ABSOLUTNÍ NATUROŠACHMAT 

A LÉČITELSKÉ ZÁZRAKY

Matrony Svarohaum

MATRONA SVAROHAUM byla vyškolena jako ABSOLUTNÍ NATUROŠACHMAT. Komunikuje se všemi látkami, rostlinami, živočichy, s tkáněmi, orgány a soustavami, těly a materiály. Pozná jak která látka působí, co který organismus potřebuje momentálně. Má schopnosti transformovat skrze své tělo všechny mentální, emocionálně-pocitové energie v matrixovém těle člověka a rozumět telepatické komunikaci jeho lidských tkání. Schopnost měnit tok energií a podat nemocnému dotykem těla energetické mentální antinosodum a změnit mu matrixové tělo na uzdravování ze směru jisté smrti.

SCHOPNOST LÉČITELSKÝCH ZÁZRAKŮ

Uvědomuji vás jako Matrona Svarohaum, že schopnost křísit mrtvé nemám. 

Křísit mrtvé může lékařský resuscitační tým za asistence ABSOLUTNÍCH BOHŮ  ABSOLUTNÍHO VELEKNĚZE LIDSTVA JEHOSHUY SVAROGA v ETHERU a v NITRU MATKY ZEMĚ.

Obdržela jsem jiné dary, které se aktivovaly během mého probouzení od března 2016 a zejména pak po rozsáhlém uvědomění o pravdě pravd v mém životě po červnu 2020.

Ještě jsem je nikdo nepoužila kromě záchrany koček a několika osob v soukromí.

Snímám hříchy světa tak, že transformuji jako lidské inkarnační tranchezní elektromagnetické reseau mentální a emocionálně-pocitové energie, tedy slovní kletby, urážky, vadná přání směrem k oběti, zlá proroctví a všechny psychotronické střely na energie uzdravení. 

Otáčím jejich chod na druhou stranu, což je pro mě nepříjemné, neboť je musím do sebe fyzicky nasát, pocítit je v sobě a potom je vydat ven několika způsoby podle jejich intenzity. 

Dávají se do vody, plivou se, transfomují se na tělesný pot nebo odpadní produkty. Takže snímat hříchy světa nedělám denně rozhodně a ne hromadně, ale pouze pro nejbližší přátele a významné osoby, členy domácnosti, služebnictvo a při mimořádných událostech u obět sadistického násilí, které usilovaly vědomě trpělivě a dlouhodobě o nirvánu. Dále pro osoby, které mi v minulosti prokázaly dobrodiní po jejich důkladném prověření v jejich záměru návštěvy u mě.

MOJE PRÁCE JE LÉČIT VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI LIDSTVA VE VLÁDÁCH CELOSVĚTOVĚ SRDEČNÍM CAGINGEM L'MURTENL'MUERTEN.

Nestýkám se s davem po dobu minimálně 10 let, neboť jsem utrpěla fauplasmovou ozářku nejvyššího stupně žena, která je možná, a odchází mi dotykem energie a kolabuji a jsem neresuscitovatelná od určitého momentu ztráty energie. Proto všude chodím s mužskou gardou, dobíjím se milujícími mužskými energiemi.

ŽÁDNÉ LÉČITELSKÉ SEANCE TUDÍŽ NEBUDEME NABÍZET, PRACUJI JAKO GLOBÁLNÍ LÉKAŘKY PLANETY ZEMĚ BOHEMIE A TA OPRAVUJE CELÉ SYSTÉMY SPRÁVY SPOLEČNOSTI A KOLOBĚHŮ MATKY ZEMĚ.

Dostanete instrukce jak se léčit písemně, a budeme vás vyučovat v online kurzech do nových povolání kurátorů, pokud si vás vybereme na základě vašeho předešlého postoje k nám. 

Všechny staré kvalifikace jsou neplatné, vaše poznání není nyní relevantní pro dobu po psychotronické válce, neboť jsme utrpěli sufokační fauplasmovou radioaktivní ozářku a otravu několika jedy, a navíc se planety Země posunula do jiné konstalace, proletěli jsem pásem asteroidů a naše tkáně fungují jinak. 

Tímto zneplatňuji veškeré své staré poznání na neutrální a momentálně jako celek nepoužitelné.

Patří do muzea naturopatie a budete na něj navazovat. Přístroje jako mikroskopy a Sensitivy Imago a Aureoly budeme vykupovat. Plasmy RPZ 14 se budou likvidovat státně. Nepoužívejte je v žádném případě. Je to proti ABSOLUTNÍMU BOŽÍMU ZÁKONU nyní. Jejich používání bylo dočasně shovívavě vzhledem k našemu evolučnímu mentálnímu vývoji nahlíženo a tolerováno. Nyní již ne.

Všechny diplomy a certifikáty, které jsem vydala, jsou v novém světě neplatné.

FUNGUJEME JINAK. VZDĚLÁVEJTE SE NA NAŠICH WEBECH TRINITY MELCHISEDEK.

Všichni věrní naturopati, kteří mi zachovali přízeň a bojovali za alternaticní medicínu proti fašistické demagogii, jedům a lžím, dostanou od mě a od státu, ihned jak se chopíme vlády v České Republice, pocitové a válečné reparace za zničení jejich snu společně s mými. Dostanou nové projekty ke svému uplatnění a dostanou nové vzdělání.
©