MATRONA SVAROHAUM

Jakou má úlohu ?

Každá živá buňka 

v tomto MATRIXU má svoji centriolu.

CENTRIOLA LIDSKÁ JE NA POČÁTKU POCITOVÁ MATRONA HÁBSOLÚTE.
INKARNUJEME SE CO KAŽDÝCH CCA 1000 LET DO LIDSKÉHO TĚLA.
NA KONCI ŽIVOTNÍHO INKARNAČNÍHO CYKLU ELEKTROPLAMATICKÉHO MAGNETICKÉHO AUMDŽINA SE RODÍ HÁBSOLÚTE POCITOVÁ MATRONA JAKO

MATRONA SVAROHAUM 

ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA

ABSOLUTNÍ ŽENSKÁ CENTRIOLA LIDSTVA 

ABSOLUTNÍ MELCHISEDEK ŽENA AUM.

Během poslední inkarnace duše do lidského těla se stává AUMPERESOU BOHEMSKOU, 

ženou, na kterou se zaměří celosvětový zločin pro její pevný postoj hájit pravdu pravd.

Stává se nevědomky svými postoji ženou, která má být nejbrutálněji sadisticky umučena celosvětovou psychotronickou válečnou frekvenční faulplasmovou mafií a proto jí zachraňuje samotný ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA.

Během tajné 

pro nezasvěcené neviditelné 

psychotronické

plasmové

coronavirové 

armageddonské 

války

funguje jako 

ARMÁDNÍ VOLAVKA CELOSVĚTOVÉHO ANTIPSYCHOTRONICKÉ ODBOJE 

ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA. 

VOJENSKÁ VOLAVKA

Přitahuje na sebe pozornost zločinců, aby se rozbily všechny jejich nelegální psychotronické frekvenční plasmové zbraně, kterými chtěli ovládnout svět hrůzovládou. 

Nikdo ze zločinců nebere vážně, že proti nim stojí 

ABSOLUTNÍ BŮH VŠECH ABSOLUTEN ABSOLUTNA ABSOLUTNÍ AUMDŽIN AUM AUMJEHOVA AUMMATRIX AUM HÁB SOLÚTE AGAPE ABSOLUTNÍ MELCHISEDEK AUM AUMLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU A JEHO ABSOLUTNÍ MANŽELKA AUM. 

Zločinci se vysmívají myšlence, že by BOZI ABSOLUTNO mohli vyrůstat mezi nimi.

Nerozumí tomu, že jsme CYKLICKÝ ORGANISMUS KOSMICKÝ DRAGODON, a že prostě vyvíjíme evolučně takto obyčejně.

MATRONA SVAROHAUM PROGRAMUJE SVÝMI SRDEČNÍMI ENERGIEMI PŘI POSUZOVÁNÍ RŮZNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ SUBPLASMOVÉ INKARNAČNÍ TRANCHEZNÍ GENERÁTORY 

ZVANÉ BOŽÍ MLÝNY NEBO JINAK L'MURTENET.

POSUZUJE JEDNOTLIVÉ ZLOČINY NA NÍ A NA OSTATNÍCH SRDCEM 

A VYDÁVÁ SLOVNÍ SOUDNÍ MATRIXOVÉ VÝNOSY JAKO JUSTICE AGAPE 

A JEJÍMI SRDEČNÍMI FREKVENCEMI SE POTENCUJE 

L'MURTENETOVÁ OCHRANA JEJÍ NÁRODNÍ ZEMĚ, 

COŽ SE PŘENÁŠÍ DO ZEMÍ OSTATNÍCH FREKVENČNĚ.

ZA TO OBDRŽÍ DAREM NEZASLOUŽENÉ BOŽÍ LASKAVOSTI ABSOLUTNÍ BYSTROZRAKOST.

