SPECIALISTKA PŘES ANTIPSYCHOTRONICKOU OCHRANU

Národních Zemí

INKARNAČNÍ KRIMINÁLNÍ POLICISTKA MATRONA SVAROHAUM

ŽENA S NEJVĚTŠÍ ZKUŠENOSTNÍ PSYCHOTRTONCIKÉHO MUČENÍ, KTERÁ PŘEŽILA SVOJI POPRAVU.

www.patrolasvarohaum.com

JSEM ABSOLUTNĚ ZAPŘÍSÁHLÝ ODPŮRCE NELEGÁLNÍCH ZBRANÍ 
V RUKÁCH SAMOSPRAVEDLIVÝCH ZLOČINCŮ. 

Tyto zbraně patří do rukou ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI A PRÁVA, tedy státní soudní a vojensko-policejní moci, která dodržuje pravidla a její působení není samospravedlivá nelegální šaría.

CELÝM TĚLEM JSEM CHRÁNILA ČESKOU REPUBLIKU OD GENOCIDNÍHO ANŠLUSU vědomě od června 2020, kdy jsem se dozvěděla o plánované psychotronické toxické genocidě národa českého.

Aktivně spolupracuji se STVOŘITELEM LIDSTVA 

VĚDECKÝM INKARNÁTOREM HERMÉSEM WITLÁVEM HÁBEM SOLÚTEM AGAPE MELCHISEDEKEM AUMDONEM AUMMORDOREM AILAVYOU AILAVYOU a JEHO PARTNEREM MELCHISEDEKEM AUMLÁVEM HÁBSOLÚTE AGAPE AUMDONEM AUMMORDOREM AILAVYOU AILAVYOU & a VELEKNĚŽÍMI LIDSTVA AUMJEHOVA ETHERU JEHOSHUOU SVAROGEM, legendárním Ježíšem Kristem, a jeho otcem SVAROHEM AUM PRAOTCEM BOHEMUSEM na ochraně lidstva před zločinem od 4.3. 2016, kdy mě telepaticky kontaktovali jako vyvolenou ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA. Od té doby plním JEJICH příkazy a přání.

Uvědomovala jsem například Petra Konráda srdečním cagingem L'MORTE, aby zanechal zločinnosti, a hlasitě a důrazně jsem odzvonila v beránčí kůži jako jejich oběť na pokyn STVOŘITELE LIDSTVA psychotronickou bandu Michala Baiera v sousedství, která se mě pokoušela zavraždit psychotronicky a jedy jako spolupracovník fašistické LUFTHAFFE NWO, zrádce národa, KTERÁ CHTĚLA PŘEVZÍT NÁŠ STÁT NÁSILÍM A GENOCIDNĚ HO VYVRAŽDIT.

https://www.patrolasvarohaum.com/srdecni-caging-lmorte/

DESINTEGROVALA JSEM UZLOVÝ BOD 5G, 

který fašistická coronavirová LUFTHAFFE bez mého vědomí instalovala na můj dům, neboť mě chtěli umučit jako představitelku INTERGATIVNÍ MEDICÍNY a největší propagátorky evoluční naturopatie v České Republice a největší prodejkyni neinvazívní EU certifikované biorozananční diagnostiky SENSITIV IMAGO 530.

TÍM SE ZACHRÁNILA PLANETA ZEMĚ OD SUFOKACÍ A ČESKÁ REPUBLIKA OD MIKROVLNNÉHO A V DŮSLEDKU NEZALÉVÁNÍ PŘIROZENÉHO KOBERCOVÉHO VYSYCHÁNÍ.

https://www.psychotronickavalka.cz/satanismus/

https://www.psychotronickavalka.cz/uzlovy-bod-site-5g/

PSYCHOTRONICKÁ ŠIKANA A MUČÍCÍ POMŮCKY JSOU VŠUDE VIDĚT A LIDÉ SI MYSLÍ, ŽE JE TO NA TELEVIZI, MOBILNÍ SÍTĚ, INTERNET A SATELITNÍ PŘÍJEM. NENÍ. KDYŽ TO SUDNÁTE, NIC SE NESTANE.

