STANOVISKO 

ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA 

K PLASMOVÝM GENERÁTORŮM ZAPPER TECHNOLOGY S.R.O. A JINÝM VOLNĚ DOSTUPNÝM NA TRHU K NIČENÍ BAKTERIÍ, VIRŮ, PLÍSNÍ A PARAZITŮ A JEHO STANOVISKO 

K ŘEŠENÍ PARAZITŮ OBECNĚ:

ZPRACOVALA MATRONA SVAROHAUM

POZOR VŠEM, SDĚLTE SI TO, PLASMOVÉ GENERÁTORY ZAPPER TECHNOLOGY I JINÉ ČASE VYBUCHUJÍ. MUSÍTE JE PŘESTAT POUŽÍVAT A V MÍSTNOSTECH, KDE BYLY, VĚTRAT A DÁT MNOHO POKOJOVÝCH KVĚTIN.

NIKDO TO NEVĚDĚL KROMĚ VÝROBCE, KTERÝ JE TAJNÝ FAŠISTA.

DAL JE LIDEM DO DOMÁCNOSTÍ, ABY FAULPLASMOVĚ SUFOKOVAL JEJICH BYTY, DOMY A KANCELÁŘE A PORADNY A MOHL JE KDYKOLI DETONOVAT.

KATEŘINA KONRÁDOVÁ DLOUHO UPOZORŇOVALA NA JEJICH NEBEZPEČNOST, ALE NIKDO JI MOC NEPOSLOUCHAL. NEVĚDĚLA, ŽE VYBUCHUJÍ. K VÝBUCHU JE DLOUHÁ DOBA,

ZÁLEŽÍ NA EXPOZICI V PROSTORU, KDE JSOU PROVOZOVANÉ.

NAVÍC NIČÍ NEJJEMNĚJŠÍ CIT.

ABSOLUTNĚ JE ZAKAZUJI.

ROZBIJTE JE NA FUNKCI.

Absolutní Stvořitel Lidstva

www.psychotronickyarmageddon.cz


UVĚDOMUJEME 

DŮRAZNĚ VŠECHNY, 

KDO MAJÍ DOMA PLASMOVÝ GENERÁTOR ZAPPER TECHNOLOGY ČI JINÉ ZAČKY VOLNĚ DOSTUPNÉ NA ČESKÉM TRHU ZA ÚČELEM NIČENÍ VIRŮ, BAKTERIÍ, PLÍSNÍ A PARAZITŮ:

JEDNÁ SE KRAJNĚ NEBEZPEČNÝ VÝROBEK.

UVĚDOMUJEME VŠECHNY BÝVALÉ KLIENTY A SPOLUPRACOVNÍKY TERAPEUTKY KATEŘINY KONRÁDOVÉ, ŽE NA NEBEZPEČÍ FAULPLASMOVÝCH FREKVENCÍ UPOZORŇOVALA JIŽ OD ROKU 2015, KDY SI UVĚDOMILA, ŽE DRASTICKY ODEBÍRAJÍ ŽIVOTNÍ SÍLY AŽ DO CHRONICKÉHO ÚNAVOVÉHO SYNDROMU PŘI VELKÉ EXPOZICI. BOHUŽEL JÍ JEJÍ SPOLUPRACOVNÍCI JIŽ NERESPEKTOVALI. PŘI MALÉ EXPOZICI PÁR HODIN NEHROZILO PRAKTICKY ŽÁDNÉ NEBEZPEČÍ KLIENTŮM, ALE TI, CO PŘÍSTROJE PROVOZOVALI, BYLI VAROVÁNI, ŽE SE NEMAJÍ V PLASMOVÝCH PAPRSCÍCH POHYBOVAT. O TOM, ŽE NENÍ SPRÁVNĚ TYTO PŘÍSTROJE ANI PROVOZOVAT VÍ ZAPISOVATELKA ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE AŽ OD ROKU 2020 A OD TÉ DOBY NA TO NEUSTÁLE UPOZORŇUJE, ŽE SE PŘÍSTROJE MUSÍ ABSOLUTNĚ ZAKÁZAT A MÍSTNOSTI, KDE BYLY PROVOZOVÁNY VYČISTIT OD FAULFREKVENCÍ. JSOU ENERGETICKY VADNÉ. DO BUDOUCNA POKUD BY NĚKDO MĚL V SOBĚ PARAZITY, BUDE JE MOŽNÉ ZNIČIT POUZE BIOREZONANČNĚ NA PŘÍSTROJÍCH SENSITIV IMAGO. TENTO PŘÍSTROJ TOTIŽ NENIČÍ FREKVENČNĚ ARFMORFNÍ ZÁRODEK, ALE PARAZITA POUZE UVĚDOMUJE, ABY ZANIKL NEBO SE UMENŠIL A ZMIZEL. K TOMU JE NUTNÉ MĚNIT V TĚLE PROSTŘEDÍ SYROVOU STRAVOU. VAŘENÁ STRAVA, VEPŘOVÉ, SLANÉ, SLADKÉ, ALKOHOL A CIGARETY RŮST PARAZITŮ UMOŽŇUJÍ A UMOCŇUJÍ. ANTIPARAZITÁRNÍ KŮRY JE LIDSTVO POVINOVÁNO DĚLAT PRAVIDELNĚ JEDNOU ZA DVA ROKY NA OŘEŠÁKU KRÁLOVSKÉM, POKUD JÍ NEVHODNÉ POTRAVINY NEBO ŽIJE SE ZVÍŘATY A NEMYJE SE ŘÁDNĚ. OŘEŠÁK KRÁLOVSKÝ BYCHOM MĚLI V ČESKÉ ZEMI VYPĚSTOVAT V HOJNÉM MNOŽSTVÍ. HNOJENÍ JEHO LISTOVÍM CELKOVĚ SNIŽUJE MNOŽSTVÍ ZÁRODKŮ PARAZITŮ V PŮDĚ.