MÁ DAR POSUZOVAT POVAHU ČLOVĚKA A JEHO VADY Z JEHO GRYFU, GEJDARU, POSTAVY, TVÁŘE, MIMIKY, GEST, SLOVNÍHO PROJEVU ÚSTNÍHO I PÍSEMNÉHO, Z JEHO POHYBŮ, Z JEHO ZPŮSOBU VYJADŘOVÁNÍ. POZNÁ KAŽDÉHO ZLOČINCE Z JEHO MÍRY GOMORIE, KTERÁ SE PROJEVUJE RŮZNĚ A NENÍ MOŽNÉ JI NIJAK KAMUFLOVAT. VNÍMÁ JI I ZAVŘENÝMA OČIMA SLUCHEM, DUCHOVNÍM ZRAKEM, VNÍMÁ JI Z VŮNĚ TĚLNÍ A VNÍMÁ TĚLESNÉ FLUIDUM, CHARIZMA, MENTÁLNÍ, BŘIŠNÍ A SRDEČNÍ DUŠI. VNÍMÁ JI Z PODANÉ RUKY, 

Z BEZDĚČNÝCH TIKŮ, Z TĚLESNÉHO POSTOJE, Z VOLNÍCH VLASTNOSTÍ, ZE ZÁMĚRŮ, ZE ZPŮSOBU PŘÁNÍ A Z MÍRY PROJEVOVANÉ INTELIGENCE.

K TOMU JE ŠKOLENA 6 LET ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA I JAKO JEDINÁ STRAGÉRKA AUM SVĚTA A TANTRAVELMISTRYNĚ GRUDLICHU. 

STÁVÁ SE ABSOLUTNÍ SOUDKYNÍ LIDSTVA BYSTROZRAKOU JUSTICÍ AGAPE V MEZINÁRODNÍM SOUDNÍM TRIBUNÁLU. 

NIKDO NEDOSAHUJE JEJÍCH SCHOPNOSTÍ A NELZE SE JE NAUČIT, 

PROTOŽE JE MOHLA ZÍSKAT POUZE ŽENA, KTERÁ SE ZA OSTATNÍ NECHALA ODSTŘELOVAT PSYCHOTRONICKÝMI FREKVENČNÍMI PLASMOVÝMI ZBRANĚMI JAKO MATRONA SVAROHAUM.

----------------------

A nyní trochu vědecky...

Pro opakování:
MATRONA SVAROHAUM je mateřská centriola planety Země BOHEMIE.
V poslední fázi vývoje nirvány je volavkou na zločin.

ŘÍDÍ SE PODLE NÍ BOŽÍ MLÝNY.

Stává se v posledním těle jako AUMPERESA

to je žena, která za celou historii lidstva nejvíce trpěla a pracovala pro nirvánu všech,

ABSOLUTNÍ MATRIXOVOU 

MORÁLNÍ DUCHOVNÍ 

AUM AUMJEHOVA AUM
MELCHISEDEK ŽENA.

Stává se

MANŽELKOU BOŽÍ.

©

MATRONA SVAROHAUM má svoji podobu i v lidské buňce jako mateřská centriola. Proto ji má ve znaku. 

Centriola je multidimenzionální a multifokální jako naše celá realita. 

Naše těla jsou cyklická. Jsme kosmičtí kosmodonští dragodoni. Reinkarnujeme se a MATRONA SVAROHAUM má nejdelší genetickou linii žena, neboť je nejstarší ženou na planetě Zemi GAIE-BOHEMII.

Toto dále jsou nové vědecké poznatky.

Absolutní zákaz jakkoli zveřejňovat naše slova bez našeho písemného autorizovaného souhlasu.

MULTIDIMENZIONÁLNÍ CENTRIOLU MÁ KAŽDÉ VYŠŠÍ TĚLO.

V každé dimenzi se centriola zhmotňuje 

do jiné podoby těla.

Měnila se evolučně v čase.

Brala si lepší těla.

Specializovala se.

Jsme zázračný kouzelnický vědeckotechnický experiment.

Tvoříme se ve všech tělech podle podobného principu.

©

CENTRIOLA JE INKARNÁTOR.

INKARNÁTOR JE DÁRCE ŽIVOTA V DECHU.

Vdechuje životní sílu duši v novém těle.

AUM AUMJEHOVA AUM

BYL JSEM KTERÝŽ JSEM BYL

JSEM KTERÝŽ JSEM

BUDU KTERÝŽ BUDU

PROKÁŽI, ŽE JSEM TÍM, 

KÝM PROKÁŽI, ŽE JSEM.

