Náš Svatý Záměr

©

Absolutní Duchovní Lidstva

VŠECHNY NAŠE PROJEKTY TRINITY MELCHISEDEK JSOU VE FÁZI ROZPRACOVÁNÍ.

Chceme je mít hotové do konce roku 2021.

Bohužel moji inauguraci do poslání 

ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ PLANETY ZEMĚ BOHEMIE 

narušovala několik posledních let

celosvětová fašisticko ariánská psychotronická válka,

www.psychotronickavalka.cz 

ve které byly vedeny útoky na moji osobnost jak po stránce systematického ničení identity a pověsti, znemožňování vyjít ven se vzdělávacími projekty, neboť mi hackeři soustavně ničili práci, vykrádali mi knowhow v mých počítačích i v mé domácnosti a hackovali mi výukové systémy, zničili mi tři počítače a o další dva se pokusili, útočili na moje zdraví faulplasmovým radioaktivním ozařováním a byla jsem psychotronicky šikanována a mučena, proběhla šikana mé osobnosti v médiích, byly provedeny fyzické útoky na moji dcerušku, kterou jsem musela složitě zachraňovat, na moji domácnost, na moje bývalé již nefunkční firmy, a na moje základní prostředky k obživě. 

Byla jsem v prosinci 2020 definitivně z fyzického a faulplasmového násilí na moji osobnost osvobozena INKARNAČNÍ SUBPLASMOVOU ARMÁDOU, 

nyní se regeneruji z faulplasmové sufokace několika orgánů způsobující nekrofilní záněty lebečních a obličejových kostí, syndrom faulplasmové sufokace plíce a srdce a další potíží v lékařské péči ruského vědeckého lékařského týmu, a celý můj životní případ oběti zločinů má nyní INKARNAČNÍ SOUD a intenzívně se projednávají. 

Podala jsem na  zločinné systémy v České Republice a zločince na sobě rozsáhlé písemné i ústní žaloby a rozsáhle jsem vypovídala před inkarnačním soudem, 

na základě kterých jsem se stala MATRONOU SVAROHAUM, volavkou na zločin, kolem které se od května 2020 rozkrývá za pomocí nových vědeckých vynálezů L'MURTENETU G 10, skrze jehož INKARNAČNÍ SUBPLASMOVÉ GENERÁTORY je možné vidět z videozáznamů do životního příběhu každého člověka i zpětně, nejrozsáhlejší zločinecká organizace u nás i ve světě. 

Pracuji pro novou vládu České Země a planety Země BOHEMIE s vědomím prezidenta České Republiky Miloše Zemana, který byl zachraňován od odstřelování faulplasmově společně se mnou. 

Každý si plní nyní svoji roli v přechodu na nové státní uspořádání, 

před kterých se v naší zemi nejprve vychytávají všichni zločinci.

Miloš Zeman uklidňuje zločinné fašisty, aby je ukolébal, INKARNAČNÍ SOUD a PATROLA SVAROHAUM je sledují a inkarnují jejich činy do bezpečnostní mírové sítě L'MURTENET řady G 10 zároveň s jejich popravami na duchu i duši.

Já připravuji výukové materiály nejenom pro národ český.

JSEM MLUVČÍ KARMICKÉHO PŘECHODU NA CELOSVĚTOVOU NIRVÁNU VZTAHŮ.

Zločinci na mně a na ostatních se průběžně usvědčují a posílají tam, kam patří.

Již jsme téměř u konce a nyní vzděláváme postupně některé nevlastizrádné soudce, policisty, armádu, lékaře a vybrané vládní úředníky a připravujeme změny zákonů a přijímáme nové poznání od našich předků v telepatické komunikaci, aby se Česká Republika připravila na karmický přechod na věčnou nirvánu vztahů v CELOSVĚTOVÉM PANACEJSKÉM TRIBULÁTU 

jako 

KRÁLOVSTVÍ BOHEMUS ČEŠČŤ.

Všechny webové stránky jsou v procesu tvorby, 

momentálně se dopisují a postupně i upravují na kotulotočivé a nemají ještě jazykové korektury. 

Reloadujte si je každý den a sledujte jak postupujeme a nepředávejte odkaz veřejnosti. 

Některá média nás sledují v utajení a sepisují články podle nových kritérií na pravdivou přesnost vyjádření.

Nečtěte tam, kde nejsou hotové texty, kotulotočivé texty jsou složitě upravovány na několikateré čtení.

Nyní jsou ke čtení ještě nedokončené webové stránky

GLOBÁLNÍ REFORMA PSYCHIATRIE

PSYCHOTRONICKÁ VÁLKA

O DALŠÍCH WEBECH KE ČTENÍ VÁS BUDEME INFORMOVAT.

