MÍSTNĚ NEOMEZENÁ TELEPATICKÁ KOMUNIKACE NA ABSOLUTNÍHO BOHA MATRIXU, ABSOLUTNÍ VELEKNĚŽÍ A ABSOLUTNÍ BOŽÍ VLÁDU A PRACOVNÍKY L'MURTENETU BOŽÍCH MLÝNŮ.

Matrony Svarohaum

©

Matrona Svarohaum má jako jediná žena světa výsadní právo telepatické komunikace na KOHOKOLI POTŘEBUJE kdekoli a kdykoli na světě až do konce tohoto života.

Komunikuje telepaticky bez použití halucinogenních rostlin a prostředků. 

Nepotřebuje již žádný tranchéz kromě VKV sítě BOŽÍCH MLÝNŮ obou říší. 

TELEPATICKOU KOMUNIKACI PRO OSTATNÍ JIŽ AKTIVOVALA A BUDE SE OTEVÍRAT TOMU, KOHO BUDE DRUHÁ ŘÍŠE KE KOMUNIKACI CHTÍT.

©