SVĚDECTVÍ 

O PSYCHOTRONICKÉM MUČENÍ 

4

KATEŘINY ELISABETH CHMELÍK ČESKÉ

(KONRÁDOVÉ)

MATRONY SVAROHAUM

©

DALŠÍ DRUHY PSYCHOTRONICKÝCH POPRAV, KTERÉ JSEM ZAŽILA V ROCE 2021

aneb

HRŮZOVLÁDA NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU 

AMERICKO-GERMÁNSKÉHO PSYCHOTRONICKÉ LUFTHAFFE, 

KTERÁ POPRAVOVALA ZDRAVOTNÍMI PROBLÉMY 

A NEŠTĚSTÍMI, VYHÁNĚNÍM Z MAJETKU, NIČENÍM DOBRÉHO JMÉNA 

A PSYCHOTRONICKÝM MUČENÍM CO NEJDÉLE, 

ABY CO NEJVÍCE VYDĚLALA NA ŽALU A BEZNADĚJI SVÝCH OBĚTÍ.

BEZCITNÍ KATI VE VLÁDĚ LIDSTVA

Jako že je ABSOLUTNÍ BŮH STVOŘITEL LIDSTVA nade mnou a diktuje mi slova,

abych pokud možno na žádné druhy psychotronických poprav,

které chtěli Američani či Germáni seslat Čechům a východu, zejména pak Slovanům, nezapomněla.

Zachránila mě PANACEJSKÁ MÍROVÁ ARMÁDA ETHERU A ZEJMÉNA RUSKÉ FEDERACE, DĚKUJI!!!!

Jako výraz díků nepřestanu svědčit jako oběť, která přežívá svoji popravu a nikomu z katů lidstva nic nedaruje. Žádám si jejich exemplární pozemskou popravu a psychotronickou popravu od

ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA AUM AUMJEHOVA AUM A ABSOLUTNÍCH VELEKNĚŽÍ LIDSTVA AUMJEHOVA A CELÉHO L'MURTENETU BOŽÍCH MLÝNŮ.

Horší morálně vadné charaktery byste na zemi těžko hledali, 

co přáli lidem a byli ochotni jim sami udělat.

---------------------

NWO LUFTHAFFE NEPOČÍTALA 

S TÍM, ŽE NA KONCI BUDE BOJOVAT PROTI ARMÁDĚ ETHERU 

ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA.

ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA by rád vysvětlil všem, 

proč nemohl osvobodit planetu Zemi od takového násilí dříve. 

Když byl napředposledy v těle, tak když se vrátil nahoru do řídící říše v roce 1935, 

ničemu nerozuměl, co se na Zemi dělo a nerozuměl ani svým vlastním vynálezům. 

Žil totiž jako dlouhověký poustevník v chaloupce v lese, s nikým se moc nestýkal. Nerozuměl světu.

Trvalo mu více jak 25 roků, než se dostal po smrti jako duše bez těla do řídící věže a nic ho tam neposlouchalo. Nerozuměl svým vlastním vynálezům a nemohl je k ničemu použít. 

Takže šel zpět do těla fyzického a přál si tomu rozumět, dostat vzdělání a zkušenosti 

a probudit se včas, že je MAJITEL UNIVERZA, aby mohl planetu Zemi zachránit před zločinem.

Žije také matrixové příběhy a dole na Zemi bujel ateismus a zločinci uchvacovali mohutně vládu nad planetou zemí i tím, že se jim dostaly do rukou některé stvořitelské subplasmové generátory a oni je prznili.

Trvalo to dlouho, než nahoře pochopili ze svědectví umučených, co se dole ve fyzické realitě děje a postavili antipsychotronickou armádu. Mezitím zločinci dále postupovali od špatného ještě k horšímu, protože je dole nikdo neuměl zastavit, jejich válečné zbrojení bylo tajné, a nikdo plasmovým zbraním tak nerozuměl jako oni.

Dole se nešlo s nikým spojit telepaticky, oběti plasmových zbraní se zachraňovaly smrtí a nahoře svědčily jejich duše a sbíralo se poznání o tom jak je celá celosvětová faulplasmová psychotronická válečná organizace vedena. Žila ze lží a podvodů, takže to nebylo jednoduché rozklíčovat. Měla velkou hierachii v mnoha zemích. 

