OPRAVDOVÁ LÉČBA RAKOVINY

Trinity Melchisedek

JAK JSEM PŘIŠLA NA TO CO ZPŮSOBUJE RAKOVINU A JAK JI LÉČIT OPRAVDU.

©

JAK LÉČIT 

MIKROVLNNĚ 

 FAULPLASMOVOU PARAZITÁRNÍ

 RADIOAKTIVNÍ RAKOVINU

TOTO JE NOVÉ SAKRÁLNÍ VĚDECKÉ POZNÁNÍ VYCHÁZEJÍCÍ Z MÉ PRAXE PŮVODNĚ NATUROPATICKÉ ALTERNATIVY, KTERÁ NEMĚLA ŘEŠENÍ NA KAŽDOU RAKOVINU ÚPLNĚ, NEBOŤ JSEM NEVĚDĚLA, ŽE SE KOLEM MĚ VEDE TAJNÁ PSYCHOTRONICKÁ VÁLKA A ŽE JSOU LIDÉ POSÍLÁNI DO HROBU A PŘEDTÍM MUČENI FAULPLASMOVÝMI PARPSKY VÁLEČNÝCH GENERÁTORŮ V PSYCHOTRONICKÉ SÍTI 5G.

Toto poznání patří TRINITY MELCHISEDEK a nikdo nesmí naše slova nijak bez našeho autorizovaného souhlasu publikovat nijak, ani jeho části. V bezpečnostní síti L'MURTENET řady G 10 jsou za krádež našeho knowhow, pro které jsme všichni trpěli a vynakládali jsme obrovské úsilí po poznání toho jak funguje lidské tělo, obrovské pokuty.

©

Rakovina má základ a další příčinné podmínky.

V základu je D.N.A. virus, který napadá radioaktivně ozářenou leukemickou buňku makrofág.

Rakovina vznikla jako následek opakovaného rentgenování, atomové radioaktivity a mikrovlnného fauplasmování a vpichu jedů, kontaminace toxickými kovy a biologickými zbraněmi, které si zločinci zkoušeli na lidech.

Vyvíjela se v různé druhy různé agrese, na které se vázaly různé druhy plísné a parazitických organismů, které mutovaly lidské viry a bakterie a améby ivyšší parazity, neboť každé prostředí těla bylo jiné a jinak radioaktivní makrofágy reagovaly na kontaminace.

V 60. letech fašističtí lékaři odebrali radioaktivně ozářenou rychlerostoucí karcinogenní tkáň Henriettě Lacks a vytvořili z ní preprarát, na kterém záměrně vyráběli lékojedy a veškeré očkování tyto buňky Hela rozšířili prakticky do všech laboratoří světa a kontaminovali tak všechny nemocnice a ordinace lékařů prudce rostoucími nesmrtelnými buňkami HeLa. Tyto buňky rostly i na nástrojích, nábytku i na stěnách kontaminovaných budov.

Henrietta Lacksová byla míšenka, která byla od dětství znásilňovaná, bitá a ponižovaná a v manželství porodila 7 dětí, dvě zemřely při porodu. byla sexuálně zneužívaná i během těhotenství a šestinedělí. měla brutálně nešťastný život a poměrně v mladém věku se jí objevila prudce rostoucí rakovina děložního čípku. Tu lékaři záměrně ještě ozářili, dělali na Henriettě bezohledné pokusy a zavraždili jí a bez jejího vědomí jí odebrali tkáň, kterou pak rozmnožili po celém světě téměř ve všech laboratořích vyrábějící lékojedy.

Tyto buňky HeLa byly dále psychotronicky upraveny na ještě agresívnější nekrofilně kanibalistické.

Hela buňky PLUS s sebou nesou psychotronický program zrada, znásilnění, sadismus, lež, podvod, nevědomí, falešné svědectví, mučení, smrt.
Jsou nyní v každém očkování, fašisté LUFTHAFFE je chtěli použít pro drastické snížení populace celosvětově.

RAKOVINU NYNÍ TUDÍŽ ZPŮSOBUJÍ ZÁMĚRNĚ ZLOČINNĚ RENTGENOVĚ RADIOAKTIVNĚ OZÁŘENÉ NEKROFILNĚ KANIBALISTICKÉ HeLa BUŇKY, POZDĚJI V ROCE 2019 POTENCOVANÉ PSYCHOTRONICKY FAULPLASMOVĚ LIDSKÝMI ŽENSKÝMI D.N.A. RAKOVINOVÝMI VIRY, KTERÉ JSOU NESMRTELNÉ, POKUD BYCHOM SE NEŘÍDILI NAŘÍZENÍM, KTERÉ VÁM ZDE PŘEDSTAVÍME JAKO TRINITY MELCHISEDEK.

