ZDRAVOTNÍ RADY

Od Absolutnícho BOHŮ AUMJEHOVA

TRINITY MELCHISEDEK

JSME DECH MATKY ZEMĚ

CENTRIOLA LIDSTVA

ABSOLUTNÍ BOZI AUMJEHOVA MATRIXU

Naučíme vás jak nezemřít po faulplasmové válce.

Všechno se nyní léčí jinak. Těla fauplasmovaná a sufokovaná jinak reagují na všechny látky.

Na prvním místě čiň pokání ze svých hříchů.

Pomodli se následovně: "PANE BOŽE AUMJEHOVA, DEJ NÁM DECH ŽIVOTA, KTERÝ JE PRAVDA PRAVD O NÁS. UVĚDOMUJI SI, ŽE NA PRAVDĚ PRAVD O TOM KDO JSME A CO TU DĚLÁME, ZÁVISÍ ŽIVOT VĚČNÝ NÁŠ. Uvědomuji si, že jsem si dostatečně nevážil života bytostí božích. Ubližoval jsem a sepsal jsem si seznam, kde jsem ublížil a rád bych znal tvůj názor, co mám udělat, abych to napravil. Veď mě cestou pravdy pravd, toužím po ní. AMEN S AMEN. Děkuji za vyslyšení mé modlitby."
SEPIŠTE SI SVOJE HŘÍCHY A POTOM SI UVĚDOMTE JAK JE MUSÍTE NAPRAVIT. NIKDO JINÝ TO ZA VÁS NEMŮŽE UDĚLAT.

ABYSTE BYLI ZDRAVÍ FYZICKY, MUSÍTE BÝT ZDRAVÍ MENTÁLNĚ. 

VAŠE FYZIOLOGICKÉ PROCESY FUNGUJÍ NA ZÁKLADĚ MENTÁLNÍCH ZÁSAD, KTERÝMI SE ŘÍDÍTE V ŽIVOTĚ. FUNGUJÍ TAKÉ NA ZÁKLADĚ PRAVDY O NAŠÍ HISTORII, KTEROU ZNÁTE A TUDÍŽ ČÍM VÍCE VÍTE PRAVDY, TÍM DELŠÍ ŽIVOT MŮŽETE MÍT. ČÍM VÍCE JSTE VE LŽI, TÍM VÍCE SI ZKRACUJEME VĚK. LEŽ ZABÍJÍ, PRAVDA PŘIDÁVÁ ŽIVOTNÍ JEDNOTKY.

Poté, co si uvědomíš svoje hříchy a začneš je napravovat omluvami a finanční kompenzací obětem, si analyzuj všechny vztahy, neboť to, co přidává životní jednotky, jsou spravedlivé hrdé příjemné pocity.

Pokud bys získával pouze příjemné pocity na úkor ostatních a nevracel bys milosti těm, od kterých jsi je získal, zemřel byl boží rukou jako nevděčník nebo příživník nebo dokonce jako zločinec na ostatních a šel bys sloužit nirváně v etheru nucenými pracemi. Takové odebírá matrix nečekaně bolestivě a rychle většinou, aby se o ně nikdo nemusel starat. Umírají na infarkty a mrtvice směrem do gehenny, což děsivě bolí.
BYS BYL ZDRAVÝ, NESMÍŠ NIKOMU UBLIŽOVAT ANI NIKOHO ZABÍJET ZE VŠEHOBYTÍ, TED ANI VIRUS, ANI BAKTERII ČI JINÝ Z TVÉHO POHLEDU PARAZITICKÝ ORGANISMUS.

DO NIRVÁNY VEDE POUZE ABSOLUTNÍ VĚDOMÉ NENÁSILÍ, KTERÉ LZE UPLATŇOVAT POUZE POKUD UMÍŠ DOKONALE KOMUNIKOVAT.

NEJVĚTŠÍ LIDSKOU SILOU V ŽIVOTĚ A MODROSTÍ JE USILOVAT O CO NEJDOKONALEJŠÍ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI, O CO NEJVĚTŠÍ SLOVNÍ ZÁSOBU, O MÍRNOU MOUDROU MLUVU A PŘESVĚDČOVACÍ SCHOPNOSTI A VELKÉ VĚDOMOSTI O TOM JAK FUNGUJE MATRIX, ABYS NA VŠECHNO MĚL ODPOVĚDI A ARGUMENTY A VŽDYCKY SES DOBRAL PRAVDY PRAVD A NEPLETL SES V ÚSUDKU.
LEŽ MÁ KRÁTKÉ NOHY A KRÁTKÉ RUCE, NEBOŤ NIKAM NEDOJDE A NIKOMU NEPOMÁHÁ.

POKUD CHCEŠ BÝT ZDRAVÝ, SNAŽ SE HODNĚ SE VZDĚLÁVAT NA NAŠICH WEBECH A ČTI VŠECHNY ODKAZY A VŠECHNA DOPORUČENÍ.

Potom neuděláš žádnou chybu.

Každá chyba je krok zpátky v životě.