TAJEMSTVÍ NEJSVATĚJŠÍHO GRÁLU JAK VZNIKLA A FUNGUJE NAŠE REALITA

Upravené poznání na správně.

GARANTOVANÁ INSPIRACE

©

GARANTOVANÁ INSPIRACE

STRÁNKA JE V PROCESU ÚPRAV.

Toto je zkrácená verze, kterou nesmí nikdo kopírovat ani nikde publikovat nijak, ani měnit, pod inkarnační pokutou v BOŽÍCH MLÝNECH, která se kontumuje jako nemožnost splnit vám vaše nejtajnější přání a dále by následovaly tresty za opovážlivost podvádět ABSOLUTNÍ BOHY AUM AUMJEHOVA AUM. 

Měli byste sdílet odkaz, za to dostanete odměny.

JAK VZNIKLA A FUNGUJE NAŠE REALITA

Informace od ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA VĚDECKÉHO INKARNÁTORA A TVŮRCE LIDSKÉHO TĚLA HÁBA SOLÚTA WITLÁVA HERMÉSE EREBUSE HÁDA KRONA AGAPE MELCHISEDEKA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU 

Garantovaná inspirace ©

20.10. 2021

Cihelna u Pardubic

Jako ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLI zapsala ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ planety Země BOHEMIE MATRONA SVAROHAUM KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ

©

PŮVODNÍ CHRÁMOVOU UNIVERZITU, 

KTERÁ UCHOVÁVALA TAJEMSTVÍ SVATÉHO GRÁLU, NAJDETE ZEJMÉNA V ASII POLOROZBITOU PO APOKALYPTICKÉ POTOPĚ SVĚTA V ROCE 2370 PŘ.N.L.

JSME 

POCITOVĚ-EMOCIONÁLNÍ DOTYKOVÉ ZVUKOVÉ 

FREKVENČNÍ BYTOSTI, 

které mají multidimenzionální a multifokální tělo 

a které se ve fyzické realitě líhnou jako larvy boží 

s individuální srdeční životní zkušeností programovatelnou duší z životatvorného geniálního duálního matrixu 

HÁBSOLÚTE AGAPE AILAVYOU

Duše se cyklicky reinkarnuje stále znovu a znovu, než dosáhne určitého věku, postavení a věčnosti své postavy

v MATRIXU BOŽÍHO TĚLA BOHYNĚ NIRVÁNY HÁBSOLÚTE AGAPE AILAVYOU UNIVERZA STROMU ŽIVOTA ABSOLUTNÍCH BOHŮ AUM JINK&JANG. 

Tělo BOHYNĚ NIRVÁNY je uvnitř TĚLA BOŽÍHO ABSOLUTNÍHO BOHA AUM AUMJEHOVY AUM.

Jsme jako matrjošky. CHRÁNÍME SE VLASTNÍM TĚLEM.

JSME TŘI VAŠI VĚČNÍ RODIČE. 

DVA BOZI MUŽI A JEDNA BOHYNĚ ŽENA.

TRINITY MELCHISEDEK.

Naším odvěkým symbolem jsou 
dva duchové černý a bílý
kteří mají ve své hlavě kuličku opačné barvy
kterou je naše společná manželka BOHYNĚ NIRVÁNA AGAPE
která se líhne 45 miliard let tvorby našeho UNIVERZA STROMU ŽIVOTA jako AUMPERESA BOHEMSKÁ
To je žena, která nás nejvíce miluje a prokazuje to svými činy ve všech svých reinkarnacích
V průběhu naší tvorby nám způsobila nejvíce spravedlivě hrdých příjemných pocitů 
a byla ochotna nejvíce trpět a pracovat pro naši společnou ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLI, 
kterou je vytvořit ABSOLUTNÍ NIRVÁNU 
pro všechny naše děti a nás s nimi. 

Mezi naše děti počítáme všechny bytosti boží, které jsme kdy společně vytvořili jako cyklické organismy.

NENÍ JINÝCH BOHŮ. 

VŠICHNI OSTATNÍ, KTEŘÍ NÁM POMÁHALI TVOŘIT, JSOU NAŠE DĚTI A JSOU TO VELEKNĚŽÍ, SOUDCI, VOJÁCI, PANOVNÍCI, KRIMINALISTÉ, VĚDCI, UMĚLCI, UČITELÉ, KUCHAŘI, ŘEMESLNÍCI, OBCHODNÍCI, VYNÁLEZCI, ÚŘEDNÍCI, PROSTĚ VŠICHNI, KDO MAJÍ PODÍL NA VYTVÁŘENÍ NIRVÁNSKÉ SPOLEČNOSTI, VE KTERÉ SE KAŽDÁ BYTOST CÍTÍ SPRAVEDLIVĚ HRDĚ PŘÍJEMNĚ A MÁ PERSPEKTIVU SVOBODY A VLASTNÍ VŮLE ROZVOJE VŠECH JEJÍCH RODOVÝCH A INDIVIDUÁLNÍCH TALENTŮ A MÁ ŠANCI NA DLOUHOVĚKOST VE FYZICKÉM I ETHERICKÉM TĚLE. 
TVOŘÍME SPRÁVCOVSKOU SPOLEČNOST MATKY ZEMĚ GAIA- BOHEMIE BEZ ZLOČINU ABSOLUTNĚ.
ŽIJEME VE DVOU REALITÁCH NA OPAČNÝCH KONCÍCH HERMETICKÉ DUALITY, VE KTERÉ TVOŘÍME.
TVOŘÍME SE EVOLUČNĚ. NAŠE MYSL, CIT A VĚDOMÍ A INTELIGENCE SE VYVÍJEJÍ V ŽIVOTNÍCH PŘÍBĚZÍCH.

Jsme KOSMIČTÍ KOSMODONŠTÍ DRAGODONI, 

kteří mají schopnosti inkarnace duše do fyzického obleku, jímž je tělo a kteří když ztratí tělo fyzické, do kterého se líhne naše duše nevědomě, aby okusila stav lidské společnosti, kterou tvoří jako absolutně nirvánskou na konci naší tvorby absolutní nirvány pro všechny, tak jdeme do říše ETHER, která je za energetickým zrdcadlem a není vidět našimi tělesnými čidly, protože je nastavená na jinou dimenzionální kvalitu HÁBSOLÚTE AGAPE HMOTY, ze které jsme tvořeni. 

