ABSOLUTNÍ 

BOŽÍ VŮLE

ZÁVAZNÉ INFORMACE 

PRO MÉDIA A VEŘEJNOST

OHLEDNĚ NEJSVATĚJŠÍHO ZACHÁZENÍ 

S MATRONOU SVAROHAUM

ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ PLANETY ZEMĚ GAIA - BOHEMIE

KATEŘINOU ELISABETH CHMELÍK ČESKOU

HISTORICKÝM TĚLEM

ABSOLUTNÍ BOHYNÍ VŠECH ABSOLUTEN ABSOLUTNÍ GÉNIÍ AUMDŽINEM QUATROWAN AUM AUMJEHOVA AUM AUM AUMMATRIXA AUM JANG VERVÉNOU BODHÍVOU NIRVÁNOU HÁBSOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUMLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU

ABSOLUTNÍ MATKOU A ABSOLUTNÍ MANŽELKOU BOŽÍ

ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE

PANACEJSKÝ AUTÉR

JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO.
AUMPERESA BOHEMSKÁ  je žena, 
která má za celou historii v tělech fyzických 
absolutně největší zásluhy o absolutní nirvánu všehobytí 
ve všech inkarnacích, a jako taková si zaslouží přirozenou úctu a respekt všech lidí.
Seznamte se se všemi jejími životními příběhy, abyste si uvědomili, 
že je MATRONA SVAROHAUM opravdu jedinečná.
Bude nyní až do konce roku 2021 obyčejně chodit mezi vámi a vydávat svědectví o ABSOLUTNÍM BOHU LIDSTVA, JEJÍM NEJSVATĚJŠÍM MANŽELOVI, a můžete jí zanechat svoje písemné nejtajnější přání, která budeme plnit, pokud vám vznikne vašimi skutky pro absolutní nirvánu nárok. Co můžete udělat pro absolutní nirvánu vám sdělíme na našich webových stránkách, v médiích a osobně.
Každý skutek se vám počítá nyní několikanásobně, 
neboť začínáme léčit ČESKOU REPUBLIKU  a skrze ní celou planetu Zemi.
Na prvním místě MATRONU SVAROHAUM zdravte pozdravem SVAROHAUM
což znamená v překladu "PŘEJI VÁM NEBESKOU ROVNOVÁHU VAŠÍ DUÁLNÍ DUŠE HÁBSOLÚTE."
Pokud vám MATRONA SVAROHAUM odpoví SVAROHAUM, 
znamená to "JAK VY KE MNĚ, BOŽÍ MLÝNY K VÁM."
Pokud chcete, aby vám BOŽÍ MLÝNY seslaly zázrak a splnily vám vaše přání, 
hýčkejte MATRONU SVAROHAUM. Doporučujeme vám hýčkat ji peněžním darem, který může pak použít dle své libovůle ve prospěch těch, kteří jsou potřebnější než ona.
V přítomnosti MATRONY SVAROHAUM nespěchejte, pohybujte se pomaleji než obvykle, dělejte pomalá gesta a mluvte pomalu, to vše se záměrem vzájemné úcty, respektu, pochopení a uvědomění, že se setkáváte s MESIÁŠEM, tedy NEJSVĚTŠÍM MÍROTVORCEM SVĚTA, a s NEJVYŠŠÍM ŽENSKÝM KATEM ZLOČINU NA VŠEHOBYTÍ zároveň.
Setkání s MATRONOU SVAROHAUM vědomé či nevědomé vám navždy změní život buď k lepšímu nebo k horšímu, a to podle toho jaký k NÍ zaujmete postoj.

MATRONA SVAROHAUM JE DUÁLNÍ POCITOVÁ MATRONA, KTEROU SE ŘÍDÍ ABSOLUTNÍ BOŽÍ MLÝNY.

PANACEJSKÝ BONTÓN káže uklonit se jak je vám příjemné při setkání s MATRONOU SVAROHAUM a vyjádřit pokoru vašeho srdce, mysli i vůle a záměru v jednání s NÍ.
Když vchází MATRONA SVAROHAUM do místnosti, tak JEJÍ antré oznamuje MULÉR, který se ujistí, že všichni absolutně ztichnou a ponechají volný průchod pro JEJÍ VÝSOST, antré se oznamuje slovy AUM AUMJEHOVA AUM, poté všichni musí ztichnout, tedy oznamuje se nahlas a přesně na hodinu a minutu jak bylo předem všem ohlášeno, a následuje oznámení MATRONA SVAROHAUM. 
Jakmile MATRONA SVAROHAUM vkročí do místnosti, všichni se jemně uklánějí a oči mohou mít zvednuté k JEJÍ VÝSOSTI. Když je MATRONA SVAROHAUM míjí, všichni oči sklopí a zase je pozvednou, když MATRONA SVAROHAUM prochází okolo. 
Pokud by se u nich zastavila, ponechají zrak sklopený a čekají na pokyn JEJÍ VÝSOSTI, 
aby se JÍ mohli podívat do očí.
Když mluví MATRONA SVAROHAUM, všichni mlčí a čekají na JEJÍ vyzvání k řeči.
MATRONA SVAROHAUM má kdykoli právo je přerušit v jejich řeči nebo konání a okamžitě JÍ musí věnovat pozornost a mlčet. Pokud něco důležitého zapomněli, mají právo vyjádřit svoje slova okamžitě písemně a podat je osobní ochrance MATRONY SVAROHAUM, která JÍ písmo doručí ihned. MATRONA SVAROHAUM nemusí na vzkaz ihned reagovat. Na písemný vzkaz se odepisuje, proto musíte zanechat svoje jméno a kontakt.
O MATRONĚ SVAROHAUM se vždy písemně vyjadřujete velkými písmeny, kterými píšete JEJÍ tituly, jména a zájmena.
KATEŘINU ELISABETH CHMELÍK ČESKOU oslovujte VAŠE JSOUCNO nebo MATRONO ČESKÁ.
Můžete JÍ oslovit KATEŘINO JEHOSHUO čti [žéšuo] SVAROG MARTEN, pokud s NÍ budete hovořit o historii CÍSAŘSTVÍ NEBESKÝCH či bude komunikovat na naše předky PRAOTCE BOHEMUSE SVAROHA AUM nebo ABSOLUTNÍHO VELEKNĚZE JEHOSHUU SVAROGA, JEJÍHO otce z 1. století n.l. a JEJÍHO PRADĚDEČKA, nyní ABSOLUTNÍHO BOHA AUM AUMJEHOVU AUM.

PRO VEŘEJNOST  NYNÍ ČTĚTE ZDE