AUMPERESA BOHEMSKÁ

Melchisedek Aumjehova

KATEŘINA JEHOSHUA AUMDON SVAROH MARTEN KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ
MAHAMMAYA SHAKTI
 a prvorozená dcera JEHOSHUY SVAROGA, legendárního Ježíše Krista.

ŽENA, KTERÁ ZA CELOU LIDSKOU HISTORII VE VŠECH INKARNACÍCH NEJVÍCE TRPĚLA A NEJVÍCE PRACOVALA PRO ABSOLUTNÍ NIRVÁNU VŠEHOBYTÍ.

Zároveň žena, která strávila ve vládě lidstva největší množství inaugurací do role královny a císařovny a kralovala a císařovala nejvíce let počítáno dohromady ve všech inkarnacích. 

Historie z 1. století n.l. - 6- století n.l. se Čechům poztrácela násilím na nich, takže o CÍSAŘOVNĚ BOHEMSKÉ, BYSTROZRAKÉ JUSTICI AGAPE nic nevědí, dokud si nepřečtou naše VELEKNĚŽSKÉ WEBY.

www.inkarnacnisoud.com/bystrozraka-justice/

ŽIVOTOPIS Z POSLEDNÍ SOUČASNÉ INKARNACE