JAK JSEM SLOUŽILA 

JAKO VOJENSKÁ VOLAVKA ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA

AUMPERESA BOHEMSKÁ MATRONA SVAROHAUM

JAK JSEM SLOUŽILA JAKO VOJENSKÁ VOLAVKA ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA VE FREKVENČNÍ PSYCHOTRONICKÉ PLASMOVÉ VÁLCE ARMAGEDDON

Před tímto popisem jsem se pokusila vypsat všechny druhy psychotronických poprav a mučení, které jsem zažila během bojů v ARMAGEDDONU mezi červnem 2020 - lednem 2022.

POPIS ZAČÍNÁ ZDE:

Nyní se pokusím sepsat jak jsem se v těchto bojích vlastně ocitla vědomě jako vojenská volavka ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA.

Až do června 2020 jsem o celosvětové frekvenční válce tajných psychotronických plasmových zbraní, 

která se projevovala pouze jako coronavirová krize, 

nevěděla nic. S ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA jsem komunikovala již od března 2016 

a učila jsem se od něj různé věci. Plnila jsem úkoly, které mi dával, 

vyučoval mě jak fungují BOŽÍ MLÝNY, jak funguje lidské tělo 

a jak lze získat životní jednotky, ale nevěděla jsem, 

že jsem psychotronicky zaměřená už dlouhodobě VÁLEČNÝMI ZLOČINCI 

a že mě od frekvenčního faulingu mezinárodní zločinecké válečné organizace LUFTHAFFE NWO ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA osvobozuje.

MĚLA JSEM ZEMŘÍT TÍM NEJBRUTÁLNĚJI SADISTICKÝM UMUČENÍM PSYCHOTRONICKÝMI ZBRANĚMI, JEDY A ODNÍMÁNÍM LÁSEK, ŽIVOTNÍCH JISTOT A VÝHOD, PRÁV A SVOBOD.

Někdy během poloviny června 2020 mě najednou začaly obtěžovat velké faulplasmové paprsky a začaly mě mučit. Průvodcem jejich působení mi byl tehdy MELCHISEDEK ml., který mě předtím vedl, abych sepsala nějaké žaloby na soud na vadné systémy ve státě. 

Začal mi vysvětlovat společně s ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA jak fungují frekvenční vojenské zbraně.

Předtím jsem o nich slyšela jednou od prodejce Sensitivů a jednou jsem četla veřejné svědectví nějaké ženy psychotronicky popravované, které pak z internetu zmizelo.

Jak jsem již popsala v jiném svědectví, 

tyto faulfrekvenční vojenské generátory mě vyvedly ven z domu, 

kde mě frekvenční zločinci z firmy, kde jsem pracovala a kde jsem jim byla největší konkurencí, honili po poli a vesnici a MELCHISEDEK mi dělal ukázky jak fungují frekvenční zbraně. Nešlo se ničeho dotknout, všechno bylo zelektrizované a faulpaprsky měly velkou sílu. Nešlo si ani sednout do auta, protože by ho zničily na elektrickém proudu. Nebylo možné tomu nikde utéci, paprsky prostupovaly materiály a když jste před nimi utíkali, tak vás frekvenční zločinci zaměřovali znovu a znovu. Takto snadno mohli člověka donutit k sebevraždě. Nebo by se oběť úplně zbláznila z mučení. Dostala jsem informaci, že cílem zločinců bylo i oběť dostat na psychiatrii, kde by jí mučili dále jak sadističtí psychiatři jedy a elektrickým proudem, tak frekvenční zločinci až do úplného umučení zešílením. To mi chtěli udělat opakovaně.

Někdy po tomto zážitku jsem byla uvědoměna, 

že naše celá země česká je pokryta psychotronickými pomůckami pro zaměřování našich obyvatel válečnými frekvenčními zbraněmi pod různými dojmy zařízení pro komunikace (5G síť, televizní antény, zesilovače wifi, mobilů, internet...) a že Pardubice byly uzpůsobeny jako psychotronická střelnice.

Byli jsem si prohlédnout Pardubice a uvědomila jsem si, 

že prakticky každý vyšší dům má na sobě nahoře psychotronickou střílnu 

a všude že jsou psychotronická zařízení, která kdyby se sundala, 

nepřijdeme o televizní příjem, o internet ani o mobilní sítě. 

