MOJE POSTOJE 

A HISTORICKÉ TĚLO

Nikdo nemá právo mluvit za mě!

Nikdo nemá právo soudit mě bez řádného uvědomění kdo jsem opravdu!

ZVOLTE SI VĚDOMĚ VELEKNĚŽSKÝ STVOŘITELSKÝ ROD AUMJEHOVA JAKO SVÉ VLÁDCE

UVĚDOMTE SI, ŽE SE O NÁS SATANISTICKY ZLOČINNĚ LHALO.

PETR KONRÁD, MŮJ EX, JE KVALIFIKOVÁN SVÝMI ČINY INKARNAČNÍM SOUDEM JAKO SATANISTA.

ZJEVENÍ 21: 8Svědkové Jehovovi, kteří mě kdysi vyučili v náboženství a od kterých jsem odešla a kteří tvrdili o Bohu, že to tady lidem všechno rozmlátí v národní zemi, celé jejich státní zřízení a náboženské památky, byli nevědomí lháři, nyní jsou již vědomí! KONEC LŽÍ O BOHU!

BŮH JE LÁSKA OPRAVDU.

NAŠE ZEMĚ SE OCITLA V NARŮSTAJÍCÍM ZLOČINU, KTERÝ POCHÁZEL ZE ZAHRANIČÍ A MĚL ZA CÍL VYHLADIT NÁS GENOCIDNĚ. ZACHRAŇOVALI NÁS AŽ ABSOLUTNÍ STVOŘITELÉ A MĚLA JSEM TO ŠTĚSTÍ I SMŮLU BÝT U TOHO VĚDOMĚ.V této zemi byli totiž ZLOČINNĚ likvidováni mučením ti představitelé hnutí za změnu, kdo si uvědomovali pravdu o poškozování všehobytí jedy a nesprávným toxickým sadistickým zneužívajícím hospodařením se zemí a bytostmi božími, tedy všichni výrazní z ALTERNATIVY, EKOLOGIE A BIOHOSPODAŘENÍ. TÉMĚŘ VŠICHNI ŠIKOVNÍ MAJITELÉ ZLEPŠOVATELSKÝCH NÁPADŮ BYLI VYKRÁDÁNI Z KNOWHOW A MUČENI A UMRTVOVÁNI.

V PRŮBĚHU SVÉHO ŽIVOTA JSEM VÝRAZNĚ A NEPŘEHLÉDNUTELNĚ VYSTUPOVALA PROTI SADISTICKÉMU JEDOVNICKÉMU ZDRAVOTNICTVÍ, KTERÉ ZKRACUJE BOHEM DANOU DLOUHOVĚKOST PRŮMĚRNÝCH 250 LET, NA KTERÉ MÁME V TOMTO TĚLE NÁROK OD BOHA, NA ASI 75 LET LŽÍ O ZDRAVÍ.

TO JSEM SE DOZVĚDĚLA V POSLEDNÍCH LETECH PROBOUZENÍ DO SVÉHO VYŠŠÍHO VĚDOMÍ O SVÉM CYKLICKÉM TĚLE A VÝZNAMNÝCH REINKARNACÍCH, VÍM JAK NA TO A POKOUŠÍM SE JIŽ OD ROKU 2017 VE ZLOČINU NA MĚ VYJÍT VEN. ČESKÁ REPUBLIKA BY BEZ ZLOČINU NA NÍ UŽ BYLA NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ZEMÍ SVĚTA, KDYBY SE MI TO PODAŘILO. ATEISMUS BY SKONČIL JEDINÝM INTERVIEW V TELEVIZI SE MNOU.JENOMŽE, BĚHEM SVÉHO VÝVOJE DO TOHOTO POZNÁNÍ JSEM SE STALA NEJRYCHLEJI SE ROZVÍJEJÍCÍ PRODEJKYNÍ LÉKAŘSKÉ CERTIFIKOVANÉ NEINVAZÍVNÍ ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY SENSITIV IMAGO 530 RUSKÉ VÝROBY NA SVĚTĚ V ROCE 2014 A TÍM JSEM SI ZPEČETILA DALŠÍ OSUD. VYTVOŘILA JSEM SYSTÉM NATUROPATICKÝCH PORADEN A VÝRAZNĚ JSEM ZLEPŠOVALA ZDRAVÍ OBYVATELSTVA A JEHO VĚDOMÍ, ŽE SE NEMÁ NECHÁVAT JEDOVAT A SADISTICKY OKRÁDAT O ORGÁNY. ZLOČIN SE NA MĚ TUDÍŽ ZAMĚŘIL. NECHTĚLI NÁS TADY, ČEŠI MĚLI VYHYNOUT ANŠLUSEM CORONAVIROVÝM A DALŠÍMI VLNAMI PSYCHOTRONICKÝCH PUM NA NAŠE OBYVATELSTVO Z GERMÁNIE PŘEDEVŠÍM.TAJNÁ PSYCHOTRONICKÁ VÁLKA, ZAJEDOVANÁ ZEMĚ ODSTŘELOVANÁ PSYCHOTRONICKÝMI ZLOČINCI, ABY TO VYPADALO JAKO "PŘIROZENA" ÚMRTÍ.ČESKÝ NÁROD MOJÍ POPRAVOU V ROCE 2014, KTERÁ TRVALA DODNES, PŘIŠEL O RYCHLE SE ROZVÍJEJÍCÍ HNUTÍ SMĚREM K DLOUHOVĚKOSTI. MĚLA JSEM MALIČKÝ KOUSEK KE KOMUNIKACI S BOHY AUMEJHOVA TENKRÁT. TA PŘIŠLA POZDĚJI, KDYŽ MĚ ZACHRAŇOVALI. BYLA JSEM BLÍZKO TAJEMSTVÍ NEJSVATĚJŠÍHO GRÁLU, KTERÉ VÁM NYNÍ PŘEDÁM V TLEPATICKÉ KOMUNIKACI S BOHY A VELEKNĚŽÍMI AUMJEHOVA.BOŽÍ MLÝNY L'MURTENET JSTE NASTAVILI NA POPRAVU ZLOČINU.Předtím jsem byla ve zločinu já několik roků. Na leta 2014 - 2021 jen tak nezapomenu.

