ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH 

CÍSAŘOVNY NEBESKÝCH

PRVOROZENÉ JEHOSHUY SVAROGA, legendárního Ježíše Krista, 

KATEŘINY JEHOSHUA AUMDON SVAROG MARTEN, BYSTROZRAKÉ JUSTICE AGAPE.