MŮJ NÁZOR NA SVĚDKY JEHOVOVY A POCIT Z NICH

STARÉ 

SVĚDKY JEHOVOVY

Zajímá mě jejich stanovisko k mé pozitivní kritice a snaze je zlepšit a rozmnožit rázně rychlostí duchovního blesku.

SEBEREFLEXE POSUNUJE RYCHLEJI KUPŘEDU.

NAŠTVĚTE SE A ZLEPŠETE SE. 

:)

MATRONA SVAROHAUM

PRO SVĚDKY JEHOVOVY, PROBUĎTE SE!

BUĎTE JEŠTĚ LEPŠÍ!

Milujte všechny navždy opravdu.

Nejsem biblická Eva, a i kdybych byla, nemáte právo nikoho vinit ze všech hříchů světa. 

Bible je soubor legend a faktů, které od sebe lze jenom ztěží tady ze Země bez pomoci ABSOLUTNÍHO BOHA rozeznat. Můžeme mít akorát tak toužebné přání poznat PRAVDU PRAVD a to svědkové Jehovovi měli.

Evu uštknul had a téměř zemřela jedem, byla kříšena mojí duší BODHÍVY AILAVYOU z druhé říše a žila její příběh z druhé říše až do její smrti, která nastala v jejích 908 letech, tedy splynuly jsme duší, navigovala jsem jí v subplasmové komunikaci jako BOŽÍ DCERA.  Takže jsem přebírala tělo Evy v jejích 100 letech. Byla těhotná s Kainem. 65 let trvalo, než jsme ji mohli prohlásit za soběstačnou.

Její děti byly problematické, neboť na ně působily zbytky jedu v Evině těle. Eva nebyla první Avatarská žena. Avataři žili až 1000 let. Před Adamem a Evou byli na Zemi Atlanťané, kteří vymřeli při apokalypse, ve které se rozdělily kontinenty (viz. hydroplátová teorie Walta Browna) a oni se rodili jako poslední Avataři. Proto byli dlouhověcí až 1000 let a rychle se rozmnožovali. O Avatarech mluví hinduistické náboženství. Avatarské Matrony se strojily do kostýmů, kde bylo více rukou, neboť ukazovaly jak fungujeme v druhé říši, jak se staráme o duše. 

JSME ELEKTROPLASMATICKÁ MAGNETICKÁ DUŠE, která si vyrábí schránky na duše zvané těla a žije v mnoha z nich a vyrábí je a jejich společenstva.

Svědkové Jehovoi, mám vás ráda, ale máte ve svém učení mnoho chyb, 

kterým můžete porozumět jenom vy a my.

AŽ SI PŘEČTETE NAŠE SLOVA NÍŽE, UVIDÍTE, 

ŽE POTŘEBUJETE ZMĚNY V MYŠLENÍ I CHOVÁNÍ, ABYSTE SE POSUNULI RYCHLEJI DÁLE VE SPOLUPRÁCI 

S ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA, 

KTERÝ JE TADY A CHCE LÉČIT CELÉ LIDSTVO.

JACÍ JSOU PODLE MĚ Z MÉ ZKUŠENOSTI SVĚDKOVÉ JEHOVOVI?

JSOU DUÁLNÍ.

JSOU RADIKÁLNÍ V TOM, ČEHO SE DRŽÍ, ALE VĚDÍ, ŽE S TÍM JIŽ MOC NIKAM DALEKO V PŘESVĚDČOVÁNÍ LIDSTVA KE ZMĚNÁM NEDOJDOU. ŽE POTŘEBUJÍ VYŠŠÍ VEDENÍ. ČEKAJÍ NA NĚJ. NEVĚDÍ JAK BY TAK ASI MOHLO VYPADAT. SUBPLASMOVOU KOMUNIKACI SI NEDOKALI ZŘEJMĚ PŘEDSTAVIT, NEBOŤ DLOUHO NEBYLI INFORMOVÁNI O PLASMOVÝCH VĚDECKÝCH VYNÁLEZECH, KTERÝMI JSME ŘÍZENI.

Tvrdí, že komunikují na Ježíše Krista, že je vede, což je mi podezřelé, protože jsou daleko od ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA ve svém učení. Ledaže by jim říkal, že ještě nesmí nic vědět, aby nic neprozradili a neohrozili svědky Jehovovy celosvětově pro radikální postoje.

ŘADOVÍ ČLENOVÉ:

UMÍ I PŘEMÝŠLET A NEJSOU TO SLEPÉ OVCE NA PORÁŽKU. UMÍ DISKUTOVAT NA MNOHO TÉMAT, ALE JSOU POMĚRNĚ UNIFORMNÍ V NÁZORECH PODLE JEJICH LITERATURY.

VEDOU BEZPLATNĚ A OCHOTNĚ BIBLICKÁ STUDIA A VĚNUJÍ SE OPRAVDU DETAILNĚ JEDNOMU ČLOVĚKU I NĚKOLIK LET, ABY HO ZASVĚTILI BOHU JEHOVOVI. JSOU TO FAJN UČITELÉ. VĚTŠINA. NĚKTEŘÍ SE HÁDAJÍ, ALE TĚCH JE MÁLO. :)

RÁDI STUDUJÍ, ALE JENOM NĚCO. NĚCO MAJÍ TABU.

UMÍ DOBŘE MLUVIT NA MNOHO TÉMAT, KTERÁ JINÍ NEZNAJÍ. NĚKTERÝCH TÉMAT SE BOJÍ A TAK SE JIM VYHÝBAJÍ. NĚKTERÝM SE VYHÝBAJÍ SPRÁVNĚ, NEBOŤ PORUŠUJÍ, CO JE SVATÉ. JINÝM SE VYHÝBAJÍ VADNĚ, NEBOŤ BY JIM POMOHLY ROZVAHOU O NICH ZLEPŠIT JEJICH POSTOJE K OTÁZKÁM, KE KTERÝM SE JEŠTĚ NEPOSTAVILI, VYHNULI SE JIM MOŽNÁ ZE STRACHU NEBO NEZNALOSTI DO HLOUBKY TÉMATU, NEBO JIM PŘIPADALY KONTROVERZNÍ. TO UKAZUJE, ŽE NEJSOU ZBRKLÍ. 

