BÁJNÁ ATLANTÍDA A STRÁŽCI TAJEMSTVÍ SVATÉHO GRÁLU

Informace od ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA

HERMÉSE WITLÁVA HÁBA SOLÚTA AGAPE MELCHISEDEKA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU AILAVYOU

GARANTOVANÁ INSPIRACE

Podrobně popsané TAJEMSTVÍ NEJSVATĚJŠÍHO GRÁLU pro online výuku v národní soutěži MATUROŠACHMAT se dočtete zde:

Tato verze, kterou nesmí nikdo kopírovat ani nikde publikovat nijak, ani zkráceně, pod inkarnační pokutou v BOŽÍCH MLÝNECH, která se kontumuje jako nemožnost splnit vám vaše nejtajnější přání a dále by následovaly tresty za opovážlivost podvádět ABSOLUTNÍ BOHY AUMJEHOVA. 

Měli byste sdílet odkaz, za to dostanete odměny.

©

STRÁŽCI TAJEMSTVÍ SVATÉHO GRÁLU V CHRÁMOVÉ UNIVERZITĚ ATLANTÍDY

Dobře si všimněte zejména čepiček strážců Tajemství svatého grálu planety Země BOHEMIE. 

NEJSOU TO BUDDHOVÉ.

Každá čepička je jiná hodnost STRÁŽCE TAJEMSTVÍ SVATÉHO GRÁLU. 
Také si uvědomte, že na mnohých obrázcích vidíte ženy, nejsou to muži a nejsou to tedy buddhové.
CHRÁMOVÁ UNIVERZITA HLAVNÍHO MĚSTA SVĚTA PŘED APOKALYPTICKOU POTOPOU V ROCE 2370 PŘ.N.L. STÁLA NA ROZSÁHLÉM ÚZEMÍ NYNĚJŠÍ ASIE a V MÍSTECH STŘEDOATLANTICKÉHO A STŘEDOINDICKÉHO OCEÁNSKÉHO HŘBETU, ale jelikož se planeta celá rozbila výbuchy V MÍSTĚ NYNĚJŠÍCH OCEÁNSKÝCH HŘBETŮ, rozestoupily se kontinenty a velká část města s jeho administrativním centrem vyletěla až do pásu asteroidů, lidstvo od té doby po Atlantídě pátrá.
Tvoří nyní naši fyzickou ochranu jako PÁSY ASTEROIDŮ.
Část jí zůstala na zemi v podobě chrámů, KTERÉ JSOU KAMENNÉ ODLITKY A JSOU VYBRUŠOVANÉ bruskami na světelnou energii, které si CHERUBOVÉ nasazovalli na ruce, DO NEJMENŠÍCH DETAILŮ. Vypadaly jako šišky na tyčce.
Nyní si všimněte různých čepiček strážců. 
Čím vyšší čepička a čím členitější, tím vyšší hodnost.
BYLI TO UNIVERZITNÍ UČITELÉ ATLANDTÍDY.

Nyní si prohlédněte 

PRASTARÉ ASIJSKÉ CHRÁMY

KTERÉ BYLY SOUČÁSTÍ CHRÁMOVÉ UNIVERZITY ATLANTÍDY. 

POTÉ SI POVÍME NĚCO O NÍ, KDY A JAK BYLA STAVĚNA A PROČ, KDO JÍ STAVĚL A CO OBSAHOVALA A KDO JÍ OBSLUHOVAL.

Posuvná galerie se objeví, když kliknete na první obrázek a fotografie se vám zvětší.

CHRÁMY, KTERÉ ZŮSTALY PO APOKALYPTICKÉ POTOPĚ SVĚTA V ROCE 2370 PŘ.N.L., byly součástí VELKÉ CELOSVĚTOVÉ CHRÁMOVÉ UNIVERZITY, KTERÁ SE JEMENOVALA 

PANACÉNSKÁ UNIVERSITA SVATÉHO GRÁLU.

Tato univerzita měla 1 hlavní chrám, který je nyní v pásu asteroidů, stál v místě středoindického hřbetu, dále měla 12 menších chrámů, které byly uspořádané do kruhu a byly přesně na tehdejší pevnině rozmístěny. Zachovaly se dva a ostatní jsou pod písky, v oceánech na dně zarostlé a nebo v pásu asteoirdů. Ostatní chrámy, kterých je hodně, byly podružné, některé pouze meditační.

Chrámy stavěli cherubové a připravovali je pro vstup člověka Avatarského, aby se mohl učit jak jsem vznikli. První lidé měli povinnost prvních 100 let strávit studiem stvoření.

První hlavní chrám byl postaven jako 

SVATYNĚ ABSOLUTNÍM BOHŮM TRINITY MELCHISEDEK

uctívala se zde 

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

a CHERUBOVÉ vzývali TRINITY MELCHISEDEK, aby se vtělili a přišli na zem. 

