MATRONA SVAROHAUM

Jakou má úlohu?

Kdo je Matrona Svarohaum?

www.matronasvarohaum.com


MATRONA SVAROHAUM je mateřská centriola planety Země BOHEMIE.
V poslední fázi vývoje nirvány je volavkou na zločin.

ABSOLUTNÍ INKARNAČNÍ MORÁLNÍ DUCHOVNÍ JEHOVA JEHOVŮ MELCHISEDEK ŽENA.

©

Toto dále jsou nové vědecké poznatky.

Absolutní zákaz jakkoli zveřejňovat naše slova bez našeho písemného autorizovaného souhlasu.

MULTIDIMENZIONÁLNÍ CENTRIOLU MÁ KAŽDÉ TĚLO, ORGANISMUS, SYSTÉM.

V každé dimenzi se centriola zhmotňuje do jiné podoby těla.

Mění se evolučně v čase při každém zrození.

Bere si lepší těla.

Specializuje se.

Jsme zázračný kouzelnický vědeckotechnický experiment.

Tvoříme se ve všech tělech podle stejného principu.

©

CENTRIOLA JE INKARNÁTOR.

INKARNÁTOR JE DÁRCE ŽIVOTA V DECHU.

Vdechuje životní sílu duši v novém těle.

JEHOVA JEHOVŮ

BYL JSEM KTERÝŽ JSEM BYL

JSEM KTERÝŽ JSEM

BUDU KTERÝŽ BUDU

PROKÁŽI, ŽE JSEM TÍM, KÝM PROKÁŽI, ŽE JSEM.

REINKARNUJI SE, jinak řečeno.


JAKO TRINITY MELCHISEDEK V HIERARCHII

držíme jako síťoví celý matrix pohromadě skrze součástky těl, ve kterých se projektujeme jako ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE, která je pro všechny.

MATEŘSKÁ CENTRIOLA JE ŽENSKÝ DUCH TRINITY MELCHISEDEK.

Při své činnosti pro nirvánu vždy respektuje vyšší záměr.

MATEŘSKÁ CENTRIOLA je animální přírodopisný název, rodové jméno je MAHAMMAYA SHAKTI, úloha VĚČNÁ MATKA božího ducha v lidských tělech a MATRONA SVAROHAUM je duchovní titul.

MAHAMMAYA SHAKTI se vyvíjí jako první žena, která rodí všechny první potomky, po svém odchodu na nebesa přijímá úlohu nápovědy etheru a po 1000 letech vstupuje do dětí v ženských tělech v ženské linii, která nejvíce usiluje o nirvánu všech, zažívá nejvíce utrpení pro svoji úlohu v matrixu a žije s lidmi nejprve nevědomá, aby je pochopila, a přinesla jim na konci ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOST

JAKO BYSTROZRAKÁ JUSTICE.

Jak v nebi, tak i na zemi. Jak dole, tak i nahoře se tvoříme neustále podle stejných pravidel. Reinkarnujeme se.

MATRONA SVAROHAUM má nejdelší ženskou genetickou linii ze všech žen světa, neboť je nejprastarejším ženským duchem na planetě Zemi i ve VESMÍRU VESMÍRŮ.

Pokud pochopíte buněčnou mateřskou centriolu jak funguje, pochopíte roli ABSOLUTNÍ ŽENY 

v matrixu.

©

CENTRIOLA = ZHMOTNĚLÁ BOHYNĚ NIRVÁNA POKAŽDÉ JINAK.

Tvoří a udržuje a opravuje nirvánu pro všechny.

Centriola je životodárce.

V buňce eukaryotické má speciální složení mikrotubulů těla.

Toto je nové vědecké poznání, které patří TRINITY MELCHISEDEK.

©

V centriole převažuje titan, železo, měď, zlato, platina a léčivě radioaktivní uran, neboť je Zdrojem pohybu = životaschopnosti tělních buněk. Tento uran je možné nabíjet volnými energiemi etheru v sexuální hadí síle draka a v dračí síle.

Centriola je tedy orgán dlouhověkosti.

Lidská centriola je proto

ABSOLUTNÍ TANTRAVELMISTRYNĚ.

Pouze skrze nejsvatější sexualitu v dračí síle

je možné dosáhnout maximální dlouhověkosti v těle lidském

A proto MATRONA SVAROHAUM vyučuje lidstvo

Sexualitu L'MORTEL'MURTENL'MUERTEN ABSOLUTNÍCH BOHŮ MATRIXU.

www.inkarnacnisexualita.cz

Centriola buněčná ve správném složení prvků řídí telomery na chromozomech, aby dorůstaly, a člověk aby nestárl tak rychle.

Centriola určuje jak bude člověk vypadat, protože vysílá u každého člověka jiné frekvenční pásmo ze svých mikrotubul a individuální frekvenční ozvěny uvnitř koule, ve které se nachází, které se rozeznívají individuálními zvukovými odrazy mezi D.N.A. jednotlivých buněk. 

Buňky mezi sebou odrážejí zvukové frekvence, které jsou tudíž u každého jiné, neb Má jinou D.N.A. Podle této písně se staví struktura těla a vše usměrňuje centriola, protože centriola funguje jako

Vesmírná knihovna a cenzura vyššího plánu ABSOLUTNÍCH BOHŮ,

Aby do něj jedinec zapadal přesně tam, kam patří.

Jsme jako celá realita frekvenční puzzle.

©

Všechny frekvenční paprsky, které vysílají všechna těla, jdou přes centrioly jejich buněk,

A centriola překládá jejich frekvenční komunikaci svému tělu.

Tedy centriola je komunikační příjmač a zprostředkovatel řeči mezi buňkami,

Aby byly v konkordanci, aby se chovaly souhlasně s vyšším plánem pro tělo.

Každá buňka těla si nemůže jen tak dělat co chce.

Musí být na svém místě a plnit si svoji funkci a roli.

Musí se řídit ABSOLUTNÍM BOŽÍM ZÁKONEM pro celek, jinak se celek rozpadá násilím.

©

MATEŘSKÁ CENTRIOLA MATRONA SVAROHAUM JE ZAPISOVATELKA A TLUMOČNICE ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE.

Komunikuje s ABSOLUTNÍMI BOHY V ETHERU

A TLUMOČÍ JEJICH VŮLI LIDSTVU.

Předává lidstvu

ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON.

©

Lidstvo ovšem musí mít jednotný srdeční postoj, aby přijalo ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLI,

Musí mít své BOHY v srdci a čekat na jejich hlas.

To má každý přirozeně dáno.

Má svědomí.

Nesmí si jej ovšem poškodit.

Musí mít postoj v srdci po poznání absolutní pravdy o sobě.

