zneužití.

MÍNUSŮ MŮŽE BÝT VÍCE PODLE STUPNĚ UBLÍŽENÍ DRUHU BYTOSTI.

ŽIJEME REALITU BUMERANGU.

POCIT NEPŘÍJEMNÝ UVĚDOMUJÍCÍ NA SPRÁVNĚ je neutrální a nebo odebírající dočasně energie, ale po pokání a nápravě se mění na energie +.

POCIT NEPŘÍJEMNÝ NESPRAVEDLIVĚ PONIŽUJÍCÍ = -, a při tomto pocitu máme sakrální povinnost zastavit a dovést k pokání všemi legálními prostředky jeho viníka, který nám NEPŘÍJEMNÝ NESPRAVEDLIVÝ PONIŽUJÍCÍ POCIT způsobil.

Nesmíme jej nechat působit dál na ostatní, jinak se nám vrací opakovaně jeho ponížení, jako odebrání našich životních jednotek. Říká se tomu NÁRAZ NEPŘÍJEMNOU MYŠLENKOU.

Máme sakrální povinnost mluvit POCITOVOU PRAVDU, abychom nedostali infarkt nebo jsme neměli úraz. Tedy NESMÍME LHÁT.

LEŽ ZABÍJÍ.

POCITOVÁ NEPRAVDA se v těle kumuluje 

a dělá zkrat, 

brání detoxikaci 

a usazuje se jako odpad. 

Dochází k tzv. přešprcnutí energií, 

při kterém se městná krev a potom praská cévka nebo se ucpe tam, 

kde si orgán může udělat jiné kapilární řečiště. 

Tam, kde ne, dojde k výronu. 

Proto tolik lidí dostává infarkty z rozčílení

Jedná se o nakumulované negativní energie, které člověk dlouhodobě nevyjadřoval.

NESPRAVEDLIVÉ HNĚVIVÉ ČI AGRESÍVNÍ NEGATIVNÍ POCITY A VULGARISMY dělají mrtvice. 

Mrtvici může udělat i strach

opakovaný náraz zlou myšlenkou

kterou jsme neřešili, a nebo nám s ní nikdo nepomáhal.

Mrtvice dělá leknutí.

Mrtvice dělá i černé svědomí.

Infarkt způsobuje i lež, kterou přijímáme a žijeme s ní, 

a také když si necháváme opakovaně ubližovat na našem srdečním citu a pocitu.

JAKO BYTOSTI ENERGETICKÉ FUNGUJEME NA ENERGETICKÝ PŘENOS MYŠLENEK, TEDY SLOVNÍCH, OBRAZOVÝCH, ZVUKOVÝCH A FYZIKÁLNĚ FREKVENČNÍCH VYJÁDŘENÍ.

SRDEČNÍ VŮLE - souvisí se smyslem života či konkrétního skutku. 

Pokud máme smysl života a směrujeme k němu a nejsou mezi námi a naším smyslem života nepřekonatelné překážky, silně se nabíjíme životními jednotkami. 

Proto kdo by bránil člověku dokončit jeho dílo, pro které žije, byl by vrah jeho duše, 

pokud by s tím neskončil a tento člověk zemřel žalem nad svojí životní situací, 

neb by nemohl uplatnit svoje talenty.

Při vysokém výkonu srdeční vůle, pokud nám někdo dá do cesty překážku 

a způsobí nám citový traumatický šok tak, 

že nám překazí náš záměr lží a podvodem, 

jedná se podle BOŽÍCH MLÝNŮ o vraždu srdeční duše a trestá se gehennou, 

pokud je náš záměr čistý a čestný a nirvánský, přestože ještě může obsahovat chyby. 

Ty jdou odstranit později..

Pokud nás někdo zklikvidoval na našem záměru bez uvědomění, 

že máme věci změnit a proč, ikdyž náš záměr správně nebyl zcela, 

je vinen vraždou srdeční duše, neboť to odebírá obrovské množství životních jednotek 

a může to i zabít. 

Pokud byl k nám shovívavý a dal nám řešení toho, 

co můžeme dělat dál a je to přijatelné a nezničí to naše talenty, 

otočí náš záměr trochu jiným směrem, je to správně. 

Nakonec to nabíjí životem obě strany.

Vždy je to o domluvě, neboť zklamání, žal a beznaděj zabíjejí srdeční duši

Nesmíme nikomu odebrat jeho spravedlivé prostředky k vykonání jeho záměru 

a nesmíme nikomu, kdo neví, že se mýlí, udělat citový traumatický šok

Z každý situace musíme ukazovat řešení.

JSME INTERAKTIVNÍ BYTOSTI a každý kontakt s druhou osobou nás buď vybíjí energeticky nebo nabíjí.