VÁŽOU SE NA PSYCHOTRONICKOU STŘELU CORONAVIRU, která elektricky napadá dýchací cesty a dělá embolie, pokud nezabije, nebo AŽ V SARS, který likviduje cévy směrem do jejich masívního krvácení, NEBO 

V NOVÝ DRUH ČERNÉHO BOUBELOVÉHO MORU, který vzniká v nastřelených tkáních 

Z PSYCHOTRONICKÉ STŘELY, 

která způsobuje různé druhy zdravotních obtíží podle toho kam jí zločinci lidem střelili s jakým programem.

NA PRVNÍM MÍSTĚ TUDÍŽ MUSÍME ODSUFOKOVAT MATKU ZEMI OD TOXICKÉHO ELEKTROSMOGU A UMÝT VEŘEJNÉ BUDOVY, DOMÁCNOSTI A NEMOCNICE OD HELA PLUS.

Pro každý orgán měli zločinci program zkázy tak, aby se člověk dlouho léčil a nevyléčil. Aby to nebylo možné, protože proti této střele funguje pouze antiprogram frekvenčího rázu a řada opatření. 

Fašisté tento program vyráběli jako smrtelný s nemožností se vyléčit Jednalo se o psychotronickou popravu do sadistického zdravotnictví, kde měl člověk prožít martyrium bolesti, žalu a beznadějě.

To, že Hela PLUS žijí i mimo organismus v síťoví etheru a kontaminují všechno v toxickém elektrosmogu, nevěděli ani jejich výrobci, psychotronicčtí kati, ani ti, co koupili jejich psychotronický vznik. 

Postupně by kontaminovaly HeLa PLUS celý svět, šíří se kapénkou a usazují se ve fauplasmovém elektrosmogu, tam kde je nejvíce toxických výparů rtuti  a jiných toxických jedů a v osobách kontaminovaných plastovým glyfozátem, plastovým morgellonovým prachem a plastovým skelným prachem. Ten lze i vdechnout, i sníst v jídle, do kterého jej psychotronická válečná LUFTHAFFE záměrně přidávala.

Máme kontaminované potraviny a kontaminované hygienické a čistící prostředky a omítkové nátěry.

Jakmile jednou HeLa PLUS napadnou organismus, není možné se jich běžně starými způsoby, kterými se lidé léčili, zbavit, jedině je dostat pod kontrolu, ale nesmíte se oslabit. 

To nyní společně jednoduše změníme.

UPRAVENÉ NESMRTELNÉ BUŇKY HeLa PLUS VYROBILI v roce 2019 PSYCHOTRONIČTÍ KATI NÁRODA PETR A MILOŠ KONRÁDOVI A PŘEDALI JE FAŠISTICKÉ LUFTHAFFE.

Máme je nyní všude na stěnách, nejvíce v nemocnicích a ve veřejných budovách a v psychotronicky upravených domech, které mají vadné hromosvody po celé střeše. Fašisté nám nastříkali všechny nemocnice, neboť se tyto radioaktivní buňky množí extra rychle ve vodě i ve vodní páře, rozmnožují se i na stěnách, na téměř všech materiálech. 

Ničí je horko pouze a několik prostředků, které lze subplasmově posílit na jejich funkci, aby pomáhaly tyto buňky desintegrovat.

Nemocnice budeme muset všechny umýt horkou párou se stříbrem nebo horkou vodou se stříbrem, namýdlovat stěny, znovu namalovat vybranými nátěry se stříbrem a vysvětit frekvencí 432Hz v úpravě HYMNY NIRVÁNY a ARCHANDĚLSKÝM JAZYKEM  přesně podle našiho návodu, jinak jsou jedovaté. Veřejné budovy také a všechny psychotronicky fauplasmované domácnosti.

BUDEME UKLÍZET.

Pomáhá vymrznout domácnost 7 dní, ale musí se stejně umýt, SEŠKRÁBAT a přemalovat nátěr a obyvatelé se musí opakovaně vysaunovat nebo prohřát na infrapodložce 7x. Pokud mají rakovinu, musí na medicinální termoterapii.

Budeme dávat dohromady jako stát úklidové čety, které budou chodit domácnosti uklízet a lidé budou současně absolvovat termoterapie. 