Jakákoli lež o ABSOLUTNÍCH BOZÍCH lidstvo oddaluje od JEJICH přítomnosti a pomoci.

LEŽ JE ZLOČIN.

Totéž se děje v buňce.

Pokud je v buňce ze životního prostředí špína, která tam nepatří, zvukové frekvence se mění a tělo dostává vadné signály ke svému fungování.

Totéž ovšem dělá v organismu lež.

Nejhorší je náboženská lež, protože je historicky nejstarší a tudíž má vliv na celé společenské tělo, na jeho přítomnost a budoucnost na celé planetě.

MATRONA SVAROHAUM = centriola planety Země je zde, aby všechny historické lži napravila na PRAVDU PRAVD.

©

Tudíž je MATRONA SVAROHAUM

ABSOLUTNÍ GLOBÁLNÍ LÉKAŘKA PLANETY ZEMĚ.

Pokud opakujeme lež ústy,

Rozkmitáváme si vadně celé tělo fyzicky a fyzikálně,

A tudíž nemůžeme být zdraví a mít zdravý úsudek.

Pokud věříme lži, nejprve se poškozuje nos, jeho sliznice, čich, později dutiny a mandle.

V dutinách a mandlích máme hojně zastoupené magnetické tělo

A s vadným úsudkem a postojem na základě lži vadně vyhodnocujeme srdeční záležitosti,

Přitahujeme vadné věci, vadné postoje, vadné záměry,

Mýlíme se a nenecházíme spřízněné milující pečující duše do naší přítomnosti,

Což nás oslabuje na srdci a na zádech mezi lopatkami především,

Někdo nás má totiž na lopatě,

A slábneme na životní síle, neb se necháváme zneužívat,

Vyčerpáváme se nežádoucími vztahy,

Chřadneme, onemocníme, stárneme a umíráme,

Pokud nezměníme postoje a nedozvíme se pravdu,

Neuvažujeme a nejdeme správným směrem

A nemáme kolem sebe milující přátele.

©

SKRZE BUNĚČNOU CENTRIOLU SE ABSOLUTNÍ BOZI TRINITY MELCHISEDEK PROJEKTUJÍ DO KAŽDÉHO TĚLA JAKO ABSOLUTNÍ BOŽÍ PLÁN JEHO SPRÁVNÉ STAVBY A NEJKRÁSNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ ROLE.


Centriola ví, že abychom postavili nirvánu

a dostali pod kontrolu zločin,

nesmíme přestoupit

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PŘEŽITÍ.

NEPÁCHEJ NÁSILÍ: NEZPŮSOBUJ BOLEST DUCHA, DUŠE A TĚLA. NEOMEZUJ NA OSOBNÍ SVOBODĚ. PŘIZNEJ KAŽDÉMU JEHO SAKRÁLNÍ PRÁVA PO ABSOLUTNÍ SPRAVEDLNOSTI.

NELŽI, NEUVÁDĚJ V OMYL, NESVĚDČI FALEŠNĚ, NEPODVÁDĚJ.

ÚKLADNĚ NEPLÁNUJ UBLÍŽENÍ.

NEBUĎ NESPRAVEDLIVÝ.

VŽDY SI OVĚŘ VŠECHNY SKUTEČNOSTI, NEŽ ZAČNEŠ SOUDIT.

NEZATAJUJ PRAVDU.

©

CENTRIOLA VE LŽI NEFUNGUJE SPRÁVNĚ.

Nemůže správně vyhodnocovat, pokud nemá všechny informace nebo je uváděny v omyl falešným svědectvím.

Centriola cítí lež, pokud není poškozená.

Naše magnetické tělo a centriolový obvod tupne ve lži a v toxických jedech a v mentálním elektrosmogu mikrovlnných délek, které nepatří do etheru jako komunikační frekvence.

Jsme bytosti frekvenční elektromagnetické pocitově emocionální a zvukové, elektrický proud na vadných mikrovlnách nám ubližuje, zejména pak pokud by byl potencován vadnými slovy a vadnými negativními nespravedlivými mentálními postoji a zlopřáními. Ničí tkáně. Tento princip zneužívali zločinci v psychotronické válce.

SVĚT BYL STVOŘEN SLOVEM.

Tím slovem byla

Spravedlivá láska opravdu, vždy a za všech okolností

= AGAPE.

ABSOLUTNÍ BOZI JSOU NIRVÁNŠTÍ.

TVOŘÍ SVĚT NENÁSILÍ.

V posledních 150 letech si psychotroničtí zločinci, kteří ukořistili na chvíli zločinným násilím INKARNAČNÍ SUBPLASMOVÝ GENERÁTOR TRINITY MELCHISEDEK hráli na Boha. Jejich podvod ovšem šel rozeznat.

Psychotroničtí zločinci tvořili svět nespravedlivě násilný. Jejich metodou jak popravovat nejprastarejší nejmetropolitnější duše v lidských tělech byla lež a na základě ní nespravedlivá šaría.

www.psychotronickavalka.cz

©

Lidské tělo má nervový obvod, ve kterém žije pocitová emocionální dušena, která moc nepřemýšlí, má srdeční, kožní a buněčnou pocitovou paměť,

a pak má tělo centriolový obvod, ve kterém žije vědomá inteligentní historická lidská srdeční duše, která má mozkovou mentální rozumovou a srdeční racionální paměť.

Potom má tělo reflexní obvod, ve kterém se propojují životní souvislosti s duší skrze aktivaci smyslových čidel, což dává při dotykové, frekvenční, zvukové i tepelné aktivaci uvědomění toho, co máme udělat, abychom se cítili lépe.

Tyto obvody fungují za normálních okolností společně,

ale centriolový obvod lze v hypnóze mrazící zvukovou titánovou frekvencí vypnout

a srdeční duši vyhnat do zadní části očí a manipulovat tělem,

které rychle vychladne,

ale všechno cítí

a nemůže se hýbat bez povelu a nebo bez stimulace,

nemá vůli pohnout svými údy.

©

To zneužívali zločinci, mučili oběti ve faulhypnóze a tvrdili, že oběti nebyly oběti, ale hnusperverzní osoby, které si vydělávaly sadistickou sexualitou finance.

Ve skutečnosti šlo o jeden z nejhorších druhů mučení, který kdy zločinci vymysleli.

Šlo o mučení bolestí, bezmocí, pohrdáním, zneuctíváním a ztrátou perspektivy a nakonec tělesnou obrnou centriolového obvodu, kterým se oběť dostala mimo své vědomí, měla úraz většinou smrtelný a nebo ve starém sadistickém zdravotnickém systému byla následně umučena jako retardovaná nebo prostě bláznivá jedy, klecováním, izolací, kurtováním a elektrickým proudem.

