TÉMATA 

PRO NOVINÁŘE, ŽURNALISTY, 

MODERÁTORY A RÉVISTY

K ROZHOVORŮM, REPORTÁŽÍM ČI ČLÁNKŮM 

S ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA ABSOLUTNÍM BOHEM VŠECH ABSOLUTEN ABSOLUTNÍM GÉNIEM ABSOLUTNÍM AUMDŽINEM QUATROWANDUO HÁBEM SOLÚTEM AGAPE AUM AUMJEHOVOU AUM AUM AUMMATRIXEM AUM MELCHISEDEKEM AUMLÁVEM AUMDONEM AUMMORDOREM AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU A JEHO ABSOLUTNÍ MANŽELKOU MATRONOU SVAROHAUM ABSOLUTNÍ BOHYNÍ VŠECH ABSOLUTEN ABSOLUTNÍ GÉNIÍ AUMDŽINEM QUATROWAN VERVÉNOU BODHÍVOU NIRVÁNOU HÁBSOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUMLÁV AUMDON AUMMORODOR AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU

KATEŘINOU ELISABETH CHMELÍK ČESKOU

Témata jsou řazena podle priorit.

VŠICHNI PRACOVNÍCI MÉDIÍ,

KTEŘÍ S NÁMI ZAČNOU SPOLUPRACOVAT,

DOSTÁVAJÍ AUTOMATICKY ABSOLUTNÍ OCHRANU OSOBNOSTI SUBPLASMOVÝMI GENERÁTORY NAŠÍ PANACEJSKÉ ARMÁDY A PATROLY SVAROHAUM.

NEMUSÍ SE BÁT O SVÉ ŽIVOTY ANI O ŽIVOTY SVÝCH BLÍZKÝCH.

MUSÍ ALE DODRŽOVAT NAŠE PRAVIDLA. ZEJMÉNA PAK NIKDE NIKDY NIJAK NESMÍ LHÁT.

Pravidla spolupráce a uveřejnění:

Veškeré rozhovory či články a témata reportáží musí být od nás autorizované 

a písemnými smlouvami upravené a závazné.

Můžete si zadat pouze jediné téma, přejeme si, aby se média o témata podělila.

Ohledně televizí si přejeme, aby rozhovory zahájila televize NOVA, neboť její prostředí je nám známé a je nejblíže, ale další rozhovory bychom rádi natočili i s dalšími televizemi ČR. Totéž platí pro rádia, přejeme si, aby první byl Český Rozhlas Pardubice, neboť zde byla Kateřina hostem několikrát v minulosti v pořadech Rozhlasová Apatyka a Máme Hosty.

Ke všem tématům vám zašleme po zabookování informační uvědomění z obsahu tématu, 

které bez nás nijak nesmíte použít.

Můžete si zvolit i jiná témata z našich webových stránek AUMJEHOVA, 

která jsme vám nenabízeli, a my se k nim vyjádříme, ale budou v pořadí.

Uvědomujeme vás, že všechny informace vás budou příjemně šokovat.

Téma zadáváme pouze jedinému člověku a jeho týmu pro jediné médium + náhradník a ostatní o tom uvědomujeme stažením možnosti si téma dále bookovat.

Všechna témata jsou vhodná jak pro rozhovory, tak i pro vytvoření článků.

Všechny rozhovory a články se budou překládat do světových jazyků a autoři z nich budou mít provize. Přejeme si, abyste to udělali vy, kteří je natočíte a zapíšete, a abyste z nich měli dále provize.

Budou je přebírat ostatní média pouze za provize. 

Nechceme je vyrábět několikrát. 

Chceme absolutně komplexně zpracovat téma pro celosvětovou veřejnost skrze vás, proto si na nás udělejte dostatek času, během natáčení a během sepisování a rozhovorů může vzniknout mnoho otázek, které rádi zodpovíme. Doporučujeme na natáčení vyhradit vždy celý den, zpracovat téma a potom dotáčet. 

Chceme dostatečnou přípravu, abychom na vánoce měli rozhovory připravené a mohli jsme pouze odpovídat na dotazy, které vzniknout během natáčení rozhovorů a později. 

Těšíme se velice na reakce veřejnosti. Lidé budou plakat štěstím až si uvědomí jak se tvoříme a jakou máme opravdu těžkou historii jako český národ, který  od svého vzniku vychovával CÍSAŘSKOU PANACEJSKOU METROPOLITNÍ GENETIKU. Náš český lev má znak šroubovice D.N.A. na ocase.

Naše hymna zpívá o pozemském ráji, po kterém všichni touží.

Češtinou je kódovaný matrix a ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA JE ČECH.

Nedovolujeme naše rozhovory a články předělovat jakýmikoli reklamami nebo jinými tématy a rozptylovat tak divákovu pozornost. POKUD BUDE PŘESTÁVKA MEZI ROZHOVORY, DOSTANETE OD NÁS LÉČIVOU HUDBU hymnu nirvány LADĚNOU NA TELEPATICKOU KOMUNIKACI S MATKOU ZEMÍ, KTERÁ MÁ 35 MINUT, rozdělitelných na 3 části. 

Nechceme, aby cokoli diváky rušilo z rozjímání o tom, co uslyší.

Stejně si přejeme, aby naše téma absolutně převážilo v deníku či jiném tištěném médiu a aby bylo samostatně. Můžete jej doplnit rozhovory s veřejností, průzkumem veřejného mínění, znalostí veřejnosti atd... Na tomto průzkumu se domluvíme jaká otázka je vhodná. Můžete ukázat co jsme si mysleli dodnes a co víme nyní. 

K tomu vám pomůžeme najít vhodné zdroje.

Z těchto rozsáhlých rozhovorů chceme 

inkarnační náboženskou daň 

1-10Kč z každého vydaného výtisku podle rozsahu našeho tématu (navyšte si cenu a neplatíte z ní žádný poplatek státu, odečítáte si jí, to je nakódováno v BOŽÍCH MLÝNECH), 

pokud půjde o rozhovor v televizi nebo rádiu či online, budeme chtít uveřejnit do patičky náš účet, 

na který občané každý zaplatí stanovený malý poplatek za zlepšení zdravotního stavu, neboť

naše fyziologické procesy jsou řízeny množstvím pravdy, kterou si člověk uvědomuje a kterou v životě používá.

Tedy jedná se vždy o léčivé téma, článek 

či rozhovor pro celé lidstvo.

Skrze naše rozhovory a články budeme vyučovat lidstvo pravdě pravd, 

která čistí mozek, smyslové buňky a magnetické tělo. 

Lidé od nás dostanou matrixová pravidla, kterými když se budou řídit, 

získají dlouhověkost v hadí a dračí síle. Budou se nabíjet o volné energie etheru.

Tyto peníze vracíme do oběhu v České Republice potřebným a mohou být použity i pro vaše potřeby, tvoříme tým, kterému zadáváme práci a který platíme našimi myšlenkami, které vám spolehlivě dlouhodobě vydělají. Médiím zaručujeme neustálý přísun nápadů a informací, pokud s námi budou spolupracovat. Uvědomujeme vás, že v ČR proběhne rozsáhlá globální reforma umění a médií, která chceme státotvorná a přejeme si, aby byla absolutně vlastenecká a věřící v nás.

