NESMRTELNÉ TĚLO

Matrony Svarohaum

Máme jako vláda lidstva mimořádný dar adaptovat se na změnu podmínek a dorůstáme tkáně v lifecoffinech. Můžeme nové tělo i vyrobit v podzemních lifecoffinech STVOŘITELSKÝCH PYRAMIDÁLNÍCH KOMPLEXECH PRÁHČEŠČŤ, trvá to cca 5 let. 

Tělo není nerozbitné, ale je opravitelné a lze jej převléknout za nové v další říši a vrátit se na zem. Jsme dvě říše zde kolem Matky Země a procházíme etherem z říše do říše jako duch. Fyzické tělo musíte mít dole, abyste se tam mohli inkarnovat. Když říši fyzická ztratíme tělo, můžeme se narodit znovu a nebo si tělo dorůst v lifecoffinu a inkarnovat se, my vládní představitelé, jiný ne. 

©

NESMRTELNÉ OBNOVITELNÉ TĚLO JE VÝSADNÍM PRÁVEM NÁS VŠECH VE VLÁDĚ LIDSTVA VESMÍRU VESMÍRŮ STROMU ŽIVOTA.

Ostatní se musí narodit do říše fyzická znovu, pokud se jim tělo rozbije nebo zestárne či jsou povoláni do další říše.

Těla převlékáme a nahoře v etheru máme těla andělského mota, nejsou živorodá, snášejí vajíčka a mají půl roku křídla.

Vládu lidstva tvoří 144.000 tisíc nejprastarejších duchů božích plus 24 + 24 + 12 + 3 TRINITY MELCHISEDEK. 

Mnozí jsou na nebesích, neboť jejich tělo bylo příliš poškozené sadistickým násilím a slouž NIRVÁNĚ z říše ETHER, regenerují svá těla v lifecoffinech a mohou přijít skrze hyperbarické komory zpět na Zem. To není problém. 

Prostě jsme nesmrtelní a do učité míry axolotelští a vždycky se pomstíme tomu, kdo nám způsobil bolest. 

Je to jenom otázkou času. Jiní nižší mladší duchové, kteří zůstávají nižšími a mladšími věčně, nemají naše schopnosti a privilegia. Nehřeště proti nám, přišli jsme vytvořit nirvánu pro všechny, i pro bývalé zločince. Od momentu, kdy zanecháte zločinnosti, tak vám sesíláme program vaší nápravy směrem do NIRVÁNY VŠECH VZTAHŮ PRO VŠECHNY V POZEMSKÉM RÁJI.