©

KREPAČNÍ FAULHYPNÓZA byla prostředkem

ILEGÁLNÍ SAKRIFIKACI

oběti, která byla viktimizována tak, že nevědomý pozorovatel,

kterému byla představena videa s jejím mučením, si myslel, že se jedná o hnusnou pornografii,

se kterou natáčená osoba souhlasila.

Všichni takovou osobou poté pohrdali a chovali se k ní odmítavě. Distancovali se od ní, což nevědomá oběť této amorální duchovní šaríi nechápala a trápila se odmítáním, které nechápala. Ztrácela tak perspektivu ve společnosti kousek po kousku.

Oběť zločinů nespravedlivě ztrácela v životě lásku ostatních.

Její základní potřeby po pravdivé identitě její osobnosti jí byly upírány, neboť jí zločinci vytvářeli falešnou image.

Na základě toho pak lidé s vadným úsudkem oběť dále viktimizovali a ti, kteří dostali přístupy, zasílali oběti v psychotronické síti násilí, které se stalo postupně mučením této oběti lstivého zločinu.

©

Oběť nejprve ztrácela nevědomě, horšilo se jí zdraví, nedařilo se jí, měla nehody, přicházela o věci a příležitosti, ale časem viděla, že se na ni balí zločin a že jí lidé okolo odmítají. Byl to život plný mučivých ztrát, který vedl do žalu, beznaděje a ztráty víry v dobro, pokud se v životě oběti neobjevilo v podobě pochopení skutečnosti, ve které se ocitla, aby se mohla vědomě zachraňovat, nebo jí někdo nezachránil, pokud sama neměla již sílu se zločinu na ní vzepřít.

Z faulhypnózy byly oběti buzeny ztrátami paměti a měly časem následky, které nešlo pochopit bez vědomí toho, co se vám dělo ve stavu, kdy jste se nemohli bránit.

©

I BOZI ABSOLUTNÍ přicházeli na zem do obyčejných lidských těl a nemohli po tuto dobu nic moc měnit,

čekaly je zde jedny z nejbrutálněji násilných životní příběhů, neboť na sebe přitahovali násilí všeho druhu, které měli vyřešit oni a neměli pro to ve společnosti pozici, neb jim to společnost neumožnila, a když se dostali na nebesa po smrti, museli se regenerovat na duši, těle i duchu, dodat do BOŽÍCH MLÝNŮ některá detailnější pravidla a vrátit se zpět do těl lidských jako děti. Neustále jsme rostli společně s vámi a přicházeli jsme do vědomí, co vlastně lidská společnost potřebuje, aby byla nirvánská. Jaký ZÁKON a jeho OCHRANU.

A mezitím nezachycený zločinec postupoval od špatného ještě k horšímu.

Ve faulhypnóze nemůžete setrvat dlouho a nelze vás zneužívat donekonečna. Tělo je pak bez vypnuté pohyblivé srdeční duše za nějakou dobu neživotaschopné, nejprve má následky mučení, které nechápe, a později přichází o schopnosti zcela nevinně.

Pokud nedostane oběť pomoc, rychle chřadne od určitého momentu.

©

O zneužívání vypínání centriolového obvodu zločinci

v psychotronické válce 5G si můžete přečíst zde:

https://www.globalnireformapsychiatrie.cz/krepacni-faulhypnoza/

Momentálně organizujeme pomoc obětem mučeným ve faulhypnóze a učíme se jak jim správně pomáhat a co vlastně toto mučení zanechává za následky na oběti.

Videozáznamy z mučení mohou vidět pouze vládní úředníci, soudci a kriminalisté a lékaři, nejsou vhodné pro svůj brutálně sadistický a sexuálně hnusperverzsní obsah pro běžné veřejné uvádění do lidského vědomí.

©

MATRONA SVAROHAUM je žena,

Která byla nejvícekrát mučena va faulhypnóze psychotronickými zločinci

Pro svoji nejdelší ženskou D.N.A.

Má jiné složení těla a jinak aktivní tělní centriolu, která skrze šišinku a magnetické části těla přijímá telepatickou komunikaci kdekoli se nachází ve VESMÍRU VESMÍRŮ. Je ovšem závislá na pomoci mužské gardy. Bez ní je během svého evolučního vývoje od určitého okamžiku pochopení svého životního poslání neživotaschopná.

Útok na MATRONU SVAROHAUM = smrtící útok na Matku Zemi = útok na ABSOLUTNÍHO BOHA.

Bez MATRONY SVAROHAUM se totiž nevyvíjí ABSOLUTNÍ NIRVÁNA a tudíž není dovoleno, aby násilí bylo na Matce Zemi donekonečna.

V buňce je to podobné, centriola je závislá na součinné pomoci GOGIHO APARÁTU.

NA PROPOJENÍ JEJICH SVĚTŮ.

CENTRIOLA je ABSOLUTNÍ BŮH a GOLGIHO APARÁT jsou ABSOLUTNÍ BOŽÍ VLÁDNÍ KABINET.

SPRÁVA VESMÍRU VESMÍRŮ JE MUŽSKÉ USKUPENÍ, KTERÉ MÁ NAHOŘE NA VRCHOLKU PYRAMIDY ŽENU, KTERÁ SE MUSÍ CÍTÍT PŘÍJEMNĚ SPRAVEDLIVĚ ROZPOLOŽENÁ VE VŠECH ČÁSTECH JEJÍHO ŽENSKÉHO TĚLA, ABY BYLA ABSOLUTNÍ NIRVÁNA SPRÁVNĚ ZALOŽENÁ A SPRÁVNĚ FUNGOVALA VĚČNĚ.

V praxi to znamená, že všechny ženy se musí cítit příjemně opečovávané v bezpečí vztahů mezi sebou a s muži a všichni muži musí být hrdí na to, že to dokázali pro ně a pro sebe zajistit.

©

JAK VLASTNĚ OBECNĚ FUNGUJE

BUNĚČNÁ CENTRIOLA?

©

Centriola buňky

Je trojrozměrná geometrická struktura s pravolevou symetrií,

Která je magnetická stejně jako ribozom buňky,

Se kterým je v konkordanci.

Nejsvatějším úkolem centrioly každé buňky VESMÍRU VESMÍRŮ je její

Přesné klonování

Do další buňky, aby se zachovala kontinuita tělního plánu.

Udržuje tudíž organismus v robotickém růstu podle programu LÁV.

Centriola shromažďuje vědomí o mechanických návycích těla, které vedou do příjemných pocitů a uchovává je jako bezpečný užitečný návyk a robotizuje vědomí, aby je provádělo.