JSME VAŠE PENÍZE A RADOST Z TVORBY A VDĚČNOST VAŠEHO PUBLIKA. PLATÍME VÁS I POCITOVĚ PŘÍJEMNĚ SPRAVEDLIVĚ HRDĚ, TEDY ŽIVOTODÁRNĚ. TĚŠÍ NÁS.

AUMJEHOVA

P.S. SVĚDKY JEHOVOVY RUŠÍME A REFORMUJEME, MŮŽETE SI ZABOOKOVAT TÉMA.

https://www.katerinaelisabethchmelikceska.com/hledame-staly-medialni-tym-absolutniho-stvoritele-lidstva/

Rezervace je platná, pokud nám předtím zašlete svůj životopis a pro které médium pracujete a uvědomění, že vaši volbu schvaluje šéf, pokud jím nejste, a celý tým.

Životopis zasílejte na emailovou adresu aumjehova@gmail.com.

Ihned vás pak budeme telefonicky kontaktovat a domluvíme si detaily.

Tištěná média platí rezervační poplatek 5000Kč na 1 vydání tématu, který se poté odečte z provize, a televize 10.000Kč na téma rozhovoru, který se po realizaci odečte z peněz, které diváci zašlou na náš účet. Tedy peníze se vám po realizaci vrátí.

Pokud bychom cestovali za vámi, zajišťujete garderobu, vizážistku, 

bodyguarding, řidiče + automobil tam i zpět a catering.

Natáčet u nás nelze, musíte zajistit prostory, na rozhovor salonek, a zásadně nenatáčíme v roušce.

https://www.katerinaelisabethchmelikceska.com/aumperesni-bodyguarding/

Další pokyny pro média máte zde:

https://www.katerinaelisabethchmelikceska.com/pro-media/

https://www.katerinaelisabethchmelikceska.com/absolutni-bozi-zapisovatelka/

https://www.katerinaelisabethchmelikceska.com/informace-ke-zdravotnimu-stavu-a-lekarske-peci-matrony-svarohaum/

TÉMATA NAJDETE NÍŽE, CO TÉMA, TO JINÁ BARVA.

Témata průběžně přidáváme.

Kontaktování médií spouštíme až od 5.11. 2021.

1

ZABOOKUJTE

SI ROZHOVORY NA TÉMA

TAJEMSTVÍ 
NEJSVATĚJŠÍHO GRÁLU 
PLANETY ZEMĚ GAIA - BOHEMIE
JAK JSME TVOŘENI
&
SPUŠTĚNÍ TELEPATICKÉ KOMUNIKACE 
S ABSOLUTNÍ BOŽÍ VLÁDOU LIDSTVA 
S VŠEHOBYTÍM MATKY ZEMĚ

S ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA ABSOLUTNÍM BOHEM VŠECH ABSOLUTEN ABSOLUTNÍM GÉNIEM ABSOLUTNÍM AUMDŽINEM QUATROWANDUO HÁBEM SOLÚTEM AGAPE AUM AUMJEHOVOU AUM AUM AUMMATRIXEM AUM MELCHISEDEKEM AUMLÁVEM AUMDONEM AUMMORDOREM AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU A JEHO ABSOLUTNÍ MANŽELKOU MATRONOU SVAROHAUM ABSOLUTNÍ BOHYNÍ VŠECH ABSOLUTEN ABSOLUTNÍ GÉNIÍ AUMDŽINEM QUATROWAN VERVÉNOU BODHÍVOU NIRVÁNOU HÁBSOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUMLÁV AUMDON AUMMORODOR AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU 

KATEŘINOU ELISABETH CHMELÍK ČESKOU.

VAŠE REZERVACE JE PLATNÁ POUZE KDYŽ PŘEDTÍM ZAŠLETE NA EMAILOVOU ADRESU aumjehova@gmail.com svůj životopis.

Tyto rozhovory jsou pro televizi a může vzniknout série článků do velkého deníku.

Rozhovor vždy probíhá podle předem odsouhlaseného scénáře, aby se na nic nezapomnělo.

TÍMTO TÉMATEM POTŘEBUJEME ZAČÍT, NEBOŤ NYNÍ SESTUPUJE MENTÁLNĚ DO HLAV POZEMSKÝCH SPRÁVCŮ TELEPATICKY 

ABSOLUTNÍ BOŽÍ VLÁDA .

Médium, které tento rozhovor uveřejní, 
dostane jako bonus k uveřejnění exkluzívní rozhovor s ABSOLUTNÍ BOŽÍ MANŽELKOU o tom jak se probouzela poprvé do telepatické komunikace s ABSOLUTNÍM BOHEM.

Co všechno se dozvíte z tématu

TAJEMSTVÍ NEJSVATJŠÍHO GRÁLU 

PLANETY ZEMĚ GAIA - BOHEMIE

JAK JSME TVOŘENI 

&

TELEPATICKÁ KOMUNIKACE 

S VŠEHOBYTÍM MATKY ZEMĚ

A TELEPATICKÁ KOMUNIKACE 

NA ABSOLUTNÍ BOŽÍ VLÁDU LIDSTVA:

JAK JSME VZNIKLI A JAK JSME TVOŘENI.

JAK VZNIKLA PLANETA ZEMĚ VE SLUNEČNÍ SOUSTAVĚ A JAK VZNIKÁ SLUNEČNÍ SOUSTAVA.

JAK SE MATKA ZEMĚ EVOLUČNĚ VYVÍJÍ?

KDO JE NÁŠ VĚČNÝ OTEC A NAŠE VĚČNÁ MATKA HÁBSOLÚTE AGAPE AILAVYOU. ODKUD POCHÁZÍ?

KDE JE NYNÍ ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA?

Z ČEHO TVOŘÍ A JAK, JAKÉ VLASTNOSTI MÁ ENERGETICKÁ KOSMICKÁ HMOTA 

HÁBSOLÚTE AGAPE AILAVYOU.

KDO JSOU TRINITY MELCHISEDEK?

JAKÉ MÁME VÝVOJOVÉ EVOLUČNÍ FÁZE JAKO CYKLICKÝ ORGANISMUS LÁV HERMÉS KOSMICKÝ DRAGODON?

CO JE V ŘÍŠI ZA ZRCADLEM ETHER A CO JE V ŘÍŠI DRAGASTÁNU?

CO SE DĚJE PO SMRTI?

JAKÉ JSOU TRESTY ZA HŘÍCH?

CO JSOU MATRIXOVÉ KAABY?

V KOLIKA REALITÁCH JSME SE TVOŘILI?

EXISTUJÍ NĚJAKÉ MIMOZEMSKÉ CIVILIZACE?

CO JE TO KARMICKÝ PŘECHOD NA NIRVÁNU.