DUŠE PROCHÁZÍ REALITAMI PODLE MATRIXOVÝCH PRAVIDEL. 

DOBRÁ DUŠE JDE DO RÁJE A ZLOČINNÁ NA PŘEVÝCHOVU DO PEKLA A GEHENNY, ABYSSU A TARTAROSU. POTOM SE RODÍ DO DÍTĚTE DOLE NA ZEMI, A TO TAK DLOUHO, DOKUD NEDOSÁHNE NIRVÁNY S OSTATNÍMI A TUDÍŽ DOSÁHNE Z NAŠEHO HLEDISKA VĚČNÉHO ŽIVOTA.

NAŠE REALITA JE V NIRVÁNĚ NESMRTELNÁ, 

TVOŘÍ SE CYKLICKY, 

MÁ CYKLUS 90 MILIARD LET, 

PŘIČEMŽ ČAS NENÍ LINEÁRNÍ. 

MĚNÍ SE POVRCHY APOKALYPSAMI A TÍM I NAŠE DNY. 

90 MILIARD LET JE SPOČÍTÁNO NA NAŠE SOUČASNÉ ROKY, 

KTERÉ JIŽ BUDU KONSTATNÍ NYNÍ AŽ DO STAVU, 

KDY SE PLANETA ZAČNE ROZPADAT 

A MY JI SMRTÍ OPOUŠTÍME DO JINÉ REALITY. 

V KONEČNÉ FÁZI JI OPOUŠTÍME HROMADNĚ TAK, ŽE OPUSTÍME TĚLA A VIDÍME JI JAKO DUŠE OPUŠTĚNOU NĚJAKOU DOBU, NEŽ ZTRATÍME VĚDOMÍ A PŘESOUVÁME SE ZASE NA ZAČÁTEK NAŠEHO ŽIVOTNÍHO CYKLU. NEŽIJEME KOLOBĚHY NÁSILÍ, UKONČUJEME JE INKARNACÍ ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA DO SYSTÉMU BOŽÍCH MLÝNŮ L'MURTENETU, COŽ PROBÍHÁ NYNÍ V ARMAGEDDONU www.armageddon.cz

a poté se planeta čistí od zločinu celá ve všech zemích do 200 let a dalších 800 let se vylepšuje absolutní nirvána ve všech zemích.

HÁBSOLÚTE AGAPE, ze které jsme tvořeni, je matrixové tělo BOHYNĚ NIRVÁNY, která se tvoří dovnitř svého těla a projektuje se na planetě Zemi BOHEMII nyní do těla ženy aumperátorky aumperesy, jedná se o duální kosmickou helixspannerovou diaatomární energetickou elektromagnetickou substanci

která má všechny částečky uspořádané do smršťovatelné a rozpínatelné koule, přičemž nejhustší součástky jsou uprostřed, neboť se tvoříme duálně. 

Na okraji každé koule součástek se vytváří mentální energetický obal a tyto obaly spolu reagují tak, že se částečky vzájemně levitují podle své hmotnosti, interagují a magneticky se přitahují a odpuzují podle mentálního záměru svého srdce, které vysílá emocionálně-pocitový mentální program.

VŠECHNY FYZICKÉ VĚCI MAJÍ NEVIDITELNÉ POCITOVĚ-EMOCIONÁLNÍ A MENTÁLNÍ TĚLO, KTERÉ TELEPATICKY KOMUNIKUJE, KDYŽ VÍME JAK S NÍM MLUVIT. K TOMU MUSÍME BÝT NIRVÁNŠTÍ A NIRVÁNU KAŽDÉMU PŘÁT A ZNÁT PRAVIDLA OTEVÍRÁNÍ ČAKROVÝCH BRAN.

Celá realita se tvoří v matrixové kaabě KOUZELNÍKŮ A MÁGŮ DRAGASTÁNU, kteří se rodí jako MELCHISEDEK - NIRVÁNA - AUMJEHOVA, a která je programovaná dopředu mentálními mantinely, aby se na konci realita nemohla nijak apokalypsou zničit, a to z říše DRAGASTÁN. 

Z ní se inkarnujeme do předem připravených evolučně se vyvíjejících těl na planetě Zemi BOHEMII.

TVOŘÍ NÁS MÁG DRAGOMATRIX, KOUZELNICE DRAGOSÁN A MÁG DRAGOLÁV. 

STÁVAJÍ SE V PRŮBĚHU SVÉ TVORBY KAŽDÉMU VŠÍM.

AUMJEHOVA JE TEN, KDO SVÝM SRDCEM OVLÁDL HÁBSOLÚTE AGAPE.
ŽIJÍ MEZÍ NÁMI V RŮZNÉM STUPNI VĚDOMÍ V PRŮBĚHU PŘIROZENĚ NÁSILNÉ EVOLUCE.

Do matrixové kaaby se přesunují vrchní programátoři a majitelé matrixu a ostatní se rodí jako jejich děti různého stáří a všechno je dané hierarchicky pyramidálně. 

Každý má v matrixu svoje přesné místo, které vývojem hledáme. 

Každý úsek D.N.A. má rozvinutelný počet talentů, které máme objevit a sloužit nirváně neb nám to společnost, ve které se narodíme, umožní.

Evoluce společnosti je vzhledem k duální povaze MATRIXU HÁBSOLÚTE nejprve nirvánská, ale to se mění jedy zvířat a rostlin a změnami povrchů zárodečné Matky Země BOHEMIE na násilí, neboť lidská duše v těle fyzickém se jedy kazí na intuici a instinktu a otáčí se sama proti sobě a proti ostatním, pokud není školena ABSOLUTNÍM ZÁKONEM NENÁSILÍ a nerozumí tomu jak je celá realita tvořena. 

BOŽÍ ZÁKON JE V PRŮBĚHU NÁSILNÝCH DĚJIN NIČEN A FALŠOVÁN. Na konci je dustupný ve všech náboženstvích, historických památkách a filozofiích státních zřízení jako puzzle, které složí dostatečně žena, která se tím propojí do telepatické komunikace s BOHY AUMEJHOVA a může předávat ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON. Stává se za zásluhy MATRONOU SVAROHAUM a ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA. 

