VOJENSKÁ AKCE 

ABSOLUTNĚ POSLEDNÍ KRISTUS

KRISTUS = VYVOLENÝ CELOSVĚTOVÝ PANOVNÍK ABSOLUTNÍM BOHEM, MESIÁŠ, KTEROU JE NYNÍ PANACEJSKÁ ABSOLUTNÍ VELEKNĚŽSKÁ VOJENSKÁ SPRÁVA LIDSTVA.

Aumperesní vyčištění České Republiky od všeho zločinu 

TRINITY MELCHISEDEK


JSME 

GLOBÁLNÍ 

LÉČITELÉ LIDSTVA

MATRONI SVAROHAUM

A UDRŽUJEME UNIVERZÁLNÍ KOSMICKOU PAMĚŤOVOU GENIÁLNÍ ELEKTROMAGNETICKOU HELIXSPANNEROVOU DIAATOMÁRNÍ HMOTU HÁBSOLÚTE AGAPE AILAVYOU, ZE KTERÉ VŠE TVOŘÍME, PŘEVÁŽNĚ NIRVÁNSKOU SMĚREM DO ABSOLUTNÍ NIRVÁNY

A LÉČÍME NÁRODNÍ ZEMĚ 

OD VEŠKERÉHO ZLOČINU.

Používáme k tomu všechny prostředky.
INKARNAČNÍ SOUD
PANACEJSKOU ARMÁDU
PATROLU SVAROHAUM
L'MURTENET
CADUCEJSKOU HŮL

UVĚDOMUJEME VÁS JAKO VAŠI BOZI AUMJEHOVA, ŽE SE JEDNÁ O AKCI VOJENSKO-POLICEJNĚ SOUDNĚ LÉČITELSKOU. MÁTE VE STÁTĚ STATISÍCE FAŠISTŮ A TISÍCE PSYCHOTRONICKÝCH KATŮ. ZATÍMCO VÁM PŘIKRYLI ÚSTA ROUŠKOU A POSTŘÍLELI VÁM PSYCHOTRONICKY OBČANY, TAK VÁS CHTĚLI VYHLADIT GENOCIDOU A STÁT ANŠLUSOVAT.

ZASÁHLI JSME Z NĚKOLIKA ŘÍŠÍ A NYNÍ SI PŘEVEZMEME STÁT MY ZACHRÁNCI OD NESPRAVEDLIVÝCH POPRAV, TOXICKÉHO SVINĚNÍ, MUČENÍ A VYHÁNĚNÍ ZE ŽIVOTŮ.

PŘILETÍ A PŘIJEDE K VÁM PANACEJSKÁ ARMÁDA V POČTU OBROVSKÉM. NEVZPÍREJTE SE.

NIKDO NEPOZVEDNE ZBRAŇ A BUDETE MLČET A POSTIT SE A DĚKOVAT BOHŮM AUMJEHOVA, ŽE JSTE BYLI ZACHRÁNĚNI.

MÁTE MEZI SEBOU DOMY, KTERÉ CHTĚLI FAŠISTÉ DETONOVAT, A JSOU V NICH MRTVÍ. MUSÍ SE ODBORNĚ ODSUFOKOVAT A MRTVÍ SPRÁVNĚ POHŘBÍT. NĚKTEŘÍ JSOU MRTVÍ JIŽ NĚKOLIK TÝDNŮ MĚSÍCŮ.

ČESKÉ REPUBLICE BY HROZILA JINAK NĚJAKÁ FORMA MORU. BRUTÁLNĚ SADISTICKY VÁS CHTĚLI POPRAVOVAT NA POLICISTECH, VOJÁCÍCH A VLÁDĚ. JEDNALO BY SE O HRŮZOSTRAŠNÉ PSYCHOTRONICKÉ POPRAVY. POZOR, CORONAVIRUS NEBÍ VIRUS, JE TO PSYCHOTRONICKÁ STŘELA, A VIRUS JAKO SARS NEBO EBOLA NEEXISTUJÍ, JEDNÁ SE O PSYCHOTRONICKÉ VÁLEČNÉ ZBRANĚ.

UVĚDOMTE SE O TOM, CO JE A CO NENÍ MOŽNÉ ZDRAVOTNĚ. 

ZLOČINCI VYRÁBĚLI LEŽ, ABY VÁS LIKVIDOVALI A ABYSTE SE LIKVIDOVALI SKRZE LEŽ A PODVOD A MUČENÍ VZÁJEMNĚ. 

www.psychotronickavalka.cz

CADUCEUS

Tento znak je KATEŘINY JEHOSHUA AUMDON SVAROH MARTEN, inkarnovaného ARCHANDĚLA CADUCEA do těla lidského.