©

Centriola funguje jako

Vnitřní kompas,

Protože se kolem jejích souřadnic tělo uspořádává magneticky správně

Pravolevě a předozadně a duálně nahoru a dolů.

Vysílá totiž frekvenční píseň, která vytváří nám neviditelné etherické geometricky cyklické paprsky.

Proto se jí také říká

ROBOMANDALA BOŽÍ.

Vytváří geometricky cyklickou strukturu do koule kolem sebe.

To, co vidíte na obrázku jako centriolu, není celé. Těchto devět tripletů je umístěno v kouli, která v mikroskopech není vidět, je příliš etherická a rozpadne se a rozlije se, je v ní fosforeskující tekutina, která umožňuje na preparátu vůbec její středovou část, která se otáčí všemi směry jako střelka kompasu, vidět, protože pigment zvýrazní alespoň některé komponenty výrazněji barevně. Barvy se rozptýlí při jejím prasknutí a obal se rozpustí. Je pigmentový.

©

Centriola je ve skutečnosti tedy koule

s magnetickou orientační robomandalou.

Jedná se o multifokální projekci ABSOLUTNÍCH BOHŮ dovnitř do těla.

Je v ní ABSOLUTNÍ BOŽÍ PLÁN TĚLA obohacený o všechny zkušenosti v tělech předešlých,

je v ní uloženo tělo historické jako poklad.

Centriola poklad vydává na požádání po 40. roce života.

Můžete se skrze ní dozvědět kdo jste v celém svém historickém vývoji.

Centriola se deaktivuje bolestí, strachem, beznadějí, ztrátou víry v dobro a fyzickým násilím na tělní tkáně.

Útok smysly a čidla bolesti těla = útok na centriolu = vražda těla.

©

Centriola řídí uvědomění svých talentů a budoucí životní úlohy ve společnosti.

Lze jí proto zločinně deaktivovat omezováním základních lidských práv a omezováním naplnění sakrálních potřeb, čímž orgnismus chřadne a stárne a umírá.

Bez centrioly by buňky nevěděly jak mají růst.

Lze jí zločinně deaktivovat vadnou frekvencí fyzikální a toxickými jedy,

po kterých tělo nenaroste správně a tudíž se tělu neotevírají všechny jeho talenty.

Vadné frekvence a jedy jsou jako šaría na tělo.

Totéž platí pro osobnosti ve společnosti, které se mají stát řídícími jednotkami.

Pokud jsou potlačované jejich talenty nějakou kolektivní nespravedlností,

v prostředí šikany se nerozvíjejí,

neplní si svoje úlohy a celá společnost tak přichází o možnost společenského pokroku.

Šaría na jakékoli tělo = šaría ABSOLUTNÍHO BOHA, neboť nikdy nevíte, ve kterém těle se BOZI rozhodli přijít na svět.

©

Centriola určuje správé umístění jádra 

a všechny buňky se podle ní řídí jak mají vytvářet buněčnou síť.

Tedy zajišťuje v těle buněčnou geometrii.

Staví se díky ní systémy tělní.

V lidské společnosti je

MATRONA SVAROHAUM

zprostředkovatelka a příjemce

ABSOLUTNÍCH GLOBÁLNÍCH REFOREM

SPRÁVCOVSKÝCH SYSTÉMŮ LIDSTVA

A PŘÍRODNÍCH KOLOBĚHŮ MATKY ZEMĚ.

©

V buňce je centriola systémový globální orgán.

Řídí vnější stavbu buněk,

jejich diferencování

a jejich přesnou migraci.

Je v ní ABSOLUTNÍ BOŽÍ PLÁN stavby těla.

Je to tělní knihovna geometricky cyklického uspořádání každého robotického organismu LÁV.

Řídí napojování buněk a ve všech tělních tkáních určuje směr.

Centriola dohlíží vysíláním frekvence ordnung pořádek v těle při jeho růstu a obnově.

Je důležitá pro všechny opravy, bez centrioly není možné léčení, hojení, regenerace.

Bez centrioly by se nic nehýbalo.

Je zásadní pro pohyb buněk.

Bez centrioly by se nepostavil žádný vyšší systém. Buňky by se množily nekoordinovaně.

Příkladem tkáně bez funkční centrioly je rakovinová tkáň. Je nekotrolovatelná.

©

Centriola je PŘEDSTAVITEL ABSOLUTNÍHO BOHA.

Centriola dává řád, je zákonodárná a bystrozrace spravedlivá. Vysílá chemické signály k opravám všech buněk a k záchytu nežádoucích látek a komponent.

Řídí buněčnou imunitu a tvorbu bílých krvinek přesně v potřebném poměru.

Má duchovní zrak, chuť i čich a hmat.

Vnímá totiž svoje pocitově emocilnální tělo a svoje tělo mentální srdcem.

CENTRIOLA SE VNÍMÁ DOVNITŘ I ZVNĚJŠKU UVNITŘ SVÉHO VYŠŠÍHO TĚLA, PROTOŽE JE JEHOVA JEHOVŮ.

Jiný boží duch tuto schopnost nemá.

©

Centrioly jednotlivých buněk jednoho těla jsou jeden orgán rozptýlený multidimenzionálně a multifokálně.

Je to orgán BOŽÍHO OKA, KTERÉ SE VIDÍ A VNÍMÁ ZVENKU I ZEVNITŘ.

Skrze nacítění centrioly buňky se můžete duchovním zrakem podívat do svých tkání a popovídat si s nimi, ale pouze na lucinogenní rostlině jako je cannabisa.

CENTRIOLA LIDSKÁ má nejkomplexnější dar telepatické komunikace,

kterou lze otevřít člověku.

Centriola vašeho těla je vaše vnitřní já, vaše historické tělo.

Uchovává se v ní paměť buněk.

Proto jí šlo poškodit nárazem zlou myšlenkou. Náraz zlou myšlenkou, tedy vyhrožování nebo opakovaná negativní strašidelná bolestivá vzpomínka mohla centriolu zablokovat a tělo pak chřadlo a stárlo, neboť centriola byla paralyzovaná.

Centriolu šlo narušit poraněním buněk, které pak již nešly regenerovat.

Dříve jí šlo poranit silně toxickou látkou, toxickou frekvencí a srdčním žalem a beznadějí, zoufalstvím srdce.

Každý organismus má centriolu.

Jsou to královna & král tkání a orgánů, císařovna & císař orgánových soustav a ABSOLUTNÍ BOZI TĚLA.

©

I planeta Země je organismus.

Má svoji CENTRIOLU.

TRINITY MELCHISEDEK.