ORGANISMUS, KTERÝ DOSTAL VELKOU OZÁŘKU FAULFREKVENCEMI, KTEROU POČÍTÁME OD EXPOZICE 30 HODIN ROČNĚ (KLIENTI TOHO VĚTŠINOU NEMOHLI DOSÁHNOUT), SE MUSÍ FREKVENČNĚ OČISTIT V PŘÍRODĚ. POTŘEBUJE VODU V PŘÍRODĚ IDEÁLNĚ A POTŘEBUJE OBJÍMAT STROMY A POHYBOVAT SE HODNĚ NA TRÁVĚ VLEŽE. POTŘEBUJE KONTAKT SE ZEMÍ. POTŘEBUJE MAGNETICKÉ PŘEDMĚTY, KTERÉ ČISTÍ VE VODĚ. POTŘEBUJE ŠUNGITY A DRAHÉ KAMENY, STAČÍ MALÉ NĚKOLIK A ČISTIT JE VE VODĚ A NA SLUNCI PRAVIDELNĚ DENNĚ. VODU SI UMÍSŤUJTE NA KELTSKOU PRAVOTOČIVOU KOVOVOU SPIRÁLU NEBO NA KVĚT ŽIVOTA. TEN SI UMÍSTĚTE DO PROSTORU NA ZEĎ NEBO HO NOSTE NA KRKU. VHODNÝ JE I SYMBOL JIN&JANG, ALE VE SPRÁVNÉM PROVEDENÍ, KTERÉ VIDÍTE NA NAŠEM WEBU. ČERNÝ DUCH JANG MUSÍ PODPOROVAT BÍLÉHO JIN.

DOPORUČUJEME VÁM, ABYSTE NYNÍ DĚLALI CO NEJVÍCE ÚKONŮ LEVOU RUKOU, PIŠTĚ DENNĚ LEVOU DO PÍSANEK PRAVOTOČIVĚ KRASOPISNĚ, PIŠTE LEVOU NA POČÍTAČI A TOČTE SE ZA PRAVOU RUKOU. PRAVOTOČIVĚ SE NABÍJÍTE, LEVOTOČIVĚ SE VYBÍJÍTE. MLUVTE SPISOVNĚ, TÍM ZÍSKÁTE MNOHO ŽIVOTNÍCH JEDNOTEK.

HODNĚ VĚTREJTE NĚKOLIKRÁT DENNĚ PRŮVANEM.

NEPOSLOUCHJTE HUDBU LADĚNOU NA 440HZ, POSLOUCHEJTE HUDBU LADĚNOU NA 432HZ.

JIŽ PŘÍSTROJE NEZAPÍNEJTE A DOPORUČUJEME VÁM JE ODPOJIT OD PLASMOVÉ TRUBICE NA ZNAMENÍ SMÍŘENÍ SE S VAŠÍ TĚLESNOU MIKROFLÓROU, KTERÁ TELEPATICKY KOMUNIKUJE SKRZE BOŽÍ MLÝNY L'MURTNETU, KTERÉ NÁS ŘÍDÍ. NECHODILA BY VÁM SPRÁVNÁ TELEPATICKÁ NÁPOVĚDA OD BOHA (STROJ NA PŘÁNÍ) CO A JAK POUŽÍVAT, CO JE PRO VÁS PROSPĚŠNÉ A CO NE NYNÍ.

