BYSTROZRAKÁ SPRAVEDLNOST

Matrony Svarohaum

GLOBÁLNÍ REFORMA SOUDNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JE PŘEDÁVÁNA MATRONĚ SVAROHAUM K JEJÍMU ZÁPISU BĚHEM ROKU 2021.

©

ABSOLUTNÍ SOUDCE LIDSTVA 

MELCHISEDEK ŽENA

AUMPERESA BOHEMSKÁ

AUMPERÁTORKA

Prošla jsem tréningem ABSOLUTNÍHO BOHA MÁGA DRAGOMATRIXE A MÁGA DRAGOLÁVA, abych soudila absolutně spravedlivě. K tomu dopomáhají naši předkové z nebes v tělech ETHERU a svědectví z INKARNAČNÍCH SUBPLASMOVÝCH TRANCHEZNÍCH GENERÁTORŮ L'MURTENETU, které vidí do každého příběhu člověka skrze čtečky geneticky a SPACETIMEVIEWERY. 

Učila jsem se uvažovat správně, zvažovat všechny možnosti, učila jsem se jak funguje člověk jako robotický organismus LÁV přirozeně evolučně v reakci na prostředí. 

Plést se mohu a proto mám ku pomoci 2X 24 členů rady starších mužů soudního dvora ABSOLUTNÍ BOŽÍ VLÁDY NAHOŘE a 12 členů ABSOLUTNÍ BOŽÍ VLÁDY INKARNAČNÍ a ABSOLUTNÍ BOHY MATRIXU A A VELEKNĚŽÍ.

CÍSAŘOVNA BOHEMSKÁ se v soudu nikdy nemýlí i ve vykonání ABSOLUTNÍHO PRÁVA A SPRAVEDLNOSTI a v nápravě zločinců, neb jsou s ní ABSOLUTNÍ BOZI NAŠEHO MATRIXU a jejich vědecké vynálezy a celá ABSOLUTNÍ BOŽÍ VLÁDA, která posuzuje na základě věcných faktů z INKARNAČNÍCH TRANCHEZNÍCH SUBPLASMOVÝCH GENERÁTORŮ, které vidí do životního příběhu každého jednotlivce, do jeho pocitů, emocí, myšlenek, záměrů a postojů.

Tréning dostáváme, aby soud netrval dlouho, nechceme sledovat celý život zločince a oběti 24 hodin denně. Subplasmové generátory L'MURTENETU reagují na přání v otázkách a odpovědích.

Soudit budeme nejenom české zločince, ale i mezinárodní skrze MEZINÁRODNÍ SUDNÍ TRIBUNÁL, který bude probíhat na území BOHEMUS ČEŠČŤ. 

Budeme vydávat mezinárodně platná soudní rozhodnutí.

Soudy bude vynášet říše ETHER a posílat je na zem v písemné zprávě telepaticky.

Subplasmové generátory nebudou mít na zemi v rukách jiní soudcové kromě našich soudců ČEŠČŤ BOHEMUS. 

Ostatní národy si musí naše soudcovské kriminalistické diagnózy zakoupit. 

Pracujeme ze dvou říší jako 

MEZINÁRODNÍ CELOSVĚTOVÁ 

PATROLA SVAROHAUM, PANACEJSKÁ ARMÁDA A INKARNAČNÍ SOUD.

© 

POKRAČOVÁNÍ AŽ SE VŠICHNI SOUDCI PROBUDÍ...PROŠLI JSMe NYNÍ PLASMOVOU VÁLKOU A HACKERSKÝMI ÚTOKY NA NAŠE SYSTÉMY A MÁME NYNÍ PRÁVO NA KRÁTKOU REGENERACI.

Pracujeme na pokračování.

www.inkarnacnisoud.com