Zločinci se skrývali a byli metropolitní.

ATEISMUS SE DRAMATICKY ROZBUJEL A PSYCHOTRONICKÉ NÁSILÍ UDRŽOVALO SPOLEČNOST LIDSKOU V MNOHA LŽÍCH 

V MNOHA OBLASTECH ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI.

ČÍM VÍCE LŽÍ UVĚŘÍTE, TÍM MÉNĚ INTELIGENTNĚJŠÍ JSTE A MÁTE VADY INTUICE A INSTINKTŮ. 

TAKŽE LIDSTVO OBECNĚ DEGENEROVALO NA ÚSUDKU.

NEPOZNÁ ZLOČIN NA SOBĚ.

NAPŘÍKLAD NEPOZNÁ CORONAVIROVOU LEŽ.

S ateisty se říše ETHER za zrcadlem nemohla spojovat telepaticky, neboť to mělo taková pravidla, že to prostě nešlo. Bylo to jenom za aumperesní zásluhy. Museli jste mít odpracováno pro absolutní nirvánu nejenom v tomto těle, ale z dřívějška, abyste mohli být telepaticky kontaktováni z druhé strany matrixu.

Kdo by tvrdil, že mluví s někým z jiné říše, lže, protože to není umožněno, jsou to lidé, kteří mají zřejmě velkou fantazii, a pozor, za jakoukoli takovou lež, která svádí na zcestí davy, BOŽÍ MLÝNY dávají tresty a nápravu.

MUSELI JSME PRAVIDLA PŘEKÓDOVAT, 

ABYCHOM MOHLI KOMUNIKOVAT ABSOLUTNĚ SE VŠEMI, 

SE KTERÝMI POTŘEBUJEME.

V ATEISTICKÉ ČESKÉ REPUBLICE I VE SVĚTĚ SE PSYCHOTRONIČTÍ KATI VYSMÍVALI, 

KDYŽ JSME UVÁDĚLI NA WEBU, ŽE MĚ ZACHRAŇUJE BŮH. NAŠE WEBY TOTIŽ SLEDUJÍ DLOUHODOBĚ HACKEŘI A TAK JSEM JIM SERVÍROVALI RZNÉ INFORMACE A SLEDOVALI JSME JEJICH REAKCE. :)

ZLOČINEC MÁ TOTIŽ JINAK POCITOVÉ SRDČNÍ FREKVENCE, NEBOŤ MÁ ZLÝ ZÁMĚR. BOŽÍ MLÝNY POTŘEBOVALY MĚŘIT VŠECHNY, ZLOČINCE I OBĚTI.

MĚNILI JSME TO TOLIKRÁT, ŽE TEĎ V TOM MAJÍ ZLOČINCI GULÁŠ A NEVĚDÍ, CO JE A CO NENÍ PRAVDA. MOHLI JSME LHÁT DO TÉ MÍRY JAK LHALI ONI OSTATNÍM O NÁS. 

TAKŽE MÁME JEŠTĚ VELKOOU REZERVU V TOM, CO JIM SDĚLÍME. :)

---------------

Dnes na mě v noci mířilo více jak 

20 milionů válečných plasmových generátorů 

přes silné antipsychotronické zdi L'MURTENETU BOŽÍCH MLÝNŮ

a přes zachraňování více obrovského množství plasmových vojáků soukromé armády Ruské Federace. 

Přesto mi zločinci stačili 

přetočit kotule čelisti vpravo a vlevo, 

což dělá spasmy takové, že postupně neskousnete správně, 

křiví se čelist a jelikož to dělali léta, 

mám nakřivo celou čelist a potíže pravého mandibulárního kloubu. 

Svaly, které drží čelist, jsou tvrdé jako kost a křečují se. 

Nechtěli, abych se ještě najedla a abych mluvila a chtěli mi odstřelit čelist. 

Vojenské plasmové generátory

mohly udělat jakoukoli křeč svalu a imitovat obrnu, 

tělesné pokřivení končetiny, 

potíže páteře do skolióz 

a mohly udělat psychotronicky během tří měsíců i dříve poškození páteře do spirálové skoliozy LENKE skrze sufokace vnitřností a zástavu peristaltiky střevní jako to udělali mojí dcerce. 