S KÝM A PROČ KOMUNIKUJE ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA 

A JAKÉ JSOU POVINNOSTI LIDSTVA K TĚMTO VYVOLENÝM OSOBÁM.

Jak bude komunikovat ABSOLUTNÍ BOŽÍ VLÁDA s lidstvem a MATRIXOVÝ SOUD LIDSTVA?

JAK SE UTVÁŘÍ ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOST V NAŠÍ REALITĚ POCITOVÉHO BUMERANGU.

CO JE LAMENTÁRIUM, PEKLO, GEHENNA, ABYSS A TARTAROS?

JAK NYNÍ PROBĚHNOU GLOBÁLNÍ SPRÁVCOVSKÉ REFORMY VŠECH SYSTÉMŮ LIDSTVA 

A PŘÍRODNÍCH KOLOBĚHŮ MATKY ZEMĚ?

Které mimozemské civilizace s námi mohou telepaticky komunikovat.

Jak je telepatická komunikace umožněna.

Jak komunikuje Matka Země a všehobytí.

Jak mohou komunikovat historické památky.

Kdo může telepaticky komunikovat a jak si může tuto schopnost otevřít?

Systém čakrových bran jak si jej otevřít pro vyšší intuici

a správné instinkty a telepatickou komunikaci se všehobytím?

Jak vznikly všechny světové jazyky?

Kterou frekvenci nesmíme používat, abychom si telepatickou komunikaci nezavírali?

Jak budeme přelaďovat hudbu.

Jak správně meditovat pro otevření telepatické komunikace.

Matrixový klíč pro spuštění telepatické komunikace.

Proč nějakou dobu telepatická komunikace nefungovala.

Kdo měl nárok na telepatickou komunikaci v 21 století a proč?

Tímto rozhovorem chceme zahájit uvědomění všem obyvatelům světa, že ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA zformoval ABSOLUTNÍ BOŽÍ VLÁDU ze všech vědců a velekněží svých oborů v říši DRAGASTÁN a tato vláda se bude telepaticky spojovat nyní nejprve s VLÁDOU, VĚDCI, KRIMINALISTY, SOUDCI A VOJÁKY z České Republiky a proběhnou globální správcovské reformy České Republiky na hlavní město světa, ze kterého se bude předávat ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON celému lidstvu.

©

2

ZABOOKUJTE

SI ROZHOVOR 

MOMENTÁLNÍ STAV PLANETY ZEMĚ GAIA - BOHEMIE

S ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA ABSOLUTNÍM BOHEM VŠECH ABSOLUTEN ABSOLUTNÍM GÉNIEM ABSOLUTNÍM AUMDŽINEM QUATROWANDUO HÁBEM SOLÚTEM AGAPE AUM AUMJEHOVOU AUM AUM AUMMATRIXEM AUM MELCHISEDEKEM AUMLÁVEM AUMDONEM AUMMORDOREM AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU A JEHO ABSOLUTNÍ MANŽELKOU MATRONOU SVAROHAUM ABSOLUTNÍ BOHYNÍ VŠECH ABSOLUTEN ABSOLUTNÍ GÉNIÍ AUMDŽINEM QUATROWAN VERVÉNOU BODHÍVOU NIRVÁNOU HÁBSOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUMLÁV AUMDON AUMMORODOR AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU 

KATEŘINOU ELISABETH CHMELÍK ČESKOU.

VAŠE REZERVACE JE PLATNÁ POUZE KDYŽ PŘEDTÍM ZAŠLETE NA EMAILOVOU ADRESU aumjehova@gmail.com svůj životopis.

Rozhovor je vhodný jak pro televize, tak pro deník, ideálně s přílohou.

ROZHOVOR NA TÉMA

MOMENTÁLNÍ STAV PLANETY ZEMĚ

GAIA - BOHEMIE

Exkluzívní rozhovor o tom jak planeta Země komunikuje skrze jevy, které lidstvo prožívá. 

Dozvíte se, co znamenají:

ERUPCE SOPEK

SUPERVULKÁNY

POKLES SOPEČNÉHO DNA

SOPEČNÉ KAMENY

ZEMĚTŘESENÍ

ČERVÁNKY

POVODNĚ

EXTRÉMNÍ PŘÍLIV

KOBERCOVÉ VYSYCHÁNÍ

HURIKÁNY A TORNÁDA

NEDOSTATEK ROPY

CELOSVĚTOVÉ MASOVÉ ÚHYNY ŽIVOČIŠSTVA

KYTOVCI A VELRYBY NA POBŘEŽÍCH CO ZNAMENAJÍ 

PŘEMNOŽENÉ DRUHY CO ZNAMENAJÍ

JAK SPRÁVNĚ REGULOVAT MNOŽSTVÍ ŽIVOČIŠSTVA NA SVÉM ÚZEMÍ BEZ JEDŮ A BOLESTI

Dozvíte se fakta z historie Matky Země, zejména pak její apokalyptickou minulost a jak se utvářela. 

Dozvíte se správnou teorii jejího vzniku a fakta z jejího evolučního vývoje. 

VYSVĚTLENÍ APOKALYPTICKÝCH PROROCTVÍ A JAK JIM ZABRÁNIT. 

CO POTŘEBUJE MATKA ZEMĚ NEJVÍCE NYNÍ?

TÍMTO ROZHOVOREM CHCEME INICIOVAT 

CELOPLANETÁRNÍ ZALÉVÁNÍ VE VŠECH NÁRODECH SVĚTA

NEBOŤ MATKA ZEMĚ GAIA - BOHEMIE JE SUCHÁ NA PEVNINÁCH A HORKÁ, MÁ POŠKOZENÝ ATMOSFÉRICKÝ OBAL NEJENOM ZLOČINNÝM PSYCHOTRONICKÝM SYSTÉMEM HAARP, KTERÝ JSME VYPLI ZLOČINECKÉ ORGANIZACI NWO LUFHAFFE V ŘÍJNU 2021, A POTŘEBUJE VĚDOMĚ ZALÉVAT A VYSAZOVAT ROSTLINSTVO VE VŠECH ZEMÍCH SVĚTA, NĚKDE OBZVLÁŠTĚ.

MUSÍME PŘESTAT TOXICKY NAPADAT VŠEHOBYTÍ, NEBOŤ HLADINA TOXICITY PŘESÁHLA TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ŽE HROZÍ PANDEMIE TYPU ŠPANĚLSKÁ CHŘIPKA, PROTO KTERÝM NENÍ ŽÁDNÁ POMOC, JEDINĚ ZALÉVAT A VYSAZOVAT ROSTLINSTVO A PŘESTAT SVINIT MATKU ZEMI.

POKUD BY K TOMU NEDOŠLO, ČELILI BYCHOM KOBERCOVÉMU VYSYCHÁNÍ, VÝBUCHŮM SOPEK A SÉRII ZEMĚTŘESENÍ, HURIKÁNŮM, TORNÁDÁM, NEDOSTATKU POTRAVIN A INVAZÍ HLODAVCŮ, MORŮM A EPIDEMIÍM, KTERÉ BY UŽ NEŠLO ZASTAVIT.