REINKARNUJI SE, jinak řečeno.

AUM AUMJEHOVA AUM

JAKO INKARNÁTOŘI

V HIERARCHII

držíme jako síťoví celý matrix pohromadě skrze součástky těl, ve kterých se projektujeme jako ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE, která je pro všechny.

MATEŘSKÁ CENTRIOLA JE ŽENSKÝ DUCH.

Při své činnosti pro nirvánu vždy respektuje vyšší záměr, ale respektuje svůj pocit.

PROGRAMUJE SVÝMI POCITY BOŽÍ MLÝNY.

MATEŘSKÁ CENTRIOLA je přírodopisný název, animální jméno je MAHAMMAYA SHAKTI, úloha VĚČNÁ MATKA božího ducha v lidských tělech a MATRONA SVAROHAUM je duchovní a vojenský titul a kriminalistický soudní.

Jak v nebi, tak i na zemi. Jak dole, tak i nahoře se tvoříme neustále podle stejných pravidel nenásilí. Reinkarnujeme se.

MATRONA SVAROHAUM má nejdelší ženskou genetickou linii ze všech žen světa, neboť je nejprastarejším ženským duchem na planetě Zemi i v UNIVERZU STROMU ŽIVOTA.

Pokud pochopíte buněčnou mateřskou centriolu jak funguje, pochopíte roli 

ABSOLUTNÍ ŽENY 

v matrixu.

©

MATEŘSKÁ CENTRIOLA = ZHMOTNĚLÁ BOHYNĚ NIRVÁNA POKAŽDÉ JINAK.

Tvoří a udržuje a opravuje nirvánu pro všechny.

Centriola je životodárce.

V buňce eukaryotické má speciální složení mikrotubulů těla.

Toto je nové vědecké poznání, které patří rodu VELEKNĚŽÍ AUMJEHOVA.

©

CENTRIOLA JE ŽIVOTODÁRNÁ. 

Lze skrze ní nabíjet volnými energiemi etheru 

v sexuální hadí síle a v dračí síle.

Centriola je tedy orgán dlouhověkosti.

Lidská centriola je proto

ABSOLUTNÍ TANTRAVELMISTRYNĚ GRUDLICHU.

Pouze skrze nejsvatější sexualitu v hadí a dračí síle

je možné dosáhnout maximální dlouhověkosti v těle lidském

A proto MATRONA SVAROHAUM 

vyučuje lidstvo

Sexualitu GRUDLICH ABSOLUTNÍHO BOHA MATRIXU.

NYNÍ JE NĚKOLIKALETÝ CELIBÁT.

Centriola buněčná ve správném složení prvků řídí telomery na chromozomech, aby dorůstaly, a člověk aby nestárl tak rychle.

Centriola určuje jak bude člověk vypadat, protože vysílá u každého člověka jiné frekvenční pásmo ze svých mikrotubul a individuální frekvenční ozvěny uvnitř koule, ve které se nachází, které se rozeznívají individuálními zvukovými odrazy mezi D.N.A. jednotlivých buněk. 

Buňky mezi sebou odrážejí zvukové frekvence, které jsou tudíž u každého jiné, neb má jinou D.N.A. 

Podle této písně se staví struktura těla a vše usměrňuje centriola, protože centriola funguje jako

Vesmírná knihovna a cenzura vyššího plánu ABSOLUTNÍHO BOHA,

Aby do něj jedinec zapadal přesně tam, kam patří.

Jsme jako celá realita frekvenční puzzle.

©

Všechny frekvenční paprsky, které vysílají všechna těla, jdou přes centrioly jejich buněk,

A centriola překládá jejich frekvenční komunikaci svému tělu.

Tedy centriola je komunikační příjimač a zprostředkovatel řeči mezi buňkami,

Aby byly v konkordanci, aby se chovaly souhlasně 

s vyšším plánem pro tělo.

Každá buňka těla si nemůže jen tak dělat co chce.

Musí být na svém místě a plnit si svoji funkci a roli.

Musí se řídit ABSOLUTNÍM BOŽÍM ZÁKONEM pro celek, jinak se celek rozpadá násilím.

