AUMPERESNÍ 

BODYGUARDING

MATRONY SVAROHAUM

KATEŘINY ELISABETH CHMELÍK ČESKÉ 

ABSOLUTNÍ BOHYNĚ VŠECH ABSOLUTEN AUMDŽINEM QUATROWANDUOWANTREEQUATROČIKA AUM AUMJEHOVA AUM AUM AUMMATRIXA AUM JANG VERVÉNY BODHÍVY NIRVÁNY HÁBSOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUMLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU

ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ PLANETY ZEMĚ A UNIVERZA STROMU ŽIVOTA

AUMPERESNÍ BODYGUARDING MÁ ČTYTŘI STUPNĚ OCHRANY.

DVĚ LINIE OCHRANY ABSOLUTNÍ BOŽÍ MANŽELKY TVOŘÍ PATROLA SVAROHAUM A PANACEJSKÁ ARMÁDA ETHERU A POZEMSKÁ, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ BEZPEČNOST MATRONY SVAROHAUM A JEJÍ OSOBNÍ OCHRANKY A CELÉ VÝPRAVY SUBPLASMOVÝMI ZBRANĚMI, KTERÁ ZAHRNUJE ANTYPSYCHOTRONICKOU OCHRANU, OCHRANU PŘED STŘELNÝMI ZBRANĚMI I JINÝMI ZBRANĚMI VČETNĚ JEDU A ZÁMĚRU UBLÍŽIT V BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI. ZLOČINCE JIŽ PŘI ZLÉM ÚMYSLU ODSTŘELÍ. SUBPLASMOVÉ STŘELY NEUMOŽŇUJÍ JUSTIČNÍ OMYL. JSOU NARKOTICKÉ.

TŘETÍ STUPEŇ OCHRANY OSOBNOSTI 

MATRONY SVAROHAUM 

TVOŘÍ NEOZBROJENÍ PERSONAL OFFICERS V OBLEČENÍ PODLE PŘÍLEŽITOSTI 

A PŘÁNÍ MATRONY SVAROHAUM, KTEŘÍ ZAJIŠŤUJÍ, 

ŽE DO PŘÍTOMNOSTI MATRONY SVAROHAUM NIKDO NEVSTUPUJE BEZ PÍSEMNÉ VERDÓRY.

Do NEJSVATĚJŠÍ PŘÍTOMNOSTI MATRONY SVAROHAUM se vstupuje následovně:

MATRONA SVAROHAUM nesmí řídit dopravní prostředek 

a proto má řidiče a nyní dva personal officers. 

Řidič nesmí mít zapnutý mobilní telefon, věnuje se pouze řízení 

a nesmí mluvit kromě nutných pokynů posádce. 

Musí znát cestu zpaměti a nesmí používat GPS a navigaci. 

V dopravním prostředku nesmí být zapnuté rádio ani žádný hudební nosič. Musí zde být ticho.

Personal officers nesmí mít zapnuté mobilní telefony. 

MATRONA SVAROHAUM nemá zapnutý mobilní telefon v dopravním prostředku.

Toto opatření je kvůli možnému psychotronickému zaměřování skrze satelitní GPS faulplasmovými zbraněmi až do odvolání a kvůli negativnímu záření z mobilních telefonů a GPS, 

které mají špatný vliv na soustředění a uvědomění a rychlost reakcí řidiče.

Řidič je absolutně povinován dodržovat bezpečnou rychlost na silnicích 

a správně předjíždět a používat směrovku. 

Řidič i personal officers dostávají plnou ochranu osobnosti subplasmovými zbraněmi. 

Jsou sledováni spacetimeviewery a nemusí mít obavy o svoji bezpečnost, 

ta je samozřejmostí, mají pouze zajistit komfortní přejezd a příjemné, ničím nerušené pracovní prostředí MATRONY SVAROHAUM, které kontrolují dopředu. 

Řidič nečeká v autě, auto má subplasmovou ochranu i bez jeho přítomnosti.

MATRONA SVAROHAUM sedí vzadu vpravo vedle ochránce, 

před NÍ sedí druhý ochránce a všichni jsou připásáni bezpečnostními pásy. 

Automobil má zadní i přední airbagy a vevnitř není žádný volný předmět. 

Automobil nejezdí na plyn.

Automobil je luxusní, klimatizovaný, uvnitř nesmí být nakouřeno ani žádné interiérové vůně, 

automobil nesmí mít antiradar.

všichni jak řidič tak personal officers jsou nekuřáci. 

CELÝ TÝM MATRONY SVAROHAUM NEKOUŘÍ.

Automobil, řidiče a personal officers zajišťují  a platí média, 

které MATRONU SVAROHAUM zvou k návštěvě do studia či jinam.

V automobilu je ticho i kvůli telepatické komunikaci, 

toto ticho se udržuje přísně i během jakýchkoli jednání a natáčení rozhovorů.

