SVĚDECTVÍ 

O PSYCHOTRONICKÉM MUČENÍ 

1

KATEŘINY ELISABETH CHMELÍK ČESKÉ 

(KONRÁDOVÉ) 

MATRONY SVAROHAUM

TYTO VÝPOVĚDI, KTERÝCH JE NĚKOLIK, 

VZNIKLY MEZI ČERVNEM 2020 - ŘÍJNEM 2021 

BĚHEM BOJŮ V PSYCHOTRONICKÉ CORONAVIROVÉ VÁLCE, 

BIBLICKY ZVANÉ ARMAGEDDON, 

KTERÁ MĚLA ZŮSTAT UTAJENÁ VEŘEJNOSTI 

A MĚLI SI VYŘÍDIT ÚČTY MEZI SEBOU POUZE MAJITELÉ PSYCHOTRONICKÝCH PLASMOVÝCH ZBRANÍ. 

CELOSVĚTOVÍ FAŠISTÉ NWO LUFTHAFFE, 

KTERÁ CHTĚLA SVĚT OVLÁDNOUT PSYCHOTRONICKOU HRŮZOVLÁDOU, NEPOČÍTALI S TÍM, ŽE BITVY VYHRAJE ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA A JEHO PANACEJSKÁ ARMÁDA SKRZE MATRONY.

ABYSTE ROZUMĚLI PROBLEMATICE, SEZNAMTE SE S DRUHY PSYCHOTRONICKÝCH VÁLEČNÝCH ZBRANÍ A JEJICH ÚČINKY NA ORGANISMUS NA WEBU WWW.PSYCHOTRONICKAVALKA.CZ

ZATÍM JEDINÉ DOSTUPNÉ 

VEŘEJNÉ SVĚDECTVÍ 

PSYCHOTRONICKY MUČENÉ ŽENY 

NA NAŠEM ÚZEMÍ, 

ŽENY, KTERÁ PŘEŽILA JAKO JEDINÁ ŽENSKÁ OBĚŤ SVOJI POPRAVU, 

NEBOŤ BYLA ZACHRÁNĚNA ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA V TELEPATICKÉ KOMUNIKACI JAKO AUMPERESA BOHEMSKÁ.

Vyzýváme všechny ostatní psychotronicky mučené oběti fašistické psychotronické toxické mafie NWO LUFTHAFFE, aby sepsaly svoje příběhy a aby se nebály svědčit před soudem a policií. Všechny případy vyřešíme a odškodníme a poradíme obětem co učinit se zdravotními problémy, které jim psychotronickým mučením vznikly.

Příběhy zasílejte kromě soudu a policie jednou elektronickou kopií na email:

bodhivalmorte@gmail.com

Uvědomujeme vás, že Kateřina Konrádová zemřela a byla vzkříšena jako Kateřina Elisabeth Chmelík Česká

v historickém těle VERVÉNA BODHÍVA NIRVÁNA HÁBSOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU ABSOLUTNÍ BOŽÍ MANŽELKA.

ŽIVOTOPIS KATEŘINY ELISABETH CHMELÍK ČESKÉ

MATRIXOVÝ SOUD

Toto svědectví předkládáme veřejnosti a vládě i ochranným složkám společnosti České Republiky,

která nevybudovala za několik desetiletí zahraniční fašistické plánované psychotronické genocidy našeho národa řádnou antipsychotronickou ochranu obyvatelstva,

ačkoli ústní svědectví obětí předaná policejním složkám společnosti existovala.

Policisté oběti odmítali a posílali je na psychiatrie, kam je zločinci chtěli dostat, kdyby je neumučili.

UVĚDOMUJEME VÁS, ŽE VÁS Z TAJNÉHO BRUTÁLNÍHO PLÁNOVANÉHO PSYCHOTRONICKÉHO MUČENÍ OBROVSKÉ ČÁSTI VAŠEHO OBYVATELSTVA OSVOBODILA INKARNAČNÍ A MATRIXOVÁ PANACEJSKÁ ARMÁDA ŘÍŠE ZA ZRCADLEM ETHERU, SOUKROMÁ POZEMSKÁ ARMÁDA Z RUSKÉ FEDERACE A VOJENŠTÍ MATRONI.

Vysvětlení pojmů najdete zde:

https://www.katerinakonradova.com/vykladovy-slovnik/

UVĚDOMUJEME VÁS, ŽE SVĚDKYNĚ

KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ

TELEPATICKY KOMUNIKUJE NA ABSOLUTNÍ BOŽÍ VLÁDU LIDSTVA V ŘÍŠI ZA ZRCADLEM ETHER,

KAM ODCHÁZÍ DUŠE PO SMRTI.

Jejím posláním je vyškolit se jako

ABSOLUTNÍ  MEZINÁRODNÍ

SOUDKYNĚ LIDSTVA

JUSTICE AGAPE.

TOTO JE ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE.

ABSOLUTNÍ BOŽÍ VLÁDA JE BYSTROZRAKÁ,

MÁ K DISPOZICI SYSTÉM L'MURTENETU BOŽÍCH MLÝNŮ,

COŽ JSOU SUBPLASMOVÉ GENERÁTORY SE SPACETIMEVIEWERY

A ČTEČKAMI GENETIKY A PLASMOVÝMI ZAMĚŘOVAČI,

KTERÉ MAPUJÍ ZLOČINCE A JEJICH OBĚTI PODLE JEJICH SRDEČNÍCH FREKVENCÍ A SVÍTIVOSTI JEJICH D.N.A.

MÁME OBRAZ I ZVUK, TEDY CELÝ VÁŠ ŽIVOTNÍ ZÁZNAM

A MŮŽEME SE PODÍVAT JAKKOLI DALEKO ZPĚTNĚ DO VAŠEHO ŽIVOTNÍHO PŘÍBĚHU

A SEČÍST VÁM HŘÍCHY.

PODLE TOHO ODCHÁZÍTE DO NÁPRAVNÝCH ZAŘÍZENÍ ETHERU

PEKLO, GEHENNA, ABYSS A TARTAROS I PŘES LAMENTÁRIA.

PAK PODLE BUMERANGOVÉHO MATRIXOVÉHO KLÍČE

PADÁTE DÁLE DO ŽIVOTNÍCH PŘÍBĚHU JAKO DUŠE,

KTERÉ SE REINKARNUJÍ DO DĚTÍ.

MATRIX VRACÍ VŠECHNY NESPRAVEDLIVÉ POCITY ZPĚT

A DÁVÁ ZÁVDAVEK, ABY SE ZLOČINNÁ DUŠE NAPRAVILA.

TOTO JE POSLEDNÍ BOŽÍ SOUD.

NYNÍ SE PROPOJÍME NA POZEMSKOU SPRAVEDLNOST V TELEPATICKÉ KOMUNIKACI A VYDÁME O VAŠICH ZLOČINNÝCH SKUTCÍCH SVĚDECTVÍ.

Žádný zločinec na zemi neunikne ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI A PRÁVU.

©

SVĚDECTVÍ

O PSYCHOTRONICKÉ ŠIKANĚ A MUČENÍ.

MATRIXOVÉ SVĚDECTVÍ O TOM JAK OPRAVDU VZNIKALY NEMOCE A JAK SE UMÍRALO POPRAVAMI PSYCHOTRONICKY.

Svědectví ducha mučené KATEŘINY ELISABETH CHMELÍK ČESKÉ, známé jako KONRÁDOVÉ, bývalé terapeutky evoluční naturopatie.NATUROŠACHMAT ZLOČINU

Jako MATRIXOVÝ SOUD LIDSTVA vás uvědomujeme, že jakékoli zpochybňování nebo zesměšňování tohoto svědectví rovnalo by se rouhání proti ABSOLUTNÍMU BOHU MATRIXU, ABSOLUTNÍMU MAJITELI BOŽÍCH MLÝNŮ, který nařídil toto svědectví vydat.

Vyjádření

AUMPERESY BOHEMSKÉ

KATEŘINY ELISABETH CHMELÍK ČESKÉ:

ŘÍJEN 2021

..."Uvědomuji vás, že jsem v perfektní alert stavu, netrpím žádnou duševní chorobou, jsem soudná soudných, a uvědomuji si, co se mi děje již několik let, a v poslední době intenzívně několik měsíců cca od června 2020, kdy jsem nabyla vědomí, o co se jedná. Ze své zkušenosti s psychotronickým mučením vím, že psychotronická šikana končila pro oběti smrtí umučením, němou obětí, sebevraždou nebo mučením v sadistickém blázinci, které fašistům přebírající si naši zemi asistovaly.

Na ně se chystá ABSOLUTNÍ ANŠLUS.

www.globalnireformapsychiatrie.cz

Pokud jste se dosud neseznámili s fakty o celosvětové psychotronické válce, jak probíhala a částečně ještě probíhá, seznamte se nejprve s fakty zde:

www.psychotronickavalka.cz

Vím, proč jsem byla psychotronicky mučena.

Proč si na mě zasedli psychotroničtí kati ze zahraničí i z domova.

Má to důvody, které vám objasním v průběhu mého písemného svědectví, které považuji za zásadní, neboť tak rozsáhlé svědectví o psychotronickém mučení dosud nikdo ještě nevydal, neboť jej buď nepřežil, je v šoku a bojí se nebo je dosud ukryt někde doma či v zahraničí, odkud to nemůže udělat nebo ví, že by měl.

Jsem ráda, že jsem přežila a mohu to udělat já.

Hlavním důvodem proč jsem byla psychotronicky zaměřena,

byla moje práce v ALTERNATIVNÍ MEDICÍNĚ,

kdy jsem vystupovala dlouhodobě veřejně proti BIG PHARMĚ,

kazila jsem jí obraty obrovským NATUROPATICKÝM HNUTÍM,

které se rychle šířilo doma i na Slovensku

a byla jsem šiřitelkou myšlenky zdravotnictví bez lži, bez jedů a odnímání orgánů a vyhazování obrovského množství našich tkání do odpadu.