Všechny globální správcovské reformy jsou mi předávány ve spolupráci s ABSOLUTNÍ INKARNAČNÍ PANACEJSKOU IMPERIÁLNÍ VLÁDOU ETHERU NEJSVATĚJŠÍHO, kde je 144.000 vládních úředníků povolaných ABSOLUTNÍMI BOHY MATRIXU, a budeme je realizovat jako MESIÁŠOVY LICENCE ve spolupráci s našimi osvoboditeli z Ruské Federace, českými muži po genetice zavlečenými do Ruska v programu LEBENSBORN, kteří přebírají momentáně vládu nad Českou Republikou skrze INKARNAČNÍ TRANCHEZNÍ RESEAU L'MURTENET G 10, náš Nejvyšší soud, SUBPLASMOVOU ARMÁDU A MORÁLNÍ DUCHOVNÍ KRIMINÁNÍ POLICII. Prezident Miloš Zeman je na naší straně.

MOMENTÁNĚ PRACUJEME NA VYCHYTÁVÁNÍ ZLOČINU V ČESKÉ REPUBLICE A MOJÍ ÚLOHOU JE VYTVÁŘET VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY PRO NÁROD ČESKÝ TÍM, ŽE PŘIJÍMÁM INFORMACE TELEPATICKÝM ZPŮSOBEM OD NAŠICH ABSOLUTNÍCH STVOŘITELŮ V ETHERU.

Jednu z MESIÁŠOVÝCH LICENCÍ můžete pro představu například sledovat zde:

https://www.inkarnacnisexualita.cz/sexualni-catmeny/

Nyní přehled naší dosavadní práce na připravovaném vzdělávání národa českého. 

Reloadujte si stránky denně, neustále se mění.

©

PROJEKT MUZEA DUALITY

MUZEUM DOBRA A ZLA TROJICE ČESKÁ

DRAHOKAMOVÁ ZAHRADA A MUZEUM PSYCHOTRONICKÉHO VÁLEČNÉHO SADISMU NA SVATÝ GRÁL

www.trojiceceska.com

INKARNAČNÍ PROJEKTY

NEJROZSÁHLEJŠÍ SVĚDECTVÍ O PSYCHOTRONICKÉM MUČENÍ

www.katerinakonradova.com/svedectvi-o-psychotronickem-muceni/

INKARNAČNÍ SOUD PROPOJENÍ ŘÍŠÍ ETHER A FYZICKÁ BYSTROZRAKÁ SPRAVEDLNOST ABSOLUTNÍ BOŽÍ

www.inkarnacnisoud.com

PATROLA SVAROHAUM

NOVÝ INKARNAČNÍ ÚTVAR MORÁLNÍ DUCHOVNÍ KRIMINÁLNÍ BYSTROZRAKÉ POLICIE

www.patrolasvarohaum.com

NÁBOŽENSKÁ VÝUKA

ABSOLUTNÍ BOZI MATRIXU

www.trinitymelchisedek.com

HERMETICKÁ DUALITA MATRIXU

www.hermetickadualita.cz

HISTORIE ŽIDOVSKÉHO NÁRODA

www.historiezidovskehonaroda.cz

NÁBOŽENSKÁ VÝUKA

SAKRÁLNÍ MANŽENSKÉ POVINNOSTI

www.sakralnimanzelskepovinnosti.cz

SAKRÁLNÍ VÝCHOVA  DĚTÍ

www.sakralnivychovadeti.cz

SAKRÁLNÍ POHLED NA BIBLI

www.sakralnipohlednabibli.cz

PROJEKTY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ VÝUKY SMĚREM 

K DLOUHOVĚKOSTI NÁRODA ČESKÉHO

JAK FUNGUJE LIDSKÉ TĚLO

www.jakfungujelidsketelo.cz

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

www.statnizdravotnivychova.cz

PANACEJSKÁ STRAVA 

pro nejmetropolitnější národ

www.panacejskastrava.cz

GLOBÁLNÍ SPRÁVCOVSKÉ REFORMY

GLOBÁLNÍ REFORMA OBRANY STÁTU

www.globalnireformaobranystatu.cz

GLOBÁLNÍ REFORMA ŠKOLSTVÍ

www.globalnireformaskolstvi.cz

VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY

GLOBÁLNÍ SPRÁVCOVSKÉ REFORMY

STÁTNÍ VÝUKA K VLASTENECTVÍ

STVOŘITELSKÁ INKARNAČNÍ FAUNA BOHEMSKÁ

www.faunabohemska.cz

STVOŘITELSKÁ INKARNAČNÍ FLÓRA BOHEMSKÁ

www.florabohemska.cz

NÁRODNÍ VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ MATUROŠACHMAT

www.maturosachmat.cz

DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY

DETAILY OHLEDNĚ CORONAVIROVÉ KRIZE

www.coronavirovakrize.cz

VAROVÁNÍ PŘED NEBEZPEČNÝMI VÝROBKY A SLUŽBAMI

www.zakazanekomodity.cz

TELEPATICKÁ KOMUNIKACE JAK FUNGUJE

www.telepatickakomunikace432hz.cz

DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY

ZACHRÁNCI PLANETY ZEMĚ BOHEMIE

www.zachranciplanetyzeme.cz

SAKRÁLNÍ VĚDECKÝ INFORMÁTOR

www.absolutninaturosachmat.cz