ABSOLUTNÍ VELEKNĚZ 

SVAROG JEHOSHUA

čti [svarog žéšua]

legendární JEŽÍŠ KRISTUS

JSEM REINKARNOVANÁ PRVOROZENÁ DCERA JEHOSHUY SVAROGA 

A PŘIŠLA JSEM SI VZÍT VŠECHNO, CO JE DÁVNO NAŠEHO RODU. 

NAPŘÍKLAD STARÝ PRAŽSKÝ HRAD (byl vypálen) A TROJSKÝ ZÁMEK, ZÁKLADY ČESKÝCH  STAROBYLÝCH MĚST A NĚKTERÉ STRÁŽNÉ HRADY. VŠECHNO JSME STAVĚLI V 1. A 2. STOLETÍ NAŠEHO LETOPOČTU MY SVAROGOVCI, ZE KTERÝCH NÁSILNÉ A LŽIVÉ DĚJINY UDĚLALY POHANY SLOVANY A TVRDÍ O NÁS, ŽE NAŠÍM PRAOTCEM JE VRAH PRAOTEC ČECH ZE 7. STOLETÍ N.L. NENÍ TO PRAVDA, JE TO LEGENDA.

CHCEME VYUČOVAT PRAVDU PRAVD O NAŠÍ HISTORII.

PROTO JSEM PŘIŠLA NA SVĚT V NOVÉM TĚLE. MOJE STARÉ TĚLO BYLO VELICE PODOBNÉ, ALE BYLA JSEM VĚTŠÍ. BYLA JSEM CÍSAŘOVNOU NEBESKÝCH MNOHO LET.

SVAROG  V PŘEKLADU = NEBESKÝ

JSME LEGENDÁRNÍ KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH Z BIBLE, ZE KTERÉHO UDĚLALI KATOLÍCI NEBESKÉ KRÁLOVSTVÍ SEBRÁNÍM RŮZNĚ PŘEPISOVANÝCH LEGEND O KRÁLOVSTVÍ SVAROG, KTERÉ SE DO ROKU 200 N.L. STALO CÍSAŘSTVÍM SVAROG, ALE ZNIČIL HO JEDEN ZLOČINECKÝ ROD STAROGERMÁNŮ, S NĚKTERÝMI STAROGERMÁNY JSME OBCHODOVALI A MĚLI JSME S NIMI DOBRÉ VZTAHY, TAKOVÝ ÚTOK JSME NEČEKALI, BYLI JSME MÍRUMILOVNÍ POSLOVÉ ABSOLUTNÍHO BOHA AUM. PROTO SE TADY ZACHOVALO MNOHO POSVÁTNÝCH SYMBOLŮ JIN&JANG. BYLI JSME POVĚSTNÍ JAKO STRÁŽCI TAJEMSTVÍ SVATÉHO GRÁLU A ZNALI JSME TAJEMSTVÍ HADÍ A DRAČÍ SEXUÁLNÍ SÍLY. CHTĚLI JSME VŠECHNY VYUČOVAT JKO DRUIDOVÉ, ALE SADISTÉ NÁM ROZBILI ADMINISTRATIVU PŘIPRAVENOU KÁZAT I V JEJICH JAZYCE NÁSILÍM A ZNIČILI OBROVSKÝ SEN PO NENÁSILNÉM SVĚTĚ.

PŘIŠLI JSEM ZPĚT, ABYCHOM TOTO NENÁSILÍ 

A MOUDROST TAJEMSTVÍ NEJSVATĚJŠÍHO GRÁLU, KTERÁ JE ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLÍ, VYUČOVALI ZNOVU A ROZŠÍŘENĚ O POTŘEBY VĚDECKO-TECHNICKÉ CIVILIZACE.

ŘEŠÍME CELOSVĚTOVÉ KRIZE PRO VŠECHNY NENÁSILNĚ A ABSOLUTNĚ SPRAVEDLIVĚ.

NEBOJUJTE!

PRO VŠECHNY MÁME ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLI.