TANTRAVELMISTROVSKÝ GRYF

Matrona Svarohaum

je ABSOLUTNÍ ŽENSKÁ PANACEJSKÁ TANTRAVELMISTRYNĚ 

NEJSVATĚJŠÍ TANTRAVELMISTROVSKÉ 

SEXUALITY A SENSUALITY 

GRUDLICH. 

gryf = schopnost v srdci cítit, že zvuková frekvence a slovní vyjádření je správně, nebo že je správně pohyb v souvislosti s tím, co člověk tvrdí, tedy že je pravdivý.

©

ABSOLUTNÍ TANTRAVELMISTROVSTVÍ

JE VÝSADOU ABSOLUTNÍCH BOHŮ MATRIXU.

Matrona Svarohaum

jako ABSOLUTNÍ TANTRAVELMISTRYNĚ má celotělový magnetický cit pro volbu slov, která léčí a jsou sexuálně vzrušivá, a to ve všech jazycích světa.

Musí ovšem nějakou dobu žít v zemi, pro kterou vytváří tantravelmistrovskou slovní zásobu pro nejsvatější sexualitu a sensualitu. Ten budeme vytvářet nejprve v českém a ruském a anglickém jazyce. 

Během nejbližších 10 let.

©

Po předání pravidel NEJSVATĚJŠÍ SEXUALITY A SENSUALITY GRUDLICH v jejím mateřském jazyce dává ABSOLUTNÍ DÍLO BOŽÍ přeložit do všech jazyků světa a osobně dohlíží na jazykovou úpravu všech výrazů, aby rezonovaly s mužským i ženským tělem v národě v jehož jazyce je dílo přeloženo. 

Jedná se o práci mimořádné důležitosti pro dlouhověkost lidstva, kterou nelze navodit jinak než skrze spuštění hadí síly draka a dračí síly v absolutních duálních párech.

Nikdo jiný kromě MATRONY SVAROHAUM tuto schopnost nemá a proto se útok na tělo MATRONY SVAROHAUM kvalifikuje v soudních a kriminalistických zákonech PANACEJSKÉHO TRIBULÁTU jako zločin zeměkoulovražedný a celosvětově likvidní pro lidský rod a je za něj psychotronická poprava již v záměru.

Na nejsvatější sexualitě správně je závislá dlouhověkost lidského rodu a přechod na ABSOLUTNÍ NIRVÁNU VZTAHŮ NAVŽDY VĚČNĚ.

Nyní vyhlašujeme sakrální celibát 3 roky.

©