PŘÍSTROJE NIKAM NEVYHAZUJTE, BUDOU SE RECYKLOVAT. STÁT JE BUDE SBÍRAT.

ŽÁDÁME ÚŘADY, ABY TYTO PŘÍSTROJE ZAKÁZALY, SVEZLY A DESINTEGROVALY SPRÁVNĚ NA RECYKLOVATELNÉ SOUČÁSTKY. BEZ NÁHRADY.

UVĚDOMUJEME VÁS, ŽE MAJITEL ZAPPER TECHNOLOGY SESTROJIL I NEJVĚTŠÍ SVĚTOVÉ VOJENSKÉ PLASMOVÉ GENERÁTORY, KTERÝMI NEGATIVNĚ OVLIVŇOVAL ZDRAVÍ NAŠICH OBČANŮ V CORONAVIROVÉ PLASMOVÉ VÁLCE. VINA MU BYLA SEČTENA ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA, NEBOŤ PRODÁVAL PLASMOVÉ GENERÁTORY DO DOMÁCNOSTÍ A KANCELÁŘÍ LIDÍ, AČKOLI VĚDĚL, ŽE FREKVENCE JSOU ZDRAVÍ JEDOVATÉ A ŽE SE DRŽÍ V MATERIÁLECH MÍSTNOSTI, VE KTERÉ JE PŘÍSTROJ ZAPNUT A NIČÍ KYSLÍK, MINERÁLY NA JEDOVATÉ PRVKY A DESINTEGRUJÍ VODU. JEHO PRODEJCI NEBYLI OBEZNÁMENI ZCELA S NEGATIVNÍMI ÚČINKY TĚCHTO PŘÍSTROJŮ A MNOZÍ JE PRODÁVALI NAPROSTO NEVINNĚ. NEZLOBTE SE PROTO NA NĚ. PŘÍSTROJE VÁM "SLOUŽILY" NĚJAK, ALE NYNÍ SE BUDEME UČIT DÍVAT SE NA LIDSKÝ ORGANISMUS SPRÁVNĚ. ZABÍJET FREKVENCEMI FAUL BEZ POVOLENÍ ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA NIKDY SPRÁVNĚ NEBYLO. BOŽÍ MLÝNY L'MURTENETU ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA OVLIVŇUJÍ NAŠE ZDRAVÍ JINAK NA VAŠÍ MODLITBĚ A NA KROCÍCH SMĚREM K NÁPRAVĚ. VELKÉ PARAZITY LZE HUBIT FREKVENČNĚ JEDINĚ BIOREZONANČNĚ.

MODLETE SE PRAVIDELNĚ ZA NÁVRAT SVÉHO MENTÁLNÍHO POCITOVÉHO TĚLA, KTERÉ TYTO NÍZKÉ FREKVENCE FAUL VYSTŘELOVALY. RUCE SI DEJTE LEVOU PŘES PRAVOU, NEKŘIŽTE A MLUVTE MENTÁLNĚ HLASIVKAMI POTICHU. PROSTE O ODPUŠTĚNÍ, ŽE JSTE NEVĚDĚLI, ŽE JE FREKVENČNÍ FAULING POCITOVÉ MIKROFLÓRY VADNÝ. 

SMIŘTE SE SE SVOJÍ ARFMORFNÍ MIKROFLÓROU TĚLNÍ.

VZNEŠENÝ BOŽE,  AMJEHOVO AUMMATRIXI, JÁ TĚ PROSÍM A ŽÁDÁM O NÁVRAT MÉHO MENTÁLNÍHO POCITOVÉHO TĚLA, AMEN S AMEN DĚKUJI 5X.