Dalším důvodem byl psychotronický válečný stav fašistické LUFTHAFFE NWO proti SLOVANŮM a v konečné fázi proti rodu SVAROH a VELEKNĚŽSKÝ ROD SVAROG,

jehož jsem nejdelší genetická linie ženská,

tedy proti ABSOLUTNÍM STVOŘITELŮM LIDSTVA.

Jsem reinkarnovaná KATEŘINA JEHOSHUA SVAROG, prvorozená dcera legendární Marie Magdalény a Ježíše Krista, který přežil svoji popravu resuscitovaný svým otcem SVAROHEM AUM PRAOTCEM BOHEMUSEM, a vzkříšený svým dědem, tehdy ABSOLUTNÍM BOHEM AUMJEHOVA, který byl na nebesích a říkalo se mu NEBESKÝ OTČE.

SVAROH = nebeský v překladu nebo také základní kámen a nebo se toto slovo překládá jako světlo. Jsme rodina NEBESKÝCH a stavíme tuto planetu od začátku jako VĚČNÍ RODIČE VŠECH. Reinkarnujeme se stejně jako kdokoli jiný z vás a žijeme ty nejobtížnější příběhy.

Dalším důvodem bylo, že jsem nevědomky

koupila psychotronické domy v psychotronické čtvrti,

tedy narazila jsem při koupi na psychotronického kata Michala Baiera, spolupracovníka LUFTHAFFE NWO, takže mi domy postavili extra psychotronické. Dlouho plánovali moje vyhánění ze života. Bavili se mučením lidí. Mihal Baier je zločinec, který měl popravčí automobily a vlastní rozsáhlý arzená nyní již nefunkčních psychotronických zbraní. SPolupracoval s LUFTHAFFE NWO po několik desetiletí a prováděl popravy. Původně mu nabídli lékařský psychotronický výzkum na lidech za úplatu a když zjistil, že zabíjí, už neměl únik, ale nijak mu to moc nevadilo. Měl dobře zaplaceno a měl slib, že bude vládnout v ČR své oblasti. Takže neprotestoval. Toliko MATRIXOVÝ SOUD.

No a bohužel jsem se nevědomky

provdala do rodiny psychotronického kata a hackera

Miloše Konráda, takže se celá moje rodina stala více terčem psychotronického odstřelování. Tito kati se tak sami vyhýbali mučení, když mučili ostatní. Vykazovali činnost a měli tak pokoj od LUFTHAFFE NWO, která si původně na nich dělala psychotronické pokusy, než je získala pro spolupráci, pokud byli šikovní.

Miloš Konrád je mimořádně šikovný hacker a tvůrce psychotronických programů pro LUFTHAFFE NWO, zaměřila ho už v 70. letech jako radioamatéra. Získávala si na našem území spolupracovníky, kterým nabízela spolupráci na psychotronickém lékařském výzkumu. Netušili, že budou popravovat naše občany, když to zjistili, bylo pozdě. Jakmile propadli vědomí o LUFTHAFFE, neměli únik, buď byli umučeni a nebo museli vykazovat činnost. Byli chyceni v pasti.

Byla jsem uvědoměna MATRIXOVÝM SOUDEM LIDSTVA,

že jsem byla PSYCHOTRONICKY zaměřena od dětství a byly na mně prováděny psychotronické pokusy s mým zdravím.

NEBYLA JSEM JEDINÁ V TOMTO STÁTĚ, POSTIŽENÁ PSYCHOTRONICKÝM NÁSILÍM AMERICKO-GERMÁNSKÉ LUFTHAFFE NWO, která si na nás testovala svoje válečné zbraně na ovládnutí světa, TADY BYL POŠKOZOVANÝ TÉMĚŘ KAŽDÝ OBČAN.

Tyto zbraně na straně agresora byly již zneškodněny během ARMAGEDDONSKÝCH VÁLEK mezi březnem 2020 - říjnem 2021.

O rodu SVAROG se nedochovalo mnoho vědomých historických propojení na historické artefakty, uvádí se pouze, že se jednalo o jakéhosi nejvyššího Boha Slovanů, neboť se celá naše historie od 6. století n.l. zpět do století 1. př n.l. - 2 n.l., kdy se náš národ jako rod SVAROH - SVAROG formoval, ztratila násilím Starogermánů na našem rodě. Nyní se historie doplňuje, naši zachránci mají velice zajímavá fakta a důkazy o tom, že se náš rod Svarog zformoval ve století 1 n.l. a z něj mísením s Araby vznikl slovanský rod Svarog Marten Abdullah, Praotec Čech. Brzy bude všechno objasněno.

Byla jsem tudíž v psychotronické válce také mučena proto, 

že jsem prostě nejdelší ženská genetika SVAROG - PŘEMYSLOVEC Čech, linie Přemyslovců jsem prý nějaká boční

z Eliščiny ukradené dcery, ne tehdy vládní.

Před červnem 2020 jsem nic téměř neslyšela o psychotronické šikaně a mučení a zbraních, četla jsem kdysi jedno svědectví nějaké ženy online, které poté zmizelo.
Psychotronická mafie se snažila všechny oběti umlčet a mučila je tak, aby si nikdo nestěžoval, pokud možno. Umíraly. 
Mafie nechtěla být prozrazena. 
Tento zločin se děl tajně a utajený měl zůstat.
---------------------------

V této reinkarnaci jsem se nedala na dráhu léčitelíčkování náhodou.
MOJE DUŠE K TOMU NEUSTÁLE TÍHLA.


ZDRAVOTNICTVÍ JSEM NEMĚLA RÁDA OD DĚTSTVÍ 
A MĚLA JSEM ODJAKŽIVA PODEZŘENÍ, ŽE NELÉČÍ SPRÁVNĚ.
Současná jedovnická sadistická lékařská pavěda se mi prostě nelíbila.
Chtěla jsem být původně učitelka. 
Stala jsem se léčitelkou, protože se na mě v mých 17 letech nalepili psychotroničtí vrazi, 
kteří si chtěli skrze psychotronické hokuspokusy s mým zdravím vydělat peníze a moc nad ostatními, a byla jsem díky jejich psychotronickým matením organismu často nemocná stále jinak.

Stala jsem se léčitelkou, protože mi klasická lékařská věda nenabízela přijatelná řešení mých problémů.