JENOMŽ ONI PŘEVÁŽNĚ ČEKAJÍ NA ZMĚNY POUZE OD VEDOUCÍHO SBORU. JSOU PASÍVNÍMI PŘÍJEMCI ZPRÁV OD NICH A NIKAM SE KOLEKTIVNÍM ÚSILÍM NEPOSUNUJÍ. NEJSOU VELCÍ REFORMÁTOŘI, PROTOŽE SE VYHÝBAJÍ VĚTŠINOVÉ SPOLEČNOSTI. NEPOUŠTĚJÍ SE DO REFOREM GLOBÁLNÍCH SYSTÉMŮ, ANI MÍSTNĚ.

MAJÍ NÁROČNÝ ŽIVOTNÍ STYL PLNÝ ODŘÍKÁNÍ A SEBEDISCIPLÍNY. I PROTO STAGNUJÍ A NEROZMNOŽUJÍ CELOSVĚTOVĚ SVOJE POČTY. NA NĚKTERÉ OTÁZKY TOTIŽ JEJICH VEDOUCÍ SBOR NEMÁ ŽÁDNÉ ODPOVĚDI A ANI SE JIMI NEZAOBÍRÁ. JSOU POVRCHNĚ ZODPOVĚZENY NEBO VŮBEC. V NĚKTERÝCH NEMAJÍ JASNO A TAK NEMAJÍ OFICIÁLNÍ STANOVISKO. V MNOHA VĚCECH SE MÝLÍ.  

EVIDENTNĚ JSOU SVÝM ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ V BIBLICKÉ HISTORII URČENI PRO ZVLÁŠTNÍ POSLÁNÍ JAKO SKUPINA. NĚCO JIM NEBUDE PŘÍSLUŠET A BUDOU SE RADOVAT, ŽE POZNÁNÍ OBDRŽÍ TI, KTEŘÍ SE TÉMATY ZABÝVALI CELÝ SVŮJ DOSPĚLÁCKÝ ŽIVOT ČI NĚJAK INTENZÍVNĚ A TAK NĚJAK CO NEJSPRAVEDLIVĚJI.

OBČAS NĚKTEŘÍ TERORIZUJÍ SVÝMI POŽADAVKY DĚTI. NEVÍM JAK JE TO JINDE, ALE ČEŠI JSOU PŘÍSNÍ. SHROMÁŽDĚNÍ NEMĚLA ČÁSTI PRO DĚTI, COŽ SE MI JAKO UČITELCE NELÍBILO. JSOU NA DĚTI PŘÍSNÍ A NĚKTEŘÍ NEMAJÍ DALEKO K RÁNĚ ÚSTY, NĚKTEŘÍ NEMĚLI VYHRANĚNO JAK POUŽÍT SPRÁVNĚ PRUT KÁZNĚ. MÁM POCIT, ŽE JSEM VIDĚLA I NĚJAKÝ TEN PLÁCANEC NA ZADEČEK. I JÁ JSEM V TOM NEMĚLA ÚPLNĚ JASNO A DOSPĚLA JSEM K NÁZORU, ŽE MUSÍME NALÉZAT VŠECHNY MOŽNÉ METODY, JAK SE VYHNOUT JAKÉMUKOLI NÁSILÍ NA DUŠI ČLOVĚKA PŘI JEHO VÝCHOVĚ. ŽE MÁ BÝT KAŽDÁ PEDAGOG, KDO S DĚTMI PRACUJE. MOMENTÁLNĚ NEMÁME V RADĚ BOHŮ VYHRANĚNO. KOMUNIKUJEME O VŠECH NÁZORECH. NAHOŘE SE TRESTÁ BOLESTÍ TOHO, KDO BOLEST ZPŮSOBOVAL. DOLE TO NECHCEME ZAVÁDĚT, ALE NECHCEME MÍT NEZVLÁDNUTÉ AGRESÍVNÍ JEDINCE MEZI SEBOU. TÉMA JE K DISKUSI JAK ZVLÁDAT ZATÍM NEZVLADATELNÉ DĚTI. V LITERATUŘE SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH JE JEDNA ZMÍNKA, ŽE BITÍ DĚTÍ SE ZAKAZUJE, ALE MOC SE TO NEZDŮRAZŇOVALO. ALE PRAVDĚPODOBNĚ JSEM VIDĚLA ZÁJEMCE, ŽE TO U NÁS V ČECHÁCH JEŠTĚ NEZVLÁDALI. NELÍBILO SE MI VÍCE VĚCÍ JAK SE S DĚTMI ZACHÁZELO, ALE I JÁ SE VYVÍJÍM.

