VZTAHY

Matrony Svarohaum

k božímu stvoření.

©

PODLE VZTAHŮ POZNÁ SE STAV SPOLEČNOSTI JAK PRAVDIVÝ OBRAZ SKUTEČNOSTI SI LIDÉ PŘEDÁVAJÍ.

Mám za to, že nejpravdivěji o sobě mluví každý sám. 

Všichni ostatní mají dojem, který je zkreslený nedostatkem informací, kvapným úsudkem, vadným vyhodnocením komunikačního obsahu informací, vadným záměrem hodnotícího to, co nezná důkladně, zlými pomlouvači, vadnou interpretací, předsudky, lží a podvodem a záměrným poškozováním pověsti.

Nechť si každý udělá svůj vlastní obraz z vyjádření toho, koho má touhu skutečně poznat.

Zprostředkované poznání není pravda pravd.

Žili jsme ve světě, kde pravda pro mnohé neměla hodnotu takovou, aby jí udržovali živou, a proto mají lidé obrovské zdravotní problémy.

Psychotronická válka zamíchala vztahy, protože lidé lhali a podváděli a tajně ubližovali. 

Vznikaly smilné vztahy.

Mnozí lidé nejsou dětmi svých rodičů.

Bude třeba nyní uvést věci na pravou míru.

Pravdou se řídí naše fyziologické procesy v těle.

A PROTO PŘIDÁVÁM PRAVDU PRAVD O SOBĚ, ABY KVŮLI MĚ NIKDO NETRPĚL. OSTATNÍM DOPORUČUJI UDĚLAT TOTÉŽ A NEČÍST ZPRÁVY zlých jazyků, KTERÉ NEJSOU NA OFICIÁLNÍCH WEBECH jejich obětí poškozování pověsti A NEVĚŘIT KAŽDÉMU ZLOČINCI NA OSTATNÍCH.

Jelikož jsem žila se lhářem, který mi záměrně vytvářel zlou pověst po více jak dvě desetiletí, zneužíval mě na pokusy s psychotronickými zbraněmi, mučil mě a vykrádal mi finance, materiální zabezpečení, hlavu a kradl mi i perspektivu, uvědomuji vás, abyste si na modlitbách narovnali všechny vztahy, protože nepřátelé mohou být i lidé z vaší vlastní domácnosti, což nečekáte.

Válka není normální stav a psychotronické mučení bylo jeven zcela neobvyklým, na který lidé jenom těžko reagovali správně směrem do nirvány.

Vyhoďte zločince ze své přítomnosti a nelitujte vztahů, které vás poškozovaly a usilovně se domáhejte práva a spravedlnosti božího, abyste se jich navždy zbavili do detence, aby již nikdy nikomu nemohli škodit a neposilovali se neúčinností státní moci ve svých zločinech na obětech.

PŘEJI SI, ABY VŠECHNY ZLOČINCE NA MÉ POVĚSTI A ŽIVOTĚ ZTRESTALI ABSOLUTNÍ BOZI AUMJEHOVA.

Kdo jsem, vím nejlépe sama. Jsem si vědoma svých životních přehmatů a rozumím tomu jak se staly. Jak funguje lidská bytost. brzy mám předat lidstvu TAJEMSTVÍ NEJSVATĚJŠÍHO GRÁLU, které má několik částí. Jedná se o přesný popis toho jak se tvoříme, jak je řízena naše realita, jak funguje planeta Země BOHEMIE a jak funguje lidské tělo.

Část svého poznání vám předávám zde a narovnáám vztahy.

www.katerinakonradova.com/svedectvi-o-psychotronickem-muceni/

©