ZLOČINCI PETR KONRÁD, MILOŠ KONRÁD A MICHAL BAIER A JEJICH ZLOČINNÍ SPOLUPRACOVNÍCI A JEJICH NADŘAZENÍ KATI ZE ZAHRANIČÍ V RÁMCI PSYCHOTRONICKÉ TOXICKÉ CELOSVĚTOVÉ TAJNÉ PRO NEPOSTIŽENÉ NEVIDITELNÉ VÁLKY "ARMAGEDDON" SE MĚ POKUSILI ZDISKREDITOVAT NA POVĚSTI, HACKOVALI MOJE ONLINE A ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY, ABYCH SE NEMOHLA BRÁNIT, ROZKRADLI MI ŽIVOTNÍ CENNOSTI, ROZKRADLI MI ŽIVNOSTI, ÚČETNICTVÍ, DOMÁCNOST A ZAJEDOVALI DŮM A MŮJ ORGANISMUS.

ZNIČILI MI PODNIKÁNÍ A MOŽNOST JE OBNOVIT V PŮVODNÍM PLÁNU. NAKONEC MĚ PSYCHOTRONICKY VYHNALI Z MÉHO BYDLIŠTĚ V HRADIŠTI NA PÍSKU 83 DNE 30.6. 2021. V DOMĚ, KAM JSEM UTEKLA, MI PŘIPRAVILI PSYCHOTRONICKOU POPRAVU. MĚLA JSEM UMÍRAT PSYCHOTRONICKY A ZTRÁTAMI MUČENÁ DVA ROKY.

www.armageddon.cz

TAK ZLOČINCI ZDRŽELI PROCES PROBOUZENÍ NÁRODA DO VYŠŠÍHO VĚDOMÍ CCA O NĚKOLIK ROKŮ. MOHLI JSEM PROŽÍT PSYCHOTRONICKOU VÁLKU VĚDOMÍ A POMÁHAT SI. ZLOČINCI NEREAGOVALI NA ŽÁDNÉ VÝZVY K TOMU, ABY UPUSTILI OD SVÉ ZLOČINNOSTI A POMÁHALI ZAHRANIČNÍMU AGRESOROVI

S GENOCIDOU NÁRODA ČESKÉHO, ANIŽ BY TO VĚDĚLI. PŘEBÍRALI SI MOC, MYSLELI SI.

Zastavili jsme je mentálně.

JSEM NEJPRASTAREJŠÍ ŽENA SVĚTA VERVÉNA HERMÉS LÁV MELCHISEDEK AUM MAHAMMAYA SHAKTI, VĚČNÁ MATKA VŠEHOBYTÍ. NEJSEM AVATARKA, NEANDRTÁLSKÁ ČERNOŠKA, EVA LORD Z BIBLE, TA PŘIŠLA O 6000 LET POZDĚJI VE VÝVOJI A BYLA BÁJEČNÁ. 

ŽÁDNÉ HŘÍCHY PRAKTICKY NEMĚLA. MĚLA TĚŽKÝ ŽIVOT S VÝCHOVOU JEDEM PORANĚNÉHO NÚBIKAINA, KTERÝ NEBYL JEJÍ SYN. JEJÍ ROD SPĚL RYCHLE DO CELOSVĚTOVÉ VÁLKY, NEBOŤ BYL PŘEDPOSLEDNÍ PŘED NÚBIKAINOVÝM, KTERÝ SE VYVÍJEL VHLEDEM K POVAZE MATRIXU NÁSILNĚ NA OSTATNÍ. 

BIBLE NENÍ CELÁ ANI PŘESNÁ HISTORIE LIDSTVA, CHYBÍ JÍ CCA POLOVINA ZAČÁTKU NAŠÍ TVORBY SPRÁVCOVSKÉHO DRUHU ČLOVĚK, KTERÝ SE LÍHL MILIARDY LET OD LIDSKÉHO HMYZU PŘES CHERUBY A AVATARY A TEPRVE POTOM BYL ŽIVORODÝ. 

DRUHÁ NEJSTARŠÍ ŽENA DHURGA JE O 3000 LET MLADŠÍ NEŽ JÁ.

JE MI NA DUŠI TÉMĚŘ 12.021 LET V TĚLE AVATARSKÉM A LIDSKÉM A MOHU VYPRÁVĚT O HISTORII LIDSTVA A PLANETY ZEMĚ V UNIVERZU STROMU ŽIVOTA.

VŠECHNA NÁBOŽENSTVÍ A HISTORICKÉ PAMÁTKY A ARTEFAKTY JE TŘEBA SPRÁVNĚ SLOŽIT A INTERPRETOVAT ZA ASISTENCE TELEPATICKÉ KOMUNIKACE STRÁŽNÝCH DUCHŮ ETHERU A ZEJMÉNA ABSOLUTNÍCH STVOŘITELŮ AUMJEHOVA A VELEKNĚŽÍ AUMJEHOVA.

PRAVDA PRAVD JE ZÁSADNÍ PRO NÁŠ DĚLŠÍ EVOLUČNÍ VÝVOJ A SPRÁVNÉ NA ZLOČIN ZÁCHYTNÉ STVOŘITELKÉ ČINY NYNÍ. VE ZLOČINU JIŽ NEMÁME ŽÁDNOU BUDOUCNOST, ČEKALA BY NÁS POUZE APOKALYPSA.

MŮJ ŽIVOTOPIS MÁ HISTORICKÉ TĚLO.

Jsem plně vědomá žena a jsem první absolutně vědomá žena, která telepaticky komunikuje na říši ETHER na INKARNAČNÍ SOUD. Žádná žena ani muž mě zde na zemi fyzická nesmí soudit.

VYUČUJI SOUDCE A KRIMINALISTY POZNÁNÍM A INFORMACEMI OD ABSOLUTNÍCH BOHŮ A VELEKNĚŽÍ LIDSTVA JAKO BYSTROZRAKÁ JUSTICE HÁBSOLÚTE AGAPE.

MOMENTÁLNĚ SEPISUJEME S ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA AUMJEHOVA HERMÉSEM WITLÁVEM HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEKEM AUMDONEM AUMMORDOREM AILAVYOU AILAVYOU TAJEMSTVÍ NEJSVATĚJŠÍHO GRÁLU A TAJEMSTVÍ DLOUHOVĚKOSTI POD PALBOU PSYCHOTRONICKÝCH ZBRANÍ A POD ÚTOKY HACKERŮ. PROGRAMUJEME BOŽÍ MLÝNY L'MURTENET A ZACHRAŇUJEME ŽIVOTY VŠEHOBYTÍ.

OD 3.4. 2016 MĚ V MÉM VĚDOMÍ

V TELEPATICKÉ KOMUNIKACI CHRÁNÍ ABSOLUTNÍ VELEKNĚŽÍ A BOZI LIDSTVA AUMJEHOVA.