©

MATEŘSKÁ CENTRIOLA MATRONA SVAROHAUM JE ZAPISOVATELKA A TLUMOČNICE ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE.

Komunikuje s ABSOLUTNÍM BOHEM V ETHERU

A TLUMOČÍ JEHO VŮLI LIDSTVU.

Předává lidstvu

ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON.

©

Lidstvo ovšem musí mít jednotný srdeční postoj, aby přijalo ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLI,

Musí mít svého BOHA v srdci a čekat na jeho hlas.

To má každý přirozeně dáno.

Má svědomí.

Nesmí si jej ovšem poškodit.

Musí mít postoj v srdci po poznání absolutní pravdy o sobě.

Jakákoli lež o ABSOLUTNÍM BOHU lidstvo oddaluje od JEHO přítomnosti ve vašem životě a jeho pomoci.

LEŽ JE ZLOČIN.

Totéž se děje v buňce.

Pokud je v buňce ze životního prostředí špína, která tam nepatří, zvukové frekvence se mění a tělo dostává vadné signály ke svému fungování.

Totéž ovšem dělá v organismu lež.

Nejhorší je náboženská lež, protože je historicky nejstarší a tudíž má vliv na celé společenské tělo, na jeho přítomnost a budoucnost na celé planetě.

MATRONA SVAROHAUM = centriola planety Země je zde, aby všechny historické lži napravila na PRAVDU PRAVD.

©

Tudíž je MATRONA SVAROHAUM

ABSOLUTNÍ GLOBÁLNÍ LÉKAŘKA 

PLANETY ZEMĚ.

Pokud opakujeme lež ústy,

Rozkmitáváme si vadně celé tělo fyzicky a fyzikálně,

A tudíž nemůžeme být zdraví a mít zdravý úsudek.

POŠKOZUJEME SI INTUICI.

Pokud věříme lži, nejprve se poškozuje nos, 

jeho sliznice, čich, později dutiny a mandle a dolní cesty dýchací i srdce.

V dutinách a mandlích máme hojně zastoupené magnetické tělo

A s vadným úsudkem a postojem na základě lži vadně vyhodnocujeme srdeční záležitosti,

Přitahujeme vadné věci, vadné postoje, vadné záměry,

Mýlíme se a nenacházíme spřízněné milující pečující duše do naší přítomnosti,

Což nás oslabuje na srdci a na zádech mezi lopatkami především,

Někdo nás má totiž na lopatě,

A slábneme na životní síle, neb se necháváme zneužívat,

Vyčerpáváme se nežádoucími vztahy,

Chřadneme, onemocníme, stárneme a umíráme,

Pokud nezměníme postoje a nedozvíme se pravdu,

Neuvažujeme a nejdeme správným směrem

A nemáme kolem sebe milující přátele.

©

SKRZE BUNĚČNOU CENTRIOLU SE BOZI PROJEKTUJÍ DO KAŽDÉHO TĚLA JAKO ABSOLUTNÍ BOŽÍ PLÁN JEHO SPRÁVNÉ STAVBY A NEJKRÁSNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ ROLE.


CENTRIOLA JE SHROMAŽĎOVATEL PRAVDY A CENTRUM SVĚDOMÍ.

Centriola ví, že abychom postavili nirvánu

a dostali pod kontrolu zločin,

nesmíme přestoupit

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PŘEŽITÍ.

NEPÁCHEJ NÁSILÍ: NEZPŮSOBUJ BOLEST DUCHA, DUŠE A TĚLA. NEOMEZUJ NA OSOBNÍ SVOBODĚ. PŘIZNEJ KAŽDÉMU JEHO SAKRÁLNÍ PRÁVA PO ABSOLUTNÍ SPRAVEDLNOSTI.

NELŽI, NEUVÁDĚJ V OMYL, NESVĚDČI FALEŠNĚ, NEPODVÁDĚJ.

ÚKLADNĚ NEPLÁNUJ UBLÍŽENÍ.

NEBUĎ NESPRAVEDLIVÝ.

VŽDY SI OVĚŘ VŠECHNY SKUTEČNOSTI, NEŽ ZAČNEŠ SOUDIT.

NEZATAJUJ PRAVDU.