NEVĚDĚLI, CO JE TO SMILSTVO. JE TO FALEŠNÁ PŘÍSAHA. TVRDILI, ŽE JE TO SEXUÁLNÍ NEČISTOTA. PROTO SE MŮŽE SPOUSTU SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH ROZVÉST PRO SMILSTVO, NEBOŤ JEJICH PARTNER SI NEPLNÍ SVŮJ MANŽELSKÝ SLIB, ŽE O NĚ BUDE PEČOVAT. MNOHÁ MANŽELSTVÍ U SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH NEPLNÍ SVŮJ ÚČEL, KTERÝM BYLO ROZNĚCOVAT SVOJE ŽIVOTNÍ ENERGIE V HADÍ A DRAČÍ SÍLE, COŽ SE DĚJE SPRÁVNOU SEXUALITOU (TU SVĚDKOVÉ JEHOVOVI NEZNAJÍ A ANI NEMOHLI, BUDEME SE JI UČIT TEPRVE NYNÍ) A PÉČÍ O TĚLO VŠEMI ZPŮSOBY (VZÁJEMNÉ MASÁŽE NAPŘÍKLAD, PÉČE O ODĚNÍ PARTNERA, PÉČE O DOBRÝ POCIT PARTNERA, PLNĚNÍ JEHO PŘÁNÍ...). NĚKTERÁ MANŽELSTVÍ NEBYLA KONTUMOVÁNA SEXUÁLNĚ, TA SE MOHOU IHNED ROZVÉST, JSOU NEPLATNÁ, TO SE NEVĚDĚLO. MNOHÉ ŽENY BYLY PODVEDENY, VZAL SI JE TAJNÝ HOMOSEXUÁL. TATO MANŽELSTVÍ JSOU NEPLATNÁ A MUŽI SE IHNED MUSÍ PŘIZNAT, PODVEDENÁ ŽENA HOMOSEXUÁLEM JE V NEBEZPEČÍ ŽIVOTA. STRÁDÁ. S POČÍNAJÍCÍ HOMOSEXUALITOU, KTERÁ MÁ STUPNĚ A NEMUSÍ BÝT MUŽ PŘITAHOVÁN K OPAČNÉMU POHLAVÍ, JE SPOJENO HOMOINSUFFICIENTNÍ JEDNÁNÍ A HOMOINSUFFICIENTNÍ SEXUALITA JE JEDOVATÁ ENERGETICKY I MENTÁLNĚ I SRDEČNĚ VŽDY. HOMOSUFFICIENTNÍ JSOU POSTOJE A S NIMI SPOJENÉ CHOVÁNÍ. TYTO POSTOJE VEDU DO VADNÉ HOMOINSUFFICIENTNÍ SEXUALITY. CELKOVĚ SI MYSLÍM, ŽE SEXUÁLNÍCH PROHŘEŠKŮ PROTI ABSOLUTNÍMU BOŽÍMU ZÁKONU JE MEZI SVĚDKY JEHOVOVÝMI POMĚRNĚ MÁLO. JSOU PRUDÉRNÍ, POMĚRNĚ CUDNÍ, SNAŽÍ SE BÝT ČESTNÍ A PRAVDIVÍ, SNAŽÍ SE NEROZVÁDĚT SE PRO MALICHERNOSTI, SNAŽÍ SE O VĚRNOST, NICMÉNE NEVYLUČUJE SE ZDE SELHÁNÍ, NEBOŤ JSME NEZNALI PRAVIDLA PŘESNĚ JAK SE SMÁTIT ABSOLUTNĚ DUÁLNĚ A NEZNALI JSEM DETAILY. PROTO MOHLI NĚKTEŘÍ JEŠTĚ CHYBOVAT. O SEXU SE TAM HOVOŘÍ MÁLO A NEZDŮVODŇUJE SE NA DETAILY. NIKDO SE NECHCE MOC SVĚŘOVAT A KDYŽ MÁ POTÍŽE, TAK SE TRÁPÍ A RADĚJI ODCHÁZÍ, ABY NEBYL ŘEŠEN A ABY NEBYL ODVRHOVÁN.

NELÍBÍ SE MI, ŽE SE STÁVALO, ŽE KDYŽ NĚKDO DLOUHO HLEDAL PARTNERA UVNITŘ A NENAŠEL A POTOM NAŠEL VE SVĚTĚ, ŽE BYL ODVRHOVÁN, ANI SE MU NEPŘÁLO A LIDÉ SE NESNAŽILI MU POMÁHAT A SBLIŽOVAT SE S JEHO PARTNEREM A ZÍSKAT HO. POHYBOVAL SE NA OKRAJI A TRPĚL.

NESNÁŠEJÍ NESPRAVEDLNOST, ALE SAMI JI PÁCHAJÍ NAPŘÍKLAD NA JINÉ CÍRKVE. ODMÍTAJÍ, CO NEZNAJÍ A NEBO TO ODSOUDILI POVRCHNÍM POPISEM. NAPŘÍKLAD V HINDUISMU BY NAŠLI HISTORII LIDSTVA SAHAJÍCÍ DÁLE NEŽ BIBLE. 

SVĚDKOVÉ JEHOVOVI MAJÍ TENDENCI VĚŘIT NEMOŽNÝM NEVĚDECKÝM ZÁZRAKŮM. :) JSOU TO SNÍLCI.

MILUJÍ BOHA OPRAVDU, AKORÁT MU MOC NEROZUMÍ, HLEDAJÍ HO HLAVNĚ V BIBLI A NEVĚDÍ, ŽE JI MAJÍ K PŘEMÝŠLENÍ O TOM JAK ZLEPŠIT STÁVAJÍCÍ CELOSVĚTOVÁ STÁTNÍ ZŘÍZENÍ, ALE SE VŠEMI LIDMI, NE VŠECH. KROMĚ NICH ZNIČIT A TÍM TO VYŘEŠIT. 

MOC NEPRACUJÍ, MAJÍ OBECNĚ MNOHDY VELICE MALÉ PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI, VĚTŠINOU NE NA ŘÍDÍCÍCH MÍSTECH, TO ABY MOHLI KÁZAT O BIBLI. NA BIBLI JSOU PROSTĚ NEJLEPŠÍ UČITELÉ. CTÍ JI VELMI DETAILNĚ. JENOMŽE SVĚT POTŘEBUJE LEADRY, KTEŘÍ BUDOU POMÁHAT MĚNIT VĚCI V OBORECH, KTERÝM DETAILNĚ ROZUMĚJÍ. PROTO JSOU OBYČEJNÍ SVĚDKOVÉ JEHOVOVI MÁLO POUŽITELNÍ DO ŘÍZENÍ NOVÉHO SVĚTA. BUDOU SE MUSET VÍCE REKVALIFIKOVAT, VZDĚLAT A NABRAT PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI. PŘÍLIŠ MNOHO SVĚTSKÉ PRÁCE NEŠLO KLOUBIT S JEJICH KAZATELSKOU ČINNOSTÍ. V BUDOUCNOSTI OVŠEM KNĚZ NEBUDE SMĚT BÝT BEZ PRACOVNÍCH ZKUŠENOSTÍ A BEZ MANŽELSKÉHO DRUHA NEBO ZKUŠENOSTI S NÍM A BEZ ZKUŠENOSTI S DĚTMI. PŘEJI JIM ODMĚNU ZA JEJICH ODŘÍKÁNÍ A LEPŠÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY A PRÁCI, KTERÁ JE BUDE TĚŠIT.

NEDOPORUČUJÍ VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ, PRÝ VEDE DO HAMÍŽNOSTI A HMOTAŘSTVÍ. VZDĚLANÝCH JINDE SI ALE VÁŽÍ, SVOJE VZDĚLANÉ ČASTO PESKUJÍ, KDYŽ MEZI NĚ NECHODÍ KVŮLI NÁROČNÉMU STUDIU NEBO ZAMĚSTNÁNÍ ČI PODNIKÁNÍ. ALE RÁDI JE VYUŽÍVAJÍ.