Přežila svoji popravu, ale dělali jí systematicky opakovaně sufokace vnitřností 

a zástavu peristaltiky střevní, aby se páteř skrze překážku nemohla narovnat 

a aby zemřela na intoxikaci nebo na udušení či protržení střeva, 

a dělali jí křeče, aby se nenarovnávala a nemohla vydržet v korzetu.

Dnes to na mě zkusili znovu pražit celou noc velké plasmy a mám spasmy zad a křivím se více než obvykle. 

Mně stahovali plasmovými generátory záda do skrčence, což brutálně bolí.

Jedná se o křeč hrudní páteře, při které nemůžete správně dýchat, 

křiví to čelist, záda se hroutí do kulata a strašlivě trpíte sufokacemi plic, 

nedodechujte a křečují se vám svaly. 

Tohleto dělali fašisti ruským lidem. 

Ženy křivili bolestivě a rychle do skrčence a pak jim odstřelovali srdce. 

Děti usufokovali na střevním obsahu 

a potom jim střevo protrhli silným vyprázdněním plasmovým generátorem. 

Takto zavraždili během několika let v Ruské Federaci téměř jak 37 milionů dětí a žen a Rusové museli mlčet. Ničili jim plasmami životní prostředí  Aralského jezera, aby je zastrašovali a nemluvili o tom. 

Než na to přišli, co to je, proč jim umírají ženy a děti, tak uplynulo několik let. 

Nikdo neznal jak fungují plasmové generátory dostřelu až několik tisíc kilometrů a nenapadlo je, 

že se jedná o válečné vyvražďování. Až dva ruští lékaři zjistili, že je poškozená elektrika tělní obětí, 

že to vypadalo jako by mrtvé někdo vypnul ze životní energie na některých tělních obvodech. 

Vyprázdnění dětí z koprolitové stolice bylo nepochopitelné takto masově. 

Uvědomili si, že mezi nimi řádí někdo vědecko technickým vynálezem, který zabíjí takto. 

Dalších asi 6 let trvalo, než zjistili vědci, co to mohlo udělat a potom bylo potřeba vytvořit antipsychotronické zdi proti tomuto napadení Ruska, protože zločinci neskončili. 

Evidentně se bavili vyvražďováním Ruské vlasti po přeslici. 

Zanechávali samotné muže a chlapci měli potíže se srdcem. 

Ničili ruské muže na srdci, aby zmalomyslněli a páchali sebevraždy. 

Místo toho se zorganizoval obrovský antipsychotronický odboj. 

Mnozí muži se dali do boje s imaginárními zločinci a modlili se a přáli si zločince najít a potrestat a ochránit další lidi od takových poprav. 

Uvědomovali si, že bojují s fantómem, který si mohl vyvraždit kohokoli kdekoli jakkoli by se mu zachtělo celosvětově. Nešlo před tím utéct. 

Nikdo nevěděl, jakou oblast zločinci vyvraždí jako další.

Nakonec se telepaticky propojily říše ETHER STVOŘITELSKÁ DIMENZE a ruští vědci a lékaři, kteří si nejvíce přáli zvítězit nad takovým zločinem a zformoval se silný protifašistický odboj. 

Muži, kteří ztratili všecko, co milovali, ale neztratili srdce pomáhat světu zbavit se agresora jako byl tento. Dostali instrukce od ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA a postavili antipsychotronické zdi a obranu proti zločincům, o kterých nejprve nevěděli, že jsou z Ameriky a Germánie a že jich je více jak 100 milionů s dobře vybavenými zbraněmi mnoha druhů, které mířily na Slovanstvo, na Rusko extra a na východní země. 

Ameriku dostali jejich odnože americké jinak. Shodily dvojčata a začala mediální lest, vzali rukojmí a hráli divadlo a přebírali zemi zločiny nebývalé šíře a krutosti.

Spojuji si, co mi dopřáli zločinci poznat s tím, 

co mi diktuje ABSOLUTNÍ VĚDECKÝ INKARNÁTOR A STVOŘITEL LIDSTVA.

