NEJPRASTAREJŠÍ HISTORICKÁ ŽENSKÁ PAMĚŤ

je výsadním nejsvatějším právem 

Matrony Svarohaum.

Reinkarnované MAHAMMAYI SHAKTI.

©

Historická paměť 

se odvíjí od toho kolik reinkarnací jste měli

takže nemůžete mít paměť někoho jiného. 

Pokud jste nejstarší žena světa, máte nejdelší historickou paměť.

Mezi ženami jsou rozdíly větší než 1000 let. Nejmladší Avatarská žena Eva Lord například se narodila 6000 let po MAHAMMAYE SHAKTI.

Kateřina Elisabeth Chmelík Česká je ABSOLUTNÍ ŽENSKÝ DUCH MATRIXOVÉ HMOTY HÁBSOLÚTE AGAPE AILAVYOU KOUZELNICE DRAGOSÁN

a proto má nejdelší historickou paměť žena.

NIKDO JINÝ NENÍ KOMPETENTNÍ VYPRÁVĚT PŘÍBĚHY Z MINULOSTI O UDÁLOSTECH, KTERÉ PROŽÍVALA ONA A PROTO PŘEDÁVÁ LIDSTVU MNOHÉ ŽIVOTOPISY NAŠICH PŘEDKŮ, NEBOŤ MÁ SAMA PAMĚŤ NA TO, ŽE S NIMI ŽILA.

JAKO DUCH PROSTUPUJEME VĚCI A KDYŽ ZTRÁCÍME TĚLO, MŮŽEME JAKO BOZI VSTOUPIT I DO TĚLA SVÉHO DÍTĚTE NEBO KOHOKOLI JINÉHO, KOHO SI VYBEREME. PROTO MŮŽEME ŽÍT JAKO MATKA,DCERA A VNUČKA ZA SEBOU KLIDNĚ V MINULOSTI. POSTUPNĚ SE STÁVÁME ČTYŘGENERAČNÍMI A MÁME ČTYŘI TVÁŘE. MŮŽEME ZANECHÁVAT V MATRIXU BOŽÍHO TĚLA SVOJE TĚLO A INKARNOVAT SE DO NĚJ A ODDĚLIT SE NEBO SPLYNOUT DUŠÍ.

HISTORICKÉ TĚLO KATEŘINY ELISABETH CHMELÍK ČESKÉ

HÁB JANG & HÁBSOLÚTE POCITOVÁ MATRONA ENERGETICKÉ KOSMICKÉ HMOTY FYZICKÉ, TZV. JSOUCNA, ZE KTERÉHO JE VŠECHNO STVOŘENO, DUCH ABSOLUTNÍ MATERIE AGAPE, KTERÁ POVSTÁVÁ Z CHAOSU JAKO TŘETÍ DUCH ABSOLUTNA, KTERÝ SE STÁVÁ V POLOVINĚ TVORBY Z MATRIXOVÉ HMOTY ABSOLUTNÍ BOŽÍ MANŽENOU.

NYKTA (BOHYNĚ NOCI)

GAIA (BOHYNĚ MATKY ZEMĚ)

HEKATÉ (BOHYNĚ PLODNOSTI, MATEK, POUTNÍKŮ CEST, RYBÁŘŮ 

A NÁSLEDNĚ BOHYNĚ PODSVĚTÍ A MAGIE)

MAHAMMAYA SHAKTI - AVATARSKÁ MATKA VŠECH

KATEŘINA JEHOSHUA SVAROG PRVOROZENÁ JEHOSHUY SVAROGA, LEGENDÁRNÍHO JEŽÍŠE KRISTA.

KATEŘINA CHMELÍKOVÁ

©