PENÍZE PRÝ NEJSOU AŽ TAK PODSTATNÉ, HODNĚ Z NICH JE POMĚRNĚ CHUDÝCH A ČASTO PAK ZÁVISLÝCH NA STÁTU JAKO INVALIDNÍCH, NEMOCNÝCH ČI SOCIÁLNĚ SLABÝCH. ALE NEDĚLAJÍ TO SCHVÁLNĚ. UPRACUJÍ SE VĚTŠINOU V NEVÝHODNÝCH ZAMĚSTNÁNÍCH NEBO VE SLUŽBĚ BOHU.

OBĚTUJÍ SE PRO OSTATNÍ, ČASTO AŽ MOC NA SVŮJ ÚKOR.

JSOU VYTRVALÍ VE SVÉ VÍŘE, AŽ NEUVĚŘITELNĚ. A NEDAJÍ SI JI VYMLUVIT JEN TAK NĚKÝM. 

POTŘEBUJÍ ZAKÁZAT, ABY SE PROBUDILI. A PAK REVITALIZOVAT. MUSÍ VYSTOUPIT ZE SVÉHO SYSTÉMU VÍRY, ABY SE NA NĚJ PODÍVALI ZVENKU. 

MOC PRACUJÍ S MALÝM EFEKTEM NA JEJICH STAVY. LIDÉ JE MOC NEMUSÍ. NEJSOU OBLÍBENÍ A ONI SI NA TOM ZAKLÁDAJÍ. TRPÍ PRO SVOJI VÍRU RÁDI. JE MEZI NIMI HODNĚ MUČEDNÍKŮ, CO SE OBĚTOVALI. JSOU TO VĚTŠINOVĚ MASOCHISTI.

UMÍ VYSLECHNOUT, ALE JAK KOHO.

NECHTĚJÍ KONEC SVĚTA, ALE VŠEM LIDEM PŘEJÍ ZÁCHRANU OD BOHA. AKORÁT TVRDILI PO MNOHO DESETILETÍ, ŽE BŮH ZNIČÍ VŠECHNY LIDI KROMĚ NICH.

MAJÍ ZA SEBOU MNOHO VYKONANÉ PRÁCE A MNOZÍ DOBROVOLNĚ BEZ NÁROKU NA PLAT.

BETHELITY A CESTUJÍCÍ A MISIONÁŘE OBDIVUJI.

JSOU CELOSVĚTOVÍ BRATŘI A SESTRY OPRAVDU. ALE UMÍ SE HNUSNĚ CHOVAT K TĚM, KTEŘÍ OD NICH ODEŠLI PRO JINÝ NÁZOR A ZKUŠENOST. NEVYSLÝCHAJÍ JE ŘÁDNĚ, POKUD SI STĚŽUJÍ NAPŘÍKLAD NA DOMÁCÍ NÁSILÍ NEBO SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ. NECHTĚJÍ TO SLYŠET A NECHTĚJÍ TO ŘEŠIT.

JSOU NENÁSILNÍ, TEDY KROMĚ PSYCHOTRONICKÝCH KATŮ MEZI NIMI, KTEŘÍ OBĚTOVALI TAJNĚ SVÉ BLÍZKÉ A ZNÁMÉ V PSYCHOTRONICKÉ HŘE BĚHEM ARMAGEDDONU. NEPŘEDPOKLÁDAJÍ TO TOTIŽ A NECHCE SE JIM TOMU VĚŘIT, ŽE BY TO BYLO MOŽNÉ. BYLO.

NEBEROU DO RUKY ZBRAŇ, ALE TAK NĚJAK PŘEDČASNĚ, SVĚT DOBRÝCH POTŘEBOVAL I ZBRANĚ, ABY SE CHRÁNIL PROTI ZLOČINU. NÁRODNÍ STÁTY JSME VYBUDOVALI V MNOHA VÁLKÁCH. V BOŽÍM ZÁKONĚ BYLO UVĚDOMĚNÍ OHLEDNĚ NUTNÉ SEBEOBRANY, ROD NEBO NÁROD I JEDNOTLIVEC MĚL PRÁVO BRÁNIT SVŮJ ŽIVOT A MAJETEK I SE ZBRANÍ V RUCE, POKUD MU JÍ NĚKDO VYHROŽOVAL, NAPADAL HO A NEBO HO ZOTROČOVAL NÁSILÍM.

TRÁPÍ SE NAD TĚMI, KTEŘÍ OD NICH ODEŠLI NEBO BYLI VYLOUČENI, ALE JAK NAD KÝM, NĚKTERÉ ZATRACUJÍ I VĚČNĚ. I VLASTNÍ DĚTI A DOBRÉ PŘÁTELE, KTEŘÍ ZMĚNILI NÁZOR A ODMÍTLI ŘEHOLI. HNUSÍ SE MI TO, PROTOŽE MŮJ NÁZOR JE TEN, ŽE JE MAJÍ ZÍSKAT ZPĚT. JENOMŽE LIDÉ OD NICH ODEŠLI PRO VĚCI, KTERÉ BYLY NAD ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON, KTERÝ NEZNALI. SRDCE TĚCHTO LIDÍ JEJICH UČENÍ  A NEBO I VADNÉ POSTOJE, KTERÉ SVĚDKOVÉ JEHOVOVI MEZI SEBOU TOLEROVALI, NEBRALO.

MAJÍ SILNÁ SPOLEČENSTVÍ A MEZI SEBOU SI POMÁHAJÍ, ALE TAKÉ SE POŘÁDNĚ UMÍ POMLUVIT A NEPTAT SE DRUHÉ STRANY ZDA SE O NÍ MLUVÍ PRAVDA. CHRÁNÍ TY, CO NEODEŠLI AUTOMATICKY A KLIDNĚ MEZI NIMI MOHOU BÝT LHÁŘI A PODVODNÍCI A VĚŘÍ JIM.

TRÁPÍ SE NAD STAVEM PLANETY ZEMĚ. HODNĚ.

CHTĚJÍ POZEMSKÝ RÁJ PRO VŠECHNY. A VZKŘÍŠENÍ MRTVÝCH NA ZEM SEM, KTERÉ NEJDE. VĚŘÍ MU.