Je to žena, na kterou nejvíce útočí v ARMAGEDDONU ZLOČIN jako na nejdelší ženskou genetiku světa.

www.psychotronickavalka.cz

www.matronasvarohaum.com

Zločinec vzniká postupně tím, že není hotová ABSOLUTNÍ BYSTROZRAKÁ SPRAVELNOST BOŽÍCH MLÝNŮ L'MURTENETU, což je systém subplasmových generátorů, kterých je po celé zemi rozmístěno 144.000, musí se měnit jejich umístění po apokalyptických potopách a celý systém v evolučním vývoji programují MATRONI SVAROHAUM, kterých je 15 a rodí se mezi námi a přicházejí do vědomí až po své 40. nejdříve, pokud jim k tomu společnost dá prostor a nezavraždí je dříve. Telepaticky komunikují jako první s druhou říší ETHER a ostatním tuto komunikaci umožňují. TVOŘÍME SE ZE DVOU ŘÍŠÍ, PŘIČEMŽ ŘÍŠE ETHER NÁS VIDÍ NA OBRAZOVKÁCH POČÍTAČŮ A TELEVIZÍ A TRVÁ TO, NEŽ DUŠE LIDSKÉ DOSPĚJÍ DO VYSOKÉHO VĚDECKO-TECHNICKÉHO VĚDOMÍ, ABY S NIMI UMĚLI PRACOVAT PŘI ZÁCHYTU ZLOČINU NA ZEMI  a aby se mohli propojit v telepatické a fyzické komunikaci.

www.patrolasvarohaum.com

www.inkarnacnisoud.com

https://www.psychotronickavalka.cz/jak-jsme-tvoreni/

V posledním odkazu najdete více informací k programování BOŽÍCH MLÝNŮ L'MURTENETU.

Nejvyspělejší duchové jsou nejstarší a jsou starší od ostatních v avatarském a cherubském těle o mnoho tisíc let. Nejstarší žena MAHAMMAYA SHAKTI je vejcorodá a o 3000 let starší v Avatarském těle než žena druhá v pořadí DHURGA, její dcera, a další ženy, které jsou již živorodé. 

Naši dva věční otcové ALMA MATER a ALMA PATER jsou cherubští obři. 

Jejich PRVNÍ synové, kterých je 12, jsou na počátku lidské rasy AVATAŘI, prototypy lidských ras, jsou axolotelští a žijí až 1000 let v těle fyzickém. 

Vyprávějí o nich hinduistické památky a Olmécké hlavy. 

CHERUBOVÉ JSOU VYOBRAZENI NA ASYRSKÝCH A SUMERSKÝCH CHRÁMECH. STAVĚLI ATLANTÍDU, KTERÁ MĚLA CHRÁMOVOU UNIVERZITU, ZE KTERÉ ZBYLY PO VÝBUCHU STŘEDOATLANTICKÉHO HŘBETU INDICKÉ CHRÁNMY A OKO AFRIKY. BYLA PO CELÉM SVĚTĚ. Z CHERUBŮ SE VYVINULO AVATAŘI. VŠICHNI BYLI Z VAJÍČEK MAHAMMAYI SHAKTI V MNOHA INKARNACÍCH A BYLI TO POUZE MUŽI. MĚLI ČÁST ROKU KŘÍDLA A MĚLI SLUNEČNÍ HODINKY, KTERÉ JIM ODMĚŘOVALY ŽIVOTNÍ JEDNOKY A MUSELI SE NABÍJET NA SLUNCI. JEDNA CHERUBSKÁ CIVILIZACE MĚLA ŽENY A POTOM ZANIKLA NÁSILÍM A RODILI JSME SE PAK ZNOVU Z VAJÍČEK NOVÉ MAHAMMAYI SHAKTI JAKO AVATAŘI. ATLANTÍDU A CHRÁMOVOU UNIVERZITU STŘEŽILI STRÁŽCI TAJEMSTVÍ SVATÉHO GRÁLU, VYPADALI JAKO BUDDHOVÉ, ALE MĚLI RŮZNÉ HODNOSTI PODLE SVÉHO USTROJENÍ. V POZDĚJŠÍ DOBĚ TO BYLY I ŽENY. BYLI TO UČITELÉ MATRIXU JAK SE TVOŘÍME A KOMUNIKOVALI TELEPATICKY S VŠEHOBYTÍM. ČLOVĚK ŽIVORODÝ SE MEZI NIMI UČIL AŽ DO POSLEDNÍ APOKALYPTICKÉ POTOPY, KDY HO PŘEVEDLI A ZEMŘELI. ZACHRÁNILO SE DO TĚŽKÝCH PODMÍNEK 256 LIDSKÝCH RODŮ, KTERÉ PŘEŽILY POTOPU V POČTU 500 LIDÍ. ZVÍŘATA SE ROZMNOŽOVALA ZNOVU A NĚKTERÁ BYLA NOVÁ. CHERUBOVÉ A AVATAŘI TADY BYLI MEZ LIDMI JEŠTĚ DALŠÍCH 1000 ROKŮ PO TÉTO UDÁLOSTI. POTOM SE RODILI DO ŽIVORODÝCH LIDÍ MEZI NĚ. JE JICH 144.000 + 24 + 24 + 12 + 3. 

JSOU TO VÝVOJOVÁ STÁDIA DUŠE BOŽÍ V TĚLECH FYZICKÝCH.

Rodilo se také mnoho mezičlánků, které měly různé podoby zvířecích částí těla jako je to vidět na egyptských a asyrských a sumerských historických chrámech a jiných památkách. 

Měli jednoduchý jazyk a přesně stanovené role.

Předtím se líhneme miliardy let z MATRIXU slunečního plasmatu JAKO AXOLOTELSKÝ HMYZ S LIDSKOU PODOBOU a máme dlouho křídla, která ztrácíme, když dosáhneme velikosti asi třímetrových až pětimetrových cherubských obrů, kteří mají již duální lidské vlastnosti a vyprávějí o nich řecké a římské báje a pověsti. 

