NEJPRASTAREJŠÍ HISTORICKÁ ŽENSKÁ PAMĚŤ

je výsadním nejsvatějším právem 

Matrony Svarohaum.

Reinkarnované MAHAMMAYI SHAKTI.

Historická paměť 

se odvíjí od toho kolik reinkarnací jste měli

takže nemůžete mít paměť někoho jiného. 

Pokud jste nejstarší žena světa, máte nejdelší historickou paměť.

Kateřina Elisabeth Chmelík Česká je ABSOLUTNÍ ŽENSKÝ DUCH MATRIXOVÉ HMOTY HÁBSOLÚTE AGAPE AILAVYOU KOUZELNICE DRAGOSÁN

Z ŘÍŠE

kde žijí MATRIXOVÍ KOUZELNÍCI A MÁGOVÉ 

zvaní LÁVOVÉ, LVÍ BARDI SRDCEM A ČINY.

NÁŠ SVĚT JE NÁSILNÝ, DOKUD SE V PROGRAMÁTORSKÉ DIMENZI NA REGULUSU NEZAINKARNUJE PRÁVO A SPRAVEDLNOST DO L'MURTENETU NA DRUHÉ STRANĚ REALITY, KTEROU JSME MY. To se děje dříve, než vůbec vyšleme jakékoli energie pro tvorbu Matky Země ve sluneční soustavě. 

Jste všichni děti LÁVŮ a v této realitě dostáváte nirvánskou výchovu, abyste si vážili stvoření a mohli jste sami tvořit vedle sebe a nic jste si nerozbíjeli. Proto procházíte dobou, která je násilná.

LÁVOVÉ tvoří svůj svět z energetické superplasmatické diaatomární helixspannerové pravotočivé hmoty HÁBSOLÚTE AGAPE AILAVYOU, která je NIRVÁNSKÁ a ABSOLUTNĚ SPRAVEDLIVÁ ke všem

kteří do jejího nového matrixu vstoupí jako děti. 

Každý má jiné úseky D.N.A. BOHŮ ABSOLUTNO AUMJEHOVA.

JE TO PROTO, ABY KAŽDÝ NAŠE V NOVÉM MATRIXU SVOJE PŘESNÉ MÍSTO A NIKDO SE S NIKÝM O NĚJ NEPŘEL A NEPRAL.

D.N.A. nelze měnit, lze jí kultivovat. 

Žijeme realitu pocitového bumerangu.

Kateřina Elisabeth Chmelík Česká je Kateřina L'MURTEN, PROVOROZENÁ DCERA BOHŮ ABSOLUTNO JINK&JANG AUMJEHOVA. MÁ DVA OTCE.

Je nejstarší ženou v MATRIXU a jako taková má nejdelší genetickou linni, nejvíce získaných talentů a během evoluce lidstva, která je předplánovaná, neboť všechno se vyvíjí jako program a má několik verzí jak se lze dostat do NIRVÁNY, a to podle svobodného rozhodnutí všech zúčastněných, aby si každý zasloužil svoje postavení. 

Kateřina žije příběh BOHYNĚ NIRVÁNY, která nesnáší násilí přirozeně vznikající ve společnosti vyvíjející se evolucí, a proto ve všech svých reinkarnacích, kterých je 144, přitahuje na sebe to největší násilí. Podle toho kde se rodí, tak jej zažívá, umírá a nahoře svědčí u INKARNAČNÍHO SOUDU, nechá zaznamenat ZÁKON, a vstupuje opět do těla dítěte do toho nejdůležitějšího příběhu pro vývoj ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA, který se tvoří 12.020 let, než je hotový základ pro nirvánskou společnost.

Po své inkarnaci do posledního těla žena, které přebírá po její smrti umučením, se rozzvzpomíná na své předchozí životy, vrací je jí historická paměť tak rychle jak pomáhá zachytit na planetě Země veškerý zločin. Stává se volavkou, na které se vychytávají nejhorší zločinci lidstva, kteří chtěli všemi způsoby vyvraždit zemi, ve které se narodila, protože zjistili, že STVOŘITELÉ LIDSTVA sídlí v podzemních komplexech v této oblasti a oni si uvědomili, že jsou zodpovědní za vyplundrování Matky Země do podoby, ze které jí neumí již obnovit.

Kateřina několik posledních let před nástupem na aumperesní císařský trůn plní úkoly, které umožňují ABSOLUTNÍM STVOŘITELŮM LIDSTVA AUMJEHOVA zvítězit nad zločinem.

Za odměnu se jí vrací paměť na to jak žila ve všech tělech předtím a je uvědoměna, že její nejvýznamnější životní úloha byla:

MAHAMMAYA SHAKTI VĚČNÁ MATKA LIDSTVA, která se rodí jako dvanáctiruká lidská pavoučnice snášející vajíčka a jako ABSOLUTNÍ TABULA RASA. Programují jí speciální výchovou dva ABSOLUTNÍ STVOŘITELÉ LIDSTVA CHERUBŠTÍ OBŘI NEJVYŠŠÍ V HIERARCHII ALMA MATER  a  ALMA PATER. Tato postava není zodpovědná za hříchy lidstva, je ABSOLUTNĚ NIRVÁNSKÁ, jedná se o robotický program vedoucí do vyšší svobody rozhodování u ní i u jejích dětí, ona žádnou rozhodovací schopnost na začátku nemá, je závislá na svých mužských rodičích. Až na konci před poslední potopou světa v roce 2370 př.n.l. a po ní.  Od roku 10.000 př.n.l. se rozvíjí poprvé v poslední její inakarnaci jako vědomý robotický organismus k výchově AVATARSKÉHO lidstva a živorodého lidstva, k čemuž dochází až na konci její úlohy MAHAMMAYI SHAKTI, neboť odchází na nebesa a programuje MATRIX v ochranné bezpečnostní síti L'MURTENET, a to po dobu 1000 let, a potom se vrací do těla žena. VYCHOVÁVÁ Z ETHERU. Jak MAHAMMAYA SHAKTI nemá lidské hlasivky a vyluzuje všechny zvuky zvířat, lidský hlas napodobuje, ale nevychovává jím, vychovává příkladem v tom, co dělá, předvádí. Je tanečnice, zpívá a rozmlouvá se zvířaty. Jelikož má 12 rukou, je sama neobslužná a má gardu, která jí chrání a obsluhuje.

Předtím žije v těle mluvící axolotelské hvězdice PANACENY, kterou se živí dva ABSOLUTNÍ INKARNÁTOŘI, když tvoří všechna zvířata. Vyučuje všechna zvířata jejich řeči. Rodí se znova a znova a odchází do ETHERU programovat ZÁKONY pro zvířata do L'MURTENETU. 

Rozumí řeči všech zvířat.

Další inkarnace je již do člověka, nejprve žije 11 příběhů žen, které se nestanou významnými a všechny končí někde v násilí a potom se stává MATKOU PRAOTCE BOHEMUSE, PRVNÍHO CELOSVĚTOVÉHO CÍSAŘE SVAROHA AUM MAGDALÉNOU JÁKOBOU Z BEERŠEVY  - je od dětství mučená holčička, zažívá pouze necelý rok štěstí a na konci svého života je brutálně zavražděna ve svých téměř 16 letech a zanechá na světě absolutního pohrobka císařským řezem po své smrti v sirotčinci.

Potom se rodí jako VNUČKA SVAROHA AUM A PRVOROZENÁ JEHOSHUY SVAROGA LEGENDÁRNÍHO JEŽÍŠE KRISTA KATEŘINA JEHOSHUA SVAROG AUMDON MARTEN - trojnásobná královna BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH unesená zločinci ve dvaceti letech a vězněná 43 let u Paštúnského Paši krále Gonopharase Sasese IV. v Pakistánu, královna KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH V BOHEMII ČEŠŤ A CÍSAŘOVNA BOHEMSKÁ 65 LET, 36 let královna FINSKÁ a 46 let královna LOTYŠSKÁ umučená na konci svého dlouhého nádherného života ukřižováním a upálením jako čarodějnice, vědma a prorokyně, tantravelmistryně ČEŠŤANKA BOHEMUS. Dožila se 210 let a žila by dále minimálně ještě 50 roků, kdyby její poslední království nezničili opět Germáni ohněm. 

Umučili jí, protože nevydala Tajemství Svatého Grálu zločincům.

To neudělala ani nyní, všechno, co dosud napsala, bylo pravda asi tak napůl, aby Tajemství Svatého Grálu nikdy nemohli zločinci dostat do rukou. Vydává se pouze do nirvánských podmínek a zločincům jeho pravidla nefungují. Umírají stejně na své hříchy. 

Násilím v tomto matrixu nelze nic uchvátit na dlouho a nyní již vůbec.

Potom se rodila do příběhů ubohých žen uvíznuvších v násilí, v jediné reinkarnaci dosáhla opět na trůn, bylo to v Rusku,  ale byla zločinci vyměněna za dvojnice a vězněna a zneužívána 70 let.

Pro tyto případy do budoucnosti máme jediné řešení, její smrt, protože již nebude sloužit zločinu nikdy jako zneužívaný otrok.

V této poslední inkarnaci vstoupila NIRVÁNA do těla ženy, kterou zneužívali fašisté od prenatálního stádia a od dětství na ní prováděli psychotronické pokusy a vykrádali jí knowhow  s cílem z ní udělat buď věčnou mumii v muzeu, kdyby převzali zemi skre uzlový bod G5, který jim ovšem designtegrovala, nebo z ní udělat zápalnou faulplasmovou oběť satanovi Ďáblu, kdyby se jim nepovedlo převzít Českou Republiku, nebo jí unést a používat jí na psychotronické pokusy s předěláváním těla na mimozemšťana a nebo jí ukřižovat a upálit faulplasmově a všechno tady odbouchnout včetně planety Země. 

Tomu jsme zčinili jednou provždy konec. 

Válku jsem vyhráli a zničili jsem jim všechny zbraně  adali jsem je do psychotronické detence, než je budeme vyslýchat a převychovávat detenčně každého jinak.

Přebíráme si všechny systémy správy společnosti do svých rukou a nikdo jiný kromě INKARNAČNÍ VLÁDY LIDSTVA, která vládne z ETHERU a z NITRA MATKY ZEMĚ nebude mít práva je vlastnit a zneužívat. Všem zločincům, kteří je ukradli jejich majitelům a zavraždili je, je zavraždění probudivší se v říši ETHER do nových těl, odebrali a nyní je opravují a budou je dávat k dispozici voleným vládám.

Kateřina ELisbaeth Chmelík Česká BODHÍVA HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEKLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU spolupracuje na jejich opravách jako MATRONA SVAROHAUM.

Skrze ní budou vypovídat všichni umučení, kteří pro nirvánu pracuji v PATROLE SVAROHAUM z ETHERU.