DRUHY 

PSYCHOTRONICKÉHO MUČENÍ 9

ZE ZKUŠENOSTI STVOŘITELOVY SCHOVANKY

MATRONY SVAROHAUM

DALŠÍ NEMOCE ZPŮSOBENÉ FREKVENČNÍM FAULINGEM PSYCHOTRONICKÝCH VÁLEČNÝCH GENERÁTORŮ

BOŽÍ MLÝNY L'MURTENETU, které řídí evolučně naši realitu nikdy neměly ve svém plánu působit chronicky neléčitelná onemocnění lidem. Lidé měli odcházet na nebesa na povolání, pokud by dodržovali aktuální BOŽÍ ZÁKON. Pokud by ZÁKON nedodržovali, umírali by na mozkovou mrtvici nebo srdeční infarkt. Ty se rozlišovaly levostranné a pravostranné podle toho v čem byla ona bytost nedostatečná, zda se chovala zločinně k ostatním nebo zločin na sobě tolerovala či nebyla schopna odvrátit.

FAŠISTICKÁ LUFTHAFFE NWO zapojováním faulfrekvenčních sítí a frekvenčním plasmovým faulingem ovlivňovala zdraví a mentální tělo obyvatel jinak. 

NAPŘÍKLAD DESAKRALIZOVALA 

A DEBILIZOVALA. 

Vytvářela mentální mrzáky a srdeční zombie.

Existují určité frekvence, které ruší srdeční činnost a v srdci je uloženo svědomí 

a příchylnost k věcem a bytostem božím soucitně a milosrdně. 

Faulfrekvenčním působením na srdeční hrot oběti tak mohlo dojít k desakralizaci odosobněním a dlouhodobými pocity nevrlosti, nespokojenosti, nevraživosti, které vedly do hádek, hrubostí, agresivity a rozdělovaly bytosti výbuchy hněvu, neglektem k jejich potřebám 

a celkově ničily vzájemnou lásku a ochotu o sebe pečovat a zacházet jeden s druhým jemnocitně.

TAK FAŠISTÉ NIČILI NAŠIM LIDEM DOMA VZTAHY.

Tyto frekvence fašisté zabudovávali do přístrojů do elektrického proudu v domácnostech, do ledniček, praček a sušiček, do trouby, do wifi, do zesilovačů wifi, do tepelných čerpadel, které vydávaly slyšitelnou nebo neslyšitelnou frekvenci desakralizace.

Dále fašisté stříleli faulplasmové střely do levé mozkové kotule a do levého oka, čímž brali uvědomění, bezprostřední i dlouhodobou paměť, činili bytosti lidské pomalu uvažujícími, naivními, neschopnými vidět následky svého chování dlouhodobě. 

Dále přestřelovali hlasivky vlevo tak, že lidé měli vadné frekvence hlasu, 

které byly nepříjemné ostatním a ubíraly jim životní energie.

Celkově stříleli do levé strany těla tak, že lidé ztráceli inteligenci, 

neboť ztráceli vyváženost jin&jang energií a nedostávalo se jim mužské ochranářské síly. 

Ženy takto postižené toužily po silných mužích, kterým byly ovšem nesympatické, neboť desakralizace je činila nepřitažlivé. V nejhorší fázi takové bytosti dělaly nesmyslná rozhodnutí, 

která se okolí jevila jako pomatenost. 

Mohly se celkově zhoršit v morálce, mohly mít různé naivní představy. 

Při silném faulplasmování mohly mít oběti i halucinační stavy. 

Fašisté navíc používali k psychotronickému mučení různé 

otravy, 

které zadávaly pod pohrůžkou mučení a nebo za nějaké výhody někomu z okolí oběti, aby to nemohla poznat.

Tak jsem byla několikrát otrávena z jídla a do domu mi můj kat sypal kyanid draselný (CYANKÁLI) do zásuvek a skříní, který jsem dlouhodobě inhalovala a chovala jsem se v mnoha věcech pošetile. 

Těžko šlo odlišit, co dělala otrava a co psychotronické mučení.

Fašisté LUFTHAFFE měli v naší zemi systém poprav instalovaný do programů objednávání zboží online, takže popravovaným pak zasvěcení kati zasílali jedovaté nebo nefunkční zboží. 

Tak jsem dostala jed od PIZZA PANDA PARDUBICE na pizzu, ačkoli jsem byla opravdu dobrý zákazník, od Ovečkárny jsem dostala prudký do objednaných ovčích kůží, přicházelo mi zboží zajedované už na krabicích.