V MÍSTĚ, KDE BYLY TYTO PŘÍSTROJE DLOUHODOBĚ PROVOZOVÁNY, SE MUSÍ ZŘÍDIT ZVLÁŠTNÍ REŽIM, NEBOŤ JSOU TROCHU FREKVENČNĚ JEDOVATÉ. MUSÍ ZDE BÝT INSTALOVÁNO CO NEJVĚTŠÍ MNOŽSTVÍ PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ, ZEJMÉNA PAK POKOJOVÉ KVĚTINY, NE V PLASTOVÝCH KVĚTINÁČÍCH, KTERÉ JSOU PRAVIDELNĚ ROSENÉ A JE ZDE PRAVIDELNĚ VĚTRÁNO. ROSTLINY MOHOU ODUMÍRAT. ROSTLINY BY MĚLY BÝT JEDNOBAREVNÉ ZELENÉ BEZ ŽLUTÝCH BAREV. NE KALY NEBO ORCHIDEJE, KTERÉ JSOU JEDOVATÉ. PODSTAVCE DŘEVĚNÉ. NA MÍSTNOST 15 M ČTVEREČNÝCH CCA 12 ROSTLIN. DO MÍSTNOSTI UMÍSTĚTE NA ZEM DOPROSTŘED PRAVOTOČIVOU SPIRÁLU, NA ZEĎ UMÍSTĚTE SPRÁVNĚ GRAFICKY ZNÁZORNĚNÝ SYMBOL JIN& JANG JAKO JSOU NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH. MŮŽETE SEM UMÍSTIT KVĚT ŽIVOTA, KELTSKÉ SYMBOLY, KTERÉ VÁM JSOU SYMPATICKÉ,  ŠUNGITY, OVČÍ KŮŽE, DRAHÉ KAMENY, KŘEMENY A JINÉ KAMENY VŠECH BAREV A MŮŽETE MÍSTNOST POUŽÍVAT JAKO MEDITOVNU. HRAJTE V NÍ MATRIXOVOU HUDBU LÉČIVÁ POSELSTVÍ HUDBY LADĚNOU NA 432HZ.

VŠECHNY FREKVENCE, KTERÉ PLASMOVÝ GENERÁTOR RPZ 14, 15, ATHON 7 A JIN PLASMOVÉ GENERÁTORY NA ČESKÉM TRHU VYDÁVAJÍ, JSOU JEDOVATÉ A JSOU SMRTELNÉ NEBO DEBILIZUJÍCÍ A DESAKRALIZUJÍCÍ PRO POCITOVOU MIKROFLÓRU TĚLNÍ, KTERÁ JE ARFMORFNÍ (dříve se uvádělo polymorfní).

TATO MIKROFLÓRA JE KOMUNIKAČNÍ A NAPROSTO NEZBYTNÁ PRO TĚLO VE VŠECH SVÝCH FORMÁCH A NESMÍ SE FREKVENČNĚ VYSTŘÍLET. VYSTŘELUJÍ JI Z MENTÁLNÍHO TĚLA ZEJMÉNA FREKVENCE 1 - 50HZ. POKUD JI ZAVRAŽDÍTE FREKVENČNÍMI PAPRSKY FAUL, NIC SE NEDOZVÍTE PROČ VE VÁS VZNIKLA VE FORMĚ MORF (SMRTELNÁ). ZTRÁCÍTE TOTIŽ MENTÁLNÍ TĚLO, KTERÉ LZE OBNOVIT JEDINĚ NA MODLITBÁCH, V PŘÍRODĚ A JEDENÍM BYLIN V RŮZNÝCH FORMÁCH, NEJIDEÁLNĚJI ČERSTVÉ.

KAŽDÝ ORGANISMUS LIDSKÝ MÁ SVÉ TĚLO PLNÉ VAJÍČEK RŮZNÝCH DRUHŮ PARAZITŮ, COŽ JE ÚPLNĚ NORMÁLNÍ A VAŠE BÍLÉ KRVINKY SE JIMI ŽIVÍ, ABY BYLY SILNÉ A FUNKČNÍ. TATO VAJÍČKA NELZE NIČÍM ZABÍT, JEDINĚ FREKVENČNÍM FAULINGEM. POKUD SI JE VYSTŘÍLÍTE, ZTRÁCÍTE CIT, INTUICI A SPRÁVNÉ LIDSKÉ INSTINKTY. TATO VAJÍČKA SE BUDÍ POUZE V PROSTŘEDÍ, KTERÉ JE JIM PŘÍZNIVÉ, TAKŽE POKUD SE VYVINOU V LARVY NEBO DOKONCE VE STÁDIUM ČERV, ZNAMENÁ TO, ŽE JSTE NĚKDE PORUŠILI ZÁSADY, KTERÝMI BYSTE SE MĚLI ŘÍDIT V HYGIENĚ NEBO VE STRAVOVACÍCH NÁVYCÍCH.