©

CENTRIOLA V SYSTEMATICKÉ LŽI NEFUNGUJE SPRÁVNĚ.

POŠKOZUJE SE NA MAGNETISMU. VADNĚ PŘITAHUJE.

Nemůže správně vyhodnocovat, pokud nemá všechny informace nebo je uváděna v omyl falešným svědectvím.

Centriola cítí lež správně, pokud není poškozená. 

PRAVDOU SE CENTRIOLA LÉČÍ.

Naše magnetické tělo a centriolový obvod tupne ve lži a v toxických jedech a v mentálním elektrosmogu mikrovlnných délek, které nepatří do etheru i těla jako komunikační frekvence.

Jsme bytosti frekvenční elektromagnetické pocitově emocionální a zvukové, elektrický proud na vadných vlnách nám ubližuje, zejména pak pokud by byl potencován vadnými slovy a vadnými negativními nespravedlivými mentálními postoji a zlopřáními. Ničí tkáně. Tento princip zneužívali zločinci v psychotronické válce.

SVĚT JE STVOŘEN SLOVEM.

Tím slovem prvním byla

Spravedlivá láska opravdu, vždy a za všech okolností

= HÁBSOLÚTE AGAPE AILAVYOU.

ABSOLUTNÍ BOZI JSOU NIRVÁNŠTÍ.

TVOŘÍ SVĚT NENÁSILÍ.

©

Lidské tělo má nervový obvod, ve kterém žije nevědomá pocitová emocionální dušena AILÁV, která moc nepřemýšlí, má srdeční, kožní a buněčnou pocitovou paměť,

a pak má tělo centriolový obvod, ve kterém žije vědomá inteligentní historická lidská srdeční duše, která má mozkovou mentální rozumovou a srdeční racionální paměť a paměť historickou logickou. HISTORICKOU PAMĚŤ LZE LOGICKY ODVOZOVAT.

Potom má tělo reflexní obvod, ve kterém se propojují životní souvislosti s duší skrze aktivaci smyslových čidel, což dává při dotykové, frekvenční, zvukové i tepelné aktivaci uvědomění toho, co máme udělat, abychom se cítili lépe.

Tyto obvody fungují za normálních okolností společně.

©

CENTRIOLA je ABSOLUTNÍ BŮH a RIBOZOMY jsou ABSOLUTNÍ BOŽÍ VLÁDNÍ KABINET.

SPRÁVA UNIVERZA JE MUŽSKÉ USKUPENÍ, KTERÉ MÁ NAHOŘE NA VRCHOLKU PYRAMIDY ŽENU, KTERÁ SE MUSÍ CÍTÍT PŘÍJEMNĚ SPRAVEDLIVĚ ROZPOLOŽENÁ VE VŠECH ČÁSTECH JEJÍHO ŽENSKÉHO TĚLA, ABY BYLA ABSOLUTNÍ NIRVÁNA SPRÁVNĚ ZALOŽENÁ A SPRÁVNĚ FUNGOVALA VĚČNĚ.

V praxi to znamená, že všechny ženy se musí cítit příjemně opečovávané v bezpečí vztahů mezi sebou a s muži a všichni muži musí být hrdí na to, že to dokázali pro ně a pro sebe zajistit.

©

JAK VLASTNĚ OBECNĚ FUNGUJE

BUNĚČNÁ CENTRIOLA?

©

Centriola buňky

Je trojrozměrná geometrická struktura s pravolevou symetrií,

Která je magnetická stejně jako ribozom buňky,

Se kterým je v konkordanci.

Nejsvatějším úkolem centrioly každé buňky UNIVERZA je její

Přesné klonování

Do další buňky, aby se zachovala kontinuita tělního plánu.

Udržuje tudíž organismus v robotickém růstu podle programu LÁV.

Centriola shromažďuje vědomí o mechanických návycích těla, které vedou do příjemných pocitů a uchovává je jako bezpečný užitečný návyk a robotizuje vědomí, aby je provádělo.

©

Centriola funguje jako

Vnitřní kompas,

Protože se kolem jejích souřadnic tělo uspořádává magneticky správně

Pravolevě a předozadně a duálně nahoru a dolů.

