TAJEMSTVÍ NEJSVATĚJŠÍHO GRÁLU JAK VZNIKLA A FUNGUJE NAŠE REALITA

Upravené poznání na správně.

GARANTOVANÁ INSPIRACE

v procesu tvorby

INKARNAČNÍ SOUDNÍ REKURÁT S UČITELI NÁBOŽENSTVÍ

UPRAVTE SI POZNÁNÍ NA SPRÁVNĚ.

©

GARANTOVANÁ INSPIRACE

STRÁNKA JE V PROCESU ÚPRAV.

Tuto prezentaci nesmí nikdo kopírovat ani nikde publikovat nijak, ani měnit, 

pod inkarnační pokutou v BOŽÍCH MLÝNECH. 

Měli byste sdílet odkaz.

PREZENTACI NAJDETE PO ČÁSTECH KAŽDÝ MĚSÍC NA www.habsoluteagape.cz 

JE URČENA UČITELŮM NÁBOŽENSTVÍ A CELÉ VEŘEJNOSTI.