HLEDÁME 

STÁLÝ MEDIÁLNÍ TÝM ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA

&
ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA ABSOLUTNÍ MELCHISEDEK ŽENA AUM

AUM AUMJEHOVA AUM

ABSOLUTNÍ BOŽÍ MANŽELKY ABSOLUTNÍHO BOHA VŠECH ABSOLUTEN

ABSOLUTNÍHO GÉNIA ABSOLUTNÍHO AUMDŽINA QUATROWANDUO HÁBA SOLÚTA AGAPE AUM AUMJEHOVY AUM AUM AUMMATRIXE AUM MELCHISEDEKA AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU

©

JAK SI NÁŠ MEDIÁLNÍ TÝM PŘEDSTAVUJEME

NÁŠ STVOŘITELSKÝ AUMPERESNÍ TÝM BUDE ČÍTAT ASI 1000 SPOLUPRACOVNÍKŮ, 

KTEŘÍ BUDOU PLNIT RŮZNĚ OBTÍŽNÉ A ČASOVĚ RŮZNORODÉ ÚKOLY ZATÍM NEJBLIŽŠÍCH 10 LET. 

BUDEME UZAVÍRAT SVĚT STARÝ, BEZOHLEDNÝ, LŽIVÝ A NÁSILNÝ, KTERÝ BUDE TŘEBA PŘESNĚ POPSAT DOKUMENTARISTICKY RACIONÁLNĚ PRAVDIVĚ A SEBRAT POCITY ZÚČASTNĚNÝCH NEJVÍCE POVOLANÝCH VYJADŘOVAT SE K DANÉMU TÉMATU. BUDEME STAVĚT MUZEA ZLA A DOBRA. BUDEME UPRAVOVAT UČEBNICE. POTŘEBUJEME INVESTIGATIVNÍ KAMERAMANY, REŽISÉRY, STŘIH, FOTOGRAFY, REPORTÉRY, DOKUMENTARISTY, RÉVISTY,  ŽURNALISTY A NOVINÁŘE, MODERÁTORY A DALŠÍ PRACOVNÍKY. NIKDO NESMÍ VYJADŘOVAT DOMNĚNKY, KTERÉ BY KOMUKOLI NESPRAVEDLIVĚ UBLIŽOVALY A NIČILY MU PERSPEKTIVU VE SPOLEČNOSTI, PRACOVNÍCI DOSTÁVAJÍ PŘESNÉ ÚKOLY, JEJICH NÁPLŇ A ZÁMĚR. TEN JE VŽDY POMOCI VŠEM ZLEPŠIT SITUACI SMĚREM DO ABSOLUTNÍ NIRVÁNY VŠEHOBYTÍ, A TO CO NEJEKONOMIČTĚJI A NEJRYCHLEJI A NEJPŘÍJEMNĚJI PRO VŠECHNY. PŘÍPADNÉ ZLOČINCE NA VŠEHOBYTÍ PO CESTĚ UVĚDOMUJEME O ABSOLUTNÍM BOŽÍM ZÁKONĚ, KTERÝ BUDEME PŘEDÁVAT SVĚTU, PŘEVYCHOVÁVÁME A NAPRAVUJEME RADOU A POMOCÍ. PŘED NAŠÍ PRACÍ SE MODLÍME O POŽEHNÁNÍ NAŠEHO ZÁMĚRU.

BĚHEM PRVNÍCH LET PROBĚHNE GLOBÁLNÍ REFORMA MÉDIÍ.

www.globalnireformaumeniamedii.cz/profistruktura-medii/

NÁŠ TÝM JE NA ŽIVOT A NA SMRT, 

MILUJE NÁS OPRAVDU ZE SRDCE JAKO SVOJE VĚČNÉ RODIČE 

A MY MILUJEME JEJ, TEDY JE VĚŘÍCÍ V NÁS A NÁŠ ABSOLUTNÍ BOŽSKÝ ZÁMĚR VYTVOŘIT NA TÉTO PLANETĚ ABSOLUTNÍ NIRVÁNU PRO VŠECHNY BYTOSTI BOŽÍ A MY VĚŘÍME, ŽE TOMU TAK JE. 

VĚŘÍME SI, ŽE NIKDO Z NÁS NEMÁ ŽÁDNÝ POSTRANNÍ ÚMYSL UBLIŽOVAT KOMUKOLI. 

POMÁHÁME SI A NEŠKODÍME SI.

JE VLASTENECKÝ. MILUJE ČESKOU ZEMI A JEJÍ HISTORII CHCE PREZENTOVAT ABSOLUTNĚ PRAVDIVĚ A SPRÁVNĚ SPRAVEDLIVĚ HRDĚ A CHCE DÁLE PÁTRAT PO DETAILECH Z HISTORIE CELOSVĚTOVÉ. NÁŠ TÝM VYSÍLÁME I NA ZAHRANIČNÍ DOKUMENTARISTICKÉ MISE PO NĚKOLIKA LETECH MAPOVÁNÍ NAŠÍ ZEMĚ A JEJÍHO HISTORICKÉHO BOHATSTVÍ. ZVEME SI NA POMOC NAŠE HISTORIKY, KTERÉ MENTÁLNĚ SJEDNOCUJEME TÍM, ŽE KOMUNIKUJEME TELEPATICKY NA NAŠE PŘEDKY.