Jedná se zejména o ploché a bubnové zesilovače 

a různé druhy antén a psychotronických muček.

Byla jsem v šoku.

Svoje zkušenosti jsem zapsala a poslala jsem je na Nejvyšší soud, který je hodil někam do autu.

Žádná země nemá tak silnou síť (nyní již nefunkční) těchto viditelných psychotronických zařízení, které si mnozí lidé instalovali vědomě, ale mnozí si prostě jenom koupili anténu a nevěděli, že je psychotronicky zneužitelná, že vytváří důmyslnou frekvenční past na naše obyvatele.

V naší zemi bylo do bojů o moc zapojeno něco kolem 150.000 mužů pouze, 

ostatní o tom nevěděli a nebo se stali oběťmi psychotronické počítačové popravčí hry 

a obětovali svoje okolí, aby nebyli opakovaně mučeni.

Ti všichni by měli svědčit, jenomže se stydí, že obětovali, aby se zachránili před mučením.

Oběti v nelegální počítačové hře zahrnovaly:

- jedování domácnosti nebo věcí či jídla obětí, tedy i travičství...

- přemísťování předmětů

- vnášení cizích předmětů

- záměrné poškozování pověsti obětí, aby jim nikdo nepomáhal

- falešná svědectví

- vyhazování věcí

- zadávání psychotronických poprav na zdraví a soudnosti, sakralitě a inteligenci obětí do počítačového programu

- zbavování soudnosti oběti soudně a soustavným vytvářením falešného dojmu z oběti

- zákaz uklízení v domácnosti mučeného

- zákaz lékařského ošetření mučené oběti

- plnění různých úkolů, které vedly do znevýhodňování obětí - například vedení soudních sporů

Postupně jak přicházela další a další mučení jsem se dozvídala o různých formách 

psychotronických frekvenčních plasmových zbraní.

 Nejprve jsem nechápala proč jsem tak odstřelovaná zrovna já, 

ale ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA mi pomaličku vysvětloval, 

že jsem se pod palbou psychotronických zbraní ocitla zejména jako 

největší evropský prodejce lékařského diagnostického přístroje ruské výroby Sensitiv Imago 530 

a jako známá představitelka Alternativní medicíny v ČR

která hodně školila i online a měla obrovský zásah na populaci,

a která měla vyhynout během psychotronické války obzvláště krutými způsoby. 

Byla jsem také zainteresována v MLM, 

kde jsem se vzepřela nelegálním smlouvám v nekalé obchodní soutěži svého vedení a konkurence

a měla jsem se uvědomit o tom, 

že nejvyšší představitelé této firmy používali tajně nelegální psychotronické plasmové frekvenční zbraně 

k ovlivňování svých zákazníků na zdraví směrem k vyššímu prodeji svých výrobků 

a k likvidaci nežádoucí konkurence.

Nikdy by mě nenapadlo, že lidé tvářící se jako vaši přátelé a obchodní učitelé budou tak podlí a lstiví.

Padla jsem do rukou 

psychotronické mafie

ve které jednotlivé hierarchicky odstupňované vrstvy katů nevěděly o skutečných záměrech celosvětové západní LUFTHAFFE NWO prodávající do naší země nelegální frekvenční zbraně, 

která chtěla Českou Republiku vyhladit genocidně 

a oni   - různě najatí kati, jí měli pouze sloužit k rozpoutání plasmového pekla mezi našimi občany. 

Naši lidé se měli bezohledně vyvražďovat vzájemně 

a potom by je popravily vyšší plasmové zbraně celosvětové LUFTHAFFE NWO.

Zbraně měly několik stupňů účinnosti a dosahu. 

Měly různé programy, aby si nekonkurovaly. 

Nižší nesměly ohrozit vyšší, 

takže se do naší země prodaly pouze nižší typy faulplasmových vojenských generátorů.

Všechny druhy jsem zažila na sobě přes různé ochranné frekvenční sítě ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA a musím říci, že kdybych nebyla osvobozována, tak se určitě zblázním a spáchám sebevraždu.

Tu jsem spáchala čtyřikrát, neboť jsem to prostě nevydržela, a byla jsem zázračně zachráněna vzkříšením.

Během mučení, které přicházelo každou chvilku od června 2020 v různých formách, 

jsem byla vyučována ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA o různých formách tyranie, 

které jsem předtím nemohla zažít a nijak tudíž posuzovat. 

