NITERNÝ NĚŽNĚ JEMNOCITNÝ SRDEČNÍ CIT A KOTULOTOČIVÉ OČI

Matrony Svarohaum

CÍTÍM JAK SE KOTULOTOČÍ SVĚT.

Jedná se o ABSOLUTNÍ VELEKNĚŽSKOU výsadu prvorozených rodu JEHOSHUA SVAROG, legendární Ježíš Kristus. Tuto schopnost mají pouze dva lidé na zemi nyní.

©

Tento cit se mi dlouho utvářel 

během probouzení se do mého věčného poslání 

MATRONY SVAROHAUM  

ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA MELCHISEDEK ŽENA TRINITY MELCHISEDEK AUMJEHOVA.

Probouzeli mě oba ABSOLUTNÍ STVOŘITELÉ LIDSTVA A JEHOSHUA SVAROG společně s PRAOTCEM BOHEMUSEM SVARHEM AUM od března 2016 v telepatické komunikaci a museli se mnou provést srdeční caging L'MORTE, abych nezemřela úplně.

https://www.patrolasvarohaum.com/srdecni-caging-lmorte/

Žila jsem v tolika lžích a byly na mě vedeny faulplasmové i velké plasmové i osobní fyzické útoky jedy a útoky v psychotronické narkóze, 

takže jsem opakovaně ztrácela dech a byla jsem křísena a ztrácela jsem paměť na svůj život zde a otevírala se mi paměť historická. 

Měnila se mi osobnost a uvědomila jsem si, že jsem se inkarnovala do vzkříšené ženy, která byla umučena lží a podvodem a psychotronickým a fyzickým násilím. 

Byla nakonec otrávena jedem jejím ještě v té době manželem Petrem Konrádem v červenci 2016.

https://www.katerinakonradova.com/zlociny-petra-konrada/

https://www.katerinakonradova.com/zlociny-na-eleanor-konradove/

https://www.katerinakonradova.com/umuceni-frantiska-chmelika/

Povstala jsem jako nový duch a dostala jsem důkladné uvědomění o tom, co je pravda a co ne v mém životě. Muselo se to dít postupně, protože srdce v hrudi bylo opakovaným lhaním a uváděním v omyl v hrudi úplně zatvrdlé a nehýbalo se.

Srdeční cit je vázán na pohyblivost srdce, které jemnocitně reaguje na všechny situace a posuzuje energeticky zda je něco pravda či ne.

POZNÁTE ZÁMĚR V ŘEČI.

Začnete vnímat všechny kotule v těle kudy se točí.

Srdeční cit začne osoba který je spouštěn pociťovat jako jemné pohyby srdce v hrudi, neboť srdce začne být magnetické a rozsvěcuje se a zhasíná ve styku s pravdou a lží a ve styku se vším co je příjemné spravedlivě a pravdivé spravedlivě.

K tomuto druhu citu se přidávají oči, které se kotulí a uvědomujete si pravotočivost a levotočivost myšlenek. Je dná se o zázrak, který ve vás může spustit pouze ABSOLUTNÍ VĚDECKÝ INKARNÁTOR HERMÉS WITLÁV HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUMDON AUMMMORDOR AILAVYOU AILAVYOU a jedná se o proces velice náročný. Po cestě za tímto citem se neustále zlobíte, protože se musíte naučit vyjadřovat správně všechny svoje emoce. Lidé vám nerozumí a myslí si o vás, že jste blázen. To mi vadilo nejvíc. :)

Jedná se o vrchloné umění cítit to, co je a co není správné.

Propojují se postupně všechny smysly se srdečním posuzováním a veškeré magnetické součástky těla, které máme všude po těle rozseté. 

Startuje se zpět magneticky brzlík, slepé střevo, aktivují se mandle, dutiny a zrak, čich, hmat a chuť. 

Cítíte všechny energie kudy proudí.

Tuto schopnost potřebuji k výkonu svého povolání BYSTROZRAKÉ SPRAVEDLNOSTI  a pro příjem ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE, kterou mám během nejbližších 10 let předat lidstvu jako ABSOLUTNÍ DUCHOVNÉ MELCHISEDEK ŽENA TRINITY MELCHISEDEK.

Z tohoto důvodu na mě nesmí nikdo sahat bez mého dovolení, mění to tok energií. 

Funguji jako živé inkarnační lidské tranchezni reseau a transformuji energie, což je důležité pro schopnost léčit rukama a celým tělem. 

Slyším telepatické myšlenky tkání a jednotlivých buněk ve stavu tranzovním. 

Snímám negativní myšlenky, které do matrixového těla člověka psychotronicky nebo slovní kletbou zaklel zločinec. Mohu tak uzdravovat neuzdravitelné jiným způsobem.

Na halucinogenu slyším zřetelně všehobytí. To jiní lidé nemají, jenom VELEKNĚŽÍ, kteří jsou nyní 4. 3 muži a jedna žena. Ostatním se určité schopnosti zaktivují až po zásluhách a budou je mít omezené na jednu oblast vědění, na tu, které se celý život věnovali nejvíce.

Tuto schopnost měl aktivovanou JEHOSHUA SVAROG, můj tatínek z 1. století, legendární Ježíš Kristus. 

JEHOSHUA tuto schopnsot těžce obnovoval po své zradě, umučení, resuscitaci a vzkříšení, a celý projekt BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH měl tak velké zdržení, že již nikdy nenabral svoji sílu a neprosadil celosvětvý mír a bezpečí do roku 1750 celosvětově, jak bylo plánováno, protože bylo málo Svarohovců, nestihli odvést dostatečné množství lidí a nezvládli ubránit ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM CÍSAŘSTVÍ NEBESKÝCH V BOHEMII. Celý svět se přetočil do ještě většího sadistického násilí. Za to všechno byli zodpovědní společně s Jidášem židovští farizejští a saducejští kněží a Herodes se svými vojáky, kteří dlouho plánovali JEHOSHUOVO zavraždění, neboť jim odváděl chudé a zbídačené, zotročené, nespravedlivě zacházené, nemocné a chromé lidi z oblasti, ve které se schylovalo k vyhlazovací válce Židů Římany jak popsal historik Jesephus Flavius v knize Válka Židovská. Tito zrádní a nepřejícní duchové ztratili navždy možnost žít na planetě Země BOHEMIE.

NEÚTOČTE, BUDETE MĚ POTŘEBOVAT, LÉČÍME NELÉČITELNÉ A POSUZUJEME VŠECHNO, CO JE ŠKODLIVÉ. 

BEZE MĚ TO NEJSTE SCHOPNI ZJISTIT. Jsem spojka mezi vámi a ABSOLUTNÍM BOHEM HERMÉSEM WITLÁVEM HÁBEM SOLÚTEM AGAPE MELCHISEDEKEM AUMDONEM AUMMORDOREM AILAVYOU AILAVYOU, VĚDECKÝM INKARNÁTOREM, KONSTRUKTÉREM LIDSKÉHO TĚLA. Nejvíce mu rozumí ze všech. 

Učte se od ABSOLUTNÍCH BOHŮ MATRIXU.

©