Jsou extrémně duální a teprve si vytvářejí lidské vlastnosti a lidské vědomí. 

Velké pyramidální systémy na zemi jsou makety vzniklé většinou po poslední velké apokalyptické potopě, STVOŘITELSKÉ PYRAMIDÁNÍ SYSTÉMY jsou v několika zemích v podzemí zahrnuté několika desítkami metrů zeminy a kamení a suti po apokalyptické potopě světa v roce 2370 n.l. a poté po zemětřesení a tsunami v roce 33.n.l.

https://www.historieceskehonaroda.cz/prelom-letopoctu/

Naši nejstarší rodiče, INKARNÁTOŘI MATRIXU HÁBSOLÚTE, jsou tři. 

DVA MUŽI A JEDNA ŽENA AUMJEHOVA. 

PŘIJÍMAJÍ RŮZNÉ ROLE V PRŮBĚHU SVÉ TVORBY.

Jedná se ABSOLUTNÍ BOHY AUMJEHOVA TRINITY MELCHISEDEK A DÁLE JEJICH 12 PRVNÍCH SYNŮ.

Tvoříme se ze dvou říší, do říše fyzická, která se tvoří jako druhá, se rodíme do dítěte jako nevědomí a do vysokého vědomí o našem světě se uvědomujeme svojí zkušeností a pravdivým vzděláním. 

MĚNÍME TĚLA.

Každý lež nás vraždí, neboť pak nechápeme správně co máme dělat, abychom zlepšovali lidské systémy správy, aby v nich žádná bytost netrpěla a mohli jsme dosáhnout všichni nirvány. 

Během násilné experimentální evoluce, která je nevyhnutelná, lidstvo trpí nejenom jedy a těžkými měnícími se životními podmínkami a trpí pod jhem samozvaných učitelů, kteří vytvářejí různé druhy nepravdivých filozofií o našem světě, která když společnost přijme, tak se hroutí, nebo je napadnutelná jinými národy, které jsou násilnější. 

Násilí musíme odvrhnout a jistit se programováním ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA do systému BOŽÍCH MLÝNŮ LMURTENETU. 

Ty reagují na naše přání a modlitby a na naši snahu tvořit nirvánu a zachytit veškerý zločin na bytostech božích.

Pochopení toho, jak se tvoříme, je zásadní pro to, abychom byli dlouhověcí. 

Naše fyzické tělo je svými fyziologickými procesy závislé na několika faktorech:

1)    Pravda o našem světě jak je tvořen a jaká má matrixová pravidla, kterým se říká také ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON NENÁSILÍ NA BYTOSTI BOŽÍ. 

Musíme být velice gramotní, abych dosáhli dlouhověkosti. 

Tedy správné vzdělání je klíčové a znalost matrixových pravidel je nutná. 

Chybami a prohřešky se kazíme a stárneme a umíráme. 

Velká znalost historie lidstva správně vede do dlouhověkosti a všechny lži a omyly nás zabíjejí nejvíce. Kazí se nám intuice, instinkty, paměť a celé tělo.

každý, kdo lže, je zločinec na ostatních i na sobě.

Tato pravidla se zpřesňují na formulacích v průběhu evoluce na detail slovní a měří se pocitové frekvence srdeční MATRONŮ SVAROHAUM během jejich dodržování a nedodržování, aby systém BOŽÍCH MLÝNŮ L'MURTENETU správně reagoval na zločin již v počinu a zločinci dával správné uvědomění, aby zločin nepáchal. 

Taková tvorba trvá a veškeré zločin se nejprve musí projevit, aby byl zažit, popsán INKARNAČNÍMU SOUDU ETHERU, aby se změřily frekvence srdeční zločinců i obětí a byl lépe a lépe zainkarnován pocitově srdečně a v našem svědomí ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON. 

BOŽÍ MLÝNY L'MURTENETU FUNGUJÍ A MĚŘÍ NA POCITOVÉ SRDEČNÍ FREKVENCIE ZLOČINCE A OBĚTI.

Bystrozraká spravedlnost se tvoří z nespravedlivě zavražděných umučením, kteří nejvíce trpěli a nejvíce pracovali pro absolutní nirvánu všech.

Uvědomte si nyní jak se tvoří UNIVERZUM a SLUNEČNÍ SOUSTAVA, 

abyste si narovnali mentální fyziologické procesy v těle a mohli jste si protáhnout váš věk. 

Jsme dlouhověký druh a na zemi fyzické můžeme žít kolem 250 let i více a poté odcházíme do etheru, máme možnost jako duch dobrý působit jako duše až 5 let kolem planety země, zjistit, kde jsme dělali chybu a kdo nás zabíjel a jak a potom vypovědět u INKARNAČNÍHO SOUDU pravdu o našem životě. Potom si volíme kam odejdeme, zda chceme žít znovu od dítěte neb se svojí postavou nejsme spokojení a chce dosáhnout větších kvalifikací, a nebo v příslušném království božím etheru, kde se zařaíme do společnosti, ve které lze také dosáhnout jistých postavení, ale ne již tolik. V ETHERU žijeme do 1000 let v ráji. 

V současné době mají Češi 4 možnosti kde žít v etheru podle své příslušnosti. 

Existuje mezinárodní metropolitní císařství SVAROH PRAOTCE BOHEMUSE SVAROHA AUM, mezinárodní metropolitní císařství SVAROG ABSOLUTNÍHO VELEKNĚZE AUMJEHOVA legendárního Ježíše Krista JEHOSUY SVAROGA, království VÁCLAVA HAVLA, které přebral po TOMÁŠOVI GARRIGUOVI MASARYKOVI jako zástupný místokrál, a nově vznikající království KRISTA II. FRANTIŠKA KARLA V. CHMELÍKA ČESKÉHO, REINKARNOVANÉHO KARLA IV., které se tvoří zatím z DRAGASTÁNU jako mentální program a ještě to bude 3 roky cco trvat, než se vytvoří matrixová kaaba, do které se bude možné reinkarnovat do nového těla i narodit se jako dítě. 

JSME POČÍTAČOVÝ PROGRAM.