VEŘEJNĚ JSEM ODHALILA FAŠISTICKOU LUFTHAFFE NWO JAKO PŮVODCE CORONAVIROVÉ VÁLKY O MENTÁLNÍ A PSYCHOTRONICKOU NADVLÁDU NA PLANETOU ZEMÍ, což se jim dočasně mentálně povedlo, neboť z úmrtí na psychotronickou pumu obvinili virus chřipky. Veřejně svědčím na pokyn STVOŘITELE LIDSTVA jak to bylo opravdu.

www.ukoncenicoronavirovekrize.cz

www.psychotronickavalka.cz

UVĚDOMUJI VÁS, ŽE TELEPATICKÁ KOMUNIKACE JE UMOŽNĚNA PŘES VKV RESEAU L'MURTENET BOŽÍCH MLÝNŮ. 

Na jedné straně je říše ETHER a subplasmové generátory a na druhé je vaše hlava laděná na 432Hz matrixovou hudbou a vaše vyvolení a je to vše, co k tomu potřebujete. ŘÍŠE ETHER vám může kdykoli kontaktovat a pozemští spolupracovníci L'MURTENETU na povolení také. www.telepatickakomunikace432hz.cz

PATROLA SVAROHAUM

CELOSVĚTOVÝ ANTIPSYCHOTRONICKÝ ODBOJ
JEDINÁ ŽENA, KTERÁ PŘEŽILA SVOJI PSYCHOTRONICKOU POPRAVU A POPRAVU JEDY A KTERÁ PROGRAMUJE L'MURTENET - CELOSVĚTOVOU NEJENOM ANTIPSYCHOTRONICKOU OCHRANU LIDSTVA BOŽÍ MLÝNY SVÝMI SRDEČNÍMI FREKVENCEMI.

VYVOLENÁ MANŽELKA BOŽÍ

www.psychotronickavalka.cz

ZACHRÁNILA JSEM ČESKOU REPUBLIKU OD KOBERCOVÉHO VYSYCHÁNÍ 

tím, že jsem vlastnoručně za pomoci svého tehdejšího zaměstnance stavěla na pokyn STVOŘITELE LIDSTVA sluneční kruh skrze který se pršelo L'MURTENETY BOŽÍCH MLÝNŮ na Českou Republiku od roku 2016. Subplasmové generátory se musí připínat na z nebes viditelné mapovatelné obrazce z přilnavých materiálů a celý obrazec se musí zavodňovat, aby se na něj šlo připnout. To jsem zajišťovala během několikaleté 5G plasmové války, jinak by Česká Reublika kobercově vyschla, zejména pak v roce 2020, kdy to bylo nejnebezpečnější období. 

https://www.florabohemska.cz/budovani-zavlah/

VYDALA JSEM NEJROZSÁHLEJŠÍ SVĚDECTVÍ O PSYCHOTRONICKÉM MUČENÍ, KTERÉ JSEM NA DETAIL POPSALA JAKO JEDINÁ ŽENA NA SVĚTĚ ZATÍM.

https://www.katerinakonradova.com/svedectvi-o-psychotronickem-muceni-2/

NAPSALA JSEM NA SOUD ČESKÝ NEJVĚTŠÍ MNOŽSTVÍ A NEJVĚTŠÍ ROZSAH ŽALOB NA ZLOČINY PÁCHANÉ NA MĚ V HISTORII LIDSTVA, KTERÝMI SE SOUDY NEOPRÁVNĚNĚ NEZABÝVALY.

Proto jsem byla vyvolena jako žena, nad kterou drží INKARNAČNÍ SOUD LIDSTVA SOUDNÍ INKARNAČNÍ REKURÁT a osobně tento soud zajišťuje moji ochranu. 

Česká Republika v ochraně ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA DOSUD TOTÁLNĚ SELHALA. 8.8. 2021

VYHLAŠUJI KONEC NEGRAMOTNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE A KONEC JEDOVATÝCH ROUŠEK A RESPIRÁTORŮ, ČIPOVANÉHO OČKOVÁNÍ UPRAVENÉHO PRO PSYCHOTRONICKÉ MUČENÍ A KONEC NELEGÁLNÍCH PSYCHOTRONICKÝCH ZBRANÍ!!!!