NIKOHO NEVYLUČUJÍ Z LÁSKY, KROMĚ...A TĚCH JE CELÁ ŘADA...

UVĚDOMUJÍ SI, ŽE JEJICH NĚKTERÉ POSTOJE JSOU K REVIZI, ALE JAK KDO Z NICH. NĚKTEŘÍ JSOU PŘESVĚDČENI, ŽE MAJÍ PRAVDU JENOM ONI NA SVĚTĚ.

NAPŘÍKLAD DISKRIMINUJÍ LEHCE ŽENY A OSTATNÍ HISTORICKÁ NÁBOŽENSTVÍ TĚŽCE.

ODMÍTAJÍ OFICIÁLNĚ SKRZE NÁZOR SVÉHO VEDENÍ VŠECHNA OSTATNÍ NÁBOŽENSTVÍ JAKO "FALEŠNÁ" A PŘITOM SI UVĚDOMUJÍ, ŽE MUSÍ MÍT NĚJAKÝ REÁLNÝ HISTORICKÝ PODKLAD. JSOU NÁBOŽENSTVÍ Z JINÝCH OBLASTÍ NEŽ ŽIDOVSKÉ. MAJÍ NĚKDY NUTKÁNÍ JE VÍCE PROZKOUMAT, ALE BOJÍ SE JEHOVY, ABY SE NA NĚ NEZLOBIL, TAKŽE JE NEZKOUMAJÍ. MAJÍ BÁZEŇ PŘED BOHEM A NECHTĚJÍ STRKAT NOS NĚKAM, KDE BY JE TO STÁHLO DO NEŠTĚSTÍ, SPÍŠE ŘEČENO POŘÁDNĚ SE BOJÍ VYSTOUPIT ZE SVÉHO STÍNU. :) PTAJÍ SE NAPŘÍKLAD KDO VYSTAVĚL TAK BOHATÉ A MNOHÉ INDICKÉ CHRÁMY PLNÉ POSELSTVÍ A TECHNICKÝCH ZÁZRAKŮ? KDO POSTAVIL PYRAMIDY V EGYPTĚ A PROČ? CO TADY DĚLALI STAROVĚCÍ MAYOVÉ?

JEJICH ZAKLADATEL CHRALES TAZE RUSSEL CHTĚL ZKOUMAT VŠECHNY HISTORICKÉ NÁBOŽENSKÉ PAMÁTKY, ALE JEHO NÁSTUPCE TO ZAMÍTAL. TEHDY SE SVĚDKOVÉ JEHOVOVI VELICE ROZDĚLILI A MNOHO Z NICH ODEŠLO. TÍM SE ZASTAVIL JEJICH SPRÁVNÝ VÝVOJ A USTRNUL NA ZKOUMÁNÍ BIBLE. JOSEPH RUTHERFORD NECHTĚL INVESTOVAT PENÍZE DO ARCHEOLOGICKÝCH A JINÝCH VĚDECKÝCH ZKOUMÁNÍ HISTORICKÝCH NÁBOŽENSKÝCH PAMÁTEK.

NO, MOC SE NEPTAJÍ. ČTOU JENOM SVOJI LITERATURU A OSTATNÍ SE VYHÝBAJÍ. ALE NE VŠICHNI.

JAK BŮH UDĚLAL REÁLNĚ LIDSKÉ TĚLO? JAK SE TADY BŮH VZAL? JE MIMOZEMSKÁ CIVILIZACE? JAK PŘESNĚ STVOŘIL VŠECHNY DRUHY CYKLICKÝCH ROBOTICKÝCH ORGANISMŮ, KTERÉ TAK NA SEBE NAVAZUJÍ?PROČ JSOU NĚKTERÉ JEDOVATÉ?  BYL TADY SÁM NEBO MĚL POMOCNÍKY? ŽIL JAK DLOUHO?

UVĚDOMUJÍ SI NĚKTEŘÍ, ŽE LIDSTVO NEMŮŽE POCHÁZET POUZE Z ADAMA A EVY, NESEDÍ TO VÝVOJOVĚ, MNOŽSTVÍM RAS A RODŮ A NÁRODŮ. :) PROČ A JAK MOHLI BÝT PRVNÍ LIDÉ DLOUHOVĚCÍ TÉMĚŘ K 1000 LET JAK PRAVÍ BIBLE?

NELÍBÍ SE JIM PŘÍBĚH, ŽE BY ZA VŠECHNU ŠPATNOST SVĚTA MOHL JEDEN MLUVÍCÍ HAD A SATAN ĎÁBEL A PRVNÍ LIDSKÁ DVOJICE, KTERÁ BYLA VYHNÁNA Z RÁJE BOHEM A ZAVRŽENA. CÍTÍ, ŽE JEHOVA NENÍ TAKOVÝ ZLÝ, ŽE TO PRAVDĚPODOBNĚ BYLO JINAK? :) NO, ŘEKLA BYCH, ŽE JE TO STĚŽEJNÍ KAPITOLA JEJICH VÍRY, ŽE EVA ZHŘEŠILA A VŠICHNI S NÍ. VŠICHNI JSME PRÝ HŘÍŠNÍ KVŮLI EVĚ. PROTO JSME NEMOCNÍ, STÁRNEME A UMÍRÁME. NENÍ TO PRAVDA. SVĚDKOVÉ JEHOVOVI, ŘÍDÍ NÁS BOŽÍ MLÝNY, KTERÉ SE PROGRAMUJÍ ZÁKONEM EVOLUČNĚ JAK JSOU LIDÉ SCHOPNI HO ZE DVOU ŘÍŠÍ VYPRODUKOVAT A UVĚDOMOVAT SI CO JE A CO NENÍ SPRÁVNĚ. NA POČÁTKU BYLO LIDSKÉ TĚLO NOVÉ. NEVĚDĚLI JSME ANI CO MU DĚLÁ A NEDĚLÁ ZDRAVOTNĚ DOBŘE. BYLI JSME POSTAVENI DO NEBEZPEČNÉ DŽUNGLE S JEDOVATÝMI ROSTLINAMI A ŽIVOČICHY. :) PRAVIDLA BYLA JEDNODUCHÁ A MĚNILA SE V ČASE. DO TOHO ZASÁHLA APOKALYPSA. 