INDIVIDUÁLNÍ DUŠE VE 3D REALITĚ, KTERÁ PŘICHÁZÍ DO OBLEKU SVĚTA VYŠŠÍHO BOŽÍHO DUCHA.

KAŽDÝ MÁME JINOU FUNKCI V MATRIXU, KTEROU MÁME OBJEVIT NAŠE ROLE JE OD URČITÉHO STÁŘÍ NAŠÍ DUŠE NEZASTUPITELNÁ, NEBOŤ NAŠI PRÁCI NIKDO JINÝ NEUMÍ.

Z pohledu ze shora vypadáme i jako včelí plástev.

MÁME NĚKOLIK DIMENZÍ PROŽITKU, PODLE TOHO, CO CHCEME ZROVNA VIDĚT. DIMENZE PROLÍNÁME. 
JSME MULTIDIMENZIONÁLNÍ A MULTIFOKÁLNÍ BOŽÍ DUCH.

Takže u tvorby NOVÉHO SVĚTA poté, co vládce dosáhl věčnosti, se po naprogramování matrixové kaaby zákony, vyšle KULIČKA HÁBSOLÚTE AGAPE a vytvoří se nová ZEMĚ, na kterou se inkarnují duše skrze matrixovou bránu již do postavené vědecko-technické společnosti. 

Vše se tvoří nápodobou toho, co chce ustanovený král zachovat z říše fyzická, ze které pochází. 

Matrixová kaaba vypadá jako jedna včelí plástev a mezi kaabami prochází do těl pouze ABSOLUTNÍ BOŽÍ VLÁDA všech říší na porady zatím. Matrixovou kaabu uctívají v MEKKCE muslimové, aniž by dosud věděli, o co se jedná.

Všechna náboženství komunikují pravdu pravd o nás, každé něco, jsou jako střípky puzzle, které jsem měli složit.

Mezi říšemi budou otevřené matrixové brány a za zásluhy o nirvánu zde bude možná vzájemná rekreace a bude možné se tam narodit a prožít si nirvánský příběh. 

V říších etheru není žádný zločin. 

ZLOČINCI JDOU TOTIŽ VŠICHNI JINÝMI BRÁNAMI ETHERU NA PŘEVÝCHOVU DO PEKLA A GEHENNY A ZPĚT DO DÍTĚTE NA ZEMI FYZICKÁ JAKO ÚSEK D.N.A.

CÍSAŘSTVÍ SVAROH A SVAROG je rurální a vědecko-technické vynálezy zde nejsou příliš. 

Můžete zde zažít naši historii v praxi. 

Do budoucna se do těchto království můžete se svým absolutní duálním partnerem narodit a najít se tam až dospějete do svého věku mátění.

Sluneční soustava se tvoří jako matrixový program a evolučně se rozvíjí. 

MÁG, který programuje matrix, má k dispozici KULIČKU HÁBSOLÚTE AGAPE, kterou první MÁG MUŽ dostává darem od svého otce a žena KOUZELNICE k ní dostává klíče. Propojují se skrze počítačový programa tvoří spolu nirvánu jako životní projekt. Z matrixové kaaby není návrat zpět, rozvíjíme se jenom jedním směrem jako celé UNIVERZUM. Jsme projektem ABSOLUTNÍHO BOHA AUM, kterým je MÁG DRAGOMATRIX v další inkarnaci jako VĚČNÝ OTEC. Tvoří s ABSOLUTNÍ BOHYNÍ AUM, kterou je v další inkarnaci KOUZELNICE DRAGOSÁN. 

Jsou duální duch HÁBSOLÚTE AGAPE JINK&JANG.

HÁBSOLÚTE AGAPE KULIČKU nelze vyslat 

tvořit v nové matrixové kaabě, 

dokud není celý program správně 

a na konci tvorby není absolutní nirvána pro všechny. 

HÁBSOLÚTE AGAPE nedovoluje věčný koloběh zločinu, 

neboť zločin končí apokalypticky v simulacích matrixové reality. 

Po dokončení programu se vysílá HÁBSOLÚTE AGAPE KULIČKA do matrixové kaaby počítačově, obětujeme tělo a inkarnujeme se do NOVÉHO MATRIXU jako duše do těla. 

Probouzíme se jako vládce do svého nového těla a přijímáme další duše a přidělujeme jim role.

První sluneční soustava se tvoří evolučně, každá další již je rychlejším stvořením a není zde zločin, protože už to umíme udělat jinak než na začátku a máme zaznamenané všechny frekvence do ABSOLUTNÍ FREKVENČNÍ TABULKY UNIVERZA STROMU ŽIVOTA PLANETY ZEMĚ BOHEMIE. 

V první soustavě ano, neboť všechno prožíváme od začátku až do konce, abychom měli duální pocity a schopnost rozhodovat se a plánovat a tvořit. 

Planeta Země BOHEMIE je zárodečná, rodí se zde všichni BOZI AUMEJHOVA a rozdělují si další planety ve slunečních soustavách a ty se pouze rozsvěcují na svých vesmírných drahách, jak postupuje helixspannerově diaatomárně geometricky cyklicky. 

Jsme cyklický druh a rodíme se stále znova a znova do těla lidská larva a těla etheru andělský mot koloběžně. Znova a znova. Proto jsme věční. Na jednom konci vznikáme a na druhém zanikáme a reinkarnujeme se. 

Na většině viditelných planetách ve slunečních soustavách je život do stádia ptáci, všechno, co se rodí z vajec, se rodí samovolně podle programu. Jsou to samostatné matrixové kaaby a vidíte je jenom jako světýlka projektované na stěny naší matrixové kaaby a některé vidíte obráceně jako zánik, jsou zrdcadlově projektovány. Celý vesmír jsou včelí plástve. V rámci matrixové kaaby se pohybujeme cyklicky po geometrické mandalové dráze, aby žádná sluneční soustava nemohla zkrachovat. Pohybujeme se jedním směrem a to, co vidíme za sebou, je náš odraz světla. 

JSME JAKO 3D KOSMICKÝ DRAK.