KOMUNIKUJÍ SE MNOU OD BŘEZNA 2016 TELEPATICKY A DÁVAJÍ MI INSTRUKCE JAK SE POSTUPNĚ OSVOBODIT Z BRUTÁLNĚ SADISTICKÉHO NÁSILÍ NĚKOLIKA PSYCHOTRONICKÝCH JEDOVNICKÝCH VRAŽEDNÝCH ZLOČINNÝCH BAND, KTERÉ CHTĚLY PŘEVZÍT NELEGÁLNĚ NÁŠ STÁT A VYHLADIT JEJ GENOCIDNĚ PSYCHOTRONICKÝM TOXICKÝM NÁSILÍM A CHTĚLI PŘEBÍRAT HRŮZOVLÁDU NAD NAŠÍ PLANETOU ZEMÍ BOHEMIÍ, KTERÁ JE PŮVODNÍM RODIŠTĚM BOHŮ AUMJEHOVA, PŮVODCŮ ŽIVOTA V UNIVERZU.

JSEM BOHYNĚ AUM V POSLEDNÍ LIDSKÉ INKARNACI.

"Já jsem ta cesta pravda a život."

V prvním století našeho letopočtu to byl můj otec ABSOLUTNÍ VELEKNĚZ LIDSTVA A VĚHLASNÝ LÉKAŘ A LÉČITEL JEHOSHUA SVAROG, LEGENDÁRNÍ JEŽÍŠ KRISTUS.

TOTO JE KRISTOVO TISÍCILETÉ PANSTVÍ.

UVĚDOMUJEME VÁS O PRAVDĚ PRAVD A NAPRAVUJEME VAŠE HŘÍCHY.

Neglektivní ke zločinu a negramotně ateistická Česká Republika měla být popravena V TAJNÉM PSYCHOTRONICKÉM ARMAGEDDONU fašisticko ariánskými Germány jako absolutní fujtajbl.

Z MÉHO POHLEDU JSTE BYLI TAKÉ FUJTAJBL. POŠKODILI JSTE MĚ SVÝM ZACHÁZENÍM TĚŽCE NA MATRIXU A BYLA JSEM NĚJAKOU DOBU V TOMTO POŠKOZENÍ NAIVNĚ HLOUPÁ NEB JSME MĚLA Z VAŠEHO NÁSILÍ A LŽÍ VADY INTUICE I INSTINKTU.

Ani několikaleté rozsáhlé online uvědomování pravdou pravd Čechy neprobouzelo rychle.

Nešlo jako ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ S TELEPATICKOU KOMUNIKACÍ NA ABSOLUTNÍ BOHY A VELEKNĚZE pod zločinnými útoky vyjít ven. Zklamali těžce i svědkové Jehovovi, kteří jsou hloupí, pyšní gomorističtí a zaslouží si trest a nápravu nyní. FUJ! HNUSÍ SE MI JEJICH FALEŠNÁ MORÁLKA.

TÍMTO JE RUŠÍM JAKO ABSOLUTNÍ VELEKNĚŽKA LIDSTVA. KAŽDÝ JEJICH DALŠÍ VÝROK PROTI TRINITY MELCHISEDEK, DO KTERÝCH PATŘÍM JAKO MELCHISEDEK ŽENA, JE HŘÍCH O TO HŘÍCHOVATĚJŠÍ OD MOMENTU UVĚDOMĚNÍ, ŽE JSEM MELCHISEDEK. Zkoumáme jka byli ochotni dozvědět se pravdu, jak věnovali pozornost uvědomění, že je mezi nimi MELCHISEDEK ŽENA.

NÁBOŽENSKÝ FANATISMUS VEDOUCÍ DO NELEGÁLNÍ ŠARÍI JE STÁTOKAZNÝ A ZEMĚKOULOVRAŽEDNÝ.

Čěši obecně měli dosud vadnou morálku i postoje.

NEMILUJÍ OPRVADU, NEBOŤ NEMILUJÍ VŠECHNY.

Svědkové Jehovovi mají navíc další vadu, neboť mají vadný soudní systém. Zavrhovali dosud na základě jediného falešného svědectví a neprověřovali výpověď oběti. FUJ! Je to nelegální falešná banda, od kterých se jako AUMJEHOVA DISTANCUJEME. FUJ!

Ateismus, ke zločinu na ostatních neglektivní hádavá urážlivá povaha a náboženská pýcha a gomorie, psychotronické násilí, slepá naivní důvěra k naším odvěkým germánským ariánským římanským katům a toxická otrava těl našich občanů zanechali dohromady na vědomí národa těžké následky.

www.psychotronickavalka.cz

VĚŘÍM V ZÁZRAK, ŽE SE VŠICHNI PROBUDÍ DO PRAVDY PRAVD.

UVĚDOMILA JSEM SI, JAK SE SOUSTAVNOU DLOUHODOBOU LŽÍ VYTVÁŘÍ V MYSLÍCH A SRDCÍCH LIDÍ MENTÁLNÍ ZARÁŽKA PRO POZNÁNÍ PRAVDY.

NEJSOU SCHOPNI SPRÁVNĚ ZAREAGOVAT, JEDINĚ NA DOSTATEČNĚ SILNÝ PODNĚT.JSOU ZMATENÍ PROTICHŮDNÝMI NÁZORY A UNAVENÍ DLOUHODOBÝM VYKRÁDÁNÍM NÁRODNÍHO VĚDOMÍ ZLOČINCI. MAJÍ VADY INTUICE I SPRÁVNÉHO INSTINKTU.
Tento cu grunt stát má absolutně vadné státní zřízení. Není to demokracie, ale státokazná mediální morální žumpa, ve které se nelze vyznat jen tak, neb je to lež na lež, a není možné se tudíž na ničem státotvorném domluvit. LEŽ MÁ KRÁTKÉ NOHY.
Ani nevíte, odkud pochází toto rčení. 