Postupně jsem jako terapeutka a ve své době jako jedna z hlavních tváří a poměrně populární představitelka Alternativy v České Republice lezla TOXICKÉ BIG PHARMĚ dlouhodobě na nervy svojí popularitou .
(jeden příklad za všechny, léčila jsem i rakovinu krve) 
Jak jsem se dozvěděla, tak myelodysplastický syndrom Petra Shusky vznikl tím, že mu při schůzce pracovník pojišťovny, kterou podváděl, nalil do kávy jed, a potom byl Petr psychotronicky mučen.
----------------------------
Nemocná jsem byla i já z pouhých lží kolem mě, 
z jedů v životním prostředí a z psychotronické šikany.
A tak jsem se zajímala o alternativní medicínu, abych si zachraňovala zdraví.
Neustále mi to nestačilo, neboť mi psychotroničtí vrazi vykrádali život a hlavu a k tomu potřebovali, abych byla více a více nemocná a jinak nemocná.
Z NEMOCI DO MOCI A Z MOCI DO NEMOCI. 
TO SE MI STALO.
DOČASNĚ JSEM VE STAVU NEMOCI SE DOMOCI MOCI 
A VĚŘÍM V MOC NEMOCI NAD ZLOMOCÍ PRÁVEM A SPRAVEDLNOSTÍ BOŽÍ.
A tak se stalo v průběhu mého zachraňování se a zachraňování ostatních, že jsem se v roce 2014 stala největším propagátorem a prodejcem alternativních neinvazívních schválených lékařských, EU certifikovaných, přístrojů Sensitiv Imago 530 pracujících na principu měření frekvenčních odezev orgánů, buněk v organismu a toxické zátěže a pocitové mikroflóry organismu, a tudíž vím, že všechno v našem světě pracuje na principu elektromagnetických frekvencí, které mají elektrický náboj a slovní telepatické poselství.
To lze slyšet v dlouhodobém meditačním ladění na frekvenci 432Hz, o což tak nějak odjakživa usilovali různí mniši a velekněží a proroci.
Tedy vím, že jsme mentální frekvenční pocitové robotické cyklické dragodonské bytosti pracujících na principu perpetum mobile v perpetumfly, 
které je třeba správně energeticky slovně sytit, aby bylo dlouhověké.
Válečné faulfrekvenční zbraně pracovaly na principu urychlení elektromagnetických částic, kterým zločinec předtím nakódoval elektricko-mentální zkázu oběti.
Psychotronická střela prochází materiály a nemusí být vůbec slyšet ani vidět a šlo jimi střílet i přes celou planetu, pokud k tomu měl zločinec frekvenční přístroj takového kalibru a měl do něj program.
Těmito zbraněmi šlo zacílit neviditelně i nevědomě pro oběť jednu jedinou buňku nebo její část dokonce a nebo také nabourat budovu jako Pentagon.
Na školení k přístrojům Sensitiv jsme již někdy kolem roku 2013 dostali uvědomění od školitele s několika lékařskými a manažerskými tituly, 
že na principu psychotronického frekvenčního ovlivňování organismu jsou postaveny i válečné zbraně i lékařské metody.
Frekvence tedy šlo zneužít i využít v náš prospěch.
Tedy nejsem nováček v uvědomění, jak funguje lidské tělo a jak ho lze pozitivně i negativně ovlivnit frekvenčními zbraněmi a lékařskými přístroji. 
 Používala jsem několik let lékařské frekvenční terapie na Sensitivu Imago 530 s velkými zdravotními úspěchy, než mi přístroj napadli zločinci tak, 
že střílel na moji osobu při svém zapnutí a pracovním výkonu tak, 
že mi střely probodávaly hrudní kost tak bolestivě, 
že to bylo poznat vědomě. Musela jsem od přístroje utéct.
Zrušila jsem zcela svoje podnikání v Alternativě v tomto státě, neboť na mě byly vedeny rozsáhlé psychotronické útoky jako na prodejce Sensitivu. 
NATUROPATICKÁ PORADNA JE ROZBITÁ.
DNES BYCH OVŠEM UŽ LÉČILA JINAK, NEBOŤ JSEM ZA POSLEDNÍCH TÉMĚŘ 6 ROKŮ BYLA ROZSÁHLE VZDĚLÁNA ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA JAK FUNGUJE LIDSKÉ TĚLO.
V PODSTATĚ MI TO NEVADÍ, 
Z NATUROPATICKÉ PORADNY BY STEJNĚ BYLO MUZEUM, COŽ BUDE I TAKTO.
DOMY NA ŠUPCE SE BUDOU BOURAT VŠECHNY, PROTOŽE NA TOMTO MŮSTĚ STÁLO HISTORICKÉ MUZEUM SVAROHOVCŮ A TO BUDE OBNOVENA. ŽÁDNOU FAŠISTICKOU MUČÍRNU NA NAŠEM SVATÉM MÍSTĚ NECHCEME JAKO VELEKNĚŽÍ LIDSTVA. BUDE ODKRYTA, NAFOCENA A BUDE ZŘÍZENO MUZEUM PSYCHOTRONICKÉHO NÁSILÍ, NĚKDE JINDE OVŠEM. NA TOMTO MÍSTĚ NE. 
Moje praxe zde ochránit nešla z mnoha důvodů, neboť jsem byla pod palbou psychotronických zbraní nejvíce v tomto státě společně s domy, na které si NWO LUFTHAFFE jen tak bez mého vědomí připla uzlový bod psychotronické síťky 5G a musela jsem se ukrývat doma a nic kromě pokynů od zachránců nedělat.
Jsem prakticky rukojmí téměř ukončené psychotronické války 
a potřebuji pomoc se zločinem jiné kategorie. 
Mezinárodní zločin na mě vyřešili zachránci. 
Zločin místní v psychotronické čtvrti by mohli vyřešit odstřelem zločinců na dálku, 
ale tento stát potřebuje aktivně začít vědomě podnikat kroky proti nim a vyslechnout jejich verze a uvědomit se o jejich zbraních, kterých je v této zemi mnoho druhů, ale už nefungují.
MOMENTÁLNĚ SE ABSOLUTNĚ DEAKTIVUJÍ NA VŠECH ÚROVNÍCH. 
ABSOLUTNÍ STVOŘITELÉ LIDSTVA NECHALI PROBĚHNOUT I VÁLKU GANGŮ, ABY SE ZLOČINCI TAK NĚJAK POSLALI DO HROBU SAMI.
V České Republice máme mnoho psychotronických čtvrtí postavených od listopadu 1989 podobných jako bydlím. 
V mých domech a ve čtvrti, kde bydlím, 
zejména v podzemí, se může policie, armáda a vláda uvědomit o všech typech psychotronických zbraní, prý se jedná o nejmodernější psychotronickou čtvrť 
s rozsáhlým podzemním psychotronickým komplexem.
BYLO TO I SLYŠET NEJENOM DUCHOVNÍM SLUCHEM, POKUD PODE MNOU PSYCHOTRONIČTÍ MUČITELÉ VYRÁBĚLI PRO MĚ POPRAVY. NEBYLO IHNED POZNAT, POKUD JSEM NEDOSTALA UVĚDOMĚNÍ ODKUD TO PŘICHÁZÍ, CO DĚLAJÍ ONI V PSYCHOTRONICKÉM PODZEMÍ, A CO PŘICHÁZÍ Z VENKU JAKO PUMA, CO PŘICHÁZÍ OD EX A CO DĚLALI ZAHRANIČNÍ FAŠISTÉ LUFTHAFFE NWO.
FAULPLASMOVALI MĚ PODLAHOU DO KŘEČÍ A SUFOKACÍ, STŘÍLELO TO NA MĚ JAKO NA STŘELNICI DOMA, SMRDĚLO MI TO TADY, RŮZNÉ ŠKVRČIVÉ ZVUKY TO VYRÁBĚLO, DUSILI MĚ, MOHLI DĚLAT RŮZNÉ STRAŠIDELNÉ ZVUKY, PRSKALA NA MĚ ZÁSUVKA, SMRDĚLY ZÁŘIVKY JEDOVATĚ, SMRDĚLO ZABAZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ AŽ JSEM HO VYMLÁTILA, ÚTOČILI FAULFREKVENČNĚ NA KOČKY, KTERÉ DĚLALY DIVNÉ VĚCI, VŠUDE ZNEČIŠŤOVALY, DVĚ KOČIČKY ZAVRAŽDILI BRUTÁLNÍ PUMOU, OPAKOVANĚ POUŠTĚLI POD DOMEM VODU A CHTĚLI MI VYCUCNOUT DUŠI PÁDEM NĚJAKÉ KÁDĚ DOLŮ - hrůza to byla, těsně jsem unikla, KRADLI MI ENERGIE A VODU, KTERÉ JSEM PLATILA NAVÍC, MRAZILI MĚ PSYCHOTRONICKY A PŘEDTÍM MI NECHALI PONIČIT KOTEL A VYPNOUT PLYN, TEKLA MI FAULJEHLIČKOVÁ TOXICKÁ VODA, PO KTERÉ SE SCVRKÁVÁ TĚLO. 
DŮM JISKŘIL MĚSÍCE A MĚSÍCE A FAULPLASMOVĚ SUFOKOVAL, TO JE CÍTIT, JE S TÍM SPOJENÝ TLAK, ALE AŽ NA KONCI. NEUSTÁLE HROZIL VRAŽEDNÝ ZVUKOVÝ BLAST A DO URČITÉ DOBY FAULPLASMOVÝ OHŇOVÝ ŠLEH, PRO ČEŽ TADY MAJÍ INSTALOVÁNO NĚKOLIK VOLNÝCH KABELŮ KOUKAJÍCÍCH ZE ZDI. 
KRACHOVALI MI ELEKTRONICKÉ PŘÍSTROJE, ZNIČILI MI ČTYTŘI POČÍTAČE A HACKOVALI MĚ RŮZNĚ MOBILNÍ TELEFONY. VYKRÁDALI MI KARTU. ODVEDLI MI PLATBU JINAM Z ÚČTU DLOUHODOBĚ. LEZLI MI DO DOMÁCNOSTI A VYKRÁDALI A SYPALI SEM A LILI JEDY. VYMĚŇOVALI PŘEDMĚTY. VYKRADLI MI OBLEČENÍ, PŘÍSTROJE, PONIČILI PŘÍSTROJE I UKRADLI. DÁVALI MI DO DOMU NĚJAKÉ PŘEDMĚTY PRÝ PO MRTVÝCH LIDECH Z NĚJAKÉHO BAZARU. ČŮRALI MI NA PODLAHU. 
STŘÍKALI MI NA STĚNY SMRAD, KTERÝ NEJDE UKLIDIT. MUSELA BYCH OŠKRÁBAT ZDI, SUNDAT TAPETY A VŠECHNO OMÝT HORKOU PÁROU. NOVÝ PARNÍ STROJ MI VYMĚNILI ZA ŠUNT. SUFOKOVALI ŠŇŮRY PŘÍSTROJŮ, ABY NASTAL ZKRAT, NIČILI ŠŇŮRY. VARNÁ DESKA STŘÍLÍ FAULFREKVENCE A KAZÍ JÍDLO. LEDNICE, PRAČKA A SUŠIČKA VYDÁVAJÍ VADNÉ FREKVENCE TAK, ŽE JE MI ZLE OD SRDCE. JSOU FAULOVANÉ ZÁMĚRNĚ NA NIČENÍ SRDEČNÍHO PŘEVODNÍHO SYSTÉMU. ROZSTŘÍLELI MI ZEPTER HRNCE TAK, ŽE V NICH NEJDE NIC UVAŘIT, JE TO HNUSNÉ A JEDOVATÉ, PLNÉ AZBESTU, KTERÝ JE VIDĚT PO VAŘENÍ VODY. VYKRÁDALI MI SCHRÁNKU. NEŠLO KOMUNIKOVAT ANI SE SOUDEM A POLICIÍ, KTEŘÍ HÁZEJÍ DOPISY DO SCHRÁNEK VOLNĚ NEDOSTALY SE KE MNĚ JEJICH ZPRÁVY. 
ZJISTILA JSEM, ŽE MÁM DOMA TROUBU, KTERÁ NEFUNGUJE, NEJDE NIJAK ZAPNOUT. JA PLANÁ. POUŠTĚLI MI SEM MORGELLONY A ZASMRÁDALI JE. ZNIČILI MI KRB TAK, ŽE PRASKL A JE PLNÝ SMRADLAVÉHO SVINSTVA, KTERÉ TAM NASTŘÍKALI.Jak jsem bojovala o domy a pomáhala jsem desintegrovat síť 5G, uvádíme na tomto webu.
MĚLI NĚKOLIK PLÁNŮ ZA SEBOU - MĚLA JSEM ZEMŘÍT JAKKOLI, BYLO JIM TO JEDNO, NEPOČÍTALI S TÍM, ŽE TO MOHU PŘEŽÍT.
ANŠLUSEM MÉHO DOMU SE MĚL SPUSTIT ANŠLUS ZEMĚ.
DOMY JSEM MĚLA V JEDNOM PLÁNU OPUSTIT SMRTÍ A PŘEDAT JA FAŠISTŮM, ABY SI TADY MOHLI DĚLAT, CO POTŘEBOVALI. 
PRO SÍŤ 5G POTŘEBOVALI MUZEUM, S VĚCMI NIKDO NEMĚL POHYBOVAT. MĚLA JSEM JE JENOM ZAPLATIT A ZEMŘÍT JAKO NEVĚDOMÁ OBĚŤ.
STAVITEL VĚDĚL, ŽE STAVÍ PSYCHOTRONICKÉ DOMY. 
PRODÁVAL SMRT. STÁLO MĚ TO VŠECKO.
Jsme ve středu Evropy 
a odtud prý chtěli psychotroničtí fašističtí uchvatitelé vlády odstřelovat celou Evropu.
MĚLI TADY ARZENÁL ZBRANÍ.
Uvědomuji vás, že za dobu, kdy jsem byla psychotronicky i fyzicky mučena mám opravdu dost útoků na svoji vědomou osobnost, která rozumí problému a naposledy jsem se obrátila na 158 a 155, kde mě po odborném popisu problému posílali do psychiatrického zdravotnictví. 
Dělali jsme si průzkum inteligence záchranných složek společnosti a musím říci, že je to hrůza. Oběti nového násilí tady jen tak někdo nechrání.
Policisté byli dosud NEGRAMOTNÍ.
Pokud chce tento stát pokročit v gramotnosti o tom, jak se bránit psychotronickým zločincům, kteří se naučili mnoho zločinných metod, jak vyhánět lidi z domu a ze života a perspektivy v tomto státe, tak se musí vzdělat a ne posílat odborníky a oběti násilí, které se nebojí svědčit do blázince, který s psychotronickými vrahy národa spolupracuje. Jsou to sadisti a uvědomuji vás, že strana zachránců připravila globální anšlus sadistických psychiatrií.