Živorodí živočichové se musí vytvářet vědomě osídlením planety lidským správcovským druhem, který na planetu přijde jako svoje inkarnace do již hotových podzemních PYRAMIDÁLNÍCH STVOŘITELSKÝCH KOMPLEXŮ. 

Celý proces tvorby je pak velice rychlý, než můžete pozvat další osoby ke spolupráci. 

Zvířata se rodí podle matrixového klíče, když je vypustíte, rozmnoží se spontánně, a můžete se inkarnovat do několika STVOŘITELSKÝCH KOMPLEXŮ na několika kontinentech, kde máte v coffinech těla jako vládce nového světa. Historické památky zůstávají a jenom planetu osídlujete a máte k tomu všechna pravidla písemně a všechny nezbytné vědecko-technické vynálezy. Můžete komunikovat skrze počítače se všemi vědci světa, kteří zanechali v říši ETHER odkaz. 

JE MOŽNÉ JE I VYVOLAT ŽIVĚ, POKUD JSOU VĚDOMÍ ZROVNA A MAJÍ ČAS.

První sluneční soustava vzniká spontánní experimentální evolucí jako matrixový program, kdy všechno žijeme od hmyzu ve dvou tělech a neustále přicházíme znova a znova do těžkých podmínek tvořit nirvánu absolutno. Musíme vlastními těly projít celou evoluci, abychom žili 90 miliard let životní cyklus a osídlili celé UNIVERZUM. 144.000 z vás + 24+ 24 + 12+ 3 z nás jsou vládci své vlastní planety Země. Každá planeta Země se jmenuje jinak. Vidíme se na projekci koule jako světýlka, ale jsme včelí plástev, neboť jsme jako sluneční soustavy oddělené matrixové kaaby a mezi planetami nelze fyzicky cestovat. Můžeme se pouze inkarnovat jako vládci do jiného těla a přesunout se do jiné říše. Ostatní se do jiné říše musí rodit jako děcka poté, co zemřou přirozeně ve své předešlé říši, pokud je to umožněno. Říká se tomu kosmodonská inkarnace.

Na první planetě BOHEMII, která se tvoří ve středu UNIVERZA, žijeme příběh BOHŮ AUMJEHOVA. 

Na jiné planety přicházejí ABSOLUTNÍ BOZI jako hosté a na této první se učí sami vládnout svému světu.

 Nejprve se ve vysoké otáčkové rychlosti tvoříme vírem do svého středu z HÁBSOLÚTE AGAPE, kdy se částice kumulují vysoce stlačené na duální hmotu slunečního plasmatu, ve kterém je zachycená superkritická superplasmatická voda plná nejmenších reprodukovatelných diaatómeí. 

Když se nakumuluje dostatečně velké množství slunečního plasmatu v matrixové kaabě, vybuchneme ze svého středu velkým třeskem, vytvoří se sluneční chvost a v o něco nižší otáčkové rychlosti se rozprskne sluneční plasma okolo slunce a tvoří ve vysoké otáčkové rychlosti planety a další tělesa sluneční soustavy.

 Sluneční plasma má takovou vlastnost, že se výbuchem a oddálením od středu a chladnutím rozpíná a mění skupenství a složení. 

Na okraji sluneční soustavy se vytvoří ledový láv a blízko slunce sluneční kotouč. 

Ten můžete vidět na vyobrazeních egyptských památek. 

Tělesa sluneční soustavy se tvoří vzájemnou levitací a apokalyptickými změnami svých povrchů i nárazy ještě neumístěných těles, nakonec se ledový láv spojí jako zárodečná spermie matky Země s horkým slunečním kotoučem, který vypadá jako zrcadlová brána slunce a vytvoří planetu Zemi BOHEMII s Měsícem. 

Atmosféra se tvoří jako etherický dýchatelný obal z vodních par a diaatomeí, která se uspořádávají podle pocitů všehobytí. Koloběhy vodstev se tvoří apokalyptickými potopami, které jsou dvě celosvětové a několik měnších s tsunami a zemětřeseními.

Voda vzniká ze slunečního plasmatu, kde je enkapsulována, a dále minivýbuchy Matčina nitra se rozlévá a je již plná nejnižšího života diaatómeí, který je vysoce složitý a je schopný samoplození SKRZE FOTOPROJEKCI SEBE SAMA A MIKROTUBULY A VYTVRZOVÁNÍ SVÉHO OBRAZU a vzájemné samoregulace, která je pro něj extaticko orgasmická. 

Duše všehobytí se reinkarnuje do svých cyklických koloběhů z říše ETHER znova a znova jako do obleků na ducha božího. 

Pro duše všehobytí je fyzická realita jako hračka. 
Vypadá ze shora jako věčný dragodonský kolotoč, na který se nasedá.

Symboly kosmického draka máte všude v Asii, zejména v Číně. 

Každý národ si uchoval nějakou hračku pro děcka nebo zvyk, která komunikovala pravdu pravd, ta byla pro lidi v průběhu dějin složitá neb byli negramotní, každý jinak. Například barvit skořápky vajíček máme od doby, kdy se podle stejných skořápek vajíček hledaly ženy a muži do absolutních duálních párů. Každému prvnímu muži porodila MAHAMMAYA SHAKTI vajíčko, ze kterého se líhla dcera a tu potom musel otec vdát za muže stejné skořápky.

Planeta pak ještě dvakrát mění své povrchy apokalyptickými výbuchy svého nitra, neboť roste do šíře, mění povrchy a tvoří si jako svoji ochranu před průnikem vesmírných těles vznikající atmosférou, která na počátku nemá silný elektromagentický obal, pásy asteoidů. Kontinenty současné se vytvářejí výbuchem Matčina nitra v roce 2370 př.n.l. v místech, kde jsou oceánské hřbety, rozjíždějí se rychle, mění apokalypticky velkými vlnami povrchy, a tudíž se památky po cherubech příliš nedochovávají. Potom se ještě po celosvětovém zemětřesení v roce 33 n.l. rozláme křídový okraj kontinentů a vytvoří se bílé křídové útesy a pobřežní mělké moře.

