TÉMATA PRO MÉDIA II.


K ROZHOVORŮM, REPORTÁŽÍM ČI ČLÁNKŮM S ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA ABSOLUTNÍM BOHEM VŠECH ABSOLUTEN ABSOLUTNÍM GÉNIEM ABSOLUTNÍM AUMDŽINEM QUATROWANDUO HÁBEM SOLÚTEM AGAPE AUM AUMJEHOVOU AUM AUM AUMMATRIXEM AUM MELCHISEDEKEM AUMLÁVEM AUMDONEM AUMMORDOREM AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU A JEHO ABSOLUTNÍ MANŽELKOU MATRONOU SVAROHAUM ABSOLUTNÍ BOHYNÍ VŠECH ABSOLUTEN ABSOLUTNÍ GÉNIÍ AUMDŽINEM QUATROWAN VERVÉNOU BODHÍVOU NIRVÁNOU HÁBSOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUMLÁV AUMDON AUMMORODOR AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU

KATEŘINOU ELISABETH CHMELÍK ČESKOU

11

ZABOOKUJTE

SI TÉMA ČLÁNKŮ 

NEBO ROZHOVORŮ

JAK ZÍSKÁVÁME A ZTRÁCÍME ŽIVOTNÍ JEDNOTKY.

JAK LÉČIT SPRÁVNĚ.

ABSOLUTNĚ NEINVAZÍVNÍ NENÁSILNÉ LÉKAŘSTVÍ AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU AGAPE HÁBSOLÚTE HÁBSOLÚTE AGAPE AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU.

ROZHOVOR S ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA ABSOLUTNÍM BOHEM VŠECH ABSOLUTEN ABSOLUTNÍM GÉNIEM ABSOLUTNÍM AUMDŽINEM QUATROWANDUO HÁBEM SOLÚTEM AGAPE AUM AUMJEHOVOU AUM AUM AUMMATRIXEM AUM MELCHISEDEKEM AUMLÁVEM AUMDONEM AUMMORDOREM AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU A JEHO ABSOLUTNÍ MANŽELKOU MATRONOU SVAROHAUM ABSOLUTNÍ BOHYNÍ VŠECH ABSOLUTEN ABSOLUTNÍ GÉNIÍ AUMDŽINEM QUATROWAN VERVÉNOU BODHÍVOU NIRVÁNOU HÁBSOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUMLÁV AUMDON AUMMORODOR AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU

KATEŘINOU ELISABETH CHMELÍK ČESKOU

KATEŘINOU ELISABETH CHMELÍK ČESKOU.

VAŠE REZERVACE JE PLATNÁ POUZE KDYŽ PŘEDTÍM ZAŠLETE NA EMAILOVOU ADRESU aumjehova@gmail.com svůj životopis.

CO VŠECHNO SE DOZVÍTE Z ROZHOVORŮ O LÉKAŘSTVÍ A LIDSKÉM TĚLE?

Jak nabíráme a ztrácíme životní jednotky?
Jak funguje matrixové tělo člověka skrze kotule?
Jakou zásadní roli ve správném fungování fyziologických procesů v těle hraje pravda o našem životě, krasopis, správné držení těla, pravotočivost, spisovná mluva a bezhříšnost vůči ABSOLUTNÍMU BOŽÍMU ZÁKONU NENÁSILÍ.
Jak funguje magnetické tělo člověka, správná intuice a instinkty.
Co je dědičné a co je získané?
Jaké jsou správné vyšetřovací lékařské metody?
Co nikdy lékař nesmí.
Pravidla ohledně nahoty.
Pravidla ohledně integrity osobnosti.
Jaké jsou příčiny onemocnění těla fyzického přirozeně a jak je odstraňovat?
Jak nás po několik desetiletí ovlivňovala psychotronická šikana a mučení?
Jaké lékařské metody vyšetřování a léčby nemůžeme schválit a proč.
Jaké metody schvalujeme a proč.
Jaké potravinové doplňky nemžeme schválit ke konzumaci a jaké potraviny zakazujeme.
Jak budeme léčit celou Českou Republiku a ušetříme 90% nákladů na zdravotnictví a zvýšíme věk nejprve nad 120 let a později nad 150 roků průměrně.
Jakou roli ve zdraví hraje strava z národního území a čistota životního prostředí.
Jak budeme vytvářet věkově hierarchickou spravedlivou soběstačnou hrdou společnost.
Jaké globální reformy ve zdravotnictví nás čekají.
©