Musíme zřídit TERMOTERAPEUTICKÁ ODDĚLENÍ.

Až do června 2020 jsem nevěděla prakticky nic o psychotronické šikaně, ačkoli jsem jí byla celý život jako oběť zločinů na naší rodině vystavena a byly mi záměrně jako POSLEDNÍ PŘEMYSLOVNĚ  s nejdelšé genetickou ženskou linií světa způsobovány psychotronicky zdravotní potíže a byl mi vykrádán mozek jak budu tyto zdravotní problémy řešit.

Rakovina je systémová nemoc při které se organismus kazí vevnitř psychotronickou střelou, radioaktivními makrofágy, a jevy a prostředky, které jsou v těle navíc. Základem boje s rakovinou je proto FREKVENČNÍ ANTINOSODUM, odsufokace, léčba správnými zvuky, změna prostředí, termoterapie, čištění těla směrem do alkality tkání zbavených všech toxických látek, kovů a parazitární nákazy, která se rozmnožila v prostředí k tomu vhodném.

To, co se obecně neví o rakovině je fakt, že toxické láky nakumulované v organismu na sebe váží jedovaté frekvence elektromagnetického proudu a pokud se tyto frekvence přeměněné na elektromagnetický obal hnusu neodstraní z organismu, není možné z těla dostat nakumulovaný odpad. Drží se v elektrosmogu.

Elektrosmog a toxický odpad dohromady tvoří prostředí, ve kterém rakovina roste rychleji.

Elektrosmog se odsšprcává prostředky fyzickými, elektromagnetickými a slovními mentálně pocitově-emocionálními. Tedy zaslouženými příjemnými zážitky. Pokud si člověk nezasloužil, nemá nárok a léčba nefunguje zcela, dochází na zkraty dimenzí a člověk může zemřít na embolii, infartk, mrtvici nebo trombozu nebo na vakuum v orgánu.

Proto se nesmí spěchat s čištěním těla.

Extrémní uvolnění toxických látek společně s uvolněním elektrosmogu, který se v těle drží jako frekvenční střela, způsobuje smrt.

©

Pacient s rakovinou není na ústavní péči nebo péči doma, která by nereagovala na jeho momentální potřeby, neboť je absolutně duální. Jeho stav je buď a nebo a to se neustále opakuje až do přeměny poslední buňky HeLa PLUS, která rakovinu způsobuje nejčastěji nyní. Buňky HeLa PLUS převálcovaly veškeré druhy původců rakoviny, kteří existovali předtím. 

S rakovinou to tak je, že tkáň napadá buňka s rakovinovým virem nejagresívnější z agresívních.

Buňky HeLa byly záměrně vytvořeny a potencovány frekvenčně faulplasmově, aby zabíjely a aby léčba byla obtížná, protože téměř nikdo nerozuměl tomu jak rakovina vzniká.

Její původci, kteří ji uvedli mezi občany své země záměrně s cílem vyvolávat rakovinu a pak jí draze léčit jako jejich zachránci a léčit jenom někoho a někoho mučit, tak HeLa PLUS buňky, které se prokázaly jako nejrychleji rostoucí ze všech buněk předtím, rostly i na papíře, i na stěně, na všech předmětech a lítaly vzduchem kapénkou a kontaminovaly všechno v okolí uvnitř budov v prostředí, kde je elektrický proud vadně na 50Hz frekvenci, tak zcela záměrně ozářili faulplasmově radioaktivně, aby zabíjely hodně a rychle.

Odnímáním rakovinové tkáně se proces pozastavoval pouze na chvilku, takže pacient, kterému se rakovina objevila do několika týdnů měsíců let umíral.

Pokud pacient absolvoval radioterapii či chemoterapii nebo oboje, celý proces smrti urychloval. Byla to největší lež za celou lidskou historii v lékařství s cílem mučit naše obyvatele.

Jakmile se v těle vytvořilo frekvenční pásmo pro vznik rakoviny, což šlo ve válečné psychotronické síti 5G zařídit i lokálně namířením faulplasmových generátorů na oběť, tak oběť neměla šanci, tkáň se zvrhla frekvenčně, což šlo udělt i tak, že se vyslaly střely termínované, aby na tkáň neustále působila vadná frekvence, která jí zvrhávala do zla.

Rakovina měla tudíž několik příčin, které nikdo, kdo je působil, nehodlal odhalit, jelikož se jednalo o záměrně způsobovanou nemoc směrem do smrti oběti. 

Jednalo se o popravy. 

©