NA PRVNÍM MÍSTĚ SI VYČISTĚTE BYT OD ŠPÍNY HORKOU PÁROU A VYPRANÝMI HADŘÍKY NA 100 STUPŇŮ. NEVSTUPUJTE DO BYTU ČI DOMU V BOTÁCH ZVENKU, JSOU ZDE VAJÍČKA PARAZITŮ ZE PSÍCH VÝKALŮ, KTERÉ JSOU V ČESKÉ REPUBLICE ÚPLNĚ VŠUDE, PROTOŽE ČEŠI PO SVÝCH PSECH NEUKLÍZÍ.

MĚSTSKÉ ÚŘADY JSOU POVINOVÁNY ZAJISTIT PŘERYTÍ PŘEVRÁCENÍM VŠECH VEŘEJNÝCH PLOCH PLNÝCH PSÍCH VÝKALŮ A VYSYPÁNÍ TĚCHTO PLOCH ALKALIZUJÍCÍMI PROSTŘEDKY A ZASETÍM NOVÉ TRÁVY. MĚLI BY K TOMU ORGANIZOVAT BRIGÁDY MAJITELŮ PSŮ A ZVÝŠIT POPLATKY ZA PSY A POKUTY ZA NEUKLÍZENÍ JEJICH VÝKALŮ. MĚLI BY UMOŽNIT NATÁČENÍ MAJITELŮ PSŮ, KTEŘÍ PO SVÝCH MAZLÍČCÍCH NEUKLÍZÍ NA JAKOUKOLI KAMERU A ZVÝŠIT PSÍ HLÍDKY I Z ŘAD DOBROVOLNICKÉ ORGANIZACE ZA ČISTOTU ULIC A VEŘEJNÝCH PROSTOR. ČEŠI JSOU OHROŽENI PARAZITY, NEBOŤ MAJÍ ZANEŘÁDĚNÉ VEŘEJNÉ PROSTORY VÝKALY PSŮ. MÍSTA KAM PSI CHODÍ ČŮRAT NEJVÍCE , BY MĚLA PROJÍT ČIŠTĚNÍM PŘEVRÁCENÍM TRÁVY A JEJÍM ZNOVUOSETÍM.

PES VEN BEZ VODÍTKA NESMÍ A NESMÍ SE NECHAT ČŮRAT NA DŮM NEBO U DOMU ČI NA JAKÉKOLI PŘEDMĚTY VENKU. KAŽDÝ MAJITEL PSA BY MĚL S SEBOU NOSIT LOPATKU NA PSÍ VÝKALY A VÝKAL IHNED ZAHRABAT DO ZEMĚ. LOPATKY ZAPICHUJTE U DOMU, NĚKDE, KDE NA NĚ NEPRŠÍ. PSÍ ČŮRÁNÍ BY MĚL MAJITEL PSA POSYPAT DRCENÝM BÍLÝM PÍSKEM (ROZTLUČTE V HMOŽDÍŘI) NEBO HYDROPONICKÝMI MINERÁLY. MĚLI BYCHOM ZVÝŠIT JEJICH PRODEJ. MÍSTA SILNĚ ZNEČIŠTĚNÁ BY MĚL STÁT VYSODOVAT. ZEJMÉNA PAK ROHY DOMŮ, KAM MAJITELÉ PSŮ NECHÁVAJÍ PSY ČŮRAT. TY BY MĚLA HLÍDAT PSÍ HLÍDKA A POKUTOVAT.

POKUD ZJISTÍTE, ŽE MÁTE ROUPY NEBO ŠKRKAVKU ČI VNÍMÁTE JINÉHO VĚTŠÍHO PARAZITA, VEZMĚTE OD PRAKTICKÉHO LÉKAŘE IVERMECTIN, VERMOX NEBO ENTIZOL A OŘEŠÁK KRÁLOVSKÝ.

POKUD BYSTE MĚLI PODEZŘENÍ, ŽE JSTE NAPADENI JAKÝMKOLI PARAZITEM JAKÉKOLI VELIKOSTI, PŘEJDĚTE NA SYROVOU STRAVU POKUD MOŽNO BEZ CUKRU A PROVÁDĚJTE PRAVOTOČIVÁ CVIČENÍ A HODNĚ SE MODLETE. VYČISTĚTE SI STŘEVO PROJÍMADLY PŘEDTÍM, NEŽ NA SYROVOU STRAVU PŘEJDETE. ALKALIZUJTE SE ČISTÝMI MLÉČNÝMI VÝROBKY JAKO JE TVAROH, BÍLÉ JOGURTY A POLOTUČNÉ MLÉKO.

DALŠÍ INFORMACE SE DOZVÍTE V NAŠÍ BROŽUŘE K PARAZITÁRNÍM NÁKAZÁM.