Neznáte svoji historii a myslíte si, že pocházíte z nějakého zlooděje a vraha ze 7. století. nkdo nám ukradl naši historii a udělal z nás fujtajbly. Kdo to byl?Konrád Svaroh, zrádce národa z roku 200, sexuální násilník a bratrovrah a sadističtí Germáni, se kterými se spojil a nechal vyhladit administrativní centrum původního biblického fyzického BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH V BOHEMII, které již bylo v několika zemích CÍSAŘSTVÍ BOHEMSKÝCH. když Germáni zjistili, že jim lhal a že jednali ve vraždění a vypalování našich historických památek pdo vlivem lži, tak Konráda Svaroha brutálně sadisticky ořezávali a upalovali na jednotlivých orgánech a nakonec mu u stromu usekli obě nohy. Žil až do konce. Nyní máte zrádců národa v psychotronické válce mnohem více. Konrád Svaroh se reinkarnoval a náhodou jsme si ho jako poškozená na intuici všemi způsoby tohoto státu vzala a pokusil se mě opakovaně zavraždit.

LEŽ MÁ KRÁTKÉ NOHY.

Se lží nikam nedojdeš.

LEŽ V ÚŘADĚ OCHRÁNCE ONANISTY A MASTURBÁTORA, KTERÝ TVRDÍ, ŽE ZACHRAŇUJE, MÁ KRÁTKÉ I RUCE, NEBOŤ NEZACHRAŇUJE OD ZLOČINU, ALE NEGLEKTIVNĚ MUČÍ ZLOČINCEM OBĚŤ DÁL SMĚREM K JEJÍ VRAŽDĚ PRO SVOJI PÝCHU, KTERÁ PŘEDCHÁZÍ PÁD. JSME DVĚ ŘÍŠE A ZLOČIN SE VŽDY ZACHYTÍ A ČÍM DŘÍVE TO JE, TÍM LÉPE PRO VŠECHNY.

Petr Konrád je reinkarnovaný Konrád Svaroh a já byla tenkrát CÍSAŘOVNA BOHEMSKÁ, která zakládala království v jiné zemi a vláda byla neglektivní k povaze jeho násilí. Nechala ho hlídat jediným bratrem, kterého zabil a utelkl z vězení. Byla šokována jeho brutálním násilím. Vláda tenkrát také neuznávala dostatečně císařovnu po smrti císaře PRAOTCE BOHEMUSE SVAROHA AUM. Její slovo nemělo dostatečnou váhu a nezvládli učinit dostatečná opatření k ochraně hranic před Germány, kteří nás napadali opakovaně čím dál tím více. NA HRANICÍCH SE MĚLA SOUSTŘEDIT VOJENSKÁ SÍLA CELÉHO CÍSAŘSTVÍ. TO SE NIKDY NEUDĚLALO A DĚJINY OD ROKU 200 N.L. BYLA DĚJINAMI NÁSILÍ GERMÁNŮ NA SVAROHOVCÍCH, SVAROGOVCÍCH A POZDĚJI NA ROZPTÝLENÝCH SLOVANECH, což jsou potomci Svarohovců a Svarogovců mezi východní národy, kde vytvářeli patriarchání rody, aby se mohli vrátit do Bohemie okupované zločinnými bandami Germánů, kterř rozkrádali náš majetek, vyvražďovali muže, zesévali genetiku do našich žen a nebo je odváděli do sexuálního otroctví na západ.JSEM PRO OBSAZENÍ NAŠICH HRANIC S GERMÁNY SLOVANSKÝMI ARMÁDAMI, KTERÉ SE BUDOU STŘÍDAT VE STRÁŽI, K VYTVOŘENÍ MEZINÁRODNÍCH MUZEÍ VÁLEK NA HRANIČNÍM ÚZEMÍ A PRO VYTVOŘENÍ VĚČNÉ MÍROVĚ BEZPEČNOSTNÍ DEMARGAČNÍ LINIE MEZI VÝCHODEM A ZÁPADEM.JSME PRO PSYCHOTRONICKOU OCHRANU ZEMĚ V RUKÁCH OSVOBODITELŮ A ZAŠKOLENÉ VLASTENECKÉ POLICIE.JSME PRO ZNIČENÍ VŠECH FYZICKÝCH ZBRANÍ A POSTIH JEJICH VLASTNĚNÍ PRÁVEM SAKRÁLNÍHO KOLOVRATU. JSEM PRO UKONČENÍ MEZINÁRODNÍCH VÁLEK A DISTRIBUCE ZBRANÍ A PRO POSTIHOVÁNÍ NEPOSLUŠNÝCH TOHOTO ZÁKONA PSYCHOTRONICKOU POPRAVOU NA DÁLKU SKRZE L'MURTENET BOŽÍCH MLÝNŮ.

Do čeho vedl neglekt a navíc rozpory ve vládě nyní?

POLICISTA OBECNĚ SE BOJÍ POUŽÍT ZBRAŇ.

OBĚTI NÁSILÍ POSÍLAJÍ NÁSILÍM DO SADISTICKÉHO BLÁZINCE NA PORUŠOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD, COŽ STÁT DOSUD SCHVALOVAL I JEHO SOUDCI.OBĚT ZBLÁZNĚNÍ ZE ZLOČINŮ NA NÍ, TA SE NEZACHRAŇOVALA, ALE JEŠTĚ VÍCE SE MUČILA A TÝRALA POSTOJEM K NÍ. FUJ!

www.globalnireformapsychiatrie.cz

POLICISTÉ OBECNĚ NEŘEŠÍ VELKOU SPOUSTU ZLOČINŮ NEB NEMAJÍ ZÁJEM, BOJÍ SE A NEBO NEMAJÍ PRAVOMOCE NEBO JIM VŮBEC NEROZUMÍ. 

MÁME PŘEVÁŽNĚ NERGAMOTNOU ATEISTICKOU NEGLEKTIVNÍ POLICII.

PROTO JSME ZŘÍDILI PATROLU SVAROHAUM.

www.patrolasvarohaum.com

Podnikatelé čeští si masívně v rámci podvodu Germánů na ně opatřovali nelegální psychotronické zbraně neb policie a vláda prostě nefungovaly správně a nechránily národní zájmy ani zájmy jednotlivců spravedlivě. Tito podnikatelé příliš spravedliví nebyli sami, klidně okrádali a vraždili skrze psychotronickou šikanu a mučení ty, které chtěli. 

Měli jsem tady rozsáhlý systém psychotronických katů národa, kteří za úplatu dělali psychotronický výzkum na lidech a vyvražďovali na pokyn národních vyšších katů. Je třeba je zachytit.

Tyto nelegální zbraně jsme všechny jako AUMJEHOVA zneškodňujeme za tuto vládu a poicii a arádu, kterou oběti psychotronického násilí moc neazjímaly, během ARMAGEDDONU.

ZASLOUŽÍ SI TUDÍŽ ZBAVIT ÚŘADU NEB NÁROD NECHRÁNÍ.