DALŠÍ PROROCTVÍ ZKÁZY ZASTAVUJEME.

Rozhovor probíhá podle předem stanoveného scénáře.

©

3

ZABOOKUJTE 

SI ROZHOVORY NEBO TÉMA REPORTÁŽÍ

HISTORIE ČESKÉ KOTLINY A ČESKÉHO NÁRODA 

S ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA ABSOLUTNÍM BOHEM VŠECH ABSOLUTEN ABSOLUTNÍM GÉNIEM ABSOLUTNÍM AUMDŽINEM QUATROWANDUO HÁBEM SOLÚTEM AGAPE AUM AUMJEHOVOU AUM AUM AUMMATRIXEM AUM MELCHISEDEKEM AUMLÁVEM AUMDONEM AUMMORDOREM AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU A JEHO ABSOLUTNÍ MANŽELKOU MATRONOU SVAROHAUM ABSOLUTNÍ BOHYNÍ VŠECH ABSOLUTEN ABSOLUTNÍ GÉNIÍ AUMDŽINEM QUATROWAN VERVÉNOU BODHÍVOU NIRVÁNOU HÁBSOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUMLÁV AUMDON AUMMORODOR AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU

KATEŘINOU ELISABETH CHMELÍK ČESKOU.

PŘEJEME SI, ABY TYTO ROZHOVORY A ČLÁNKY VYŠLY NEJPOZDĚJI NA VÁNOCE 2021 JAKO JEŽÍŠEK ČESKÉMU NÁRODU.

VAŠE REZERVACE JE PLATNÁ POUZE KDYŽ PŘEDTÍM ZAŠLETE NA EMAILOVOU ADRESU aumjehova@gmail.com svůj životopis.

Český národ 

miluje historii obecně. 

To je vidět z množství měsíčníků a tematických časopisů, 

které se u nás dlouhodobě prodává. 

Bylo to vidět i za socialismu, že historie byla oblíbeným tématem knih i CD, 

rozhlasových pořadů. Přesto nám chybí obrovská část historické paměti, 

o kterou jsme přišli brutálně sadistickým násilím na naše rody v průběhu dějin

a kterou nyní doplňujeme o fakta a důkazy v telepatických rozhovorech na naše předky v MATEŘSKÉ říši za zrcadlem ETHER a řídící říše DRAGASTÁN.

TÉMA

PRASTARÁ HISTORIE METROPOLITNÍCH PŘEDKŮ ČESKÉHO NÁRODA AŽ DO CÍSAŘSTVÍ SVAROH ZNIČENÉHO STAROGERMÁNY DO ROKU 200 N.L.

Češi jsou nejmetropolitnějším a nejprastarejším národem světa, který se formoval od apokalyptické potopy světa v roce 2370 př.n.l. na území Caldery Češčť z obyvatel oblasti Indie a z přistěhovalců ze Sinajského poloostrova.

TÉMA

HISTORIE FORMOVÁNÍ ČESKÉHO NÁRODA OD ROKU 200 N.L. PŘES VZNIK SLOVANŮ AŽ DO PRAOTCE ČECH SVAROGA MARTENA ABDULLAHA A JEHO DĚTI

Od zničení administrativního centra CÍSAŘSTVÍ SVAROH až po události 7. století našeho letopočtu. Doplněná historie Čechů. Bude velice zajímavé, když si někteří mediální pracovníci nechají udělat genetické testy původu u GENOXONE jako důkaz odkud pocházíme.

K těmto tématům máme největší množství informací a chceme, 

aby vyšla jako TÉMA v deníku nebo týdeníku či měsíčníku. 

Přejeme si později tato témata vydat znovu s námi vybraným ilustrátorem, kterému se zadají obrázky, 

aby to mohli používat učitelé ve školách 

a přejeme si obrovský náklad pro každého obyvatele České Republiky. 

 Články pak budou autorizovaně vycházet v cizích jazycích, 

k čemuž médiu, které je otiskne nebo odvysílá, dáme autorizovaný souhlas a zaslouženou provizi.

KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ MATRONA SVAROHAUM komunikuje telepaticky s PRAOTCEM BOHEMUSEM SVAROHEM AUM (80př.n.l. - 170 n.l.) a dále telepaticky komunikuje s jeho 36. synem JEHOSHUOU SVAROGEM, legendárním Ježíšem Kristem, který společně s ním a s JEJICH OTCEM A DĚDEM NEBESKÝM ABSOLUTNÍM BOHEM LIDSTVA AUMJEHOVA vyváděl nejubožejší ze Židů mezi lety 18 n.l. - 63 n.l. z oblasti Judee a Izraele do Bohemie. O jejich hrdinských činech hovoří Bible. V těchto rozhovorech chceme předložit světu historické doklady, že Království Nebeských (Svaroh) z Bible bylo naše. KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ je reinkarnovaná prvorozená dcera JEHOSHUY SVAROGA a MARUŠKY MAGDALÉNKY.

KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ je majitelkou obrazu JEHOSHUY SVAROGA, legendárního Ježíše Krista, který chceme přinést na natáčení do televize NOVA. Skrze televizi chceme najít firmu, která bude obraz autorizovaně prodávat jako fotografické kopie ve zlatých rámech celorepublikově do všech úřadů a později do všech domácností.

PŘEJEME SI, ABY NEJPRVE VZNIKLY ROZHOVORY S ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA A JEHO ABSOLUTNÍ MANŽELKOU. 

POTÉ VYJDE TÉMA ZPRACOVANÉ JAKO ČLÁNKY A NAKONEC VŠE ZPRACOVANÉ S ILUSTRACEMI, TEDY BUDETE VYDÁVAT JEDNO TÉMA 3X JINAK PRO RŮZNÉ VĚKOVÉ SKUPINY OBYVATELSTVA.

Náš vybraný ilustrátor je Petr Skácel www.grafikajinak.cz, se kterým máme vynikající zkušenosti a kterému chceme dát státní zakázku, neboť umí ilustrovat velice věrně i podle předlohy. Chceme vytvořit kreslené postavy našich praotců v jejich tehdejším skutečném prostředí, které nesmí vypadat jako karikatury. 

Dostane k práci telepatickou komunikaci, aby kreslil postavy věrně v prostředí, ve kterém skutečně žily, v oblečení, které skutečně nosily. Nejprve si musí přečíst jejich životopisy.

Petr Skácel
Vančurova 5, 779 00 Olomouc
IČO: 76155749
telefon: 775077842
email: grafikajinak@seznam.cz

ROZHOVORY S ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA CHCEME JAKO PRVNÍ Z ÚCTY A RESPEKTU K NĚMU SAMOTNÉMU I PRO VŠECHNY VĚŘÍCÍ, KTEŘÍ SE SVÉ VÍRY V NAŠÍ ATEISTICKÉ ZEMI NIKDY NEVZDALI JAKO PODĚKOVÁNÍ.