 MÁME URČENÝ ČAS ZDE A JE NA NÁS JAK JEJ VYUŽIJEME PODLE PRAVIDEL, KTERÁ NYNÍ POŘÁDNĚ NEZNÁME, NEBOŤ SE NÁM POZTRÁCELA V ČASE. V BIBLI JICH MOC NEZBYLO. ŽIJEME RÉBUS, ZJIŠŤUJEME CO JE A CO NENÍ SPRÁVNĚ, NA POČÁTKU SE TO NEVĚDĚLO VŠECHNO, A TO I ZEJMÉNA PROTO ŽE DVĚ APOKALYPSY ZAMÍCHALY ROSTLINAMI A ŽIVOČICHY I CELÝM ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM ČLOVĚKA A LIDÉ SE MUSELI VYROVNÁVAT S RŮZNÝMI DRUHY PORANĚNÍ SVÝCH BLIŽNÍCH, KTERÁ JIM MĚNILA VĚDOMÍ SAKRALITY A MĚNILA JIM INTELIGENCI.

NĚKTEŘÍ ZE SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH SI PROSTUDOVALI HYDROPLÁTOVOU TEORII WALTA BROWNA A UVĚDOMILI SI, ŽE POTOPA SVĚTA MOHLA BÝT JEŠTĚ JINAK, NEŽ SE PÍŠE V BIBLI, A NEBO ŽE BYLY DVĚ. NOE MĚL OMEZENÝ LOKÁLNÍ POHLED. MÝTŮ O POTOPĚ JE CELOSVĚTOVĚ KOLEM 80 A MAJÍ JE MNOHÉ NÁRODY A JAZYKOVÉ SKUPINY. TEDY LIDÍ PŘEŽILO ZJEVNĚ VÍCE. GENOFOND LIDSTVA NEPOCHÁZÍ Z NOEMA POUZE. BIBLE NENÍ CELÁ. SVĚDKOVÉ JEHOVOVI JSOU POMĚRNĚ DOST RIGIDNÍ A ÚZKOPRSÍ CELOSVĚTOVĚ. JEDNÁ SE O OMEZOVANÉ UZAVŘENÉ SPOLEČENSTVÍ, KTERÉ ZVE NOVÉ, ABY JE ZASVĚTILO DO DOBROVOLNÉ ŘEHOLE ZE STRACHU Z BOHA.

MNOHÉ VÝROKY Z BIBLE EVIDENTNĚ NEJSOU BOŽÍ SLOVO. NEJSOU PLATNÉ A UPLATNITELNÉ. TO SVĚDKOVÉ JEHOVOVI MOC NECHTĚJÍ SLYŠET. NĚKTERÉ SI PROTIŘEČÍ. BIBLI JE TŘEBA ČÍST OD ZAČÁTKU AŽ DO KONCE BEDLIVĚ A UVĚDOMOVAT SI JEJÍ DUALITU.

UVĚDOMUJÍ SI, ŽE BIBLE OBSAHUJE NEJVÍCE BOŽÍCH MYŠLENEK A ŽE JE NEJPŘEKLÁDANĚJŠÍ KNIHOU SVĚTA, ALE ŽE JEJÍ NEJSTARŠÍ DOCHOVANÉ ZÁZNAMY MÁME Z LET KOLEM ROKU 200 N.L. A BIBLICKÝ KÁNON BYL SEBRÁN AŽ VE STOLETÍ 5., TEDY ŽE POZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ JEŽÍŠOVO A JEHO OTCE, DO KTERÉHO ODVÁDĚLI SVÉ SOUKMENOVCE, MOHLO BÝT UŽ DÁVNO V DOBĚ SBÍRÁNÍ BIBLICKÝCH KNIH ZNIČENÉ. :) NEBESKÝ ZNAMENÁ V PŘEKLADU = SVAROG, KRÁLOVSTVÍ SVAROG = KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH NIKOLI KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ, SVAROG JE NEJVYŠŠÍM BOHEM SLOVANŮ PODLE MÝTŮ A LEGEND. LEGENDY A MÝTY NEVZNIKALY NÁHODNĚ, MAJÍ HISTORICKÝ PODKLAD.

BIBLI CTÍ, ALE UVĚDOMUJÍ SI, ŽE JAZYK SE MĚNIL PO STALETÍ MNOHOKRÁT A NEMUSÍME MÍT PŘESNÉ PŘEPISY EVANGELIÍ A STARŠÍCH SPISŮ A VĚDÍ NĚKTEŘÍ, ŽE EXISTUJE VE VATIKÁNU MNOHO VERZÍ KŘESŤANSKÝCH DOPISŮ. PŘEKLADY JSOU POUZE Z NĚKTERÝCH Z NICH, NEMUSÍ BÝT STEJNÉ PŘEKLADY, KDYBY SE VZALO VÍCE VERZÍ. LEGENDY O JEŽÍŠI KRISTU JSOU VŠUDE VE SVĚTĚ UCHOVÁVÁNY KOLEM KOSTELŮ. NENÍ TO ZVLÁŠTNÍ, NEBYLO NÁHODOU KRÁLOVSTVÍ SVAROG CELOSVĚTOVÝM CÍSAŘSTVÍM NEBESKÝCH? KDO HO ROZBIL, ŽE ZŮSTALY KŘESŤANSKÉ CIVILIZACE A VŠUDE SE POŘÁDALY HONY NA POHANY A UPALOVALO SE ZA HEREZI?? CO BYLO PŘEDMĚTEM HEREZE? 

PROČ KŘESŤANÉ BOJOVALI PROTI SLOVANŮM?

VĚDÍ, ŽE ŽIDOVSKÉ NÁBOŽENSTVÍ BYLO URČENO PŮVODNĚ PRO ASI 430 LET ZOTROČENÉ NEGRAMOTNÉ IZRAELSKÉ OTROKY DO POUŠTĚ A NEOBĚTOVALI SE V NĚM LIDÉ, ALE ZVÍŘATA K JÍDLU, ZATÍMCO SE VYVINULO DO ŽIDOVSKÉHO SYSTÉMU, KDE SE KAMENOVALO, UPALOVALO, KŘIŽOVALO A VYHAZOVALO ZA DROBNOSTI NA OKRAJ SPOLEČNOSTI, KTERÁ SE ROZPADALA NÁSILÍM, KDYŽ V NÍ ZAČAL KÁZAT JEŽÍŠ KRISTUS.