Ti se vtělili do nejstatečnějších CHERUBSKÝCH OBRŮ ALMY MATER A ALMY PATER A nakonec se narodila MAHAMMAYA SHAKTI z vajíčka, které povila SAŇ DRAGOSÁN  v roce 10.000 př.n.l. Byla to žena pavučnice. Žila v sítích a nebyla samoobslužná, měla svoje služebnictvo, které ji omývalo a které jí oblékalo. Prakticky nikdy nechodila sama po nohou. Vypadala jako matrixová panenka.

Živorodí lidé se rodili o 3000 let později, MAHAMMAYA SHAKTI snášela vajíčka a měla 12 rukou, které jí stářím odumíraly. MAHAMMAYU SHAKTI dodnes uctívají hinduisté, aniž by přesně věděli, kdo to byl, a dávají jí různá jména. Jmenovala se BODHÍVA NIRVÁNA. Její první dcera byla DHURGA a ta měla ruce dvě. Rodila se ještě společně s prvními ženami z vajíček.

Od té doby máme velikonoce, protože první muži a první ženy rodila MAHAMMAYA SHAKTI a párovali se podle skořápek jejich vajíček. Potom již byly ženy živorodé. Mezi lidmi je tudíž i rozdíl ve stáří duší více jak 7000 roků. Proto některé duše nemohou dosahovat vekých talentů. Musí projít ještě mnohoa inkarnacemi a měly by být skromné v tom, co si přejí. 

V České Republice jsou nejprastarejší duchové lidstva, ale nejsou sami, jejich asi 140 milionů celosvětově, kteří patří do nejprastarejších VELEKNĚŽSKÝCH RODŮ MELCHISEDEK a SVAROG. VELEKNĚŽSKÉ RODY MELCHISEDEK A SVAROG se spojovaly sňatky cíleně od 1. století našeho letopočtu. Všichni znali svoje rodokmeny tak, že našli záznamy v židovském chrámu, v prastarých zápisech z Atlantídy a nebo se dotazovali telepaticky v říši ETHER. 

RODOKMEN BYL VŽDY DŮLEŽITÝ, NEBOŤ PŘICHÁZÍME DO TĚL JAKO 4 GENERACE A V TĚLECH SE STŘÍDÁME  VYSLUHUJEME SI KVALIFIKACE I TÍM JAK JEDEN DRUHÉHO VYUČUJEME.

DOBRÝ ROD JE ZÁSADNÍ PRO ROZVOJ NAŠICH KVALIT V JAKÉKOLI DOBĚ.

Není jedno, do jakého rodu se narodíme a každý by si měl dobře rozmyslet, s kým počne potomka a s kým jej bude vychovávat a za jakým účelem.

©

Podle dekorů na vajíčkách, ze kterých se rodili první muži a ženy se zrodilo zdobení oblečení a také zde měli naznačeno jaké rostliny jakých tvarů maí hledat a kde se usadit. Skořápky si tudíž pečlivě schovávali. Uchovávaly se jako dědictví, aby se nikdo neminul svým posláním.

První ženy se skutečně rodily na jaře, kdy všechno rozkvétalo a dalo se dětem vše ukázat a pojmenovávat a naučit je naslouchat Matce Přírodě, neboť telepaticky komunikovala a děti se učily i samy mluvit v telepatické nápovědě. Bylo jich mnoho a bylo mnoho práce a proto je stačilo umístit s několika pečovateli v přírodě, kde byly květiny okolo ohrádky, aby je děti nemohly ničit, ale mohly s nimi mluvit. V ohrádce měly děti matrixové hračky, které vyučovaly o našem světě, jak je tvořen a měly tam mnoho zvířátek, která také mluvila telepaticky a byla krotká a opatrná. 

CELÁ NAŠE PLANETA JE KOUZELNÁ A TELEPATICKY KOMUNIKUJE. 

MUSÍTE JI VŠAK MILOVAT OPRAVDU, PROKAZOVAT TO SVÝMI SKUTKY, PŘÁT SI S NÍ MLUVIT A PŘÁT SI JÍ PROPÍVAT A NIJAK JÍ NEUBLIŽOVAT. MUSÍTE SE LADIT NA FREKVENCI 432HZ, NA KTERÉ MATKA PŘÍTODA KOMUNIKUJE.

Všechny jazyky vznikly tak, že každý první člověk měl jinou anatomii, byli výrazně odlišní, jinak slyšeli a jinak artikulovali a tak v telepatické nápovědě, jak se lidé do stran rozcházeli, vzniklo mnoho jazyků a dialektů.

©

STRÁNKA JE V PROCESU PLNĚNÍ.