BYSTROZRAKÁ SPRAVEDLNOST

Matrony Svarohaum

GLOBÁLNÍ REFORMA SOUDNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JE PŘEDÁVÁNA MATRONĚ SVAROHAUM K JEJÍMU ZÁPISU BĚHEM ROKU 2021.

©

ABSOLUTNÍ SOUDCE LIDSTVA 

MELCHISEDEK ŽENA

AUMPERESA BOHEMSKÁ

Prošla jsem tréningem ABSOLUTNÍHO BOHA MÁGA DRAGOMATRIXE A MÁGA DRAGOLÁVA, abych soudila absolutně spravedlivě. K tomu dopomáhají andělé z nebes a svědectví z INKARNAČNÍCH SUBPLASMOVÝCH TRANCHEZNÍCH GENERÁTORŮ L'MURTENETU G 10, které vidí do každého příběhu člověka. 

Na konci této prezentace je zapsán ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON ohledně GLOBÁLNÍ REFORMY SOUDNICTVÍ v České Republice, který mají soudci přepracovat do právnického jazyka a předložit vládě. Bude se předávat ve formě zásad celý rok 2021. Předejte is jej mezi sebou.

Učila jsem se uvažovat správně, zvažovat všechny možnosti, učila jsem se jak funguje člověk jako robotický organismus LÁV přirozeně evolučně v reakci na prostředí. 

Plést se mohu a proto mám ku pomoci 2X 24 členů rady starších mužů soudního dvora ABSOLUTNÍ BOŽÍ VLÁDY NAHOŘE a 12 členů ABSOLUTNÍ BOŽÍ VLÁDY INKARNAČNÍ a ABSOLUTNÍ BOHY MATRIXU.

CÍSAŘOVNA NEBESKÝCH se v soudu nikdy nemýlí i ve vykonání ABSOLUTNÍHO PRÁVA A SPRAVEDLNOSTI a v nápravě zločinců, neb jsou s ní ABSOLUTNÍ BOZI NAŠEHO MATRIXU a jejich vědecké vynálezy a celá ABSOLUTNÍ BOŽÍ VLÁDA, která posuzuje na základě věcných faktů z INKARNAČNÍCH TRANCHEZNÍCH SUBPLASMOVÝCH GENERÁTORŮ, které vidí do životního příběhu každého jednotlivce, do jeho pocitů, emocí, myšlenek, záměrů a postojů.

Tréning dostáváme, aby soud netrval dlouho, nechceme sledovat celý život zločince a oběti 24 hodin denně. Subplasmové generátory L'MURTENETU reagují na přání v otázkách a odpovědích.

Soudit budeme nejenom české zločince, ale i mezinárodní skrze MEZINÁRODNÍ SUDNÍ TRIBUNÁL, který bude probíhat na území BOHEMUS ČEŠČŤ. 

Budeme vydávat mezinárodně platná soudní rozhodnutí.

Soudy bude vynášet říše ETHER a posílat je na zem v písemné zprávě.

Subplasmové generátory nebudou mít na zemi v rukách jiní soudcové kromě našich soudců ČEŠČŤ BOHEMUS. Ostatní národy si musí naše soudcovaké kriminalistické diagnózy zakoupit. 

Pracujeme ze tří říší jako 

MEZINÁRODNÍ CELOSVĚTOVÁ 

PATROLA SVAROHAUM.

Každou následující stránku si můžete kliknutím zvětšit a prohlížet si obrázky jako posuvnou prezentaci.

Soudci České Republiky si mohou oskenovat obrazovku.

Obrázky se nesmí stahovat.

© 

Pracujeme na pokračování.

www.inkarnacnisoud.com