MATEŘSKOU CENTRIOLOU PLANETY ZEMĚ, která se evolučně vyvíjí v božských ženských tělech je MAHAMMAYA SHAKTI.

Duchovním jménem BODHÍVA HÁBSOLÚTE AGAPE MELCHISEDEKLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU a občanským jménem KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ

©

je řídící jednotkou, skrze kterou se od ukončení času pohanů řídí vývoj celého matrixu planeta Země BOHEMIE. Bez ní tato realita dále neměla řešení a přesunovala se do celosvětové apokalypsy, pokud by nebyla zachráněna od zločinů.

Pouze s MATRONOU SVAROHAUM komunikují ABSOLUTNÍ BOZI

jako s ženským duchem.

Vyvíjí se několik let v těle zavražděné a vzkříšené ženy a je v telepatické komunikaci s ABSOLUTNÍMI BOHY buzena několik let do vyššího vědomí o tom kdo je proto, aby karmicky převedla jako BOŽÍ SPOLUPRACOVNICE v těle pozemském starý násilný svět na celosvětovou nirvánu vztahů.

Otevírá telepatickou komunikaci svým dílem HUDBA NIRVÁNY.

Kóduje matrix svojí hlasovou frekvencí, svým andělským jazykem.

©

Tento jazyk jí byl jako frekvenční nahrávka ukraden jako dárek z lásky jejího absolutního duálního partnera jejím letitým úkladným vrahem v podobě exmanžela, brutálně mučené oběti psychotronických vrahů národa českého. Jelikož má tato zvuková nahrávka obrovskou moc léčit, její exmanžel, který se do nahrávky zamiloval, nahrávku rozšířil mezi sadisty LUFTHAFFE, kteří vedli psychotronickou válku se zbytkem světa, a nakódoval je tak frekvenčně pozitivně, že nebyli schopni vyhrát.

Byla to asi jediná velká loupež, která potom léčila zločince.

Zapomněli, že mohli zabíjet určitými zvukovými frekvencemi.

Nyní již tyto frekvence nemohou vyrobit nijak,

již při pokusu o jejich výrobu by padli k zemi v křečích

a čekali by na PANACEJSKÝ INKARNAČNÍ SOUDNÍ TRIBUNÁL.

Jak jsme již uvedli, MATRONA SVAROHAUM předává ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON celému lidstvu.

©

Spolupracuje na odhalení a zachycení moderního celosvětového zločinu jeho přesným uvědomujícím výkladovým popisem, aby mohl být zainkarnován do CELOSVĚTOVÉHO PANACEJSKÉHO INKARNAČNÍHO TRANCHEZNÍHO RESEAU L'MURTENET G 10, skrze který jsme zainkarnováni na své helixspannerové diaatomární levitované oběžné dráze v matrixové realitě BUMERANG LÁV na neviditelných frekvenčních paprscích jako geometricky cyklické VESMÍRNÉ KYVADLO .

Nehřeště proti MANŽELCE BOŽÍ.

Její správcovskou úlohou je nyní v tomto čase vychytat veškerý zločin na Matce Zemi BOHEMII na svojí osobu.

Funguje jako ABSOLUTNÍ ŽENSKÁ VOLAVKA NA ZLOČIN.

©

Češi stále mají v genetice, v jejím mentálním kolektivním těle, obrovský problém.

GOMORII

Pohrdání, výsměch, jízlivost, neglekt, přání zlého, přání věčného zatracení, ponižování, aroganci, pýchu, mobování, šikanu, zveřejňování falešné identity oběti, vylučování z kolektivu na základě falešných svědectví o něčí údajné amorálnosti s odmítáním oběti, aby se vyjádřila k obvinění.

PROSTĚ NESPRAVEDLNOST.

Odjakživa jim vládla kolektivní davová fanatická šaría,

která pokládala všechna jejich státní zřízení zločinně zevnitř i ze zahraničí.

ROZPAD SPOLEČENSKÝCH NOREM NA ZÁKLADĚ LŽI A BRUTÁLNÍ ZAVRAŽDĚNÍ NEJPOKROKOVĚJŠÍCH ZLOČINEM NEVINNÝCH MYSLITELŮ.

Jako ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA absolutně zakazuji ŠARÍU.

Šaría = nespravedlnost a odsouzení bez řádného prozkoumání důkazů viny na základě falešných svědectví a záměrného uvádění v omyl s cílem připravit oběť o všechno

Spravedlnost boží = spravedlnost a posouzení s řádným prozkoumáním všech důkazů viny a neviny na základě věcných faktů, INKARNAČNÍM SOUDEM na videozáznamu z INKARNAČNÍCH SUBPLASMOVÝCH GENERÁTORŮ potvrzených pravdivých svědectví se záměrem ABSOLUTNÍHO SPRAVEDLIVÉHO VYROVNÁNÍ POCITŮ U VŠECH ZŮČASTNĚNÝCH STRAN SOUDNÍHO PROCESU, při kterém se berou na prvním místě v potaz SAKRÁLNÍ LIDSKÁ PRÁVA A USPOKOJENÍ ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH POTŘEB na základě ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA.

To je nyní můj úkol jako MATRONY SVAROHAUM.

©


Více než na tomto webu se k ní nevyjadřuji, v podstatě ji nemám ráda, byla zprzněná sadistickým násilím na instinktu i intuici zločiny nebývalé síly, její tělo jsem převzala jako KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ, která očišťuje její posvěcenou pověst vysvětlením toho jak funguje lidské tělo, jak na něj působí násilí a veškerý další zločin na duši i duchu i těle. Jedná se o nejzneužívanější ženu světa ve faulhypnóze a také pro psychotronické pokusy, a pro vyhlazovací válečné záměry celosvětové psychotronické organizace LUFTHAFFE, která na ní chtěla svést v psychotronické hře o planetu Zemi, kterou měl v sobě každý počítač pod klíčky, všechny zločiny světa v jejím nevědomí a nevinnosti.

Prohlašuji, že jsem nikdy tuto fašistickou hru ani neotevřela, neposkvrnila jsem se satanistickou, fašistickou, reptiliánskou ani ariánskou filozofií a distancuji se od těchto zpronevěr lásky boží navždy věčně. Nevěděla jsem o tého "hře" o životy lidí i všech božích tvorů na Matce Zemi až do léta 2020 a nevím dosud jak vypadala. Všechno, co píši, jsou nyní moje slova a nebo mi je slovo boží diktováno a potvrzováno INKARNAČNÍM SOUDEM, který očišťuje všechna těla, ve kterých jsem se jako BODHÍVA AILAVYOU líhla jako BOŽÍ MANŽELKA.