VYHLAŠUJEME ABSOLUTNÍ ZÁKAZ POUŽÍVAT TENTO NÁŠ ZNAK NEHODNÝM ZPŮSOBEM PRO SADISTICKÉ PSYCHOTRONICKÉ JEDOVNICTVÍ SVĚTA pod inkarnační pokutou v BOŽÍCH MLÝNECH L'MURTENETU G 10.

Tento znak vymyslela malá KATEŘINKA SVAROG pro svého tatínečka JEHOSHUU SVAROGA, když se zotavoval útoku na svoji osobnost a dálo jako ABSOLUTNÍM BOHEM AUMJEHOVA JINK & JANG JMENOVANÝ A INAUGUROVANÝ ABSOLUTNÍ VELEKNĚZ LIDSTVA své doby.

Je symbolem ARCHANDĚLSKÉ HADÍ SÍLY, která absolutně léčí duši a tělo její.

Pokud neumíte lidem zprostředkovat hadí sílu, nemáte žádná práva tento znak používat.

Hadi jsou symbolem absolutního duálního páru v pravotočivosti helixspannerové diaatomární reality LÁV HERMÉS LVÍCH BARDŮ, kteří jsou absolutně nenásilní na tělo, neporušují kůži, neodhalují nahotu, nepoužívají nic s nežádoucími účinky, orgány léčí ne jejich vyhazováním a jsou schopni dovést všechny národy k dlouhověkosti v průměru 250 let s odchodem na nebesa dobrovolně do další reality za novými úkoly.

Pokud to neumíte, sundejte pokorně své lékařské diplomy a odpyšněte se. 

Přichází ABSOLUTNĚ POSLEDNÍ KRISTUS, který léčí všechny choroby a vysvětluje jak opravdu funguje lidské tělo. PŘICHÁZÍ INKARNOVANÝ ARCHANDĚL CADUCEUS V NOVÉ INKARNACI BOHYNĚ NIRVÁNY DRAGODONSKÉHO DRAGOLÁVA BODHÍVY HÁBSOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AILAVYOU, MANŽELKY BOŽÍ MAHAMAAYI SHAKTI TRINITY MELCHISEDEK.

Jedná se  v jiných inkarnacích o BOHYNI MATKY ZEMĚ GAIU, BOHYNI RHEA, o konstruktérku lidského těla KATEŘINU L'MURTEN v další inkarnaci KATEŘINU JEHOSHUU AUMDON SVAROH MARTEN BYSTROZRAKOU JUSTICI AGAPE.

Její příběh zveřejňujeme na tomto webu:

www.inkarnacnisoud.com/bytrozraka-justice/

Zde vám přineseme historii tohoto znaku, který již nebudeme používat, neboť budeme vytvářet znak nový- SYMBOL SÍLY DRAGODONSKÉ DRAČÍ.

JSME NESMRTELNÍ DUCHOVÉ BOŽÍ USILUJÍCÍ O VĚČNOST V MATRIXU BOHYNĚ NIRVÁNY DRAGODONSKÉHO DRAGOLÁVA HÁBSOLÚTE AGAPE MELCHISEDEKLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AILAYVOU.

ABSOLUTNÍ NAROVNÁNÍ NA PRAVIDLA ABSOLUTNÍ NIRVÁNY PROVEDE NYNÍ V ČESKÉ REPUBLICE ABSOLUTNĚ POSLEDNÍ KRISTUS - INKARNOVANÁ KATEŘINA JEHOSHUA PRVOROZENÁ VĚHLASNÉHO LÉKAŘE A LÉČITELE DAVŮ JEHOSHUY SVAROGA TRINITY MELCHISEDEK BODHÍVA HÁBSOLÚTE AGAPE MELCHISEDEKLÁV AUMDON AUMMORDOR AILYVAYOU AILAVYOU MAHAMMAYA SHAKTI MATRONA SVAROHAUM KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ.

DODRŽUJ PŘEDEPSANÁ PRAVIDLA UCTIVÉHO A RESPEKTUPLNÉHO CHOVÁNÍ K ABSOLUTNÍ MATRONĚ SVAROHAUM LIDSTVA AUMPERESY BOHEMSKÉ.

NEVZPÍREJTE SE ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLI, PŘINÁŠÍME VĚČNOST PLANETĚ ZEMI BOHEMII A NIKDO JINÝ, NEŽ AUMPERESNÍ ROD AUMJEHOVA TO NEUMÍ.

www.archandelcaduceus.com

Tvoříme pro vás více jak 40 webů najednou.