12

ZABOOKUJTE

SI TÉMA ČLÁNKŮ 

NEBO ROZHOVORŮ

O HISTORII VESMÍRU, SLUNEČNÍ SOUSTAVY 

A MATKY ZEMĚ GAIA - BOHEMIE

ROZHOVORY S ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA ABSOLUTNÍM BOHEM VŠECH ABSOLUTEN ABSOLUTNÍM GÉNIEM ABSOLUTNÍM AUMDŽINEM QUATROWANDUO HÁBEM SOLÚTEM AGAPE AUM AUMJEHOVOU AUM AUM AUMMATRIXEM AUM MELCHISEDEKEM AUMLÁVEM AUMDONEM AUMMORDOREM AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU A JEHO ABSOLUTNÍ MANŽELKOU MATRONOU SVAROHAUM ABSOLUTNÍ BOHYNÍ VŠECH ABSOLUTEN ABSOLUTNÍ GÉNIÍ AUMDŽINEM QUATROWAN VERVÉNOU BODHÍVOU NIRVÁNOU HÁBSOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUMLÁV AUMDON AUMMORODOR AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU 

KATEŘINOU ELISABETH CHMELÍK ČESKOU.

VAŠE REZERVACE JE PLATNÁ POUZE KDYŽ PŘEDTÍM ZAŠLETE NA EMAILOVOU ADRESU aumjehova@gmail.com svůj životopis.
Téma je vhodné pro televize, rádia i deníky s přílohou nebo do časopisu.
Nebylo by od věci téma animovat jako výukový film, neboť zjevíme absolutní fakta jak vzniká vesmír, slunce, sluneční soustava a planeta Země.

CO SE DOZVÍTE V ROZHOVORECH 

O HISTORII VESMÍRU, SLUNCE, SLUNEČNÍ SOUSTAVY A MATKY ZEMĚ 

GAIA - BOHEMIE:

Kdo jsou duchové JINK & JANG?
Jak se tvoříme jako hermetická dualita jedním směrem do absolutní nirvány HÁBSOLÚTE AGAPE AILAVYOU. 
Jak programujeme MATRIX v říši DRAGASTÁN.
V jakém smyslu jsme cyklický organismus, který se tvoří v matrixových kaabách.
Kdo jsou duchové absolutna TRINITY MELCHISEDEK.
Jak vzniká fyzický vesmír. Jaké má vesmír vlastnosti.
Proč si říkáme kosmičtí dragodoni.
Jak vzniká slunce.
Jak vzniká sluneční soustava.
Jak vzniká planeta Země a jaké jí postihují apokalyptické události. 
Jak se na planetě Zemi rozvíjí evolučně život.
Jak jsou rostliny a zvířata naprogramováni jako cyklické organismy.
Jak planeta Země roste?
jak se vyvíjíme evolučně jako duch boží, který obývá schránky na duše?
Jak se tvoříme jako kosmická mitóza.
Jak se tvoříme jako perpetum mobile v perpetumflies.
Jak je to s věčností Matky Země.
Vyhoří někdy naše slunce?
Mohou sem přiletět mimozemské civilizace?
Je někde ve vesmíru ještě život?
Je možná věčná nirvána?
Jako životnost má při správném zacházení Matka Země BOHEMIE?
©

13

ZABOOKUJTE

SI TÉMA NĚKOLIKA ČLÁNKŮ 

NEBO ROZHOVORY

BIBLICKÉ ZÁZRAKY JAK SE VLASTNĚ UDÁLY.

VĚDECKÉ VYSVĚTLENÍ BIBLICKÝCH ZÁZRAKŮ

ROZHOVOR S ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA ABSOLUTNÍM BOHEM VŠECH ABSOLUTEN ABSOLUTNÍM GÉNIEM ABSOLUTNÍM AUMDŽINEM QUATROWANDUO HÁBEM SOLÚTEM AGAPE AUM AUMJEHOVOU AUM AUM AUMMATRIXEM AUM MELCHISEDEKEM AUMLÁVEM AUMDONEM AUMMORDOREM AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU A JEHO ABSOLUTNÍ MANŽELKOU MATRONOU SVAROHAUM ABSOLUTNÍ BOHYNÍ VŠECH ABSOLUTEN ABSOLUTNÍ GÉNIÍ AUMDŽINEM QUATROWAN VERVÉNOU BODHÍVOU NIRVÁNOU HÁBSOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUMLÁV AUMDON AUMMORODOR AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU

KATEŘINOU ELISABETH CHMELÍK ČESKOU.