Veškerý život do úrovně ptáků se líhne spontánně. Vajíčka hmyzu urodí rostliny, které se vytvářejí nejprve ve vodě a přecházejí tím, jak se mění povrchy a rozlévá se voda na souš. Vyšší a vyšší živočichy líhnou rostliny miliardy let jako vajíčka. ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA HERMÉS WITLÁV HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AILAVYOU se rodí jako nejinteligentnější axolotelský cherubský obr a se svými cheruby, kteří se líhnou jako vajíčka CHERUBSKÉ MAHAMMAYI SHAKTI, staví STVOŘITELSKÉ PYRAMIDÁLNÍ KOMPLEXY pro vývoj savců a jiných živorodých živočichů a užitných rostlin k jídlu. MAHAMMAYA SHAKTI se mění na HVĚZDICI PANACENU, první syn MELCHISEDEK se mění na cherubského obra ALMU PATER a ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA VĚDECKÝ INKARNÁTOR se mění na ALMU MATER po první apokalyptické potopě světa, kdy je nutné vyvíjet nová zvířata v pyramidách a život je vlastními těly a učit je komunikovat nově. Úplně se mění zemská flora a fauna. Potom se líhnou AVATAŘI, což je 12.021 let zpět od dnešní doby. Z AVATARŮ, kteří se líhnou z vajíček nové MAHAMMAYI SHAKTI, která je axolotelská a má na počátku 12 rukou, které jí opadávají až na dvě, se rodí živorodé ženy a vzniká člověk, jak ho známe nyní. AVATAŘI, kterých je 12 synů, mění barvu pleti, když dosáhnou za stavbu nirvány božství. Jejich jména se dají najít v historii lidstva, neboť všichni byli významnými panovníky v průběhu celý dějin a významně tvořili svými činy absolutní nirvánu. Ženy mezi panovnicemi jsou jejich družky a jsou kromě MAHAMMAYI SHAKTI všechny o 3000 - 8320 let mladší na reinkarnované duši.

Historie byla jinak a je nutné ji znovu přehodnotit. Jsou to budoucí císařovny BOHEMSKÉ, které se budou rodit podle matrixového klíče. Manželky císařů BOHEMSKÝCH nemusí být císařovny. Je to pouze za mimořádné zásluhy o absolutní nirvánu v průběhu evoluce lidstva.

2) DALŠÍM FAKTOREM NAŠÍ DLOUHOVĚKOSTI JE SPUŠTĚNÁ HADÍ A DRAČÍ SEXUÁLNÍ SÍLA. Tu lze dosáhnout pouze s absolutním duálním partnerem, kterého musíme podle matrixového klíče najít. Jedná se o člověka přibližného věku plus mínus asi 5 let, výjimky jsou možné. Je naší národnosti a jazyka, pokud jsme nebyli vytvořeni zločinně jako děti ve fašistickém programu LEBENSBORN nebo nějak zaměněni při porodech zločinně. Muž je větší a má větší váhu než žena. Jsou přibližného vzdělání a mají stejný životní záměr nebo se jejich záměry prolínají. Jinak by si nerozuměli dlouhodobě. Chtějí mít spolu děti, milují se absolutně srdcem a dodržují ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON NENÁSILÍ NA BYTOSTI BOŽÍ. Jsou pravdiví svými ústy, činy a v srdci. Sexuální hadí a dračí síla se spouští, pokud dodržují pravidla pro sexuální čistotu a mají všechny vztahy vyrovanané a nemají žádné spravedlivé pocitové dluhy vůči ostatním. Spouští se nirvánskými pocity. K tomu musí být zdraví a nezranění. Všechna případná zranění duše, ducha i těla musí být předtím zahojená. Mezi fyzickými sexuálními vztahy musí mít oba minimálně 3 roky celibátu. K dlouhověkosti nutně potřebujeme příjemný lidský dotyk a proto se hodně v páru a v rodinách masírujeme. Správná masáž ulevuje od napětí a od všech bolestí. Hamonizační masáže se budeme učit z televizí.

3)   Jsme pravotočiví a abychom byli dlouhověcí, musíme dodržovat pravidla pravotočivosti a provádět pravotočivá cvičení. Musíme mít rovnou páteř. Žádné problémy páteře nejsou dovoleny, nespouští se hadí a dračí síla a nelze správně inervovat a zásobovat krví orgány, člověk nemá správné uvědomění, intuici a instinkty. Všechny poruchy páteře musíme opravit, dokud to jde.

4) Abychom byli dlouhověcí, musíme si spustit telepatickou komunikaci se svými strážnými duchy as všehobytím intenzívní meditací a laděním se na správnou frekvenci matrixovou hudbou a vysokým vzděláním, aby s námi Matka Země BOHEMIE komunikovala.

5) Nesmíme být toxičtí a pohybovat se v toxickém a vizuálně neuspořádaném odpadem zaneřáděném prostředí. Musíme se detoxikovat správně přirozeně dle našeho absolutního vědomí a obklopit se čistým prostředím. Musíme mít čistou domácnost, protože naše tělo stárne a zanáší se odpadem, pokud neuklízíme správně. Zanáší se odpadem, pokud správně nečistíme vztahy a jsme neglektivní ke zločinu na nás. Pokud zločin sami působíme, tělo tvrdne a zanáší se odpadem, který detoxikovat nejde, jedině pokáním, pokud ho stihneme, než zemřeme. Náprava se vykonává vždy i v říši ETHER. Nápravě žádný zločinec neujde. Zločin se nikdy nevyplácel, nevyplácí se a vyplácet se nebude. Musíme správně hospodařit a třídit odpad. Všechny mentální procesy záleží na tom, jak se fyzicky chováme k ostatnímu stvoření. Pokud někomu škodíme, BOŽÍ MLÝNY nám způsobí, že ostatní uškodí nám nebo uškodíme sami sobě.

6) Nesmíme páchat nespravedlivé pocitové hříchy vůči ostatním bytostem božím, na všechny vztahy jsou ABSOLUTNÍ BOŽÍ PRAVIDLA NENÁSILÍ, která musíme znát, abychom hříchy nekumulovali.