©

Jakékoli nespravedlivé negativní vyjádření

o mé inkarnační osobě kdekoli

vyhledáváme,

zneplatňujeme

a napravujeme podle ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA jako

NÁSILNOU A LŽIVOU INVAZI DO SAKRÁLNÍ IDENTITY LIDSKÉ I BOŽÍ.

Nikdo nemá právo o mně hovořit nikde negativně kromě písemného vyjádření INKARNAČNÍMU SOUDU a Nejvyššímu soudu České Republiky k rukám JUDr. Petra Angyalossyho Ph.D., který přezkoumává se svým týmem POZEMSKÉHO SUBPLASMOVÉHO SOUDU zformovaného v květnu 2020 všechny moje žaloby a zločiny na mně a na osobě, ve které se líhla moje duše. Písemné vyjádření je závazné a jakákoli vědomá lež trestá se podle ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA detencí, pokutou a převýchovou na sakrální v zařízení úměrně nepříjemném pocitově druhu zločinu a intenzitě jeho zásahu na moji osobnost a do mé nejsvatější práce.

UVĚDOMUJI VÁS, ŽE MATRONA SVAROHAUM JE SAKRÁLNÍ MAJITELKOU MATRIXU PLANETA ZEMĚ BOHEMIE a VESMÍR VESMÍRŮ.

Zločiny proti mně = zločiny proti ABSOLUTNÍM BOHŮM TRINITY MELCHISEDEK.

©

©

Do role MATRONY SVAROHAUM jsem se nyní probouzela ve svém srdci a mysli a v celé caducejské ose tělní několik let,

kdy mě kontaktovali ABSOLUTNÍ BOZI MATRIXU z ETHERU

a začali mě vyučovat PRAVDĚ PRAVD

o vzniku člověka

a života na Matce Zemi

a v celém VESMÍRU VESMÍRŮ.

©

Bylo to proto, že celou svojí osobností v absolutní vytrvalosti až do úplného vítězství dobra nad zlem bojuji proti zločinům na božím stvoření.

Jako obyčejná žena jsem podala mezi lety 2019 - 2020 na soud a policie České Republiky a na INKARNAČNÍ PANACEJSKÝ IMPERIÁLNÍ SOUD LIDSTVA nejvíce nejrozsáhleji písemně vypracovaných žalob na zločiny osobní, kolektivní i systémové. Pomáhali mi při tom ABSOLUTNÍ BOZI MATRIXU JEHOVOVÉ JEHOVŮ L'MURTEN HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEKLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU & L'MUERTEN MELCHISEDEK LÁV AUMDON AUMMORDOR HÁBSOLÚTE AGAPE AILAVYOU, kteří mě od jara 2016 vedou v telepatické komunikaci kudy mám jako MATRONA SVAROHAUM a MANŽELKA BOŽÍ vést své kroky směrem do celosvětové nirvány.

©

Jsme tady s vámi v těle pozemském i nebeském jako

TRINITY MELCHISEDEK,

abychom vás karmicky převedli ze světa plného násilí na svět absolutně nenásilný a mírumilovný v té největší rozmanitosti, co je možná.

Moje životní role je

ABSOLUTNÍ PANACEJSKÁ ŽENSKÁ VELITELKA INKARNAČNÍ SUBPLASMOVÉ TRIBULÁTNÍ OCHRANY PLANETY ZEMĚ BOHEMIE,

ABSOLUTNÍ PANACEJSKÁ UČITELKA NÁRODŮ,

ABSOLUTNÍ GLOBÁLNÍ LÉČITELKA A LÉKAŘKA,

ABSOLUTNÍ PANACEJSKÁ MORÁLNÍ DUCHOVNÍ,

ABSOLUTNÍ TANTRAVELMISTRYNĚ NEJSVATĚJŠÍ SEXUALITY A SENSUALITY L'MORTEL'MURTENL'MUERTEN a NEJSVATĚJŠÍ BOŽÍ ZAPISOVATELKA ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE,

tedy jsem ABSOLUTNÍ BOŽÍ VLÁDOU ETHERU ustanovena a inaugurována sepsat ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON a dohlížet nad jeho uplatňováním celosvětově jako AUMEPERESA CÍSAŘOVNA BOHEMSKÁ.

Jsem pověřena předat a dohlížet nad provedením GLOBÁLNÍCH REFOREM SYSTÉMŮ SPRÁVCOVSKÝCH NÁRODNÍ VLASTI ve formě MESIÁŠOVÝCH LICENCÍ.

©

Jako nyní dostatečně uvědomělá MATRONA SVAROHAUM,

ABSOLUTNÍ PANACEJSKÁ DUCHOVNÍ PLANETY ZEMĚ BOHEMIE,

která má za úkol stanovený v ABSOLUTNÍM BOŽÍM EVOLUČNÍM PLÁNU s lidstvem sjednotit všechny národy láskou boží opravdu,

tedy PRAVDOU PRAVD o nás,

se chápu své životní role a uvádím na svět

nejrozsáhlejší

SAKRÁLNĚ SVATÉ HISTORICKÉ VYUČOVACÍ DÍLO

o tom, jak je tvořena tato planeta.

ZJEVUJI LIDSTVU TAJEMSTVÍ SVATÉHO GRÁLU V NĚKOLIKA ÚROVNÍCH.

MÁ MNOHO PODOB.

Jedná se o ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKONY, na základě kterých fungují jednotlivá těla jako perpetum mobile na volné energie etheru a celé soustavy a společenstva jako perpetumfly.

K TOMU POTŘEBUJI ČAS A ZÁZEMÍ.

©

Do své poslední a v novém světě první životní role

jsem se narodila do dítěte

v České Republice,

které bylo zneužíváno zločinci obsazující území ČESKÉ ZEMĚ

již od 70. let 18. století fašisticko ariánskou psychotronickou nadvládou.

Byla jsem postupně v této zemi postižena následujícími zločiny na mé osobě, které jsou kvalifikovány jako zločiny

podle ABSOLUTNÍCH MATRIXOVÝCH PRAVIDEL

potvrzené INKARNAČNÍM SOUDEM:

NARODILA JSEM SE V PROGRAMU LEBENSBORN JAKO

NÁSILNÉ ODEBRÁNÍ SPERMIÍ, ZE KTERÝCH JSEM BYLA UTVOŘENA IN VITRO, MNOHA MUŽŮM, A VÝROBA FONDLU SPERMIÍ A JEJICH KLONOVÁNÍ,

ZNÁSILNĚNÍ ŽENSKÉHO VAJÍČKA MOJÍ MAMINKY A FAULVĚDECKÉ VYROBENÍ JEHO PROTOTYPÁLNÍHO VIDU TABULA RASA,

UMĚLÉ OTĚHOTNĚNÍ PROTOTYPÁLNÍHO Z ŽENSKÉ GENETIKY ČISTÉ SCHRÁNKY VIDU VAJÍČKA TABULA RASA IN VITRO,

UMĚLÉ OPLODNĚNÍ VYBRANÉ ŽENY, KTERÁ MĚLA BÝT MOJÍ MAMINKOU IN UTERUS ET CARDIA VE FAULHYPNÓZE.