Uvědomte si celou policii, armádu a vládu, aby tam nikoho neposílali. 
Mají nyní již nefunkční psychotronické zbraně i na pracovištích a mučí zde oběti jedy, omezováním svobody a práv, elektrikou a znásilňováním při kurtování a ponižováním.
Jak vznikaly psychické nemoci je na webu na detail popsáno, a jelikož jsem osobně prošla psychotronickým mučením směrem do halucinací a duševní tísně a úzkosti a deprese někdy v roce 2014 - 2015 a potom během posledního roku jsem dostala několik krátkých ukázek halucinací, co uměly, vím, jak to psychotroničtí vrazi dělali a popisuji to v tomto dokumentu.
---------------------------- 

JAK SE PSYCHOTRONICKY NAVOZOVALY HALUCINACE
Jednalo se o frekvenční ovlivňování zvuky slyšitelnými i neslyšitelnými a obrazovými halucinačními programy, které oběť nemohla nijak vypnout a mohla se zbláznit z nich.
Zvuky dávali do srdce, což působí brutální tíseň duše v srdci
Někdy to dávali do žaludku a oběť pak zvracela. 
Někdy do mysli a měla potom šílené bolesti hlavy migrenózního typu i se zvracením. 
Někdy dělali reflux jícnu
Některé zvuky byly tak hrůzostrašné, že oběti musela zařvat, aby se nezbláznila. 
Zejména pak ze zvuků, které dělaly ozvěnu v oblasti srdce.
Mohli člověka donutit i aby rozbíjel předměty nebo aby spáchal násilí na zvířeti i na člověku.
Zvuk mohl člověka zabít, stejně tak i vadně laděná hudba nebo speciálně zvolený jedovatý zvuk vyvolá agresi nebo žal a beznaděj, prudkou nevolnost a strach.
Mohli tím zabít a vypadalo to jako infarkt. 
Tyto frekvence působily na srdce, svíraly hrudník a bránici i jakýkoli orgán bolestivě do křeče, která nešla nijak uvolnit a působily sufokačně (vystřelovaly kyslík, minerály, tuk a vodu a měnili ve tkáních prvky alkalizující na jedovatý azbest, po kterém se orgány bolestivě křečovitě svíraly) na plíce a srdce a bránici tak, že se oběť dusila.
To téměř všechno jsem zažila. 
To oběti mohli vrazi dělat dlouhodobě a nutit jí k něčemu, 
co by jinak neudělala nebo aby spáchala sebevraždu. 
Mohla se i hrůzou ubodat klidně pro bolest duše, ducha a těla. 
Něco, co by člověk za normálních okolností nikdy neudělal.
Halucinační stavy byly normálně filmové jevy 
promítané do obličeje před zavřené oči, 
které psychotroničtí vrazi upravili, rozzrnili, rozplizli, rozpleskali 
a spojili v něco, co nešlo normálně dohromady a vytvořili blátěnici, plácanici, brblaninu do mysli, kterou nešlo vypnout, jedině otevřít oči, 
většinou to mělo sexuálně hnusperverzní obsah 
nebo násilnou vizi, kterou oběť strašili. 
 Někdy to mělo i zvukový záznam. 
Lidi mučené s tím budili, nenechávali je spát a ani myslet. 
Mohli člověka halucinacemi ovlivňovat dokud nezemřel na únavu, 
neboť se s tím nešlo vyspat. 
Mohli k tomu dělat migrény a zvracení.
Halucinace člověka vrhaly do jiné reality 
a když se vrátil zpět mentálně, nebyl schopen věci vnímat stejně jako ostatní, 
kteří jeho asociace nechápali, 
neboť neměli prožitek ze stejné dimenze. 
Jsme cyklický organismus a klidně se v halucinačním procesu mohl člověk přesmyknout do jiné reality evolučního vývoje jeho mysli mentálně. 
Žil třeba nějakou pohádku nebo apokalypsu nebo nezralou mysl.
Zničili tak oběti život navždy většinou.
Lidská mysl bez faulfrekvenčního ovlivnění nic takového jako halucinace neprodukuje a jednalo se vždy o psychotronické mučení, které dohánělo lidskou bytost do sebevraždy a do sadistických blázinců, kde někteří psychiatři moc dobře věděli, že se jedná o mučení oběti, kterou doráželi elektrickým proudem, jedy a omezováním osobní svobody a tím, že jí prostě dali nálepku schizofrenik a odsoudili jí do stavu blázen navždy, kterému nebylo nijak pomoci.
Na tom můžete vidět, na jakém principu fungovala psychotronická jedovnická sadistická psychiatrická pavěda a proč jí musíme jednou provždy odhalit a zrušit.
Zničili oběti navždy v těle fyzickém kvalitu života.
----------------------
Dalším psychotronickým mučením, 
které jsem zažila a je hrůzostrašné, 
bylo přetáčení srdeční kotule doleva
To mi dělali psychotroničtí vrazi intenzívně několik měsíců mezi rokem 2014 - 2015, celkem asi 15 měsíců, kdy jsem neustále brečela ze žalu nad svojí situací, kdy mi zločinci útočili na moje podnikání a dobré jméno a měla jsem extrémní chronickou únavu
která trvá dosud. Skutečné mučení na duši, duchu a těle.
Každý orgán v těle má kotuli, 
neboť jsme vyrobeni jako organismus pravotočivý, jak je známo, ale obecně známo není ještě, že všechny orgány mají kotule, které počítají jejich věk podle toho, jak je s námi a našimi orgány zacházeno, a na jejich roztáčení správným směrem závisí naše dlouhověkost nebo onemocnění a selhání jednotlivých orgánů a tkání.
Na srdce působí frekvenčně slova, 
jak je s námi zacházeno, jak sami mluvíme, 
působí na nás hudba a frekvence pocitové 
a emoční jako je strach, žal, beznaděj, smutek, 
pocitové rozpory a další, i směrem na druhou stranu samozřejmě, 
láska, péče a zájem hojí a léčí a dávají životní jednotky.
Každá negativní emoce a pocit nespravedlivý působí přetáčení kotule srdeční doleva směrem k smrti, pokud se proti tomu nebráníme mentálně.
Kotule vypadá následovně.
Vyhledejte si jí na webu
Pokud se do ní zadíváte v okolní tmě, sedíte s rovnými zády a díváte se do ní upřeně, pokud se vám udělá zle, jste přetočení hodně doleva. Pokud se roztočí pravotočivě, jste v pohodě, jste spravedliví a nemusíte činit pokání.
Většině lidí se udělá zle, protože potřebují vyčistit vztahy a narovnat si svědomí.
Psychotroničtí fašisté pouštěli lidem programy frekvenční, 
které jim srdeční kotuli přetáčeli bez ohledu na spravedlnost, 
byli nespravedliví, prostě pustili frekvenci faul a nechali to běžet. 
Nebylo to poznat leda jako úzkost v hrudi a sufokace srdce 
neboli nedodechování z důvodů oslabení srdečního převodního systému 
a vystřelování vody, kyslíku, minerálů a tuku ze srdce.
Dodechovat se dalo pouze vědomě, 
nesměli jste zpanikařit a předechnout se, byl by to váš konec.
Fašisté se tím, že jste nedodechovali bavili, 
přicházeli v telepatické komunikaci a mluvili s vámi, 
nadávali a chovali se hrůzostrašně, aby vás děsili.
Kdo nevěděl o psychotronickém mučení, nemohl vědět, 
co a kdo mu to přesně působí. 
Byl v šoku a proto oběti umíraly většinou na infarkt nebo mrtvici.
Prostě si nějaký váš kat psychotronický namířil faulzbraň na vaše srdce a mučil vás, 
jak se mu zlíbilo. U mě to bylo umožněno systémem spravedlnosti etheru, protože jsem byla v omylu a nevědomosti ve vztahu manželském se smilníkem, v sousedství mě popravoval stavitel, který mi prodal domy a pracovala jsem ve firmě, která chtěla mučit naše občany až do jejich genocidy psychotronickými vojenskými zbraněmi, a měla jsem to pochopit, abych se rozvedla a abych změnila pohled na zdraví, jak jsem si i přála.
Přála jsem si totiž všemu rozumět více a byla jsem negramotná o tom, jak fungoval tento svět, že nemoci u nás způsobovala na prvním místě psychotronická šikana národa ze zahraničí od těch, kteří nám prodávali do státního zdravotnického systému nejvíce lékojedů s negativními účinky a čipy pro psychotronické ovládání obětí, 
které to konzumovaly, dalším mučením.
Uvědomte si, kolik lidí u nás umíralo na srdečně cévní potíže a kolik na rakovinu. 
Většina. Nějaké procento na dechové potíže, které byly k tomu. 
Tedy všichni prakticky umírali kromě těch, co zemřeli na úraz, 
na psychotronickou šikanu. 
 I úrazy dělali psychotroničtí vrazi například snížením pozornosti 
a zvýšením chybovostí jejich obětí. 
Starší příčiny úmrtí, když si vyhledáte statistiky, uvádějí příčiny smrti: 
rakovina a srdečně-cévní choroby a dušnost. 
Nyní máme i jiné příčiny smrti, neboť fašisté vymýšleli různé druhy, aby to nebylo tak nápadné. Například smrt na Alzheimera, kterou zde popisuji dále.
PSYCHOTRONICKÉ ZBRANĚ SE VYVÍJELY HLAVNĚ NA NÁS RODU SVAROH - SVAROG, tedy na Českých občanech, na kterých se psychotronické pokusy prováděly někdy od let 70. 20. století intenzívně.