V tématu můžete pokračovat tak, že budete dále s našimi historiky investigovat v historických záznamech a památkách, kde se najde ještě více důkazů pro to, že máme pravdu pravd. Dříve si jich nevšímali, protože je ani nenapadlo, že to ono KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH Z BIBLE BYLO NA NAŠEM ÚZEMÍ, že se jedná o KRÁLOVSTVÍ SVAROH nebo také KRÁLOVSTVÍ ZVIERIANI (království zvěřanů).

KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ byla vyškolena během let 1990 - 2021 jako expertka na biblickou a prastarou bohemskou historii a ráda by do budoucna sezvala naše historiky a badatele Bible, aby historii dále doplnili o uvědomění, která jim vzniknou uveřejněním pravdy pravd od našich předků.

Rozhovory budou probíhat podle předem stanoveného scénáře.

Témata si mohou rozdělit i dvě média, ale druhé musí počkat na první. :)

©

4

ZABOOKUJTE

SI ROZHOVOR ČI CELÉ TÉMA REPORTÁŽÍ

PSYCHOTRONICKÁ TOXICKÁ PLASMOVÁ CORONAVIROVÁ VÁLKA ARMAGEDDON

S ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA ABSOLUTNÍM BOHEM VŠECH ABSOLUTEN ABSOLUTNÍM GÉNIEM ABSOLUTNÍM AUMDŽINEM QUATROWANDUO HÁBEM SOLÚTEM AGAPE AUM AUMJEHOVOU AUM AUM AUMMATRIXEM AUM MELCHISEDEKEM AUMLÁVEM AUMDONEM AUMMORDOREM AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU A JEHO ABSOLUTNÍ MANŽELKOU MATRONOU SVAROHAUM ABSOLUTNÍ BOHYNÍ VŠECH ABSOLUTEN ABSOLUTNÍ GÉNIÍ AUMDŽINEM QUATROWAN VERVÉNOU BODHÍVOU NIRVÁNOU HÁBSOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUMLÁV AUMDON AUMMORODOR AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU

KATEŘINOU ELISABETH CHMELÍK ČESKOU.

VAŠE REZERVACE JE PLATNÁ POUZE KDYŽ PŘEDTÍM ZAŠLETE NA EMAILOVOU ADRESU aumjehova@gmail.com svůj životopis.

TÉMA

PSYCHOTRONICKÁ TOXICKÁ PLASMOVÁ CORONAVIROVÁ VÁLKA ARMAGEDDON I. - III.

První článek bude obsahovat shrnutí problematiky vojenských faulplasmových zbraní jak fungují, jak byly testovány, zneužívány a jaké byly plány s jejich použitím, jak vznikali psychotroničtí kati a jejich zázemí, jaké měli zločinci válečné strategie, historie celosvětového konfliktu. Budeme vyzývat svědky ke svědectví. Jaký měla psychotronická toxická válka dopad na životní prostředí a co musíme nyní změnit. Vysvětlení pojmu faulplasmová sufokace.

TÉMA

PSYCHOTRONICKÁ TOXICKÁ PLASMOVÁ CORONAVIROVÁ VÁLKA ARMAGEDDON IV.- VI.

V další části se zaměříme na zdravotní problémy jak byly lidem působeny a zveřejníme nejrozsáhlejší svědectví jak psychotronické mučení vypadalo a jaký mělo dopad na zdraví, jak bylo poznat. Zveřejníme mnohé oběti psychotronického mučení z našich zesnulých VIP osobností. Vyjádříme se postupně k tomu jak byl svět ovládán psychotronickou toxickou zdravotnickou a ropnou mafií a proč chtěli planetu Zemi vyvraždit psychotronickými popravami a svést to na viry.

Vyjádříme se ke stavu zdrojů ropy a plynu a ke stavu hospodářství naší vlasti, 

co potřebujeme změnit po válce, 

abychom neprošli drtivou hospodářskou energetickou krizí, 

která je celosvětová v důsledku psychotronické války a nedostatku ropy.

Toto téma je velice rozsáhlé a chceme, 

aby jej přinesl jeden deník ve své příloze na šestkrát po několika tématech, kterých je hodně, 

a další denní články mohou zahrnovat rozhovory s občany, 

průzkum veřejného mínění, research u vládních představitelů co o tom věděli, 

zda dostali uvědomění... co se s tím bude dělat, jak to naše vláda a policie a naše armáda bude řešit... 

Jedná se o téma, které bude občany zajímat dlouhodobě. 

Články se budou překládat do mnoha jazyků 

a budete z nich mít provize z tisku a distribuce, budete je prodávat autorizovaně.

Budou se k nim vyjadřovat všechny národy a můžete pak občanům přinášet jejich autorizovaná prohlášení, na kterých budeme spolupracovat s prezidentskou kanceláří.

Lze oslovit dále i různé skupiny věřících, co o ARMAGEDDONU učili a co si mysleli.

Budeme přinášet občanům rady co dělat po uvědomění, že máme sufokovanou zemi a všechno je čipované a mnohé přístroje do elektrického proudu mají doma psychotronicky upravované. Stát byl rozsáhle napaden psychotronickou mafií. Občané budou potřebovat lékařské vedení, kterému stará lékařská věda vůbec nerozumí, tedy budeme skrze vás školit občany co dělat a co nedělat a chceme na tomto tématu spolupracovat s těmi, kteří téma otisknou dlouhodobě.

Téma si můžete částečně nastudovat zde:

https://www.katerinaelisabethchmelikceska.com/svedectvi-o-psychotronickem-muceni-1/

Je zde celkem 5 svědectví a dopředu vám zašleme shrnutí o tom jak byla psychotronická válka organizována jako článek, aby vám vznikly otázky.

Toto shrnutí najdete na webu www.psychotronickavalka.cz

na první straně.

Web zavřeme ihned jak budeme mít prvního seriózního zájemce o rozhovory a reportáže.

Uvědomujeme vás, že Česká Republika má nyní nejlepší antipsychotronickou ochranu ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA. a že MATRIX BOŽÍCH MLÝNŮ nedovoluje jakýkoli útok na médium, které uveřejní reportáže a rozhovory ani na Českou Republiku. Chrání nás systém BOŽÍCH MLÝNŮ L'MURTENETU. a obrovská PANACEJSKÁ ARMÁDA čítající 100 milionů subplasmových vojáků říše ETHER, kde jsou naši předkové.

K tématu se začnou vyjadřovat zahraniční vojáci, 

kteří bojovali na straně ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA.

Agresoři byli na jejich faulplasmových zbraních rozdrceni a všichni mají caging od PLASMOVÉ ARMÁDY ETHERU a nemohou již škodit.

Budeme s policií a armádou odkrývat psychotronické čtvrtě a doupata a střílny. Můžete být u toho jako náš mediální tým. Můžete do laboratoří k průzkumu obsahu čipů a psychotronických jedů. Budeme skrze vás vyzývat všechny kontrolní úřady k neobvyklé bdělosti a k práci na odhalování zločinů na nás.