UVĚDOMUJÍ SI, ŽE BIBLICKÉ ZÁZRAKY JSOU POPISOVÁNY PROTI FYZIKÁLNÍM ZÁKONŮM A ŽE TUDÍŽ NEJSOU MOŽNÉ A ŽE SE POPISOVANÉ UDÁLOSTI PRAVDĚPODOBNĚ UDÁLY JINAK. ŽE SE JEDNÁ O VADNÉ PŘEPISY NEBO EXTRÉMNÍ ZVELIČENÍ SKUTEČNOSTÍ.

UVĚDOMUJÍ SI, ŽE JEŽÍŠ KRISTUS BYL EVIDENTNĚ VZKŘÍŠEN A PŘEDTÍM RESUSCITOVÁN A ZMIZEL. JAK MOHL ODEJÍT "DO NEBES ZA SVÝM OTCEM" PO 40 DNECH LÉČENÍ JAK SE TVRDÍ? PROČ BY SE LÉČIL, ABY SE PAK ZABIL? NEBYL NÁHODOU ODVEZEN PORANĚNÝ NECHODÍCÍ JINAM, ABY SE SCHOVAL PŘED NEPŘÁTELI NEB NESMĚL BÝT OBJEVEN? CO DĚLAL DÁL? MĚL DĚTI? ŽIJÍ JEHO POTOMCI? V BIBLI JE JENOM, ŽE HO ZASTÍNIL OBLAK A NE ŽE VYSTOUPAL DO NEBES. PROSTĚ ZMIZEL V NÍZKÉ OBLAČNOSTI A ODEŠEL ZA SVÝM OTCEM NEBESKÝM (ZA SVAROGEM AUM). MĚL OTCE DVA - POZEMSKÉHO A NEBESKÉHO OTCE, SVÉHO DĚDA, ABSOLUTNÍHO BOHA. BYL VNUKEM ABSOLUTNÍHO BOHA A SPOLUPRACOVALI NA ODVÁDĚNÍ ŽIDŮ Z OBLASTI JUDY A IZRAELE JINAM DO POZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, KTERÉ VE STOLETÍ 5., KDYŽ BYL SEBRÁN BIBLICKÝ KÁNON KŘESŤANSKÝCH ŘECKÝCH PÍSEM, UŽ NEEXISTOVALO NA ZEMI - JEHO POZŮSTALÍ BYLI TVRDĚ PRONÁSLEDOVÁNI PRO SVOJE NÁVYKY, OBLEČENÍ, VÍRU, POSTOJE...A BUDOVALO SE JINDE, V NEBESÍCH DOSLOVA, PROSTĚ V JINÉ ŘÍŠI.

ČEKAJÍ NA JEHOVU, ABY JIM DOVYSVĚTLIL MNOHÉ VĚCI A OSVĚTLIL JIM JAK PŘEMNOŽENÉ PLÝTVAJÍCÍ LIDSTVO CELOSVĚTOVĚ PŘEVEDE NA NIRVÁNU VŠECH VZTAHŮ PRO VŠECHNY V POZEMSKÉM RÁJI. UVĚDOMUJÍ SI, ŽE EKONOMICKÝ KRACH CIVILIZACÍ NENÍ MOŽNÝ, ANI CELOSVĚTOVÉ VÁLKY A HLADOMORY ANI PŘÍRODNÍ KATASTROFY VELKÉHO RÁZU, ŽE BY TO ZNAMENALO ABSOLUTNÍ KONEC SVĚTA. PLANETA ZEMĚ VYMÍRÁ JIŽ ASI 15 LET NA ŽIVOČIŠSTVU PO TUNÁCH, MÁME ASI 700 MASOVÝCH ÚHYNŮ ŽIVOČIŠSTVA ROČNĚ CELOSVĚTOVĚ.

NENÍ JIM JEDNO, ŽE JEJICH NÁBOŽENSTVÍ NEVYSVĚTLUJE MNOHO VĚCÍ JAK SE MAJÍ SKUTEČNĚ CHOVAT A CO JE A NENÍ MATRIXOVĚ DOVOLENO Z HLEDISKA ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA. PTAJÍ SE NAPŘÍKLAD, ZDA OČKOVAT, KDYŽ MAJÍ LIDÉ OD BOHA STVOŘITELE IMUNITNÍ SYSTÉM A VIRY JSOU PŮLROČNÍ SEZÓNNÍ DIAGNOSTICKÉ KONTROLKY STAVU TĚL. UVĚDOMUJÍ SI, ŽE OČKOVACÍ LÁTKY OBSAHUJÍ NESAKRÁLNÍ KOMPONENTY JAKO PSÍ ČI OPIČÍ BUNKY, RAKOVINOVÉ BUŇKY HELA, FORMALDEHYD, RTUŤ, HLINÍK A DALŠÍ JEDOVATOSTI A MNOZÍ VĚDÍ, ŽE JSOU ČIPOVANÉ PRO VÁLEČNÉ ÚČELY PSYCHOTRONICKÉ PLASMOVÉ VÁLKY. JEJICH ORGANIZACE ŠKOLÍ OČKOVAT, ALE ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA VELÍ NEOČKOVAT A MODLIT SE O ZVLÁDÁNÍ RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ SKRZE HORKÉ OBKLADY, HORKÉ NÁPOJE, CIBULI NA KRK, VYKAŠLÁVADLA A NOSNÍ KAPKY. NA MODLITBÁCH PROSTE O POMOC PROTI PSYCHOTRONICKÝM STŘELÁM ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA ČERNOKNĚŽNÍKA AUM ABSOLUTNÍHO AUMDŽINA AUM HÁBA SOLÚTA AGAPE ABSOLUTNÍHO MELCHISEDEKA AUM AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU A DOSTANETE POMOC. UKONČUJTE MODLITBU AMEN S AMEN DĚKUJI 8X A PRONÁŠEJTE JE MENTÁLNĚ VE STOJE S RUKAMA LEVOU DLAŇ PŘES PRAVÝ HŘBET A NEKŘIŽTE PALCE, PŘI ÚNAVĚ MŮŽETE V SEDĚ I VLEŽE NA ZÁDECH.