Vysílá totiž frekvenční píseň, která vytváří nám neviditelné etherické geometricky cyklické paprsky.

Proto se jí také říká

ROBOMANDALA BOŽÍ.

Vytváří geometricky cyklickou strukturu do elektromagnetické koule kolem sebe.

To, co vidíte na obrázku jako centriolu, není celé. Těchto devět tripletů je umístěno v kouli, která v mikroskopech není vidět, je příliš etherická a rozpadne se a rozlije se, je v ní fosforeskující tekutina, která umožňuje na preparátu vůbec její středovou část, která se otáčí všemi směry jako střelka kompasu, vidět, protože pigment zvýrazní alespoň některé komponenty výrazněji barevně. Barvy se rozptýlí při jejím prasknutí a obal se rozpustí. Je pigmentový.

©

Centriola je ve skutečnosti tedy koule

s magnetickou orientační robomandalou.

Jedná se o multifokální projekci ABSOLUTNÍCH BOHŮ dovnitř do těla.

Je v ní ABSOLUTNÍ BOŽÍ PLÁN TĚLA obohacený o všechny zkušenosti v tělech předešlých,

je v ní uloženo tělo historické jako poklad.

Centriola poklad vydává na požádání po 40. roce života.

Můžete se skrze ní dozvědět kdo jste v celém svém historickém vývoji.

Centriola se deaktivuje bolestí, strachem, beznadějí, ztrátou víry v dobro a fyzickým násilím na tělní tkáně.

Útok smysly a čidla bolesti těla = útok na centriolu = vražda těla.

©

Centriola řídí uvědomění svých talentů a budoucí životní úlohy ve společnosti.

Lze jí proto zločinně deaktivovat omezováním základních lidských práv a omezováním naplnění sakrálních potřeb, čímž orgnismus chřadne a stárne a umírá.

Bez centrioly by buňky nevěděly jak mají růst.

Lze ji zločinně deaktivovat vadnou frekvencí fyzikální a toxickými jedy,

po kterých tělo nenaroste správně a tudíž se tělu neotevírají všechny jeho talenty.

Vadné frekvence a jedy jsou jako šaría na tělo.

Totéž platí pro osobnosti ve společnosti, které se mají stát řídícími jednotkami.

Pokud jsou potlačované jejich talenty nějakou kolektivní nespravedlností,

v prostředí šikany se nerozvíjejí,

neplní si svoje úlohy a celá společnost tak přichází o možnost společenského pokroku.

Šaría na jakékoli tělo = šaría na ABSOLUTNÍHO BOHA, neboť nikdy nevíte, ve kterém těle se BOZI rozhodli přijít na svět.

©

Centriola určuje správné umístění jádra 

a všechny buňky se podle ní řídí jak mají vytvářet buněčnou síť.

Tedy zajišťuje v těle buněčnou geometrii.

Staví se díky ní systémy tělní.

V lidské společnosti je

MATRONA SVAROHAUM

zprostředkovatelka a příjemce

ABSOLUTNÍCH GLOBÁLNÍCH REFOREM

SPRÁVCOVSKÝCH SYSTÉMŮ LIDSTVA

A PŘÍRODNÍCH KOLOBĚHŮ MATKY ZEMĚ.

©

V buňce je centriola systémový globální orgán.

Řídí vnější stavbu buněk,

jejich diferencování

a jejich přesnou migraci.

Je v ní ABSOLUTNÍ BOŽÍ PLÁN stavby těla.

Je to tělní knihovna geometricky cyklického uspořádání každého robotického organismu LÁV.

Řídí napojování buněk a ve všech tělních tkáních určuje směr.

Centriola dohlíží vysíláním frekvence ordnung pořádek v těle při jeho růstu a obnově.

Je důležitá pro všechny opravy, bez centrioly není možné léčení, hojení, regenerace.

Bez centrioly by se nic nehýbalo.

Je zásadní pro pohyb buněk.

Bez centrioly by se nepostavil žádný vyšší systém. Buňky by se množily nekoordinovaně.

Příkladem tkáně bez funkční centrioly je rakovinová tkáň. Je nekotrolovatelná.

