NEJPRASTAREJŠÍ HISTORICKÁ ŽENSKÁ PAMĚŤ

je výsadním nejsvatějším právem 

Matrony Svarohaum.

Reinkarnované MAHAMMAYI SHAKTI.

©

Historická paměť 

se odvíjí od toho kolik reinkarnací jste měli

takže nemůžete mít paměť někoho jiného. 

Pokud jste nejstarší žena světa, máte nejdelší historickou paměť.

Mezi ženami jsou rozdíly větší než 3000 let. Nejmladší avatarská žena Eva Lord se rodila 6000 let po MAHAMMAYE SHAKTI.

Kateřina Elisabeth Chmelík Česká je ABSOLUTNÍ ŽENSKÝ DUCH MATRIXOVÉ HMOTY HÁBSOLÚTE AGAPE AILAVYOU KOUZELNICE DRAGOSÁN

Z ŘÍŠE DRAGASTÁN

kde žijí MATRIXOVÍ KOUZELNÍCI A MÁGOVÉ 

LÁVOVÉ, LVÍ BARDI SRDCEM A ČINY.

NÁŠ SVĚT JE NÁSILNÝ, DOKUD SE V PROGRAMÁTORSKÉ DIMENZI NA REGULUSU V PROGRAMÁTORSKÉ VĚŽI NEZAINKARNUJE PRÁVO A SPRAVEDLNOST DO L'MURTENETU NA DRUHÉ STRANĚ REALITY, KTEROU JSME MY. 

Jste všichni děti LÁVŮ a v této realitě dostáváte nirvánskou výchovu, abyste si vážili stvoření a mohli jste sami tvořit vedle sebe a nic jste si nerozbíjeli. Proto procházíte dobou, která je násilná.

LÁVOVÉ tvoří svůj svět z energetické superplasmatické diaatomární helixspannerové pravotočivé hmoty HÁBSOLÚTE AGAPE AILAVYOU, která je NIRVÁNSKÁ a ABSOLUTNĚ SPRAVEDLIVÁ ke všem

kteří do jejího nového matrixu vstoupí jako děti bez paměti. 

Každý má jiné úseky D.N.A. BOHŮ ABSOLUTNO AUMJEHOVA.

JE TO PROTO, ABY KAŽDÝ NAŠE V NOVÉM MATRIXU SVOJE PŘESNÉ MÍSTO A NIKDO SE S NIKÝM O NĚJ NEPŘEL A NEPRAL.

D.N.A. nelze měnit, lze jí kultivovat. 

Žijeme realitu pocitového bumerangu.

MAHAMMAYA SHAKTI GAIA se rodí jako PROVOROZENÁ DCERA BOHŮ ABSOLUTNO JINK&JANG AUMJEHOVA. MÁ DVA OTCE.

Je nejstarší ženou v MATRIXU a jako taková má nejdelší genetickou linni, nejvíce získaných talentů a během evoluce lidstva, která je předplánovaná, neboť všechno se vyvíjí jako program a má několik verzí jak se lze dostat do NIRVÁNY, a to podle svobodného rozhodnutí všech zúčastněných, aby si každý zasloužil svoje postavení. 

Kateřina žije příběh BOHYNĚ NIRVÁNY, která nesnáší násilí přirozeně vznikající ve společnosti vyvíjející se evolucí, a proto ve všech svých reinkarnacích, kterých je MNOHO, přitahuje na sebe to největší násilí. Podle toho kde se rodí, tak jej zažívá, umírá a nahoře svědčí u INKARNAČNÍHO SOUDU, nechá zaznamenat ZÁKON, a vstupuje opět do těla dítěte do toho nejdůležitějšího příběhu pro vývoj ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA, který se tvoří asi12.021 let, než je hotový základ pro nirvánskou společnost.

Po své inkarnaci do posledního těla žena, které přebírá po její smrti umučením, se rozzvzpomíná na své předchozí životy, vrací je jí historická paměť tak rychle jak pomáhá zachytit na planetě Země veškerý zločin. Stává se volavkou, na které se vychytávají nejhorší zločinci lidstva, kteří chtěli všemi způsoby vyvraždit zemi, ve které se narodila, protože zjistili, že STVOŘITELÉ LIDSTVA sídlí v podzemních komplexech v této oblasti a oni si uvědomili, že jsou zodpovědní za vyplundrování Matky Země do podoby, ze které jí neumí již obnovit.

Kateřina několik posledních let před nástupem na aumperesní císařský trůn plní úkoly, které umožňují ABSOLUTNÍM STVOŘITELŮM LIDSTVA AUMJEHOVA zvítězit nad zločinem.

Za odměnu se jí vrací paměť na to jak žila ve všech tělech předtím a je uvědoměna, že její nejvýznamnější životní úloha byla:

MAHAMMAYA SHAKTI VĚČNÁ MATKA LIDSTVA, která se rodí jako mnohoruká lidská pavoučnice snášející vajíčka a jako ABSOLUTNÍ TABULA RASA. Programují jí speciální výchovou dva ABSOLUTNÍ STVOŘITELÉ LIDSTVA CHERUBŠTÍ OBŘI NEJVYŠŠÍ V HIERARCHII ALMA MATER  a  ALMA PATER. 