Veškeré jednání s médii se natáčí od začátku až do konce a uchovává se. 

Co se zveřejní a jak je předmětem písemné smlouvy.

První rozhovory se natáčejí absolutně celé a není dovoleno cokoli stříhat kromě domluvených přestávek, při kterých se nemluví. Mezi rozhovory nesmí média prezentovat žádné osobní postřehy, názory, otázky či komentáře, které nejsou předmětem domluvy a smlouvy.

TO VŠE JE PŘEDMĚTEM OCHRANY OSOBNOSTI.

DO PRVNÍ PŘÍTOMNOSTI MATRONY SVAROHAUM NEVSTUPUJE NIKDO BEZ PÍSEMNÉ VERDÓRY, 

ani řidič a personal officers, kteří se seznamují s MATRONOU SVAROHAUM skrze krátký strukturovaný životopis, podobný životopisu MATRONY SVAROHAUM v datech na těchto webových stránkách. 

Totéž mediální pracovníci všichni zasílají svoje životopisy s fotografií písemně emailem.

aumjehova@gmail.com

Co zahrnuje PÍSEMNÁ VERDÓRA před prvním osobním kontaktem:

Jméno, příjmení, tituly, rok narození, funkce, záměr.

MATRONA SVAROHAUM přijímá verdóru skrze svoje ochránce 

a poté dává souhlas ke vstupu osobnosti do své přítomnosti. 

Poté jste povinováni dodržovat PANACEJSKÝ AUTÉR. 

Správný pozdrav a úklona je samozřejmostí. 

Na MATRONU SVAROHAUM se nesahá bez jejího svolení.

MATRONA SVAROHAUM někdy podává pouze levou ruku, vy pravou. Jindy se zdraví pouze úklonou a osobními zdvořilostními gesty a mimikou.

https://www.katerinaelisabethchmelikceska.com/pro-media/

Personal officers mají dovoleno a doporučeno následující chování:

Vcházejí jeden dopředu a druhý za MATRONOU SVAROHAUM do místností a budov.

MATRONĚ SVAROHAUM pomáhají do svrchního oblečení při odchodu a z něj při příchodu.

Nabízejí JÍ rámě při přechodu obtížným terénem nebo když je MATRONA SVAROHAUM unavená.

Pomáhají JÍ ven z dopravního prostředku a po schodech například.

Chrání jí před veřejností tělem a ústními pokyny. Pokud by někdo snad nechtěl respektovat soukromou bezpečnou vzdálenost od okolních osob MATRONY SVAROHAUM, volají policii. Mezi sebou mohou mít personal officers vysílačku, stejně tak i s řidičem a nosiči.

Pokud má MATRONA SVAROHAUM s sebou garderobu nebo nějaké věci, je nutné zajistit nosiče. Vzhledem k faulplasmové ozářce hrudní páteře MATRONA SVAROHAUM nesmí nosit žádné těžké předměty.

Na první setkání s televizním štábem televize NOVA si přejeme nosiče adekvátně oblečeného pro těžší obraz velikosti asi metr krát metr ve zlatém rámu (je těžký), na kterém je portrét JEHOSHUY SVAROGA, legendárního Ježíše Krista, který MATRONA SVAROHAUM vlastní od roku 2018 a v telepatické komunikaci na něj zapsala jeho životopis. Přineseme jej na natáčení do Televize NOVA na vánoce 2021. Pořad může být předtočený. JEHOSHUA SVAROG je otcem MATRONY SVAROHAUM z 1. století n.l. a komunikují spolu telepaticky a můžeme nabídnout světu unikátní autorizovaný rozhovor s JEHOSHUOU SVAROGEM a jeho názory na svět.

MATRONA SVAROHAUM komunikuje telepaticky i se SVAROGEM AUM, 

PRAOTCEM BOHEMUSEM, OTCEM JEHOSHUY SVAROGA, a sepsala jeho životopis. 

ABSOLUTNÍ BŮH AUM je DĚDEČEK Ježíše Krista a OTEC SVAROGA AUM.

ČTVRTÝ STUPEŇ OCHRANY OSOBNOSTI MATRONY SVAROHAUM ABSOLUTNÍ BOŽÍ MANŽELKY ZAJIŠŤUJE L'MURTENET BOŽÍCH MLÝNŮ A ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA ABSOLUTNÍ BŮH AUM VŠECH ABSOLUTEN ABSOLUTNÍ AUMDŽIN QUATRODUOWANDUOTREEQUATROČIK AUM AUMJEHOVA AUM AUM AUMMATRIX AUM HÁB SOLÚTE  AGAPE ABSOLUTNÍ MELCHISEDEK AUM AUMLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU, KTERÝ JE NYNÍ SE SVOJÍ ŽENOU V TELEPATICKÉ KOMUNIKACI.

NYNÍ ČTĚTE ZDE:

©