HADÍ A DRAČÍ SÍLA

K čemu slouží a jak ji zažít

AUM AUMJEHOVA AUM

HADÍ A DRAČÍ SÍLA

Katapultujte se po 3 letém sakrálním celibátu a po legalizaci cannabisy jako prostředku komunikace 

s našimi předky do svých absolutních životních postavení a objevte všechny svoje talenty.

JAK SE SPOUŠTÍ HADÍ A DRAČÍ SÍLA?

Co je to hadí a dračí síla?

Jedná se o multiorgasmický extatický prožitek těla, mysli a srdce, kdy víte, že to byla hadí nebo dračí síla.

Jedná se o sérii elektrizujících pulzujících kožních vjemů, vjemů sexuálních v caducejské ose a vjemů v hlavě a srdci a magnetických orgánech, které nastanou v důsledku vyvrcholení vašeho sexuálně-sensuálního vztahu a je to velice očistný proces, při kterém se otevírá vědomí a ke kterému dochází pouze v oboustranné sexuální vášni, ideálně za použití cannabisy či jiného přirozeného přírodního halucinogenního prostředku jako například ayahuasca, která je jemnější pro ty, co se napoprvé bojí vzít halucinogen silný.

S ayahuaskou musíte jednat s velikou pokorou, jinak by vám mohlo být silně nevolno. 

Jejímu použití předchází rituál, který umí šamani. Ayahuaska není u nás moc dostupná a není legální jako jakýkoli halucinogen, což není správně.

Cannabisu budeme pěstovat ve státních pěstírnách a bude na předpis.

Abychom tuto sílu zažili, musíme se naučit pracovat s halucinogeny správně a správně si nastavit sexuálně-sensuální vztahy.

Proto musí vyjít jiný zákon legalizující jejich používání a musí být dostupné na velekněžský a lékařský předpis a musí být umožněno pěstovat omezený počet rostlin a zpracovávat je pro svoji vlastní potřebu. 

Lidé musí dostat návod, který schvaluje stát. 

Nemůžeme zažívat hadí a dračí sílu ve strachu, že děláme něco ilegálně nebo se toho bojíme, co nám to udělá.

Hadí a dračí síla se spouští v absolutním duálním páru 

a nebo v páru tantravelmistrovském, kdy tantravelmistr muž probouzí v ženě, 

která měla negativní sexuálně-sensuální vztah či vztahy, bohyni.

Jinak to nejde.

Pokud máte neuspokojivý sexuální či už jenom pouze sensuálně neuspokojivý vztah, tak jej ukončete a zahajte celibát.

ZDE JE POPSÁNA INKARNAČNÍ PŘECHODNÁ SEXUALITA, NEŽ VEJDEME DO MÉDIÍ, POTOM JI UKONČÍME.

www.12345678910.cz

Sexuální hadí a dračí síla se spouští pouze v absolutní oddanosti v páru muž - žena, kdy existuje na obou stranách vášeň pro tělo, mysl i srdce našeho protějšku, se kterým sdílíme intimní chvíle.

Musí nastat souznění srdečních duší, jinak se hadí a dračí síla nespustí a nebo ji zažijete a potom brzy vyprchá a nejde spustit. Pokud žijeme s někým, kdo vás blokuje pro vztah jiný, neuspokojuje vás sexuálně, nezažíváte s ním orgasmy a extázi a jste ze vztahu zklamaní, opusťte jej a nelitujte. 

Máte právo na hadí a dračí sílu. 

Proto jste přišli na zem, abyste je zažili, vyrostli jste do svých maximálních talentů, odevzdali jste je společnosti a odešli jste žít nový příběh. 

Přišli jste sem budovat absolutní nirvánu, jiný účel vaše bytí nemá a máte nárok na svoji vlastní absolutní nirvánu. Není to sobecké a není to špatně. Chtějte absolutno pro všecky a i pro sebe.

K čemu je hadí a dračí síla?

Na prvním místě jde o vzájemné uvědomění, že opravdu oba partneři k sobě momentálně absolutně duálně karmicky patří a mohou si pomáhat dosahovat vzájemně svých absolutních talentů.