POPRVÉ MĚ OTRÁVIL MŮJ TEHDY JEŠTĚ MANŽEL V ROZCHODU V ROCE 2016 NĚČÍM, CO DĚLALO PRUDKÉ NAFOUKNUTÍ BŘICHA DO PODOBY ASI 8. MĚSÍCE BĚHEM NĚKOLIKA DNŮ, UDĚLALO SE MI ZLE HRŮZOSTRAŠNĚ, ZVRACELA JSEM A POTOM JSEM MĚLA BLUDY A HALUCINACE. MYSLELA JSEM SI, ŽE JSEM TĚHOTNÁ ZE SVATÉHO DUCHA A ŽE BUDU MÍT ZA 9 DNÍ DÍTĚ MÍSTO ZA 9 MĚSÍCŮ. PAK JSEM ROZBILA PALIČKOU NA MASO TELEVIZI A HYPNOTIZOVALA JSEM JÍ A VĚŘILA JSEM, ŽE JI BŮH SPRAVÍ. TAK JSEM JI CHODILA POZOROVAT MNOHO TÝDNŮ. RODILA JSEM VYKASTROVANÉ KOČKY A VĚŘILA JSEM, ŽE BUDOU MÍT KOŤATA. OTRAVA TO BYLA VELKÁ A MĚLA DLOUHODOBÉ NÁSLEDKY, NEBOŤ JSEM V NÍ UDĚLALA SPOUSTU NESMYSLNÝCH ROZHODNUTÍ. CO TO BYLO ZA JED JE ZÁHADA. FAŠISTÉ TO SEM VOZILI TAJNĚ A KATŮM SVÝCH OBĚTÍ TO ZASÍLALI SPECIÁLNÍMI KURÝRY. NEŠLO TO POŠTOU ANI ŽÁDNOU JINOU BĚŽNOU DORUČOVACÍ SPOLEČNOSTÍ, ABY JE NEŠLO ODHALIT.

PAK JSEM SI OSTŘÍHALA VLASY NA 9MM A VYVÁDĚLA JSEM V OTRAVĚ JEŠTĚ DALŠÍ RŮZNÉ VĚCI TAK, ŽE MI TO POKAZILO POVĚST. BYLA TO OVŠEM NĚJAKÁ MENTÁLNÍ OTRAVA, KTERÁ MĚLA SKONČIT BUĎ MOJÍ SMRTÍ, TO BYLO TĚSNÉ, NEBO MĚ CHTĚL MŮJ EX ZAVŘÍT DO BLÁZINCE NAVŽDY A PONECHAT SI NÁŠ SPOLEČNÝ MAJETEK. JENOMŽE SE MU TO NEPOVEDLO, ALE OD TÉ DOBY MI KURVIL POVĚST A VYKLÁDAL VŠUDE, ŽE JSEM ÚDAJNÝ SCHIZOFRENIK. CHTĚL MĚ POPRAVIT, PŘEDTÍM, NEŽ MĚ OTRÁVIL, MĚ PŘIŠEL ZNÁSILNIT, NADÁVAL MI A ŘVAL NA MĚ, ŽE SE BUDU DIVIT, BYLO JASNÉ, ŽE SE POMSTÍ ZA ROZCHOD.

PŘESMYKNUTÍ LEVÉ OČNÍ A LEVÉ MOZKOVÉ KOTULE:

Pokud dojde na přestřelení obou těchto kotulí, ztratíte soudnost a ztratíte navždy schopnost vidět realitu takovou jaká je. Zblázníte se. Pokud existují takové bytosti s přestřelenými kotulemi vlevo, jsou neléčitelné a je třeba jim podat po jejich souhlasu morfium ve vysoké dávce a odeslat jejich duši na nebesa. Jsou nesanovatelní dokonce i v druhé říši, jejich duše se musí zcela desintegrovat, očistit ve skenech a narodit se znova.

Oblíbenou hrou fašistů LUFTHAFFE bylo přestřelování těchto kotulí, aby vznikli retardovaní. 

Takto stříleli do dětí zejména kolem 1 - dvou let nejenom skrze čipy v očkování MMR a vznikali autisti a různě retardovaní. Retardovaný mohl vzniknout i později tím, že se ocitl díky psychotronickému mučení na psychiatrii, byl debilizován elektrickým proudem a jedovatými čipovanými lékojedy a zneschopněn se navrátit do své původní inteligence. 

Takto nám fašisté vytvářeli občany k péči, která nevedla již do vyléčení.

JAK SE PSYCHOTRONICKY VYTVÁŘELY NELÉČITELNÉ ČI ŠPATNĚ LÉČITELNÉ EKZÉMY

Psychotronické střely fašisté nastřelovali do kostí rukou, nohou, obličeje, lebky, a nastřelovali svědivé mučky. Když jste se začali drbat, tak se střely aktivovaly a začaly rozrušovat kůži tak, že vznikaly svědivé ekzémy. Ty šly, pokud byly nastřeleny hodně, léčit jedině kortikoidy, které ovšem při vysazení, dělaly ekzémy ještě větší a svědivější. Rozlézaly se a dělaly různé seborrhoické dermatitidy, lupénky, bércové vředy, nemoc motýlích křídel a další druhy neléčitelných či hodně špatně léčitelných poruch kůže.

Pokračování příště.