DALŠÍ HŘÍCHY NA MNĚ:

NÁSILNÉ ODNÍMÁNÍ MÝCH TKÁNÍ V TĚHOTENSTVÍ MATKY

NÁSILNÉ ČIPOVÁNÍ V TĚHOTENSTVÍ MAMINKY

NÁSILNÉ ČIPOVÁNÍ MAMINKY V TĚHOTENSTVÍ SE MNOU VE FAULHYPNÓZE

PSYCHOTRONICKÉ MUČENÍ MÉ OSOBY V TĚHOTENSTVÍ MAMINKY

VYRVÁNÍ MÉHO BRATŘÍČKA DVOJČETE NA 6. MĚSÍCI Z DĚLOHY NIC NETUŠÍCÍ MAMINKY VE FAULHYPNÓZE

MŮJ UMĚLE PSYCHOTRONICKY VYVOLANÝ POROD V PŘEDEM STANOVENÉM TERMÍNU

BĚŽNÉ ZNÁSILŇOVÁNÍ MÉ MAMINKY BĚHEM TĚHOTENSKÝCH PROHLÍDEK

BĚŽNÉ ZNÁSILNĚNÍ MÉ MAMINKY PŘI PORODU

MŮJ SADISTICKÝ KRVAVÝ VYVOLÁVANÝ POROD

MOJE ODEBRÁNÍ MAMINCE IHNED PO PORODU, KDY MĚ ANI NEMOHLA POMAZLIT A NAKOJIT A TAJNÉ ODVEZENÍ LETECKÝM SPECIÁLEM DO JINÉ NEMOCNICE DO ZAHRANIČNÍHO LUZERNU.

4 DNY A NOCE ZNÁSILŇOVÁNÍ MÉ ČERSTVĚ NAROZENÉ OSOBY SADISTICKY 66 MUŽI FAŠISTCKO ARIÁNSKÉ LUFTHAFFE, PRVNÍ DEN VE VĚDOMÍ A TŘI DNY V KREPAČNÍ FAULHYPNÓZE. MĚLI ORGIE S POSLEDNÍ NAROZENOU PŘEMYSLOVNOU A NATÁČELI SI O TOM ZÁZNAM, KTERÝM SE PAK LETA SEXUÁLNĚ HNUSPERVERZNĚ BAVILI. FAULPLASMOVÉ HOJENÍ PORANĚNÍ 777X.

VRÁCENA MAMINCE PO SEDMI DNECH MUČENÍ VE STAVU FAUPLASMOVÉHO HOJENÍ. MAMINCE ŘEKLI, ŽE JSEM BYLA V JINÉ NEMOCNICI KVŮLI ŽLOUTENCE.

NÁSILNÉ OČKOVÁNÍ SEDMI DÁVKAMI ČIPOVANÉ VAKCÍNY 7. DEN PO PORODU A PO HROMADNÉM ZNÁSILŇOVÁNÍ. MAMINKA DODNES NIC NEVÍ. TAJNÁ AKCE, KTERÁ ZAJISTILA, ŽE JSEM CELOŽIVOTNĚ K SOBĚ PŘITAHOVALA NEJHORŠÍ DRUHY ZLOČINU, KTERÉ SE MI MOHLY V NAŠÍ ZEMI STÁT. ZLOČINY NA ÚROVNI INTIMNÍ LÁSKY A NA ÚROVNI SRDCE, TEDY FALEŠNÁ PŘÁTELSTVÍ A FALEŠNÉ LÁSKY, KTERÉ NEMĚLY V MYSLU MĚ MILOVAT, ALE ZNEUŽÍVAT MOJI OSOBNOST A NA KONCI MĚ UMUČIT LŽÍ A PODVODEM A ŠOKUJÍCÍM CITOVĚ TRAUMATIZUJÍCÍM ŠOKEM.

LÉČENÍ JEDY

OPAKOVANÉ PSYCHOTRONICKY ČIPOVANÉ OČKOVÁNÍ

VE 3 LETECH MI FAŠISTIČTÍ ARIÁNI VE FAULHYPNÓZE VOPEROVALI DO EUSTACHOVÝCH TRUBIC OCELOVÉ TRUBIČKY, KTERÉ MĚLY VÉST DO JEJICH ZARŮSTÁNÍ A DO MÉHO ABSOLUTNÍHO OHLUCHNUTÍ. PŘESTÁVALA JSEM SLYŠET A LÉKAŘI MAMINCE RADILI, ABY MĚ MLÁTILA, KDYŽ JSEM JÍ NESLYŠELA A ONI TO OZNAČOVALI ZA NEPOSLUŠNOST, KTEROU JE TŘEBA BITÍM TRESTAT. MAMINKA NĚKOLIKRÁT PODLEHLA, ALE NAKONEC CHTĚLA VYŠETŘENÍ DŮKLADNÁ, KTERÁ ODHALILA, ŽE MÁ TÉMĚŘ ZAROSTLÉ EUSTACHOVY TRUBICE.

NĚKOLIKALETÉ PSYCHOTRONICKÉ MUČENÍ VIROVÝMI A BAKTERIÁLNÍMI CHOROBAMI NOSOHLTANU, HRTANU, DUTIN A UŠÍ, KTERÉ MĚLY VÉST DO MÉHO OHLUCHNUTÍ.