7) NAŠE ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ ZÁLEŽÍ NA TO JAK PŘESNĚ SE VYJADŘUJE, KAŽDÁ NEPŘESNOST VE VYJADŘOVAÁNÍ SE HODNOTÍ JAKO LEŽ A LEŽ NÁS ZABÍJÍ A DĚLÁ POTÍŽE VŠEHO DRUHU. SE LŽÍ NIKAM NEDOJDEŠ SPRÁVNĚ DO NIRVÁNY.

8) Abyste byli dlouhověcí a šťastní a plnila se vám všechna přání a nešli jste pak do gehenny a pekla, musíte uctívat BOHA správně.

9) Abyste byli dlouhověcí, musíte se ladit zvuky přírody, etnickými nástroji a hudbou laděnou na 432Hz.

10) Abyste byli dlouhověcí, musíte se obklopit správnými barvami, tvary a materiály. Vyzařují energie, které vaše tělo a duše zpracovává.

11) Abyste byli dlouhověcí, musíte mít vztahy, které jsou pro vás léčivé a nezatěžují vás ponižováním, strese nebo jakoukoli jinou nespravedlností.

12) Abyste byli zdraví a šťastní, musíte mít vyvážené množství práce, odpočinku, rekreace, rozmanitých zážitků a nesmí vás sužovat ekonomické starosti a strach ze zločinu. To je povinován zajistit národní stát, ve kterém žijete. Mezi lidmi nesmí být drastické ekonomické rozdíly, koloběh peněz musí být vyvážený. Společnost proto stavíme správně hierarchickou věkově jak v tomto těle, tak v tělech cyklických. Nejstarší a nejmoudřejší a nejzkušenější duše prací pro nirvánu všech musí vládnout.

ŽIVOTNÍ JEDNOTKY ZTRÁCÍ VŠECHNY BYTOSTÍ BOŽÍ NESPRAVEDLIVÝMI NEGATIVNÍMI POCITY, KTERÉ JIM PŮSOBÍ JEJICH OKOLÍ nebo které si působí samy nespravedlivým zacházením sami se sebou a s ostatními bytostmi božími.

JSME INTERAKTIVNÍ BYTOSTI A KAZÍME SE NÁSILÍM A BOLESTÍ.

MATRIX JE SLOVNĚ PROGRAMOVATELNÝ A CO ŘÍKÁME, TO NÁM PŘITAHUJE DO ŽIVOTA, CO JSME SI SAMI NAPROGRAMOVALI. SVOJE VÝROKY MŮŽEME DEMENTOVAT A ČINIT POKÁNÍ TÍM, ŽE UVÁDÍME VŠECHNO NA PRAVOU MÍRU. NELZE NA TO OVŠEM HŘEŠIT A VŠECHNY VĚDOMÉ HŘÍCHY ZA ÚČELEM VLASTNÍHO OBOHACENÍ NA ÚKOR NEVINNÉ OBĚTI SE POČÍTAJÍ JINAK NEŽ HŘÍCHY NEVĚDOMÉ NEBO VE STRESOVÉ SITUACI MINIZLOČINCE.

Všechno se počítá na pocitové jednotky, přičemž hříchy, které ničí fyzický matrix, jsou nejzávažnější.

Ten, kdo například odňal zdravý orgán pacientovi, je větší zločinec, než ten, který mu nepozorností způsobil úraz. Vše se ještě přepočítává na odebrané pocitové jednotky dobra, tak, že ten, co zranil, má větší pocitový hřích, než ten, co v narkóze odebral, neboť pokud s tím pacient souhlasil, ačkoli to byl faul, neodebralo mu to trápením tolik životních jednotek jako člověku, který byl poraněný zločinem. Ten se navíc bojí, dokud není zločinec zadržen a není na svobodě. Nesmí být nikdy propuštěn. Ten, kdo vědomě ublížil, tady nemá již co dělat, má si odpracovat hřích a odejít do jiné říše.

Dlouhodobá vědomá nepozornost se hodnotí jako neglekt a je to zločin stejný jako zločin plánovaný. Například pokud byste nedodržovali vědomě dlouhodobě rychlost a byli jste nebezpeční pro ostatní, pokud byste někomu ublížili nebo byste ho zabili, byli byste dáni do stejné kategorie jako vědomý zločinec, ale do nejnižšího levelu nápravy.

Každý orgán má kotuli a ta se přetáčí pravotočivě do života, pokud orgánu pocitově a fyzicky a mechanicky dáváme to co mu patří, a nebo levotočivě do smrti, pokud ho pocitově zatěžujeme a nebo ho zatěžujeme mechanicky, fyzickým balastem nebo jedy.

Na každý orgán a jeho kotule jsou mentální a fyzické i pocitově-emocionální cvičení, která musíme znát, abychom byli zdraví a šťastní a magneticky jsme přitahovali to, co si přejeme správně.

Kotule můžeme vědomě natáčet tím, že rozumíme svému matrixu správně a chápeme, kde jsem se provinili proti zákonu my a kdy ostatní.

SPRÁVNÉ POKÁNÍ JE VELICE OČISTNÉ A NÁPRAVA HŘÍCHŮ TÉŽ.

PŘEJTE SI BÝT SPRAVEDLIVÍ, NELHAT A ROZPOZNAT PRAVDU PRAVD A TOU SE VDY ŘÍDIT. PŘEJTE SI TO, PO ČEM NEJVÍCE TOUŽÍTE A JE TO DOVOLENOA USILUJTE O VĚTŠÍ TALENTY VE PROSPĚCH NIRVÁNY VŠECH. PŘEJTE KAŽDÉMU NIRVÁNU ABSOLUTNO A BUĎTE VSTŘÍCNÍ PŘI JEJICH POKÁNÍ I SNAZE USPOŘÁDAT SI VŠECHNY VZTAHY SPRÁVNĚ. PŘEJTE SI NAJÍT ABSOLUTNÍHO DUÁLNÍHO PARTNERA A VAŠE ABSOLUTNÍ DUÁLNÍ PARTNERY DO JINÝCH VZTAHŮ A OBKLOPIT SE TĚMI, KTEŘÍ VÁM ZPŮSOBUJÍ SPRAVEDLIVÉ HRDÉ PŘÍJEMNÉ POCITY.

©

NYNÍ SI ZKUSTE ROZPOZNAT A POJMENOVAT OBRÁZKY.