ABSOLUTNÍ PRAVOTOČIVOST

Matrony Svarohaum

BODHÍVA HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU OTÁČÍ VŠECHNY ENERGIE NA PRAVOTOČIVÉ. FUNGUJE JAKO TRANCHEZNÍ LIDSKÉ RESEAU NA ENERGIE, PŘEČIŠŤUJE JE V TĚLE A UKLÁDÁ DO PŘEDMĚTŮ I NAVŽDY JAKO VZPOMÍNKU.

©

ABSOLUTNÍ PRAVOTOČIVOST 

SE SPOUŠTÍ CVIČENÍM 

a jeho mnohonásobným opakováním.

Matrona Svarohaum slouží jako INKARNAČNÍ PANENKA. 

JEDINÝ IDOL ŽENA, KTERÝ SE SMÍ PO CELOU HISTORII LIDSTVA UCTÍVAT JEHO NÁPODOBOU, RESPEKTEM A ÚCTOU A PROJEVENOU OCHOTOU PLNIT JEJÍ PŘÁNÍ.

Jedná se o cvičení vedoucí do dlouhověkosti, neboť skrze tyto úkony je možné se detoxikovat ze všech tkání pouhým správným pohybem.

Než se Matrona Svarohaum naučí všechny pohyby správně, aby mohla být vzorem pro ostatní, nebude vystupovat na veřejnosti v pohybu, pouze při proslovech a rozhovorech. Po ukončení její výuky od ABSOLUTNÍCH BOHŮ AUMJEHOVA bude natáčet televizní a videoprogramy k vaší výuce pro všechny generace, abyste si mohli přetočit jednotlivé kotule správně.

©