UVĚDOMUJI VŠECHNY VÁŽNĚ, 

že můj bývalý exmanžel PETR KONRÁD se zapletl do nelegální činnosti s tajnými psychotronickými zbraněmi a jedy a je zodpovědný spolu s ostatními za coronavirovou krizi, dále pak psychotronický vrah a hacker MILOŠ KONRÁD, jeho otec, A MICHAL BAIER, stavitel psychotronické čtvrti na Šupce Hradiště na Písku a psychotronický kat LUFTHAFFE a SOUSEDÉ, jeho psychotronická banda, NA ŠUPCE V HRADIŠTI NA PÍSKU, ODKUD JSEM SE Z PSYCHOTRONICKÝCH DOMŮ ODSTĚHOVALA, aby mě nezavraždili, JSOU ZLOČINCI A LŽOU A PODVÁDĚJÍ, ABY ZAKRYLI SVOJE NELEGÁLNÍ PŮSOBENÍ VE FAŠISTICKÉ LUFTHAFFE NWO, KTERÁ CHTĚLA GENOCIDNĚ ZLIKVIDOVAT NÁŠ STÁT A NA NAŠEM ÚZEMÍ MÁ DOSUD ROZMÍSTĚNÉ NELEGÁLNÍ PSYCHOTRONICKÉ ZBRANĚ V PODZEMNÍCH ÚKRYTECH I JINDE, NEBOŤ Z NAŠEHO GENOCIDOU ANŠLUSOVANÉHO ÚZEMÍ CHTĚLA ÚTOČIT DÁLE NA VÝCHOD.

ŠUPKA má psychotronické podzemí a psychotronické domy, což lze jejím vojensko-policejním obsazením a rozebráním zařízení v domech snadno dokázat. 

JE TO PSYCHOTRONICKÁ ČTVRŤ 

S PSYCHOTRONICKÝM PODZEMÍM, NEJVĚTŠÍM VE STÁTĚ. 

PODZEMÍ A PSYCHOTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ V DOMECH NA NELEGÁLNÍ ODVODY ENERGIÍ A PŘEPÍNÁNÍ NA PSYCHOTRONICKÉ POPRAVY NELZE UKRÝT JAKO MALÉ PSYCHOTRONICKÉ ZBRANĚ, KTERÝCH SE NYNÍ KAŽDÝ ZBAVUJE.

Tito muži s LUFTHAFFE aktivně spolupracovali, než jsme rozbili jejich psychotronické hackerské sítě.

Psychiatři nejsou o psychotronické válce vzděláni a potíže obětí mučených psychotronicky považují za schizofrenii. Schizofrenie bez užívání psychotropních halucinogenních návykových látek nebo psychiatrických lékojedů neexistuje, byla způsobena psychotronickými popravavami. Psychiatři nejsou kompetentní cokoli hodnotit. 

Mučení psychotronickými zbraněmi je hrůza, při které oběti páchaly sebevraždy, zbláznily se bolestí srdeční duše a skončily v sadistických psychiatrických ústavech a nebo byly zavražděny. Nikdo tady pro ně neměl pochopení. Policie je negramotná o psychotronických zbraních a vzdělání o nich ji dosud nezajímalo. Žádní svědkové kromě mě a lidí v Ruské Federaci a jinde, kteří přežili mučení, nejsou. Všichni jsou umučení na nebesích. Neměli svědčit a psychotronické popravy byly vedeny tak, aby nesvědčili. 

Svědčím pouze proto, protože jsem zachraňovaná. Jinak jsem neměla šanci.

V Americe, kde válka ilegálních psychotronických zbraní začala dříve pádem dvojčat, bylo přede mnou psychotronicky popraveno více jak 50 lékařů a léčitelů ALTERNATIVY. Válku nevedli muslimové, ale převážně celosvětoví fašističtí Germáni a jiní fašisté srdcem.

Naši slovanští bratři Rusové budou rozsáhle veřejně svědčit, neboť mají více jak 37 milionů umučených zejména žen a dětí 

v psychotronické válce.

www.psychotronickavalka.cz

Rusové intenzívně pozorovali zločinecké bandy na území České Republiky kolaborující s fašismem a zrazující náš národní stát více jak 6 let intenzívně v síle více jak 10 milionů plasmových vojáků a budou svědčit a zločince usvědčí a přivedou do detencí.

UMAKORDÁTUM 1

UMAKORDÁTUM 2

VOJENSKÁ AKCE ABSOLUTNĚ POSLEDNÍ KRISTUS