©

Vysvětlíme si dále jak tyto "nemoce" a "nehody" vrahouni vyráběli.

Samomluva pomáhala na srdeční úzkosti. 

Zvuk vlastního hlasu léčil.

Pokud někoho znáte, kdo uvízl v samomluvě, 

nechť si koupí leštěný kousek šungitu a dává si jej do úst, potom potřebuje horké šungitové kameny pokládat na hrudní kost a masáž lávovými kameny, aby si ulevil od úzkosti. 

Masér se pak musí několikrát umýt v chladné vodě na zápěstích, 

aby psychotronickou pumu, 

která dělá srdeční úzkost a sufokace hrudníku, 

nepřebral částečně do sebe.

Sama jsem v období úzkosti přišla na to, 

že když ležím v pozici na zádech a zavřu si oči a je přítmí, 

že mohu pozorovat a slyšet svoje myšlenky a mohu si klást otázky.

Startuje se tím schopnost telepatické komunikace, 

kdy si člověk nejprve čistí matrix svého etheru od všeho, 

co mu do něj namluvili druzí

a co nechce poslouchat, neboť má jiný názor.

Tím se meditující posunuje výše z čakrové břišní, 

k další čakrové bráně SOLAR PLEXUS

 a další a čakra srdeční, kterou se startuje vztah sám k sobě, 

kdy se meditující snaží rozumět si a pochopit proč se mu dějí v životě věci, 

které dosud nechápal, proč mu chodí například do života zločin, 

což zajímalo mě a tím jsem začala rozsáhle meditovat někdy v roce 2015.

Pokud člověk zjistil, že jde úzkost srdeční vypínat samomluvou a měl nad sebou zlého psychotronického kata, mohl mu frekvenci přepnout na přetáčení levé zrakové kotule.

To znamenalo v podstatě vraždu oběti, 

neboť s přetáčenou zrakovou kotulí oběť ztrácela koordinaci

soustředění, schopnost rozhodovací a mohla přijít o vědomí toho kdo je 

a najednou dělat věci bezděčně. 

Mohla být náměsíčná a způsobit si nějakou nehodu. 

Mohla ztratit pozornost v autě a mít nehodu na silnici.

Další mučící metodou, kterou jsem prošla ve svém soukromí, bylo přetáčení zrakové kotule směrem do Alzheimera. Jak to dělali?

Fašistickou metodi jsme pojmenovali

NIČENÍ LATERALITY matením zrakové koordinace směrem do přesmyku vědomí.

Tohle dělali psychotroničtí kati mnoha mužům pod výhrůžkami, že jejich ženu nebo děti poraní jinak, pokud by jim nepřeměňovali doma předměty pravolevě a máme hodně žen a dětí přetočených levotočivě. Jiní to dělali schválně, aby se zbavili ženy, kterou nechtěli a přáli jí, aby se zbláznila nebo zemřela na mrtvici nebo na infarkt.

Dělali to skrze zaměňování výrazně oranžového předmětu pravolevě každý den dlouhodobě tak, že oběť chodila okolo a nevěděla o tom, že druhý jí mění předměty. 

Co to dělá se zrakovou kotulí, 

je nevědomé přesmykávání směrem na oranžový předmět, 

který muž umísťoval střídavě doleva, 

aby tam oběti padal zrak opakovaně bezděčně 

a tím se kotule levého oka přetáčela.

Dělo se mi to dlouhodobě v několika bytech, 

neboť můj ex dělal psychotronický výzkum na své rodině, 

a pak od doby, kdy jsme se přestěhovali do domu v Hradišti na Písku 83, 

kdy mi Michal Baier lezl do domácnosti v mé nepřítomnosti a dával mi do zorného pole levého oka směrem z kuchyně knihy jinak.

Knihy mi Michal Baier sám či skrze svoje spolupracovníky přeměňoval, přemísťoval, dával vzhůru nohama vnášel ty, co jsem si nekoupila, a zase je odnímal tak, že jsem si nevšimla, že je mám, až za několik let po upozornění mého zachránce, jsem si všimla, že knihovna je celá divná.

Tím fašisté stupňovali agresi, aby se člověk přesmykl do ztráty vědomí o tom kdo je.

CHTĚLI MI ZPŮSOBIT DUŠEVNÍ PORUCHU,

ABYCH SE ZBLÁZNILA.

Dělali také, že odnímali předměty, člověk je hledal a nenašel a spekuloval o tom kam se poděly a různě obviňoval druhé, že mu jí vzali.

Tím si oběť kumulovala hříchy v božích mlýnech a přetáčela se jí kotule mozku doleva směrem do ztrát paměti a poruch intuice a smyslů.

Taková oběť měla potíže smyslů, 

soustředění, intuice a paměti.

Ke konci se mi málem kotule levého oka přesmykla, bylo to těsné, protože mi ji navíc přestřelovali psychotronickými pumami.

Jelikož jsem ovšem dělala věci, 

které paměť a soustředění posilovaly, 

nepodařilo se MÝM KATŮM ze mě udělat blázna s přesmykem vědomí, 

kterého by umístili na mučení do sadistického blázince a odebrali by mu jeho celý život.

V tomto stavu by mi to ovšem bylo jedno, 

neboť oběť takového sadismu žije v jiném světě a trpí. 

Je třeba jejich život ukončit podáním halucinogenní rostliny cannabisy ve vysoké dávce, aby se osvobodily. Máme těchto obětí prý několik desítek v blázincích mučené. 

NEJDOU NIJAK SANOVAT, JEDINĚ JE ODESLAT MILOSRDNĚ DO HROBU.

Jelikož máme ve státě mnoho žen a dětí, které fašisti takto mučili přesmykáváním kotule zrakové, 

budeme muset zavést celonárodní pravotočivá cvičení 

z televizních obrazovek, 

která vám pak ukážeme, až se národ probere ze lží.

Jinak by nám tito lidé umírali na mrtvice a kazil by se jim zrak a měli by infarkty.

Působením faufrekvencí na kotule uší šlo dělat přešprcnutí uší, 

zalehnuté uši a tinnitus a záněty dutin a nosohltanu. 

Ty jsem měla chronicky, postupně více a více bolestivé. 

Psychotronické frekvence kati pouštěli postupně tak, 

že to nebylo poznat a tělo dělalo chronické opakované záněty stále dokola až do bolestivých elektrizujících potíží typu "coronavirus", 

což je urychlená psychotronická střela + VIRUS CHŘIPKY.

Tu mi přišel můj ex střelit také raději hned třikrát za sebou, 

aby se ujistil, že mě to zabije. Štíplo mě to do tváře, do zad a do ucha. 

Přiběhl zahradou a střílel přes stěnu oken a žaluzií a zase utíkal do svého domu. 

Usiluje o domy, aby byly všechny jeho, nechal si je napsat nelegálně, psychotronicky šikanoval pracovnice na katastrálním úřadě, aby nebraly v úvahu to, že soud projednával zrovna anulaci neplatného manželství a on mi kradl poštu, abych se nemohla odvolat.

Než jsem to zjistila, prošvihla jsem některé soudy.

Na takové střele, aby mohli psychotroničtí kati postřílet obyvatelstvo kolektivně, 

pracovali mnoho let psychotronickým mučením obětí. 

Svést všechno na virus nebylo jen tak.

Museli si zkoušet intenzitu elektrizujících střel, aby to paušálem vypadalo jako silný virus. Tomu předcházelo několik desetiletí psychotronického mučení obětí. 

Byla jsem neustále chronicky nemocná v dutinách a krku, 

přičemž se potíže stupňovaly až do stavu, 

kdy asi 4 měsíce nešlo elektrizující bolest nijak vyléčit ničím v roce 2015. 

Někdy v létě 2015 jsem tyto psychotronické bolesti převibrovala přístrojem F-Scan, 

což mi zachránilo opět život. Během této nemoci jsem alespoň měla dostatek času přemýšlet, že se musím rozvést z nefunkčního vztahu a rychle se oddělit od muže, který mě ničil.

Co se týká tinnitu, tak přirozeně by mohl vzniknout pouze úrazem, 

posunutím čelisti a celé anatomie obličeje, 

nebo nějakým velkým zánětem v hlavě a uších, 

v Eustachově trubici, kdyby zarůstala.

Mohl vzniknout v silném elektromagentickém poli.

Tinnitus byl jedním ze způsobů psychotronických mučení obětí. 

Pískání v uších nešlo nijak přehlušit a oběť se z něj mohla zbláznit. 

Nemohla se soustředit, neslyšela řádně. 

Mohli přešprcnout uši a oběť mohla částečně nebo úplně ohluchnout. 

Tyto psychotronické střely působí dlouhodobě a jdou vypnout pouze jejich vystřílením do tkání přirozeně, vyšungitováním ústní dutiny a vložením šungitové tyčinky do uší, ušní svíce by mohly také pomoci.

Oblíbenou metodou bylo obětem dělat chronické záněty uší se zarůstáním Eustachovy trubice a nechat jim pak voperovat ocelové čipované trubičky do Eustachovy trubice a dělat obětem různé psychotronické jevy.

Psychotronicky šlo také ovlivňovat dásně a zuby.

Stačila psychotronická střela a začaly se vám elektricky kazit sliny a působit zkázu.

K tomu kati používali očipované pasty a ústní vody, ve kterých byly látky, které šly psychotronicky zaměřit a zhoršit vám potíže v ústech. 

Mohli masívně a rychle způsobovat zubní plak a zubní kámen i zubní kazy. 

Pokud jste si pak nechali zuby vyčistit ultrazvukem, dokonali jste zkázu a přišli jste o zuby. Psychotronicky šlo vystřelovat zubům kořeny a zuby moudrosti

Šlo do nich psychotronicky chronicky střílet, aby rostly křivě

Psychotroničtí kati mohli odstřelovat čelist na mandibulárních kloubech

MOHLI ÚPLNĚ ZKŘIVIT OBLIČEJ I ČELISTI, COŽ SAMOZŘEJMĚ NIČÍ ÚSUDEK, PAMĚŤ, SOUSTŘEDĚNÍ A UVĚDOMĚNÍ.

