NITERNÝ NĚŽNĚ JEMNOCITNÝ SRDEČNÍ CIT A KOTULOTOČIVÉ VRŇOUGLIVÉ OČI

Matrony Svarohaum

CÍTÍM JAK SE KOTULOTOČÍ SVĚT.

Jedná se o ABSOLUTNÍ VELEKNĚŽSKOU výsadu prvorozených rodu JEHOSHUA SVAROG, legendární Ježíš Kristus. Tuto schopnost mají pouze dva lidé na zemi nyní. Já a můj bratr IN UTERUS Martin.

©

Tento cit se mi dlouho utvářel 

během probouzení se do mého věčného poslání 

CÍSAŘOVNY BOHEMSKÉ  

ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA MELCHISEDEK ŽENA TRINITY MELCHISEDEK BOHYNĚ NIRVÁNA.

Probouzeli mě oba ABSOLUTNÍ STVOŘITELÉ LIDSTVA JEHOVA JEHOVŮ HÁBSÁNLÁV L'MURTEN HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEKLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU  a LÁVHÁBSÁN JEHOVA JEHOVŮ L'MUERTEN MELCHISEDEK LÁV AUMDON AUMMORDOR HÁBSOLÚTE AGAPE AILAVYOU od března 2016 v telepatické komunikaci a museli se mnou provést srdeční caging L'MURTENL'MUERTEN, abych nezemřela úplně.

Žila jsem v tolika lžích a byly na mě vedeny fauplasmové i osobní fyzické útoky, útoky ve faulhypnóze a mediální útoky, 

takže jsem opakovaně ztrácela dech a byla jsem křísena a ztrácela jsem paměť na svůj život zde a otevírala se mi pamě't historická. měnila se mi osobnost a uvědomila jsem si, že jsem se inkarnovala do vzkříšené ženy, která byla umučena lží a podvodem a psychotronickým a fyzickým násilím. byla nakonec otrávena jedem jejím ještě v té době manželem Petrem Konrádem v červenci 2016.

Povstala jsem jako nový duch a dostala jsem důkladné uvědomění o tom, co je pravda a co ne v mém životě. Muselo se to dít postupně, protože srdce v hrudi bylo opakovaným lhaním a uváděním v omyl v hrudi úplně zatvrdlé a nehýbalo se.

Srdeční cit je vázán na pohyblivost srdce, které jemnocitně reaguje na všechny situace a posuzuje energeticky zda je něco pravda či ne.

Začnete vnímat všechny kotule v těle kudy se točí.

Srdeční cit začne osoba který je spouštěn pociťovat jako jemné pohyby srdce v hrudi, neboť srdce začne být magnetické a rozsvěcuje se a zhasíná ve styku s pravou a lží a ve styku se vším co je příjemné spravedlivě a pravdivé spravedlivě.

K tomuto druhu citu se přidávají oči, které se kotulí a uvěděomujete si pravotočivost a levotočivost myšlenek. Je dná se o zázrak, který ve vás může spustit pouze ABSOLUTNÍ VĚDECKÝ INKARNÁTOR L'MURTEN HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEKLÁV AUMDON AUMMMORDOR AILAVYOU a jedná se o proces velice náročný. Po cestě za tímto citem se neustále zlobíte, protože se musíte naučit vyjadřovat správně všechny svoje emoce. Lidé vám nerozumí a myslí si o vás, že jste blázen. To mi vadilo nejvíc. :)

Jedná se o vrchloné umění cítit to, co je a co není správné.

Propojují se postupně všechny smysly se srdečním posuzováním a veškeré magnetické součástky těla, které máme všude po těle rozseté. Startuje se zpět brzlík, slepé střevo, aktivují se mandle, dutiny a zrak, čich, hmat a chuť. Cítíte všechny energie kudy proudí.

Tuto schopnost potřebuji k výkonu svého povolání BYSTROZRAKÉ SPRAVEDLNOSTI  a pro příjem ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE, kterou mám během nejbližších 10 let předat lidstvu jako ABSOLUTNÍ DUCHOVNÉ MELCHISEDEK ŽENA TRINITY MELCHISEDEK.

Z tohoto důvodu na mě nesmí nikdo sahat bez mého dovolení, odchází mi totiž síla. 

Funguji jako živé inkarnační lidské tranchezni reseau a transformuji energie, což je důležité pro schopnost léčit rukama a celým tělem. Slyším telepatické myšlenky tkání a jednotlivých buněk. Snímám negativní myšlenky, které do matrixového těla člověka psychotronicky nebo slovní kletbou zaklel zločinec. Mohu tak uzdravovat neuzdravitelné jiným způsobem.

Tuto schopnost měl aktivovanou JEHOSHUA SVAROGA, můj tatínek z 1. století, legendární Ježíš Kristus. 

Nikdo jiný ji nikdy neměl, ani já  během mého života v 1. - 3. století našeho letopočtu. Měla jsem pouze léčivé ruce. JEHOSHUA tuto schopnsot těžce obnovoval po své zradě, umučení, resuscitaci a vzkříšení, a celý projekt BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH měl tak velké zdržení, že již nikdy nenabral svoji sílu a neprosadil se do roku 1750 celosvětově, jak bylo plánováno, protože bylo málo Svarohovců, nestihli odvést dostatečné množství lidí. Celý svět se přetočil do ještě většího sadistického násilí. Za to všechno byli zodpovědní společně s Jidášem židovští farizejští a saducejští kněží a Herodes se svými vojáky, kteří dlouho plánovali JEHOSHUOVO zavraždění, neboť jim odváděl chudé a zbídačené, zotročené, nespravedlivě zacházení, nemocné a chromé lidi z oblasti, ve které se schylovalo k vyhlazovací válce Židů Římany jak popsal historik Jesephus Flavius v knize Válka Židovská. Tito zrádní a nepřejícní duchové ztratili navždy možnost žít na planetě Země BOHEMIE.

NEÚTOČTE, BUDETE MĚ POTŘEBOVAT, LÉČÍM NELÉČITELNÉ A POSUZUJI VŠECHNO, CO JE ŠKODLIVÉ. BEZE MĚ TO NEJSTE SCHOPNI ZJISTIT A MARTINOVY SCHOPNOSTI SE BUDOU TEPRVE SPOUŠTĚT, BYL FAŠISTY A DOMÁCÍMI ZRÁDCI UKŘIŽOVANÝ A BYL BĚHEM PSYCHOTRONICKÉ VÁLKY NEJBRUTÁLNĚJI PSYCHOTRONICKY MUČENÝM MUŽEM NA PLANETĚ ZEMI. AKTIVUJÍ SE MU TUDÍŽ TYTO SCHOPNOSTI POZDĚJI. 

JEŠTĚ SE ZOTAVUJE.

©