Boží stvoření na území státu patří všem a hospodaření s ním musí podléhat ABSOLUTNÍMU BOŽÍMU ZÁKONU, který je závazný pro všechny správce pozemků a bohatství na nich. 

Tady se nehospodaří téměř s ničím správně, tady se plundruje, jeduje a devastuje a vláda to neřeší téměř vůbec a nebo nedostatečně důrazně a hádá se o drobnostech neb nemá jednotnou koncepci. Systém starý je vadný sám o sobě.

NEMŮŽETE NIKOMU STRANIT, MUSÍTE VŠECHNY CHTÍT UPOZEMŠTIT V ABSOLUTNÍ NÁRODNÍ NIRVÁNĚ. JINAK NEVLÁDNETE SPRÁVNĚ. NEMŮŽETE VLÁDNOU 4 ROKY A PAK VYMĚNIT VLÁDCE.

VLÁDA MUSÍ MÍT PYRAMIDÁLNĚ HIERARCHICKOU STRUKTURU. TAKŽE KRÁLOVSTVÍ S ABSOLUTNÍM DUÁLNÍM PÁREM VE VLÁDĚ, KTERÝ JE VELEKNĚŽSKÝ, TEDY KOMUNIKUJE NA ABSOLUTNÍ BOHY A VELEKNŽÍ LIDSTVA, PLUS TEOKRATICKÝ PARLAMENT, KTERÝ MÁ NAD SEBOU ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON A TELEPATICKOU KOMUNIKACI NA ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ VLÁDU LIDSTVA A NAD NÍM SOUDNÍ SENÁT DODRŽUJÍCÍ TOTÉŽ. Počet nejstarších vládních soudců - tedy RADA NEJSTARŠÍCH A VE SVÝCH OBORECH NEJZKUŠENĚJŠÍCH VLASTENCŮ, musí odpovídat sakrálním číslům.
CO JE DÁLE NUTNÉ ZMĚNIT:
Nemůžete mít soukromá média a nechat je plácat nesmysly, lhát a podvádět, uvádět v omyl, likvidovat osobnosti a rozvracet stát. Média musí být státní a správně rozcleněná a musí mít státem kontrolovaný etický kodex podle ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO NIRVÁNSKÉHO ZÁKONA NENÁSILÍ A ČISTOTY SLOVA A VIZUÁLNÍHO PROJEVU. Média nemohou nikomu ubližovat, jsou jak mentální parní válec, který likviduje každého, na koho se lživě zaměřila. Ničí nám myslitele a ty, co dávají lidem radost a příjemné pocity obecně svým uměním. Z mého pohledu a pohledu RODU AUMJEHOVA je to HNUSBLEVAJZ FUJTAJBL. DOKUD TO NEZMĚNÍME NA STÁTEM KONTROLOVANÁ MÉDIA, NEMÁME ŠANCI USPĚT SE STAVBOU ABSOLUTNÍ NIRVÁNY, KTERÁ CHRÁNÍ KAŽDOU BYTOST V NÁRODNÍ STÁTĚ.

www.globalnireformaumeniamedii.cz

Weby jsou v procesu plnění.

ČEŠI DOSUD NEMĚLI ŽÁDNOU POŘÁDNOU NÁRODNÍ HRDOST. 
JE TO VIDĚT V TOM KAM INVESTOVALI SVÉ FINANCE A POZORNOST. 
DO ZAHRANIČÍ. 
ROZKVĚT DOMÁCÍCH ŘEMESEL, ROZKVĚT HRDÉHO NÁRODNÍHO UMĚNÍ, NÁRODNÍ SOBĚSTAČNOST A NÁRODNÍ VLASTENECTVÍ A NÁRODNÍ KONCEPCE A NÁRODNÍ PRESTIŽ VE SVĚTĚ DOSUD NEJSOU.
Ani hymnu nezpíváme správně. 
Hledáme pořád domov. :)

ZDE DOMOV MŮJ KDE DOMOV MŮJ!

ZLOČIN SI TADY DOSUD DĚLAL CO CHCE.

PADLA JSEM BĚHEM ŽIVOTA V TOMTO POSLEDNÍ TĚLE FYZICKÉM ZEJMÉNA JAKO PŘEDSTAVITELKA ALTERNATIVNÍ MEDICÍNY, KTERÁ VYSTUPOVALA VEŘEJNĚ PROTI SADISTICKÉMU JEDOVNICKÉMU ZDRAVOTNICTVÍ A JEHO LŽÍM, DO RUKOU NĚKOLIKA ZLOČINNÝCH USKUPENÍ, KTERÉ SI TAJNĚ OPATŘOVALI A ZKOUŠELI SI NA NAŠEM OBYVATELSTVU PSYCHOTRONICKÉ ZBRANĚ, ABY PŘEVZALI NÁŠ STÁT GENOCIDOU.

CHTĚLI VYTVOŘIT OTROKÁŘSKÝ STÁT A VYHLADIT NAŠE PRASTARÉ METROPOLITNÍ OBYVATELSTVO HRŮZOSTRAŠNÝM ZPŮSOBEM.

NAŠI LIDÉ ANI NEVĚDÍ, ODKUD POCHÁZEJÍ A JE JIM TO TAK NĚJAK JEDNO.

PRAVDA O JEJICH HISTORII JE NEZAJÍMÁ. 

PŘITOM NA NÍ ZÁVISÍ VŠECHNO.

NAŠE FYZIOLOGICKÉ PROCESY JSOU VÁZÁNY NA PRAVDU O NAŠÍ HISTORII A NA PRAVDU VŠECH KOLEM, KTEROU PŘIJÍMÁME. LEŽ VRAŽDÍ.

Proto zásadně vědomě nelžu, pokud zrovna neprovádím srdeční caging, abych zachránila oběti zločinů s přešprcnutými energiemi v srdci, plicích a mozku lží.

TOTO JE PRAVDA PRAVD.

JSEM REINKARNOVANÁ PRVOROZENÁ DCERA JEHOSHUY SVAROGA, LEGENDÁRNÍHO LÉČITELE A VELEKNĚZE JEŽÍŠE KRISTA, KTERÝ JE MOMENTÁLNĚ VE SVÉM CÍSAŘSTVÍ SVAROG A ŘÍDÍ ZÁCHRANU MATKY ZEMĚ BOHEMIE OD NÁSILÍ ZE SVÉ ŘÍŠE. PŘIJDE SEM NA NÁVŠTĚVU DO DÍTĚTE, AŽ TADY BUDE NIRVÁNA, DŘÍVE NE. VLÁDNOUT MÁM JÁ ZDE 200 LET A POTOM 800 LET Z ETHERU V TELEPATICKÉ KOMUNIKACI NA SVÉ POTOMKY A POTOMKY OSTATNÍCH CÍSAŘŮ.