Tato postava není zodpovědná za hříchy lidstva, je ABSOLUTNĚ NIRVÁNSKÁ, jedná se o robotický program vedoucí do vyšší svobody rozhodování u ní i u jejích dětí, ona žádnou rozhodovací schopnost na začátku nemá, je závislá na svých mužských rodičích. Až na konci před poslední potopou světa v roce 2370 př.n.l. a po ní.  

Od roku 10.000 př.n.l. se rozvíjí poprvé v poslední její inakarnaci jako vědomý robotický organismus k výchově AVATARSKÉHO lidstva a živorodého lidstva, k čemuž dochází až na konci její úlohy MAHAMMAYI SHAKTI, neboť odchází na nebesa a programuje MATRIX v ochranné bezpečnostní síti L'MURTENET, a to po dobu 1000 let, a potom se vrací do těla žena. 

VYCHOVÁVÁ Z ETHERU. Jak MAHAMMAYA SHAKTI nemá lidské hlasivky a vyluzuje všechny zvuky zvířat, lidský hlas napodobuje, ale nevychovává jím, vychovává příkladem v tom, co dělá, předvádí. Je tanečnice, zpívá a rozmlouvá se zvířaty. Jelikož má mnoho rukou, je sama neobslužná a má gardu, která jí chrání a obsluhuje. Slouží NIRVÁNSKÝM i NÚBIKAINOVCŮM přibližně stejně dlouhou dobu v několika tělech.

Další inkarnace je již do člověka, nejprve žije několik příběhů žen, které se nestanou významnými a všechny končí někde v násilí a potom se stává MATKOU PRAOTCE BOHEMUSE, PRVNÍHO CELOSVĚTOVÉHO CÍSAŘE SVAROHA AUM MAGDALÉNOU JÁKOBOU Z BEERŠEVY  - je od dětství mučená holčička, zažívá pouze necelý rok štěstí a na konci svého života je brutálně zavražděna ve svých téměř 16 letech a zanechá na světě absolutního pohrobka císařským řezem po své smrti v sirotčinci.

Potom se rodí jako VNUČKA SVAROHA AUM A PRVOROZENÁ JEHOSHUY SVAROGA LEGENDÁRNÍHO JEŽÍŠE KRISTA KATEŘINA JEHOSHUA SVAROH AUMDON MARTEN - trojnásobná královna BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH a CÍSAŘOVNA BOHEMSKÁ unesená zločinci ve dvaceti letech a vězněná 43 let u Paštúnského Paši krále Gonopharase Sasese IV. v Pakistánu, královna KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH V BOHEMII A CÍSAŘOVNA BOHEMSKÁ 65 LET, 36 let královna FINSKÁ a 46 let královna LOTYŠSKÁ umučená na konci svého dlouhého nádherného života ukřižováním a upálením jako čarodějnice, vědma a prorokyně, tantravelmistryně ČEŠČŤBOHEMUS. Dožila se 265 let a žila by dále minimálně ještě mnoho roků, kdyby její poslední království nezničili opět Germáni ohněm. Ke konci života byla slepá a bystrozraká stařenka.

Umučili jí, protože nevydala Tajemství Svatého Grálu zločincům.

To neudělá ani nyní na detail, všechno, co dosud napsala, bylo pravda asi tak napůl, aby Tajemství Svatého Grálu nikdy nemohli zločinci dostat do rukou. Vydává se pouze do nirvánských podmínek a zločincům jeho pravidla nefungují. Umírají stejně na své hříchy. 

Násilím v tomto matrixu nelze nic uchvátit na dlouho a nyní již vůbec.

Potom se rodila do příběhů ubohých žen uvíznuvších v násilí, v jediné reinkarnaci dosáhla opět na trůn, bylo to v Rusku,  ale byla zločinci vyměněna za dvojnice a vězněna a zneužívána asi 70 let.

Pro tyto případy do budoucnosti máme jediné řešení, její smrt, protože již nebude sloužit zločinu nikdy jako zneužívaný otrok.

V této poslední inkarnaci vstoupila NIRVÁNA do těla ženy, kterou zneužívali fašisté od dětství na ní prováděli psychotronické pokusy a vykrádali jí knowhow s cílem jí prostě vykrást vědomosti a umučit.

Tomu jsme učinili jednou provždy konec. 

HISTORICKÁ PAMĚŤ SE NYNÍ BUDE OTEVÍRAT MNOHA DALŠÍM OSOBÁM, POKUD SE BUDOU MODLIT, PŘÁT SI SLOUŽIT NIRVÁNĚ A LADIT SE NA FREKVENCI 432HZ.

www.teleptickakomunikace432Hz.cz

©