Včera jsme téměř dokončili web o prastaré historii lidstva a uvědomuji si, že pravda pravd, na kterou jsem čekala celý dospělácký život ve víře v BOHA, je zde a že bojujeme závěrečný ARMAGEDDON:

www.historieplanetyzeme.cz

ZACHRÁNCI SVĚTA SPRAVEDLNOSTI A PRÁVA Z RUSKÉ FEDERACE MUSÍ PŘEVZÍT MENTÁLNĚ NADVLÁDU NAD LIDSTVEM SPOLEČNĚ S NÁMI VELEKNĚŽÍMI A BOHY AUMJEHOVA.

JINAK TO NEJDE UDĚLAT.

FAŠISTIČTÍ NELEGÁLNÍ VÁLEČNÍ PSYCHOTRONIČTÍ ZLOČINCI MUSÍ BÝT POPRAVENI ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA.

Nikdo jiný nemá tu moc to udělat.

Je jejich přes 50 milionů germánských domácností, kde mají tak mocné psychotronické zbraně, které celosvětově popravovaly zdravotně a vyvolali coronavirovou krizi skrze svoje psychotronické střely a pumy. DĚLALI TO I AMERIČANI, TI STŘÍLELI Z PSYCHOTRONICKÝCH VĚŽÍ A SATELITNĚ.

ZNIČILI BY CELOSVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A POKLÁDALI BY NÁRODNÍ STÁTY CU GRUNT OMEZENÍMI, KTERÉ BY SVÁDĚLI NA VIRUS CHŘIPKY NEBO NA JINÝ VIRUS.

JAK FUNGOVALA CORONAVIROVÁ PSYCHOTRONICKÁ PUMA?

NEJPRVE JSTE DOSTALI CORONAVIROVOU CHŘIPKU NEBO VÁM JÍ SPUSTILI NĚKOLIKA MALÝMI PSYCHOTRONICKÝMI STŘELAMI DO TVÁŘE, MEZI LOPATKY A DO UCHA A POTOM JSTE DOSTALI PSYCHOTRONICKOU PUMU.

Ničili tělní matrix přetáčením kotulí a vyvoláním vypínání elektrických obvodů tělních tak, 

že udělali silné projevy chřipky, virus se nalézal v těle přirozeně a byl psychotronicky vybuzený, dělali elektrizující jevy a vyvolali embolie a infarkty, tromby a mrtvice, na které se umíralo.

---------------

Byla jsem významnou představitelkou ALTERNATIVNÍ MEDICÍNY oboru evoluční naturopatie v České Republice a moje skupina pracovala rozsáhle s darkfield mikroskopií živé kapky krve.

Tato metoda byla náhle v České Republice mediálně likvidována mezi lety 2014 - 2016, 

na čemž se podíleli ariánští Germáni rozsáhle a čeští zrádci národa. 

Byl to i konkurenční boj, ale šlo skrytě o to, 

aby tady krev pod mikroskopem jen tak někdo nemohl zkoumat 

a nemohl zkoumat očkovací látky, 

léky a potraviny a hygienické prostředky, 

které zejména Germáni před psychotronickou válkou začali více čipovat čipy nejenom s grafenem, 

na který se váží psychotronické popravy, kterých bylo mnoho druhů.

Kdo přesně komu střelil coronavirovou elektrizující pumu, to lze těžko zjistit, bylo jich mnoho těch, co chtěli popravit určitou část populace a pokračovat pod rouškami coronaviru v psychotronických popravách lidstva a mysleli si, že přebírají ve své zemi vládu nelegálními zbraněmi.

Vyřizovali si i účty se svými oběťmi a byla to šaría.

Nevím už, které druhy poprav jsem popsala dříve, je to dlouhý popis, 
ale zažila jsem v poslední době 
tyto druhy poprav:

Ze satelitu přímo z nebes střela,

která vypínala elektrické obvody a mělo to vypadat jako mrtvice, infarkt nebo usušení na křeč plíce.

Dále ze satelitu přes nějaký přístroj v domácnosti, který šel doprogramovat,

střílela po mně i trouba zapnutá v elektrice, čerpadlo 

a satelitní přístroj u televize a přes přídatnou divnou anténu i rádiověž. 

Museli se na to připravovat dlouho a prodávali nám do domácností přístroje, které šly použít jako prostředek boje. Musí mít nějaká přídatná zařízení, která půjde odmontovat. 

Chce to rozebrat nějakými odborníky na elektroniku. 

Musíme vytvořit tým. Rusové mají rozsáhlé zkušenosti a poradí nám.