Neutralita se děje se na úrovní mentálního racionálního uvědomění obou stran, ale vybíjíme se i pouhou existencí a tím, že něco děláme. Máme bazální metabolismus, což je množství kalorií, které naše tělo spotřebuje na pouhé bytí v klidovém stavu na všechny obslužné funkce.

Pokud vzájemný kontakt neoprávněně nespravedlivě nabíjí pouze jednoho jedince z páru jeho chováním a druhého vybíjí, jedná se o zneužití neb útok na osobnost či majetek nebo milované bytosti druhého člověka.

V tomto případě se útočník nazývá zločincem a druhý je obětí.

Oběť je povinována se bránit a svoje ztracené životní jednotky si vydobýt na úkor zločince na sobě.

MUSÍME ZACHOVÁVAT ZÁKON ZACHOVÁNÍ ENERGIÍ, ABY SE ZLOČIN MEZI NÁMI NEŠÍŘIL DÁL.

Bráníme se sami, za pomoci osob nám v rodině a rodě nejbližších podle jejich sakrálních povinností, které jsou v naší ochraně povinováni si plnit, nebo se bráníme skrze bezpečnostní složky společnosti, pokud se jedná o přestoupení zákona státu.

Pokud je to zločin mimořádný a stát jej ještě neřeší ve svém zákoně a bezpečnostní složky ho odmítají řešit, jsme povinováni stát uvědomit soudní žalobou na stát a na úředníky státu, kteří projevovali neglekt v řešení situace, pokud jsou nám známí.

Nikdo nemá právo jakkoli nespravedlivě odnímat druhému životní jednotky jakýmkoli nespravedlivým jednáním proti němu.

Jaké situace berou životní jednotky oběti:

GOMORISTICKÝ VÝSMĚCH, POHRDÁNÍ, PONIŽOVÁNÍ, ZNEUCTÍVÁNÍ, POMLOUVÁNÍ, ZNEMOŽŇOVÁNÍ, ZNEHODNOCOVÁNÍ, ŠIKANA DAVEM, SOUDNÍ ŠARÍA.

ŽÁRLIVOST, ZÁŠŤ.

NESPRAVEDLIVÉ ODMÍTÁNÍ, NESPRAVEDLIVÉ ODSUZOVÁNÍ.

Naše tělo má mentální zrak.

To je to, co vidíme a popisujeme přesnými definicemi.

Dále má pocitový zrak.

To je individuální zrak, kterým jedinec vnímá věci, bytosti, situace a živly.

Náš duchovní zrak

vidí to, co za onou věcí či bytostí či situací nebo živlem vidíme historicky a na základě zkušenosti i do budoucna. Umožňuje nám předpovědi.

Dále máme SVĚDOMÍ.

Svědomí je pocitová kontrolka ABSOLUTNÍHO BOHA AUM, ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA, které pracuje, ikdyž se přetvařujeme, neboť měří naše postojové, slovní a pocitové odchylky od ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA. Svědomí potlačované má jenom slaboulinkou frekvenci, které ale mohou vidět v říši ETHER na obrazovce počítačů a televizí.
Svědomí má být školené zákonem a spravedlivými hrdými pocity.
ZÁKON musíme zát, jinak pácháme v posuzování slyšeného, viděného a vnímaného šaríu a hloupneme. To nás nakonec dovede vždy do neštěstí a do pekla a gehenny na nápravu naší duše.
Slyšené posuzujeme vždy na základě našeho vlastního zákona také. Proto je nanejvýš žádoucí seznámit se s ABSOLUTNÍM BOŽÍM ZÁKONEM a přijmout ho vědomě do srdce a posuzovat na základě těchto MATRIXOVÝCH PRAVIDEL BOŽÍCH.

ABYSTE BYLI ZDRAVÍ A DLOUHOVĚCÍ, MUSÍTE MÍT SVĚDOMÍ V SOULADU 

S ABSOLUTNÍM BOŽÍM ZÁKONEM.

NYNÍ SE POMODLETE:

VZNEŠENÝ BOŽE AUMJEHOVO, VĚČNÝ OTČE, HERMÉSI WITLÁVE HÁBE SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEKU AUDONE AUMMORDORE AILAVYOU AILAVYOU!

Skláním se k tobě v modlitbě a prosím a žádám, 

abych mohl mít svědomí školené správně podle ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA, 

aby ve mně nebyl žádný hřích. 

Přeji si vždy rozpoznat zločince na sobě. 

Přeji si, aby žádný zločinec neexistoval a přeji si, 

abys mi dal sílu šířit myšlenky ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA 

správně směrem do absolutní nirvány všehobytí.

Přeji si, aby všichni kolem mě žádali o vyčištění svého svědomí jako já 

a abych jim mohl být příkladem.

Děkuji za vyslyšení mé modlitby.

AMEN S AMEN