JEDNALO SE O NEJVĚTŠÍ SVĚTOVOU FANATICKOU ŠARÍU, 

KTEROU KDY SVĚT ZAŽIL.

Psychotroničtí zločinci mě totiž zařadili do nelegálního psychotronického počítačového programu, který byl celosvětový a dalo se tam zadat popravu na základě přání katů. 

Jak tam přibývalo falešných obvinění, tak se stupňovala agrese všech, kteří se bavili mučením a kteří se zbavovali vlastních poprav tím, 

že zde obětovali jiné oběti. 

Na moji osobu se snesla hromada falešných obvinění, 

která se stupňovala s válečnou agresí LUFTHAFFE na Českou Republiku.

Byla jsem ve hře zadána jako MATRONA k odstřelování tím, že na mě mířily téměř všechny zbraně evropské LUFTHAFFE, když nestřílely, odkládali si je směrem do mojí postele a na moje tělo se zaměřením 

a falešná obvinění zahrnovala tyto nesmysly:

- údajně jsem byla kurva kurev na gymnáziu (nebyla, měla jsem nějaké krátkodobé dětsky naivní vztahy s chlapci, na které jsem brzy řekla NE, hledala jsem zásady, kterými bych se v nich řídila a tak jsem se uchýlila v 17 letech k náboženství a žila jsem celibátně, sexuální styl jsem měla až o svatební noci se svým manželem, bylo mi 24 let, z hlediska ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA jsem dělala nějaké nevědomé nevinné chyby ve vztazích, ale nikomu jsem tím nechtěla vědomě škodit, byla to neznalost ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA, který tady nebyl...)

- údajně jsem byla nevěrná manželka (nebyla, rozešla jsem se s manželem v říjnu 2015 a oddělila ložnice a předtím jsem s nikým jiným než s manželem sexuální styk neměla, můj manžel mě přišel na Silvestra 2015 znásilnit a vyhrožoval mi likvidací, co jsem dělala pak není nevěra...byla jsem nečekaně sexuálně vzata násilím a potom jsem byla svým manželem v rozchodu těžce otrávena a jednala jsem nějakou dobu v otravě vztahově pomateně, nevěrný je podle definice ten, kdo v nevědomí partnera, se kterým není v rozchodu, spáchá sexuální hřích...CO JSEM DĚLALA PO ROZCHODU, DO TOHO NIKOMU NIC NENÍ, LÉČILA JSEM SI SVOJE UVĚDOMĚNÍ JAK ŽÍT VZTAHOVĚ SPRÁVNĚ JIŽ ZA KOMUNIKACE S ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA. Od roku 2018 od února žiji v sakrálním celibátu.)

- Údajně jsem reinkarnovaná Eva z Bible (nejsem, jsem reinkarnovaná BODHÍVA AILAVYOU, DCERA BOŽÍ,  v jiných reinkarnacích HEKATÉ a KATEŘINA JEHOSHUA SVAROG)

- byla jsem vysokou LUFTHAFFE označena jako nežádoucí osoba k psychotronické popravě č. 1 v ČR

CELÁ PSYCHOTRONICKÁ HRA NEBYLA ANI ZA MÁK PRAVDIVÁ NEBO SPRAVEDLIVÁ, 

ŠLO O POPRAVY, O ZNEVÝHODŇOVÁNÍ, MUČENÍ A ZABÍJENÍ OBĚTÍ.

Tato hra dávala průchod nespravedlivé mstě. V ní uvízl nejenom můj zhrzený exmanžel, který mi tam zadával jednu psychotronickou popravu za druhou.

Všichni, kdo si zde zadali popravy, jsou z hlediska ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI zločinci, a to bez ohledu na to jak se do "hry" o životy dostali. 

Nikdo z nich nemůže dostat milost, dokud nebude činit upřímné pokání, neboť se měl raději nechat popravit a neobětovat ostatní. Pokud byl mučen, tak k tomu ABSOLUTNÍ BOŽÍ SOUD přihlíží, ale činit pokání musí stejně, aby se jeho duše napravila. Nikdo nemůže zůstat cynickým a gomoristicky pohrdlivým k utrpení obětí, které sám způsoboval tím, že je nechal popravovat. Neměl k tomu žádná práva. 