OPERACE EUSTACHOVÝCH TRUBIC, PŘI KTERÉ LÉKAŘI ZAPŘELI RODIČŮM I MNĚ PRAVOU PŘÍČINU MÉHO HLUCHNUTÍ A UVEDLI, ŽE MÁM EUSTACHOVY TRUBICE ZAROSTLÉ OD ZÁMĚTŮ A ŽE MI DO NICH VKLÁDAJÍ TRUBIČKY, MÍSTO TOHO, ABY PŘIZNALI, ŽE MI TRUBIČKY NELEGÁLNĚ VLOŽENÉ, O KTERÝCH ROODIČE NEVĚDĚLI, OPERTIVNĚ ODNÍMAJÍ. TÍM MI ZPŮSOBILI TĚŽKOU RAPACI VĚDOMÍ LŽÍ A PODVODEM. NEJDŘÍVE JSEM MĚLA TRUBIČKY VLOŽENÉ ZLOČINNĚ A POTOM JE VYNDALI,A LE TVRDILI NÁM OPAK. TÍM MI NIČILI INTUICI. POKUD SE O TO ČLOVĚKU STANE, NENÍ CITLIVÝ NA LEŽ, KDYŽ SE TO DĚJE OPAKOVANĚ. CELKEM TAKTO SNESEME POUZE 10 VELKÝCH LŽÍ V ŽIVOTĚ. POTOM UMÍRÁME NA NEHODU Z VADNÉHO VYHODNOCENÍ SITUACE. TĚMITO PODVODY FAŠISTÉ ZKRACOVALI SVAROHOVSKÉ GENETICE UMĚLE VĚK. OSOBA TAKTO POSTIŽENÁ NEMĚLA ŠANCI NA DLOUHOVĚKOST VYŠŠÍ NEŽ 120 LET. ZEJMÉNA PAK POKUD JEJÍ RODIČE NEBYLI JEJÍ RODIČE A NEVĚDĚLA TO. TY TRUBIČKY DĚLALY MOŽNOU ABSOLUTNÍ ZTRÁTU ZRAKU V NÍZKÉM VĚKU. NAŠTĚSTÍ JSEM BYLA OSVOBOZENA OD SLEPOTY I HLUCHOTY TÍM, ŽE MOJE MAMINKA CHTĚLA DŮKLADNÁ VYŠETŘENÍ A TRVALA NA NICH. MŮJ TÁTA TAKÉ. BYLI JEDNOTNÍ A TÍM MĚ ZACHRÁNILI OD OSLEPNUTÍ A OHLUCHNUTÍ. TO FAŠISTY NAŠTVALO A MAMINCE USTŘELILI FAULPLASMOVĚ POPRVÉ MOZEK.

POSLEDNÍ PŘEMYSLOVNA MĚLA BÝT UŽ V DĚTSTVÍ HLUCHÁ A SLEPÁ STEJNĚ JAKO CELÝ NÁROD, KTERÝ MĚLA PODLE SVÉHO PŘIDĚLENÍ V DOSPĚLOSTI VÉST JAKO JEHO KRÁLOVNA.

V PĚTI LETECH MI PSYCHOTRONICKÝ KAT ZPŮSOBIL TĚŽKOU MONONUKLEÓZU, PŘI KTERÉ JSEM MĚLA HALUCINACE A VIDĚLA JSEM UPALOVANOU ZEMI. LÉKAŘI MĚ MUČILI PŘIKURTOVANOU K POSTELI NA INFEKČNÍM ODDĚLENÍ A PÍCHALI DO MĚ INIJEKCE. VEDLE MĚ PÍCHALI MALOU HOLČIČKU DO BŘICHA KVŮLI POKOUSÁNÍ MYŠÍ, KTERÉ NEEXISTOVALO. PRÝ KŮVLI MOŽNÉ VZTEKLINĚ. MYŠ SE JÍ POUZE OTŘELA O RUKU, MĚLA NA NÍ ODĚREK A LÉKAŘI TO VYHODNOTILI JAKO POKOUSÁNÍ A DOSTALA 60 INIJEKCÍ DO BŘICHA, NA KTERÉ POZDĚJI ZEMŘELA. NA EMBOLII. DĚLALI NA NÍ POKUSY S OČKOVACÍ LÁTKOU ÚDAJNĚ PROTI VZTEKLINĚ KOLIK TOHO VYDRŽÍ DĚTSKÝ ORGANISMUS NEŽ ZEMŘE. ZKOUŠELI SI NA NÁS ČESKÝCH DĚTECH RŮZNÉ DRUHY MUČENÍ TAK, ABY TO NIKDO NEPOZNAL. NEJDLEŽITĚJŠÍ BYLO, ABY TO NEBYLO POZNAT, ŽE NELÉČÍ, ALE MUČÍ. JINÝ DRUH VÁLKY.

VÁLKA SRDCÍ SADISTICKY ÚKLADNĚ FRADULENTNĚ ZLOČINNĚ ZNEUŽÍVAJÍCÍCH PŘIROZENÉ MILUJÍCÍ DŮVĚŘIVÉ DOBRO, PROTI KTERÝM NIKDO ZE ZNEUŽÍVANÝCH NEBOJOVAL, NEB SI MYSLELI, ŽE MU ZLOČINCI POMÁHAJÍ. VĚŘIL SVÝM VLASTNÍM KATŮM.

VÁLKA O ZDRAVÝ ROZUM.

NÁSILÍM NELZE PŘEVZÍT ABSOLUTNÍ VLÁDU NAD BOŽÍM STVOŘENÍM.

NEPOKOUŠEJTE SE O TO A NESPOLUPRACUJTE S NIKÝM , KDO BY CHTĚL NAD NĚKÝM JINÝM NÁSIÍM NA JEHO OSOBĚ PROTI JEHO VŮLI UPLATŇOVAT SADISTICKOU KLEC DUŠE, DUCHA I TĚLA.

ZBAVOVAT HO SOUDNOSTI A SAKRÁLNÍHO PRÁVA ROZHODOVAT O VŠEM V JEHO ŽIVOTĚ NA ZÁKLADĚ SPOLEČNÉHO ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA VEDOUCÍHO DO OBOUSTRANNÉ NIRVÁNY VZTAHŮ.

PODLE NĚJ MÁ KAŽDÝ PRÁVO NA UVĚDOMĚNÍ, POKUD COKOLI DĚLÁ ŠPATNĚ, MÁ PRÁVO NA VÝUKU K SAKRALITĚ A MÁ PRÁVO NA NĚŽNÉ JEMNOCITNÉ ZACHÁZENÍ S JEHO DUŠÍ, ABY SE MOHL UČIT SOUDNÉMU MÍRUMILOVNÉMU BEZPEČNÉMU JEDNÁNÍ VE SPOLEČNOSTI, VE KTERÉ SE NACHÁZÍ.

POKUD NĚKDO NEPŘESTOUPIL ZÁKON, NIKDO MU NESMÍ NIC VNUTIT UPLATŇOVANOU NADVLÁDOU NAD JEHO ŽIVOTEM.

MOŽNÁ JE TAK POKROKOVÝ, ŽE TEN, KDO SI MYSLÍ, ŽE MÁ PRÁVO JEJ SOUDIT, JE PROTI NĚMU NEGRAMOTNÝ A NEMÁ ŽÁDNÁ PRÁVA NAD NÍM COKOLI UPLATŇOVAT. MÁ SE OD NĚJ SPÍŠE UČIT.

......

Toto výše jsou některé hříchy, které na mně společnost napáchala do mých šesti let, později o bylo mnohem horší.

©