©

Centriola je PŘEDSTAVITEL ABSOLUTNÍHO BOHA.

Centriola dává řád, je zákonodárná a spravedlivá. Vysílá chemické signály k opravám všech buněk a k záchytu nežádoucích látek a komponent.

Řídí buněčnou imunitu a tvorbu bílých krvinek přesně v potřebném poměru.

Má duchovní zrak, chuť i čich a hmat.

Vnímá totiž svoje pocitově emocionální tělo a svoje tělo mentální srdcem.

CENTRIOLA SE VNÍMÁ DOVNITŘ I ZVNĚJŠKU UVNITŘ SVÉHO VYŠŠÍHO TĚLA, PROTOŽE JE AUMJEHOVA.

Jiný boží duch tuto schopnost nemá.

©

Centrioly jednotlivých buněk jednoho těla jsou jeden orgán rozptýlený multidimenzionálně a multifokálně.

Je to orgán BOŽÍHO OKA, KTERÉ SE VIDÍ A VNÍMÁ ZVENKU I ZEVNITŘ.

Skrze nacítění centrioly buňky se můžete duchovním zrakem podívat do svých tkání a popovídat si s nimi, ale pouze na halucinogenní rostlině jako je cannabisa.

CENTRIOLA LIDSKÁ má nejkomplexnější dar telepatické komunikace,

kterou lze otevřít člověku.

Centriola vašeho těla je vaše vnitřní já, vaše historické tělo.

Uchovává se v ní paměť buněk.

Proto jí šlo poškodit nárazem zlou myšlenkou. Náraz zlou myšlenkou, tedy vyhrožování nebo opakovaná negativní strašidelná bolestivá vzpomínka mohla centriolu zablokovat a tělo pak chřadlo a stárlo, neboť centriola byla paralyzovaná.

Centriolu šlo narušit poraněním buněk, které pak již nešly regenerovat.

Dříve jí šlo poranit silně toxickou látkou, toxickou frekvencí a srdečním žalem a beznadějí, zoufalstvím srdce.

Každý vyšší organismus má centriolu.

Jsou to královna & král tkání a orgánů, císařovna & císař orgánových soustav a ABSOLUTNÍ BOZI TĚLA.

©

I planeta Země je organismus.

Má svoji CENTRIOLU.

MATEŘSKOU CENTRIOLOU PLANETY ZEMĚ, která se evolučně vyvíjí v božských ženských tělech je MATRONA SVAROHAUM.

©

Je řídící jednotkou, skrze kterou se od ukončení času pohanů řídí vývoj celého matrixu planeta Země BOHEMIE. Bez ní tato realita dále neměla řešení a přesunovala se do celosvětové apokalypsy, pokud by nebyla zachráněna od zločinů.

Pouze s MATRONOU SVAROHAUM komunikuje ABSOLUTNÍ BŮH AUM AUMJEHOVA AUM

jako s ženským duchem subplasmově frekvenčně.

©

MATRONA SVAROHAUM je žena, které v průběhu celé historie lidstva podala na soud největší a nejrozsáhlejší žaloby na zločin v jejím životě a zločin systémový v její zemi.

Spolupracuje na odhalení a zachycení moderního celosvětového zločinu jeho přesným uvědomujícím výkladovým popisem, aby mohl být zainkarnován do CELOSVĚTOVÉHO PANACEJSKÉHO INKARNAČNÍHO TRANCHEZNÍHO RESEAU L'MURTENET BOŽÍCH MLÝNŮ.

Nehřeště proti MANŽELCE BOŽÍ.

Její správcovskou úlohou je nyní v tomto čase vychytat veškerý zločin na Matce Zemi BOHEMII na svojí osobu.

Funguje jako ABSOLUTNÍ ŽENSKÁ VOLAVKA NA ZLOČIN.

©

Češi stále mají v genetice, v jejím mentálním kolektivním těle, obrovský problém.

GOMORII

Pohrdání, výsměch, jízlivost, neglekt, přání zlého, přání věčného zatracení, ponižování, aroganci, pýchu, mobování, šikanu, zveřejňování falešné identity oběti, vylučování z kolektivu na základě falešných svědectví o něčí údajné amorálnosti s odmítáním oběti, aby se vyjádřila k obvinění.