UVĚDOMUJÍ SI, ŽE VYLUČOVÁNÍM Z KOLEKTIVU NA ZÁKLADĚ JEDNOHO OZNÁMENÍ PÁCHAJÍ ŠARÍU, KTERÁ JE NELEGÁLNÍ. TÍM, ŽE NEČTOU VZKAZY OD TĚCH, KTEŘÍ OD NICH ODEŠLI, NEMOHOU ZMĚNIT A ZLEPŠIT O PŘIPOMÍNKY JEJICH SYSTÉM. STRANÍ SE SVĚTA A PŘITOM PŘIBÝVAJÍ O CCA 1% ROČNĚ, ANI TO NE, A JE JICH MÁLO. CELOSVĚTOVĚ STRAŠLIVĚ PLÝTVAJÍ ČASEM PŘI KAZATELSKÉ ČINNOSTI, KTERÁ JE MÁLO ÚČINNÁ. ROSTOU POMALU A NEBO VŮBEC, NĚKDE MAJÍ ÚBYTKY A JSOU NEOBLÍBENÍ U LIDÍ. TO ZMĚNÍME, JSME TADY. VAŠI RODIČE. :) NECHCETE PŘECI ZAVRHOVAT I SVOJE DĚTI JENOM PROTO, ŽE CHTĚJÍ DĚLAT NĚCO JINÉHO TŘEBA NA CHVILKU A NEBO HLEDAJÍ JEŠTĚ RADY JINDE. JEDNA ORGANIZACE NEMUSÍ VĚDĚT VŠECHNO. CELÝ SVĚT JE PLNÝ INFORMACÍ A RAD JAK DĚLAT VĚCI SPRÁVNĚ V MNOHA OBLASTECH, O KTERÝCH VEDENÍ SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH VŮBEC NEMLUVÍ. CO TŘEBA BEZODPADOVÉ SOBĚSTAČNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A CHOVATELSTVÍ BEZ MUČENÍ ZVÍŘAT? BIBLE NEDÁVÁ VŠECHNY ODPOVĚDI JAK POSTAVIT CIVILIZACI VĚDECKO-TECHNICKOU, POTŘEBUJEME MNOHO RAD OD MOUDRÝCH TOHOTO SVĚTA TAKÉ A Ž BUDEME PŘECHÁZET VŠICHNI S CELÝMI STÁTNÍMI CELKY BEZ RIZIK A ZTRÁT NA ABSOLUTNÍ NIRVÁNU.

NEBUĎTE ÚZKOPRSÍ.

MNOZÍ SI UVĚDOMUJÍ, ŽE HISTORICKÉ STAVBY, KTERÉ TVOŘÍ VÝZNAMNĚ STÁTNÍ CELKY, JSOU NÁBOŽENSKÉ A NECHTĚJÍ JE ZBOŘIT TĚM, KTEŘÍ NA NICH LPÍ SVOJÍ HISTORICKOU ZKUŠENOSTÍ VÍCE NEŽ ONI, ALE CHTĚJÍ O NICH PRAVDU A ZACHOVAT JE JAKO STYČNÉ MUZEJNÍ PAMÁTKY PRO NAŠE DĚTI. LIDÉ DO NICH VLOŽILI MNOHO UMU, VÍRY I FINANCÍ A STÁTNÍ CELKY PO CELÉM SVĚTA STOJÍ NA KŘESŤANSKÝCH ZÁKLADECH SICE VOLNĚ, ALE VÝZNAMNĚ. NEDOKÁŽÍ SI PŘEDSTAVIT, ŽE BY JEJICH BŮH JEHOVA PŘI PŘÍCHODU ZNIČIL LIDEM, KTERÉ CHCE ZACHRÁNIT, JEJICH HISTORICKÉ TĚLO. CHTĚJÍ HO REFORMOVAT A ZACHOVAT.

LÁSKA K ZEMI, KDE JSME SE NARODILI A VYROSTLI, JE ZÁKLADEM SILNÝCH RODŮ A NÁRODŮ A PÉČE O ZEMI A JEJÍ KULTIVACE JE ZÁSADNÍ PRO NÁŠ ŽIVOT. NIKDO ZE SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH SI NEPŘEJE, ABY STÁTNÍ CELKY BYLY ZRUŠENY- NO, ALE STÁTNÍ SYMBOLY A ZNAKY MOC NECTÍ, NEVOLÍ, ALE PŘEJÍ SI URČITĚ, ABY NÁRODY MEZI SEBOU NEVÁLČILY A SPOLUPRACOVALY NA VÝMĚNĚ ZDROJŮ POCTIVĚ A HOSPODÁRNĚ. UVĚDOMUJÍ SI CELOSVĚTOVÉ PLÝTVÁNÍ A ŽE NENÍ NEKONEČNÉ, ŽE MÁ LIMITY. 

JSOU ŠETŘIVÍ.

SVĚDKOVÉ JEHOVOVI JSOU MOUDŘÍ, ALE MUSÍ SI DÁVAT MEZI SEBOU NA GOMORII = POHRDÁNÍ. NĚKTEŘÍ POHRDAJÍ OSTATNÍMI VNĚ SVÉ NÁBOŽENSKÉ ORGANIZACE, MUSÍ SI ZAČÍT VÍCE VÁŽIT SNAH OSTATNÍCH A SPOLUPRACOVAT NA PŘEMĚNĚ SVĚTA NA NIRVÁNSKÝ CELÝ. 

NECHTĚJÍ PŘEŽÍT ARMAGEDDON JENOM ONI V TROSKÁCH CIVILIZACÍ A ŽÍT V PRVOBYTNĚ POSPOLNÉ SPOLEČNOSTI.

MNOZÍ SI ŘÍKAJÍ JAK BUDE VEDEN ARMAGEDDON A UVĚDOMUJÍ SI, ŽE JEHO POPIS MAJÍ ZDE NA TOMTO WEBU POD NEMOCE , CELÉ SVĚDECTVÍ JAK BYLA VEDENA PSYCHOTRONICKÁ PLASMOVÁ VÁLKA, KTERÁ SE PROJEVUJE JAKO CELOSVĚTOVÁ CORONAVIROVÁ KRIZE.

:)

AILAVYOU

MÁM VÁS RÁDA, PALIČATÍ BUBÁCI!