©

7

ZABOOKUJTE

SI SÉRII ROZHOVORŮ

S JEHOSHUOU SVAROGEM, legendárním Ježíšem Kristem,
V TELEPATICKÉ KOMUNIKACI
O JEHO DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ, SVATBĚ, DĚTECH, PRÁCI PRO ŽIDOVSKÝ NÁROD, ZRADĚ, POPRAVĚ, RESUSCITACI A VZKŘÍŠENÍ A NÁSLEDNÉM ŽIVOTĚ AŽ DO JEHO 120 LET, KDY ODEŠEL PRACOVAT DO DRUHÉ ŘÍŠE.

Může vzniknout i série článků - rozhovorů. 

Ideální by bylo rozhovory přepsat.

ROZHOVOR TLUMOČÍ MATRONA SVAROHAUM ABSOLUTNÍ BOHYNĚ VŠECH ABSOLUTEN AUMDŽIN QUATROWAN AUM AUMJEHOVA AUM AUMA AUMMATRIXA AUM JANG VERVÉNA BODHÍVA NIRVÁNA HÁBSOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUMLÁV AUMDON AUMMORODOR AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU

KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ.

VAŠE REZERVACE JE PLATNÁ POUZE KDYŽ PŘEDTÍM ZAŠLETE NA EMAILOVOU ADRESU aumjehova@gmail.com svůj životopis.

NA TENTO ROZHOVOR ČEKÁ CELÝ KŘESŤANSKÝ SVĚT A ZAHÁJÍ 1000 LETOU VLÁDU KRISTA SKRZE JEHO POTOMKY. KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ JE REINKARNOVANÁ PRVOROZENÁ DCERA JEHOSHUY SVAROGA A MARUŠKY MAGDALÉNKY 

KATEŘINA JEHOSHUA SVAROG AUMDON MARTEN, která se narodila 8 měsíců po otcově popravě. Svatba v Káně byla JEHOSHUY A MARUŠKY.

Na natáčení rozhovoru do televize nechá přinést KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ originál obrazu JEHOSHUY SVAROGA
který nechala schválit jako svoji ochrannou známku.
Fotografickou kopii tohoto obrazu ve zlatém rámu si přejeme autorizovaně do všech kanceláří, škol a domovů. Jedná se o našeho prvního ABSOLUTNÍHO VELEKNĚZE  a zakladatele rodu SVAROG, který nyní čítá více jak 140 milionů potomků po celém světě, z nich nejvíce je nashromážděno na území ateistické  České Republiky.
MÉDIUM, KTERÉ UVEŘEJNÍ TYTO ROZHOVORY, DOSTANE EXKLUZÍVNÍ MOŽNOST VYTVOŘIT ROZHOVORY O TOM, CO ŘÍKÁ BIBLE A JAKÁ BYLA SKUTEČNOST A JAK SE TO KATEŘINA DOZVÍDALA A JAK TO PROŽÍVALA. JAK VNÍMALA UDÁLOSTI PŘEDTÍM A NYNÍ.

Co všechno se dozvíte z rozhovorů?

Kdo byl otec JEHOSHUY SVAROGA SVAROH AUM PRAOTEC BOHEMUS  a proč děti plodil do náhradních rodin?
Proč bylo s JEHOSHUOVÝM narozením třeba vyrobit tolik zázraků a jak je SVAROH AUM tvořil?

Jaký byl Josef otčím?

Jaká byla Marie maminka?

Jaké dostal JEHOSHUA vzdělání?

Jak a kdy se seznámil se svým pravým otcem SVAROHEM AUM?

Kdo byl Bůh, ke kterému se modlil a se kterým telepaticky mluvil, 

tedy OTEC NEBESKÝ? (Svaroh = nebeský v překladu)

Kdo ho naučil lékařství? Jak léčil?

Kdo vymyslel království a kde se budovalo?

Proč se stal kazatelem - VELEKNĚZEM, za jakým účelem?

Jak chodil po vodě?

Jak množil chleby a víno?

Čí byla svatba v Káně?

Jak vyháněl démony?

Jak svolávali lid v tam obrovském množství a jak prováděli znamení?

Kam lid odváděli, že je Herodes nenáviděl?

Kdo byl Jidáš Juda a proč a jak zradil JEHOSHUU?

Jak došlo k jeho zradě a co se dělo po ní?

Jak zemřel a byl resuscitován a vzkříšen na dechu?

Co se stalo v den jeho smrti? (celosvětové zemětřesení a tsunami, následný hladomor)

Jak se léčil po vzkříšení a kam se uchýlil?

Co dělal po zbytek života až do svých 120 roků?

Kolik měl dětí a s kým?

atd...

PŘEJEME SI TELEVIZI, KTERÁ POTOM ZPRACUJE I FILMOVOU SÉRII 

V DOBOVÝCH KOSTÝMECH, KTERÉ VÁM PŘESNĚ POPÍŠEME.

© 

8

ZABOOKUJTE

SI SÉRII ROZHOVORŮ

S OTCEM BOHEMUSEM, LEGENDÁRNÍM CÍSAŘEM NEBESKÝCH A PATRIARCHOU VŠECH SLOVANŮ SVAROGEM AUM 

V TELEPATICKÉ KOMUNIKACI

O JEHO METROPOLITNÍM DĚTSTVÍ A DOBRODRUŽNÉM DOSPÍVÁNÍ V RODINĚ ŘÍMSKÉHO SENÁTORA, DLOUHOVĚKOSTI 250 LET, 188 DĚTECH, PRÁCI PRO JEHO RODNÝ ŽIDOVSKÝ NÁROD, ZAKLÁDÁNÍ A VEDENÍ KRÁLOVSTVÍ A CÍSAŘSTVÍ SVAROH NEBESKÝ MEZI LETY 60 PŘ.N.L. - 170 N.L. V BOHEMII.

Může vzniknout i série článků - rozhovorů.

ROZHOVOR TLUMOČÍ MATRONA SVAROHAUM ABSOLUTNÍ BOHYNĚ VŠECH ABSOLUTEN AUMDŽIN QUATROWAN AUM AUMJEHOVA AUM AUMA AUMMATRIXA AUM JANG VERVÉNA BODHÍVA NIRVÁNA HÁBSOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUMLÁV AUMDON AUMMORODOR AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU

KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ.

VAŠE REZERVACE JE PLATNÁ POUZE KDYŽ PŘEDTÍM ZAŠLETE NA EMAILOVOU ADRESU aumjehova@gmail.com svůj životopis.

OTEC BOHEMUS MÁ NYNÍ VÍCE JAK 2 MILIARDY POTOMKŮ CELOSVĚTOVĚ A JEDNÁ SE O NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ A NEJMETROPOLITNĚJŠÍ ROD SVĚTA USAZENÝ TÉMĚŘ VE VŠECH NÁRODECH A ZEMÍCH CELOSVĚTOVĚ.