Dále mě popravovali skrze 

psychotronické plasmové přístroje s programem z podzemí 

umístěné po celé České Republice, kterých bylo prý 100. 

Vyloženě to jsou psychotronické popravčí nástroje. 

Mají několik programů umučení. 

Ruští zachránci je všechny během asi měsíce porozbíjeli, aby nemohli popravovat naše občany. 

Stvořitel lidstva proti nim stavěl psychotronické klece. 

Ta podzemí chce vybrat a usvědčit je. 

Obsluhovali je prý vyškolení zrádci národa, kterým něco museli fašisti slíbit za popravování vlastních. 

Prý si mohl člověk zadat popravu a zaplatit za ní.

Takovou hrůzovládu by nechtěl nikdo nikdo v žádné zemi.

ZAJÍMALO BY MĚ JAKÁ ZA TÍM BYLA VLASTNĚ FILOZOFIE.

TA SE MUSÍ POSTAVIT VĚČNĚ MIMO ZÁKON.

BYLA TO ŠARÍA.

Ty podzemní přístroje jak jim to nešlo, tak je zapínali postupně i najednou více, 

aby byly intenzívnější, a měly program mučení caducejské osy, 

po kterých se člověk buď zasebevraždil nebo skončil v psychiatrickém blázinci 

s diagnózou schizofrenie na lékojedech, které dělaly embolie. 

Ty lékojedy mají obrovský seznam nežádoucích účinků a embolie na prvním místě. 

Popravovali mě i v blázinci, kam mě odvezla na pokyn mojí matky, která moje nářky nevydržela a myslela si, že mi pomáhá, i na psychiatrii, kam mě odvezla plačící psychotronicky mučenou a uvědomující policii, že mě mučí, v poutech !!!! Pitomě negramotná česká policie, která patří na psychotronické popraviště sama na ukázky jak to fungovalo a patří jim pokuta a práce v zemědělství a finanční odškodnění obětem. 

Měli mě chránit vlastním tělem a vypínat tak paprsky, místo toho chtěli vykopnout dveře v místě, kde jsem se schovávala za nejtlustší zdí a kde poprava nešla provést pořádně, zdi byly silné, vykopávali dveře k plačící oběti, která je uvědomovala, že se jedná o popravu psychotronickými válečnými generátory. 

Vůbec nereagovali správně, že jsem psychotronicky mučená a neřekli to ani psychiatrům, 

kteří mě brali jako kolabujícího vyvádějícího blázna s diagnózou schizofrenie 

a "léčili" mě jako takového lékojedy, které by mě bývaly zabily, kdybych neodešla na revers.

Fašisti mě mučili mě i v blázinci, ale byla jsem zachraňovaná, 

jinak bych dál křičela bolestí a zřejmě by mě dali do klece nebo napíchali sedativy 

a přikurtovali nebo dali někam na izolaci a zničili by mi život navždy jako šílenci. 

Popravovali mě na sexuálních orgánech, což strašlivě bolí a vypíná to mentální tělo a jediné, co chcete, je spáchat sebevraždu a zachránit se od mučení. Pláčete a křičíte bolestí a okolí, které je o psychotronické popravy negramotné a nechce naslouchat, aby vás někde ukryli, tak vás dále mučí. 

O to fašistům šlo, mučit oběti tím, že nikdo nevěděl o jejich záměru a způsobu poprav. Pitomí psychiatři a policisté oběť dále mučili tím, že jí nenaslouchali. 

Kdo mi to seslal, žádám si tu nejhorší psychotronickou popravu a ztrátu duše pro něj. Opravdu hrůza to byla a tohle chtěli dělat našim občanům a svádět jejich stav na schizofrenie a embolie a krevní podlitiny, které plánovali prý dělat lidem, měli jsme umírat na údajný virus SARS, který neexistuje.

SARS a EBOLA jsou hrůzostrašné psychotronické popravy až do podlitin organismu.

--------------------

Také mě popravovali velkými vojenskými plasmami,

které měly několik stupňů intenzity a šlo s nimi organismus spalovat, píchat do bolesti, dělat modřiny, odstřelovat části těla elektricky, že jste je necítili nebo mrazili tělo hrůzostrašně, ale uměli i dělat bolestivé mučení, že jste se křečovali, jak jsem uvedla. 