NAŠTĚSTÍ JSEM DOSTALA PLASMOVÁ ROVNÁTKA OD ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA A OD JEHOSHUY SVAROGA, legendárního Ježíše Krista, TAKŽE MI ČELIST ZACHRÁNILI, BYLA UŽ ÚPLNĚ KŘIVÁ A NEMOHLA JSEM KOUSAT, ZASEKÁVALA SE MI ČELIST DO KŘEČE. BUDU MUSET ALE ABSOLVOVAT ČIŠTĚNÍ A PAK TO BUDE CHTÍT NĚJAKÉ KOSMETICKÉ ÚPRAVY ZUBŮ. DOSTALA JSEM BĚHEM VÁLKY I ČIŠTĚNÍ PARADENTÓZY, PROTOŽE MI ZLOČINCI DĚLALI EXTRÉMNÍ MNOŽSTVÍ ELEKTRIZUJÍCÍCH JEVŮ V ÚSTECH, KTERÁ BY NORMÁLNÍ ČLOVĚK NEMOHL VYDRŽET.

Mohli dělat záněty trigeminu a mohli dělat ekzémy herpetické na obličeji i jinde, které strašlivě svědily. HERPETICKÝ VÁLNÝ EKZÉM JSEM MĚLA NĚKOLIK ROKŮ NA BRADĚ. Mohl se udělat, když zločinci zároveň sufokovali močový měchýř a celkově pánev. Nebylo to prakticky ničím léčitelné.

Mohli dělat bradavice na obličeji a růst zde chloupky, kde jste nechtěli

Mohli křivě růst obočí vystřelováním chloupků z určitých míst a jejich posilováním v místech, kde neměly růst. Normální obočí člověka je rovnoměrné. 

Mohli působit ochlupení na místech, kde to bylo nepříjemné. 

Mohli vystřelovat vlasy úplně, aby nešly z neexistujících kořínků obnovit, 

takže psychotronici dělali alopecie.

I úrazy šly působit psychotronicky, 

neboť stačilo faulpaprskem způsobit výpadek pozornosti 

nebo leknutí nebo mrtvici či infarkt nebo dusivou sufokaci plíce,

a nehoda byla na světě.

Faulfrekvence totiž nejvíce působily embolie a tromby, 

výpadky paměti a pozornosti a uvědomění, 

tedy debilizovali naše občany, 

dále rakovinu při dlouhodobém zapnutí na oběť.

Psychotronické BIG PHARMĚ, která takto ovlivňovala svoje trhy, 

šlo o největší spotřebu léků na srdečně cévní problémy a drahých chemoterapií a operací, na kterých nejvíce vydělávala a nejvíce to lidi bolelo.

Bylo to mučení za mučením.

Zažila jsem přetáčení srdeční kotule na sobě několik let.

Při přetáčení srdeční kotule doleva cítí oběť úzkost pod hrudní kostí, která nejde nijak vypnout a jde do únavy chronické a do zoufalství.

Nemůžete se na nic řádně soustředit a jediné, co můžete dělat, je pokusit se usnout. Nic extra nevymyslíte. Nemáte nápady, jak se ze své situace dostat.

Nemáte východisko z úzkosti a nastoupí přirozeně deprese ze stavu, který nemůžete změnit. Pokud kotuli srdeční kati přetáčeli intenzívněji, nastal stav nevolnosti a oběť zvracela a nemohla to zastavit nijak. Neměla úlevu žádnou, nic nefungovalo.

Zločinci mohli oběti dělat silné intenzívní i několikaleté pálení žáhy a způsobit jí jícnový reflux až do rakoviny čípku nebo žaludku, žaludeční vředy.

To jsem nezažila, ale takto mučili mého bratra. 

Měl několik let jícnový reflux a nyní ke konci psychotronické války mu udělali rakovinu čípku, musel v roce 2020 na laserovou operaci čípku.

Zavraždili takto moji babičku Eleonoru v roce 1983, kdy jí psychotronicky několikrát brutálně kati vyzvraceli až dostala infarkt. Předtím neměla žádné velké zdravotní problémy. Okradli jí, znemožnili, degradovali, nechali ji žít v bídě, neboť nemělo cenu si cokoli pořizovat, umučili jí manžela a mučili jí úzkostí srdce a potom jí popravili.

Mojí druhou babičku Aničku popravili v roce 2005 jednostrannou mrtvicí. Předtím jí udělali žlučníkovou křeč a odebrali jí žlučník a nacpali jí čipovanými lékojedy, po kterých měla závratě až jí popravili do nemocniční péče, neboť nebyla již sanovatelná nijak a naštěstí rychle zemřela. Její duše chvíli putovala z těla ven a zpět a dívala se na lidi ze shora a nechtěla se do těla již vrátit. Byla od malička postižená domácím násilím a vzal si jí sadistický muž, o jehož domácím sadistickém zacházení nikdy nepromluvila ani před dcerami pořádně, aby se neděsily, a tajemství o svém mučení duše si vzala do hrobu.

OBRANOU PROTI PŘETÁČENÍ SRDEČNÍ KOTULE bylo ZAČÍT SI MLUVIT SÁM PRO SEBE MENTÁLNĚ NEBO NAHLAS A SÁM SI ODPOVÍDAT.

Tímto jevem má dodnes zasaženou svoji osobnost moje teta, která je pověstná tím, že si téměř neustále mluví sama pro sebe nahlas ale, když jde po ulici nebo jede na kole. Trochu nebezpečný návyk to je. Přeji jí, aby se nezabila někde po cestě.

Viděla jsem ještě jednu mladou inteligentní vzdělanou ženu tlumočnici do cizího jazyka, kterou rodiče poslali do blázince násilím, protože si neustále mluvila sama pro sebe.

Ten, kdo nezažil srdeční úzkost, nemůže rozumět obětem, které uvízly v samomluvě.

©

Dále byly psychotronickým městnáním žluči způsobovány

jaterní metabolity v játrech a žlučníku,

které působily žlučníkové koliky a křeče, kameněly a ucpávaly žlučník a játra.

Játra neplnila svoji detoxikační a alkalizační funkci správně a organismus tak rychleji stárnul, Játra šla do steatózy a i do cirhózy i bez pití alkoholu. Tomu šlo zabraňovat pouze pravidelnými detoxikačními kůrami na jaterní metabolity, kdy šlo velké množství těchto psychotronicky vytvořených metabolitů vyloučit.

S tímto mám bohaté zkušenosti, protože jsem měla těžké koliky a kdybych neudělala několik detoxikací, tak už tady nejsem. Vyloučila jsem obrovské množství jaterních metabolitů různých velikostí. A bylo mi u toho pěkně zle.

Doporučuji kůru COLA VADA, která trvá 14 dní, 

drží se u ní dieta a mnoho z těchto metabolitů vyjde ven. 

Musíte u této detoxikace být doma, je u ní silný průjem a obrovská únava.

Dalším způsobem je detoxikace jater na oleji a jablkovém džusu, u které byste měli mít asistenta, kdyby se vám udělalo zle, abyste neomdleli a nemohli jste se poranit.

Metabolity se lidem kumulovaly více, pokud jste navíc neuvolňovali svůj hněv tím, že jste vyjadřovali pravdu o svých pocitech před ostatními.

Lépe jde vyloučit tyto metabolity, pokud mluvíte o svých pocitech pravdu.

Mohli vám dělat psychotronicky křeče jater a žlučníku tak, že to vypadalo jako kolika. 

To jsem opakovaně zažila a uvědomila jsem si, že je to psychotronický jev. 

Nešlo ho ničím vypnout, pokud byl paprsek faul silný. 

Slabý šlo vypnout horkým odvarem z kmínu jako při běžné kolice žlučníkové, 

nebo snědením listu pampelišky. 

Snědením listu pampelišky jde zabránit i cukrovkovému komatu, 

když si jeho nástup včas uvědomíte.

Vyloučení jaterních metabolitů potřebuje převážná většina našeho obyvatelstva, aby si protáhli věk, jinak nemají šanci přežívat průměrný věk kolem 80 let.

Celá Česká Republika, aby stárla a kazila se na matrixu a měla velkou spotřebu léků našich vrahů, byla zaměřená psychotronicky na játrech a na krvi, aby měla srdečně cévní potíže. To úplně stačilo na snížení věku na průměrných 75 let.

Člověk je dlouhověký tvor a uvědomělou péčí o jednotlivé orgány, 

když již nyní rozumíme, jak je to možné, 

můžeme ve státě prodloužit věk o několik desítek let až na 120 roků v průměru během nejbližšího desetiletí. 

Museli bychom ovšem poslat důchodce po nějakém odpočinku do práce znovu. 

Nemáme pro ně důchody. 

A museli bychom zredukovat porodnost, 

abychom se vešli do státu. Je nás moc. 

Naše země uživí maximální počet 10 milionů lidí, jedeme na dluh.

Dále můžeme péčí o Matku Zemi směrem od detoxikace od jedů, 

které jsme na ní uvalili za posledních asi 200 let průmyslové revoluce prodloužit průměrný věk až na 200 roků i více. 

Za takovou dobu se toho už dá hodně stihnout. 

Oblíbenou metodou jak psychotronicky lidi mučit bylo

odstřelit jim spínač regulace cukru a způsobit jim náhlou cukrovku typu 1.

Tu mám nyní nějakou dobu neb mě postříleli nedávno ještě psychotronickými střelami přes zeď a bylo to cítit jak běhali zločinci za oknem v noci a stříleli střely, které štíply do zad či do hrudní kosti, do tváře či ucha. To zajišťoval Michal Baier a ex, který bydlí vedle mého domu 83 v 81, jeho energie byly poznat.

Cukrovka typu 1 je tedy fujtajbl, musím říci, projevuje se náhlým hladem, který bolí, náhlou neschopností se soustředit a tělo jde rychle pocitem na omdlení do ztráty vědomí, do cukrovkového komatu.