Měl se modlit k Bohu, aby se z mučení dostal a nebo aby čestně zemřel jako oběť sám.

Během ARMAGEDDONU, který jsem si neuvědomovala ihned, ale postupně, 

neboť jsem navíc byla trávena sufokačními jedy ve své domácnosti katem LUFTHAFFE i svým exmanželem, kteří vykonávali vůli vyšších katů, jsem zažila všechny možné druhy poprav frekvenčními zbraněmi 

a byla jsem zároveň školena svými zachránci jak fungují, abych o tom mohla vydat veřejné svědectví.

JAK JSEM VYDÁVALA VEŘEJNÉ SVĚDECTVÍ, 

TAK NA MĚ LUFTHAFFE NASADILA BANDY HACKERŮ, 

ABY MI NIČILI POČÍTAČE A WEBY. 

NECHTĚLI TOTIŽ, 

ABY JE NĚKDO PROZRADIL. 

VEŘEJNÝM SVĚDECTVÍM JSEM NA SEBE PŘITAHOVALA JEJICH VĚTŠÍ AGRESI JAKO VOJENSKÁ VOLAVKA.

BOJOVALI JSME PROTO DLOUHO S HACKERY A ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA POSTUPNĚ ODHALOVAL JEJICH HACKERSKÉ SYSTÉMY A LIKVIDOVAL JE. MOHLI HACKERSKY ZBOURAT JAKÉHOKOLI JEDNOTLIVCE, FIRMU, INSTITUCI I STÁT, KTERÝ JE HODNĚ NA ONLINE SYSTÉMECH ZÁVISLÝ. 

MOHLI ZNIČIT WEB, POČÍTAČ I JEHO ZÁLOHY, MOHLI VYKRÁDAT KARTY, MOHLI PŘEŠPRCNOUT POČÍTAČ, OSLEPOVALI PŘI PROHLÍŽENÍ STRÁNEK, MOHLI V POČÍTAČI ZABLOKOVAT URČITÉ STRÁNKY TAK, ŽE JSTE JE JIŽ NENAŠLI.

Všimněte si, že platební brány začaly zobrazovat čísla karet tak, aby si je hackeři mohli stáhnout, pokud byli napojeni na váš počítač. Přestože jsem měla ochranu několikanásobnou, aby kartou nešlo zaplatit,  ještě na vánoce 2021 mi stáhli téměř 6000Kč dva dny za sebou nadvakrát.

Systematicky mi vykrádali kartu dlouhodobě a připravili mě asi o 70.000Kč, které mi banka odmítla vrátit, vrátila mi asi 3000Kč pouze.

Zničili mi útokem virů 4 počítače a jeden poslední jsme sotva zachránili jeho přeinstalací, 

ale neustále do něj lezli přes internet i přes elektrický obvod v domě, 

když jsem měla wifi vypnutou. 

Měli důmyslné satelitní systémy a systémy napojené na elektrický obvod domu, což jsem jenom těžko chápala.

Během bojů jsem byla uvědoměna, že máme v domě americké tepelné čerpadlo 

speciálně psychotronicky upravené již před prodejem našim lidem jako zbraň.

 Koupil ho můj táta před svojí smrtí a nevěděl, že kupuje rodině do domu popravčí nástroj.

Američani si na našem území rozmísťovali frekvenční zbraně ve svých výrobcích, 

které šlo satelity kdykoli spustit na popravách jejich majitelů v domě. 

Generátor v tepelném čerpadle, které máme tady, měl dosah 1000km 

a šlo s ním odstřelovat zadané zaměřené občany do této vzdálenosti. 

Čerpadlo se musí rozebrat a popravčí systémy odhalit. 

Čerpadlo mě zaměřovalo dlouhodobě a soustavně, 

mělo různé programy a než se ho podařilo deaktivovat, 

tak uplynulo několik měsíců. 

Zaměřovalo mě v posteli a při průchodu chodbou okolo něj 

a střílelo čím dál tím horší programy až do nejhoršího umučení vystřelováním z domu. 

Bylo jedno z posledních zařízení, které ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA zastavoval na popravčí funkci. 

Nejprve zaměřovalo a odstřelovalo nenápadně, ničilo zejména srdce, 

a potom se spustily popravčí programy, které už nešly vydržet 

a člověk musel utíkat z domu. ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA na mě dával různé skeny, aby tlumil a rozptyloval paprsky tohoto zařízení a střílel do nich, aby přestaly fungovat.