Svůj tehdejší životní příběh BYSTROZRAKÉ CÍSAŘOVNY BOHEMSKÉ KATEŘINY JEHOSHUY AUMDON SVAROH MARTEN, která se dožila 265 let a vládla ve čtyřech zemích, postupně zveřejňuji, jak se mi otevírá historická paměť, zde:

www.inkarnacnisoud.com/bystrozraka-justice/

Najdete zde i jak to bylo s popravou mého otce JEHOSHUY SVAROGA a jeho resuscitací a vzkříšením a jak jsme jako rodina dále stavěli KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH (SVAROH = NEBESKÝ). Ostatní události z našeho života vám budeme vyprávět v televizních programech.

PŘIŠLA JSEM SI OPĚTOVNĚ PRO CÍSAŘSKÝ TRŮN jako AUMPERESA BOHEMSKÁ.

JSEM PLNĚ VĚDOMÁ O TOM JAK SE TVOŘÍME A CO MUSÍME UDĚLAT, ABYCHOM SE PROBUDILI DO VYŠŠÍHO VĚDOMÍ A ZACHRÁNILI MATKU ZEMI PŘED PŘÍRODNÍ APOKALYPSOU.

https://www.psychotronickavalka.cz/devastace-planety/

V TOMTO POSLEDNÍM ŽIVOTĚ VE FYZICKÉM TĚLE JSEM BYLA JAKO NEJPRASTAREJŠÍ ŽENA SVĚTA

S NEJDELŠÍ GENETICKOU LINIÍ ŽENA VÝZNAMNÁ A VELICE AKČNÍ PŘEDSTAVITELKA ALTERNATIVNÍ MEDICÍNY, zejména evoluční naturopatie, A MULTILEVLERKA A RYCHLE JSEM ROSTLA NA POPULARITĚ.

ZNIČILI MĚ DRSNĚ A NEČEKANĚ ZLOČINCI Z MÉ BLÍZKOSTI, MĚLA JSEM POŠKOZENOU INTUICI NÁSILÍM,

A CHVÍLI JSEM BYLA NA DNĚ.

NYNÍ JSEM ABSOLUTNĚ ALERT A NESKONČÍM S JEJICH PŘEVÝCHOVOU V NAŠÍ ZEMI A CELOSVĚTOVĚ, DOKUD NEBUDOU VŠICHNI V DETENCÍCH ABSOLUTNÍCH BOHŮ LIDSTVA.

PROGRAMUJEME BOŽÍ MLÝNY L'MURTENET A BOJUJEME S NEGRAMOTNOSTÍ A NEGLEKTEM A ATEISTICKÝM GOMORISMEM OCHRANNÝCH SLOŽEK VE STÁTĚ ČESKÁ REPUBLIKA.

JSEM ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA MELCHISEDEK AUMJEHOVA USTANOVENÁ ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ VLÁDOU LIDSTVA ETHERU ZA ZÁSLUHY A JSEM AUMPERESA BOHEMSKÁ.

VÍM VŠECHNO O NAŠÍ TVORBĚ NIRVÁNY AGAPE.

VÍM JAK SE TVOŘÍ MATKA ZEMĚ A VÍM VŠECHNO, CO POTŘEBUJI O ZDRAVÍ LIDSTVA A PLANETY ZEMĚ.

Všichni, kdo by byli proti mně, byli by proti ABSOLUTNÍM BOHŮM LIDSTVA A PROTI ABSOLUTNÍMU BOŽÍMU PLÁNU ABSOLUTNÍ NIRVÁNY PRO VŠECHNY BYTOSTI BOŽÍ.Postupně pod palbou psychotronického násilí plníme weby o nutných globálních správcovských reformách lidstva. 
VLÁDA JE NAŠE.

JSME BÍLÍ ILLUMINATI, KTEŘÍ BOJUJÍ ZA ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOST A PRÁVO PRO VŠECHNY.

ZLOČINCI, kteří páchali nelegální šaríu a prováděli psychotronické pokusy na lidech, vedli náš stát cu grunt ke genocidě a vraždili nespravedlivě a znevýhodňovali a zneužívali a lhali a podváděli a měli se za to pohodově, TO VĚDÍ.

BOJÍ SE ABSOLUTNÍ BYSTROZRAKÉ SPRAVEDLNOSTI A PRÁVA.

NIČILI MI VŠECHNY MOŽNÉ VĚCNÉ DŮKAZY O TOM, KDO JSEM BYLA, ABYCH BYLA NIKDO, KTERÉHO BY ŠLO ZDISKREDITOVAT, MUČENÍM Z NĚJ UDĚLAT BLÁZNA, ODEBRAT MU SOUDNOST A PSYCHOTRONICKY ČI JINAK HO PAK ZAVRAŽDIT.

POKUSILI SE OPAKOVANĚ POŠKODIT MĚ NA POVĚSTI RŮZNÝMI ZPŮSOBY FALEŠNÝM SVĚDECTVÍM.

PROTO DÁVÁM NA MOJE WEBY VEŘEJNÉ SVĚDECTVÍ O TOM, CO SE MI DĚLO A BRÁNÍM SE TAKTO I SOUDNĚ.

ZDE V TÉTO PREZENTACI JSOU VŠECHNY MOJE DIPLOMY A VYSVĚDČENÍ, KTERÉ JSEM ZACHRÁNILA PŘED ZLOČINCI, FYZICKÉ MI UKRADLI TÉMĚŘ VŠECHNY A VYHODILI.

CHYBÍ MI DIPLOM AKREDITOVANÁ VIZÁŽISTKA A DIPLOM BIOREZONANČNÍ SPECIALISTA SENSITIV IMAGO A AUREOLA. TAKOVÉ MALIČKOSTI.

Vždycky jsem se ráda učila a to platí dodnes.

Od malička mě moje babička Eleanor učila znát českou přírodu, kterou miluji a uvědomuji si, co jí chybí. Mamka Mirka mi hodně četla a zpívala a miluji svoji zemi a její folklór.

Babička Anička mě učila pokorně a trpělivě sloužit rodině.