VAŠE REZERVACE JE PLATNÁ POUZE KDYŽ PŘEDTÍM ZAŠLETE NA EMAILOVOU ADRESU aumjehova@gmail.com svůj životopis.
ROZHOVORY jsou vhodné jako příloha deníku nebo téma časopisu, 
možné jsou i rozhovory do rádia či do televize ideálně doplněné o správné ilustrace.

CO SE DOZVÍTE V SÉRII ROZHOVORŮ NA TÉMA 

BIBLICKÉ ZÁZRAKY:

Jak Bůh mohl stvořit nebe a zemi za 7 dnů.

Měděný had na kůlu Mojžíše, jak mohl uzdravovat.

Co byla manna? Kde se vzala?

Jak mohli Izraelité vyjít z Egypta přes Rudé moře a jak se událo 10 biblických ran na Egypt?

Kdo byl archanděl Gabriel, který zvěstoval Marii narození Ježíše a jak se to stalo? Jak Marie otěhotněla a jak je možné, že jí neukamenovali a mohla se provdat za snoubence  Josefa?

Jak mohla panna porodit dítě?

Jak se Josefovi zjevil anděl?

Jak se anděl zjevil pastýřům a zvěstoval jim narození Páně?

jak je možné, že se plnila proroctví při Ježíšově narození?

Co byla ona kometa, kterou viděli tři astrologové, kteří navštívili Marii a Josefa ve chlévě při narození Ježíše?

Jak mohly 100 leté ženy Hana a 100 letá žena Sáraj otěhotnět?

Jak bylo možné vzkřísit mrtvého?

Jak bylo možné množit chleby a ryby?

Jak bylo možné proměnit vodu ve víno?

Jak bylo možné chodit po vodě?

Jak bylo možné provádět znamení?

Jak se plní proroctví?

Jak je možné dostat prorocký sen nebo vizi?

Jak mohl Ježíš utišit bouři?

Jak mohla při Ježíšově křtu na jeho hlavu přiletět holubice?

Jak Ježíš vyháněl démony.

Jak Ježíš zázračně uzdravoval?

atd...

©

14

ZABOOKUJTE

SI TÉMA NĚKOLIKA ČLÁNKŮ NEBO ROZHOVORŮ

KONEC SADISTICKÝCH PSYCHIATRIÍ

KTERÉ MUČÍ A TÝRAJÍ PACIENTY OMEZOVÁNÍM JEJICH SVOBODY A PRÁV ZA MŘÍŽĚEMI, V KLECÍCH, PŘIKURTOVANÉ, ZNÁSILŇUJÍ JE NA NAHOTĚ, INTOXIKUJÍJE JEDOVATÝMI LÁTKAMI A NIČÍ JEJICH MOZEK ELEKTRICKÝM PROUDEM. PŘECHOD NA HÁBSOLÚTOVA ATMÉRIA, KTERÁ HÝČKAJÍ DUŠI PŘÍJEMNOSTMI A POMOCÍ V TÍSNIVÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH.

ROZHOVOR S ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA ABSOLUTNÍM BOHEM VŠECH ABSOLUTEN ABSOLUTNÍM GÉNIEM ABSOLUTNÍM AUMDŽINEM QUATROWANDUO HÁBEM SOLÚTEM AGAPE AUM AUMJEHOVOU AUM AUM AUMMATRIXEM AUM MELCHISEDEKEM AUMLÁVEM AUMDONEM AUMMORDOREM AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU A JEHO ABSOLUTNÍ MANŽELKOU MATRONOU SVAROHAUM ABSOLUTNÍ BOHYNÍ VŠECH ABSOLUTEN ABSOLUTNÍ GÉNIÍ AUMDŽINEM QUATROWAN VERVÉNOU BODHÍVOU NIRVÁNOU HÁBSOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUMLÁV AUMDON AUMMORODOR AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU

KATEŘINOU ELISABETH CHMELÍK ČESKOU.