Můj notebook by zasloužil do muzea, protože přežil mnoho hackerských útoků. 

Neustále do něj stříleli psychotronické střely a pumy a jednu dobu mě mrazil psychotronicky tak, 

že jsem měla úplně zmrzlé ruce a prsty a nemohla jsem řádně psát.

Zbraně frekvenční byly utajovány před veřejností, která měla hynout nečekaně 

a na různá záhadné i méně záhadné "choroby", 

zbraně totiž uměly vypínat tkáně z elektrických obvodů nebo je elektricky přešprcávat 

a tak to vypadalo, že lidé hynou na běžné neléčitelné nebo náhlé nemoci a selhání organismu. 

Mnohé jejich působení jsem popsala ve svých vyjádřeních DRUHY PSYCHOTRONICKÝCH POPRAV 1 - 9.

Svědek psychotronických poprav, který svědčil veřejně byl tudíž absolutně nežádoucí.

Do fašistického psychotronického programu jako frekvenční otloukánek jsem byla fašisty přidána poté, 

co nepochopitelně pro naše katy přežila psychotronickou popravu moje dceruška (v roce 2017) 

a co jsem přežila svoji první vědomou popravu v červnu 2020, 

což nikdo z agresorů nechápal, 

neboť jsem měla spáchat sebevraždu skokem pod kola automobilů nebo pod vlak nebo padnout k zemi mrtvá,

 neboť neumožňovali odpočinek a člověk by zemřel na mrtvici nebo infarkt či absolutní vyčerpání, 

pokud by se nezabil sám zoufalý. 

To bylo jak mě vyhnali z domu a honili mě po poli a okolních vesnicích velkými vojenskými plasmovými generátory, které fašisté prodávali i do rukou některých našich lidí. 

Na tomto honu na mě se podílelo 770 vojenských plasmových generátorů, 

takže to byla první velká prohra LUFTHAFFE na našem území. 

Velké množství těchto zbraní bylo při tomto boji desintegrováno na funkci PANACEJSKOU ARMÁDOU ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA. 

Celou dobu jsem nebyla seznámena s pravdou o tom jak se válka vede, 

měla jsem svědčit na internetu různé možné verze vývoje této celosvětové války, 

což bylo součástí strategie ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA, 

který sledoval záměry LUFTHAFFE dlouhodobě 

a viděl jak mění svoje rozhodnutí podle vývoje situace. 

Byl proto neustále o dost napřed a mohl odhadovat co mají za lubem, 

aby mě mohl chránit. Jinak by to nemohl dokázat.

Fašisté měli kolem 500 milionů zbraní celosvětově 

a byla proti nim postavena PANACEJSKÁ ARMÁDA čítající celosvětově 500 milionů mužů 

všech národností z druhé strany naší reality, kteří sloužili absolutní nirváně i přes 30 roků. 

Takže zhruba na jednu zbraň byl jeden panacejec, 

který ji objevil a hlídal, ale některé se zneškodňovaly hromadně 

a bylo potřeba do nich pálit ve velkém množství vojáků druhé říše, 

aby se rozbily nebo deaktivovaly na programu.

Mnozí vojáci si splnili svoje úkoly a položili těla, 

aby se inkarnovali znovu do dětí buď na této planetě nebo ve druhé říši ZA ZRCADLEM.

Neustále se zesilovaly proti fašistickým útokům na Zemi v druhé naší říši psychotronické klece a programovaly se BOŽÍ MLÝNY L'MURTENETU, ČEHOŽ JSEM BYLA SVĚDKEM SVÝM TĚLEM, 

PROTOŽE SE TO ZKOUŠELO VŠECHNO NA MNĚ.

Cítila jsem, jak se působení zbraní zmírňuje, jak mu brání skeny a sanační protistřely, které mě zapínaly, když mě frekvenční fauling vypnul.

Připadala jsem si jako elektrická loutka.

Jeden z nejhorších zážitků byly jakési plasmy jevící se jako podzemní. 

Střílely do nohou a vypadalo to tak jakoby byly zakopané v zemi 

pod silnicí nebo chodníkem a člověku nedovolily chodit po městě. 

Tyto plasmové generátory si u nás fašisté zakopávali skutečně do země v místech, 

kde stavěli nová osvětlení. Jsou zabudována do elektrických obvodů a jsou neobyčejně silná. 