Hadí a dračí silou se umožňuje spění do geniality v tom, v čem můžeme být dle našich genetických dispozic a zásluh momentálně nejlepší.

Objevujeme sami sebe a své možnosti, schopnosti, nové cesty, otevírá se nám vědomí.

Užíváme si život opravdu.

Nic si nenalháváme, protože tyto síly se nespouští jen tak, mají podmínky:

ABSOLUTNĚ VZÁJEMNĚ ODDANÁ VÁŠNIVÁ LÁSKA

ABSOLUTNÍ DŮVĚRA

ABSOLUTNÍ INTIMITA

ABSOLUTNÍ OBOUSTRANNÉ PŘÁNÍ ABSOLUTNÍ NIRVÁNY

ABSOLUTNÍ SVOBODA VE VZTAHU

ABSOLUTNĚ SE CHCETE NAVŽDY VĚČNĚ A UMOŽŇUJETE SI DO BUDOUCNA JINÉ VZTAHY, O KTERÝCH VÍTE, ŽE JE JICH 25 A JEJICH DOBA PŘICHÁZÍ NEČEKANĚ.

MILUJETE SE OPRAVDU

CHCETE, ABY VÁŠ PARTNER BYL ŠŤASTNÝ I BEZ VÁS, PŘEJETE MU TO A VÍTE, ŽE I NA VÁS ČEKÁ ABSOLUTNÍ LÁSKA JINDE, POKUD OD VÁS ODCHÁZÍ.

NETRUCHLÍTE, KDYŽ SE ODDĚLUJETE. VÍTE, ŽE SE KDYKOLI MŮŽETE SEJÍT VE VÁŠNI ZNOVA.

KDYŽ VÍTE, ŽE SI BEZ DRUHÉHO NEVÍTE RADY A CHCETE HO MÍT BLÍZKO SEBE, TAK TO VYJÁDŘETE. MĚL BY TO RESPEKTOVAT A POMOCI VÁM SE OSAMOSTATNIT. 

V LÁSCE ABSOLUTNO NENÍ ŽÁDNÁ BOLEST.

LÁSKA NEZRAŇUJE.

LÁSKA NEKLAME.

LÁSKA NEUBLIŽUJE.

LÁSKA VŽDY PŘEJE DOBRÉ, PŘESTOŽE UKÁZŇUJE, KDYŽ MUSÍ.

Díky hadí a dračí síle, mezi kterými je rozdíl, který poznáte, neboť dračí síla se nespouští s tantravelmistrem, ale s absolutním duálním partnerem, se kterým chceme sdílet život věčný, a těchto absolutních duálních partnerů máme 25 každý, dochází k probuzení vědomí našeho historického těla a objevíme kdo jsme byli v minulosti. Rozsvítí se nám historická paměť a vidíme, kdo jsme v celém svém historickém těle. 

To je možné pouze v sexualitě hadí a dračí a na cannabise.

Cannabisa je rostlina ABSOLUTNÍHO BOHA A ABSOLUTNÍCH VELEKNĚŽÍ LIDSTVA. 

Jedná se o propojovací rostlinu na naši historickou minulosti v tělech, neboť se reinkarnujeme, dokud nedosáhneme svého absolutního poslání a potom žijeme dohromady maximálně 1000 let v těle fyzickém a těle etherickém a pak se rodíme znovu jako my a od určitého okamžiku v dalším životě se probouzíme znovu do svého vysokého vědomí o tom, že jsme cyklický organismus LÁV, který je kosmickým dragodonem.

NYNÍ VYHLAŠUJEME PŘED VÝUKOU TANTRAVELMISTROVSKÉ SEXUALITY A SENSUALITY GRUDLICH 

3 LETÝ SAKRÁLNÍ OČISTNÝ CELIBÁT

ROZEJDĚTE SE TAM, KDE VÍTE, ŽE VÍTE, A SPOJTE SE TAM, KDE VÍTE, ŽE VÍTE.