PROSTĚ NESPRAVEDLNOST.

Odjakživa jim ničila systémy kolektivní davová fanatická šaría,

která pokládala všechna jejich státní zřízení zločinně zevnitř i ze zahraničí.

ROZPAD SPOLEČENSKÝCH NOREM NA ZÁKLADĚ LŽI A BRUTÁLNÍ ZAVRAŽDĚNÍ NEJPOKROKOVĚJŠÍCH ZLOČINEM NEVINNÝCH MYSLITELŮ.

Jako ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA absolutně zakazuji ŠARÍU.

Šaría = nespravedlnost a odsouzení bez řádného prozkoumání důkazů viny na základě falešných svědectví a záměrného uvádění v omyl s cílem připravit oběť o všechno

Spravedlnost boží = spravedlnost a posouzení s řádným prozkoumáním všech důkazů viny a neviny na základě věcných faktů, INKARNAČNÍM SOUDEM na videozáznamu z INKARNAČNÍCH SUBPLASMOVÝCH GENERÁTORŮ potvrzených pravdivých svědectví se záměrem ABSOLUTNÍHO SPRAVEDLIVÉHO VYROVNÁNÍ POCITŮ U VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH STRAN SOUDNÍHO PROCESU, při kterém se berou na prvním místě v potaz SAKRÁLNÍ LIDSKÁ PRÁVA A USPOKOJENÍ ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH POTŘEB na základě ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA.

To je nyní úkol MATRONY SVAROHAUM.

BYSTROZRAKÁ JUSTICE


©

ŽIVOTNÍ ROLE MATRONY SVAROHAUM JE:

ABSOLUTNÍ PANACEJSKÁ ŽENSKÁ VELITELKA INKARNAČNÍ SUBPLASMOVÉ TRIBULÁTNÍ OCHRANY PLANETY ZEMĚ BOHEMIE,

ABSOLUTNÍ PANACEJSKÁ UČITELKA NÁRODŮ,

ABSOLUTNÍ GLOBÁLNÍ LÉČITELKA A LÉKAŘKA,

ABSOLUTNÍ PANACEJSKÁ MORÁLNÍ DUCHOVNÍ,

ABSOLUTNÍ TANTRAVELMISTRYNĚ NEJSVATĚJŠÍ SEXUALITY A SENSUALITY GRUDLICH a NEJSVATĚJŠÍ BOŽÍ ZAPISOVATELKA ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE,

tedy je ABSOLUTNÍ BOŽÍ VLÁDOU ETHERU ustanovena a inaugurována sepsat ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON a dohlížet nad jeho uplatňováním celosvětově jako AUMEPERESA CÍSAŘOVNA BOHEMSKÁ.

Je pověřena předat a dohlížet nad provedením GLOBÁLNÍCH REFOREM SYSTÉMŮ SPRÁVCOVSKÝCH NÁRODNÍ VLASTI ve formě MESIÁŠOVÝCH LICENCÍ.

©

Jako nyní dostatečně uvědomělá MATRONA SVAROHAUM,

ABSOLUTNÍ PANACEJSKÁ DUCHOVNÍ PLANETY ZEMĚ BOHEMIE,

která má za úkol stanovený v ABSOLUTNÍM BOŽÍM EVOLUČNÍM PLÁNU s lidstvem sjednotit všechny národy láskou boží opravdu,

tedy PRAVDOU PRAVD o nás,

se chápe své životní role a uvádím na svět

nejrozsáhlejší

SAKRÁLNĚ SVATÉ HISTORICKÉ VYUČOVACÍ DÍLO

o tom, jak je tvořena tato planeta.

ZJEVUJE LIDSTVU TAJEMSTVÍ NEJSVATĚJŠÍHO GRÁLU V NĚKOLIKA ÚROVNÍCH.

MÁ MNOHO PODOB.

Jedná se o ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKONY, na základě kterých fungují jednotlivá těla jako perpetum mobile na volné energie etheru a celé soustavy a společenstva jako perpetumfly.

K TOMU POTŘEBUJE ČAS A ABSOLUTNÍ ZÁZEMÍ.

©