VAŠE REZERVACE JE PLATNÁ POUZE KDYŽ PŘEDTÍM ZAŠLETE NA EMAILOVOU ADRESU aumjehova@gmail.com svůj životopis.
ABSOLUTNÍ BOŽÍ MANŽELKA byla mučena na psychiatrii od roku 2019 neoprávněným násilným zadržením, když sufokovala a nemohla dýchat, mučena jedy a klecováním a odnímáním svobody jako náboženská duchovní 3x a dvakrát byla detenčním soudem propuštěna pro násilí na ní, náboženskou diskriminaci a neoprávněnost zadržení. Byla jí stanovena falešná neexistující diagnóza, poškozena pověst a neoprávněně jí byl odebrán řidičský průkaz. Byla nucena požívat drasticky jedovaté látky proti Hippokratově přísaze "Nepodáš jed." Byla zde zadržena neoprávněně jako mučená oběť sadistického psychotronického násilí, což policisté vůbec psychiatrům nesdělili.
Tyto ústavy porušují LISTINU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD, JSOU NÁBOŽENSKY DISKRIMINAČNÍ, PODÁVAJÍ LIDEM JEDY, NIČÍ MOZEK ELEKTRICKÝM PROUDEM A NEROZUMÍ VŮBEC LIDSKÉMU TĚLU ANI LIDSKÉ DUŠI.
PROTO JE STAVÍME MIMO ZÁKON A RUŠÍME JE.

CO SE DOZVÍTE V SÉRII ROZHOVORŮ S ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA A JEHO ABSOLUTNÍ MANŽELKOU O NAŠICH FUJPSYCHIATRIÍCH:

Jak psychiatři vytvářejí falešné diagnózy a jak se jich nelze zbavit, 

jak to člověku ničí pověst, perspektivu a šanci žít normální život.

Jak jsou psychiatrické lékojedy jedovaté, jak byly vytvářeny pro psychotronické popravy. Jak jsou čipované a jaké mají nežádoucí účinky. Jak jejich podáváním psychiatři porušují Hippokratovu přísahu "Nepodáš jed."

Jak tyto jedy způsobují poruchy slinivky břišní, tloušťku, nové závislosti, 

embolie a tromby, předčasný přechod a rakovinu  a další potíže.

Jak psychiatři porušují základní lidská práva a svobody našich občanů, jak znásilňují, kurtují, zavírají do klecových lůžek, na izolace a jak nerespektují žádné základní lidské potřeby zotročených pacientů.

Jak elektrokonvulzívní terapie neboli elektrošoky ničí mozek.

jak vznikaly halucinace psychotronickými popravami našich obyvatel?

Jak vznikala schizofrenie, schizoafektivní porucha, deprese a mánie  psychotronickou popravou duše?

Jak šlo snadno vyrobit falešným svědectvím psychiatrického pacienta, který byl odebrán z domova násilím a násilím držen na psychiatrii.

Jak mohla psychiatrie vyrobit dementního člověka jeho mučením.

Jak mohla psychiatrie debilizovat pacienta zničením jeho mozkových funkcí.

Jak psychiatrie vyráběly invalidy závislé na státním důchodu.

Jak psychiatrie nerozumí závislostem. 

Jak psychiatri mučí a týrá svoje pacienty nezájmem o jejich potřeby.

Jak samotné uzavření za mříží mučí a týrá a odebírá životní jednotky.

Jaké jsou sakrální potřeby lidské duše, které nejsou na současných psychiatriích uspokojeny.

Jak se na psychiatriích plýtvá veřejnými financemi.

GLOBÁLNÍ REFORMA PSYCHIATRIE skrze HÁBSOLÚTOVA ATMÉRIA..

Co léčí duše opravdu. Jak vzniká psychiatricky nemocný pacient a pacient s depresí.

Jak vznikají lidé, kteří komunikují sami se sebou.

Jak léčit závislosti opravdu.

NÁZOR ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA NA SOUČASNÉ PRACOVNÍKY PSYCHIATRIÍ.

SVĚDECTVÍ OČITÝCH SVĚDKŮ JAK SE MUČÍ A TÝRÁ NA PSYCHIATRII HAVLÍČKŮV BROD DNES.

www.globalnireformapsychiatrie.cz

©