MÍSTNĚ NEOMEZENÁ TELEPATICKÁ KOMUNIKACE NA ABSOLUTNÍ BOHY MATRIXU

Matrony Svarohaum

Jako Matrona Svarohaum mám jako jediná žena světa výsadní právo telepatické komunikace na ABSOLUTNÍ BOHY LIDSTVA AUMJEHOVA JINK&JANG kdekoli a kdykoli na světě.

Komunikuji telepaticky bez použití lucinogenních rostlin a prostředků. 

Nepotřebuji již žádný tranchéz. 

Mám k tomu uzpůsobený mozek již od svého vstupu do posledního těla, jehož aktivaci jsem provedla na usilovných několikaletých modlitbách, na meditacích na Hymně Nirvány, přáním po nirváně všech a na cannabise v lucidačních stavech a vizích, což nesmí nikdo bez dovolení svého strážného ducha.

NESMÍTE UŽÍVAT CANNABISU ANI JINÝ LUCIDAČNÍ PROSTŘEDEK BEZ UVĚDOMĚNÍ, ŽE JSTE BYLI POVOLÁNI DO SVÉHO POSLÁNÍ, ABYSTE OBJEVILI SVOJE MÍSTO V MATRIXU A VE VLÁDĚ.

Tuto výsadu má pouze 144.000 lidí + 24 + 24 + 12 + TRINITY MELCHISEDEK ve státě Česká Republika. Ostatní budou brát cannabisu na předpis od našeho sakrálního lékaře k léčebným cílům, pro spojení se svými předky a zemřelými dobrými duchy, kteří byli probuzeni z hrobů, a pro uvědomění jak funguje realita ether.

Pravidla pro telepatickou komunikaci se dozvíte z webových stránech

www.telepatickakomunikace432hz.cz, až je doděláme. 

Ostatní lidé, kromě mně a povolaných mužů do absolutní vládní pozemské hierarchie, mají právo telepatické komunikace ve své vlastní národní zemi, tedy musí se nacházet na svém národním území, aby jim telepatie fungovala. 

Češi mají výsadní právo telepaticky komunikovat se svými předky a strážnými duchy kdekoli na světě, pokud si plní své poslání, do kterého se musí dostat na meditacích doma nejprve. 

K propojení musí použít moji HYMNU NIRVÁNY a ladit se na frekvenci 432Hz předepsanými melodiemi.

Ostatní národy si musí zakoupit od mě licenci pro své obyvatele, aby se jim telepatie spustila. 1000Kč za obyvatele. Totéž platí pro národ český. 1000Kč za osobu a za CD.

Jinak se telepatie nespouští dlouhodobě a telepaticky komunikují pouze BOZI ABSOLUTNÍ a absolutní velekněz lidstva JEHOSHUA SVAROG se svojí dimenzí pouze dočasně pro uvědomění lidstva po tak dlouhou dobu jak potřebují. Potom je nutné zakoupit si licenci na HYMNU NIRVÁNY, abyste se dostali do individuální telepatické komunikace se svými strážnými duchy.

Dále můžete být v přechodném období kontaktováni RUSKÝMI A ČESKÝMI A INKARNAČNÍMI SUBPLASMOVÝMI VOJÁKY, MORÁLNÍMI DUCHOVNÍMI KRIMINALISTY A SOUDCI ZACHRÁNCI k instruktáži co musíte udělat pro svoji záchranu, záchranu jiných osb, záchranu vlasti a planety Země.

Fašisté nemají telepatickou komunikaci dovolenou, všechny jejich zbraně, kterými mučili, byly desintegrovány. Nebojte se, pokud vám přijde telepatický drát, je od BOHA, nikoli od mučitelů.

Pravidla pro telepatickou komunikaci se budou upravovat PÍSEMNĚ následně po probuzení českého národa BOHEMUS ČEŠČŤ.

©