To způsobovala psychotronická střela nebo střely a napravit to jde jedině ne tím, 

že si začnete píchat inzulín, ale tím, 

že budete pravidelně jíst dostatek vlákniny a složitých dlouhých cukrů. 

Musíte si hlídat, abyste neměli hlad a nezkolabovali jste únavou nebo hlady, 

nedostatkem cukru a jeho metabolické přeměny na energii v krevním oběhu mozku. Musíte jíst, když máte hlad, a to ihned, a musíte jít spát, když jste unavení, a to ihned.

Slinivka se znovu nastartuje časem 

uvědomováním těla pravidelným přísunem správného jídla.

POMODLETE SE O TOM K ABSOLUTNÍMU BOHU AUM AUMJEHOVA AUM A PODĚKUJTE AMAE S AMEN DĚKUJI.

Langerhansonovy ostrůvky, které takto psychotroničtí kati odstřelili, 

se znovu aktivují, ale pouze pokud se stravujete přirozeně. 

Nesmíte inzulín ani žádné léky. 

Musíte mít neustále u sebe jídlo a pravidelně odpočívat.

Lidé s cukrovkou typu I by měli dostat důchod na kvalitní stravu a pracovní dobu 4 hodiny denně maximálně a delší volno na regeneraci.

Další odporně bolestivou psychotronickou pumou byla puma srdeční.

Takovou pumu jste dostali opakovaně jako štiplavou střeličku do pravé lopatky, rozvíjela se v čase a najednou ve vás začalo zvláštně úzkostlivě vrnět elektrické napětí a srdce se vám stahovalo do urputné křeče, dusili jste se a nemohli jste se narovnat. 

Takový stav mohl trvat několik dnů, nešel ničím uvolnit, 

jedině že by puma přešla na někoho, kdo na vás sahal.

Mohl se křečovat krk a kořen jazyka.

Tedy mohla přejít například na někoho, kdo vás masíroval, ale jenom částečně a tudíž mohla zabít i někoho dalšího z rodiny. 

Oběti umíraly většinou na udušení nebo na mrtvici ze šoku či na embolii, 

ale poté, co strašlivě trpěly bolestí, kterou lze těžko jenom k něčemu přirovnat představte si, že vám srdce v hrudi svírá neviditelná klec a stlačuje ho ze všech směrů dovnitř a nemůžete se hýbat, bolí to, dusíte se divně a nemůžete zemřít jen tak. 

Jednalo se o psychotronickou popravu, kterou mi osobně seslal Zdeněk Svoboda. Spolužák, který okradl kamaráda o jeho nápady a aby ho umlčel a mohl je použít, seslal mu psychotronickou popravu halucinacemi a sám se díky jeho vynálezům dostal na výsluní.

Pomohlo mi pár šungitů a ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA. Zdeněk půjde do žaláře duše.

©

Při jednom tréningu uvědomění jak fungovala psychotronická poprava jsem dostala zásah psychotronickou pumou, 

která způsobovala jednostrannou paralýzu těla do mrtvice

Fašisté jí poslali na několik míst organismu a propojili obvod 

a vyzkratovali vám prostě srdeční převodní systém a způsobili v mozku elektrickým výbojem poničení cévy, výron krve a vyzkratování nervového obvodu. 

Tím vám vymazali paměť na všecko i na základní obslužné úkony. 

Většinou se z toho již nešlo dostat, neboť jak se člověk nijak nehýbal, 

tělo zachvátila acidóza, plísně a organismus odumřel na silné překyselení 

a neschopnost se detoxikovat.

Jiným druhem násilí psychotronického byla 

puma do trojúhelníku

která dopadla na obě plece a procházela v oblastech obou stran hlavy nahoře a způsobila vystřelení duše ze srdce

Při takové pumě jste dostali srdeční embolii a udusili jste se vlastní krví

Nebyli jste resuscitovatelní, 

neboť to udělalo rozsáhlé embolie v plicích a v srdci, 

které většinou prasklo. 

Byla to velice bolestivá smrt v křeči.

Byla jsem rozsáhle uvědoměna při školení o psychotronické šikaně a mučení na vlastním těle, že normálním stavem stárnutí je zemřít únavou ve spánku.

Přirozená není žádná forma infarktu, mrtvice, 

dušení ani rakovina ani jiné degenerativní choroby ve věku, 

ve kterém lidé na tyto věci umírali. 

Všechny byly způsobovány psychotronickým mučením našich lidí.

FAULPLASMOVÁ PSYCHOTRONICKÁ ŠIKANA DĚLALA LIDEM TROMBY, EMBOLIE, INFARKTY A MRTVICE A ČASTO LEIDENSKOU MUTACI. 

POKUD VÁS KATI ZAMĚŘILI FAULPLASMOVÝM PARSKEM NA URČITÉM MÍSTĚ, 

KREV VÁM TAM PROSTĚ SRAZILI 

A ŽÁDNÝ LÉK JI NEMOHL ROZPUSTIT, PROSTĚ VÁS TO ZABILO.

Další psychotronickou mučící metodou bylo

odstřelovat smyslové buňky.

Zločinci vám tak mohli měnit čich a chutě.

Téměř nic vám nechutnalo nebo nevonělo, 

nebyli jste schopni se pocitově skrze svoje smysly uspokojit.

Pro životní nabití energiemi dobra je nutné, 

abyste zažívali příjemné pocity, 

takže pokud vám zločinec odebral možnosti, 

jak mít příjemné pocitové vjemy, 

zabíjel vás pocity neutrálními, nepříjemnými až pocity hnusu. 

To dělali psychotroničtí zločinci mojí dcerušce od narození. 

Měla potíže s kojením, neustále u něj usínala, 

nechtěla příkrmy, celý rok se pouze kojila 

a všechno z jídla odmítala a potom jedla pouze rýži, 

omáčky a jogurt až do dvou let téměř. 

Potom měla s chutěmi problémy dál, má je doteď, ale lepší se to. 

Odmítala chuťovou rozmanitost a ničilo jí to nálady a trávení zejména.

Sama jsem zažila při vyhánění z domu, 

že mi zločinci psychotronickou střelou poničili čich 

a všechno mi strašně doma smrdělo a nešlo to ničím omýt.

Takto mohli kazit vůně různých prostředků, 

takže všechny smrděly 

a mohli zasmradit psychotronicky domácnost tak, 

že jste v ní nemohli vydržet 

a nemohli jste si pozvat návštěvu. 

Do toho ještě dělali to, 

že vám bez vašeho vědomí nasypali někde jed, 

většinou do šuplíku, takže jste při otevření dostali dardu dusivého smradu, 

při jehož vdechnutí šlo o život, nebo prostředek, 

kterým šlo zasmradit domácnost jeho psychotronickým zesilováním až 10x intenzívněji.

ZLOČINCI BĚŽNĚ LEZLI DO DOMÁCNOSTÍ, KDYŽ JSTE NEBYLI DOMA. 