Táta Franta mě zasvěcoval do pěstování zeleniny a miluji naši zemi a přeji si obnovit její zemědělskou soběstačnost a čistotu chuti, která je v biologickém ekologickém hospodaření bez jedů na boží stvoření. Současné převážné metody hospodaření s naší svatou půdou, která telepaticky komunikuje, považuji za bláznivé jedovnictví.

Uvědomuji všechny, že telepaticky již několik let komunikuji s Matkou Zemí.

NAŠE ZEMĚ DOSUD TRPĚLA VAŠÍM NEGLEKTEM A ZNEUŽÍVÁNÍM.

Lze se jí na cokoli zeptat, pokud ji milujete, ladíte se správně na její frekvenci, nasloucháte jí, přejete si jí rozumět a chcete jí prospět.

KOMUNIKUJI TELEPATICKY SE ZVÍŘATY.

Znám pravidla, jak to můžete udělat i vy.

Na prvním místě přestaňte poslouchat hudbu laděnou na 440Hz, což zavedl Adolf Hitler.

Jste po tom hloupí a telepatie nefunguje. Naslouchejte zvukům přírody a zjistíte, že strádá. Jsem holka z vesnice a přeji si, aby zkušenost s ní mělo každé české dítě a abychom byli všichni soudržní vlastenci.

Jenom tak lze vybudouvat silný stát.

Miluji BOŽÍ STVOŘENÍ

a chci o něm všechno vědět a předávat toto poznání nadšeně dál.

CHCI, ABY VŠICHNI V MÉ ZEMI A NA CELÉM SVĚTĚ UCTÍVALI ABSOLUTNÍ BOHY AUMJEHOVA A KOMUNIKOVALI S VELEKNĚŽÍMI AUMJEHOVA A NA VŠECHNO SE JICH CHTĚLI ZEPTAT JAK DĚLAT VĚCI SPRÁVNĚ.

ČESKÝ NÁROD POVAŽUJI DOSUD ZA NEOCHOTNOU NEGRAMOTU ZLEPŠOVAT VÝRAZNĚ CELKOVĚ SVŮJ STÁT A DOMLUVIT SE NA TOM. NEPŘÁLI SI ABSOLUTNÍ NIRVÁNU PRO VŠECHNY. JSOU SILNĚ NEGLEKTIVNÍ K NĚKTERÝCH DRUHŮM ZLOČINŮ A LŽOU A PODVÁDĚJÍ.

CORONAVIRUS JE BOUDA.

www.ukoncenicornavirovekrize.cz

SMÍŘILI JSTE SE S MNOHA ÚSTUPKY V MORÁLCE MEZI SEBOU.

ZNEUŽÍVÁTE BOŽÍ STVOŘENÍ A NEVRACÍTE MU TO, CO MU PATŘÍ.

NEZAJÍMÁTE SE OBECNĚ O SVÉ PŮVODCE A NEBO SI TRVÁTE NA NÁBOŽENSKÝCH A HISTORICKÝCH NESMYSLECH.

TO JE OBECNÝ STAV DUŠE NÁRODA.

JSEM Z TOHO SMUTNÁ.

NECHCI, ABYSTE SE URAZILI, ABY STE ČINILI POKÁNÍ A CHTĚLI SE ZLEPŠIT. MUSÍME POSTAVIT ASI 1000 RYBNÍKŮ, VYTVOŘIT MEZE, VYSÁZET LISTNATÉ LESY A ZAVÉST SOBĚSTAČNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A PANACEJSKOU STRAVU.

BUDEME ODDĚLOVAT ZÁPAD OD VÝCHODU DEMARGAČNÍ ZÓNOU. 

ZÁPAD MĚL V ÚMYSLU VÝCHOD VYVRAŽDIT PSYCHOTRONICKÝM NÁSILÍM. 

TO NELZE POMINOUT UŽ. 

ZLOČINCI, KTEŘÍ VRAŽDILI Z POHODLÍ DOMOVA, NÁM NESMÍ PŘES PRÁH. 

BUDEME SE S NIMI STÝKAT V ZÓNĚ PŘÁTELSTVÍ MEZI VÝCHODEM A ZÁPADEM, ALE TO BUDET TRVAT LETA. 

ČEŠI SE MUSÍ UVĚDOMIT CO GERMÁNI 150 LET DĚLALI SLOVANSTVU. 

DOSUD SE TO TAJILO. 

UVĚDOMTE SE O PSYCHOTRONICKÉ VÁLCE, MŮJ ŽIVOT FORMOVALA ZÁSADNĚ A STÁT SELHAL ABSOLUTNĚ V MÉ V OCHRANĚ. TAKTO TO NEMŮŽE JÍT DÁL. 

TOMUTO STÁTU MIZELI LIDÉ V SADISTICKÉM ZLOČINU A NEŘEŠIL TO. 

OBĚTI OZNAČOVAL ZA BLÁZNY A DÁLE JE MUČIL JEŠTĚ JINAK.

KONEC ZLOČINU! SPĚL DO APOKALYPSY.

PLANETA ZEMĚ JE POKLAD UNIVERZA.

JENOM NA PLANETÁCH ZEMÍCH, KTERÁ SE KAŽDÁ JMENUJE JINAK, JE ŽIVOT.

TATO PLANETA JE BOHEMIE, RODIŠTĚ BOHŮ.

JSME UPROSTŘED UNIVERZA, KTERÉ SE TVOŘÍ SMĚREM DO KOULE DO JEJÍHO STŘEDU A ROZBALUJE SE JAKO KOSMICKÝ DRAK, POHYBUJE SE PAK PO GEOMETRICKY CYKLICKÉ HELIXSPANNERVÉ DIAATOMÁRNÍ DRÁZE, KTERÁ JE BEZPEČNÁ A JE VĚČNĚ OBNOVITELNÁ.

VZNIKÁME A TÉMĚŘ BEZBOLESTNĚ ZANIKÁME A ZASE VZNIKÁME.

TVOŘÍME ABSOLUTNÍ NIRVÁNU PRO VŠECHNY.

ZLOČINEC ZANIKÁ S NAPROGRAMOVÁNÍM BOŽÍCH MLÝNŮ L'MURTENETU ABSOLUTNÍM BOŽÍM ZÁKONEM, COŽ ZAJIŠŤUJÍ MATRONI SVAROHAUM, AUMPERÁTOŘI A AUMPEROŘI.

