STRAGÉRSKÉ UMĚNÍ

Matrony Svarohaum

Stregérárt umění je výsadou všech, kteří jsou v absolutní pravdě. 

Mají zvláštní cit, který se spouští pouze po dlouhodobém úsilí po nirváně a absolutní pravdivosti ve všem.

Stragérárt 

vyučuje pouze ABSOLUTNÍ BŮH MATRIXU 

DŽIN DŽINDŽIN GÉNIUS AUMJEHOVA AUMMATRIX HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUMLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU 

svoji ABSOLUTNÍ MANŽELKU, které zásady předává dále.

JE JEDINÁ FONOSTRAGÉRKA MATRIXU.

STRAGÉRÁRT JE OVŠEM VYUČUJE NA VÍCE ÚROVNÍCH.

PATŘÍ SEM PANACEJSKÝ BONTÓN a 

jedná se dále o umění skládat barvy a tvary a správné zvuky

pro představitele ABSOLUTNÍ VLÁDY LIDSTVA, 

kteří vytvářejí pro ostatní léčivé texty a obrazy nebo aranže předmětů, budovy či muzea.

STRAGÉRÁRT JE LÉČIVÝ NA POHLED A POSLECH I VŮNĚMI.

KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ BODHÍVA NIRVÁNA VERVÉNA HÁBSOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUMLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU 

je jediná 

FONOSTRAGÉRKA MATRIXU

to je osoba, která doplňuje do ABSOLUTNÍ BOŽÍ TABULKY SLOVA, 

která nám ve slovníku chybí, slova přesně definuje do výkladových slovníků lidstva ve své mateřštině, která se jí otevírá do minulosti, neboť byla CÍSAŘOVNOU NEBESKÝCH, která ve své době také jako fonostragérka doplňovala slova v prastarém matrixovém jazyce bukva češčť. Doplňuje i citoslovce, neboť je reinkarnovaná MAHAMMAYA SHAKTI. Tato schopnost se jí rozvíjí v nirváně. 

Čím větší nirvánu prožívá, tím více schopností nirvánských má. 

KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ VYTVÁŘÍ STRAGÉRSKY 

KOTULOTOČIVÉ LÉČIVÉ TEXTY

KTERÉ ZLEPŠUJÍ ZRAK A ČISTÍ MOZEK.

Uvědomujeme vás, že budeme měnit ne pravopis, 

ale vizuální podobu jazyka a jeho způsob zápisu, který je vadný.

Bude se měnit na ABSOLUTNĚ KOTULOTOČIVÝ A PRAVOTOČIVÝ.

BUDEME ODSTRAŇOVAT VŠECHNY DYS VADY U DĚTÍ I DOSPĚLÝCH STRAGÉRSKÝMI CVIČENÍMI.

STRAGÉŘI MAJÍ 

MIMOŘÁDNĚ ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOB 

SENSUALITY A SEXUALITY. 

JEDNÁ SE O TANTRAVELMISTRY GRUGLICHU, 

KTERÝ BUDEME VYUČOVAT JAKO SEXUALITU ČTYŘ TVÁŘÍ PO TŘÍLETÉM CELIBÁTU Z MÉDIÍ.

©