NITERNÝ NĚŽNĚ JEMNOCITNÝ SRDEČNÍ CIT A KOTULOTOČIVÉ SRDCE A OČI

Matrony Svarohaum

"CÍTÍM JAK SE KOTULOTOČÍ SVĚT."

Jedná se o ABSOLUTNÍ VELEKNĚŽSKOU výsadu prvorozených rodu JEHOSHUA SVAROG, legendární Ježíš Kristus. Tuto schopnost mají pouze dva lidé na zemi nyní.

©

SLOVA MATRONY SVAROHAUM:

Tento cit se mi dlouho utvářel 

během probouzení se do mého věčného poslání 

MATRONY SVAROHAUM  

ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA MELCHISEDEK ŽENA.

Probouzeli mě oba MUŽI Z TRINITY MELCHISEDEK, tedy NAŠI PRAOTCOVÉ na této planetě, a JEHOSHUA SVAROG společně s PRAOTCEM BOHEMUSEM SVAROHEM AUM od března 2016 v telepatické komunikaci a museli se mnou provést srdeční caging L'MORTE, abych nezemřela úplně.

https://www.patrolasvarohaum.com/srdecni-caging-lmorte/

Žila jsem v tolika lžích a byly na mě vedeny faulplasmové i velké plasmové i osobní fyzické útoky jedy, 

takže jsem opakovaně ztrácela dech a byla jsem křísena 

a ztrácela jsem pocitovou paměť na svůj život zde a otevírala se mi paměť historická. 

Měnila se mi osobnost a uvědomila jsem si, že jsem se inkarnovala do vzkříšené ženy, která byla umučena lží a podvodem a psychotronickým a fyzickým násilím. 

Byla nakonec otrávena jedy a psychotronickými jedy a uplasmována k smrti vojenskými válečnými plasmovými generátory v červenci 2016.

Povstala jsem jako nový duch a dostala jsem důkladné uvědomění o tom, co je pravda a co ne v mém životě. Muselo se to dít postupně, protože srdce v hrudi bylo opakovaným lhaním a uváděním v omyl v hrudi úplně zatvrdlé a nehýbalo se.

Srdeční cit je vázán na pohyblivost srdce, které jemnocitně reaguje na všechny situace a posuzuje energeticky zda je něco pravda či ne.

POZNÁTE ZÁMĚR I V ŘEČI, JEJÍM ZVUKU, ZPŮSOBU MLUVY, VAŠE OČI POZNAJÍ PRAVDU Z GRYFU, GEJDARU, POSTOJE, MIMIKY, ZPŮSOBU POHLEDU, Z GRIMAS...

Začnete vnímat kotule v těle kudy se točí.

Srdeční cit začne osoba, který je spouštěn, pociťovat jako jemné pohyby srdce v hrudi, neboť srdce začne být magnetické a rozsvěcuje se a zhasíná ve styku s pravdou a lží a ve styku se vším co je příjemné spravedlivě a pravdivé spravedlivě.

K tomuto druhu citu se přidávají oči, které se kotulí a uvědomujete si pravotočivost a levotočivost myšlenek. Jedná se o zázrak, který ve vás může spustit pouze ABSOLUTNÍ VĚDECKÝ INKARNÁTOR HÁB SOLÚTE AGAPE WILTLÁV HERMÉS EREBUS HÁDES KRONOS MELCHISEDEK AUMDON AUMMMORDOR AILAVYOU a jedná se o proces velice náročný. Po cestě za tímto citem se neustále zlobíte, protože se musíte naučit vyjadřovat správně všechny svoje emoce. Lidé vám nerozumí a myslí si o vás, že jste blázen. To mi vadilo nejvíc. :)

Jedná se o vrcholné umění cítit to, co je a co není správné.

Propojují se postupně všechny smysly se srdečním a očním posuzováním a veškeré magnetické součástky těla, které máme všude po těle rozseté. 

Startuje se zpět magneticky brzlík, slepé střevo, aktivují se mandle, dutiny a zrak, čich, hmat a chuť. 

Cítíte všechny energie kudy proudí.

Tuto schopnost potřebuji k výkonu svého povolání BYSTROZRAKÉ SPRAVEDLNOSTI  a pro příjem ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE, kterou mám během nejbližších 10 - 15 let předat lidstvu jako ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA MELCHISEDEK ŽENA.

Z tohoto důvodu na mě nesmí nikdo sahat bez mého dovolení, mění to tok energií. 

Funguji jako živé inkarnační lidské tranchezni reseau a transformuji energie, k čemuž mě během bojů v psychotronické válce vytrénoval ABSOLUTNÍ BŮH, což je důležité pro schopnost léčit rukama a celým tělem. 

Slyším telepatické myšlenky tkání a jednotlivých buněk. 

Snímám negativní myšlenky a energie, 

které do matrixového těla člověka psychotronicky nebo slovní kletbou zaklel zločinec. 

Mohu tak uzdravovat neuzdravitelné jiným způsobem.

Na halucinogenu slyším zřetelně všehobytí. To jiní lidé nemají, jenom ABSOLUTNÍ VELEKNĚŽÍ. Ostatním se určité schopnosti zaktivují až po zásluhách a budou je mít omezené na jednu oblast vědění, na tu, které se celý život věnovali nejvíce.

Tuto schopnost měl aktivovanou JEHOSHUA SVAROG, můj tatínek z 1. století, legendární Ježíš Kristus. 

SRDEČNÍ CIT BUDEME VYUŽÍVAT ZEJMÉNA V SOUDNICTVÍ, NEBOŤ POZNÁM ZLOČINCE OD OBĚTI, A TO VŽDY.

PROTO JSEM BYLA USTANOVENA JAKO JUSTICE AGAPE.

TO JE ABSOLUTNÍ SOUDKYNĚ LIDSTVA.
Poznám homosexuálního muže a proto budu rozvádět homosexuální manželství. Budeme to nařizovat a vyměřovat pocitovou náhradu takto podvedeným ženám. Dostala jsem k tomu důkladný tréning a všechny ženy, které mají podezření, že je jejich muž skrytě homosexuální, nechť si sepíší svoje sexuální a sensuální zkušenosti s ním a až dáme pokyn, podají je na soud.

©