Je to zázrak zázraků, že žijeme jako kosmičtí dragodoni AILÁV cyklický životní příběh, který trvá již 45 miliard roků cco. Další 45 miliard let cco je před námi již pouze v nirvána absolutno. Bez zločinu, který nyní bude ustupovat ABSOLUTNÍMU PRÁVU A SPRAVEDLNOSTI BOŽÍMU.

Jsem šťastná, že jsem k tomu mohla významně přispět ve všech svých reinkarnacích.

V NICH JSEM BYLA:

VERVÉNA HERMÉS WITLÁV MELCHISEDEK AUMLÁV KOUZELNICE DRAGOSÁN PROGRAMÁTORKA HÁBSOLÚTE AGAPE Z DRAGASTÁNU, NAŠE TVORBA NEUMOŽŇUJE VĚČNÉ KOLOBĚHY ZLA. MATRIXOVOU KAABU NELZE JIŽ ZALOŽIT TAK, ABY NÁŠ PLÁN PO ABSOLUTNÍ NIRVÁNĚ SELHAL.

PANACENA

MAHAMMAYA SHAKTI

GAIA

HEKATÉ

ARCHANDĚL CADUCEUS.

KATEŘINA L'MURTEN, ROBOTICKÁ DCERA VĚDECKÉHO INKARNÁTORA MORDECHÁNU, KTERÝ VYTVÁŘEL ZNOVU ŽENSKÉ TĚLO, KTERÉ VYMŘELO.

UMUČENÁ MATKA SVAROHA AUM PRAOTCE BOHEMUSE MARIE JÁKOBA Z BEERŠEVY Z 1. STOLETÍ PŘED NAŠÍM LETOPOČTEM.

PRVOROZENÁ JEHOSHUY SVAROGA LEGENDÁRNÍHO JEŽÍŠE KRISTA A MARUŠKY MAGDALÉNKY KATEŘINA JEHOSHUA (čti žéšua) AUMDON SVAROH MARTEN CÍSAŘOVNA BOHEMSKÁ (34 N.L. - 299 N.L.). NARODILA SE 8 MĚSÍCŮ PO POPRAVĚ, RESUSCITACI A VZKŘÍŠENÍ SVÉHO OTCE JEHOSHUY. 5 LET CCO VYRŮSTALA SE SVÝM BRATREM DVOJČETEM ZATÍMCO TATÍNKA LÉČILI A MAMINKA ZNOVU OTĚHOTNĚLA DVOJČATY. PO PĚTI LETECH ODEŠLI DO BOHEMIE A ODTUD NA CESTY JAKO VELVYSLANCI CÍSAŘSTVÍ NEBESKÝCH PO VÝCHODNÍCH ZEMÍCH. PŘINÁŠELI DARY A SMLOUVY MÍRU A BEZPEČÍ NA PLANETĚ ZEMI. KATEŘINA SE VDALA VE SVÝCH 18 A PORODILA SYNA TOMÁŠE A ROK POTÉ CCO BYLA UNESENA NA CESTÁCH PO INDII SE SVÝM OTCEM JAKO VELVYSLANCEM CÍSAŘSTVÍ NEBESKÝCH V BOHEMII VE SVÝCH 20 LETECH ZE STANU MANŽELA AUMDONA SASESEM GONOPHARESEM PAŠTÚNSKÝM PADIŠÁHEM IV. DO PÁKISTÁNU, VĚZNĚNA A SEXUÁLNĚ SADISTICKY ZNEUŽÍVÁNA NĚKOLIK ROKŮ VE VĚZENÍ. MĚLA S NÍM NECHTĚNĚ 4 DĚTI, MEZI NIMI BYL SAS, KTERÝ S NÍ ODEŠEL DO BOHEMIE, KDYŽ BYLA OSVOBOZENA. VLÁDLA ZDE JAKO PAŠTÚNSKÁ KRÁLOVNA TÉMĚŘ 43 ROKŮ, ALE POD SADISTICKÝM NÁSILÍM SVÉHO MUŽE, KTERÝ SI JÍ VZAL PROTI JEJÍ VŮLI ULTIMÁTEM. DÁLE PO SVÉM OSVOBOZENÍ VLÁDLA SE SVÝM DĚDEČKEM SVAROHEM AUM JAKO CÍSAŘOVNA BOHEMSKÁ. BYL JEJÍM TANTRAVELMISTREM, NEBOŤ JEJÍ MANŽEL VELEKNĚZ AUMDON, KTERÝ BYL JEJÍM VYCHOVAVATELEM OD DĚTSTVÍ, BYL ZAJAT JAKO OTROK A 100 LET BYL NEZVĚSTNÝ. PAK SE VRÁTIL A ODEŠLI SPOLU DO FINSKA A LOTYŠSKA. NA KONEC SVÉHO ŽIVOTA OSLEPLA A BYLA BYSTROZRAKÁ A PROROCKÁ. UPÁLILI JÍ JAKO VETCHOU SLEPOU STAŘENKU SADISTIČTÍ GERMÁNI LIKVIDUJÍCÍ SVAROGOVCE A SVAROHOVCE PODLE JEJICH OBLEČENÍ A NÁVYKŮ PO CELÉM SVĚTĚ. ROZKRÁDALI JIM VŠECHNO, CO MĚLI, NIČILI JEJICH PŘÍBYTKY A SOUSTAVNĚ JE VYVRAŽĎOVALI A KRADLI JIM PLODNÉ ŽENY A DÍVKY DO SEXUÁLNÍHO OTROCTVÍ.

JEDNA ZE 100 METROPOLITNÍCH MANŽELEK PRAOTCE ČECHA SVAROGA MARTENA ABDULLAHA, POTOMKA JEHOSHUY SVAROGA, SE KTEROU MOC NEBYL.

UKRYTÁ DCERA ELIŠKY PŘEMYSLOVNY ELISABETH NA VÝCHOD, MĚLA JÍ S JEJÍM MILENCEM Z RUSKA A DCERU MUSELI ODVÉZT, ABY NEBYLA ZAVRAŽDĚNA JANEM LUCEMBURSKÝM, KTERÝ ELIŠKU SOUSTAVNĚ NAPADAL, OPOUŠTĚL, VRACEL SE A KRADL JÍ DĚTI A ODVÁŽEL JE. KRADLI DĚTI I KARLU IV., CELKEM 7, Z NICHŽ 3 PŘEŽILY A JSOU DNES V TĚLECH MUŽŮ.

NAKONEC JSEM SE NARODILA JAKO KATEŘINA CHMELÍKOVÁ.

Pokračování zde:

MŮJ ŽIVOTOPIS