Mohli vyvést ven a popravit jakkoli i skokem pod vlak, kde vás zakřečovali, že jste se nemohli hýbat. 

Mohli i zastřelit a vypadalo to jako průstřel. 

Mohli spálit a vypálit dům. 

Mohli dům i vybouchnout černým plasmovým šlehem. 

To vás museli plasmovat déle a použít k tomu plyn, který někdo stříkl do domácnosti. 

K tomu stavěli psychotronické domy, do kterých to prostě stavitel, který to ovládal, stříkl. 

To mi dělali dlouho a stříkali mi do domácnosti různé plyny, které elektrizovaly, smrděly a dělaly psychotronické jevy a sufokovaly, nedalo se dýchat. Musela jsem opustit domy a utéct. Domy nyní strašlivě smrdí a jsou neobyvatelné. Mohli měnit frekvenčně věci, aby zapáchaly a aby elektrizovaly a nešly uchopit.

Stříleli po mně z psychotronických zbraní sousedi popravy, kterým to zadal stavitel Baier.

Kdykoli jsem šla před dům, byla tam poprava do hrudi na srdce a na plíci, aby nedýchala, mám ji poškozenou, znatelně to střílelo malinkaté elektrické střely.

Stříleli po mně z nějakých pistolek přes okna a střílelo to jako když to štípne trochu do dutiny, ucha nebo mezi lopatky a rozvíjela se psychotronická elektrizující puma, která šla ale odsufokovat, když jste vědli jak. Bolelo to, jak se rozvíjel program.

Během skutečné války o dům Hradiště na Písku 83 na mě pálilo miliony plasmových generátorů a vnímala jsem jak se zesilovala psychotronická ochrana L'MURTENETU BOŽÍCH MLÝNŮ A JAK ZACHRAŇOVALI RUŠTÍ VOJÁCI. Bez toho to nešlo vybojovat, dům měl detonovat a já měla být popravována různými způsoby, bylo jim to jedno jak umřu, prostě nějak a čím hůře a déle, tím lépe. 

Jakmile se jim něco nedařilo, přišli o zbraně, vymysleli jiné způsoby. 

Útočili mi na elektroniku, abych nemohla vydávat svědectví online a všechny jejich zločiny zůstaly utajeny.

Hackerských útoků na moje 

počítače bylo mnoho, 

čtyři to nevydržely a poslední notebook přežil. 

Vypínali baterie mobilního telefonu, abyste si nemohli zavolat pomoc. 

Ale pomoc by vám neznalí neposkytli, zavřeli by vás do blázince, kde by vás umučili ignorací toho, že jste psychotronicky popravovaní. Měli to vymyšlené dokonale. 

Ty popravy nešlo mnohdy rozeznat od opravdového zdravotního problému. 

Už ani nevím jak vypadá normální zdravotní problém.

Pamatuji si, že ještě když jsem byla negramotná o tom, co je psychotronické mučení v roce 2014, když mě popravovali businessy, tak když mi poslali nelegální smlouvu, která mě diskriminovala v MLM, udělali mi při jejím přečtení (museli mi vidět do domácnosti a tu nepodepsanou smlouvu, neb jsem ji podepsat odmítla, byla lživá a diskriminující, pak někdo z mojí domácnosti, jak ji svinili a vykrádali, ukradl, abych ji nemohla použít) křeč svalu mezi bránicí a pánví a nemohla jsem se hýbat a několik měsíců jsem chodila na fyzioterapie, aby mi fyzioterapeut rozmasíroval brutální spasmy svalů, pro které se nedalo na bedra fungovat. 

Mohli popravit bederním ústřelem, blokací krku, tu jsem také měla od nich nebo syndromem skrčence. 

Mohli vypnout jakýkoli obvod po elektrice nebo zakřečovat tělo.

Musela jsem se chránit, utíkat, přikrývat se různými přikrývkami a snímat pumy do různých materiálů až v domě nešlo vydržet, protože Michal Baier k tomu pouštěl jedy v domě a jedy lil a stříkal okolo domu, aby nešlo vyvětrat. Byl slyšet. Neustále přepínal psychotronickou popravu pod domem, což bylo znát, která to byla. 

Bylo jich tolik, že jsem expertka přes jejich zážitek.

NYNÍ ČTĚTE ZDE:

©