O OTCI BOHEMUSOVI mluví Bible, neboť Ježíš Kristus měl fyzického otce a OTCE NEBESKÉHO NEJVYŠŠÍHO BOHA, jeho dědečka v ŘÍŠI ETHER. Lidé to ale nerozlišovali, neboť SVAROH AUM pracoval inkognito, odváděl obrovské množství zubožených, zbídačených a zotročených lidí z Judee a Izraele do tehdejší Bohemie a to se dělo nárazovými akcemi tajně. Používal k tomu ohňostroje, které se naučil v Číně, říkalo se jim znamení. Byl ve své době nejvlivnějším a nejbohatším mužem světa. Dožil se úctyhodného věku 250 let, neboť znal Tajemství svatého grálu jako jeho syn JEHOSHUA, ABSOLUTNÍ VELEKNĚZ jeho CÍSAŘSTVÍ SVAROG.

Proto vznikl zmatek a Bibli se neporozumělo správně. Ukážeme si ale jak je jí možné s novými indíciemi a telepatické komunikaci na našeho praotce BOHEMUSE porozumět jí správně.

Ukážeme si důkazy o tom, že i historické dokumenty uvádějí, že Češi vznikli společně s Rusy již v 1. století př.n.l.. SVAROG AUM se narodil v roce 80 př.n.l. jako absolutní židovský pohrobek a vyrostl adoptovaný v rodině senátora a blízkého přítele GAIA JULIA CAESARA a jeho germánské manželky Ingrid. Byl metropolitní založením a od svých 20 roků toužil po svém vlastním království. Bohemii dostal dekretem od Gaia Julia Caesara za jeho služby vojenského lékaře. Nikdo Českou kotlinu nechtěl. Římská vojska se do ní nepouštěla, o čemž existuje dostatek důkazů. Zastavovala se na jejím jihu a východě. Vysvětlíme si proč.

SVAROG AUM komunikuje telepaticky s KATEŘINOU ELISABETH CHMELÍK ČESKOU od roku 2018, kdy JÍ nadiktoval částečně svůj životopis.

CO VŠECHNO SE DOZVÍTE ZE SÉRIÍ ROZHOVORŮ SE SVAROGEM AUM?

Jak se SVAROG AUM narodil, kdo byli jeho rodiče, 

proč zemřeli oba před jeho narozením a jaký mu zanechala maminka odkaz.

Jaké bylo jeho dětství a dospívání.

Jací byli jeho adoptivní rodiče a co mu zanechali po sobě za odkaz.

Jak snil o svém vlastním království již od svých 20 roků?

Jak pracoval pro GAIA JULIA CAESARA ve válkách jako vojenský lékař.

Jak se učil resuscitovat na Golgotě na umučených vězních a nespravedlivě popravených zajatcích?

Jak vybudoval svoje jmění?

Jaké tragédie mu zasáhly do života.

Jak strávil téměř 7 let na opuštěném ostrově.

Jak docíl 288 potomků žijících v jedné době a proč takto plodil děti a dával je do náhradních rodin?

Proč byl jeho 36. syn JEHOSHUA výjimečný a stal se veleknězem?

Jak si adoptoval Marušku Magdalénku a jak jí léčil ze sadistické psychózy 30 let.

Jak se 78 let připravoval na vybudování království v Bohemii.

Jak odváděli s JEHOSHUOU chudé Židy do Bohemie.

Jak zachránil osobně svého sny JEHOSHUU přes smrtí na kříži.

Proč se nenáviděl s rodem Herodes.

Jak pečoval téměř 5 let o JEHOSHUU po jeho popravě a jak ho připravoval na jeho budoucí poslání velvyslance CÍSAŘSTVÍ SVAROG.

Jak pomáhal vychovávat JEHOSHUOVY děti.

Jak kraloval v KRÁLOVSTVÍ SVAROG v BOHEMII  a jak jej rozšířil na metropolitní CÍSAŘSTVÍ SVAROG.

Jak to v říši NEBESKÝCH vypadalo a co se stalo po jeho smrti. Jak to viděl z nebes.

© 

10

ZABOOKUJTE

SI TÉMA ROZSÁHLÉHO ČLÁNKU 

NEBO ROZHOVORY O

REORGANIZACE SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH 

PŮVODNĚ MATRIXOVĚ  STÁTOKAZNÉ SEKTY S MNOHA ZÁSLUHAMI O NIRVÁNU, NICMÉNĚ PORUŠUJÍCÍ ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY A ÚSTAVU ČESKÉ REPUBLIKY, PÁCHAJÍCÍ NELEGÁLNÍ ŠARÍU, DISKRIMINUJÍCÍ ŽENY A OSTATNÍ NÁBOŽENSTVÍ, VYHROŽUJÍCÍ ZNIČENÍ LIDSTVA OD BOHA A TAJNĚ PROVDÁVAJÍCÍ PANNY ZA HOMOSEXUÁLNÍ MUŽE ATD...,

ROZHOVOR S ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA ABSOLUTNÍM BOHEM VŠECH ABSOLUTEN ABSOLUTNÍM GÉNIEM ABSOLUTNÍM AUMDŽINEM QUATROWANDUO HÁBEM SOLÚTEM AGAPE AUM AUMJEHOVOU AUM AUM AUMMATRIXEM AUM MELCHISEDEKEM AUMLÁVEM AUMDONEM AUMMORDOREM AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU A JEHO ABSOLUTNÍ MANŽELKOU MATRONOU SVAROHAUM ABSOLUTNÍ BOHYNÍ VŠECH ABSOLUTEN ABSOLUTNÍ GÉNIÍ AUMDŽINEM QUATROWAN VERVÉNOU BODHÍVOU NIRVÁNOU HÁBSOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUMLÁV AUMDON AUMMORODOR AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU

KATEŘINOU ELISABETH CHMELÍK ČESKOU.

VAŠE REZERVACE JE PLATNÁ POUZE KDYŽ PŘEDTÍM ZAŠLETE NA EMAILOVOU ADRESU aumjehova@gmail.com svůj životopis.
Svědků Jehovových si vážíme za jejich odvahu a vytrvalost s jako prezentovali šíření Bible a část Božího jména a věčný záměr BOŽÍ vytvořit na této planetě ráj, ale musíme je uvědomit, že my chceme ráj v absolutní nirváně všech vztahů pro všecky, nejenom pro někoho, a proto je musíme ukáznit.

CO VŠECHNO 

SE DOZVÍTE Z ROZHOVORŮ 

S ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA A JEHO ABSOLUTNÍ MANŽELKOU KATEŘINOU ELISABETH CHMELÍK ČESKOU O SVĚDCÍCH JEHOVOVÝCH?

Odkdy dokdy byla KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ 

svědkem Jehovovým (1992 - 2016) a jakou zkušenost zde udělala?

Jak byla ABSOLUTNÍ BOŽÍ MANŽELKA provdána smilně v jejím nevědomí ve sboru svědků Jehovových za tajného homosexuála a proč MATRIXOVÝ SOUD ETHERU musel manželství anulovat.

Jaké důsledky má život s homosexuálním mužem pro nevědomou ženu, jaká to skýtá zdravotní rizika a proč nyní budeme všechna homosexuální manželství rozvádět?