MILUJE VŠECHNA NÁBOŽENSTVÍ A NIKOMU NESTRANÍ, POPISUJE JE RACIONÁLNĚ A CHCE JE ZACHOVAT VŠECHNA REFORMOVANÁ JAKO UCHOVÁVAČE HISTORICKÝCH SKUTEČNOSTÍ. JSME ABSOLUTNÍ NÁBOŽENŠTÍ SYNKRETISTÉ.

PODPORUJE BEZ PŘEDSUDKŮ, CO JE SPRÁVNÉ A CO JE V NAŠEM VOLEBNÍM PROGRAMU.

VŠICHNI ČLENOVÉ NAŠEHO TÝMU SE VZDĚLÁVAJÍ SMĚREM DO PROFESIONÁLNÍHO ZPRACOVÁNÍ JEJICH ZADANÝCH REPORTÁŽÍ, ROZHOVORŮ A DOKUMENTŮ, ČAS NA VZDĚLÁNÍ JIM PROPLÁCÍME. V NAŠICH MEDIÁLNÍCH DÍLECH CITUJEME MYŠLENKY, O KTERÉ SE OPÍRÁME.

VŠECHNY OBČANY VEDE SVÝM MEDIÁLNÍM DÍLEM K ODPOVĚDNOSTI ZA SVOJE PŘEDEŠLÉ ČINY A VYUČUJEME MATRIXOVÉ ZÁKONY, KTERÝMI JSOU NAPROGRAMOVÁNY BOŽÍ MLÝNY, JEŽ NÁM VŠEM STEJNĚ ODMĚŘUJÍ ŽIVOTNÍ JEDNOTKY A POCITY ŠTĚSTÍ, POMOC A TRESTY ZA HŘÍCHY.

NAŠI SPOLUPRACOVNÍCI DODRŽUJÍ ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKONY SAMI, ABY NEBYLI OHROŽENI NENADÁLÝMI NEHODAMI A NEŠTĚSTÍMI A VADAMI NA ÚSUDKU ZE LŽI.

NÁŠ TÝM SE NEBRÁNÍ ABSOLUTNÍ CENZUŘE SVÉHO DÍLA A PŘIJÍMÁ ZA JEHO PRAVDIVOST A AUTENTIČNOST ABSOLUTNÍ ODPOVĚDNOST.

NÁŠ TÝM JE VEŘEJNĚ ZNÁMÝ, 

CHOVÁNÍ K NĚMU MÁ VEŘEJNĚ ZNÁMÁ PRAVIDLA, 

KTERÁ VEŘEJNOST RESPEKTUJE. 

NÁŠ TÝM BUDE MÍT SCHVÁLENÝ VSTUP ZA DOZORU POLICIE I DO SOUKROMÝCH PROSTOR NEOHLÁŠENÝ, MAJITEL ČI ZAMĚSTNANCI MAJÍ 30 MINUT NA ÚKLID PŘED VSTUPEM DO JEJICH PROVOZOVEN A SOUKROMÍ. NEŽ K TOMU DOJDE, VŠICHNI BUDOU MÍT DOSTATEK ČASU, ABY UKLIDILI A ODEVZDALI TO, CO DOMA ČI V PROVOZOVNÁCH MÍST NESMÍ NEBO TO NESMÍ BÝT VOLNĚ. BUDEME UKLÍZET PŘEDEPSANÝM ZPŮSOBEM VŠECHNY JEDY. BUDEME ČISTIT A VYKLÍZET A ODEVZDÁVAT NEPOTŘEBNÉ POUŽITELNÉ VĚCI DO MĚSTSKÝCH BAZARŮ. 

BUDEME ZAJIŠŤOVAT, ŽE SE NIKDE NEMUČÍ NA MALÉM PROSTORU ZVÍŘATA.

PŘIJÍMÁME DO SVÉHO TÝMU OSOBY ČESKÉ NÁRODNOSTI, ČESKÉHO JAZYKA, SPECIALIZOVANÉ SVÝM VZDĚLÁNÍM ČI ZÁJMEM V OBORECH, O KTERÝCH CHCEME ZPRACOVAT PODROBNÉ MEDIÁLNÍ ZPRÁVY. 

INKARNUJEME HISTORII A TVOŘÍME BUDOUCNOST TVORBOU PŘÍTOMNOSTI, KTERÁ JE UVĚDOMĚLE PRAVDIVÁ.

POKUD MÁTE ZÁJEM PRO NÁS PRACOVAT, ZAŠLETE NÁM SVŮJ ŽIVOTOPIS A SEPIŠTE ČI NATOČTE S NÁMI VAŠE A NAŠE SPOLEČNÉ DÍLO, KTERÉ UVEŘEJNÍTE JAKO VÝRAZ ÚCTY A RESPEKTU K NÁM.
KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ
P.O.BOX 23, STARÉ HRADIŠTĚ 53352
O ZASLÁNÍ ŽIVOTOPISU A NABÍDKY NA SPOLUPRÁCI NÁS INFORMUJTE V SMS NA TELEFONNÍM ČÍSLE:
+420 778 470 888
©