Některá měli v podzemních psychotronických doupatech, 

stačilo je umístit v nejnižší nadmořské výšce do 1000km na dostřel, aby šlo střílet jakoby z podzemí.

Pokud by nezasáhl ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA, 

čeští lidé by neměli žádný únik, jedině do lesů, kde by je fašisté zaměřovali a odstřelovali následně. 

Měli i termovizní zaměřovače a spacetimeviewery.

Frekvenční zločinci měli totiž strategie nejprve člověku znemožňovat doma ležet v jeho posteli, 

postupně jste nemohli ani sedět, jenom stát, pak když jste stáli, 

tak vás zaměřili a museli jste chodit nebo utíkat a nakonec vyběhnout z domu. 

Tam na vás konali hony. 

Takže jste jako jejich zaměřená oběť nakonec zjistili, že nemáte kam utéci. 

Doma na vás mohly střílet různá psychotronická zařízení, 

která byla dopředu zabudována do elektrospotřebičů a aktivovali je až když chtěli popravovat. 

Střílel počítač při prohlížení stránek, střílelo mě elektrické topení, 

mamčina trouba, která navíc tikala jako bomba, 

střílela po měn indukční deska, měla jsem psychotronický elektrický kávomlýnek a konvici, 

která střílela radioaktivní pumy do vařené vody. 

Střílel po mně satelitní příjmač a wifi zesilovač vydával psychotronické frekvence, 

které rozrušovaly srdeční činnost.

Venku po vás střílely lampy veřejného osvětlení, trolejbusy, tramvaje, 

do metra se prý nedalo ani vstoupit, střílely automobily, 

blýskaly vám do očí radioaktivní oslepující skeny z bezpečnostních zařízení obchodů 

a institucí a nakonec vás třeba satelitně zaměřili 

a stříleli do hlavy ve vašem vědomí a vnímali jste, 

že jste popravováni všemi způsoby a že se nemáte kam ukrýt a kde požádat o pomoc či úlevu.

fašisté věděli jak se chovají psychotronické střely, 

že je lze uchovat v elektrickém obvodě domů a v kovových materiálech nejdéle a nejkvalitněji. 

Proto na našem území stavěli západní agresoři mnoho kovových konstrukcí od obchodních budov, 

po kovová okna na mnoha místech, kovová oplocení parkovišť, kovové pouliční lampy. 

Česká republika je těchto zařízení plná. Spouštěly se satelitně nebo po internetu.

Česká republika byla pro mnohé systémy testovací zóna 

a proto je naprosto unikátní v počtu těchto instalovaných zařízení. 

Můžete se ptát čí výroby jsou a koho západního zboží tady máme nejvíce.

NAŠE ÚZEMÍ MĚLO BÝT SPECIÁLNĚ VYUŽÍVÁNO JAKO TESTOVACÍ I DO BUDOUCNA, TAKŽE NAŠI OBČANÉ MĚLI BÝT DLOUHODOBĚ MASAKROVÁNI "ZÁHADNÝMI CHOROBAMI". 

PLÁNŮ FREKVENČNÍCH ZLOČINCŮ BYLO HODNĚ, 

ALE DÍKY NAŠEMU OSVOBOZOVÁNI SE NEZREALIZOVALY.

Jako vojenská volavka jsem měla za úkol různě běhat po domě, 

větrat a odsufokovat naše domy, ve kterých po mně stříleli, 

měla jsem vybíhat ven a běhat po venku, 

chodit po městě a vlastním tělem odhalovat v různých budovách, 

co tam měli zapojeno za válečnou šikanu, aby mohla být desintegrována na funkci 

a abych ji mohla světu popsat veřejně.

Mohu prohlásit, že český národ neměl bez tohoto osvobození z druhé říše žádnou šanci přežít 
a svět neměl šanci sám se osvobodit, 
byla by to drasticky krutá hrůzovláda, 
ve které by vládla soudní šaría. 
Kdokoli mohl být zlikvidován těmi nejhrůzostrašnějšími popravčími způsoby.
ZLOČINCŮM BYLA ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA ZMĚŘENA VINA A NYNÍ BUDOU ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOSTÍ ŘÍZENI DO JEJICH POKÁNÍ.

Někteří již obdrželi nejhorší trest jaký je možný.