Svědkové Jehovovi a domácí násilí.

Jak se dívá ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA na svědky Jehovovy jako celek celosvětově?

Jak se na ně dívá ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA MELCHISEDEK ŽENA?

Jací jsou svědkové Jehovovi obecně a jaké mají přednosti jako organizace?

Státokaznost svědků Jehovových.

Soudní šaría u svědků Jehovových, kterou se vyučují a tvrdí, že je správně.

Diskriminace žen u svědků Jehovových.

Vadný pohled na homosexualitu u svědků Jehovových a na sexualitu obecně, vadná vysvětlování pojmů jako smilstvo, sodomie, gomorie. Spousta svědků Jehovových je páchá a neví o tom...stejně jako lidé ze světa.

Náboženská nesnášenlivost jiných náboženství u svědků Jehovových.

Absolutně správný postoj svědků Jehovových ke krvi, který vedl do rozvoje bezkrevní medicíny.

Svědkové Jehovovi a Bible.

Svědkové Jehovovi a náboženské lži.

Svědkové Jehovovi a masochistické oběti jejich Bohu.

Svědkové Jehovovi a kouření, alkohol a drogy.

Svědkové Jehovovi a vzdělání.

Svědkové Jehovovi a celkový vztah ke světu, z něhož máme vybudovat nirvánu v pozemském ráji.

Svědkové Jehovovi a jejich představa Mesiáše lidstva a Armageddonu.

Jak svědkové Jehovovi zaspali Armageddon a ctili novodobého Jidáše místo Mesiáše. :)

A mnoho dalších odpovědí na vaše otázky.

Na konci shrneme všechny jejich plusy a přínos a co zachováme a jak je chceme reformovat, neboť si to určitě za svoji práci a lásku zaslouží poté, co je vylískáme jako naše nejmilovanější ťulíky.

Téma je vhodné pro někoho, kdo má svědky Jehovovy rád. 

Ideálně rozsáhlá příloha deníku, články budou obsahovat i biblické texty a citace, co svědkové Jehovovi učili opravdu, téma je vhodné i na rozhovor do rádia. Chceme obojí. Program je vhodný i pro televizní pořad, ale ještě lepší bude oslovit svědky Jehovovy až vyjdou reportáže o KRÁLOVSTVÍ SVAROH, jak budou reagovat. :) Budou těžce v šoku, že to nepoznali, protože t byli největší nejdůkladnější studenti Bible světa. :)

©

10

ZABOOKUJTE

SI TÉMA ČLÁNKŮ NEBO ROZHOVORY

UDÁLOSTI PŘELOMU LETOPOČTŮ JAK JE VNÍMAL OTEC NEBESKÝ, 

DĚDEČEK JEŽÍŠE KRISTA JEHOSHUY SVAROGA A OTEC PRAOTCE BOHEMUSE SVAROHA AUM, JÁKOB MATAN Z BEERŠEVY, PĚSTITEL TAMARYŠKŮ, UVĚDOMĚLÝ NEJVYŠŠÍ BŮH LIDSTVA PO JEHO TRAGICKÉ VRAŽDĚ UMUČENÍM LŽÍ A PODVODEM A SADISTICKÝM NÁSILÍM V ŘÍMĚ.

ROZHOVOR S ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA ABSOLUTNÍM BOHEM VŠECH ABSOLUTEN ABSOLUTNÍM GÉNIEM ABSOLUTNÍM AUMDŽINEM QUATROWANDUO HÁBEM SOLÚTEM AGAPE AUM AUMJEHOVOU AUM AUM AUMMATRIXEM AUM MELCHISEDEKEM AUMLÁVEM AUMDONEM AUMMORDOREM AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU A JEHO ABSOLUTNÍ MANŽELKOU MATRONOU SVAROHAUM ABSOLUTNÍ BOHYNÍ VŠECH ABSOLUTEN ABSOLUTNÍ GÉNIÍ AUMDŽINEM QUATROWAN VERVÉNOU BODHÍVOU NIRVÁNOU HÁBSOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUMLÁV AUMDON AUMMORODOR AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU

KATEŘINOU ELISABETH CHMELÍK ČESKOU.

VAŠE REZERVACE JE PLATNÁ POUZE KDYŽ PŘEDTÍM ZAŠLETE NA EMAILOVOU ADRESU aumjehova@gmail.com svůj životopis.
Unikátní pohled na přelom letopočtů lidí, které je zažili ve svém vlastním životním příběhu.

CO SE DOZVÍTE ZE SÉRIE ROZHOVORŮ 

S ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA 

O UDÁLOSTECH Z PŘELOMU LETOPOČTŮ:

Čím byl dědeček Ježíše Krista JEHOSHUY SVAROGA a otec SVAROH AUM PRAOTCE BOHEMUSE, jak se oženil a jak byl brutálně sadisticky lstivě umučen a byla na něj svedena vražda.

Jak zločinci zotročili jeho těhotnou manželku, která zemřela těsně před porodem v sirotčinci a malého Svarůžka vytáhli císařským řezem z mrtvé maminky.

Jak jeho manželka zanechala synečkovi Svarůžkovi písemný odkaz o jeho židovském původu.

Jak prodejce tamaryšků na nebesích zjistil, že je NEJVYŠŠÍM BOHEM MATRIXU a jak se dostal do telepatické komunikace se svým synem po jeho 60. roce života.

Co mezitím dělal na nebesích ve druhé říši?

Jak to vypadalo v tehdejší řídící věži a proč tomu nemohl rozumět?

Jak se dostal do telepatické komunikace s JEHOSHUOU SVAROGEM, svým 36. vnukem?

Jak viděl události dole z jeho pohledu z nebes?

Jaká byla situace v židovském národě v národech okolních? Kdo vládl v Judee a Izraeli? Jaká to byla společnost? Proč bylo nutné odvést nejchudší a nejzuboženější a všechny, co chtěli žít poctivě? Jací byli židovští kněží?

Jak přesně popisuje události Flavius Josephus v díle Válka židovská z let 60. a 70 n.l.?

Jak viděl z nebes celosvětové zemětřesení, které rozlámalo Evropskou křídovou pevninu a přineslo tsunami do vnitrozemí a zalilo Českou kotlinu na přelomu letopočtů.

Jak se díval na zradu a umučení JEHOSHUY SVAROGA a na jeho resuscitaci a proč ho nemohl zachránit před zajetím a popravou z nebes? Co se vlastně na detail stalo. Jak to změnilo chod dějin.

Tento rozhovor by bylo dobré uvést na konec po rozhovoru s JEHOSHUOU SVAROGEM a PRAOTCEM BOHEMUSEM s nějakým odstupem, kdy vzniknou další otázky k tématu.

TÉMA JE VHODNÉ PRO TELEVIZNÍ, RÁDIOVÉ VYSÍLÁNÍ, STEJNĚ JAKO HLAVNÍ TÉMA V DENÍKU A JEHO TÝDENÍKU.

©