Měli v domě dopředu udělané odposlechy a očka, i u sousedů a venku . 
Měli propojenou ostrahu majetku na svoje sledovačky.
Na vyhánění obětí ze života se dlouho připravovali. 
Stavěli dom už jako smrtelné pro oběť.
Jednou mi zločinci v domácnosti přidali do čistících prostředků nějakou zapáchající látku, kterou jsem si umyla povrchy a mohla jsem se smrady zbláznit. 
Na našem trhu je nyní mnoho prostředků hygieny 
a pro úklid obohacených o dusivý psychotronický jed, který ale nic extra nedělá, pokud není zneužitý faulplasmovou zbraní. 
Máme hasící práškové přístroje s fosgenem.
Jeden mě málem stál život. Hasila jsem svíčku, která psychotronicky vzplála, a dusila jsem se ještě několik dnů poté, co jsem trochu hasícího přístroje nastříkala na oheň.
Tím jsem pochopila, že prostě psychotroničtí kati při vyhánění z majetku i ze života dělali lidem 
z domácnosti hnus a ze života vztahové peklo.
Mohli ničit vztahy i v rodině tím, že nikdo nevěděl, 
kdo dělá nepořádek a kdo vyhazuje věci a vykrádá. 
V koupelně nahoře mi to tak zapáchá, že to vypadá, 
že všechny stěny něčím nastříkali až do stropu, nedá se tam vydržet.
Foukali tam jedy z větráku v horní i dolní koupelně, 
takže jsem tam nemohla chodit pak už. 
NA TOM VIDÍTE, ŽE K MÉMU ZAVRAŽDĚNÍ NEBO VYHÁNĚNÍ Z MAJETKU MUSELI PROVÉST DŮKLADNOU PŘÍPRAVU, ABY DŮM BYL EXTRA PSYCHOTRONICKÝ. 
NEMĚLO TO VŮBEC OBDOBY, VYPADALO TO, JAKOBY SE NA TOM BAVILI VYLOŽENĚ A VYZKOUŠELI SI NA MĚ VEŠKERÝ SVŮJ PSYCHOTRONICKÝ ARZENÁL A METODY.
OD SVÝCH ZACHRÁNCŮ JSEM SE DOZVĚDĚLA, 
ŽE LUFTHAFFE NWO MĚ DLOUHO SLEDOVALA 
JAKO PŘEDSTAVITELKU ALTERNATIVY V ČR A KDYŽ JSEM V ROCE 2013 - 2014 STAVĚLA DOMY, TAK SE SPOJILI SE STAVITELEM  MICHALEM BAIEREM, KTERÝ PSYCHOTRONICKOU ČTVRŤ PLÁNOVAL NEB BYL JEJICH KAT, 
A KAŽDÝ DO DOMŮ NĚCO PSYCHOTRONICKÉHO PŘIKOUPIL DAREM. 
MĚLI TO JAKO ZÁBAVU. 
VÝBUCHEM MÉHO DOMU CHTĚLI FAŠISTI ANŠLUSOVAT STÁT, COŽ MICHAL BAIER NEVĚDĚL, PROTOŽE V PŮVODNÍM PLÁNU BYL VÝBUCH CELÉ ČTVRTI, PŘI KTERÉM BY I ON O VŠECHNO PŘIŠEL. SLOŽIL KATŮM NÁRODA A MYSLEL SI, ŽE MU DAJÍ DBRÉ RITO AŽ PŘEVEZMOU ZEMI. JENOMŽE V GENOCIDĚ BY AKORÁT TAK VZPLÁL PLAMENOMETY NEBO BYL JINAK UMUČEN NA KONCI. KATY VLASTNÍHO NÁRODA BY SI NWO NENECHALA, JSOU TO ZRÁDCI A ZRÁDCE MEZI SEBOU NIKDO NECHCE.
Kdysi dávno jsem viděla obrázek takové faulplasmováním vybuchlé čtvrti v Americe, celá oblast zčernalá a domy vypálené i se zdivem.
Jenomže já jsem jim to překazila, protože všechny tři moje domy mají správně udělanou elektriku, je uzemněná, a ostatní ne, a neustále šlo tudíž shazovat elektrický proud v celé oblasti. Baier Michal stavěl domy jako psychotronické elektrické klece na horním patře tím jak byly udělané rozvody elektriky. 
Ale já si toho všimla a nechala jsem to elektrikářům předělat 
a tudíž jsme jim plány překazili.
Navíc v domě bylo hodně přírodního kamene, který neustále střely pohlcoval, a já jsem větrala a vnášela a vynášela věci, které pohlcovaly psychotronické střely a čistila jsem všechno, aby dům nevyhořel ani nevybuchl. Nedalo se v něm totiž vydržet, všechno jiskřilo a by zde strašlivý tlak a dusila jsem se.
Jednou mi nalili do krbu nějakou hořlavinu a já ji celou vyčistila, aby nevybuchl. 
Krb úplně znehodnotili, takže kouřil a nešlo v něm zatopit.
SLEDOVALI MĚ SKRZE SLEDOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
A SPACETIMEVIEWERY A DIVILI SE, JAK DLOUHO JSEM VYDRŽELA. 
TÍM, ŽE SE NEUSTÁLE BOJOVALO O JEDEN JEDINÝ DŮM A O MNĚ, TAK SE VÁLKA NESPUSTILA I PRO OSTATNÍ, PROTOŽE MOJI ZACHRÁNCI MOHLI LUFTHAFFE ZDRŽOVAT. ODNESLA JSEM TO PRÝ ZA VŠECHNY.
Všechny psychotronické střely a moje pocity byly měřeny a podle nich se vypočítává vina za hřích v psychotronické válce. Fungovala jsem jako pocitová MATRONA.
Střely byly zeslabeny klecemi 10 - 1000x i více, abych to vydržela, a i tak mám silně podlomené zdraví. BYLO TO BRUTÁLNÍ, ALE PRÝ TO NEŠLO JINAK, PROTOŽE JSEM BYLA PSYCHOTRONICKY ZAMĚŘENÁ A BUĎ MĚ ŠLO ZACHRÁNIT A VYUŽÍT JAKO MATRONU A NEBO NEBYLA JINÁ VARIANTA.
Vrátím se ke smradu v koupelně.
Při otevření okna v koupelně, abych ten smrad vyvětrala, jsem zjistila, že nastříkali na okenní síť nějakou prudce dusivou látku, kterou jsem si vdechla a několik dní jsem měla chrapot v celé průdušnici až dole. 
A to jsem rychle překryla smrad octem, který mě zachránil, 
neboť se dusivá látka nemohla tak rozpínat v intenzívním odpařováním octa. 
Proti psychotronickému smradu pomáhalo překrýt smradlavé předměty několika dalšími vůněmi nebo smrady. Takže jsem stříkala Pronto a všechny možné desinfekce a čistící prostředky, co jsem měla, které pak taky zesmrádly, ale nedusily.
TAKŽE DŮM SMRDÍ TAK, ŽE JE NEOBYVATELNÝ.
VŠECHNO JE TO NA VYHOZENÍ. JE TO JEDOVATÉ A SMRADLAVÉ.
Prostředky k záchraně mi zločinci dlouhodobě kradli, abych si nemohla uklidit. 
Ex o mně tvrdil, že jsem prý bordelářka a že se nemohu starat o dítě a chtěl mi jej odebrat. Takže šlo člověka falešným svědectvím a psychotronickým i fyzickým mučením znemožnit smradem, poslat na něj sociálku, policii a potom ho připravit o dítě, dům, pověst, o soudnost, o všechno.
Ex a ještě pár zločinců z okolí mi také odebírali předměty, 
vnášeli jiné podobné i úplně cizí, přemísťovali je, 
abych je nemohla najít, vyměňovali je na jejich umístění v domácnosti, 
abych je hledala, postupně mi vykradli domácnost z malých věcí tak, 
abych si nemohla nikam stěžovat, nikdo by to neřešil a navíc mi vytvořili pověst blázna, aby mě všichni posílali do sadistického blázince. 
Dostali za to zaplaceno a ex by získal majetek nebo původní psychotronický stavitel. 
Jestli by ho vyhnal také, to je pravděpodobné. 
VYŠŠÍ KAT MOHL VŽDY NIŽŠÍHO ZNEŠKODNIT ZAVRAŽDĚNÍM, 
ABY NEBYLI SVĚDCI JEHO ČINNOSTI.
FAŠISTÉ VŽDY PO SOBĚ SVĚDKY LIKVIDOVALI A NEMĚLI K NIM ŽÁDNOU ÚCTU.
Fašisté rádi vypláceli psychotronické katy Bitcoiny, které nemají žádnou hodnotu. 
Je to imaginární virtuální měna. 
Váš účet lze kdykoli zlikvidovat a nic za to nejde koupit prakticky. 
Byla to válečná lest.
KRYPTOMĚNY BUDOU ZRUŠENY. TI, CO INVESTOVALI POCTIVĚ, BUDOU VYPLACENI A PENÍZE SE VRÁTÍ DO OBĚHU. 
KRYPTOMĚNY NARUŠUJÍ NORMÁLNÍ NÁRODNÍ KOLOBĚHY PENĚZ.

VE STÁTĚ MÁME NYNÍ JINÝ VÁŽNĚJŠÍ PROBLÉM. PSYCHOTRONICKÉ ČTVRTĚ A PSYCHOTRONICKOU ELEKTRONIKU A ZAJEDOVANÝ STÁT, COŽ MUSÍME ŘEŠIT.

Lidé mají následky a ty je třeba řešit nyní, protože mají těla plná trombů a embolií, mají Leidenské mutace a mají poškozený matrix mnoha orgánů a jejich tkání. 

Jsou různě zeslabení a sufokovaní. 

Léčbu tady nikdo kromě mě a těch, kdo mi diktují a spoluvytvářejí tuto zprávu pro veřejnost a ochranné složky společnosti české, nezná. 

Běžný lékař tomu nerozumí 

a páchá zvěrstva na tělní matrix a na duši i ducha svých pacientů.

TAKŽE BUDEME VYUČOVAT ZE SVĚTOVÝCH MÉDIÍ.

Česko nemělo vlastní antipsychotronickou ochranu, nyní ji má.

Pomáhala jsem ji instalovat.

KÓDOVALA JSEM MATRIX PRO L'MURTENET BOŽÍCH MLÝNŮ.

KÓDUJE SE SRDEČNÍMI FREKVENCEMI PŘEDEVŠÍM.

Proto se nemusíte bát již, uvědomte se, není možné vás ze zahraničí ovlivňovat faulfrekvenčními psychotronickými zbraněmi.

Nejsem člověk, který by nějak extra rozuměl elektronice, téměř všechny počítače jsem si vždycky nechala instalovat mým nyní již ex tchánem Milošem Konrádem a svým exmanželem Petrem Konrádem, se kterým jsem se rozvedla pro příživnictví a zločinnost domácího násilí, které na mě páchal. Toto násilí se vystupňovalo během rozvodu v roce 2016 a také souvisí s tím, co se mi dělo dosud, v době, kdy podávám tuto žalobu dále.

O VŠECHNY POČÍTAČE KROMĚ JEDNOHO, KTERÝ JSME PŘEINSTALOVALI, JSEM PŘIŠLA A MOJI ZACHRÁNCI MAPOVALI KDO A JAK JE PSYCHOTRONICKY HACKERSKY NAPADAL. KDYŽ FAŠISTÉ NIČILI OSOBNOST, NIČILI JÍ DŮKLADNĚ SE VŠEMI JEJÍMI ONLINE A ELEKTRONICKÝMI MATERIÁLY. ABY PO NÍ NIC NEZBYLO. 

NAŠTĚSTÍ JSEM MĚLA HODNĚ VĚCÍ V TREZORU, KTERÝ MI TAKÉ CHODILI VYKRÁDAT, NEŽ JSEM PŘIŠLA NA TO, ŽE JE V NĚM NĚJAKÁ VLOŽKA, SKRZE KTEROU TO MOHOU OTEVÍRAT. VYHODILA JSEM JI A UŽ SE TAM NEDOSTALI. 

TAKŽE DATA MÁM. MÁM JICH DOST NA TO, ABYCH VŠECHNY USVĚDČILA A NAD SEBOU MÁM ABSOLUTNÍ BOŽÍ VLÁDU LIDSTVA, KTERÁ PROMLUVÍ TELEPATICKY A DOVEDE ZLOČINCE K PŘIZNÁNÍ A SOUDCE A POLICISTY K PRAVDĚ PRAVD.

POČÍTAČE MI VYKRÁDALI MILOŠ KONRÁD, PETR KONRÁD A MICHAL BAIER A MEZINÁRODNÍ BANDA HACKERŮ.

Už když mi zřizovali internet a celé sítě pro tři domy, tak si tam zřídili vykrádání mých počítačů. Lezli mi pak i do nového notebooku drze jako agape a těžko jsme je zneškodňovali, aby nekoukali na moji obrazovku a na mě.

I boje o webové stránky byly drsné. Bojovalo se o hesla, o přístupy, o všechno možné. Neustále mi přetáčeli počítače doleva, aby zkrachovaly. Stříleli mi do nich psychotronické střely, aby rozbili baterie a nešlo nabíjet. To dělali i s mobilním telefonem, který se neustále vypínal.

©

POKRAČOVÁNÍ ZDE: