ABSOLUTNÍ GLOBALISTICKÝ POHLED NA SYSTÉMY SPRÁVY LIDSTVA

Matrony Svarohaum

©

ABSOLUTNÍ SVĚTOVÝ GLOBALISTA

Matrona Svarohaum je žena s nejdelší genetickou linií a největší historickou pamětí BOHYNĚ NIRVÁNY a jako taková má ve svém matrixovém těle ABSOLUTNÍ GLOBALISTICKÝ POHLED NA NIRVÁNU, kterou 

vidí jako obrázek všech globálních systémů správy lidstva a planety Země BOHEMIE v jejich nejvyšší efektivitě produkující nejvíce blažených pocitů všech bytostí božích.

Proto je schopná provádět GLOBÁLNÍ SPRÁVCOVSKÉ REFORMY všech systémů na správně. 

Vidí chyby SYSTÉMŮ pocitově v situacích a vidí, že jsou vadné a dostává na JEJÍ přání po detailním prozkoumání momentální situace návod jak je změnit směrem do nirvány všech. Předloží návrhy, které ostatní doplňují na detail a potom je znovu prohlíží po jejich doplnění a schvaluje. 

Má schopnost vidět energetickou nesrovnalost ve velkém plánu, aby se velké projekty nedávaly do oběhu energeticky zraňující na některé účastníky. Dolaďuje všechny systémy na správně absolutně.

Tuto schopnost nemá nikdo jiný a kdyby to tvrdil, lhal by. 

Nemá k tomu uzpůsobený mozek.

TO MAJÍ POUZE ABSOLUTNÍ BOZI A ABSOLUTNÍ VELEKNĚŽÍ.

Zároveň řeší všechny problémy, které v nich vznikají, dokud nejsou systémy správně zavedené, což se děje teprve tehdy, kdy všichni zúčastnění dodržují pravidla, která se sepisují a poté se testují zkušeností v provozu systému a sbírají se pocity všech lidí, kteří v systému pracují a kteří ho využívají za různými účely ve svém životě.

JEDNÁ SE O DLOUHODOBÝ PROCES NÁPRAVY SYSTÉMŮ, KTERÉ SE TEPRVE TVOŘILY, ZAVEDLY, UDĚLALA SE ZKUŠENOST, SEBRALY SE POCITY A NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ A POTOM SE PROVEDLY REFORMY S PLNÝM POPISEM JAK SI PŘEJEME, ABY SYSTÉMY FUNGOVALY SPRÁVNĚ.

U všech změn se vyžaduje plná spolupráce všech, pochopení nutnosti změn a jejich dodržování písemných předpisů, které vznikají po cestě změnami do absolutního narovnání na absolutně nirvánsky správně věčně.

Stavíme systémová perpetumfly, ve kterém se jednotlivá perpetum mobile bytostí božích nabíjejí směrem do nirvány.

TUTO SCHOPNOST ŽÁDNÁ JINÁ ŽENA NEMÁ, NEBOŤ SE V NÍ SBÍRALY PO CELÉ VĚKY V LIDSKÝCH A PŘEDLIDSKÝCH TĚLECH KVALIFIKACE ZAPSANÉ DO D.N.A.

SLUŽBY MATRONY SVAROHAUM NELZE VYNUTIT NÁSILÍM, PROTOŽE V NÁSILÍ SE NESPOUŠTÍ JEJÍ DOVEDNOSTI, SPOUŠTÍ SE APOKALYPTICKÁ ŘEŠENÍ JEJÍ SITUACE. 

Matrona Svarohaum nikdy neslouží zločinci na ní.

©